Zprávy z MASek

Zprávy a aktuality z webů MASek

Zprávy z MASek

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

25.6.2019 MAS Krušné hory, o.p.s.: SEMINÁŘ na téma "Finance od státu do škol"
pozvánka pro zřizovatele na 25.6.2019.docx (675,4 kB)

logo MAS Šternbersko o.p.s.

24.6.2019 MAS Šternbersko o.p.s.: Velký zájem o výzvy MAS Šternbersko zaměřené na sociální oblast
Do pátku 21.6.2019 měli zájemci možnost podávat projekty do dvou výzev MAS Šternbersko zaměřených na podporu sociálního začleňování a rozvoj/založení sociálního podnikání. Do výzvy MAS Šternbersko  -

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

24.6.2019 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Libovice středočeskou Vesnicí roku 2019
Obce z Kladenska a Slánska, tedy z území Přemyslovských středních Čech, získaly většinu hlavních cen středočeského kola Vesnice roku 2019. Středočeskou Vesnicí roku 2019 (zlatá stuha) se staly Libovice, modrou stuhu za společenský život si odnesly Řisuty a oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjekty převzaly Žižice. Další dvě stuhy putovaly do Jinočan (bílá stuha za práci s mládeží) a do Kněžič (zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí). Obci Řisuty přisoudila desetičlenná porota navíc ocenění za hudební vystoupení skupiny Nápad. Naprázdno nevyšla ani obec Knovíz (ocenění za charitativní akce v obci) a město Smečno (ocenění za přístup obce k seniorům a podporu sociálních služeb).Celostátní Vesnice roku 2019 bude vyhlášena 14. září v Luhačovicích. Držíme Libovickým palce! Jarda Huk

logo MAS Labské skály, z.s.

21.6.2019 MAS Labské skály, z.s.: Vyhlášení výzvy na podporu péče o děti zaměstnaných rodičů a konzultace
V září 2019 vyhlásí MAS výzvu z OPZ na Podporu péče o děti zaměstnaných rodičů. Potencionální žadatele do této výzvy zveme na konzultaci projektových záměrů, která se koná dne 18.6.2019 od 14,30 hod. v kanceláři manažerů MAS Labské skály, Libouchec 233

logo MAS Šternbersko o.p.s.

21.6.2019 MAS Šternbersko o.p.s.: Základní škola v Moravském Berouně slaví 120 let
V pátek 21. 6. 2019 vyvrcholily oslavy spojené se 120. výročím otevření školy v Moravském Berouně. Mezi gratulanty nechyběla ani MAS Šternbersko, která se školou spolupracuje především v rámci projekt

logo MAS Labské skály, z.s.

21.6.2019 MAS Labské skály, z.s.: Vyhlášení výzvy na podporu péče o děti zaměstnaných rodičů a konzultace
V září 2019 vyhlásí MAS výzvu z OPZ na Podporu péče o děti zaměstnaných rodičů. Potencionální žadatele do této výzvy zveme na konzultaci projektových záměrů, která se koná dne 18.6.2019 od 14,30 hod. v kanceláři manažerů MAS Labské skály, Libouchec 233

logo MAS Šternbersko o.p.s.

20.6.2019 MAS Šternbersko o.p.s.: MAS Šternbersko vyhlašuje výzvu PRV na podporu zemědělců a investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
S velkou radostí si dovolujeme oznámit, že po několikaměsíčním úsilí konečně vyhlašujeme dlouho očekávanou 3. výzvu z Programu rozvoje venkova se zaměřením na dvě hlavní oblasti (Fiche). První _Fich

logo Bystřička, o.p.s.

20.6.2019 Bystřička, o.p.s.: Nový projekt pro neziskové organizace
MAS Bystřička společně s MAS Šternbersko a dalšími partnery v současné době připravuje projekt, který je zaměřen především na neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží. Hlavní podporovanou aktivitou budou Projektové dny v klubovně i mimo ni. Pro získání bližších informací a případné zapojení do projektu nás kontaktujte na e-mailu: info@masbystricka.cz

logo MAS Vladař o.p.s.

