Zprávy z MASek

Zprávy a aktuality z webů MASek

Zprávy z MASek

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

15.2.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Avízo 2. výzvy PRV MAS Podřipsko
MAS Podřipsko vydává avízo 2. výzvy z Programu rozvoje venkova České republiky. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je 28. 2. 2019. Podrobnosti k výzvě naleznete zde. Upozorňujeme, že termíny i uvedené podmínky ve výzvě a v jejích přílohách se mohou změnit. Výzva MAS se řídí Pravidly pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v …

logo MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.

14.2.2019 MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.: Prezentace ze semináře pro žadatele z Programu rozvoje venkova
Pro zájemce o dotace z Programu rozvoje venkova jsou v sekci výzvy http://www.masfrydlantskobeskydy.cz/vyzvy-a-dokumentace/archiv-vyzev/vyzva-prv-c-2/ zveřejněny prezentace z již uskutečněného semináře. Jedna prezentace se týká obecně pravidel a podmínek pro žadatele. Druhá prezentace se věnuje jednotlivým krokům při podání žádosti o dotaci.

logo Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.

14.2.2019 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.: Výstavy vín ve Znojemské vinařské podoblasti 2019
Přehled termínů  vinařských akcí ve Znojemské vinařské podoblasti  2019- Výstavy vín ZVP 19-1

logo MAS Šternbersko o.p.s.

13.2.2019 MAS Šternbersko o.p.s.: Výzva pro předkládání žádostí o udělení značky Haná regionální produkt
MÁTE ZÁJEM ZÍSKAT OCHRANNOU ZNÁMKU HANÁ REGIONÁLNÍ PRODUKT®? PŘÍLEŽITOST PRO MÍSTNÍ VÝROBCE, POSKYTOVATELE UBYTOVACÍCH A STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ZÍSKAT REGIONÁLNÍ ZNAČKU V REGIONU HANÁ. PRÁVĚ NYNÍ STA

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

12.2.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Projekt „Aktivní ženy 55+ a jejich uplatnění na trhu práce“
Pomáháme sdílet informace o zajímavém projektu z našeho regionu: „Aktivní ženy 55+ a jejich uplatnění na trhu práce“, který je realizován od prosince 2018 podnikatelsko-zaměstnaneckým družstvem BEC. Projekt je zaměřen na podporu opětovného začlenění na trh práce vytvářením flexibilních pracovních míst přímou spoluprací se zaměstnavateli.  Více informací najdete v přiloženém letáčku.     Příspěvek Projekt „Aktivní ženy 55+ a jejich uplatnění na trhu práce“ pochází z MAS Šumperský venkov

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

12.2.2019 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Dotace na drobné památky
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo opět dotační titul 129 662, který je určen na opravy drobných památek (kapliček, křížových cest, zvoniček, božích muk, křížů, exteriérových soch, hřbitovů a hřbitovních zdí). Oprávněnými žadateli jsou obce do 2000 obyvatel, případně obce, které mají 2001-5000 obyvatel, pokud se objekt nachází v místní části s nejvýše 500 obyvateli. Dále mohou v těchto obcích žádat např. spolky, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob i vlastníci objektu. Dotace se vyplňuje elektronicky prostřednictvím portálu RISPF, vytištěné žádosti se pak doručují na příslušné pracoviště SZIF. Elektronicky je nutno žádost podat do 22. února 2019. Odkaz na pravidla naleznete zde.

logo MAS Lužnice, z.s.

12.2.2019 MAS Lužnice, z.s.: Pozvánka na seminář pro žadatele OPZ
Pozvánka na seminář pro žadatele k výzvám z Operačního programu Zaměstnanost - Prorodinná opatření, Podpora sociálních služeb, komunitní sociální práce a dalších činností v rámci sociálního začleňování.

logo Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.

