Zprávy z Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

Zprávy a aktuality z Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

Karta datailů Místní akční skupina Podřipsko, z.s.Web: http://www.maspodripsko.cz

Zprávy z MASek

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

30.7.2020 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Pozvánka na seminář pro pedagogy „Příroda jako třída i učebnice“
Srdečně zveme všechny pedagogy se zájmem o environmentální vzdělávání a …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

29.6.2020 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Výzva č. 7 – Dětské skupiny
MAS Podřipsko vyhlašuje 7. výzvu OP Zaměstnanost. Termín vyhlášení výzvy je 30. …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

1.6.2020 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Pozvánka na 22. zasedání Členské schůze MAS Podřipsko
Vážení členové MAS Podřipsko, jménem předsedy Výkonné rady bychom Vás …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

20.5.2020 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: MAS Podřipsko se zapojilo do kampaně „Regiony sobě“
Kampaň „Regiony sobě“ byla odstartována v reakci na současný útlum …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

7.5.2020 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: MAS Podřipsko poskytuje poradenství pro OSVČ
Naše MAS momentálně poskytuje poradenství pro podnikatele a OSVČ zasažené …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

26.3.2020 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Dopady COVID-19 na NNO
V důsledku preventivních opatření zaváděných vládou k zastavení šíření nákazy …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

19.3.2020 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: MAS Podřipsko zahájí dne 23.3.2020 příjem žádostí o dotaci ze 4. výzvy Programu rozvoje venkova
MAS Podřipsko vyhlašuje 4. výzvu Programu rozvoje venkova České republiky. Termín vyhlášení …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

8.1.2020 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2020
6. ledna 2019 vyhlásil Ústecký kraj dotační program „Podpora začínajících …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

20.12.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Příjem žádostí o dotaci na cyklostezky je prodloužen
MAS Podřipsko prodloužila lhůtu příjmu žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

5.11.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: MAS prodloužila příjem žádostí o dotaci z OPŽP
MAS Podřipsko prodloužila lhůtu příjmu žádostí o dotaci z Operačního programu …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

18.10.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Pozvánka
Vážení, dovolujeme si Vás pozvat na seminář Ministerstva pro místní …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

2.10.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Vyjádření podpory CLLD v OPZ+
V současné době probíhá příprava nového programovacího období 2021 – …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

24.9.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Příjem žádostí o dotaci z OPZ byl zahájen
MAS Podřipsko vyhlásila dne 24. 9 .2019 výzvy č. 4, 5 …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

10.9.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Pozvánka na 21. zasedání Členské schůze MAS Podřipsko
Vážení členové MAS Podřipsko, jménem předsedy Výkonné rady bychom Vás …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

3.7.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Výzva č. 5 IROP
Výzva č. 5 IROP  Edit MAS Podřipsko vyhlásila 5. výzvu z …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

31.5.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Pozvánka na 20. zasedání Členské schůze MAS Podřipsko
Vážení členové MAS Podřipsko, jménem předsedy Výkonné rady bychom Vás …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

30.5.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Chcete pracovat v MAS Podřipsko?
Zajímá Vás práce v oblasti projektového řízení? Chcete se podílet …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

30.4.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Pozvánka na 5. ročník Poutě Českého Anděla na horu Říp
Pouť, kterou pořádá spolek Cesta Česka za podpory obce Ctiněves, …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

26.3.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: VYHLÁSILI JSME VÁLKU PLASTU. #PODRIPSKOBEZPLASTU
Místní akční skupina Podřipsko se přihlásila k aktivitě #dostbyloplastu a zavázala …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

19.3.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Ukliďme Česko 2019! Připojte se k nám.
MAS Podřipsko Vás zve v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

18.3.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: MAS Podřipsko zahájila příjem žádostí o dotaci z OPŽP
MAS Podřipsko vyhlásila celkem 3 výzvy k předkládání žádostí o podporu …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

15.3.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: MAS Podřipsko vydává avízo 4. výzvy OPZ – Sociální podnikání
Místní akční skupina Podřipsko zveřejnila avízo výzvy MAS Podřipsko z …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

