Zprávy z MASek

Zprávy a aktuality z webů MASek

Zprávy z MASek

logo MAS Šternbersko o.p.s.

11.12.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Jednání Sněmu zakladatelů a Valné hromady MAS Šternbersko
V pondělí 10.12.2018 se na 50 členů MAS Šternbersko sešlo na každoročnímu jednání Sněmu zakladatelů a Valné hromady. Po jednání následovalo předvánoční setkání v Informačním centru Šternberk.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

11.12.2018 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Šance pro obce na územní plány
MMR vyhlásilo národní dotaci na podporu územně plánovací činnosti. Žádat mohou obce, které nemají územní plán vůbec, anebo jejich územní plán byl schválen před rokem 2007 a nebyl podpořen z PRV nebo IROP. Zvýhodněny jsou obce do 1000 obyvatel a obce s rizikem povodní. Dotace je až 80 %, maximálně 400 000 Kč na jeden územní plán. Termín pro podání žádostí je do 31.1.2019. Podrobnosti najdete zde.

logo MAS Frýdlantsko, z.s.

11.12.2018 MAS Frýdlantsko, z.s.: Monitoring a evaluace SCLLD
Formálně (povinně) i neformálně (protože to potřebujeme) sledujeme, jak se nám realizace strategie Frýdlantsko 2020 daří.

logo MAS Frýdlantsko, z.s.

11.12.2018 MAS Frýdlantsko, z.s.: Monitoring a evaluace
Formálně (povinně) i neformálně (protože to potřebujeme) sledujeme, jak se nám realizace strategie Frýdlantsko 2020 daří.

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

11.12.2018 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Ušetřete s IROP na zateplování bytových domů až 40 % z výdajů na zateplovací úpravy
Díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP) můžete z evropských peněz získat dotaci na realizaci energeticky úsporných opatření v bytových domech až ve výši 40 % z celkových výdajů na zateplovací úpravy. Podpora je určena pro vlastníky bytových domů, společenství vlastníků a bytová družstva ve všech krajích ČR kromě Prahy. O podporu lze zažádat …

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

11.12.2018 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Seminář k 3. Výzvě PRV
Vážení žadatelé, dne 17. 12. 2018 od 10:00 hodin se v Domě techniky, Plzeňská 2311/2a, České Budějovice uskuteční seminář k plánované 3. Výzvě PRV Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. v kanceláři MAS. Vyhlášena bude Fiche 2 Zpracování zemědělských produktů a Fiche 5 Podnikání.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

11.12.2018 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: 3. Výzva PRV
Vážení žadatelé, dovolujeme si Vás informovat, že Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. plánuje dne 18. 12. 2018 vyhlásit v pořadí již 3. Výzvu v Programu rozvoje venkova, s celkovou alokací 4 miliony Kč. Žádosti bude možné předkládat pouze prostřednictvím Portálu farmáře, a to ve Fichi 2 Zpracování zemědělských produktů a Fichi 5 Podnikání. Bližší informace budou zveřejněny na webu MAS: http://www.mashl.cz/strategie-uzemi-2014-2020/vyzvy/1-vyzva-prv/3-vyzva-prv

logo MAS Naděje o.p.s.

11.12.2018 MAS Naděje o.p.s.: Kde je ten pes zakopaný
Zamyšlení člena Správní rady MAS Naděje o.p.s.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

10.12.2018 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Vyhlášení výzvy na Cyklodopravu I a pozvánka na seminář
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 10. prosince 2018 11.výzvu MAS POHODA-IROP-Cyklodoprava I (č. 261/06_16_038/CLLD_15_01_071) k předkládání Žádostí o podporu v programovém rámci IROP. Výzva je zaměřená na podporu cyklodopravy. Příjem žádostí bude probíhat od 10.12. 2018 od 10 h. do 17.01. 2019 do 13 h. prostřednictvím Portálu IS KP14+. Zároveň bychom chtěli pozvat všechny zájemce na informační seminář, který se uskuteční v pondělí dne 17.12. 2018 od 13 h. v učebně autoškoly v budově kanceláře MAS (Opočenská 436, Dobruška). Více informací naleznete v pozvánce. Prosíme o potvrzení účasti na e-mail manager@pohodavenkova.cz nejpozději do pátku 14.12. 2018 do 17 hodin.  

logo MAS Šternbersko o.p.s.

