CZ-NACE - Postsekundární vzdělávání

[854] Postsekundární vzdělávání

Tato skupina zahrnuje poskytování postsekundárního, nikoli terciárního vzdělávání, akademických kurzů a udělování absolutorií na bakalářské, vysokoškolské a postgraduální úrovni. Předpokladem pro přijetí je ukončení minimálně vyššího sekundárního vzdělání.

Nezahrnuje:
- vzdělávání dospělých, jak je definováno ve skupině 85.5