1.3.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Příjem žádostí o dotaci na příměstské tábory byl zahájen
MAS Podřipsko vyhlásila 3. výzvu z OP Zaměstnanost. Výzva je zaměřena na podporu zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin formou příměstských táborů. Žádosti o dotaci je možné podávat prostřednictvím systému MS2014+  od 1. března 2019 a bude ukončen 30. dubna 2019 ve 12:00. Podrobnosti k výzvě naleznete zde. Školení žadatelů …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

1.3.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Vyhlášení výzvy č. 1 Podpora komunitního života na Podřipsku
MAS Podřipsko vyhlásila 1. výzvu s názvem Podpora komunitního života na Podřipsku. Žádosti o dotaci je možné podávat osobně na adresu kanceláře MAS Podřipsko  od 15. března 2019 a bude ukončen 2. dubna 2019 v 16:00. Podrobnosti k výzvě naleznete zde. Školení žadatelů proběhne: dne 12. 3. 2019 od 17:00 v 1. patře Kulturního …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

26.2.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Ukliďmě Česko 2019!
Ve spolupráci s Ukliďme Roudnici, plánujeme další ročník úklidové akce. V rámci foto soutěže se nám sešlo několik námětů pro úklid, a některá místa jsou již dlouho známá. Hlasujte v anketě o místo, které bychom spolu s Vámi měli v letošním roce uklidit. Pro informaci o přesném místě skládek a pro dotvoření ilustrace o stavu …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

15.2.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Avízo 2. výzvy PRV MAS Podřipsko
MAS Podřipsko vydává avízo 2. výzvy z Programu rozvoje venkova České republiky. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je 28. 2. 2019. Podrobnosti k výzvě naleznete zde. Upozorňujeme, že termíny i uvedené podmínky ve výzvě a v jejích přílohách se mohou změnit. Výzva MAS se řídí Pravidly pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

6.2.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Pozvánka na 19. zasedání Členské schůze MAS Podřipsko
Vážení členové MAS Podřipsko, jménem předsedy výkonné rady bychom Vás rádi pozvali na 19. zasedání Členské schůze. Setkání se uskuteční v úterý 12. 2. 2019 od 17:30 v Kulturním středisku v 1. patře ve Štětí  (průchod možný z Mírového nám. č.p. 69 nebo přímý vstup z ulice Dlouhá č.p. 689). …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

6.2.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: NADACE ČEZ PODPORUJE ROZVOJ REGIONŮ I V ROCE 2019
I v letošním roce Nadace ČEZ přijímá žádosti o příspěvky v rámci grantových programů Podpora regionů, Oranžová hřiště, Stromy a Oranžový přechod. Žádosti můžete podávat přes webové stránky www.nadacecez.cz.   Grantové programy vyhlášené pro rok 2019: ORANŽOVÁ HŘIŠTĚ Program podporuje výstavbu a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Pozor! Hřiště …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

15.1.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Konzultační den CzechInvestu v Ústí nad Labem k možnosti podpory podnikatelských záměrů a exportu
Regionální kanceláře CzechInvestu pro Ústí nad Labem pořádá dne 24. 1. 2019 konzultační den, v rámci kterého mohou podnikatelé bezplatně zkonzultovat možnosti podpory svých podnikatelských záměrů a to z OP PIK nebo služby Agentury CzechTrade a podporu exportu. Přítomni budou i zástupci Technologické agentury ČR.  Programy podpory z OPPIK naleznete …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

11.1.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: SOUTĚŽ O VERMIKOMPOSTÉR
Místní akční skupina Podřipsko v rámci naplňování cíle „Předcházení vzniku černých skládek a jejich odstraňování“ vyhlašuje soutěž o Vermikompostér Urbalive. Černé skládky jsou dle názorů občanů zásadním problémem Podřipska. Místní akční skupina Podřipsko si dává za cíl pomocí soutěže inventarizovat riziková místa na území Podřipska a motivovat veřejnost k zapojení se …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