10.12.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Ministerstvo zemědělství podpoří v příštím roce údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků v krajině
ŽÁDOSTI O DOTACI NA OPRAVY KAPLIČEK, KŘÍŽOVÝCH CEST, HŘBITOVŮ ČI ZVONIČEK BUDE MOŽNÉ PODÁVAT OD 4. DO 22. ÚNORA, NEBO DO DOBY KDY, CELKOVÝ SOUČET POŽADOVANÝCH ČÁSTEK REGISTROVANÝCH ŽÁDOSTÍ DOSÁHNE 30

logo MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.

7.12.2018 MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.: V roce 2019 bude kancelář MAS vyhlašovat 5 výzev
Výkonná rada MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. dne 5.12.2018 na svém 28. zasedání schválila harmonogramy výzev pro rok 2019. Všechny výzvy budou vyhlášeny v první polovině roku. První výzva, týkající se Programu rozvoje venkova, bude vyhlášena v průběhu ledna. V únoru bude vyhlášena výzva z Integrovaného regionálního operačního programu na aktivity týkající se sociálního podnikání. V dubnu bude na stejné téma […]

logo MAS Sedlčansko, o.p.s.

7.12.2018 MAS Sedlčansko, o.p.s.: Avízo 2. výzvy PRV
Blíží se vyhlášení nové výzvy Programu rozvoje venkova. Více informací naleznete zde V případě zájmu nás prosím kontaktujte

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

6.12.2018 MAS Šumperský venkov, z. s.: Výzva č. 3 PRV – Podpora podnikatelů, lesníků, zemědělců a spolupráce
Během ledna 2019 MAS Šumperský venkov plánuje vyhlásit 3. výzvu PRV. Příjem žádostí bude probíhat od 1. 2. 2019 do 12. 3. 2019 do 12 hodin. Každý žadatel podává žádost prostřednictvím svého účtu na Portálu Farmáře. Žádosti doporučujeme před podáním zkonzultovat!   Na co všechno je možné žádat? Podpora investic do zemědělské infrastruktury – Fiche 2 Podpora investic na .. Více Příspěvek Výzva č. 3 PRV – Podpora podnikatelů, lesníků, zemědělců a spolupráce pochází z MAS Šumperský venkov

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

6.12.2018 Ekoregion Úhlava, z.s.: IROP podporuje zateplování bytových domů
IROP podporuje zateplování bytových domů admin 6. Prosinec 2018 - 10:34 Díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP) je v současnosti možné z evropských peněz získat dotaci na realizaci energeticky úsporných opatření v bytových domech až ve výši 40 % z celkových výdajů na zateplovací úpravy. Podpora je určena vlastníkům bytových domů, společenstvím vlastníků a bytovým družstvům ve všech krajích ČR kromě Prahy. Oprávnění žadatelé, kteří mohou obdržet až 40% z celkových způsobilých výdajů projektu, jsou: ·         Vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících, ·         Společenství vlastníků jednotek, ·         Bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům bytových družstev a změně některých zákonů. Více informací o výzvě naleznete v přiložených souborech zde a na stránkách výzvy: http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-78-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech-II Leták k 78. výzvě IROP

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

6.12.2018 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Hledáme posilu do našeho týmu
MAS Hříběcí hory vyhlašuje výběrové řízení na pozici „Projektový manažer MAS“. Své strukturované životopisy mohou zájemci zasílat do pátku 31. ledna 2019 na email eva.lizalova@hribecihory.cz. Pracovní náplň: zodpovědnost za přípravu, koordinaci a administraci projektů na území MAS Hříběcí hory (poskytování konzultací a poradenství, vypracování projektových žádostí, příprava věcné a finanční stránky dotačních výzev) komunikace s ministerstvy, […]