12.2.2019 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.: Valná hromada MAS
V pondělí 25. 2. 2019 v 18h. se ve Společenské místnosti OÚ Výrovice uskuteční Valná hromada MAS. Pozvánka ke stažení:Pozvanka VH_25022019

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

12.2.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Úvodní workshop v rámci projektu „Máš na to“
S radostí informujeme o prvním úvodním workshopu v rámci projektu „Máš na to“, který je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost MAS Šumperský venkov.  Workshop se koná v pondělí 18. 2. od 13:00 do 15:00 hodin a je určený jak již zaregistrovaným zájemcům o vstup do projektu, tak novým zájemcům. Více informací o projektu najdete zde: Máš na .. Více Příspěvek Úvodní workshop v rámci projektu „Máš na to“ pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

12.2.2019 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Výzva na prorodinná opatření připravena ke spuštění!
Od 28. února 2019 bude umožněn příjem žádosti do výzvy OP Zaměstnanost – prorodinná opatření. Podporovány budou příměstské tábory, vznik dětských skupin či podpora zařízení hlídání děti mimo školní vyučování. Výzva bude otevřena až do konce dubna. Tento rok je tato výzva v rámci tohoto opatření jediná. Dotace se pohybuje dle typu žadatele od 85

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

11.2.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Avízo 4. výzvy z Operačního programu zaměstnanost
Dne 11. 2. 2019 bylo zveřejněno avízo připravované 4. výzvy MAS Nad Prahou o.p.s z programového rámce  OPZ. – Sociální a komunitní služby na dosah. Předpokládané vyhlášení výzvy dne 28.02. 2019 a ukončení příjmů žádostí dne 18.04. 2019. Bližší informace naleznete na  https://www.nadprahou.eu/pro-zadatele-o-dotace/programovy-ramec-op-z/aktualni-informace-pro-zadatele/

logo MAS Šternbersko o.p.s.

8.2.2019 MAS Šternbersko o.p.s.: Příspěvky na propagaci Strategie CLLD 2019
Dne 7.2.2019 schválila správní rada MAS Šternberska o.p.s. příspěvky na propagaci na rok 2019. Seznam přijatých žádostí o propagaci SCLLD 2019 ZDE [/data/upload/2_SCLLD/Propagace_2019/Propagace_SCLL

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

8.2.2019 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Výzva k podávání žádostí o udělení a obnovu značky ORLICKÉ HORY originální produkt
 Místní akční skupina POHODA venkova, z. s. vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o obnovu a udělení značky ORLICKÉ HORY originální produkt. Žádosti jsou přijímány do 8.3. 2019 a to buď poštou nebo osobním předáním v kanceláři MAS.

logo MAS Naděje o.p.s.

8.2.2019 MAS Naděje o.p.s.: "pro SÍŤ, pro KVALITU, pro RODINU"
Konference v rámci projektu MPSV "Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně právní ochrany dětí"

logo MAS Naděje o.p.s.

8.2.2019 MAS Naděje o.p.s.: "pro SÍŤ, pro KVALITU, pro RODINU"
Konference v rámci projektu MPSV "Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně právní ochrany dětí"

logo Bystřička, o.p.s.

8.2.2019 Bystřička, o.p.s.: Ukončena výzva IROP č. 4 – Infrastruktura základních škol
Dne 7.2.2019 byla ukončena výzva Infrastruktura základních škol. Byly přijaty dvě žádosti. Více ZDE.

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

6.2.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Pozvánka na 19. zasedání Členské schůze MAS Podřipsko
Vážení členové MAS Podřipsko, jménem předsedy výkonné rady bychom Vás rádi pozvali na 19. zasedání Členské schůze. Setkání se uskuteční v úterý 12. 2. 2019 od 17:30 v Kulturním středisku v 1. patře ve Štětí  (průchod možný z Mírového nám. č.p. 69 nebo přímý vstup z ulice Dlouhá č.p. 689). …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

6.2.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: NADACE ČEZ PODPORUJE ROZVOJ REGIONŮ I V ROCE 2019
I v letošním roce Nadace ČEZ přijímá žádosti o příspěvky v rámci grantových programů Podpora regionů, Oranžová hřiště, Stromy a Oranžový přechod. Žádosti můžete podávat přes webové stránky www.nadacecez.cz.   Grantové programy vyhlášené pro rok 2019: ORANŽOVÁ HŘIŠTĚ Program podporuje výstavbu a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Pozor! Hřiště …

logo MAS Naděje o.p.s.