8.1.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Začínající podnikatelé z Ústeckého kraje mohou žádat o dotaci na svou činnost i v roce 2019
Ústecký kraj opět vyhlásil dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2019“. Na podporu zahájení a provoz podnikatelské činnosti je v rozpočtu Ústeckého kraje připraveno 8 milionů Kč. Žádosti o podporu je možné podávat od 4. 2. do 8. 3. 2019. Cílem programu je zvýšení ekonomické konkurenceschopnost Ústeckého …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

3.1.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Dotační program na obnovu venkova Ústeckého kraje pro rok 2019 byl vyhlášen
Program obnovy venkova Ústeckého kraje pro rok 2019 byl vyhlášen koncem prosince loňského roku. Ústecký kraj na něj vyčlenil 28 mil. Kč ze svého rozpočtu. Obce mohou předkládat žádosti o dotaci od 21. 1. do 22. 2. 2019. Stejně jako v roce 2018 obce mohou žádat o dotaci na pořízení techniky …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

2.1.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Národní síť spouští nový web www.mistniakcniskupiny.cz
Venkov je náš domov – to je mottem nové webové stránky www.mistniakcniskupiny.cz. Najdete na ní výběr těch nejlepších projektů z českého venkova, které vznikly díky podpoře místních akčních skupin. Webovou stránku spustila Národní síť místních akčních skupin, která sdružuje po celém Česku 167 MASek. Jejím cílem je nejen vyvrátit zažité …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

11.12.2018 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Ušetřete s IROP na zateplování bytových domů až 40 % z výdajů na zateplovací úpravy
Díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP) můžete z evropských peněz získat dotaci na realizaci energeticky úsporných opatření v bytových domech až ve výši 40 % z celkových výdajů na zateplovací úpravy. Podpora je určena pro vlastníky bytových domů, společenství vlastníků a bytová družstva ve všech krajích ČR kromě Prahy. O podporu lze zažádat …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

26.11.2018 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2019 BYL VYHLÁŠEN.
Dne 19. 11. 2018 Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu 2016 – 2020 pro rok 2019. Cílem národního dotačního programu podpory cestovního ruchu je zvýšení potenciálu a konkurenceschopnosti regionů, usnadnění pohybu návštěvníků v destinacích, rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

22.11.2018 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O NÁRODNÍ DOTACE NA ROZVOJ VENKOVA PRO ROK 2019 BYL ZAHÁJEN.
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo národní dotace na podporu rozvoje obcí a měst do 10. tis.obyvatel. V programu Podpora rozvoje regionů 2019+ je připraveno více jak 1,450 miliardy korun. Příjem žádostí byl zahájen dne 21.11.2018 a bude ukončen dne 28. 2. 2019 ve 12:00. Obce a města mohou dle své …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

21.11.2018 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: MŠMT vyhlásilo 2. výzvu na podporu implementace strategie digitálního vzdělávání
Chcete zkvalitnit školní výuku v oblasti digitální gramotnosti a informatického myšlení? Jste školka, škola nebo střední škola? Pak je tato výzva z MŠMT otevřená přímo pro vás, a to do 28. 2. 2019. Bližší informace k Výzvě č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II ZDE

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

16.11.2018 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: POZVÁNKY NA KONFERENCE. NAČERPEJTE INSPIRACI PRO ROZVOJ OBCE.
Na přelomu listopadu a prosince 2018 se budou konat hned dvě konference zaměřené na regionální rozvoj, na kterých lze načerpat inspiraci a nesdílet zkušenosti.   V listopadu se v prostorech Akademie veřejného investování v Praze uskuteční dvou denní konference s názvem Evropská chytrá a sdílená města. Na programu konference jsou prezentace a panelové diskuze …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

7.11.2018 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: SNIŽTE PRODUKCI ODPADŮ. JAK NA TO?
Zásadním problémem Podřipska jsou černé skládky. Část obcí MAS Podřipska využívá tzv. lístkový systém výběru poplatků za svoz odpadů, který sice více motivuje občany k třídění odpadů, ale může je, ve snaze ušetřit co nejvíce finančních prostředků, vést k zakládání černých skládek. Existují, ale i jiné možnosti, jak ušetřit na poplatkách za …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