20.6.2019 MAS Vladař o.p.s.: Informace ze semináře pro žadatele ve výzvě
Ve středu 19. června proběhl seminář pro žadatele a příjemce ve výzvě "Podpora komunitního života na venkově 2019 ÚK"

logo MAS Vladař o.p.s.

20.6.2019 MAS Vladař o.p.s.: Informace ze semináře pro žadatele ve výzvě "Podpora komunitního života na venkově"
Ve středu 19. června proběhl seminář pro žadatele a příjemce ve výzvě "Podpora komunitního života na venkově 2019 ÚK"

logo MAS Šternbersko o.p.s.

19.6.2019 MAS Šternbersko o.p.s.: Veřejné projednání regenerace sídliště Jívavská ve Šternberku
Velký zájem z řad občanů provázelo veřejné projednání regenerace sídliště Jívavská dne 17.6.2019 v Informačním centru Šternberk. Setkání za účasti představitelů města a zpracovatele projektu prováze

logo MAS Naděje o.p.s.

19.6.2019 MAS Naděje o.p.s.: Neckyáda 2019
Tradiční akce v Želenicích

logo MAS Krajina srdce, z.s.

18.6.2019 MAS Krajina srdce, z.s.: Nová možnost podpory v PRV2014+: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
Dne 4. 3. 2019 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., aktualizaci Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova České republiky pro období 2014-2020, pro opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj).   Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Jazyk Česky

logo MAS Vladař o.p.s.

18.6.2019 MAS Vladař o.p.s.: Vyhlašujeme 9. výzvu z IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - aktivita MŠ
9.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení II. (IROP5)

logo MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.

18.6.2019 MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.: Moderní minulost II
Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s MAS Jablunkovsko Vás zvou na seminář s jarmarkem Moderní minulost II dne 22. června 2019 od 10:00 do 19:00 hod. Více informací zde.

logo MAS Vladař o.p.s.

17.6.2019 MAS Vladař o.p.s.: Aktualizace výzev OPŽP MAS Vladař - prodloužení příjmu žádostí do 30.9.2019
MAS Vladař prodlužuje termín pro podání žádostí o podporu ve výzvě 1. Výzva MAS Vladař - OPŽP - Realizace sídelní zeleně a 2. Výzva MAS Vladař - OPŽP - Realizace ÚSES do 30.9.2019 (bylo do 17.6.2019).

logo MAS Vladař o.p.s.

17.6.2019 MAS Vladař o.p.s.: UKONČEN PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ OPZ - 6. a 7. výzva MAS Vladař- SEZNAM přijatých žádostí
Dne 17.6.2019 ve 12:00 hodin byl ukončen příjem žádostí o podporu v systému MS 2014+ v součinnosti s vyhlášenými výzvami MAS Vladař "6. výzva MAS Vladař-OPZ-Prorodinná opatření na území MAS Vladař II.“ a "7. výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař II." Na základě tohoto byl sestaven seznam přijatých žádostí.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

17.6.2019 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: 20. 6. 2019 kancelář uzavřena
Ve čtvrtek 20. 6. 2019 bude kancelář Přemyslovských středních Čech o.p.s. z provozních důvodů uzavřena. Děkujeme za pochopení.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

17.6.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Výzva č. 4 PRV - Lesnická infrastruktura
Výzva č. 4 PRV - Lesnická infrastruktura admin 17. Červen 2019 - 8:18 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje výzvu č. 4 v Programovém rámci Program rozvoje venkova. Příjem žádostí o podporu na MAS je od 17. 6. do 19. 7. 2019. Seminář pro žadatele se koná 20.6.2019. Podrobnosti k výzvě a potřebnou dokumentaci naleznete v sekci Místní akční skupina - výzvy.