6.2.2019 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s.
Jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 18. února 2019 od 14:00 hod. v Lišnici

logo MAS Naděje o.p.s.

6.2.2019 MAS Naděje o.p.s.: Jendání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 18. února 2019 od 15:30 v Lišnici

logo MAS Naděje o.p.s.

6.2.2019 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s.
Jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 18. února 2019 od 14:00 hod. v Lišnici

logo MAS Naděje o.p.s.

6.2.2019 MAS Naděje o.p.s.: Jendání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 18. února 2019 od 15:30 v Lišnici

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

5.2.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Pozvánka na seminář pro žadatele 6. výzvy IROP
MAS Šumperský venkov vyhlásila 6. výzvu MAS pro Integrovaný regionální operační program (IROP) zaměřené na aktivitu  Památky II. Veškeré informace o výzvách naleznete zde. Pro žadatele je vyhlášen informační seminář, který se uskuteční: v úterý 12. 2. 2019 v 14:00, v kanceláři MAS Šumperský venkov (Nový Malín 240, 788 03)   Program semináře: Prezence účastníků a zahájení semináře Představení oblastí podpory .. Více Příspěvek Pozvánka na seminář pro žadatele 6. výzvy IROP pochází z MAS Šumperský venkov

logo Bystřička, o.p.s.

5.2.2019 Bystřička, o.p.s.: Ukončena výzva IROP č. 5 – Sociální byty
Dne 28.1.2019 byla ukončena výzva na Sociální byty. Do této výzvy nebyla podána žádná žádost,

logo Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.

5.2.2019 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.: Seminář pro žadatele OPZ PRORODINNÁ OPATŘENÍ
Seminář pro 2. výzvu OPZ se uskuteční dne 11. 2. 2019 od 15:00 hodin v zasedací místnosti sídla MAS (Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov) Pozvánka seminar pro žadatele prorodinná opatření

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

4.2.2019 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Výzvy v únoru 2019
Ke konci měsíce února budou vyhlášeny výzvy pro následující programy a opatření: Program rozvoje venkova: Investice do zem. činností, zpracování zem. produkce – potravinářství a rozvoj nezemědělských činností Žadatelé: zemědělci, potravináři, nezemědělští podnikatelé Výše dotace: zemědělci 50 – 70%, potravináři 50%, podnikatelé 25 – 45% OP Zaměstnanost Prorodinná opatření: příměstské tábory, dětské skupiny a kluby,

logo MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.

1.2.2019 MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.: HLEDÁME NOVÉHO KOLEGU/KOLEGYNI
Hledáme aktivního, samostatného a komunikativního kolegu, kterému není rozvoj našeho regionu lhostejný. Pokud máte zájem pracovat v neziskové organizaci, která se zabývá rozvojem venkova a evropskými dotacemi, neváhejte nás kontaktovat. Podmínkou je: řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič), aktivní uživatel MS Office, místní znalost regionu Frýdlantsko – Beskydy. Výhodou je: vysokoškolské vzdělání (regionální rozvoj, veřejná správa apod.), zkušenosti […]

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

31.1.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Nabídka příměstských táborů – realizujeme první projekty Operačního programu Zaměstnanost
Dolnostudénské vzdělávací centrum během letošního léta organizuje několik příměstských táborů pro všechny kluky a holky. Díky podpoře naší MASky mohou rodiče svým dětem dopřát smysluplný týdenní program v okolí Základní školy v Dolních Studénkách. Nabídky jednotlivých příměstských táborů a přihlášku naleznete v přílohách.  Přihláška na tábor Příspěvek Nabídka příměstských táborů – realizujeme první projekty Operačního programu Zaměstnanost pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

