Žalkovice

Žalkovice

Katastr obce Žalkovice - mapa území

Katastrální území obce Žalkovice

Název kúkód kúERÚ
Žalkovice794350ERÚ

Sídelní jednotky Žalkovice

Název jednotkyvýměrapoč. obyvatel v 1991poč. obyvatel v 2001poč. obyvatel v 2011
Žalkovice 681.322534571564

Ekonomické subjekty na území Žalkovice

RES2008201220132014
Celkem62697172
CZ-NACE-A12878
CZ-NACE-B0000
CZ-NACE-C6101010
CZ-NACE-D0111
CZ-NACE-E0000
CZ-NACE-F13131312
CZ-NACE-G11111212
CZ-NACE-H4444
CZ-NACE-I2222
CZ-NACE-J0100
CZ-NACE-K0012
CZ-NACE-L0111
CZ-NACE-M6656
CZ-NACE-N0222
CZ-NACE-O2222
CZ-NACE-P1111
CZ-NACE-Q0011
CZ-NACE-R2221
CZ-NACE-S2444
CZ-NACE-T0000
CZ-NACE-U0000
CZ-NACE neudáno1133

Vývoj počtu obyvatel na území Žalkovice

Obyvatelstvo na území Žalkovice

2013201420152016
Celkem602598604593
Ženy299298302296
Narození95113
Zemřelí7443
Přistěhovalí175121
Vystěhovalí11101312
Děti82808280
Produktivní věk418414415403
Senioři102104107110

Vývoj nezaměstnanosti na území Žalkovice

Zdroj: mpsv

Rozloha území Žalkovice

2013201420152016
Rozloha celkem [ha]681.3681.3681.3681.3
Orná půda553.5553.5553.5553.5
Chmelnice0.00.00.00.0
Vinice0.00.00.00.0
Sady2.62.62.62.6
Zahrady22.122.122.122.1
Travní porosty3.23.23.23.2
Zemědělská půda celkem581.4581.4581.4581.4
Lesy1.31.31.31.3
Vodní plochy6.96.96.96.9
Zastavěné území10.910.910.910.9
Ostatní80.880.880.880.8
Nezemědělská půda celkem99.999.999.999.9

Školy na území Žalkovice

NazevIČOAdresa