Zprávy z MASek

Zprávy a aktuality z webů MASek

Zprávy z MASek

logo MAS Naděje o.p.s.

6.12.2019 MAS Naděje o.p.s.: Pozvánka na seminář
Pozvánka na seminář pro žadatele ve výzvě č. 5 MAS Naděje o.p.s. v rámci OPŽP - "Revitalizace sídelní zeleně - II."

logo MAS Naděje o.p.s.

6.12.2019 MAS Naděje o.p.s.: Pozvánka na seminář
Pozvánka na seminář pro žadatele ve výzvě č. 6 MAS Naděje o.p.s. v rámci OPŽP - "Výsadba dřevin - IV."

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

6.12.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Kontrola formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti – „Výzva MAS Zálabí, z.s., OPZ – Prorodinná opatření III“ – B77/03_16_047/CLLD_16_02_103
MAS Zálabí, z.s. provedlo hodnocení formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti u projektu předloženého v rámci výzvy –  „Výzva MAS Zálabí, z.s., OPZ – Prorodinná opatření III „-B77/03_16_047/CLLD_16_02_103 , která byla uzavřena dne 30. 11. 2019. V rámci výzvy byl předložen 1 projekt zaměřený na přípravu a realizaci příměstského tábora v Týnci nad Labem, který předložil Oblastní The post Kontrola formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti – „Výzva MAS Zálabí, z.s., OPZ – Prorodinná opatření III“ – B77/03_16_047/CLLD_16_02_103 appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo MAS Vladař o.p.s.

5.12.2019 MAS Vladař o.p.s.: Adventní newsletter OP VVV o Šablonách III
Dotaz měsíce k šablonám (listopad), Prezentace k výzvě Šablony III, Nové číslo Novvvinek

logo MAS Vladař o.p.s.

5.12.2019 MAS Vladař o.p.s.: UKONČEN PŘÍJEM žádostí - výzva č. 12., 13. MAS Vladař
Dne 29.11.2019 v 10:00 hodin byl ukončen příjem žádostí o podporu v systému MS 2014+ v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař - 12.výzva MAS Vladař – IROP 1 (TELEMATIKA pro veřejnou dopravu) a dne 2.12.2019 v 10:00 hodin 13.výzva MAS Vladař - IROP 1 (BEZPEČNOST dopravy)

logo MAS Naděje o.p.s.

5.12.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191120 Zápis č. 2/2019
Zápis č. 2/2019 ze společného jednání pracovních skupin Čtenářská a Matematická gramotnost a Rovné příležitosti ze dne 20. 11. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

5.12.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191120 Zápis č. 3/2019
Zápis č. 3/2019 z jednání Valné hromady Místního partnerství ze dne 20. 11. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

5.12.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191120 Zápis č. 2/2019
Zápis č. 2/2019 z jednání Dozorčí rady společnosti ze dne 20. 11. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

3.12.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191128 Hlasování per rollam
Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 28. 11. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

3.12.2019 MAS Naděje o.p.s.: Mikulášská 2019
Mikulášská nadílka v Braňanech

logo Bystřička, o.p.s.

2.12.2019 Bystřička, o.p.s.: Vyhlášení 3. a 4. Výzvy z Operačního programu životní prostředí
Vážení příznivci životního prostředí, dne 2.12.2019 byly v naší MAS vyhlášeny dvě výzvy z Operačního programu životní prostředí (OPŽP), konkrétně na Realizaci ÚSES II a Realizaci sídelní zeleně II. Příjem žádostí poběží do 6.1.2020, jestliže budete připravovat projekt do některé z těchto výzev, kontaktujte prosím Petru Janišovou na tel: 724 588 832 nebo na mailu: […]

logo MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.

