Zprávy z MASek

Zprávy a aktuality z webů MASek

Zprávy z MASek

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

22.10.2020 MAS Krušné hory, o.p.s.: Operační program Zaměstnanost v nové Strategii CLLD 2021 - 2027
V současné době probíhá příprava nové Strategie CLLD 2021 - 2027. Zda budou její součástí opět, pro nás úspěšná) programová opatření v rámci OPZ nezáleží pouze na chuti naší MAS, ale především na zájmu potenciálních žadatelů v území. Z tohoto důvodu žádáme nejen partnery a již spolupracující subjekty, ale i další případné žadatele k vyádření zájmu o zařazení OPZ do nové Strategie. Díky tomu bude možné prostřednictvím MAS žádat o dotační prostředky pro své projektové záměry.Informace zde

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

22.10.2020 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Pozvánka na seminář k výzvě IROP 15
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. zve všechny zájemce na informační seminář k výzvě z programového rámce IROP zaměřené na Techniku pro IZS III. Seminář se uskuteční v úterý 20.10. 2020 od 14 h. v kanceláři MAS (Solnická 57, Dobruška). Více informací naleznete v pozvánce.

logo MAS Vladař o.p.s.

22.10.2020 MAS Vladař o.p.s.: Omezení provozu kanceláře MAS Vladař pro veřejnost - Nouzový stav ČR
Omezení provozu naší kanceláře v Podbořanech bude platit zatím pouze do 3. 11. 2020. A to po dobu trvání nouzového stavu České republiky.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

21.10.2020 MAS Nad Prahou o.p.s.: Poradny po telefonu
Bezplatné poradny Kontaktního místa pro seniory Tulipán v Líbeznicích přecházejí do bezkontaktního režimu, rádi vám zprostředkujeme telefonický nebo e-mailový kontakt s odborníky. Volejte vy sami, nebo předejte telefonní číslo svým starším sousedům, rodičům, prarodičům. Společně to zvládneme.

logo MAS Labské skály, z.s.

20.10.2020 MAS Labské skály, z.s.: Podpora provozu sociálního podniku Naše farma Mirkov, z.s.
Nabízí údržbu zeleně, úklid a údržba, zemní práce, likvidace a odvoz, správa nemovitostí.

logo MAS Vladař o.p.s.

19.10.2020 MAS Vladař o.p.s.: Dotační program MMR - Podpora rozvoje regionů 2021
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje s účinností ke dni 12. října 2020 výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2021 v podprogramech Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli a Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli.

logo MAS Naděje o.p.s.

19.10.2020 MAS Naděje o.p.s.: 20201008 Zápis č. 8/2020
Zápis č. 8/2020 z jednání Administrativního týmu ze dne 8. 10. 2020

logo Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.

17.10.2020 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.: Uzavření kanceláře MAS
Kancelář MAS je od 19. 10. 2020 do odvolání uzavřena pro veřejnost z důvodu karantény, pracovníci přechází do režimu home office. Naše aktivity nadále pokračují. K dispozici jsme na našich telefonech a emailech.   Ing. Petr Krška, 724 702 722, manager@zivepomezi.cz Ing. Lenka Řezáčová, 739 210 020, rezacova@zivepomezi.cz

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

16.10.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Dotace přes MAS pro neziskové organizace – kde jsou skutečně potřeba?
Vážení zástupci spolků a neziskových organizací, připravujeme novou strategii rozvoje území šumperského venkova pro období let 2021-2027. Prosíme proto tímto o vyjádření vašich názorů, podnětů a případně i vašich plánů a projektových záměrů. PROČ JE TO DŮLEŽITÉ? V dotačním období 2021-2027 bude kladen velký důraz na podporu již naplánovaných záměrů/projektů, tzn. těch, které budou uvedeny .. Více Příspěvek Dotace přes MAS pro neziskové organizace – kde jsou skutečně potřeba? pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

16.10.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Naše MAS splnila podmínky standardizace místních akčních skupin pro období 2021-2027
Včerejším dnem (15. 10. 2020) byla naší MAS schválena standardizace. Co to znamená? Kontrola dodržování standardů MAS pro programové období 2021–2027 je především ověření, zda dodržujeme podmínky stanovené pro místní akční skupiny a rovněž zajištění právní kontinuity MAS jako nositele SCLLD* pro příslušné území. Důraz je kladen zejména na to, aby MAS byla otevřeným místním .. Více Příspěvek Naše MAS splnila podmínky standardizace místních akčních skupin pro období 2021-2027 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Vladař o.p.s.

