Zprávy z MASek

Zprávy a aktuality z webů MASek

Zprávy z MASek

logo MAS Labské skály, z.s.

18.4.2019 MAS Labské skály, z.s.: Den otevřených dveří - Miroslav Lanc
Den otevřených dveří na rodinné farmě Miroslava Lance v Radešíně 2, dne 20.4.2019 od 10.00, s prohlídkou stroje.

logo MAS Vladař o.p.s.

17.4.2019 MAS Vladař o.p.s.: Pozvánka na semináře pro žadatele ve výzvách OPŽP
Zveme všechny zájemce o podporu z 1. a 2. výzvy OPŽP MAS Vladař na semináře pro žadatele konané 2.5.2019.

logo MAS Sedlčansko, o.p.s.

17.4.2019 MAS Sedlčansko, o.p.s.: Zápis z jednání VK ze dne 15. 4. 2019
Rádi bychom Vás informovali, že byl zveřejněn zápis z jednání Výběrové komise ze dne 15.4.2019, na které byly hodnoceny projekty z Výzvy č. 5 PRV. Více informací naleznete zde

logo MAS Naděje o.p.s.

17.4.2019 MAS Naděje o.p.s.: Krušnohorská NEJ
Soutěž o Krušnohorské NEJ v oblasti turismu a cestování

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

17.4.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Informační seminář pro žadatele 8. výzvy IROP – 23. 4. 2019
MAS Šumperský venkov vyhlásila 8. výzvu MAS pro Integrovaný regionální operační program (IROP) zaměřené na aktivitu  Infrastruktura vzdělávání. Veškeré informace o výzvách naleznete zde. Pro žadatele je vyhlášen informační seminář, který se uskuteční v úterý 23. 4. 2019 v 14:00, v kanceláři MAS Šumperský venkov (Nový Malín 240, 788 03).    Program semináře: Prezence účastníků a zahájení semináře Představení oblastí .. Více Příspěvek Informační seminář pro žadatele 8. výzvy IROP – 23. 4. 2019 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Sedlčansko, o.p.s.

16.4.2019 MAS Sedlčansko, o.p.s.: Pozvánka SIC
Středočeské inovační centrum by Vás prostřednictvím tohoto mailu rádo oficiálně pozvalo na panelovou diskusi s tématem Inovace v zemědělství s použitím moderních technologií konanou v Kulturním domě Krásná Hora nad Vltavou. Akce proběhne v odpoledních hodinách od 14:00 do 16:00 hodin a mezi hlavními řečníky vystoupí Milan Jakubek z BIOCEVU, Jiří Zelenka a Marcel Herout za ZD […]

logo Bystřička, o.p.s.

15.4.2019 Bystřička, o.p.s.: Vyhlášení 3. Výzvy PRV a seminář pro žadatele o dotaci
Dne 15.dubna 2019 byla vyhlášena 3. Výzva MAS Bystřička z Programu rozvoje venkova, zaměřená na zemědělské a nezemědělské podnikatele. Alokace pro zemědělské podnikatele je 1,5 mil. Kč, pro nezemědělské podnikatele 2 mil. Kč. Příjem žádostí bude probíhat v termínu 15.4. – 15.5.2019, a to prostřednictvím Portálu farmáře. Prosíme všechny žadatele, aby kontaktovali kancelář MAS – […]

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

15.4.2019 MAS Krušné hory, o.p.s.: Čištění řeky Ohře - poděkování partnerům a závěrečné shrnutí
Čištění řeky Ohře 2019 - závěrečná tisková zpráva.docx (2,4 MB)

logo MAS Naděje o.p.s.

15.4.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20190403 Zápis č. 3/2019
Zápis č. 3/2019 z jednání Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 3. 4. 2019

logo MAS Sokolovsko o.p.s.

15.4.2019 MAS Sokolovsko o.p.s.: Poděkování za účast na čištění řeky Ohře 2019
MAS Sokolovsko děkuje všem účastníkům akce Čištění řeky Ohře 2019!