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

17.6.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Jednání výběrové komise 9. 7. 2018
9. července 2019 proběhne v Novém Malíně od 13:00 jednání výběrové komise MAS k projektům OPZ a IROP. Pozvánka – VK 9.7.2019   Příspěvek Jednání výběrové komise 9. 7. 2018 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

16.6.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Jednání dozorčí rady 28. 6. 2019
28. června 2019 proběhne v Novém Malíně od 13:00 jednání dozorčí rady. Předmětem jednání bude zj. střednědobá evaluace SCLLD MAS a externí audit. pozvánka_DR_28.06.2019 zápis Příspěvek Jednání dozorčí rady 28. 6. 2019 pochází z MAS Šumperský venkov

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

14.6.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Malé granty pro NNO na rok 2019
Malé granty pro NNO na rok 2019 admin 14. Červen 2019 - 12:59 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje s podporou Plzeňského kraje Grantový program na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2019. Příjem žádostí probíhá do 19. července. Celková alokace programu je 100 000,- Kč. Podrobnosti naleznete v záložce Grantové schéma pro NNO.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

14.6.2019 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Vyhlášení výzvy na podporu Infrastruktury škol a zájmového a neformálního vzdělávání I
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 31. května 2019 12. výzvu MAS POHODA – IROP – Infrastruktura škol a zájmového a neformálního vzdělávání I (č. 344/06_16_075/CLLD_15_01_071) k předkládání Žádostí o podporu z programového rámce IROP. Výzva je zaměřená na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.), pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. Příjem žádostí bude probíhat od 31.5. 2019 od 10:00 hod. do 31.8. 2019 do 13 hod. prostřednictvím Portálu IS KP14+. Informační seminář k této výzvě se uskuteční ve středu 26.6. 2019 od 8:30 hod. v Hlavní kanceláři MAS v Dobrušce.  

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

14.6.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Zapojení MAS do projektu Museos Vivos/Living Museums
14. června byla programovým výborem MAS per rollam odhlasována účast MAS v mezinárodním projektu spolupráce Museos Vivos/Living Museums – inovativní SMART řešení, jak podpořit cestovní ruch na venkově.  Projekt MAS plánuje realizovat jako tzv. projekt spolupráce v rámci alokace v SCLLD MAS Šumperský venkov, z.s. „Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný .. Více Příspěvek Zapojení MAS do projektu Museos Vivos/Living Museums pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

14.6.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Workshop k aktuálním výzvám OPŽP
V pátek 21. června proběhne Na Krásném v Hraběšicích workshop k aktuálně běžícím výzvám OPŽP. Účast je třeba nahlásit do 20. 6. 2019 do 12 hodin, emailem: svobodova@sumperskyvenkov.cz Pozvánka na workshop OPŽP – 21. 6. 2019     Příspěvek Workshop k aktuálním výzvám OPŽP pochází z MAS Šumperský venkov

logo Bystřička, o.p.s.

12.6.2019 Bystřička, o.p.s.: Seminář OPZ – Prorodinná opatření II
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro žadatele v rámci výzvy OPZ Prorodinná opatření II. Seminář se uskuteční dne 19.6.2019 od 15 hod v kanceláři MAS.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

12.6.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Realizované projekty PRV v Polních Chrčicích
Dne 1. 6. 2019 došlo v lese u Polních Chrčic k představení realizovaného projektu v rámci výzvy č. 1 PRV Místní akční skupinou Zálabí. Starosta obce Ing. Vokál představil koupený traktor, kterým bude obec obhospodařovat travnaté plochy a fitness prvky, které by měly přilákat obyvatele do krásného prostředí lesa. Po předvedené ukázce pokračovala oslava před The post Realizované projekty PRV v Polních Chrčicích appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

12.6.2019 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Hosínské zvonění
Vážení přátelé a příznivci venkova, jménem Spolku Sýpka a naší členské obce Hosína si Vás dovolujeme srdečně pozvat na slavnost Hosínské zvonění, která se uskuteční dne 29. června 2019 od 12:00 hodin v kostele sv. Petra a Pavla, farním dvoře a zahradě v Hosíně. Opět je pro Vás připraven zajímavý program plný koncertů, pohádek, her pro děti a dalších překvapení. Plakát ke stažení je dostupný zde:

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

12.6.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Projekt PRV – Zařizování na testování a opravy vstřikovačů
Firma Autocentrum Hájek zakoupila nové zařízení na testování vstřikovačů. Došlo tak k náhradě za starší zařízení, které nesplňovalo nové normy. Na nákup zařízení bylo využito opatření Investice do nezemědělských podniků. Cílem tohoto opatření je zvýšit konkurenceschopnost podniků na území MAS. Máme radost, že MAS Zálabí pomáhá i podnikatelským subjektům. The post Projekt PRV – Zařizování na testování a opravy vstřikovačů appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

12.6.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Avízo výzvy na podporu prorodinných opatření
Očekáváme schválení a vyhlášení 6. Výzvy OPZ MAS Nad Prahou Prostor pro rodinu, zájmy i práci. Sledujte aktuální informace, kde budou zveřejněny upřesňující informace i pozvánka na seminář pro potenciální žadatele. 

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

11.6.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Festival Hudba bez hranic
Srdečně Vás všechny zveme na mezinárodní festival Hudba bez hranic, který už několik let spolupořádáme s obcí Dolní Studénky, za významné spolupráce Olomouckého kraje. Festival v neděli vyvrcholí od 17:30 koncertem ŠAFY – Martina Šafaříka, O5 a Radeček a MIRAI. Kompletní program je k nalezení na webu festivalu – hudbabezhranic.cz   Program festivalu HUDBA BEZ .. Více Příspěvek Festival Hudba bez hranic pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.

11.6.2019 MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.: Místní akční skupina Frýdlantsko – Beskydy vybrala 21 projektů, kterým bude poskytnuto přes 8 milionů korun z dotací EU
Od 25. února do 29. března letošního roku probíhal příjem žádostí v rámci druhé výzvy MAS v Programu rozvoje venkova. V sedmi oblastech, které byly v rámci výzvy vyhlášeny, bylo přijato celkem 31 žádostí s celkovou požadovanou výší dotace přes 10 mil. Kč. Z původních 31 žádostí jak zemědělců, zpracovatelů potravin, tak i nezemědělských podnikatelů navrhla MAS 21 projektových záměrů k podpoře v celkové hodnotě přes […]

logo MAS Naděje o.p.s.

11.6.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20190520 Zápis č. 1/2019
Zápis z jednání Řídícího výboru ze dne 20. 5. 2019

logo MAS Vladař o.p.s.

11.6.2019 MAS Vladař o.p.s.: Seminář pro žadatele ve výzvě Podpora komunitního života na venkově 2019
MAS Vladař vás zve na seminář pro žadatele ve výzvě "Podpora komunitního života na venkově 2019 ÚK", který se koná 19. 6. 2019 od 15:00 v prostorách kanceláře MAS Vladař (Masarykovo náměstí 22, Podbořany).

logo MAS Vladař o.p.s.

10.6.2019 MAS Vladař o.p.s.: UKONČEN PŘÍJEM žádostí - výzva č. 8. MAS Vladař, SEZNAM přijatých žádostí
Dne 7.6.2019 v 10:00 hodin byl ukončen příjem žádostí o podporu v systému MS 2014+ v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař - 8.výzva MAS Vladař-IROP-Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví I. (IROP6). Na základě tohoto byl sestaven seznam přijatých žádostí.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

10.6.2019 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Do výzev IROP bylo podáno osm žádostí
Jen osm žádostí se do poledne 10. 6. sešlo ke čtyřem vyhlášeným výzvám IROP: tři byly podány do výzvy 10 (Bezpečná doprava III), dvě do výzvy 11 (Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení III) a tři do výzvy 13 (Územní plánování I). Alokace ve výzvách ve všech případech stačila, i když ve výzvě č. 10 velmi těsně. Následovat bude kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti (žadatelé mají dvě možnosti oprav nejvýše do 5 dnů) a poté věcné hodnocení projektů. Jarda Huk

logo MAS Naděje o.p.s.