16.10.2020 MAS Vladař o.p.s.: Aktualizace Harmonogramu výzev IROP 2020, informace pro území MAS Vladař
Dne 28. 8. 2020 proběhlo jednání Správní rady a Rozhodovací komise MAS, kde byly schváleny potřebné změny v Harmonogramu výzev operačního programu IROP na rok 2020.

logo MAS Labské skály, z.s.

15.10.2020 MAS Labské skály, z.s.: MMR vyhlásilo výzvu Podpora obnovy a rozvoje venkova
Jedná se o podporu obnovy místních komunikací,podpora obnovy sportovní infrastruktury, stavby a zařízení dopravní infrastruktury, rekonstrukce a přestavba veřejných budov, místa aktivního a pasivního odpočinku.

logo MAS Labské skály, z.s.

15.10.2020 MAS Labské skály, z.s.: MMR vyhlásilo výzvu Podpora obnovy a rozvoje venkova
Jedná se o podporu obnovy místních komunikací,podpora obnovy sportovní infrastruktury, stavby a zařízení dopravní infrastruktury, rekonstrukce a přestavba veřejných budov, místa aktivního a pasivního odpočinku.

logo MAS Šternbersko o.p.s.

14.10.2020 MAS Šternbersko o.p.s.: Nové výzvy na podporu obnovy venkova vyhlášeny
PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA – PRO OBCE DO 3 000 OBYVATEL Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje s účinností ke dni 12. října 2020 výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regio

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

14.10.2020 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Fotosoutěž Hříběcí hory sobě zná vítěze
Do konce prázdnin se mohli děti i dospělí, začínající i pokročilí fotografové zapojit do soutěže o nejkrásnější snímek Hříběcích hor. Fotovýzvu jsme vyhlásili s cílem zvýšit návštěvnost v našich obcích a podpořit místní ekonomiku. Do soutěže se přihlásilo 117 fotografií. Zvolit nejzdařilejší z nich byl pro porotu nelehký úkol, přesto se podařilo vybrat 24 finalistů, kteří měli […] Článek Fotosoutěž Hříběcí hory sobě zná vítěze se nejdříve objevil na MAS Hříběcí Hory.

logo MAS Naděje o.p.s.

14.10.2020 MAS Naděje o.p.s.: Akční plán MAP II pro ORP Litvínov
Aktualizace strategických dokumentů MAP II pro ORP Litvínov

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

14.10.2020 MAS Nad Prahou o.p.s.: Omezení provozu v souvislosti s koronavirem
Kancelář MAS a Regionální informační kancelář jsou až do odvolání uzavřeny. Kontaktní místo pro seniory poskytuje své služby omezeně v pondělí od 13 - 16 hodin, ve čtvrtek od 9 do 12 hodin. Kancelář MAS a Regionální informační kancelář jsou až do odvolání uzavřeny. V případě potřeby konzultací projektů a poskytnutých dotací volejte manažery programových rámců, více na Kontakt. Kontaktní místo pro seniory poskytuje své služby omezeně v pondělí od 13 - 16 hodin, ve čtvrtek od 9...

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

13.10.2020 MAS Nad Prahou o.p.s.: Otevíráme právní poradnu
Od 13. října každé úterý až do 15. prosince budete moct využít služeb bezplatné právní poradny v Kontaktním místě pro seniory Líbeznice. Vždy od 16 do 18 hodin, doporučujeme využít možnosti objednání na konkrétní čas.

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

13.10.2020 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Zveme veřejnost na výsadbu stromů
Zveme veřejnost na výsadbu stromů u obnovené Růzcké polní cesty vedoucí z Tišnova do Jamného budeme vysazovat 44 stromů a 144 keřů sraz u asfaltové silnice Lomnička–Železné v místě, kde na silnici ústí žlutá turistická značka od Tišnova (GPS: 49.3632406N, 16.4389297E)kdy: sobota 7.11.2020 od 14.00 do 16.00s sebou: rýče, lopatybude zajištěno drobné občerstveníV případě špatného počasí akce proběhne 13.11.2020 Plakát

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

12.10.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Území MAS pro období 2021-2027
16 obcí, které vyslovily souhlas s realizací SCLLD MAS Šumperský venkov  2021+ na svém území: Bludov, Dolní Studénky, Dlouhomilov, Hrabišín, Hraběšice, Libina, Loučná nad Desnou, Oskava, Nový Malín, Petrov nad Desnou, Rapotín, Sobotín, Rejchartice, Velké Losiny, Vernířovice, Vikýřovice. (shodně jako v období 2014-2020) Příspěvek Území MAS pro období 2021-2027 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šternbersko o.p.s.

