Zprávy z MASek

Zprávy a aktuality z webů MASek

Zprávy z MASek

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

11.7.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Valná hromada 12. 7. 2020 – hlasování per rollam
Od 8. 7.-12. 7. 2020 hlasovala valná hromada per rollam ve věci schválení projektů ve Fichi 3 a Fichi 9  – 4 výzvy PRV.  Seznam schválených projektů v těchto dvou fichích je uveden v zápisu z jednání.   Příspěvek Valná hromada 12. 7. 2020 – hlasování per rollam pochází z MAS Šumperský venkov

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

9.7.2020 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Integrovaný regionální operační program Výzva č. 4 Infrastruktura dopravy II
Integrovaný regionální operační program Výzva č. 4 Infrastruktura dopravy II Dne 6.7.2020 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 4 Infrastruktura dopravy II v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.  MAS Brána Vysočinu vyhlásila výzvu dne 4.5.2020. Výzva byla zaměřena na zvýšení bezpečnosti dopravy v obcích na území MAS Brána Vysočiny, a to rekonstrukcí/výstavbou chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, rekonstrukcí/výstavbou bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, rekonstrukcí/výstavbou podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, realizací prvků zvyšujících bezpečnost silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů). Pro zájemce byla připravena částka 4 910 867,- Kč. Do výzvy byly předloženy dvě žádosti. Žádost s názvem Borovník - chodník u nové zástavby byla předložena obcí Borovník. Žádost byla předložena 4.5.2020, 21:45. Cílem projektu je zvýšit bezpečnost dopravy a komunikace pro pěší v okrajové části obce Borovník. Cíle bude dosaženo vybudováním zcela nového bezbariérového chodníku, jehož součástí bude místo pro přecházení. Kolem chodníku budou realizovány vegetační úpravy spočívající v úpravě pláně a založení trávníku. Požadované výdaje 1 782 327,- Kč. Žádost s názvem Výstavba chodníku v obci Vohančice byla předložena obcí Vohančice. Žádost byla předložena 23.5.2020, 12:49. Projekt si klade za cíl vytvořit bezpečné podmínky pro přemísťování osob v obci Vohančice podél silniční komunikace III. třídy bez negativního vlivu na udržitelnou spotřebu přírodních zdrojů. Předmětem projektu je výstavba chodník, která přispěje ke zvýšení dopravní bezpečnosti v obci. Realizací dojde také k lepšímu zpřístupnění hromadné veřejné dopravy, občanské vybavenosti osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Požadované výdaje 3 128 000,- Kč.  Kancelář MAS u předložených žádostí provede kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti. Následně provede výběrová komise věcné hodnocení.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

8.7.2020 Ekoregion Úhlava, z.s.: Dokumenty MAP se aktualizují
Dokumenty MAP se aktualizují admin 8. Červenec 2020 - 15:27 V rámci projektu MAP Klatovy probíhá v současnosti aktualizace strategického dokumentu. V březnu až červnu 2020 byla aktualizována jeho Analytická část, která mapuje současnou situaci v oblasti vzdělávání na Klatovsku. K dokumentu (v příloze níže) je možné se vyjádřit a případné připomínky zaslat do 7.8.2020 na adresu sindlerova@ekoregion-uhlava.cz. Zaslané připomínky budou zaevidovány a vypořádány, zapracovány do dokumentu. Případné dotazy směřujte prosím také na výše uvedený mail. Analytická část Strategického rámce MAP Klatovy

logo MAS Vladař o.p.s.

2.7.2020 MAS Vladař o.p.s.: Ze semináře pro žadatele ke 14. výzvě MAS Vladař IROP
Dne 29. 06. 2020 se konal v kanceláři MAS Vladař, v Podbořanech, seminář pro žadatele ke: 14. výzvě IROP 4 / Sociální podnikání

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

2.7.2020 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Seminář PaedDr. Mgr. Věry Facové pro rodiče i pedagogy v Kroměříži
Zveme všechny rodiče a pedagogy na seminář uznávané lektorky PaedDr. Mgr. Věry Facové 8.7.2020 od 9.00 – 11.00 hod. do Knihovny Kroměřížska. Tématem budou jistoty a změny a jejich vliv na fungování rodinného systému. Nenechejte si ujít tuto zajímavou akci, kterou pořádáme v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Kroměříž II. Hlídání dětí je […] Článek Seminář PaedDr. Mgr. Věry Facové pro rodiče i pedagogy v Kroměříži se nejdříve objevil na MAS Hříběcí Hory.