2.12.2019 MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.: V Beskydech to žije – 1. ročník
Místní akční skupina Frýdlantsko – Beskydy, z.s. v lednu 2020 vyhlásí první výzvu na podporu mikroprojektů v rámci programu „V Beskydech to žije“. Cílem programu je podpořit společenský život v obcích, posílit vzájemnou spolupráci obyvatel v regionu, zlepšit ochranu přírodního a kulturního dědictví, zachovat a obnovit tradice a podpořit regionální produkci. Alokace výzvy je 150.000 Kč, minimální výše příspěvku je 5.000 Kč, […]

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

2.12.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Vydařené adventní trhy v Týnci nad Labem
V neděli 1.12.2019 se v Týnci nad Labem uskutečnily již tradiční adventní trhy spolu s rozsvícením vánočního stromečku. Tuto akci zorganizovalo město Týnec nad Labem ve spolupráci s Místní akční skupinou Zálabí. Návštěvníci trhů si mohli zakoupit vánoční ozdobu, dárek pro své blízké nebo také oblíbené svařené víno či párek v rohlíku. Děti mohly navštívit dílničky ve The post Vydařené adventní trhy v Týnci nad Labem appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Pomalší o.p.s.

2.12.2019 Místní akční skupina Pomalší o.p.s.: 6. výzva OPZ
  MAS Pomalší vyhlašuje dne 1. 12. 2019 šestou výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) – Podpora sociálního začleňování VI.   Číslo výzvy MAS C30/03_16_047/CLLD_17_03_038 Název výzvy MAS MAS Pomalší – Podpora sociálního začleňování VI. Druh výzvy MAS Kolová Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS Otevřená Datum

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

2.12.2019 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: MAS Brána Vysočiny, z.s. vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.
MAS Brána Vysočiny, z.s. vyhlásila dne 2.12.2019 výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.  Datum zahájení příjmu žádostí: 16.12.2019   Datum ukončení příjmu žádostí: 16.1.2020    Termín registrace na RO SZIF: 28.2.2020 Celková výše dotace pro 2. Výzvu je 3 954 000,- Kč Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2 a 3 (Investice do zemědělských podniků a produktů a diverzifikace zemědělství) Pro bezplatnou konzultaci Vašeho projektového záměru kontaktujte manažera PRV: Milan Kouřil, prv@masbranavysociny.cz, 774 585 169 Více v sekci Výzvu v PRV

logo MAS Naděje o.p.s.

2.12.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191126 Zápis č. 9/2019
Zápis č. 9/2019 z jednání Administrativního ze dne 26. 11. 2019

logo MAS Vladař o.p.s.

1.12.2019 MAS Vladař o.p.s.: Exkurze do mosteckého Planetária
Zpráva z exkurze v rámci projektu MAP 2 Podbořansko - Žatecko

logo MAS Naděje o.p.s.

29.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191122 Hlasování per rollam
Hlasování per rollam Výběrové komise Místního partnerství ze dne 22. 11. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

29.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191126 Hlasování per rollam
Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 26. 11. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

29.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191126 Hlasování per rollam
Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 26. 11. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

29.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191126 Hlasování per rollam
Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 26. 11. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

29.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191122 Hlasování per rollam
Hlasování per rollam Výběrové komise Místního partnerství ze dne 22. 11. 2019

logo Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.

28.11.2019 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.: Schválení mid-term evaluace strategie
 Evaluační zpráva, která je výstupem mid-term evaluace realizace strategie CLLD Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko byla schválena ze strany řídícího orgánu (MMR). Evaluační zpráva popisuje postup realizace strategie a naplňování opatření komunitně vedeného místního rozvoje v území MAS. Evaluační zpráva Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, z.s.

logo MAS Sedlčansko, o.p.s.

27.11.2019 MAS Sedlčansko, o.p.s.: Nad krajinou Sedlčanska
Vážení členové MAS, starostky, starostové a členové zastupitelstev, Zveme Vás na vzdělávací akci v rámci projektu MAP na téma Voda v krajině spojené s Plénem partnerů MAS. Program zde

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

27.11.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Termín Valné hromady MAS Nad Prahou
Valná hromada MAS Nad Prahou se uskuteční ve středu 11. prosince 2019 od 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Líbeznicích. Pozvánka s definitním programem a podklady budou partnerům MAS Nad Prahou zaslány nejpozději 3. prosince 2019. Bližší informace naleznete zde.

logo MAS Naděje o.p.s.

27.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Pracovních skupin
3. společné jednání pracovních skupin projektu Místní akční plán vzdělávání II pro ORP Litvínov

logo MAS Naděje o.p.s.

