MS2014+ CLLD TOP10

TOP10 výzvy co do velikosti alokace CZV

Název výzvyReg. číslo výzvyAlokace
Prorodinná opatření II. (PŘÍPRAVA)769/03_16_047/CLLD_16_02_039100000000
2.VÝZVA MAS ČESKÁ KANADA-IROP- Infrastruktura pro vzdělávání232/06_16_075/CLLD_15_01_23945819100
2.výzva MAS Rakovnicko-IROP-Vzdělávání129/06_16_075/CLLD_16_02_02042117900
2.výzva MAS Bohumínsko-IROP-Udržitelná doprava066/06_16_038/CLLD_16_02_01439416700
7. výzva MAS SERVISO-IROP-Bezpečné komunikace pro pěší a cyklisty278/06_16_038/CLLD_16_01_04839400000
1.výzva MAS Pobeskydí-IROP-Udržitelná a bezpečná doprava I.032/06_16_038/CLLD_15_01_22833822300
1.výzva MAS Posázaví-IROP-Vzdělávání164/06_16_075/CLLD_16_02_09033622600
4.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5)139/06_16_075/CLLD_15_01_14632217400
2.výzva MAS Aktivios,z.s.-IROP- Zvyšování bezpečnosti a enviromentální šetrnosti dopravy112/06_16_038/CLLD_16_01_11831578900
1.výzva MAS Sokolovsko-IROP-Řešení dopravní infrastruktury005/06_16_038/CLLD_15_01_06431208200

TOP10 MAS s nejvíce projekty v MS2014+

Název MASPoč. žádostí
3487
MAS ORLICKO, z.s.113
MAS Šumavsko, z.s.66
Místní akční skupina Opavsko z.s.65
MAS Královédvorsko, z. s.62
MAS Horní Pomoraví o.p.s.62
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.62
MAS Česká Kanada o.p.s.56
LAG Podralsko z. s.56
MAS Lašsko, z. s.54

TOP10 výzvy co do počtu zaregistrovaných projektů

Název výzvyReg. číslo výzvyPoč. žádostí
15.výzva MAS ORLICKO-IROP-Vzdělávání v klíčových kompetencích III.223/06_16_075/CLLD_15_01_06521
8.výzva MAS ORLICKO-IROP- Vzdělávání v klíčových kompetencích II.130/06_16_075/CLLD_15_01_06515
4.výzva MAS ORLICKO-IROP-Vzdělávání v klíčových kompetencích I006/06_16_075/CLLD_15_01_06513
4.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5)139/06_16_075/CLLD_15_01_14613
1.výzva Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.-IROP-Předškolní a školní vzdělávání074/06_16_075/CLLD_16_01_06013
15.Výzva MAS Horní Pomoraví-IROP-Modernizace mateřských a základních a škol I.255/06_16_075/CLLD_16_01_02213
Výzva č. 7 MAS Česká Kanada - Zaměstnanost IV.747/03_16_047/CLLD_15_01_23913
Výzva č. 7 MAS Šumavsko - Zaměstnanost761/03_16_047/CLLD_15_01_11412
MAS Královédvorsko: Zaměstnanost II996/03_16_047/CLLD_16_01_14512
1.výzva MAS Brdy-IROP-Vzdělanost140/06_16_075/CLLD_15_01_28212

TOP10 projektů největší CZV

Reg číslo projektuNázev projektuŽadatelCelk. zps. výdajeStav
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_001/0000001Nové pracovní příležitostiÚřad práce České republiky2147483647PP41VýzvaMAS
CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců IIÚřad práce České republiky2147483647PP37VýzvaMAS
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0000227O-I Manufacturing - Inovace výroby sklaO-I Manufacturing Czech Republic, a.s.799000000PN20bVýzvaMAS
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0004349Pegas - Technologie výroby obalových materiálů z bikomponentních polymerů na bázi polyesteruPEGAS-NT a.s.700000000PN20bVýzvaMAS
CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0000092Revitalizace brownfield v Chrastavě na moderní výrobně skladovací areál - Wassa s.r.o.Wassa s.r.o.568234000PN40aVýzvaMAS
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0001307Zavedení výroby ocelových pístů pro osobní automobilyKS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s.562700000PN23aVýzvaMAS
CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_003/0000051Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2 Severozápad v Ústeckém krajiÚřad práce České republiky497447592PP37VýzvaMAS
CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_011/0001425Výstavba KDC pro Skupinu ČEZČEZ ICT Services, a. s.450000000PP37VýzvaMAS
CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0003787Snížení energetických ztrát ve spol. TATRA TRUCKS, a.s.TATRA TRUCKS a.s.450000000PN23aVýzvaMAS
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0001028Procesní a produktová inovace výroby speciálních slitin a poskytování služeb.Vítkovice - výzkum a vývoj - technické aplikace a. s.440000000PN23aVýzvaMAS
celkem

TOP10 projektů nejmenší CZV

Reg číslo projektuNázev projektuŽadatelCelk. zps. výdajeStav
0VýzvaMAS
CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001051Energetické úspory ve společnosti VUES Brno s.r.o.VUES Brno s.r.o.0PN20bVýzvaMAS
CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001669Brno - zlepšení tepelně technických vlastností objektu společnostiFC Properties a.s.0PN20bVýzvaMAS
CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002130Zateplení objektuISAT s.r.o.0PN20bVýzvaMAS
CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002244Úsporná opatření v objektu Kotojedy 21 společnosti EKKL a.s.EKKL a.s.0PN20bVýzvaMAS
CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001775Energeticky úsporná opatření ve firmě Lakovna HajdíkLAKOVNA HAJDÍK s.r.o.13PN00aVýzvaMAS
CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_001/0000687Technologie pro růst ke hvězdám.AstrumQ Interactive, s.r.o.199PN21VýzvaMAS
CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_001/0001406Rozvoj technologie firmyHOPE PRESS, s.r.o.400PN21VýzvaMAS
CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002951Úspory energie v Rokytnických strojírnách, a.s.Rokytnické strojírny, a.s.2900PN01VýzvaMAS
CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0003094Marketing THERMA FMTHERMA FM, s.r.o.3000PN21VýzvaMAS
celkem

TOP10 žadatelů co do počtu zaregistrovaných projektů

NázevPoč. žádostíSuma CZV
Úřad práce České republiky518931017451
Diecézní charita Brno1633211068
Národní památkový ústav1443516457
Svět Fantazie, z.ú.1313442331
Společnost Podané ruce o.p.s.1224853780
ŠEDOVÁ clean service, o. p. s.1218394000
Attavena, o.p.s.1232876399
bfz o.p.s.1127151312
Romodrom o.p.s.1121132305
Asociace jihočeských rodin z.s.1012943814