11.10.2020 MAS Šternbersko o.p.s.: Omezení realizace Projektových dnů pro děti
UPOZORNĚNÍ   Dovolujeme si upozornit, že v souladu s Usneseními Vlády České republiky č. 995 a 996 ze dne 8. října 2020 (viz https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABU7M54CD [https://apps.odo

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

10.10.2020 MAS Nad Prahou o.p.s.: Další termín Otevřeného golfového hřiště
V sobotu 10. října od 15 do 17 hodin si budete v Golf Club Yard Resort Předboj moct vyzkoušet golf. Ve spolupráci s YARD RESORT Předboj jsme aktuálně zařadili další termín.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

9.10.2020 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Finální schválení projektu 5. výzvy Radou MAS
Ve dnech 6. – 8. 10.2020 proběhlo hlasování členů Rady MAS týkající se schválení projektů k 5. výzvě PRV, které vybrala a obodovala Výběrová komise MAS Zálabí. Hlasování proběhlo formou „per rollam“. Výsledkem hlasování je schválení jednoho projektu, který bude postoupen řídícímu orgánu (SZIF). Schválené a neschválené projekty PRV: Seznam vyb projektů Zápis z hlasování Rady MAS: Zápis The post Finální schválení projektu 5. výzvy Radou MAS appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

9.10.2020 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Zveme Vás na první veřejné projednávání vzniku regionální značky
Kdy: 5. listopadu 2020, 16.00-18.00 hodKde: Kavárna a bar u kina Coffein Mlýnská 152, TišnovAkce je určena pro potenciální držitele regionální značky (výrobci/producenti, zážitky, služby) a širokou veřejnost.Bude zde přítomna národní koordinátorka Asociace regionálních značek, z.s. PhDr. Kateřina Čadilová.Prosíme o potvrzení vaší účasti do 2.11.2020 na email: manager@masbranavysociny.cz nebo na telefonu +420 777 706 722.Regionální pohoštění bude zajištěno.Plakátek

logo MAS Naděje o.p.s.

8.10.2020 MAS Naděje o.p.s.: Krabice od bot
Charitativní předvánoční akce

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

8.10.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Hlasování programového výboru per rollam – do 16. 10. 2020
Do 16. 10. 2020 má programový výbor možnost hlasovat per rollam o výběru k podpoře projektů podaných v 7. a 9. výzvě IROP MAS Šumperský venkov. Zápis PV – 16.10.2020 per rollam – IROP Příspěvek Hlasování programového výboru per rollam – do 16. 10. 2020 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Vladař o.p.s.

7.10.2020 MAS Vladař o.p.s.: UKONČENO věcné hodnocení žádostí - 14. výzva IROP MAS Vladař, SEZNAM doporučených projektů
Dne 29. 9. 2020 proběhlo hodnotící jednání Výběrové komise MAS Vladař, kdy výstupem bylo sestavení seznamu projektů doporučených k financování, které byly úspěšně vyhodnoceny v rámci věcného hodnocení v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař - 14. Výzva MAS Vladař - IROP - IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání III.

logo MAS Naděje o.p.s.

7.10.2020 MAS Naděje o.p.s.: 20200917 Zápis č. 3/2020
Zápis č. 3/2020 z jednání Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 17. 9. 2020

logo MAS Naděje o.p.s.

7.10.2020 MAS Naděje o.p.s.: Pozvánka na seminář
Pozvánka na seminář pro žadatele ve výzvě č. 4 MAS Naděje o.p.s. - PRV - "Podpora Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1"

logo MAS Vladař o.p.s.

6.10.2020 MAS Vladař o.p.s.: Ukončen proces hodnocení FNaP 15. výzva IROP MAS Vladař
Dne 6. 10. 2020 byl úspěšně ukončen proces hodnocení - formální hodnocení a přijatelnost projektu, dále jen "FNaP" u 15. výzvy MAS Vladař, která je zaměřena na podporu techniky pro IZS celého území MAS Vladař.

logo MAS Sokolovsko o.p.s.

