MS2014+ CLLD TOP10

TOP10 výzvy co do velikosti alokace CZV

Název výzvyReg. číslo výzvyAlokace
Prorodinná opatření II. (PŘÍPRAVA)769/03_16_047/CLLD_16_02_039100000000
2.VÝZVA MAS ČESKÁ KANADA-IROP- Infrastruktura pro vzdělávání232/06_16_075/CLLD_15_01_23945819100
2.výzva MAS Rakovnicko-IROP-Vzdělávání129/06_16_075/CLLD_16_02_02042117900
2.výzva MAS Bohumínsko-IROP-Udržitelná doprava066/06_16_038/CLLD_16_02_01439416700
7. výzva MAS SERVISO-IROP-Bezpečné komunikace pro pěší a cyklisty278/06_16_038/CLLD_16_01_04839400000
1.výzva MAS Pobeskydí-IROP-Udržitelná a bezpečná doprava I.032/06_16_038/CLLD_15_01_22833822300
1.výzva MAS Posázaví-IROP-Vzdělávání164/06_16_075/CLLD_16_02_09033622600
4.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5)139/06_16_075/CLLD_15_01_14632217400
2.výzva MAS Aktivios,z.s.-IROP- Zvyšování bezpečnosti a enviromentální šetrnosti dopravy112/06_16_038/CLLD_16_01_11831578900
1.výzva MAS Sokolovsko-IROP-Řešení dopravní infrastruktury005/06_16_038/CLLD_15_01_06431208200

TOP10 MAS s nejvíce projekty v MS2014+

Název MASPoč. žádostí
3486
MAS ORLICKO, z.s.112
MAS Šumavsko, z.s.66
MAS Horní Pomoraví o.p.s.62
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.62
MAS Lašsko, z. s.54
MAS Říčansko o.p.s.54
MAS Česká Kanada o.p.s.51
LAG Podralsko z. s.51
MAS Sokolovsko o.p.s.51

TOP10 výzvy co do počtu zaregistrovaných projektů

Název výzvyReg. číslo výzvyPoč. žádostí
01_15_01001_15_010928
01_15_00401_15_004554
01_15_01401_15_014381
01_15_00201_15_002294
01_15_00501_15_005292
01_15_01601_15_016196
01_15_00301_15_003184
01_15_00101_15_001126
01_15_01901_15_019120
01_15_01801_15_01879

TOP10 projektů největší CZV

Reg číslo projektuNázev projektuŽadatelCelk. zps. výdajeStav
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_001/0000001Nové pracovní příležitostiÚřad práce České republiky2147483647PP41VýzvaMAS
CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců IIÚřad práce České republiky2147483647PP37VýzvaMAS
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0000227O-I Manufacturing - Inovace výroby sklaO-I Manufacturing Czech Republic, a.s.799000000PN20bVýzvaMAS
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0004349Pegas - Technologie výroby obalových materiálů z bikomponentních polymerů na bázi polyesteruPEGAS-NT a.s.700000000PN20bVýzvaMAS
CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0000092Revitalizace brownfield v Chrastavě na moderní výrobně skladovací areál - Wassa s.r.o.Wassa s.r.o.568234000PN40aVýzvaMAS
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0001307Zavedení výroby ocelových pístů pro osobní automobilyKS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s.562700000PN23aVýzvaMAS
CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_003/0000051Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2 Severozápad v Ústeckém krajiÚřad práce České republiky497447592PP37VýzvaMAS
CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_011/0001425Výstavba KDC pro Skupinu ČEZČEZ ICT Services, a. s.450000000PP37VýzvaMAS
CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0003787Snížení energetických ztrát ve spol. TATRA TRUCKS, a.s.TATRA TRUCKS a.s.450000000PN23aVýzvaMAS
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0001028Procesní a produktová inovace výroby speciálních slitin a poskytování služeb.Vítkovice - výzkum a vývoj - technické aplikace a. s.440000000PN23aVýzvaMAS
celkem

TOP10 projektů nejmenší CZV

Reg číslo projektuNázev projektuŽadatelCelk. zps. výdajeStav
0VýzvaMAS
CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001051Energetické úspory ve společnosti VUES Brno s.r.o.VUES Brno s.r.o.0PN20bVýzvaMAS
CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001669Brno - zlepšení tepelně technických vlastností objektu společnostiFC Properties a.s.0PN20bVýzvaMAS
CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002130Zateplení objektuISAT s.r.o.0PN20bVýzvaMAS
CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002244Úsporná opatření v objektu Kotojedy 21 společnosti EKKL a.s.EKKL a.s.0PN20bVýzvaMAS
CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001775Energeticky úsporná opatření ve firmě Lakovna HajdíkLAKOVNA HAJDÍK s.r.o.13PN00aVýzvaMAS
CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_001/0000687Technologie pro růst ke hvězdám.AstrumQ Interactive, s.r.o.199PN21VýzvaMAS
CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_001/0001406Rozvoj technologie firmyHOPE PRESS, s.r.o.400PN21VýzvaMAS
CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002951Úspory energie v Rokytnických strojírnách, a.s.Rokytnické strojírny, a.s.2900PN01VýzvaMAS
CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0003094Marketing THERMA FMTHERMA FM, s.r.o.3000PN21VýzvaMAS
celkem

TOP10 žadatelů co do počtu zaregistrovaných projektů

NázevPoč. žádostíSuma CZV
Úřad práce České republiky518931017451
Diecézní charita Brno1532030028
Národní památkový ústav1444194943
Svět Fantazie, z.ú.1313442331
Společnost Podané ruce o.p.s.1224853780
ŠEDOVÁ clean service, o. p. s.1218394000
Romodrom o.p.s.1121132305
Attavena, o.p.s.1128227877
Asociace jihočeských rodin z.s.1012943814
bfz o.p.s.1024837812