10.6.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20190527 Zápis č. 1/2019
Zápis č. 1/2019 z jednání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost

logo MAS Naděje o.p.s.

10.6.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20190521 Zápis č. 4/2019
Zápis č. 4/2019 z jednání Administrativního týmu ze dne 21. 5. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

10.6.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20190503 Zápis č. 3/2019
Zápis č. 3/2019 z jednání Administrativního týmu ze dne 3. 5. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

10.6.2019 MAS Naděje o.p.s.: Jednací řád Řídícího výboru
Aktuální znění Jednacího řádu Řídícího výboru

logo MAS Vladař o.p.s.

10.6.2019 MAS Vladař o.p.s.: MAS Vladař vyhlašuje výzvu na podporu komunitního života na území MAS Vladař v Ústeckém kraji
Připravujete akci s lidmi a pro lidi? Má Vaše činnost dopad na okolní komunitu? Můžeme Vás podpořit 5-40 tisíci z programu Ústeckého kraje. Stačí uspět s krátkou žádostí, kterou nám můžete podávat od 10 do 24 června 2019. Celkem máme připraveno na Vaše nejlepší projekty přes 670 tisíc!

logo MAS Naděje o.p.s.

10.6.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20190402 Zápis č. 2/2019
Zápis č. 2/2019 z jednání Administrativního týmu ze dne 2. 4. 2019

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

8.6.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Focus groups k příležitosti střednědobého hodnocení strategie MAS
Ve dnech 14. a 19. června proběhnou tzv. Focus groups za účelem zpracování střednědobé evaluace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Šumperský venkov: „Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region II“. V případě, že byste se chtěli do skupinových diskusí připojit, ozvěte se na email: kancelar@sumperskyvenkov.cz   Pozvánka_14. 6. 2019_Focus group .. Více Příspěvek Focus groups k příležitosti střednědobého hodnocení strategie MAS pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Krajina srdce, z.s.

7.6.2019 MAS Krajina srdce, z.s.: Pozvánka na seminář pro žadatele do V. výzvy Programu rozvoje venkova
POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O DOTACI Z PRV MAS Krajina srdce, z. s. si Vás tímto dovoluje pozvat na seminář pro žadatele o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova 5. Výzva k předkládání Žádostí o dotaci Operace 19.2.1 PRV - realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Krajina srdce, z. s. pro období 2014 – 2020   Datum konání: 18. 6. 2019 Čas: 16:00 hod. Jazyk Česky

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

7.6.2019 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Vyhlášení 4. Výzvy PRV
Vážení žadatelé, MAS Hlubocko - Lišovsko plánuje vyhlášení 4. Výzvy v programovém rámci PRV, a to pro Fichi 2 Zpracování zemědělakých produktů a Fichi 5 Podnikání. Výzva bude vyhlášena 17. 6. 2019 do 17. 7. 2019, projektové žádosti bude možné předkládat prostřednictvím Portálu farmáře od 1. 7. 2019. Informace a podklady pro žadatele naleznete v odkazu zde:

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

6.6.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: MAS Zálabí aktivně bojuje za větší podporu inovativních řešení na venkově
Místní akční skupina Zálabí je velmi aktivní v přenášení inovativních řešení do venkovských oblastí. Svědčí o tom i účast na veletrhu Urbis Smart Cities i v Brně. Zatímco většina vystavovatelů a řečníků bojovala za lepší život ve městech, tak místní akční skupiny bojují za lepší život na venkově. Nechceme, aby zejména mladí lidé se ve The post MAS Zálabí aktivně bojuje za větší podporu inovativních řešení na venkově appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