6.10.2020 MAS Sokolovsko o.p.s.: Děkujeme za Vaši účast na Čištění řeky Ohře 2020
MAS Sokolovsko děkuje všem účastníkům akce Čištění řeky ohře za jejich nasazení. Výsledek stojí za to!

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

6.10.2020 Ekoregion Úhlava, z.s.: Setkání PS čtenářská gramotnost se přesouvá
Setkání PS čtenářská gramotnost se přesouvá admin 6. Říjen 2020 - 14:09 Setkání Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti, která se měla konat 8.10.2020 od 15:00 v MŠ Singrově vile, se z důvodů karanténních opatření překládá na 4.11.2020 od 15:00.  Hostem setkání bude Mgr. Hana Švejdová. Pozvánka

logo MAS Naděje o.p.s.

6.10.2020 MAS Naděje o.p.s.: 20200923 Zápis č. 4/2020
Zápis č. 4/2020 ze společného jednání pracovních skupin Čtenářská a Matematická gramotnost a Rovné příležitosti ze dne 23. 9. 2020

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

6.10.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Programový výbor MAS – 13. 10. 2020
Dne 13. 10. 2020  proběhne v zasedací místnosti Obecního úřadu Nový Malín jednání programového výboru. Programový výbor bude schvalovat projekty 7. a 9. výzvy IROP MAS Šumperský venkov. Pozvánka – PV 13.10.2020 Příspěvek Programový výbor MAS – 13. 10. 2020 pochází z MAS Šumperský venkov

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

6.10.2020 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Košíkářské muzeum v Morkovicích
Košíkářské muzeum najdete v centru města Morkovice-Slížany, je to jedinečné muzeum, které jinde v ČR nenajdete. Zaznamenává historii košíkářství na Morkovsku a v blízkém okolí. Najdete zde ukázky pomůcek, se kterými košíkáři pracovali. Spolu s detailním výkladem plným zajímavostí můžete obdivovat spoustu různých výrobků z nejrůznějších materiálů. Těšit se můžete na koše, košíky, proutěný nábytek […] Článek Košíkářské muzeum v Morkovicích se nejdříve objevil na MAS Hříběcí Hory.

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

6.10.2020 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: TÝden MAS Hříběcí hory
TÝden MAS začíná! Celý týden vás tak budeme skrze náš facebook zásobovat informacemi o projektech financovaných z MAS, zajímavostmi z regionu nebo tipy na výjimečné regionální produkty. TÝden MAS od soboty 3.9. do pátku 9.9. 2020. Animace o MAS Hříběcí hory. Článek TÝden MAS Hříběcí hory se nejdříve objevil na MAS Hříběcí Hory.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

3.10.2020 MAS Nad Prahou o.p.s.: MAS Nad Prahou se představí ve Zloníně
V sobotu 3. října 2020 se v rámci Tour Mezi řekami 2020 - 2021 představí MAS Nad Prahou obyvatelům Zlonína. Přijďte si s námi popovídat na prezentační stánek za restauraci U Jezera od 10 do 15 hodin. Pro vaše děti bude zdarma k dispozici skákací hrad, popcorn a výtvarné dílny.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

3.10.2020 MAS Nad Prahou o.p.s.: Zrušení prezentace MAS ve Zloníně
Prezentace MAS Nad Prahou ve Zloníně v sobotu 3. října 2020 je zrušena z důvodu protikoronavirových opatření. Děkujeme za pochopení.

logo MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.

1.10.2020 MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.: V BESKYDECH TO pořád ŽIJE!
Místní akční skupina Frýdlantsko – Beskydy, z.s. v listopadu 2020 vyhlásí v pořadí již druhou výzvu na podporu mikroprojektů v rámci programu „V Beskydech to žije“. Jedná se o formu finanční podpory, kterou naše MAS Frýdlantsko-Beskydy spolu s Mikroregionem Frýdlantsko – Beskydy plánuje přerozdělit nejlepším projektovým záměrům, jejichž tvůrci jste právě Vy, místní lidé. Podpoříme finančně nejen zajištění a vlastní konání […]