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

14.4.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Schválení projektů výzvy č. 2 PRV Radou MAS
Ve dnech 10. – 12. 4.2019 proběhlo hlasování členů Rady MAS týkající se schválení projektů, které vybrala a obodovala Výběrová komise MAS Zálabí. Hlasování proběhlo formou „per rollam“. Výsledkem hlasování je schválení 11 projektů, které budou postoupeny u PRV řídícímu orgánu (SZIF). U dvou tzv. hraničních projektů musela Rada MAS ukončit administraci a to z The post Schválení projektů výzvy č. 2 PRV Radou MAS appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

12.4.2019 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: MAS Brána Vysočiny rozděluje v roce 2019 další evropské peníze
Místní akční skupina Brána Vysočiny (dále jen MAS) získá dodatečných 15,5 mil. Kč z evropského Operačního programu Zaměstnanost. Budou vyhlášeny výzvy na udržení a rozšíření kapacit terénních a ambulantních sociálních služeb (např. zajištěním poradenství, sociální rehabilitace), na podporu prorodinných opatření (jako jsou příměstské tábory, dětské skupiny, dětské kluby i převádění dětí) a na vznik a rozšíření sociálních podniků. V Integrovaném regionálním operačním programu bude vyhlášena výzva na infrastrukturu vzdělávání pro základní školy a pro neformální a zájmové vzdělávání a výzva na zajištění bezpečnosti chodců v obcích. V Operačním programu Životní prostředí byla vyhlášena 1. výzva na realizaci ÚSES (založení nebo zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů) a protierozní opatření (vodní a větrná eroze) a 2. výzva na revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Žádosti o podporu je možné předkládat prostřednictvím MS2014+ do 24. 10. 2019. V Programu rozvoje venkova bude vyhlášena 2. výzva na fichi A Investice do zemědělských podniků, fichi B Investice do zemědělských produktů a fichi C Diverzifikace zemědělství. Informace o vyhlášených výzvách najdete na webových stránkách www.masbranavysociny.cz/, sekce Výzvy.

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

12.4.2019 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: V únoru byly vyhlášeny výzvy
V únoru byly přes MAS Brána Vysočiny, z.s. vyhlášeny tyto 2 výzvy v Operačním programu životní prostředí: Výzva č.1: REALIZACE ÚSES A PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ Výzva č.2: REVITALIZACE FUNKČNÍCH PLOCH A PRVKŮ SÍDELNÍ ZELENĚ Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 21. 2. 2019 od 9:00 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 24. 10. 2019 do 20:00 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2023. Podrobné informace vč. kompletního textu výzev, podmínek a pravidel naleznete zde. Leták k výzvám

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

12.4.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Schůze valné hromady MAS Zálabí
Dne 11. 4. 2019 se v Hotelu Racek v Týnci nad Labem uskutečnila každoroční schůze valné hromady Místní akční skupiny Zálabí, z.s. Dostavilo se 36 zástupců obcí, podnikatelů a neziskového sektoru. Program byl nabitý. Došlo k volbě výběrové komise. Dále ke schválení výroční zprávy a zprávy kontrolního výboru za rok 2018. Zaměstnanci kanceláře MAS Zálabí The post Schůze valné hromady MAS Zálabí appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

11.4.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Setkání Řídícího výboru MAP ORP Klatovy
Setkání Řídícího výboru MAP ORP Klatovy admin 11. Duben 2019 - 12:02 Dne 4. 4. 2019 proběhlo v Klatovech setkání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Klatovy. V rámci jednání byly aktualizovány dokumenty MAP. K nahlédnutí zde.

logo MAS Naděje o.p.s.

11.4.2019 MAS Naděje o.p.s.: Velikonoční jarmark
Velikonoční jarmark v Mostě

logo MAS Naděje o.p.s.

11.4.2019 MAS Naděje o.p.s.: BOTOKROS
Běh na mezibořské sjezdovce

logo MAS Šternbersko o.p.s.