6.6.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Informační seminář k 3. výzvě Programu rozvoje venkova
Dne 6.6.2019 se v Hotelu Racek v Týnci nad Labem uskutečnil informační seminář k 3. výzvě Programu rozvoje venkova. Účastníci byli informování o možnostech a podmínkách získání dotace a po semináři následovaly dotazy a diskuze. Prezentace ze semináře je k nahlédnutí zde: https: https://www.maszalabi.eu/wp-content/uploads/2019/05/Seminar-k-v%C3%BDzv%C4%9B-%C4%8D.-3-MASZ.pdf Veškeré informace k 2. výzvě naleznete zde: https://www.maszalabi.eu/aktuality/vyzva-mas-zalabi-c-3-k-predkladani-zadosti-dotaci-ramci-operace-19-2-1-programu-rozvoje-venkova-obdobi-2014-2020/ Stanislav Štumpf Manažer pro PRV The post Informační seminář k 3. výzvě Programu rozvoje venkova appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

5.6.2019 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Seznam hodnocených projektů v rámci jednání Výběrové komise MAS dne 30. 5. 2019
Ve čtvrtek 30. 5. 20198 se uskutečnilo jednání Výběrové komise MAS, která hodnotila projekty ve 2. výzvě PRV a ve výzvě OPZ – Prorodinná opatření V. Ve výzvě PRV byly hodnoceny následující projekty Výběrový orgán rozhodnutí, upozorňujeme žadatele, že o finálním výběru projektů k podpoře rozhoduje Výbor MAS a samozřejmě SZIF jakožto řídící orgán. Ve

logo MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.

4.6.2019 MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.: Workshop ke změně strategie v programovém rámci Program rozvoje venkova
V současné chvíli přemýšlíme nad tím jaké aktivity zakomponovat do změny strategie v programovém rámci PRV. Zda podpořit veřejná prostranství, hasičské zbrojnice, kulturní památky, stezky, muzea, kulturní a spolková zařízení či mateřské a základní školy? Nebo podpořit místní zemědělce? Více informací k workshopu naleznete na našich webových stránkách v sekci Akce a semináře. Na workshop je nutno se přihlásit nejpozději do 7.6.2019, […]

logo MAS Labské skály, z.s.

4.6.2019 MAS Labské skály, z.s.: Letní příměstské tábory 2019 CDM Benešov nad Ploučnicí
Příměstské tábory I., II., III. a IV. v CDM Benešov nad Ploučnicí. Jednotlivé termíny uvedeny v přiloženém plakátu.

logo MAS Naděje o.p.s.

4.6.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20190515 Zápis č. 4/2019
Zápis č. 4/2019 z jednání Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 15. 5. 2019

logo MAS Labské skály, z.s.

4.6.2019 MAS Labské skály, z.s.: Letní příměstské tábory 2019 CDM Benešov nad Ploučnicí
Příměstské tábory I., II., III. a IV. v CDM Benešov nad Ploučnicí. Jednotlivé termíny uvedeny v přiloženém plakátu.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

3.6.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Seminář pro žadatele k vyhlášené výzvě s názvem „Výzva MAS Zálabí, z.s., – OPZ – Prorodinná opatření II“ – 881/03_16_047/CLLD_16_02_103
Dobrý den, dovoluji si Vás pozvat na seminář pro žadatele k vyhlášené výzvě s názvem „Výzva MAS Zálabí, z.s.,  – OPZ – Prorodinná opatření II“ – 881/03_16_047/CLLD_16_02_103. Seminář se bude konat dne 10. 06. 2019, v kanceláři MAS Zálabí,z.s. – nám. Komenského 235 Týnec nad Labem, a to od 15:00 do 17:00. Program semináře: Představení výzvy Věcná The post Seminář pro žadatele k vyhlášené výzvě s názvem „Výzva MAS Zálabí, z.s., – OPZ – Prorodinná opatření II“ – 881/03_16_047/CLLD_16_02_103 appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.

3.6.2019 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.: Seznam přijatých žádostí v rámci 2. výzvy PRV
Dne 31. 5. 2019 byl ukončen příjem žádostí v rámci 2. výzvy Programu rozvoje venkova, do které mohli žadatelé z území MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko podávat své žádosti o dotace. Dohromady bylo podáno na MAS 19 žádostí do tří Fichí. Seznam přijatých žádostí

logo MAS Naděje o.p.s.