17.10.2018 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Zapojili jsme se do místní Agendy 21
Co to je místní Agenda 21 a jaký to bude mít pro Podřipsko přínos? Místní Agenda 21 je globální strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem k udržitelnému rozvoji. Téma trvale udržitelného rozvoje je jedním z horizontálních témat Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Podřipsko 2014-2020 a …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

16.10.2018 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Hledáme novou posilu týmu na pozici BACK OFFICE MANAŽER/KA
Zajímá Vás práce v oblasti dotací? Chcete se podílet na zajímavých projektech souvisejících s rozvojem regionu Podřipska? Chcete zajímavé finanční ohodnocení? Pro více informací volejte tel. 728 278 647 nebo pište na e-mail jan.broft@maspodripsko.cz. V případě Vašeho zájmu zašlete na výše uvedený e-mail motivační dopis a Váš životopis. Náplň práce:   zajištění chodu …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

12.10.2018 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Upozornění na aktualizaci výzvy č. 2 MAS Podřipsko – OPZ – Školní a dětské kluby I.
Dne 10. 10. 2018  byl aktualizován text 2. výzva MAS Podřipsko – OPZ – Školní a dětské kluby I. a její příloha č. 2 Podporované aktivity. Provedené změny byly následující:   Popis změny Zdůvodnění změny Oprava číslování bodů výzvy tak, aby odpovídalo odkazům v textu výzvy. Číslování bylo změněno od části …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

25.9.2018 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Výzva IROP č. 3. a 4. k předkládání žádostí je zveřejněna
MAS Podřipsko vyhlašuje 3. a 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. 3. výzva je zaměřena na podporu zakládání nových mateřských škol a 4. výzva je zaměřena na podporu budování nových kapacit základních škol a jejich modernizace. Žádosti o dotaci bude možné podávat prostřednictvím systému MS2014+  od 26. září …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

17.9.2018 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Příjem žádostí o dotaci z 2. výzvy MAS Podřipsko – OPZ – Školní a dětské kluby I. zahájen!
MAS Podřipsko vyhlásila 2. výzvu z OP Zaměstnanost. Výzva je zaměřena na podporu vybudování zařízení a zajištění služeb péče o děti, které doplní chybějící kapacitu školních družin nebo klubů zřízených v režimu vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a svou provozní dobou zajistí péči o děti v době, kdy je …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

9.9.2018 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: ROUDNICE JINAK?
Roudnice bez odpadků, Roudnice s méně auty ale více cyklisty na silnicích a s čistším vzduchem, Roudnice, ve které znáte své sousedy… myslíte, že je to na hony vzdálený ideál? I když jste si možná na tuto otázku odpověděli ano, pro Helenu, Ríšu, Kubu, Danu, Gitu, Šárku, Radku a Vláďu …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

30.8.2018 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Projekty k podpoře z PRV a OPZ jsou vybraný
Dne 28. 8. 2018 Výkonná rada MAS Podřipsko schválila vybrané projekty k podpoře z 1. výzvy PRV MAS Podřipsko a 1. výzvy MAS Podřipsko – OPZ – Příměstské tábory, na základě doporučení Výběrové komise MAS Podřipsko. Výběrová komise na svém zasedání dne 21. 8. 2018 doporučila k podpoře celkem 12 projektů z dotačního …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

30.8.2018 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Seznam projektů vybraných k podpoře z PRV a OPZ
Dne 28. 8. 2018 Výkonná rada MAS Podřipsko schválila vybrané projekty k podpoře z 1. výzvy PRV MAS Podřipsko a 1. výzvy MAS Podřipsko – OPZ – Příměstské tábory, na základě doporučení Výběrové komise MAS Podřipsko. Výběrová komise na svém zasedání dne 21. 8. 2018 doporučila k podpoře celkem 12 projektů z dotačního …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

27.8.2018 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Pozvánka na 18. jednání Členské schůze MAS Podřipsko
Vážení členové MAS Podřipsko, jménem předsedy výkonné rady bychom Vás rádi pozvali na 18. zasedání Členské schůze. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 6. 9. 2018 od 17:30 v Kulturním a společenské centru v obci Ledčice (U Cinků čp.15, 277 08 Ledčice). Pozvánka s programem je přiložena níže. Těšíme se na …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