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

6.12.2018 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Dotace na kapličky, křížové cesty, boží muka, hřbitovy apod.
Ke zvýšení turistické atraktivnosti, oživení a zachování charakteristického rázu vesnic je určen dotační program Ministerstva zemědělství na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků. Díky němu si žadatelé v příštím roce rozdělí 30 milionů korun. Dotace z prostředků Ministerstva zemědělství může být maximálně 70 %. Zájemci budou moci dostat až 200 000 Kč, spodní hranice podpory je stanovena […]

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

5.12.2018 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Pozvánka na seminář: Národní dotační programy na rok 2019
Ministerstvo pro místní rozvoj si Vás dovoluje pozvat na seminář, který se věnuje národním dotačním programům pro rok 2019. Podpora rozvoje regionů 2019+ Podpora revitalizace území Bezbariérové obce Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách Národní program podpory cestovního… See more ›

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

5.12.2018 MAS Nad Prahou o.p.s.: Adventní víkend nad Prahou
Byly zveřejněny fotografie z Vánočních trhů v Líbeznicích, kde se prezentovala MAS Nad Prahou a oceněné práce výtvarné a grafické soutěže vyhlášené u příležitosti Adventního víkendu nad Prahou. Podívat se můžete zde.

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

5.12.2018 MAS Šumperský venkov, z. s.: Programový výbor MAS – 14. 12. 2018
Dne 14. 12. 2018 se od 14 hodin uskuteční v zasedací místnosti Provozní Nový Malín jednání programového výboru MAS. Program jednání naleznete v přiložené pozvánce.  Pozvánka_PV_14.12.2018 Příspěvek Programový výbor MAS – 14. 12. 2018 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

4.12.2018 MAS Krušné hory, o.p.s.: Semináře pro 3. kolo výzev IROP
Zveřejněny byly termíny seminářů pro žadatele a příjemce pro 3. kolo výzev IROP. Termíny najdete zde.

logo MAS Vladař o.p.s.

4.12.2018 MAS Vladař o.p.s.: Výzva č. 86 - Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života
Dne 30. srpna 2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlásilo výzvu IROP č. 86 „Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života“ v aktivitě Opatření vedoucí k sociální inkluzi.

logo MAS Vladař o.p.s.

4.12.2018 MAS Vladař o.p.s.: Vyhodnocení podané stížnosti proti postupu MAS ze strany žadatele proti rozhodnutí o výběru projektů Rozhodovací komise MAS Vladař - 6. výzva MAS IROP 4
Žadatel v 6. výzvě MAS IROP 4 zaměřenou na aktivitu sociálního podnikání dne 15. 11. 2018 podal stížnost proti postupu MAS.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

4.12.2018 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Všech osm projektů podaných do OPZ uspělo
Hodnotící komise se 29. listopadu vypořádala s věcným hodnocením osmi žádostí podaných do výzev 1/2018 a 4/2018 OPZ a v souladu s posudky expertů všechny doporučila k podoře. Asi sedmimilionový převis ve výzvě 1/2018 bude řešit manažer operačního programu s řídícím orgánem. Peníze navíc MPSV má, a tak by se po změně strategie mohlo dostat na všechny žádosti. Výsledek věcného hodnocení najdete zde.

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

4.12.2018 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Ukončení výzvy: Do velké školy bez obav
Ke dnešnímu dni byl ukončen příjem žádostí do výzvy v rámci projektu MAP pro Bruntálsko II. Do výzvy byla přijata jedna žádost: ZŠ a MŠ Karlovice

logo MAS Šternbersko o.p.s.

3.12.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Skvělá zpráva pro město Šternberk – Schválená dotace na regeneraci sídliště Nádražní
S velkým potěšením oznamujeme, že město Šternberk získalo dotaci na regeneraci sídliště v Nádražní ulici a pro MAS Šternbersko o.p.s. je to o to větší radost, protože jsme byli zpracovatelem této úspě

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

3.12.2018 MAS Krušné hory, o.p.s.: Ukončení výzvy OPZ
Dne 30. 11. 2018 byla ukončena výzva č. 708/03_16_047/CLLD_16_01_021 Podpora sociálních, komunitních služeb a komunitních center III. Do výzvy se nepřihlásil žádný žadatel.

logo MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.