31.1.2019 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Vyhlášení 8. výzvy MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu II.
MAS Litomyšlsko vyhlašuje výzvu „8. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu II.“ (Bezpečnost dopravy – výzva č. 271/06_16_038/CLLD_16_01_103). Výzva bude otevřena od 1. 2. 2019 od 00:00 do 29. 3. 2019 do 12:00 (po tuto… See more ›

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

30.1.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Seminář k aktuální výzvě PRV
V úterý 5. 2. 2019 proběhne pro potenciální žadatele seminář týkající se 2. Výzvy PRV.  Bližší informace naleznete na http://files.mas-nad-prahou.webnode.cz/200000817-16aee17b20/PRV_SEMINAR_2%20VYZVA_PRV.pdf

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

29.1.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Pozvánka na seminář pro žadatele
V úterý 29. 1. 2019 proběhnou pro potenciální žadatele o podporu v rámci Výzvy č. 1 MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami a Výzvy č 2 MAS Nad Prahou-IROP-Formální i zájmové vzdělávání po celý život semináře. Bližší informace naleznete na https://www.nadprahou.eu/pro-zadatele-o-dotace/programovy-ramec-irop/aktualni-informace-pro-zadatele/ .

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

29.1.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Prezentace k semináři k výzvě MAS – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání
Vážení žadatelé o podporu, na odkazu níže je Vám k dispozici prezentace shrnující důležité informace k výzvě MAS Zálabí, z.s. z Integrovaného regionálního operačního programu zaměřenou na podporu Infrastruktury pro vzdělávání   Kontakt: Nikola Bendáková, 602 280 585 Lucie Dostálová, 603 369 516   Prezentace k semináři Infrastruktura pro vzdělávání The post Prezentace k semináři k výzvě MAS – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

29.1.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Prodloužení 2. a 4. výzvy v programovém rámci IROP
Prodloužení 2. a 4. výzvy v programovém rámci IROP admin 29. Leden 2019 - 11:32 MAS Ekoregion Úhlava ounamuje, že byla prodloužena uzávěrka pro příjem žádostí o dotaci v systému MS2014+ z 31.1.2019:12:00 na 30.4.2019 12:00 u výzev č. 2 (Komunitní centra) a č. 4 (Sociální bydlení) v programovém rámci IROP.

logo MAS Naděje o.p.s.

29.1.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20190115 Zápis č. 1/2019
Zápis č. 1/2019 z jednání Výběrové komise Místního partnerství ze dne 15. 1. 2019

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

29.1.2019 MAS Krušné hory, o.p.s.: Účast MAS na veřejném slyšení Senátu
Zástupci MAS Karlovarského kraje se dnes zúčastnili 17. veřejného slyšení Senátu ve Valdštejnském paláci. Veřejné slyšení Senátu Parlamentu České republiky ve Valdštejnském paláci se dnes konalo s odbornou veřejností k tématu "Situace ve strukturálně postižených regionech". Svůj pohled na současnou situaci postižených regionů Karlovarského kraje, Ústeckého kraje a Moravskoslezského kraje předneslo několik osobností české politické scény a několik odborníků, kteří se dlouhodobě strukturálně...

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

29.1.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Prezentace ze seminářů k Výzvám MAS Nad Prahou - IROP
Prezentace k uskutečněným seminářům k Výzvě č. 1 MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami a Výzvě č. 2 MAS Nad Prahou-IROP-Formální i zájmové vzdělávání po celý život jsou dostupné na https://www.nadprahou.eu/pro-zadatele-o-dotace/programovy-ramec-irop/aktualni-informace-pro-zadatele/

logo MAS Naděje o.p.s.