27.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Pracovních skupin
3. společné jednání pracovních skupin projektu Místní akční plán vzdělávání II pro ORP Litvínov

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

26.11.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Evaluační zpráva Strategie CLLD pro území MAS Zálabí
V první polovině roku 2019 prováděla Místní akční skupina Zálabí tzv. střednědobou evaluaci za účelem  zhodnocení stavu realizace a naplňování cílů Strategie CLLD pro území MAS Zálabí. Předmětem tohoto povinného sebehodnocení bylo zodpovědět si např. následující otázky: Jsou cíle Strategie stále platné a dosažitelné? Jdeme správnou cestou? Realizujeme správné aktivity? Dosahujeme naplánovaných cílů? Co děláme The post Evaluační zpráva Strategie CLLD pro území MAS Zálabí appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo MAS Vladař o.p.s.

25.11.2019 MAS Vladař o.p.s.: Prodloužení termínu vyhlášení 14. (IROP 3) a 15. (IROP 4) výzvy MAS Vladař
VÝZVA č.14. IROP 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi VÝZVA č.15. IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

logo MAS Vladař o.p.s.

25.11.2019 MAS Vladař o.p.s.: Aktualizované harmonogramy výzev IROP na roky 2019 a 2020 - Řídící orgán IROP
Řídicí orgán IROP zveřejňuje aktualizované harmonogramy výzev IROP na roky 2019 a 2020, které byly projednány dne 20. listopadu 2019 na 12. zasedání Monitorovacího výboru IROP.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

25.11.2019 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+: Sídelní zeleň III
Můžete žádat na tyto typy projektů: Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních ploch a prvků): zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody), jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity. Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: Minimální výše celkových způsobilých realizačních výdajů činí 100 000 Kč. Maximální výše celkových způsobilých realizačních výdajů činí 1 728 670 Kč. Text výzvy: Výzva MAS Broumovsko+: Sidelní zeleň III (.pdf) Navazující dokumentace k výzvě: Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020, verze 23 (.pdf) Kritéria pro hodnocení žádostí (.pdf) Náklady obvyklých opatření MŽP (.xlsx) Metodika přímých a nepřímých nákladů z MAS Broumovsko+: Sídelní zeleň III - MAS Broumovsko+.

logo MAS Vladař o.p.s.

22.11.2019 MAS Vladař o.p.s.: Dobrá práce v obci
Jste zaměstnavatelé, sociální pracovníci v přímé péči, místním aktéři na obecní úrovni, realizátoři a tvůrci projektů a další lidé či subjektům, které se pohybují v oblasti zaměstnávání obtížně uplatnitelných uchazečů? Pak právě pro Vás je web, který nabízí přehled nástrojů na podporu zaměstnávání obtížně uplatnitelných osob, které jsou propojeny s ukázkami inspirativních praxí v této oblasti.

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

22.11.2019 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Seminář pro žadatele o dotaci
Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Vás srdečně zve na Seminář pro žadatele o dotaci k Výzvě MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, v rámci realizace Strategie CLLD MAS Brána Vysočiny pro období 2014-2020 KDY: čtvrtek 3.12. 2019 v 9.00 – 11.00 hod. KDE: Zasedací místnost, Radniční 14, Tišnov Notebook i s přístupovými hesly na Portál farmáře s sebou!! Registrace na seminář do 28.11.2019 na  manager@masbranavysociny.cz neb o na tel. 777 706 722 Pozvánka

logo Bystřička, o.p.s.

21.11.2019 Bystřička, o.p.s.: Příprava výzev na zeleň v obcích i v krajině
Vážení příznivci životního prostředí, v nejbližších dnech budou v naší MAS vyhlášeny výzvy z Operačního programu životní prostředí. Konkrétně se bude jednat o podporu sídelní zeleně (v intravilánu obcí) a zeleně v krajině. V obou opatřeních mohou podávat žádost například obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, podnikatelé, […]

logo MAS Vladař o.p.s.

21.11.2019 MAS Vladař o.p.s.: VĚCNÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ ve výzvě Podpora komunitního života na venkově 2019 PK
V pondělí 18. listopadu proběhlo jednání Výběrové komise, která hodnotila žádosti o podporu podané ve výzvě „Podpora komunitního života na venkově 2019 PK“.