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

30.9.2020 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Výzva č.7 IROP – Podpora základního vzdělávání
MAS Podřipsko vyhlásila 7. výzvu IROP. Název výzvy je Podpora základního …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

30.9.2020 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Výzva č. 6 IROP – Zvyšování kapacit předškolního vzdělávání
MAS Podřipsko vyhlásila 6. výzvu IROP. Název výzvy je Zvyšování kapacit …

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

30.9.2020 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Přijaté žádosti ve výzvě IROP 14
K poslednímu dni měsíce září byl ukončen příjem žádostí do výzvy MAS z programového rámce IROP. Do 14. výzvy zaměřené na Bezpečnost dopravy a cyklodopravy I byly prostřednictvím MS2014+ předloženy 4 žádosti o podporu, přičemž výzva byla vyhlášena dne 20.7.2020 s alokací 10.145.826,00 Kč (CZV).

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

29.9.2020 MAS Nad Prahou o.p.s.: Psychosociální poradna 29. září
I když je v pondělí 28. 9. státní svátek, můžete volat a objednávat se do poradny 29. 9. Stále ještě jsou volné termíny. Další poradna bude až 20. října. Více informací Úvod  

logo Bystřička, o.p.s.

29.9.2020 Bystřička, o.p.s.: Seminář pro realizátory OP VVV šablony
Dne 7.10.2020 se uskuteční seminář pro realizátory projektů zjednodušených projektů šablon II a III. Seminář se uskuteční ve Velké Bystřici v kulturním domě od 13:00 hod. Pozvánku na seminář si můžete stáhnout zde: 

logo MAS Vladař o.p.s.

29.9.2020 MAS Vladař o.p.s.: MODIFIKACE 5. výzvy MAS Vladař-OPZ-Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů (OPZ2) na území MAS Vladař I.
Oznamujeme, že dne 29. září 2020 byla schválena modifikace 5. výzvy MAS Vladař-OPZ-Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů (OPZ2) na území MAS Vladař I. v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

29.9.2020 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Den MAS – ZRUŠENO
Milí příznivci MAS, přátelé, vzhledem k současné epidemiologické situaci jsme se bohužel rozhodli zrušit Den místní akční skupiny, který jsme pro vás připravovali na sobotu 3. října a na kterém mělo proběhnout slavností vyhlášení vítězů naší fotosoutěže. I tak se ale máte na co těšit, Den MAS jsme se totiž rozhodli přesunout na internet, a to […] Článek Den MAS – ZRUŠENO se nejdříve objevil na MAS Hříběcí Hory.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

27.9.2020 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Schválení projektů předložených do 8. výzvy MAS Zálabí – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání IV
Ve dnech 14. – 17. 9. 2020 proběhlo hlasování členů Rady MAS Zálabí ve věci výběru a finálního schválení projektů předložených do výzvy MAS Zálabí – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání IV, č. výzvy 474/06_16_075/CLLD_16_02_103. Hlasování proběhlo formou „per rollam“. Výsledkem hlasování je schválení 2 projektů, které byly předloženy do výše uvedené výzvy na podporu infrastruktury pro The post Schválení projektů předložených do 8. výzvy MAS Zálabí – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání IV appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

26.9.2020 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Věcné hodnocení výběrové komise v rámci 5. výzvy PRV
Dne 24 9. 2020 proběhlo setkání členů Výběrové komise MAS Zálabí, z.s. Komise provedla věcné hodnocení projektu, který prošel administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti MAS. V rámci Programu rozvoje venkova byl Výběrovou komisí tento projekt obodován. Částka ze které je vypočítána dotace činí 300 000,-  Kč. Projekt 5. výzvy PRV byl bodově ohodnocen žadatelem a poté ohodnocen nezávislými hodnotiteli Výběrové The post Věcné hodnocení výběrové komise v rámci 5. výzvy PRV appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

26.9.2020 MAS Nad Prahou o.p.s.: Den otevřeného hřiště
Vyzkoušet si golf můžete v sobotu 26. září od 15 do 18 hodin v Golf Club Yard Resort Předboj. Ve spolupráci s zakládajícím partnerem MAS Nad Prahou společností YARD RESORT Předboj a Kontaktním místem pro seniory Líbeznice jsme pro vás připravili výuku hry. K dispozici zdarma bude hřiště, vybavení, trenéři i drobné občerstvení.

logo MAS Šternbersko o.p.s.