10.4.2019 MAS Šternbersko o.p.s.: MAS Šternbersko vyhlašuje výběrové řízení na pozici redaktor/ka Šternberských listů
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ MÍSTO REDAKTOR/KA MĚSÍČNÍKU ŠTERNBERSKÉ LISTY MAS ŠTERNBERSKO O.P.S. HLEDÁ TVŮRČÍ A SAMOSTATNOU OSOBU NA PRACOVNÍ MÍSTO REDAKTOR/REDAKTORKA MĚSÍČNÍKU ŠTERNBERSKÉ LISTY

logo MAS Vladař o.p.s.

10.4.2019 MAS Vladař o.p.s.: Ze semináře pro žadatele k 7. výzvě MAS Vladař IROP
Dne 8. 4. 2019 se konal v kanceláři MAS Vladař, v Podbořanech, seminář pro žadatele k 7. výzvě - "7.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řizení rizik a katastrof I. (IROP2)"

logo MAS Vladař o.p.s.

10.4.2019 MAS Vladař o.p.s.: Ze semináře pro žadatele k 8. výzvě MAS Vladař IROP
Dne 8. 4. 2019 se konal v kanceláři MAS Vladař, v Podbořanech, seminář pro žadatele k 8. výzvě - "7.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řizení rizik a katastrof I. (IROP2)"

logo MAS Sedlčansko, o.p.s.

10.4.2019 MAS Sedlčansko, o.p.s.: Setkání Partnerství MAP
Vážení spolupracovníci regionálního projektu MAP, starostové obcí, zastupitelé Po půl roce opět připravujeme setkání Partnerství MAP, na němž bychom Vám rádi představili, jaké aktivity v projektu proběhly, co dalšího se rozjíždí a prodiskutovali s Vámi co dále plánujeme a co Vás zajímá. Po setkání partnerství proběhne i setkání Řídícího výboru MAP. Setkání Partnerství se koná 11. dubna […]

logo MAS Naděje o.p.s.

9.4.2019 MAS Naděje o.p.s.: ZMĚNA VÝZVY "Výsadba dřevin - III."
Termín pro ukončení příjmu žádostí o podporu prodloužen

logo MAS Naděje o.p.s.

9.4.2019 MAS Naděje o.p.s.: ZMĚNA VÝZVY "Revitalizace sídelní zeleně"
Termín pro ukončení příjmu žádostí o podporu prodloužen

logo MAS Naděje o.p.s.

9.4.2019 MAS Naděje o.p.s.: 6. Výzva MAS Naděje o.p.s. - IROP - Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně - II.
Příjem žádostí ukončen, probíhal v době od 7. 3. 2019 do 8. 4. 2019.

logo MAS Naděje o.p.s.

9.4.2019 MAS Naděje o.p.s.: ZMĚNA VÝZVY "Výsadba dřevin - III."
Termín pro ukončení příjmu žádostí o podporu prodloužen

logo MAS Naděje o.p.s.

9.4.2019 MAS Naděje o.p.s.: ZMĚNA VÝZVY "Revitalizace sídelní zeleně"
Termín pro ukončení příjmu žádostí o podporu prodloužen

logo MOST Vysočiny, o.p.s.

8.4.2019 MOST Vysočiny, o.p.s.: Vyhlášení výzvy č.5 PRV
MAS MOST Vysočiny vyhlásí k datu 13.května 2019  výzvu č.5 z Programu rozvoje venkova: Aktuální  informace od počátku května v sekci Výzvy/otevřené/PRV.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

8.4.2019 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Středočeský kraj spolufinancuje projekty na základní školy, vodovody a kanalizace
Středočeský kraj vyhlásil od 1. dubna příjem žádostí na dotace ze Středočeského intervenčního fondu. Středočeská dotace slouží jako spolufinancování projektů, které byly podpořeny z: MMR, Podpora obcí do 3000 obyvatel, sportovní infrastruktura MMR, Podpora obcí do 3000 obyvatel, školní budovy MMR, Podpora obcí od 3 do 10 tisíc obyvatel, sportovní infrastruktura MF, podprogram 298213, na základní školy v okolí velkých měst MŠMT, program 133330, na ZŠ zřízené obcemi a DSO MZe, program 129302 a 129303, vodovody a kanalizace OPŽP, prioritní osa 1 Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní MŽP, Výzva č. 8/2018, zlepšení čištění povrchových vod Žádosti je možné podávat do 31. července 2019 (spolufinancování dotací MMR), resp. do 3. května 2019 (spolufinancování ostatních dotací). Podrobné informace naleznete zde.