23.8.2018 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 7. kolo Programu rozvoje venkova
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) od října 2018 přijímá žádosti o dotaci v rámci  7. kola Programu rozvoje venkova 2014–2020 (PRV). Podzimní kolo podpoří investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, a projekty spolupráce za 3 miliardy korun. Termín pro příjem žádostí bude probíhat od 9. října 8 hodin do 30. …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

19.7.2018 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: NADACE ČEZ PŘIJÍMÁ ŽÁDOSTI O PŘÍSPĚVKY
  V současné době Nadace ČEZ přijímá žádosti o příspěvky v rámci grantových programů Podpora regionů, Oranžová hřiště a Stromy. Žádosti můžete podávat přes webové stránky www.nadacecez.cz. Nadace ČEZ dlouhodobě podporuje aktivity vedoucí k rozvoji regionu a komunitního života. Nadační příspěvky tak putují do oblasti vzdělávání, kultury, sportu, ochrany životního prostředí a na projekty pro …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

27.6.2018 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Pozvánka na seminář pro žadatele k revidované výzvě č. 129 Podpora sociálního podnikání
Ministerstvo práce a sociálních věcí Vás zve na seminář pro žadatele k revidované výzvě č. 129 zaměřené na sociální podnikání. Seminář se koná dne 10. 7. 2018  od 9:30  do  12:30 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí, Na Poříčním Právu 376/1, v přízemí zasedací místnost Klub, 128 01 Praha 2 Na semináři Vás seznámíme s revidovanou výzvou …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

19.6.2018 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Seznam přijatých žádostí v 1. výzvě PRV MAS Podřipsko
  Ve středu 13. 6. 2018 byl ukončen příjem žádostí o podporu projektů z Programu rozvoje venkova v rámci 1. výzvy MAS Podřipsko. Výzva byla určena pro zemědělské i ostatní podnikatele. Na spolufinancování projektů je připravena celková alokace ve výši 10 mil. Kč. Výzva byla rozdělena do 3 fichí. V rámci …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

15.6.2018 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Příjem žádostí o dotace na realizaci příměstských táborů byl ukončen.
Dne 31. 5. 2018 byl ukončen příjem žádostí o podporu z Operačního programu Zaměstnanost v rámci 1. výzvy MAS Podřipsko. V této výzvě bylo možné žádat o dotace na realizaci příměstských táborů na území Podřipska. Na realizaci projektů bylo ve výzvě  vyčleněno celkem 5,66 mil. Kč.                                                  Výzva k podávání žádostí o …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

14.6.2018 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Pozvánka na seminář Šablony II
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář „Animace škol – podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II“, který se bude konat 19.6.2018 v zasedací místnosti MAS Podřipsko (Očkova 2, 413 01 Roudnice nad Labem). Toto školení je určené zejména pro ředitele a ředitelky mateřských a základních škol, domů dětí …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

25.5.2018 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Školení žadatelů k 1. výzvě Programu rozvoje venkova
V rámci 1. výzvy PRV pro zemědělce a ostatní podnikatele zveřejňujeme informace ze školení pro potencionální žadatele o dotace. Školení žadatelů o podporu proběhlo 22.5.2018 na Městském úřadě v Roudnici nad Labem a týkalo se výzvy číslo 1 pro Fiche č. 1 „Zajištění vybavení zemědělskou technikou“, Fiche č.2 „Podpora zpracování zemědělské …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

25.5.2018 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Informační seminář k výzvě č.1 OPZ – Příměstské tábory
Za hojné účasti proběhl dne 15.5.2018 informační seminář pro potencionální žadatele o dotaci ve výzvě MAS na podporu příměstských táborů. Důležité informace ze semináře naleznete v tomto článku. Přesný název výzvy je 1. výzva MAS Podřipsko – OPZ – Příměstské tábory. Příjem žádostí prostřednictvím systému MS2014+ byl již zahájen 26. března 2018 a bude …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

18.5.2018 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Pozvánka na 17. jednání Členské schůze MAS Podřipsko
Vážení členové MAS Podřipsko, jménem předsedy výkonné rady bychom Vás rádi pozvali na 17. zasedání Členské schůze. Setkání se uskuteční v úterý 29. 5. 2018 v 17:00 v Kulturním domě Židovice (Židovice 78, 411 83, https://goo.gl/maps/rMnZqUqGgqm). Pozvánka s programem je přiložena níže. Těšíme se na setkání!  