25.9.2020 MAS Šternbersko o.p.s.: Šternberské ÍČKO opět zvítězilo v soutěži o nejoblíbenější informační centrum
Šternberské ÍČKO opět zvítězilo v soutěži o nejoblíbenější informační centrum S potěšením oznamujeme, že Informační centrum Šternberk obhájilo první místo v Olomouckém kraji v rámci 11. ročníku anke

logo MAS Šternbersko o.p.s.

24.9.2020 MAS Šternbersko o.p.s.: Je vyhlášena výzva z grantového programu Zelené oázy pro rok 2021
Nadace Partnerství a společnost MOL každoročně vyhlašují výzvu na získání grantu na účely revitalizace školního parku, obnovu ovocného sadu nebo vytvoření bylinkové zahrádky. Cílem je vrátit přírodu d

logo MAS Naděje o.p.s.

24.9.2020 MAS Naděje o.p.s.: 20200910 - Zápis č. 5/2020
Zápis č. 5/2020 z jednání Výběrové komise Místního partnerství ze dne 10. 9. 2020

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

23.9.2020 Ekoregion Úhlava, z.s.: Grantový program na podporu NNO 2020
Grantový program na podporu NNO 2020 admin 23. Září 2020 - 10:16 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje s podporou Plzeňského kraje Grantový program na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2020. O podporu mohou žádat nestátní neziskové organizace s právní subjektivitou. Podporovány budou pouze neinvestiční projekty. Projekty se přihlašují nejpozději do 21. října 2020. Celková alokace výzvy je 60 000,- Kč, maximální dotace na jeden projekt 5 000,- Kč. Dokumentaci výzvy naleznete zde.

logo MAS Naděje o.p.s.

23.9.2020 MAS Naděje o.p.s.: 150 let železnice na Mostecku a Chomutovsku
Výstava o minulosti a současnosti železnice

logo MAS Naděje o.p.s.

23.9.2020 MAS Naděje o.p.s.: Jízdy parního vlaku
Akce v rámci oslav "150 let železnice na Mostecku a Chomutovsku

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

23.9.2020 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Integrovaný regionální operační program Výzva č. 5 Infrastruktura vzdělávání II
Dne 4.9.2020 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 5 Infrastruktura vzdělávání II v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.  MAS Brána Vysočinu vyhlásila výzvu dne 4.5.2020. Výzva byla zacílena na zlepšení infrastruktury předškolního vzdělávání, základních škol, středních škol a vyšších odborných škol a pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání na území MAS Brána Vysočiny, a to rekonstrukcí/stavebními úpravami, pořízením vybavení učeben, zajištěním vnitřní konektivity školy, budováním bezbariérovosti škol, rozvojem infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, technické, řemeslné obory a přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi) a budováním infrastruktury pro podporu rozvoje klíčových kompetencí (komunikace v cizích jazycích, technické, řemeslné obory a přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi) v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání mládeže. Pro zájemce byla připravena částka 4 558 185,- Kč. Více informací v detailu

logo MAS Naděje o.p.s.

23.9.2020 MAS Naděje o.p.s.: Velký vzdělávací veletrh 2020
III. ročník vzdělávacího veletrhu

logo MAS Naděje o.p.s.

22.9.2020 MAS Naděje o.p.s.: Velký vzdělávací veletrh 2020
III. ročník vzdělávacího veletrhu

logo MAS Vladař o.p.s.

21.9.2020 MAS Vladař o.p.s.: MAS Vladař: zářijový newsletter OP VVV 2020
Dobrý den, v rámci metodické a administrativní podpory, kterou Vám bezplatně poskytujeme, zasílám zářijový newsletter :-)

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

21.9.2020 Ekoregion Úhlava, z.s.: 6. výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP-Bezpecnost-Cyklodoprava-SC 1.2
6. výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP-Bezpecnost-Cyklodoprava-SC 1.2 admin 21. Září 2020 - 15:21 MAS Ekoregion Úhlava, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Ekoregion Úhlava na období 2014 – 2020“ vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „6. výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP-Bezpecnost-Cyklodoprava-SC 1.2“. Podrobnosti k výzvě včetně termínů a alokace naleznete zde.  

logo MAS Naděje o.p.s.