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

21.11.2019 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Členská schůze MAS Hříběcí hory
V úterý 19.11.2019 se sešla na Gruntu Galatík členská schůze MAS Hříběcí hory. Přítomných 37 členů zvolilo návrhovou komisi, volební komisi, výběrovou komisi a členy rady MAS. Pozici předsedy obhájil Ing. Petr Galatík a místopředsedou byl znovu zvolený Jan Petřík. Do MAS Hříběcí hory byl přijatý nový člen T.J. Sokol Litenčice. Všichni přítomní se také […]

logo MAS Naděje o.p.s.

21.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191107 Zápis č. 2/2019
Zápis č. 2/2019 z jednání pracovní skupiny Ředitelé ze dne 7. 11. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

21.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191101 Zápis č. 8/2019
Zápis č. 8/2019 z jednání Administrativního ze dne 1. 11. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

21.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: Začínající učitel II
5. ročník mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků

logo MAS Naděje o.p.s.

21.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 10. prosince 2019 od 14:00 hod. v Lišnici

logo MAS Naděje o.p.s.

21.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: Začínající učitel II
5. ročník mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků

logo MAS Naděje o.p.s.

21.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191107 Zápis č. 2/2019
Zápis č. 2/2019 z jednání pracovní skupiny Ředitelé ze dne 7. 11. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

21.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191101 Zápis č. 8/2019
Zápis č. 8/2019 z jednání Administrativního ze dne 1. 11. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

21.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 10. prosince 2019 od 14:00 hod. v Lišnici

logo MAS Naděje o.p.s.

21.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: Společné jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
Společné jednání Správní rady a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 10. prosince 2019 od 15:00 hod. v Lišnici

logo MAS Naděje o.p.s.

19.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: Pozvánka na seminář
Pozvánka na seminář pro žadatele ve výzvě MAS Naděje o.p.s. v rámci OPZ - "Podpora sociálních služeb a komunitních center - provoz - III."

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

18.11.2019 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Pozvánka na Členskou schůzi
V úterý 19.11.2019 se od 16.00 hodin uskuteční na Gruntu Galatík Členská schůze Místní akční skupiny Hříběcí hory, z.s. Kromě informací z MAS, které předají pracovníci kanceláře, se také budou volit členové komise a rady MAS, předseda i místopředseda. Všichni členové MAS Hříběcí hory jsou srdečně zváni.

logo MAS Naděje o.p.s.

18.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191113 Hlasování per rollam
Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 13. 11. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

18.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191113 Hlasování per rollam
Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 13. 11. 2019

logo MAS Lužnice, z.s.

18.11.2019 MAS Lužnice, z.s.: Jednání Členské schůze
Zveme Vás na jednání Členské schůze, které se bude konat dne 26. 11. 2019 ve Vlastiboři v salonku KD.

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

15.11.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Informační seminář pro žadatele 10., 11., a 12. výzvy IROP
MAS Šumperský venkov vyhlásila 10., 11. a 12. výzvu MAS pro Integrovaný regionální operační program (IROP). Veškeré informace o výzvách naleznete zde. Pro žadatele je vyhlášen informační seminář, který se uskuteční v úterý 26. 11. 2019 v 14:00, v kanceláři MAS Šumperský venkov  (Nový Malín 240, 788 03). Pozvánka na seminář 26.11.2019   Program semináře: Prezence účastníků a zahájení .. Více Příspěvek Informační seminář pro žadatele 10., 11., a 12. výzvy IROP pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Vladař o.p.s.

15.11.2019 MAS Vladař o.p.s.: Ukončen proces hodnocení FNaP 11. výzva IROP Mas Vladař
Dne 12. 11. 2019 byl úspěšně ukončen proces hodnocení - formální hodnocení a přijatelnost projektu, dále jen "FNaP" u 11. výzvy MAS Vladař, která je zaměřena na podpoření infrastruktury středních škol a vyšších odborných škol celého území MAS Vladař.

logo MAS Vladař o.p.s.