29.1.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20190115 Zápis č. 1/2019
Zápis č. 1/2019 z jednání Výběrové komise Místního partnerství ze dne 15. 1. 2019

logo MAS Vladař o.p.s.

28.1.2019 MAS Vladař o.p.s.: Ušetřete s IROP na zateplování bytových domů až 40 % z výdajů na zateplovací úpravy
Díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP) můžete z evropských peněz získat dotaci na realizaci energeticky úsporných opatření v bytových domech až ve výši 40 % z celkových výdajů na zateplovací úpravy. Podpora je určena pro vlastníky bytových domů, společenství vlastníků a bytová družstva ve všech krajích ČR kromě Prahy.

logo MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.

28.1.2019 MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.: Seminář pro žadatele z Programu rozvoje venkova
Druhá výzva z Programu rozvoje venkova bude vyhlášena 6. února 2019. Příjem žádostí bude zahájen 25.2.2019 a ukončen 29.3.2019. Seminář pro žadatele se uskuteční 13.2.2019 od 10.00 v Obřadní síni Obecního úřadu v Čeladné. Více informací k semináři naleznete na našich webových stránkách v sekci Akce a semináře. Veškeré podklady k výzvě budou od 6.2.2019 zveřejněny v sekci Výzvy. Potenciálním žadatelům doporučujeme se semináře zúčastnit […]

logo MAS Sokolovsko o.p.s.

27.1.2019 MAS Sokolovsko o.p.s.: Dne 1. 2. 2019 bude vyhlášena 3. výzva PRV MAS Sokolovsko
Dne 1. 2. 2019 bude vyhlášena 3. výzva PRV MAS Sokolovsko. Bližší informace najdete zde – záložka „Výzva č. 3“.

logo MAS Sokolovsko o.p.s.

27.1.2019 MAS Sokolovsko o.p.s.: Nové logo MAS Sokolovsko
Valná hromada partnerů dne 17. 1. 2019 schválila nové logo MAS Sokolovsko:

logo MAS Šternbersko o.p.s.

25.1.2019 MAS Šternbersko o.p.s.: Výběrová řízení na členy krajských a oblastních kabinetů
Národní institut pro další vzdělávání vyhlašuje v termínu od 10. ledna do 31. března 2019 výběrová řízení na pozice členů oblastních kabinetů Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace a Inf

logo Bystřička, o.p.s.

25.1.2019 Bystřička, o.p.s.: Prodloužení výzvy IROP č. 4 Infrastruktura základních škol do 7.2.2019
Upozorňujeme žadatele, že došlo k modifikaci výzvy IROP č. 4 Infrasktruktura základních škol. Došlo k časovému prodloužení výzvy do 7.2.2019. Více ZDE.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

25.1.2019 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Workshopy k střednědobé evaluaci
Workshopy uspořádané (nejen) pro středočeské MAS se uskuteční v pondělí 28. ledna a ve středu 30. ledna 2019 od 9 do 13 hodin v naší kanceláři, Wilsonova 599, Slaný. Workshopy povede Jaroslav Huk, Národní sítí MAS ČR pověřený činností mentora mid-term evaluace pro Středočeský kraj.

logo MAS Naděje o.p.s.

25.1.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20190114 Zápis č. 1/2019
Zápis č. 1/2019 z jednání Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 14. 1. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

25.1.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20190114 Zápis č. 1/2019
Zápis č. 1/2019 z jednání Zakladatelů společnosti ze dne 14. 1. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

25.1.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20190114 Zápis č. 1/2019
Zápis č. 1/2019 z jednání Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 14. 1. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

25.1.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20190114 Zápis č. 1/2019
Zápis č. 1/2019 z jednání Zakladatelů společnosti ze dne 14. 1. 2019

logo MAS Vladař o.p.s.