18.9.2020 MAS Naděje o.p.s.: Pozvánka na seminář
Pozvánka na seminář pro žadatele ve výzvě MAS Naděje o.p.s. v rámci IROP - "Podpora sociálního podnikání - investice - IV."

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

17.9.2020 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Dobšický puchýř a Cyklokolo Václava Ježka
V sobotu 12.9.2020 se v Dobšicích konala nádherná akce s názvem Dobšický puchýř a Cyklokolo Václava Ježka. Tuto akci organizoval zdejší spolek Dobšané a MAS Zálabí na tuto akci zapůjčila stan a herní prvky. Máme velkou radost, že se akce povedla a doufáme, že bude i pokračování.       The post Dobšický puchýř a Cyklokolo Václava Ježka appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

16.9.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Výběrová komise MAS – 1. 10. 2020
Dne 1. 10. 2020 od 14:00 proběhne v zasedací místnosti Obecního úřadu Nový Malín jednání výběrové komise. Předmětem jednání bude hodnocení projektů přijatých v 7. a 9. výzvě IROP MAS Šumperský venkov.  Pozvánka – VK 1.10.2020 IROP Příspěvek Výběrová komise MAS – 1. 10. 2020 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

16.9.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Prodlužujeme příjem životopisů pro účast na mezinárodním projektu Erasmus+: Youth Participation in Decision Making
Hledáme šikovné adepty z řad mládeže (15-25 let), kteří bydlí v území MAS Šumperský venkov, nestydí se mluvit anglicky a zajímají se o dění v obci/ve svém regionu, k účasti na projektu Youth Participation in Decision Making (přes Erasmus+). Dohromady budeme vybírat 10 účastníků, které vyšleme na 3 mezinárodní setkání  – v ČR, Estonsku a Gruzii. Jejich .. Více Příspěvek Prodlužujeme příjem životopisů pro účast na mezinárodním projektu Erasmus+: Youth Participation in Decision Making pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Vladař o.p.s.

16.9.2020 MAS Vladař o.p.s.: Aktualizace čerpání alokace na opatření IROP 1 - zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
S vazbou na probíhající kontrolu přijatých žádostí o podporu u 13. výzvy IROP 1 ze strany ŘO IROP - závěrečné ověření způsobilosti, došlo ke změně čerpání schválené alokace dané výzvy.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

15.9.2020 MAS Krušné hory, o.p.s.: Longlisty projektových žádostí v 16. a 17. výzvě IROP
Longlisty projektových žádostí v 16. a 17. výzvě IROP, které splnily kritéria věcného hodnocení jsou zveřejněny zde

logo MAS Vladař o.p.s.

15.9.2020 MAS Vladař o.p.s.: Aktualizace Seznamu přijatých žádostí o podporu 14. výzva IROP 4
ZMĚNA ČERPÁNÍ ALOKACE - vazba na provedenou kontrolu formálního hodnocení a přijatelnost projektů "FNaP" 14. výzva IROP 4

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

15.9.2020 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Pozvánka na společné veřejné zasedání orgánů MAS
Vážení přátelé a příznivci venkova, dovolujeme si Vás pozvat na veřejné společné zasedání orgánů MAS, které se uskuteční dne 22. září 2020 v sále obecního účadu v Hvozdci od 15:00 hodin. S partnery a členy orgánů se bude mimo jiné prodiskutovávat současný postup v čerpání dotací v rámci SCLLD i příprava na nadcházející dotační období 2021 - 2020. Pozvánku naleznete zde:

logo MAS Vladař o.p.s.

14.9.2020 MAS Vladař o.p.s.: Ukončen proces hodnocení FNaP 14. výzva IROP MAS Vladař
Dne 14. 09. 2020 byl úspěšně ukončen proces hodnocení - formální hodnocení a přijatelnost projektu, dále jen "FNaP" u 14. výzvy MAS Vladař, která je zaměřena na podporu sociálních podniků celého území MAS Vladař.

logo Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.