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

2.7.2020 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Tipy na koupání na našem území
Na území Hříběcích hor najdete několik druhů koupání. Od klasického koupaliště po přírodní biotop. Také v nejbližším okolí Hříběcích hor najdete různá koupaliště např. v Kroměříži, Kojetíně, Chropyni, Hulíně, Otrokovicích, Rusavě… Z přírodních koupání je to pak Kurovický lom. Koupaliště Koryčany Koupaliště v Koryčanech nabízí 2 bazény a brouzdaliště, 3 beachvolejbalové hřiště, hřiště pro děti. […] Článek Tipy na koupání na našem území se nejdříve objevil na MAS Hříběcí Hory.

logo Bystřička, o.p.s.

1.7.2020 Bystřička, o.p.s.: Vyhlášení 7. Výzvy IROP: Bezpečnost dopravy II
Vážení návštěvníci našich stránek, dne 1.7.2020 byla vyhlášena 7. Výzva IROP v MAS Bystřička – Bezpečnost dopravy II. Výzva bude otevřena do 4.8.2020, 12:00 hod. Výzva je zaměřena na rekonstrukci a výstavbu chodníků v území MAS Bystřička. Bližší informace naleznete ZDE. V případě zájmu kontaktujte Petru Janišovou, tel: 724 588 832, e-mail: janisova@masbystricka.cz Vaše MAS

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

1.7.2020 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Přijaté žádosti ve výzvě IROP 13
Poslední den v měsíci červnu byl ukončen příjem žádostí do výzvy MAS z programového rámce IROP. Do 13. výzvy zaměřené na Infrastrukturu základních škol, středních škol a vyšších odborných škol byly prostřednictvím MS2014+ předloženy 2 žádosti o podporu.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

1.7.2020 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Zasedání valné hromady MAS Zálabí
Dne 25. 6. 2020 se konala schůze členů valné hromady MAS Zálabí. Tentokrát se schůze nekonala, jako obvykle v Týnci nad Labem, ale v krásném prostředí Penzionu Kolesa v Kolesích. Celkem se sešlo 40 přátel MAS Zálabí. Pracovníci kanceláře MAS Zálabí představili své projekty a následovaly body týkající se proběhlých akcích v roce 2019 a The post Zasedání valné hromady MAS Zálabí appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

29.6.2020 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Výzva č. 7 – Dětské skupiny
MAS Podřipsko vyhlašuje 7. výzvu OP Zaměstnanost. Termín vyhlášení výzvy je 30. …

logo MAS Šternbersko o.p.s.

26.6.2020 MAS Šternbersko o.p.s.: MAS Šternbersko vyhlašuje poslední výzvy zaměřené na rozvoj venkovského prostoru
MAS ŠTERNBERSKO VYHLAŠUJE POSLEDNÍ VÝZVY ZAMĚŘENÉ NA ROZVOJ VENKOVSKÉHO PROSTORU Na konci června vyhlašuje místní akční skupina MAS Šternbersko své nejspíše poslední výzvy zaměřené na investice do z

logo MAS Sedlčansko, o.p.s.

26.6.2020 MAS Sedlčansko, o.p.s.: 6. výzva IROP vyhlášena
Radi bychom informovali, že dnes byla vyhlášena 6. výzva IROP na podporu zpracování územních plánů a studiíí. Více informací naleznete zde

logo MAS Naděje o.p.s.

26.6.2020 MAS Naděje o.p.s.: Zpravodaj Rodina
Zpravodaj odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí

logo MAS Vladař o.p.s.