24.1.2019 MAS Vladař o.p.s.: Ministerstvo zemědělství (MZe) vyhlašuje výzvu na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků
Peníze lze čerpat na kaple (kapličky), křížové cesty, zvoničky, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi. Tyto stavby musí být zpřístupněny veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti. Součástí projektu mohou být i terénní úpravy v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

24.1.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Harmonogram výzev 2019 – IROP
Místní akční skupina Zálabí zveřejňuje plánovaný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2019. Předpokládané termíny vyhlášení výzev z IROP naleznete v odkaze níže. IROP_Harmonogram-vyzev_CLLD_IROP 2019   The post Harmonogram výzev 2019 – IROP appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo MAS Šternbersko o.p.s.

24.1.2019 MAS Šternbersko o.p.s.: Soutěž dětského literárního projevu Náš svět
Děti od 6 do 15 let se mohou přihlásit do národní soutěže dětského literárního projevu – Náš svět (46. ročník – 2018/2019). Soutěž je jednokolová, není tematicky omezená, přihlásit se mohou jednotli

logo MAS Šternbersko o.p.s.

23.1.2019 MAS Šternbersko o.p.s.: MAS Šternbersko podpoří rozvoj školské a sociální infrastruktury
Dnešním dnem začíná sběr žádostí ve dvou výzvách MAS Šternbersko. Tou první je 6. VÝZVA MAS ŠTERNBERSKO-IROP-SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA, která je mimo jiné zaměřena na rozvoj sociálních služeb a budová

logo MAS Šternbersko o.p.s.

23.1.2019 MAS Šternbersko o.p.s.: Veletrh vzdělávání „Kam po základní škole“ si nenechalo ujít více než pět set žáků
Kam zamířit po základní škole? Na tuto otázku už dovedou lépe odpovědět ti, kdo 22. ledna navštívili stejnojmenný veletrh. Ten se konal v prostorách Kulturního domu a zorganizovala jej Místní akční sk

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

22.1.2019 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Vyhlášení grantu Malý přemyslovský měšec 2019
Přemyslovské střední Čechy o.p.s. otevírá Malý přemyslovský měšec 2019.Příjem žádostí bude probíhat od 11. 2. 2019 do 8. 3. 2019 do 12 hod. Jedná se o grant na podporu projektů malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, projekty týkající se práce s dětmi a mládeží a jiné kulturní, sportovní či společenské akce. Podporujeme nestátní neziskové organizace, církve, příspěvkové organizace obcí a obce v případě, že zaštiťují žadatele bez právní subjektivity (spolky žen, seniorů apod.). Alokace pro letošní rok byla schválena ve výši 120 000,- Kč, výše podpory činí max. 80 % nákladů na projekt, max. však 5 000,- Kč. Každý žadatel může požádat pouze o podporu jednoho projektu. Pravidla Malého přemyslovského měšce pro rok 2019 a příslušné formuláře naleznete zde.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

22.1.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Informační seminář k 2. výzvě Programu rozvoje venkova
Dne 21.1.2019 se v Hotelu Na Farmě v Choťovicích uskutečnil informační seminář k 2. výzvě Programu rozvoje venkova. Účastníci byli informování o možnostech a podmínkách získání dotace a po semináři následovaly dotazy a diskuze. Prezentace ze semináře je k nahlédnutí zde: https://www.maszalabi.eu/wp-content/uploads/2018/12/Zde-3.pdf Veškeré informace k 2. výzvě naleznete zde: https://www.maszalabi.eu/aktuality/vyzva-mas-zalabi-c-2-k-predkladani-zadosti-dotaci-ramci-operace-19-2-1-programu-rozvoje-venkova-obdobi-2014-2020/ Děkuji všem účastníkům a budu se těšit The post Informační seminář k 2. výzvě Programu rozvoje venkova appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