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

8.4.2019 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Aktuality z MAPů
  V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Bruntálsko II probíhají nejrůznější aktivity na MŠ a ZŠ v území MAS Hrubý Jeseník, z.s. Vyhodnocení výtvarné soutěže: Maluj místo kde žiješ, kde jsi rád. Do soutěže se zapojily školy ZŠ Rudná, Razová, Dvorce, Karlovice, Karlova Studánka a dvě bruntálské školy – Okružní a Petrin. Do

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

5.4.2019 MAS Krušné hory, o.p.s.: Komunitní pklánování v obci Doupovské Hradiště
Dne 16.4.2019 od 13:00 hodin se uskuteční komunitní plánování v obci Doupovské Hradiště. Více viz pozvánka.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

5.4.2019 MAS Krušné hory, o.p.s.: Doupovské hradiště - KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ
Dne 16.4.2019 od 13:00 hodin pořádáme komunitní plánování v obci Doupovské hradiště. Doupovské Hradiště má zájem se připojit do území MAS, aby podpořila rozvoj svých občanů a podnikatelů. více viz obec Doupovské Hradiště.pdf (504823)

logo MAS Vladař o.p.s.

4.4.2019 MAS Vladař o.p.s.: UKONČEN proces hodnocení ZOZ u výzev IROP, projekty jsou ve fyzické realizaci
1. výzva MAS Vladař IROP 3 3. výzva MAS Vladař IROP 5 4. výzva MAS Vladař IROP 5 5. Výzva MAS Vladař IROP 1

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

3.4.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: 8. výzva IROP: Infrastruktura vzdělávání
Celkové způsobilé výdaje: 2 780 420,- Alokace: 2 641 390,- Termín příjmu žádostí: 4. 4. 2019 – 21. 5. 2019 Dokumenty k výzvě: MAS Šumperský venkov_výzva č. 8_Infrastruktura vzdělávání_final Příloha č. 1 výzvy č. 8- Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti final Příloha č. 2 výzvy č. 8 – Kritéria věcného hodnocení – Infrastruktura vzdělávní Příloha č. 3 výzvy .. Více Příspěvek 8. výzva IROP: Infrastruktura vzdělávání pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

3.4.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Vyhlašujeme 8. výzvu IROP – Infrastruktura vzdělávání
Ke dni 4. 4. 2019 bude naše MAS vyhlašovat 8. výzvu z programu IROP – Infrastruktura vzdělávání (Výzva č. 68 IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení). Příjem žádostí: 4. 4. 2019 – 21. 5. 2019 do 10:00 Alokace výzvy (CZV): 2 780 420,- Informace k výzvě: zde   Projektové záměry je možné bezplatně konzultovat .. Více Příspěvek Vyhlašujeme 8. výzvu IROP – Infrastruktura vzdělávání pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.

3.4.2019 MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.: Seminář k příjmu Jednotné žádosti 2019 z PRV
Ministerstvo zemědělství (MZe) a Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) Vás srdečně zvou v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov (CSV) na seminář k příjmu Jednotné žádosti 2019. Semináře jsou určeny široké zemědělské veřejnosti a předmětem prezentací budou dotační možnosti v agrárním sektoru se zaměřením na platby v rámci Jednotné žádosti. Bližší informace o termínech a místech konání zde.

logo Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.

3.4.2019 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.: Zaregistrované žádosti IROP – Vzdělávání
Dne 1. 4. 2019 byl ukončen příjem žádostí v rámci 2. výzvy MAS Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, z.s. – IROP – Vzdělávání. Na MAS byly podány 3 žádosti do opatření IROP – Vzdělávání. Seznam zaregistrovaných žádostí – IROP Vzdělávání

logo MAS Naděje o.p.s.