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

11.5.2018 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: 1. výzva Programu rozvoje venkova
MAS Podřipsko vyhlásila 1. výzvu z Programu rozvoje vekova České republiky. Příjem žádostí prostřednictvím systému Portálu farmáře byl zahájen 21. května a bude ukončen 13. června. Podrobnosti k výzvě naleznete zde. Kontakt na garanta výzvy: Ing. Jan Broft, 728 278 647 Výzva MAS se řídí Pravidly pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

6.4.2018 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Výběrová komise MAS Podřipsko doporučila k výběru 12 projektů IROP
Dne 22. 3. 2018 výběrová komise MAS Podřipsko doporučila k výběru 12 projektů zaregistrovaných v rámci výzev č. 1 a 2 IROP MAS Podřipsko. Zápis z jednání výběrové komise včetně seznamu projektů doporučených k výběru zaregistrovaných v rámci výzvy č. 1 IROP Zvýšení bezpečnosti dopravy je zveřejněn: zde. Zápis z …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

6.4.2018 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Členská schůze MAS Podřipsko vybrala 9 projektů zaměřených na bezpečnost dopravy k financování z IROP
Dne 23. 3. 2018 proběhla v Podřipském pivovaru ve Ctiněvsi 16. členská schůze MAS Podřipsko. Předmětem jednání byl mimo jiné výběr 9 projektů zaměřených na zvýšení bezpečnosti v dopravě k financování z IROP. Zápis z jednání členské schůze včetně seznamu projektů vybraných k financování z IROP v rámci 1. výzvy …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

25.3.2018 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: 1. výzva OP Zaměstnanost – Příměstské tábory
MAS Podřipsko vyhlásila 1. výzvu z OP Zaměstnanost. Název výzvy je 1. výzva MAS Podřipsko – OPZ – Příměstské tábory. Příjem žádostí prostřednictvím systému MS2014+ bude zahájen 26. března 2018 a bude ukončen 31. května 2018 ve 12:00. Podrobnosti k výzvě naleznete v článku. Žádost o podporu můžete podávat na adrese https://mseu.mssf.cz/ Spojení na …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

21.3.2018 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Dotace pro začínající podnikatele
Místní akční skupina Podřipsko připravuje výzvu určenou pro začínající podnikatele. Výzva je zaměřena podporu začínajících podnikatelů v různých odvětvích. Na výzvu je alokováno 3,5 mil. Kč. Dotace může dosáhnout dle Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 až 45 %. Každý začátek je těžký, podnikání nevyjímaje. Začínající živnostníci hůře shánějí …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

16.3.2018 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Dotace na zpracování zemědělských produktů
Místní akční skupina Podřipsko připravuje další výzvu určenou především pro zemědělské podniky. Výzva je zaměřena na zpracování zemědělských produktů. Na výzvu je alokováno 3,5 mil. Kč. Dotace může dosáhnout dle Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 až 50 %. Žadateli mohou být i ostatní subjekty zabývající se výrobou potravin …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

15.3.2018 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: O nové aktivity OPŽP je mezi obcemi Podřipska zájem
O nové aktivity Operačního programu Životní prostředí obce MAS Podřipsko projevily velký zájem. MAS Podřipsko má možnost na realizaci své strategie komunitně vedeného místního rozvoje získat dalších 10 mil. Kč. Finanční prostředky mohou být využity na následující aktivity: Realizace ÚSES (aktivita OPŽP 4.3.2) Protierozní opatření (aktivita OPŽP 4.3.5.) Revitalizace funkčních …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

12.3.2018 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Dotace na zemědělské stroje
Místní akční skupina Podřipsko připravuje výzvu zaměřenou na modernizaci zemědělských podniků. Na výzvu je alokováno 3 mil. Kč. Dotace může dosáhnout dle Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 až 70 %. Dotace bude určena především pro zemědělce (mikropodniky do 10 zaměstnanců), kteří podnikají v místě svého trvalého bydliště, a …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