3.12.2018 MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.: Ušetřete s IROP na zateplování bytových domů až 40 % z výdajů na zateplovací úpravy
Díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP) můžete z evropských peněz získat dotaci na realizaci energeticky úsporných opatření v bytových domech až ve výši 40 % z celkových výdajů na zateplovací úpravy. Podpora je určena pro vlastníky bytových domů, společenství vlastníků a bytová družstva ve všech krajích ČR kromě Prahy. O podporu lze zažádat předložením projektové žádosti do 78. výzvy IROP Energetické […]

logo Místní akční skupina Pomalší o.p.s.

3.12.2018 Místní akční skupina Pomalší o.p.s.: Konference o vzdělávání na Kaplicku ustavila pracovní skupinu pro rovné příležitosti, která pomůže zefektivnit spolupráci škol
Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) na Kaplicku zaměstnal ve čtvrtek 22. listopadu projektové manažery, učitele, ředitele i zástupce profesních organizací, ale také třeba psychology. Konferenci „Plánujme, realizujme a vzdělávejme se“ pořádala Místní akční skupina Pomalší v Kaplici. Souhrn poznatků, námětů a návrhů konkrétních potřeb pro vzdělávání na úrovni mateřských, základních, a základních uměleckých škol a zařízeních

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

3.12.2018 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Ministerstvo pro místní rozvoj otevírá národní dotační programy pro rok 2019
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvy k předkládání žádostí o dotace v roce 2019. Příjem žádostí v elektronickém systému a na podatelně MMR ČR probíhá už od vyhlášení výzev a u většiny dotačních titulů bude ukončen během února 2019,… See more ›

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

3.12.2018 MAS Nad Prahou o.p.s.: Seminář pro příjemce 1. výzva OP Z
Dovolujeme si Vás informovat o konání Semináře pro příjemce v rámci 1.Výzvy MAS Nad Prahou OP Z – Sociální a komunitní služby na dosah 5/1, 524/03_16_047/CLLD_16_02_003. Seminář se bude konat dne 6.12.2018 od 18 hod. v zasedací místnosti MAS Nad Prahou OP Z , Mělnická 275, Líbeznice.  Bližší informace naleznete zde.  

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

2.12.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Vánoční trhy a rozsvícení vánočního stromu v Týnci nad Labem
Místní akční skupina Zálabí spolu s městem Týnec nad Labem uspořádaly adventní trhy a rozsvícení vánočního stromu. Ve stáncích si lidé mohli koupit trdelník, vánoční věnec nebo ručně vyrobené svíčky. Největší zájem ale byl o svařák. Děti s rodiči si mohli koupit nebo vyrobit vánoční ozdobu a v tělocvičně ZŠ byly pro děti připraveny nové The post Vánoční trhy a rozsvícení vánočního stromu v Týnci nad Labem appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

30.11.2018 MAS Krušné hory, o.p.s.: Vyhlášení 15. výzvy MAS Krušné hory – IROP – IZS III.
Vyhlášení 15. výzvy MAS Krušné hory – IROP – IZS III. proběhne 30.11.2018 a od tohoto data bude také výzva otevřena v systému MS2014+.  Žádosti o dotaci lze podávat do 31.01.2019 do 13,00 hod. Více zde: https://www.mas-krusnehory.cz/strategie-2014-/aktualni-vyhlasene-vyzvy-irop/

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

30.11.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Změna výzvy MAS Zálabí – IROP – Bezpečná doprava II
Z důvodu technického problému spojeného s nemožností finalizovat žádosti o podporu v MS2014+ dochází k prodloužení 3. výzvy MAS Zálabí – IROP – Bezpečná doprava II.  Datum ukončení příjmu žádostí o podporu bude posunuto na 14. 12. 2018, 14:00 hod.   PŘÍLOHY: MAS_Zálabí_výzva č. 3_final02 Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti Příloha č. 2 Kritéria The post Změna výzvy MAS Zálabí – IROP – Bezpečná doprava II appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.