25.6.2020 MAS Vladař o.p.s.: Školení žadatelů k 15. výzvě IROP 2 (Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof )
8. 7. 2020 od 09.00 hodin, Vás zveme na seminář pro žadatele 15. výzvy IROP 2 do kanceláře MAS Vladař v Podbořanech

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

25.6.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Výběrová komise MAS – 7. 7. 2020
Dne 7. 7. 2020 od 10:00 proběhne jednání výběrové komise MAS k věcnému hodnocení projektů přijatých ve 4. výzvě PRV MAS Šumperský venkov – konkrétně k fichi 1 (fiche 1=zemědělci). Hodnocení této fiche bylo výběrovou komisí přesunuto na nový termín z 25.6.2020 kvůli odvoláním žadatelů ve fichi 1. Jednání proběhne v kanceláři MAS Šumperský venkov .. Více Příspěvek Výběrová komise MAS – 7. 7. 2020 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

25.6.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Dozorčí rada MAS – 3. 7. 2020
Dne 3. 7. 2020 ve 13:00 proběhne jednání dozorčí rady MAS. Jednání proběhne v kanceláři MAS Šumperský venkov (Nový Malín 240, budova Obecního úřadu).   Podklady k hodnocení a informace k přijatým projektům jsou dostupné z disku MAS. Pozvánka_DR_3. 7. 2020 Příspěvek Dozorčí rada MAS – 3. 7. 2020 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.

25.6.2020 MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.: Anketní šetření MAS Frýdlantsko-Beskydy, z.s.
Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit jménem Místní akční skupiny Frýdlantsko-Beskydy, z.s. za účelem zhodnocení současného stavu možností v našem území a zamyšlení se, co je nejvíce do budoucna potřebné. Vaše informace budou sloužit pro přípravu nové strategie MAS na příští programové období 2021 – 2027, která je podmínkou pro získání finančních prostředků z fondů EU. Rádi bychom […]

logo MAS Vladař o.p.s.

25.6.2020 MAS Vladař o.p.s.: SEMINÁŘ ZRUŠEN - Školení žadatelů k 15. výzvě IROP 2 (Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof )
8. 7. 2020 od 09.00 hodin, Vás zveme na seminář pro žadatele 15. výzvy IROP 2 do kanceláře MAS Vladař v Podbořanech

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

24.6.2020 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Seminář pro žadatele 3. výzva MAS
Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Vás srdečně zve na  Seminář pro žadatele 3. výzva MAS KDY: pátek 3. července v 9.00 – 11.00 hod. KDE: Zasedací místnost, Radniční 14, Tišnov PROGRAM: Termín pro podávání Žádostí o dotaci Náležitosti výzvy, povinné a nepovinné přílohy Preferenční kritéria Dotazy, diskuze  Bližší informace: Ing. Milan Kouřil, milan.kouril@centrum.cz, 774 585 169 Pozvánka

logo MAS Vladař o.p.s.

24.6.2020 MAS Vladař o.p.s.: DNE 19. 6. 2020 PROBĚHL SEMINÁŘ PRO VYBRANÉ ŽADATELE
Minulý týden již proběhl semináře pro vybrané žadatele v rámci vyhlášené 4. výzvy MAS Vladař v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

23.6.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Programový výbor MAS – 3. 7. 2020
Dne 3. 7. 2020 proběhne jednání programového výboru MAS k věcnému hodnocení projektů přijatých ve 4. výzvě PRV MAS Šumperský venkov – konkrétně k fichí 1, 3, 5 a 9. Jednání proběhne v kanceláři MAS Šumperský venkov (Nový Malín 240, budova Obecního úřadu). Podklady k hodnocení a informace k přijatým projektům jsou dostupné z disku .. Více Příspěvek Programový výbor MAS – 3. 7. 2020 pochází z MAS Šumperský venkov

logo Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.