3.6.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20190520 Zápis č. 1/2019
Zápis č. 1/2019 z jednání Řídícího výboru ze dne 20. 5. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

3.6.2019 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 26. června 2019 od 13:00 hod. v Mostě

logo MAS Naděje o.p.s.

3.6.2019 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
Jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 26. června 2019 od 14:00 hod. v Mostě

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

3.6.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Trh dotačních příležitostí v Kutné Hoře
Místní akční skupina Zálabí se zúčastnila trhu dotačních příležitostí pořádaným dne 29.5. v Kutné Hoře a to v krásných prostorách Středočeské galerie. Zástupci měst, obcí a podnikatelského sektoru se zajímali o možnosti získání dotací na své projekty. Máme radost, že jsme mohli několika starostům a podnikatelům pomoct a nasměrovat je k větší prosperitě. The post Trh dotačních příležitostí v Kutné Hoře appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo MAS Naděje o.p.s.

3.6.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20190520 Zápis č. 1/2019
Zápis č. 1/2019 z jednání Řídícího výboru ze dne 20. 5. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

3.6.2019 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 26. června 2019 od 13:00 hod. v Mostě

logo MAS Naděje o.p.s.

3.6.2019 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
Jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 26. června 2019 od 14:00 hod. v Mostě

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

3.6.2019 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Společná zpracovna - setkání
Jste srdečně zváni na další setkání k přípravě společné zpracovny. Sejdeme se 19.6. v 17 hod. na stejném místě, jako minule, tj. v jednací místnosti radnice města Tišnov, Nám. Míru 111.  Program: 1. kam jsme se posunuli v přípravě společné zpracovny/prodejny v Tišnově 2. rozpočet akce, potřebné náležitosti, jak provozovat komunitní zpracovnu/prodejnu: založení družstva (komunita) apod. 3. Victorina Loca: družstevní prodejna v Příboře (v říjnu tam pojedeme na exkurzi, samozřejmě jste zváni) 4. překvapení  Registrace prosím na gottwaldova.mas@gmail.com

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

3.6.2019 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Vyhlášení 5. Výzvy IROP Sociální infrastruktura
Vážení žadatelé, Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. bude v termínu 13. 6. - 13. 7. 2019 vyhlašovat 5. Výzvu v programovém rámci IROP - Sociální infrastruktura. Žádosti o podporu bude možné předkládat v aktivitách rozvoj komunitních center a rozvoj sociálních služeb prostřednictvím MS2014+. Veškré informace k plánované výzvě naleznete zde:

logo MAS Naděje o.p.s.

3.6.2019 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 26. června 2019 od 15:00 hod. v malé zasedací místnosti VÚHU a.s. v Mostě

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

1.6.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Seminář pro příjemce v 3. výzvě PRV
Ve čtvrtek 6. června 2019 od 9:00 v zasedací místnosti Obce Nový Malín proběhne Seminář pro příjemce dotace v 3. výzvě PRV MAS Šumperský venkov. Seminář bude zaměřen zj. na cenový marketing, výběrová řízení, administraci Žádostí o platbu a nejčastější chyby v těchto fázích realizace projektů. Potvrzení účasti: svobodova@sumperskyvenkov.cz Prezentace ze semináře obdrží účastníci e-mailem. .. Více Příspěvek Seminář pro příjemce v 3. výzvě PRV pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Krajina srdce, z.s.

31.5.2019 MAS Krajina srdce, z.s.: MAS Krajina srdce podpořila zaměstnanost v regionu!
MAS Krajina srdce představuje podpořené příměstské tábory! Díky dvěma projektům, které byly přijaty a podpořeny v 1. Výzvě Operačního programu Zaměstnanost MAS Krajina srdce, došlo v regionu k podpoře zaměstnanosti. Jedná se o projekty tzv. Prorodinných opatření, které umožní rodičům dětí chodit do práce v období prázdnin. Projekty jsou zaměřeny na příměstské tábory. Jazyk Česky

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

30.5.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Chcete pracovat v MAS Podřipsko?
Zajímá Vás práce v oblasti projektového řízení? Chcete se podílet …

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

30.5.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Výzva č. 3 - Výzva MAS Ekoregion Úhlava - Podpora sociálních a návazných služeb, komunitní centra - II
Výzva č. 3 - Výzva MAS Ekoregion Úhlava - Podpora sociálních a návazných služeb, komunitní centra - II admin 30. Květen 2019 - 9:43 Upozorňujeme žadatele, kteří plánují předložit žádost o podporu do výzvy č. 3 v programovém rámci OPZ, že byla prodloužena uzávěrka příjmu žádostí do 17.6.2019 do 12:00.

logo MAS Naděje o.p.s.