15.11.2019 MAS Vladař o.p.s.: Ze semináře pro žadatele k 12. a 13. výzvě MAS Vladař IROP
Dne 5. 11. 2019 se konal v kanceláři MAS Vladař, v Podbořanech, seminář pro žadatele ke: 12. výzvě IROP 1 / aktivita Telematika 13. výzvě IROP 1 / aktivita Bezpečnost opravy

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

15.11.2019 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Komunitní prostor pro zpracování a odbyt potravin v Tišnově
Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.Vás srdečně zve ke kulatému stolu na téma Komunitní prostor pro zpracování a odbyt potravin v Tišnově KDY: úterý 3. prosince od 13.00 do 15.00 hod.KDE: jednací místnost vedle kanceláře MAS Brána Vysočiny, Radniční 14, Tišnov Rádi bychom prezentovali svou myšlenku všem potencionálně zainteresovaným subjektům v Tišnově a diskutovali o tom, jaké by byly možnosti využití zmíněného prostoru, zda by se jakkoli potkávaly potřeby našich organizací či naopak jak by kdokoli z nás mohl vznik a provozování takového prostoru podpořit. Pozvánka

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

14.11.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: 4. výzva OPŽP – Sídelní zeleň
MAS Šumperský venkov vyhlásila dne 14. 11. 2019 4. výzvu OPŽP – Sídelní zeleň. Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 10 000 000 Kč. Míra podpory je maximálně 60 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 40 %. Žádosti přijímáme do 2. 1. 2020 do 19:00. 1_PrZaP_23 .. Více Příspěvek 4. výzva OPŽP – Sídelní zeleň pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

14.11.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Vyhlašujeme 4. a 5. výzvu OPŽP
14. 11. 2019 vyhlašujeme 4. a 5. výzvu OPŽP MAS Šumperský venkov zaměřenou na Likvidaci invazivních druhů rostlin a Sídelní zeleň. Žádosti budou přijímány do 2. 1. 2020 do 19:00. Bližší informace k oběma výzvám   Kontaktní osoba: Bronislava Janíčková, +420 776 732 646, janickova@sumperskyvenkov.cz   Příspěvek Vyhlašujeme 4. a 5. výzvu OPŽP pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

14.11.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: 5. výzva OPŽP – Likvidace invazivních druhů rostlin
MAS Šumperský venkov vyhlásila dne 14. 11. 2019 5. výzvu OPŽP – Likvidace invazivních druhů rostlin. Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 999 000 Kč. Míra podpory je maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 15 %. Žádosti přijímáme do 2. 1. 2020 do 19:00. .. Více Příspěvek 5. výzva OPŽP – Likvidace invazivních druhů rostlin pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Naděje o.p.s.

14.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Pracovních skupin
2. společné jednání pracovních skupin projektu Místní akční plán vzdělávání II pro ORP Litvínov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

13.11.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: 12. výzva IROP- Bezpečnost dopravy II
Celkové způsobilé výdaje: 5 102 182,- Termín příjmu žádostí: 14. 11. 2019 – 31. 12. 2019 do 12:00 Seminář pro žadatele – bude upřesněno MAS Šumperský venkov_výzva č. 12_Dopravní bezpečnost II_final Příloha č. 1 výzvy č. 12 – Kritéria FNaP_02 Příloha č. 2 výzvy č. 12 – Kritéria věcného hodnocení_03 Příloha č. 3 výzvy č. 12 – .. Více Příspěvek 12. výzva IROP- Bezpečnost dopravy II pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

13.11.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: 11. výzva IROP – Sociální podnikání
Celkové způsobilé výdaje: 2 105 000,- Termín příjmu žádostí: 14. 11. 2019 – 31. 12. 2019 do 12:00 Seminář pro žadatele – bude upřesněno MAS Šumperský venkov_výzva č. 11_Sociální podnikání_final Příloha č. 1 výzvy č. 11 – Kritéria FNaP – Sociální podnikání_02 Příloha č. 2 výzvy č. 11 – Kritéria VH – Sociální podnikání_02 Příloha č. 3 .. Více Příspěvek 11. výzva IROP – Sociální podnikání pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

13.11.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: 10. výzva IROP – Infrastruktura vzdělávání II
Celkové způsobilé výdaje: 9 371 896,- Termín příjmu žádostí: 14. 11. 2019 – 31. 12. 2019 do 10:00 Seminář pro žadatele – bude upřesněno MAS Šumperský venkov_výzva č. 10_Infrastruktura vzdělávání II_final Příloha č. 1 výzvy č. 10 – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti final_02 Příloha č. 2 výzvy č. 10 – Kritéria věcného hodnocení – Infrastruktura vzdělávní_03 .. Více Příspěvek 10. výzva IROP – Infrastruktura vzdělávání II pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