21.1.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Vyhlásili jsme 2 nové výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP)
Ke dni 21. 1. 2019 byly naší MAS vyhlášené dvě nové výzvy v programu OPŽP  Výzva č. 2: Likvidace invazních druhů rostlin Výzva č. 3: Realizace sídelní zeleně   Příjem žádostí: 21. 1. 2019, 9:00 – 30. 9. 2019, 20:00 Více informací k výzvám naleznete zde   Projektové záměry je možné bezplatně konzultovat v kanceláři MAS.  Seminář pro .. Více Příspěvek Vyhlásili jsme 2 nové výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

21.1.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: 3. výzva OPŽP – Sídelní zeleň
Ke dni 21. 1. 2019 naše MAS vyhlásila Výzvu č. 3 OPŽP: Realizace sídelní zeleně Příjem žádostí: 21. 1. 2019, 9:00 – 30. 9. 2019, 20:00 Projektové záměry je možné bezplatně konzultovat v kanceláři MAS. Seminář pro žadatele proběhne 18. 2. od 14 hod. v prostorách kanceláře MAS. Dokumenty k výzvě: 3. výzva OPŽP 1_Pravidla pro žadatele .. Více Příspěvek 3. výzva OPŽP – Sídelní zeleň pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

21.1.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: 2. výzva OPŽP – Likvidace invazivních druhů
Ke dni 21. 1. 2019 naše MAS vyhlásila Výzvu č. 2 OPŽP: Likvidace invazivních druhů Příjem žádostí: 21. 1. 2019, 9:00 – 30. 9. 2019, 20:00 Projektové záměry je možné bezplatně konzultovat v kanceláři MAS. Seminář pro žadatele proběhne 18. 2. od 14 hod. v prostorách kanceláře MAS. Dokumenty k výzvě: 2. výzva OPŽP 1_Pravidla pro žadatele .. Více Příspěvek 2. výzva OPŽP – Likvidace invazivních druhů pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Sokolovsko o.p.s.

20.1.2019 MAS Sokolovsko o.p.s.: Čištění řeky Ohře 2019
I v letošním roce proběhne akce Čištění řeky Ohře, kterou organizují místní akční skupiny Karlovarského kraje. Termín konání je stanoven na 6. duben 2019. Více informací již brzy.

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

20.1.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Projekt: „Máš na to, aneb od nápadu k podnikání“
Máte nápad? Hledáte správný směr? Chcete zahájit podnikání a nevíte jak na to? Zapojte se do projektu BEC Družstva (Podnikatelsko-zaměstnanecká družstva), realizovaného prostřednictvím výzvy OPZ (Operační program zaměstnanost) MAS Šumperský venkov.  Příspěvek Projekt: „Máš na to, aneb od nápadu k podnikání“ pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Vladař o.p.s.

18.1.2019 MAS Vladař o.p.s.: Harmonogram výzev IROP 2019
V prosinci 2018 byl MAS Vladař již zveřejněn Harmonogram výzev operačního programu IROP na rok 2019

logo MAS Krajina srdce, z.s.

17.1.2019 MAS Krajina srdce, z.s.: Pozvánka na seminář pro žadatele v 1. Výzvě IROP
MAS Krajina srdce jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Krajina srdce na období 2014 – 2020“ vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „1. výzva MAS Krajina srdce-IROP-MODERNIZACE VYBAVENÍ A REKONSTRUKCE ŠKOL“ VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68 „ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1“ Jazyk Česky

logo Místní akční skupina Pomalší o.p.s.

17.1.2019 Místní akční skupina Pomalší o.p.s.: 4. výzva IROP
MAS Pomalší vyhlašuje dne 17.01.2019 výzvu č. 4 k předkládání žádostí o podporu v rámci operačního programu IROP.   Přesné znění výzvy Příloha výzvy č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti Příloha výzvy č. 2 Kritéria věcného hodnocení Příloha č. 3 Vzor čestného prohlášení, že není vyžadováno stavební povolení Příloha č. 4 Kontrolní listy Termín semináře pro žadatele bude upřesněn později.  Další dokumenty: Specifická

logo Místní akční skupina Pomalší o.p.s.