11.3.2018 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Pozvánka na 16. jednání členské schůze MAS Podřipsko
Vážení členové MAS Podřipsko, dovolte, abych Vás jménem výkonné rady pozval na 16. zasedání členské schůze Místní akční skupiny Podřipsko, z.s., které se uskuteční v pátek 23. března 2018 od 16:00 hodin v Podřipském pivovaru ve Ctiněvsi. Pozvánka s programem je přiložena níže. Těším se na setkání!! Jan Broft

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

6.3.2018 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Dalších 10 mil. Kč pro MAS Podřipsko!!!
Místní akční skupina Podřipsko, z.s. získá na realizaci své strategie komunitně vedeného místního rozvoje dalších 10 mil. Kč!! Finanční prostředky půjdou na následující aktivity: Realizace ÚSES (aktivita OPŽP 4.3.2) založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí (100%) zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

27.2.2018 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Avízo 1. výzvy OPZ – Výzva MAS Podřipsko – OPZ – Příměstské tábory I.
MAS Podřipsko představuje avízo 1. výzvy OP Zaměstnanost nazvané Příměstské tábory. Znění výzvy má pouze informativní charakter, VÝZVA MUSÍ NEJPRVE PROJÍT SCHVALOVACÍM ŘÍZENÍM ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU A NEJVYŠŠÍHO ORGÁNU MAS.  

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

13.2.2018 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: DOTAČNÍ PROGRAM „PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ V ÚSTECKÉM KRAJI PRO ROK 2018“
Cílem programu je zvýšit ekonomickou konkurenceschopnost Ústeckého kraje podporou malého začínajícího podnikání. Tohoto cíle má být dosaženo prostřednictvím stimulace k zakládání nových podnikatelských subjektů, zvyšování zaměstnanosti obyvatelstva ve formě samostatně výdělečné činnosti fyzických a činnosti právnických osob, a tím vytvoření podmínek pro vznik nových pracovních příležitostí a zvýšení hospodářské prosperity …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

27.12.2017 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Zveřejněny seznamy zaregistrovaných projektů výzev IROP
Dne 27. 12. 2017 byly zveřejněny seznamy projektů zaregistrovaných v rámci výzev č. 1 a 2 IROP MAS Podřipsko. Seznam projektů zaregistrovaných v rámci výzvy č. 1 IROP Zvýšení bezpečnosti dopravy je zveřejněn: zde. Seznam projektů zaregistrovaných v rámci výzvy č. 2 IROP Budování kapacit a modernizace MŠ a ZŠ …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

15.12.2017 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Aktualizace výzev IROP
Dne 19. 12. 2017 byla zveřejněna aktualizace textu výzvy č. 2 IROP MAS Podřipsko. Jedná se o prodloužení výzvy do 20. 12. 2017 23:59 z důvodu nefunkčnosti MS2014+. Prodloužení výzvy tak navazuje na předchozí aktualizace ze dne 15. 12. 2017. Aktuální text výzvy č. 1 IROP Zvýšení bezpečnosti dopravy je …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

24.11.2017 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Proběhly semináře pro žadatele z prvních výzev MAS Podřipsko
Ve čtvrtek 23. listopadu proběhly v prostorách velké zasedací místnosti Městského úřadu v Roudnici nad Labem dva semináře pro žadatele v 1. a 2. výzvě MAS Podřipsko v IROP, kde Ing. Jan Broft potenciální žadatele seznámil s podrobnostmi jednotlivých výzev. V článku naleznete fotogalerie z obou seminářů.

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

15.11.2017 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Pozvánka na semináře pro žadatele ve výzvách MAS z IROP
Místní akční skupina Podřipsko zve všechny potenciální žadatele ve výzvách MAS z IROP na seminář pro žadatele, který se uskuteční ve čtvrtek 23. listopadu od 14:00 (1. výzva), resp. 15:00 (2. výzva) hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Roudnici nad Labem. Přihlásit se můžete na adrese http://bit.ly/seminarMAS1     …