MS2014+ CLLD TOP10

TOP10 výzvy co do velikosti alokace CZV

Název výzvyReg. číslo výzvyAlokace
2.VÝZVA MAS ČESKÁ KANADA-IROP- Infrastruktura pro vzdělávání232/06_16_075/CLLD_15_01_23945819100
2.výzva MAS Rakovnicko-IROP-Vzdělávání129/06_16_075/CLLD_16_02_02042117900
2.výzva MAS Bohumínsko-IROP-Udržitelná doprava066/06_16_038/CLLD_16_02_01439416700
1.výzva MAS Pobeskydí-IROP-Udržitelná a bezpečná doprava I.032/06_16_038/CLLD_15_01_22833822300
1.výzva MAS Posázaví-IROP-Vzdělávání164/06_16_075/CLLD_16_02_09033622600
4.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5)139/06_16_075/CLLD_15_01_14632217400
7.výzva MAS SERVISO-IROP-Bezpečné komunikace pro pěší a cyklisty278/06_16_038/CLLD_16_01_04831881900
2.výzva MAS Aktivios,z.s.-IROP- Zvyšování bezpečnosti a enviromentální šetrnosti dopravy112/06_16_038/CLLD_16_01_11831578900
1.výzva MAS Sokolovsko-IROP-Řešení dopravní infrastruktury005/06_16_038/CLLD_15_01_06431208200
5.Výzva MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a zvýšení bezpečnosti dopravy (I.)080/06_16_038/CLLD_16_01_10030526300

TOP10 MAS s nejvíce projekty v MS2014+

Název MASPoč. žádostí
3508
MAS ORLICKO, z.s.132
Místní akční skupina Opavsko z.s.82
MAS Horní Pomoraví o.p.s.71
Region HANÁ, z. s.70
LAG Podralsko z. s.68
MAS Šumavsko, z.s.68
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.68
MAS Pobeskydí, z. s.67
MAS Česká Kanada o.p.s.66

TOP10 výzvy co do počtu zaregistrovaných projektů

Název výzvyReg. číslo výzvyPoč. žádostí
15.výzva MAS ORLICKO-IROP-Vzdělávání v klíčových kompetencích III.223/06_16_075/CLLD_15_01_06521
19.výzva MAS ORLICKO-IROP-Bezpečné silnice a chodníky pro všechny IV.374/06_16_038/CLLD_15_01_06519
8.výzva MAS ORLICKO-IROP- Vzdělávání v klíčových kompetencích II.130/06_16_075/CLLD_15_01_06515
7.výzva MAS SERVISO-IROP-Bezpečné komunikace pro pěší a cyklisty278/06_16_038/CLLD_16_01_04814
6.výzva MAS Pobeskydí-IROP-Udržitelná a bezpečná doprava III.345/06_16_038/CLLD_15_01_22813
Výzva č. 7 MAS Česká Kanada - Zaměstnanost IV.747/03_16_047/CLLD_15_01_23913
4.výzva MAS ORLICKO-IROP-Vzdělávání v klíčových kompetencích I006/06_16_075/CLLD_15_01_06513
15.Výzva MAS Horní Pomoraví-IROP-Modernizace mateřských a základních a škol I.255/06_16_075/CLLD_16_01_02213
1.výzva Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.-IROP-Předškolní a školní vzdělávání074/06_16_075/CLLD_16_01_06013
4.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5)139/06_16_075/CLLD_15_01_14613

TOP10 projektů největší CZV

Reg číslo projektuNázev projektuŽadatelCelk. zps. výdajeStav
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_001/0000001Nové pracovní příležitostiÚřad práce České republiky2147483647PP41VýzvaMAS
CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců IIÚřad práce České republiky2147483647PP37VýzvaMAS
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0000227O-I Manufacturing - Inovace výroby sklaO-I Manufacturing Czech Republic, a.s.799000000PN20bVýzvaMAS
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0004349Pegas - Technologie výroby obalových materiálů z bikomponentních polymerů na bázi polyesteruPEGAS-NT a.s.700000000PN20bVýzvaMAS
CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0000092Revitalizace brownfield v Chrastavě na moderní výrobně skladovací areál - Wassa s.r.o.Wassa s.r.o.568234000PN40aVýzvaMAS
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0001307Zavedení výroby ocelových pístů pro osobní automobilyKS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s.562700000PN23aVýzvaMAS
CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_003/0000051Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2 Severozápad v Ústeckém krajiÚřad práce České republiky497447592PP37VýzvaMAS
CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_011/0001425Výstavba KDC pro Skupinu ČEZČEZ ICT Services, a. s.450000000PP37VýzvaMAS
CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0003787Snížení energetických ztrát ve spol. TATRA TRUCKS, a.s.TATRA TRUCKS a.s.450000000PN23aVýzvaMAS
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0001028Procesní a produktová inovace výroby speciálních slitin a poskytování služeb.Vítkovice - výzkum a vývoj - technické aplikace a. s.440000000PN23aVýzvaMAS
celkem

TOP10 projektů nejmenší CZV

Reg číslo projektuNázev projektuŽadatelCelk. zps. výdajeStav
0VýzvaMAS
CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001051Energetické úspory ve společnosti VUES Brno s.r.o.VUES Brno s.r.o.0PN20bVýzvaMAS
CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001669Brno - zlepšení tepelně technických vlastností objektu společnostiFC Properties a.s.0PN20bVýzvaMAS
CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002130Zateplení objektuISAT s.r.o.0PN20bVýzvaMAS
CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002244Úsporná opatření v objektu Kotojedy 21 společnosti EKKL a.s.EKKL a.s.0PN20bVýzvaMAS
CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001775Energeticky úsporná opatření ve firmě Lakovna HajdíkLAKOVNA HAJDÍK s.r.o.13PN00aVýzvaMAS
CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_001/0000687Technologie pro růst ke hvězdám.AstrumQ Interactive, s.r.o.199PN21VýzvaMAS
CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_001/0001406Rozvoj technologie firmyHOPE PRESS, s.r.o.400PN21VýzvaMAS
CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002951Úspory energie v Rokytnických strojírnách, a.s.Rokytnické strojírny, a.s.2900PN01VýzvaMAS
CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0003094Marketing THERMA FMTHERMA FM, s.r.o.3000PN21VýzvaMAS
celkem

TOP10 žadatelů co do počtu zaregistrovaných projektů

NázevPoč. žádostíSuma CZV
Úřad práce České republiky518931017451
Diecézní charita Brno2449455015
Národní památkový ústav1443306776
Svět Fantazie, z.ú.1417061836
Romodrom o.p.s.1324431665
Attavena, o.p.s.1335041062
ŠEDOVÁ clean service, o. p. s.1218381500
Společnost Podané ruce o.p.s.1223761380
bfz o.p.s.1228674312
Asociace jihočeských rodin z.s.1012943814