3.4.2019 MAS Naděje o.p.s.: Festival krásné hudby
Závěrečný večer jarní sezony z cyklu Mostecká hudební setkání

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

3.4.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Výzva k certifikaci produktů a potravin značkou Polabí – regionální produkt
Odlište se značkou POLABÍ-regionální produkt®   Jste řemeslník nebo výrobce potravinářských, přírodních či zemědělských produktů? Chcete se od konkurence odlišit značkou, která je zárukou kvality, místa původu, šetrnosti výroby k životnímu prostředí a velkého podílu ruční a duševní práce při výrobě? Potom si zažádejte o značku POLABÍ-regionální produkt®, která Vám přinese kromě výše uvedeného také The post Výzva k certifikaci produktů a potravin značkou Polabí – regionální produkt appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo MAS Naděje o.p.s.

3.4.2019 MAS Naděje o.p.s.: Festival krásné hudby
Závěrečný večer jarní sezony z cyklu Mostecká hudební setkání

logo MAS Šternbersko o.p.s.

2.4.2019 MAS Šternbersko o.p.s.: Investice do školství a sociální infrastruktury
Do 29.3.2019 měli žadatelé možnost předkládat své projekty do dvou výzev MAS Šternbersko v rámci Integrovaného operačního programu (IROP), a to na budování infrastruktury pro poskytování sociálních sl

logo MAS Vladař o.p.s.

1.4.2019 MAS Vladař o.p.s.: SEMINÁŘ „Dotace EU a veřejné zakázky“
SEMINÁŘ pořádá MMR a Eurocentrum KV a je určen pro všechny zadavatele veřejných zakázek v rámci ESIF.

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

1.4.2019 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Seminář Podpora rozvoje zpracování masa
Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny Vás srdečně zvou na seminář Podpora rozvoje zpracování masa  Termín akce: 29. dubna 2019 od 9:00 hod. a 15.00 hod.  Místo: Mitrovský dvůr, Mitrov 9, 592 53 Strážek Seminář je zaměřený na problematiku zpracování masa na farmě a výrobu uzenářských výrobků; sdílení příkladů dobré praxe; spolupráci zemědělců a zpracovatelů; možnosti finančních odpor z PRV. Program akce, lektoři, pohoštění (1x coffee break a teplý oběd) jsou financovány z prostředků Celostátní sítě pro venkov.  V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte na e-mailu: manager@masbranavysociny.cz. Pozvánka

logo MAS Vladař o.p.s.

1.4.2019 MAS Vladař o.p.s.: UKONČEN PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ OPZ- výzva č. 2. MAS Vladař a výzva č. 5. MAS Vladař- SEZNAM přijatých žádostí
Dne 1.4.2019 ve 12:00 hodin byl ukončen příjem žádostí o podporu v systému MS 2014+ v součinnosti s vyhlášenými výzvami MAS Vladař "2. výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora a rozvoj sociální služby (OPZ3) na území MAS Vladař I.“ a "5. výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů (OPZ2) na území MAS Vladař I.". Na základě tohoto byl sestaven seznam přijatých žádostí.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

29.3.2019 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Pozvánka na jednání pléna společnosti 16. 4. 2019
Vážení členové pléna místního partnerství a pléna společnosti, zveme vás na jednání pléna místního partnerství MAS Přemyslovské střední Čechy a pléna společnosti Přemyslovské střední Čechy o.p.s., které se uskuteční dne 16. dubna 2019 od 17 hod ve Velvarech. Pozvánku s programem naleznete zde.

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

29.3.2019 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Informace k výzvám IROP
Vážení žadatelé, často se na nás obracíte s dotazy, kdy budou vyhlášeny výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Na řídícím orgánu IROPu, tedy Ministerstvu pro místní rozvoj byly v únoru zaslány ke kontrole výzvy na sociální služby, podnikání, bydlení, úpravu hasičských zbrojnic JPO II. a III. stupně. Dále v loňském roce byla zaslána výzva

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

29.3.2019 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Seminář k legislativě pro pedagogické pracovníky a asistenty ve výuce
V rámci činnosti koordinátora asistentů ve výuce v projektu MAP pro Bruntálsko II, proběhne 25. 4. 2019 seminář pod vedením zkušeného lektora a  pana PhDr. Mgr. Jiřího Valenty. 