13.11.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Vyhlašujeme 10., 11. a 12. výzvu IROP
Ke dni 14. 11. 2019 bude naše MAS vyhlašovat 3 nové výzvy z programu IROP.  10. výzvu – Infrastruktura vzdělávání II (Výzva č. 68 IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení) Příjem žádostí: 14. 11. 2019 – 31. 12. 2019 do 10:00 Alokace výzvy (CZV): 9 371 896,- Informace k výzvě: zde   .. Více Příspěvek Vyhlašujeme 10., 11. a 12. výzvu IROP pochází z MAS Šumperský venkov

logo Bystřička, o.p.s.

13.11.2019 Bystřička, o.p.s.: Ukončení výzvy na sociální práce dne 11.11.2019
Dne 11.11. 2019 byla ukončena výzva v rámci OPZ na Sociální práce. Seznam přijatých žádostí naleznete ZDE.

logo MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.

13.11.2019 MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.: Jaké projekty jsme podpořili a kde se tyto projekty realizují?
Odpověď na tuto otázku naleznete v nově vytvořené mapě podpořených projektů, která se nachází v záložce zde. Z mapy lze vyčíst, které projekty naše místní akční skupina podpořila, z kterého programu byly projekty financovány, kdo je žadatelem a především na území které obce se projekty realizují. Zároveň pro Vás pravidelně aktualizujeme stručnou prezentaci zrealizovaných projektů, kterou naleznete zde.  

logo MAS Naděje o.p.s.

13.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: Seminář pro příjemce k výzvě pro MAS č. 047 - OPZ
Seminář pro příjemce k výzvě ŘO Operačního programu Zaměstnanost

logo MAS Naděje o.p.s.

13.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: Seminář pro příjemce k výzvě pro MAS č. 047 - OPZ
Seminář pro příjemce k výzvě ŘO Operačního programu Zaměstnanost

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

12.11.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Naše MAS reprezentovala ČR na Evropském venkovském parlamentu
Dva zástupci MAS Šumperský venkov minulý týden reprezentovali Českou republiku na Evropském venkovském parlamentu. Významná událost evropského formátu, která se konala v severošpanělském městečku Candás, sestávala ze dvou částí: Venkovského parlamentu mládeže a Evropského venkovského parlamentu.  Malé městečko Candás, o zhruba dvou tisících obyvatel, se tak stalo místem setkání významných zástupců venkova napříč Evropou a .. Více Příspěvek Naše MAS reprezentovala ČR na Evropském venkovském parlamentu pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Naděje o.p.s.

11.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191024 Zápis č. 9/2019
Zápis č. 9/2019 z jednání Výběrové komise Místního partnerství ze dne 24. 10. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

11.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191023 Zápis č. 7/2019
Zápis č. 7/2019 z jednání Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 23. 10. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

11.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: Pozvánka na seminář
Pozvánka na seminář pro žadatele ve výzvě MAS Naděje v rámci IROP - "Podpora sociálního podnikání - investice - III."

logo MAS Naděje o.p.s.

11.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: Pozvánka na seminář
Pozvánka na seminář pro žadatele ve výzvě MAS Naděje o.p.s. v rámci IROP - "Kvalitní školy pro všechny - III."

logo MAS Vladař o.p.s.

11.11.2019 MAS Vladař o.p.s.: Pozvánka na plénum MAS Vladař 12. 12. MěÚ Vroutek
Pozvánka na plénum MAS Vladař 12. 12. MěÚ Vroutek

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

10.11.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Seminář pro žadatele k vyhlášené výzvě s názvem „Výzva MAS Zálabí, z.s., – OPZ – Prorodinná opatření III“ – B77/03_16_047/CLLD_16_02_103
Dobrý den, dovoluji si Vás pozvat na seminář pro žadatele k vyhlášené výzvě s názvem „Výzva MAS Zálabí, z.s.,  – OPZ – Prorodinná opatření III“ – B77/03_16_047/CLLD_16_02_103. Seminář se bude konat dne 16. 11. 2019, v kanceláři MAS Zálabí,z.s. – nám. Komenského 235 Týnec nad Labem, a to od 15:00 do 17:00. Program semináře: Představení výzvy Věcná The post Seminář pro žadatele k vyhlášené výzvě s názvem „Výzva MAS Zálabí, z.s., – OPZ – Prorodinná opatření III“ – B77/03_16_047/CLLD_16_02_103 appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo MAS Šternbersko o.p.s.