14.9.2020 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.: Vyhlášení 3. výzvy – IROP – Vzdělávání
Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. dne 14. 9. 2020 vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Příjem žádostí do 16. 11. 2020 3. výzva – IROP – Vzdělávání

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

14.9.2020 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Výběrové řízení na pozici projektového manažera pro Program rozvoje venkova
Místní akční skupina Zálabí, z. s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici “Projektový manažer pro Program rozvoje venkova“. Strukturované životopisy a motivační dopisy mohou uchazeči zasílat do 22. 9 .2020 na e-mailovou adresu mas@maszalabi.eu. Znění výběrového řízení včetně požadavků  a dalších informací je ke stažení ZDE. The post Výběrové řízení na pozici projektového manažera pro Program rozvoje venkova appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

11.9.2020 Ekoregion Úhlava, z.s.: Setkání na téma Asistenti pedagoga v ZŠ
Setkání na téma Asistenti pedagoga v ZŠ admin 11. Září 2020 - 11:09 Zvema Vás na otevřené setkání na téma "Asistenti pedagoga ve školách", které se koná ve čtvrtek 15.10.2020 od 14:30 v Klatovech, ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše v rámci Pracovní skupiny pro rovné příležitosti. Tématem setkání je práce asistentů pedagoga, potřeba podpory v jejich profesním růstu, možnosti vzájemné výměnu a sdílení zkušeností. Setkání povede Mgr. Vladimíra Brandová, která se zaměří na roli pedagoga a asistenta pedagoga. Své zkušenosti z práce pedagoga a asistenta pedagoga přiblíží Mgr. Dana Sedláčková a Mgr. Renata Skalová ze ZŠ Klatovy Tolstého 765. Pozvánka

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

11.9.2020 Ekoregion Úhlava, z.s.: Představujeme nové logo projektu MAP II Klatovy
Představujeme nové logo projektu MAP II Klatovy admin 11. Září 2020 - 11:02  

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

11.9.2020 Ekoregion Úhlava, z.s.: Setkání pedagogů MŠ
Setkání pedagogů MŠ admin 11. Září 2020 - 10:53 Zveme Vás na úvodní setkání pedagogů mateřských škol ve spolupráci s Klatovskými školkami proběhne 8.10.2020 od 15:00 v MŠ Singrova vila. Hostem setkání bude Mgr. Hana Švejdová, která pro pedagogy připravila úvodní praktický seminář. V případě zájmu pedagogů by setkání probíhala pravidelně a zaměřila na podporu pedagogů MŠ, sdílení a výměnu zkušeností a konkrétní témata či lektoři by vycházeli z potřeb a zájmu účastníků. Na prvním setkání budou mimo jiné vybírána témata či hosté pro další setkání. Pozvánka

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

11.9.2020 Ekoregion Úhlava, z.s.: Workshop pro rodiče předškolních dětí na téma "Vztahy a jejich důsledky"
Workshop pro rodiče předškolních dětí na téma "Vztahy a jejich důsledky" admin 11. Září 2020 - 10:47  

logo Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.

11.9.2020 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.: Seznam schválených žádostí v rámci programu MALÝ LEADER
Výkonná rada na svém jednání dne 7. 9. 2020 rozhodla o podpoře žádostí v rámci programu MALÝ LEADER. Seznam schálených žádostí Malý LEADER 2020

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

11.9.2020 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Ministerstvo kultury finančně podpoří akce s náboženskou tematikou
Až do pátku 30. října 2020 přijímá Ministerstvo kultury ČR žádosti na podporu kulturních akcí, které zvyšují informovanost a zájem o náboženskou oblast. Žadatelé z řad církví, náboženských společností či spolků mohou požádat o dotaci např. na koncerty, výstavy, setkání na poutních místech atd. Dotace je poskytována na přímé neinvestiční náklady spojené s projektem a dále na […] Článek Ministerstvo kultury finančně podpoří akce s náboženskou tematikou se nejdříve objevil na MAS Hříběcí Hory.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

11.9.2020 Ekoregion Úhlava, z.s.: PS Čtenářská gramotnost v MŠ
PS Čtenářská gramotnost v MŠ admin 11. Září 2020 - 10:53 Zveme Vás na úvodní setkání pedagogů mateřských škol ve spolupráci s Klatovskými školkami proběhne 8.10.2020 od 15:00 v MŠ Singrova vila. Hostem setkání bude Mgr. Hana Švejdová, která pro pedagogy připravila úvodní praktický seminář. V případě zájmu pedagogů by setkání probíhala pravidelně a zaměřila na podporu pedagogů MŠ, sdílení a výměnu zkušeností a konkrétní témata či lektoři by vycházeli z potřeb a zájmu účastníků. Na prvním setkání budou mimo jiné vybírána témata či hosté pro další setkání. Pozvánka