Doloplazy

Doloplazy

Katastr obce Doloplazy - mapa území

Katastrální území obce Doloplazy

Název kúkód kúERÚ
Doloplazy630489ERÚ
Poličky630497ERÚ

Sídelní jednotky Doloplazy

Název jednotkyvýměrapoč. obyvatel v 1991poč. obyvatel v 2001poč. obyvatel v 2011
Doloplazy 208.401456442402
Poličky 83.0847101130128

Ekonomické subjekty na území Doloplazy

RES2008201220132014
Celkem44454649
CZ-NACE-A2222
CZ-NACE-B0000
CZ-NACE-C9998
CZ-NACE-D0111
CZ-NACE-E0000
CZ-NACE-F10888
CZ-NACE-G5876
CZ-NACE-H1111
CZ-NACE-I3234
CZ-NACE-J1111
CZ-NACE-K0013
CZ-NACE-L1110
CZ-NACE-M3336
CZ-NACE-N0000
CZ-NACE-O2122
CZ-NACE-P1221
CZ-NACE-Q1111
CZ-NACE-R2233
CZ-NACE-S2112
CZ-NACE-T0000
CZ-NACE-U0000
CZ-NACE neudáno1200

Příspěvky na péči na území Doloplazy

201620172018
Počet dávek135180171
Stupeň 1547685
Stupeň 2244028
Stupeň 3575939
Stupeň 40519
Do 18 let191012
Od 18ti let116170159
Celkem Vyplaceno KČ663700854700821040

Vývoj počtu obyvatel na území Doloplazy

Obyvatelstvo na území Doloplazy

2013201420152016
Celkem537548538531
Ženy270275271268
Narození6651
Zemřelí7275
Přistěhovalí21292218
Vystěhovalí22223021
Děti70798180
Produktivní věk403400383377
Senioři64697474

Vývoj nezaměstnanosti na území Doloplazy

Zdroj: mpsv

Rozloha území Doloplazy

2013201420152016
Rozloha celkem [ha]291.5291.5291.5291.5
Orná půda231.3230.6230.6230.6
Chmelnice0.00.00.00.0
Vinice0.00.00.00.0
Sady0.00.00.00.0
Zahrady13.613.613.513.5
Travní porosty1.61.81.81.8
Zemědělská půda celkem246.5246.0246.0246.0
Lesy0.00.00.00.0
Vodní plochy2.83.23.23.2
Zastavěné území8.28.28.28.2
Ostatní33.934.234.234.2
Nezemědělská půda celkem44.945.545.545.6

Školy na území Doloplazy

NazevIČOAdresa
Mateřská škola Doloplazy se školní jídelnou, okres Prostějov600119351