17.1.2019 Místní akční skupina Pomalší o.p.s.: 3. výzva IROP
MAS Pomalší vyhlašuje dne 17.01.2019 výzvu č. 3 k předkládání žádostí o podporu v rámci operačního programu IROP.   Přesné znění výzvy Příloha výzvy č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti Příloha výzvy č. 2 Kritéria věcného hodnocení Příloha č. 3 Vzor čestného prohlášení, že není vyžadováno stavební povolení Příloha č. 4 Kontrolní listy Termín semináře pro žadatele bude upřesněn později.  Další dokumenty:

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

16.1.2019 MAS Krušné hory, o.p.s.: Jednání Rozhodovacího orgánu MAS
Dne 23. 1. 2019 v 9:00 hod se v kanceláři MAS uskuteční jednání Rozhodovacího orgánu MAS Krušné horyProgram jednání: -Schválení Zprávy o realizaci Integrované...

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

16.1.2019 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Pozvánka na konzultační den ve Slaném 14.2.2019
Dovolujeme si vás pozvat na konzultační den ve Slaném, na kterém se místním podnikatelům otevírá možnost prodiskutovat konkrétní otázky spojené s podnikáním a zjistit, jaké možnosti finanční a nefinanční podpory, ať státní či jiné, se jim nabízí. Spolu s CzechInvestem představí své služby Agentura pro podnikání a inovace zabývající se dotacemi ze strukturálních fondů EU, Agentura pro podporu exportu CzechTrade a Místní akční skupina Přemyslovské Střední Čechy. Pozvánku s termínem a podrobnými informacemi naleznete zde.

logo MAS Krajina srdce, z.s.

16.1.2019 MAS Krajina srdce, z.s.: Pozvánka na seminář pro žadatele ve 3. Výzvě Programu rozvoje venkova
MAS Krajina srdce, z. s. si Vás tímto dovoluje pozvat na seminář pro žadatele o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova   3. Výzva k předkládání Žádostí o dotaci Operace 19.2.1 PRV - realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Krajina srdce, z. s. pro období 2014 – 2020.   Datum konání: 28. 1. 2019 Čas: 15:00 Místo konání: MAS Krajina srdce, z. s., Vančurova 1946, Tábor (kancelář č. 204) – bude upřesněno po nahlášení počtu účastníků   Jazyk Česky

logo Místní akční skupina Pomalší o.p.s.

16.1.2019 Místní akční skupina Pomalší o.p.s.: Žádost o dotaci v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Agentura pro podnikání a inovace informuje o zahájení příjmu žádostí do programu Technologie – Výzva VIII (pro začínající podniky) z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – od 28. 1. 2019. Program je určen pro malé podniky, které vznikly v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017 (nově se posuzuje pouze stáří IČ žadatele). Podporováno

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

16.1.2019 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Výzvy PRV pro zemědělce, zpracovatele potravin i další podnikatele se blíží!
Zhruba v druhé polovině února bude vyhlášena 2. výzva z Programu rozvoje venkova určena všem zemědělcům , zpracovatelům potravin a na rozvoj nezemědělských činností (tj. investice i pro nezemědělské podnikatele) Dotace se pohybují v rozmezí od 25 až do 70 % v závislosti na druhu žadatele a velikosti podniku. Doporučujeme si projít pravidla Programu rozvoje

logo Bystřička, o.p.s.

16.1.2019 Bystřička, o.p.s.: Ukončení výzvy OPZ na Sociální služby a práce – seznam podaných žádostí
Dne 14.1.2019 byla ukončena výzva OPZ na Sociální služby a práce III. Finanční alokace výzvy byla stanovena na 3 796 000,- Kč.  Celkem byly přijaty 2 žádosti o dotaci. Požadovaná dotace činí 3 971 110 Kč. Nyní bude probíhat kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti a úspěšné projekty budou dále předloženy hodnotící komisi k věcnému hodnocení.