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

29.3.2019 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Příprava vyhlášení 3. výzvy PRV
MAS Litomyšlsko připravuje vyhlášení 3. výzvy v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 (PRV). Zveřejňujeme avízo výzvy včetně souvisejících dokumentů. Po schválení výzvy může dojít ke změně některých zveřejněných informací a dokumentů.   Datum vyhlášení výzvy MAS: 15. 4. 2019 Příjem… See more ›

logo Bystřička, o.p.s.

29.3.2019 Bystřička, o.p.s.: Harmonogram výzev MAS Bystřička pro rok 2019 – verze 3
Rádi bychom Vás seznámili s harmonogramem výzev MAS Bystřička pro rok 2019. Tato verze č.3 byla schválena Radou MAS Bystřička dne 27.3.2019. V případě zájmu o předložení projektů nás prosím kontaktujte. Vaše MAS

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

28.3.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Jednání výběrové komise k projektům 3. výzvy PRV
Dne 18. dubna 2019 proběhne od 13:00 v kanceláři MAS (Nový Malín 240) zasedání výběrové komise k projektům 3. výzvy PRV (Program rozvoje venkova).  Pozvánka – VK 18.4.2019 Příspěvek Jednání výběrové komise k projektům 3. výzvy PRV pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

28.3.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Jednání výběrové komise k projektům 6. výzvy IROP a 3. výzvy OPZ
Dne 16. dubna 2019 proběhne od 14:00 v kanceláři MAS (Nový Malín 240) zasedání výběrové komise k projektům 6. výzvy IROP (Integrovaný regionální operační program), 3. výzvy OPZ (Operační program Zaměstnanost) a zaškolení komise k hodnocení projektů 3. výzvy PRV (Program rozvoje venkova).  Pozvánka – VK 16.4.2019 Příspěvek Jednání výběrové komise k projektům 6. výzvy IROP a 3. výzvy OPZ pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Sokolovsko o.p.s.

28.3.2019 MAS Sokolovsko o.p.s.: Pozvánka na seminář k výzvě „Sociální podnikání na území MAS Sokolovsko II“
Zveme Vás na seminář pro žadatele v rámci výzvy č. 873/03_16_047/CLLD_15_01_064 s názvem "Sociální podnikání na území MAS Sokolovsko II", jenž se uskuteční 8. dubna od 11:00 na Březové.

logo MAS Vladař o.p.s.

27.3.2019 MAS Vladař o.p.s.: Semináře k agroenvironmentálně-klimatickým opatřením PRV 2014–2020 – Jednotná žádost 2019 (Ústecký a Karlovarský kraj)
Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov dovolují pozvat na Semináře k agroenvironmentálně-klimatickým opatřením Programu rozvoje venkova 2014–2020 (PRV) – Jednotná žádost (Ústecký a Karlovarský kraj).

logo MAS Sokolovsko o.p.s.

27.3.2019 MAS Sokolovsko o.p.s.: Pojďte s námi do přírody 2019
"Pojďte s námi do přírody 2019", to je cyklus přírodovědných akcí a vycházek. V rámci něho je každoročně organizováno několik desítek přednášek, výstav, exkurzí a dalších akcí v regionu nejzápadnějších Čech zhruba od Domažlic po Jáchymov. Společně s Muzeem Cheb se na přípravě a realizaci jednotlivých akcí podílí: ZO ČSOP Kladská, 4. ZO ČSOP Cheb, Mezi lesy, z. s., Městské muzeum Mariánské Lázně, Správa CHKO Slavkovský les, Správa CHKO Český les a některé další (viz jednotlivé programy) organizace.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

27.3.2019 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Grant Malý přemyslovský měšec 2019 - Seznam vybraných žádostí
Dne 26. března 2019 odsouhlasila Správní rada výběr žádostí z grantu Malý přemyslovský měšec 2019. Celková přidělená částka činní 127 770 Kč. Seznam vybraných žádostí MPM 2019 naleznete zde.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

27.3.2019 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Seminář Národní rozvojový program mobility pro všechny
Vážení zástupci měst a obcí, jménem Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky si Vás dovolujeme pozvat na seminář Národní rozvojový program mobility pro všechny, který pořádá Krajský úřad Jihočeského kraje dne 9. dubna 2019 od 10:00 do 14:00 hodin v jednacím sále Zastupitelstva Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Zde naleznete pozvánku a program semináře.

logo MAS Naděje o.p.s.