30.11.2018 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.: Seminář pro žadatele OPZ SOCIÁLNÍ A KOMUNITNÍ SLUŽBY
Seminář pro 1. výzvu OPZ se uskuteční dne 11. 12. 2018 od 10:00 hodin v zasedací místnosti sídla MAS (Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov) Pozvánka seminar pro žadatele OPZ Socialni a komunitni sluzby

logo MAS Naděje o.p.s.

30.11.2018 MAS Naděje o.p.s.: 20181119 Zápis č. 7/2018
Zápis č. 7 z jednání Výběrové komise Místního partnerství ze dne 19. 11. 2018

logo Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.

29.11.2018 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.: AVÍZO 2. VÝZVY IROP Vzdělávání
10. 12. 2018 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. vyhlásí 2. výzvu IROP – Vzdělávání. přehled vyhlašovaných aktivit a alokace: avizo výzvy 2. výzva IROP Vzdělávání

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

29.11.2018 MAS Nad Prahou o.p.s.: Aktuální vydání Zpravodaje MAS Nad Prahou
Na stránkách MAS Nad Prahou bylo zveřejněno aktuální vydání Zpravodaje. Ten si můžete stáhnout zde.

logo MAS Sedlčansko, o.p.s.

28.11.2018 MAS Sedlčansko, o.p.s.: Vzdělávání zastupitelů
Vážení, dovolujeme si Vás informovat o možnosti vzdělávacích seminářů pro zvolené zastupitele. Podrobné informace naleznete na tomto odkazu: http://smocr.cz/cz/nase-projekty/efektivni-sprava-obci/vzdelavaci-aktivity/vzdelavani-zastupitelu/vzdelavani-zastupitelu.aspx. V případě zájmu nás prosím kontaktujte, neboť seminář bude probíhat v rámci spolupráce několika obcí našeho regionu.    

logo MAS Naděje o.p.s.

28.11.2018 MAS Naděje o.p.s.: 20181114 Zápis č. 2/2018
Zápis z jednání Valné hromady Místního partnerství ze dne 14. 11. 2018

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

27.11.2018 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: MMR vyhlásilo národní dotace pro obce
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 21. listopadu 2018 národní dotace pro obce a města. Pro obce do 3000 obyvatel je alokace 910 mil. Kč, pro města od 3 do 10 tisíc obyvatel 350 mil. Kč a pro města větší 190 mil. korun. Podpora je určena na místní komunikace a sportoviště, pro malé obce i na řadu dalších věcí (drobné památky, hřbitovy, veřejné budovy aj.).Výše podpory je  do 60 %, žádosti se podávají ve formuláři ISPROFIN do 28. 2. 2019.Podrobnosti najdete zde.

logo MAS Krajina srdce, z.s.

27.11.2018 MAS Krajina srdce, z.s.: Výzva III./2019 PRV
Vážení potencionální žadatelé,  v současnosti MAS Krajina srdce, z.s. připravuje III. Výzvu z Programu rozvoje venkova. Vyhlášena by měla být cca v polovině ledna 2019. Předpoládáme vyhlašení Výzvy na podporu těchto zaměření (Fichí):   Jazyk Česky

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

26.11.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Nová výzva MMR – Podpora obnovy a rozvoje venkova
Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo výzvu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Z této výzvy lze financovat opravy a rekonstrukce obecního majetku. Alokace výzvy je 910 mil. Kč. Výzva bude ukončena 28.2.2019. Zde je odkaz na výzvu: https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvoje-regionu-2019/Podprogram-Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova    Tuto výzvu neadministruje MAS. V případě Vašeho zájmu, komunikujte napřímo se zástupci MMR. The post Nová výzva MMR – Podpora obnovy a rozvoje venkova appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

26.11.2018 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2019 BYL VYHLÁŠEN.
Dne 19. 11. 2018 Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu 2016 – 2020 pro rok 2019. Cílem národního dotačního programu podpory cestovního ruchu je zvýšení potenciálu a konkurenceschopnosti regionů, usnadnění pohybu návštěvníků v destinacích, rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, …