30.5.2019 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 20. června 2019 od 9:00 hod. v Obrnicích

logo MAS Naděje o.p.s.

30.5.2019 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 20. června 2019 od 9:00 hod. v Obrnicích

logo MAS Naděje o.p.s.

29.5.2019 MAS Naděje o.p.s.: Pozvánka na seminář
Pozvánka na seminář pro žadatele k výzvě MAS Naděje o.p.s. č. 2019/1 - "Podpora komunitního života na venkově 2019"

logo MAS Naděje o.p.s.

29.5.2019 MAS Naděje o.p.s.: Pozvánka na seminář
Pozvánka na seminář pro žadatele k výzvě MAS Naděje o.p.s. č. 2019/1 - "Podpora komunitního života na venkově 2019"

logo MAS Šternbersko o.p.s.

28.5.2019 MAS Šternbersko o.p.s.: Jednání Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje ve Šternberku
Za účasti starosty města Šternberka, hejtmana Olomouckého kraje, předsedy Národní sítě MAS ČR a dalších významných hostů se v pondělí 27.5.2019 uskutečnilo setkání Krajského sdružení MAS Olomouckého k

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

28.5.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Seminář pro žadatele výzvy č. 4 Sociální a komunitní služby na dosah
Dovolujeme si vás pozvat na seminář k výzvě č. 4 MAS Nad Prahou z Operačního programu zaměstnanost Sociální a komunitní služby na dosah, který se koná z důvodu avizované modifikace výzvy v úterý 28. května 2019 od 18 hodin v zasedací místnosti MAS Nad Prahou, Mělnická 275, Líbeznice (přízemí).

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

27.5.2019 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Den s MAS - pracovní jednání
Dne 16. 5. 2019 se v prostorách Jihomoravského kraje uskutečnilo pracovní jednání místních akčních skupin z jihomoravského kraje - Den s MAS. Setkání se zúčastnili také zástupci jihomoravského kraje. Každá MAS v krátkosti informovala o své činnosti a prezentovala se tradičními výrobky a propagačními materiály. Byly také prezentovány společné projekty, jako je projekt Klimatická zeleň, místní akční plány a další. Pracovníci MAS Brána Vysočiny informovali o vyhlášených a plánovaných výzvách v jednotlivých operačních programech, o realizovaných projektech (projekt Zasaď strom, Cesta republiky stromy lemovaná, Klimatická zeleň), o spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a o další činnosti MAS. Zároveň jsme prezentovali místní výrobky.  

logo MAS Vladař o.p.s.

24.5.2019 MAS Vladař o.p.s.: Kotlíkové dotace 2019 - Ústecký kraj
Příjem žádosti 16.9.2019 od 10:00 do 31.10.2020 10:00. Příjem může být ukončen dříve dle podaných žádostí. Žádost se podává elektronicky a podepsaná vytištěná poštou. MAS Vladař nabízí možnost konzultací a bezplatné pomoci s řešením kotlíkové dotace v součinnosti se získáním bezúročné kotlíkové půjčky ve spolupráci s obcí.

logo MAS Šternbersko o.p.s.

24.5.2019 MAS Šternbersko o.p.s.: Harmonogram výzev MAS v roce 2019
HARMONOGRAM VÝZEV MAS V ROCE 2019 Programový výbor MAS Šternbersko schválil na svém jednání dne 16.5.2019 aktualizovaný harmonogram výzev MAS Šternbersko. Dokument naleznete ZDE [/data/upload/2_SCLL