27.3.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20190320 Zápis č. 3/2019
Zápis č. 3/2019 z jednání Výběrové komise Místního partnerství ze dne 20. 3. 2019

logo MAS Sokolovsko o.p.s.

27.3.2019 MAS Sokolovsko o.p.s.: Pozvánka na seminář k výzvě „Prorodinná opatření na území MAS Sokolovsko II“
Zveme Vás na seminář pro žadatele v rámci výzvy č. 874/03_16_047/CLLD_15_01_064 s názvem "Prorodinná opatření na území MAS Sokolovsko II.", jenž se uskuteční 8. dubna od 9:00 na Březové.

logo MAS Sedlčansko, o.p.s.

27.3.2019 MAS Sedlčansko, o.p.s.: Jak zvládnout konflikt s občanem
Kurz se zaměřuje na rozvíjení komunikačních dovedností při zvládání náročných situací v práci s klientem, zaměřuje se na zásady jednání a bariéry v komunikaci, techniky aktivního naslouchání, potenciální zdroje konfliktů, a na využití modelových situací pro praxi úředníků. Datum konání:    2.5.2019 Místo konání:      Petrovice, obecní dům Čas konání:          9:00 – […]

logo MAS Naděje o.p.s.

27.3.2019 MAS Naděje o.p.s.: S NADĚJÍ DO PRÁCE
Projekt společnosti bfz o.p.s.

logo MAS Naděje o.p.s.

27.3.2019 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 11. dubna 2019 od 9:00 hod. v Lišnici

logo MAS Naděje o.p.s.

27.3.2019 MAS Naděje o.p.s.: S NADĚJÍ DO PRÁCE
Projekt společnosti bfz o.p.s.

logo MAS Naděje o.p.s.

27.3.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20190320 Zápis č. 3/2019
Zápis č. 3/2019 z jednání Výběrové komise Místního partnerství ze dne 20. 3. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

27.3.2019 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 11. dubna 2019 od 9:00 hod. v Lišnici

logo MAS Šternbersko o.p.s.

26.3.2019 MAS Šternbersko o.p.s.: Obec Babice vyhlašuje konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Babice, p.o..
OBEC BABICE JAKO ZŘIZOVATEL ZŠ A MŠ BABICE, P.O.  VYHLÁSILA DNE 25. 3. 2019 KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ MÍSTO ŘEDITELE/ŘEDITELKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY BABICE, P.O.  

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

26.3.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Věcné hodnocení v rámci 2. výzvy PRV
Dne 19.3.2019 proběhlo jednání Výběrové komise MAS Zálabí, z.s. Pětičlenná komise vybírala celkem ze 14 projektů, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. V rámci Programu rozvoje venkova bylo vybráno  11 projektů s požadovanou výší dotace 3 920 323 Kč. Všechny projekty PRV byly bodově ohodnoceny žadateli a poté ohodnoceny nezávislými hodnotiteli Výběrové komise. Všichni The post Věcné hodnocení v rámci 2. výzvy PRV appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

26.3.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: VYHLÁSILI JSME VÁLKU PLASTU. #PODRIPSKOBEZPLASTU
Místní akční skupina Podřipsko se přihlásila k aktivitě #dostbyloplastu a zavázala …

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

26.3.2019 MAS Krušné hory, o.p.s.: Změna č.4 Strategie CLLD na období 2014 - 2020
Dne 28.2.2019 MAS Krušné hory podala žádost o změnu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory pro období 2014 – 2020 (dále jen SCLLD), reg.č. ISg: CLLD_16_01_021. Změna vychází z aktuálních potřeb území, které byly kanceláří MAS průběžně zjišťovány v souvislosti mid-term evaluací SCLLD, a to jednak řízenými rozhovory s partnery v rámci focus group (viz zápis z focus group), ale i vlastním šetřením mezi partnery a potencionálními žadateli o...