8.11.2019 MAS Šternbersko o.p.s.: Šternberské ÍČKO vítězem soutěže o nejoblíbenější informační centrum
S POTĚŠENÍM SI DOVOLUJEME INFORMOVAT, ŽE INFORMAČNÍ CENTRUM ŠTERNBERK OBSADILO PRVNÍ MÍSTO V OLOMOUCKÉM KRAJI V RÁMCI 10. ROČNÍKU ANKETY „OBLÍBENÉ TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ROKU 2019". HLASOVÁNÍ

logo MAS Šternbersko o.p.s.

8.11.2019 MAS Šternbersko o.p.s.: Šternberské ÍČKO vítězem soutěže o nejoblíbenější informační centrum
S POTĚŠENÍM SI DOVOLUJEME INFORMOVAT, ŽE INFORMAČNÍ CENTRUM ŠTERNBERK OBSADILO PRVNÍ MÍSTO V OLOMOUCKÉM KRAJI V RÁMCI 10. ROČNÍKU ANKETY „OBLÍBENÉ TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ROKU 2019". HLASOVÁNÍ

logo Bystřička, o.p.s.

8.11.2019 Bystřička, o.p.s.: Ukončení výzvy IROP
Dne 5.11.2019 byla ukončena výzva MAS pro IROP Základní infrastruktura škol II. Více k předloženým projektům naleznete ZDE.

logo Místní akční skupina Pomalší o.p.s.

8.11.2019 Místní akční skupina Pomalší o.p.s.: Seminář „Strategické plánování na školách“
MAS Pomalší zve na seminář určený pro ředitele škol, kde se seznámí s postupem tvorby strategického rozvojového dokumentu školy. Probereme praktické příklady,  pomůžeme s vaším plánem a zodpovíme konkrétní dotazy.  Podrobnosti k workshopu ZDE.  

logo MAS Šternbersko o.p.s.

7.11.2019 MAS Šternbersko o.p.s.: MMR vyhlásilo výzvy na podávání žádostí o podporu cestovního ruchu a na bezbariérové přístupy
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ VYHLÁSILO VÝZVU Z NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH A NABÍZÍ TAK MOŽNOST ZÍSKÁNÍ DOTACE NA REALIZACI PROJEKTŮ Z OBLASTI ROZVOJE ZÁKLADNÍ A DOPROVOD

logo Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.

7.11.2019 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.: Reakce manažera MAS na dopis spolku Za lepší Vedrovice
Znění vyjádření v PDF: Reakce manažera MAS na dopis spolku Za lepší Vedrovice

logo MAS Naděje o.p.s.

7.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: 10. Výzva MAS Naděje o.p.s. - OPZ - Podpora sociálního podnikání - provoz - IV.
Příjem žádostí ukončen, probíhal v době od 20. 9. 2019 do 8. 11. 2019

logo MAS Šternbersko o.p.s.

7.11.2019 MAS Šternbersko o.p.s.: MMR vyhlásilo výzvy na podávání žádostí o podporu cestovního ruchu a na bezbariérové přístupy
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ VYHLÁSILO VÝZVU Z NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH A NABÍZÍ TAK MOŽNOST ZÍSKÁNÍ DOTACE NA REALIZACI PROJEKTŮ Z OBLASTI ROZVOJE ZÁKLADNÍ A DOPROVOD

logo MAS Šternbersko o.p.s.

7.11.2019 MAS Šternbersko o.p.s.: Je libo maso, pralinky, květiny nebo wellness? Rodina regionální značky Haná se opět rozrostla!
ZEJMÉNA MASNÉ VÝROBKY, ALE TAKÉ ČOKOLÁDOVÉ PRALINKY NEBO KVĚTINY Z BOUZOVA SE NOVĚ ZAŘADILY NA SEZNAM ZNAČKY HANÁ REGIONÁLNÍ PRODUKT®. ROZHODLA O TOM CERTIFIKAČNÍ KOMISE, KTERÁ SE SEŠLA V PONDĚLÍ 4. L