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

25.11.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Krabice od bot aneb Děti darují dětem k Vánocům 2018
Místní akční skupina Zálabí se již druhým rokem zapojila jako sběrné místo do akce Krabice od bot aneb Děti darují dětem k Vánocům 2018. Jedná se o charitativní akci, jejímž cílem je dát dárek dětem, které nemají to štěstí mít s rodiči Vánoce pod stromečkem v teple domova. Krabice od bot s dárky přijímáme od The post Krabice od bot aneb Děti darují dětem k Vánocům 2018 appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

25.11.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Krabice od bot aneb Děti darují dětem k Vánocům 2018
Místní akční skupina Zálabí se již druhým rokem zapojila jako sběrné místo do akce Krabice od bot aneb Děti darují dětem k Vánocům 2018. Jedná se o charitativní akci, jejímž cílem je dát dárek dětem, které nemají to štěstí mít s rodiči Vánoce pod stromečkem v teple domova. Krabice od bot s dárky přijímáme od The post Krabice od bot aneb Děti darují dětem k Vánocům 2018 appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

23.11.2018 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Čtrnáct projektů ze žádostí IROP jde dál
Hodnotící komise provedla ve čtvrtek 22. listopadu věcné hodnocení patnácti žádostí, podaných do výzev CLLD/IROP a všechny kromě jedné žádosti podané do výzvy č. 5 propustila dál, většinou bez výhrad, tři „s výhradou“ (to znamená, že v žádosti nebylo stavební povolení, pokud je k projektu potřeba). Nyní běží povinná 15denní lhůta, v níž se mohou žadatelé proti výsledku věcného hodnocení odvolat,  a pak se sejde správní rada místního partnerství, aby výsledky věcného hodnocení potvrdila. Teprve pak budou vybrané projekty odeslány k závěrečnému ověření způsobilosti na CRR. Jarda Huk

logo MAS Vladař o.p.s.

22.11.2018 MAS Vladař o.p.s.: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy zacílené na Podporu pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2019
Ministerstvo pro místní rozvoj se v souladu s usnesením vlády ze dne 14. července 2014 č. 568, k Vládnímu plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016-2025 finančně podílí na budování ucelených bezbariérových tras měst a obcí.

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

22.11.2018 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Pardubický kraj otevírá své dotační programy pro rok 2019
Jednotlivé odbory krajského úřadu Pardubického kraje vyhlašují výzvy k předkládání žádostí o dotace v roce 2019. Pro většinu krajských dotačních titulů bude příjem žádostí probíhat od 2. do 31. ledna 2019. Odbor rozvoje Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu Podpora pořízení… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

22.11.2018 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Obce a veřejnost mají možnost zaslat své připomínky ke Zprávě o uplatňování Politiky územního rozvoje ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo návrh Zprávy o uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, který byl zveřejněn na internetových stránkách ministerstva a je možné k němu podávat písemné připomínky ze strany obcí a veřejnosti na… See more ›

logo MAS Naděje o.p.s.

22.11.2018 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s.
Jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 6. prosince 2018 od 14:00 hod. v Lišnici

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

22.11.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Schválení projektů předložených do 2. výzvy MAS Zálabí – IROP – Bezpečná doprava
Ve dnech 6. – 9. 11. 2018 proběhlo hlasování členů Rady MAS Zálabí ve věci výběru a finálního schválení projektů předložených do výzvy MAS Zálabí – IROP – Bezpečná doprava, č. výzvy 177/06_16_038/CLLD_16_02_103. Hlasování proběhlo formou „per rollam“. Výsledkem hlasování je schválení 1 projektu, který byl předložen do výše uvedené výzvy na podporu bezpečné dopravy. The post Schválení projektů předložených do 2. výzvy MAS Zálabí – IROP – Bezpečná doprava appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