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

25.3.2019 MAS Krušné hory, o.p.s.: Čištění řeky Ohře
Čistění řeky Ohře už se stává tradicí a proto neváhejte a přidejte se k nám. Akce se uskuteční 6. 4. 2019

logo Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.

25.3.2019 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.: Reportáž z výsadby Vedrovice.
23. 3. 2019 proběhly výsadby alejí v rámci projektu Klimagreen kolem obce Vedrovice. Reportáž ve Znojemském deníku

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

25.3.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Jubilejního 10. ročníku florbalového turnaje žáků 2. stupně ze šumperského venkova se zúčastnilo 12 týmů
V pátek 22. 3. 2019 se v tělocvičně ZŠ Libina konal jubilejní 10. ročník meziobecního turnaje ve florbale, který pořádal Sněm mládeže MAS Šumperský venkov. Síly v něm změřilo rekordních 12 družstev složených ze žáků a žákyň 2. stupně z obcí v působnosti MAS Šumperský venkov: Bludov, Dlouhomilov, Dolní Studénky, Hrabišín, Libina, Loučná nad Desnou, Oskava (2 týmy), Petrov nad Desnou, .. Více Příspěvek Jubilejního 10. ročníku florbalového turnaje žáků 2. stupně ze šumperského venkova se zúčastnilo 12 týmů pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Naděje o.p.s.

24.3.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20190305 Zápis č. 2/2019
Zápis č. 2/2019 z jednání Výběrové komise Místního partnerství ze dne 5. 3. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

24.3.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20190305 Zápis č. 2/2019
Zápis č. 2/2019 z jednání Výběrové komise Místního partnerství ze dne 5. 3. 2019

logo MAS Šternbersko o.p.s.

22.3.2019 MAS Šternbersko o.p.s.: MŠMT PODPOŘÍ STAVBY SPORTOVIŠŤ ZA TÉMĚŘ TŘI MILIARDY KORUN
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY UKONČILO PROCES HODNOCENÍ VÍCE NEŽ 250 ŽÁDOSTÍ O INVESTIČNÍ PODPORU NA ROK 2019 VE DVOU VÝZVÁCH. CELKOVÁ DOTACE MŠMT ČINÍ 1,6 MLD. KČ A HODNOTA LETOS REALI

logo MAS Vladař o.p.s.

22.3.2019 MAS Vladař o.p.s.: Školení žadatelů k 7. výzvě IROP 2 (Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof)
8. 4. 2019 od 10.30 hodin, Vás zveme na seminář pro žadatele z výzvy č. 7. IROP 2 do kanceláře MAS Vladař v Podbořanech

logo MAS Vladař o.p.s.

22.3.2019 MAS Vladař o.p.s.: Školení žadatelů k 8. výzvě IROP 6 (Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví)
8. 4. 2019 od 09.00 hodin, Vás zveme na seminář pro žadatele z výzvy č. 8. IROP 6 do kanceláře MAS Vladař v Podbořanech

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

21.3.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: MAP kavárna – Využití deskových her při učení informativního myšlení
The post MAP kavárna – Využití deskových her při učení informativního myšlení appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

21.3.2019 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Minigranty pro rok 2019
Od 1. 4. 2019 budou vyhlášeny opět oblíbené minigranty na nejrůznější akce do 3 000,- Kč. Novinkou je úprava typů možných žadatelů a větší podpora místních řemeslníků, výrobců a nositelů regionálních značek, kteří mohou prezentovat své výrobky na trzích a jarmarcích i za hranicemi Bruntálska. Jediným omezením letošních ročníků je nemožnost žádat na sportovní utkání.

logo MAS Naděje o.p.s.

21.3.2019 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 17. dubna 2019 od 15:00 hod. v malé zasedací místnosti VÚHU a.s. v Mostě