22.11.2018 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O NÁRODNÍ DOTACE NA ROZVOJ VENKOVA PRO ROK 2019 BYL ZAHÁJEN.
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo národní dotace na podporu rozvoje obcí a měst do 10. tis.obyvatel. V programu Podpora rozvoje regionů 2019+ je připraveno více jak 1,450 miliardy korun. Příjem žádostí byl zahájen dne 21.11.2018 a bude ukončen dne 28. 2. 2019 ve 12:00. Obce a města mohou dle své …

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

22.11.2018 MAS Šumperský venkov, z. s.: Pozvánka na dozorčí radu MAS – 3. 12. 2018
Dne 3. 12. 2018 se od 15 hodin uskuteční v kanceláři MAS zasedání dozorčí rady. Program jednání naleznete v přiložené pozvánce.  pozvánka_DR_3.12.2018 Příspěvek Pozvánka na dozorčí radu MAS – 3. 12. 2018 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šternbersko o.p.s.

22.11.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Informační centrum Šternberk uspělo v anketě Informační centrum roku 2018
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ HLASOVALI PRO NAŠE INFORMAČNÍ CENTRUM ŠTERNBERK V TÉTO ANKETĚ. 

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

22.11.2018 MAS Krušné hory, o.p.s.: Vyhlášení 14. výzvy MAS Krušné hory – IROP – Památky III.
Vyhlášení 14. výzvy MAS Krušné hory – IROP – Památky III. proběhne 22.11.2018 a od tohoto data bude také výzva otevřena v systému MS2014+.  Žádosti o dotaci lze podávat do 31.01.2019 do 13,00 hod. Více zde: https://www.mas-krusnehory.cz/strategie-2014-/aktualni-vyhlasene-vyzvy-irop/

logo MAS Naděje o.p.s.

22.11.2018 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 6. prosince 2018 od 15:00 hod. v Lišnici

logo MAS Naděje o.p.s.

22.11.2018 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Jednání Výběrové komise místního partnerství MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 12. prosince 2018 od 9:00 hod. v Lišnici

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

21.11.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Zdobení tradičních skleněných ozdob – Rozsvícení vánočního stromu v Týnci nad Labem
V rámci akce Rozsvícení vánočního stromu v Týnci nad Labem opět proběhne ukázka zdobení tradičních skleněných ozdob. Zkušená malířka bude zdobit ozdoby dle přání návštěvníků, ti si je pak budou moci zakoupit. K zakoupení budou připraveny i hotové kolekce. Po celou dobu konání akce bude promítáno video o výrobě těchto ozdob (jejich vyfukování ze skla, The post Zdobení tradičních skleněných ozdob – Rozsvícení vánočního stromu v Týnci nad Labem appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

21.11.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Pozvánka na seminář pro žadatele k výzvě s názvem „Výzva MAS Zálabí, z.s., – OPZ – Sociální služby a komunitní sociální práce I“
Dobrý den, dovoluji si Vás pozvat na seminář pro žadatele k vyhlášené výzvě s názvem „Výzva MAS Zálabí, z.s.,  – OPZ – Sociální služby a komunitní sociální práce I“ – 695/03_16_047/CLLD_16_02_103. Seminář se bude konat dne 29. 11. 2018, v zasedací místnosti městského úřadu Týnce nad Labem, a to od 15:00 do 17:00. Program semináře: Představení výzvy The post Pozvánka na seminář pro žadatele k výzvě s názvem „Výzva MAS Zálabí, z.s., – OPZ – Sociální služby a komunitní sociální práce I“ appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

21.11.2018 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: MŠMT vyhlásilo 2. výzvu na podporu implementace strategie digitálního vzdělávání
Chcete zkvalitnit školní výuku v oblasti digitální gramotnosti a informatického myšlení? Jste školka, škola nebo střední škola? Pak je tato výzva z MŠMT otevřená přímo pro vás, a to do 28. 2. 2019. Bližší informace k Výzvě č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II ZDE

logo MAS Naděje o.p.s.

21.11.2018 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
Jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 12. prosince 2018 od 14:00 hod. v Lišnici

logo MAS Šternbersko o.p.s.

20.11.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: 150 milionů korun na infrastrukturu cestovního ruchu
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ VYHLÁSILO I NA ROK 2019 VÝZVY PRO SBĚR ŽÁDOSTÍ DO NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH. PROGRAM SE DĚLÍ NA DVA PODPROGRAMY, Z NICHŽ Z POHLEDU OBCÍ A S

logo MAS Sedlčansko, o.p.s.

20.11.2018 MAS Sedlčansko, o.p.s.: Výsledek hodnocení projektů v rámci výzev IROP
Dne 15.11.2018 proběhlo na jednání Výběrové komise hodnocení projektů z 1. výzvy MAS Sedlčansko, o.p.s. – IROP – Komunitní centra a z 2. výzvy MAS Sedlčansko,o.p.s. – IROP – Infrastruktura vzdělávání, které prošly adminitrativní kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti.  Samotný výběr projektů a přidělení finančních prostředků proběhne na jednání Rozhodovacího výboru, které se bude konat […]

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

19.11.2018 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Valná hromada MAS 29. 11. 2018
Valná hromada MAS Hrubý Jeseník, z.s. se uskuteční 29. 11. 2018 od 13:00 v sále zastupitelstva města Bruntálu. Hlavními body je změna stanov (snížení počtů členů kontrolní komise z 5 na 3) a volba členů výboru, kontrolní a výběrové komise. Pozvánka a program VH 29. 11. 2018 Plná moc

logo Bystřička, o.p.s.

19.11.2018 Bystřička, o.p.s.: Pozvánka na seminář v rámci 4. výzvy OPZ MAS Bystřička – Sociální služby a sociální práce III
Dne 6.12.2018 proběhne v kanceláři MAS Bystřička ve Velké Bystřici od 14:00 hod. seminář k vyhlášené výzvě. Srdečně zveme všechny zájemce o dotaci.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

18.11.2018 MAS Krušné hory, o.p.s.: Vyhlášení 12. výzvy MAS Krušné hory – IROP – Doprava III.
Vyhlášení 12. výzvy MAS Krušné hory – IROP – Doprava III. proběhne 20.11.2018.  Žádosti o dotaci lze podávat do 21.01.2019 do 13,00 hod. Více zde: https://www.mas-krusnehory.cz/strategie-2014-/aktualni-vyhlasene-vyzvy-irop/

logo MAS Vladař o.p.s.

16.11.2018 MAS Vladař o.p.s.: Za inspiracemi pozemkových reforem a společných zařízení na Nymbursku 2018
V pátek 9.11.2018 jsme ve spolupráci s CSV a UJEP uspořádaly pro studenty exkurzi na Nymbursko.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

16.11.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Pozvánka na seminář pro žadatele o podporu v rámci výzvy MAS Zálabí – IROP – Bezpečná doprava II
MAS Zálabí, z.s. Vás tímto zve na seminář pro žadatele o podporu v rámci výzvy MAS Zálabí – IROP – Bezpečná doprava II, která byla vyhlášena dne 1. 11. 2018. Seminář se uskuteční dne 21. listopadu 2018 od 11:00 hod. v salonku Hotelu Racek v Týnci nad Labem. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce. Svou účast na semináři, The post Pozvánka na seminář pro žadatele o podporu v rámci výzvy MAS Zálabí – IROP – Bezpečná doprava II appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

16.11.2018 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: POZVÁNKY NA KONFERENCE. NAČERPEJTE INSPIRACI PRO ROZVOJ OBCE.
Na přelomu listopadu a prosince 2018 se budou konat hned dvě konference zaměřené na regionální rozvoj, na kterých lze načerpat inspiraci a nesdílet zkušenosti.   V listopadu se v prostorech Akademie veřejného investování v Praze uskuteční dvou denní konference s názvem Evropská chytrá a sdílená města. Na programu konference jsou prezentace a panelové diskuze …

logo MAS Naděje o.p.s.

15.11.2018 MAS Naděje o.p.s.: S Hurvínkem a Žralokem opět na Moldavu
Slavnostní obnovení provozu na Moldavské dráze