23.6.2020 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.: Výsledek hodnocení projektů – Bezpečnost dopravy
Výsledek hodnocení projektů výběrové komise ze dne 23. 6. 202 Věcné hodnocení – IROP Bezpečnost a udržitelná doprava

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

23.6.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Programový výbor MAS – 7. 7. 2020
Dne 7. 7. 2020 ve 13:00 proběhne jednání programového výboru MAS k věcnému hodnocení projektů přijatých ve 4. výzvě PRV MAS Šumperský venkov – konkrétně k fichí 1, 3, 5 a 9. Jednání proběhne v kanceláři MAS Šumperský venkov (Nový Malín 240, budova Obecního úřadu). Podklady k hodnocení a informace k přijatým projektům jsou dostupné .. Více Příspěvek Programový výbor MAS – 7. 7. 2020 pochází z MAS Šumperský venkov

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

19.6.2020 Ekoregion Úhlava, z.s.: MAP Klatovy zve na setkání
MAP Klatovy zve na setkání admin 19. Červen 2020 - 11:21 V srpnu se uskuteční v náhradních termínech semináře původně plánované v rámci projektu MAP Klatovy na letošní jaro. V přípravném týdnu a září jsou pro školy ale i další zájemce o danou problematiku připravena setkání na tato témata : 26.8.2020 Multimédia ve výuce ZUŠ a ZŠ v ZUŠ Nýrsko 27.8. 2020 Komentovaná vycházka po Klatovech s J.Jirákem z Vlastivědného muzea v Klatovech 31.8.2020 Problémové chování školních dětí se školní psycholožkou Mgr. Štefflovou 22.9.2020 Právní problematika ve školství s Mgr. L. Dvořákem Na semináře je možné se hlásit na mailu babkova@ekoregion-uhlava.cz Pozvánky najdete přiložené níže   Vycházka po Klatovech Právní problematika ve školství Problémové chování školních dětí Multimedia ve výuce ZUŠ a ZŠ

logo MAS Naděje o.p.s.

19.6.2020 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s.
Jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 30. června 2020 od 17:00 hod. v Mostě

logo MAS Naděje o.p.s.

19.6.2020 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s.
Jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 30. června 2020 od 17:00 hod. v Mostě

logo MAS Vladař o.p.s.

17.6.2020 MAS Vladař o.p.s.: VÝBĚR projektů doporučených k financování - 13. výzva MAS Vladař IROP 1
Dne 3. 6. 2020 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kde byl sestaven seznam vybraných projektů doporučených k financování.

logo MAS Vladař o.p.s.

17.6.2020 MAS Vladař o.p.s.: POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE
MAS Vladař o.p.s., si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce podpory z 4. výzvy PRV MAS Vladař k podání informací o dalším postupu, realizaci velkého a malého marketingového průzkumů v rámci podaných žádostí.

logo MAS Naděje o.p.s.

17.6.2020 MAS Naděje o.p.s.: 20200610 Zápis č. 3/2020
Zápis č. 3/2020 ze společného jednání pracovních skupin Čtenářská a Matematická gramotnost a Rovné příležitosti ze dne 10. 6. 2020

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

17.6.2020 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: 7. Výzva IROP - Vzdělávání
7. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. – IROP – Vzdělávání v rámci výzvy IROP č. č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD" Podporované aktivity: podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání (podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol) podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání   Vyhlášení výzvy a zahájení příjmu žádostí v MS2014+: 5. 6. 2020 8:00 hodin Ukončení výzvy a příjmu žádostí v MS2014+: 6. 9. 2020 20:00 hodin Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2022 Seminář pro žadatele: 23. 6. 2020 10:00 hodin, Dům techniky, Plzeňská 2311/2a České Budějovicce (učebna č. 30, 1. patro), pozvánka   Text 7. Výzvy IROP Vzdělávání Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí Kritéria věcného hodnocení Kontrolní listy Interní postupy MAS Odkaz na Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce ve výzvě IROP č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD" Dokumenty

logo MAS Naděje o.p.s.

17.6.2020 MAS Naděje o.p.s.: 20200610 Zápis č. 3/2020
Zápis č. 3/2020 ze společného jednání pracovních skupin Čtenářská a Matematická gramotnost a Rovné příležitosti ze dne 10. 6. 2020

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

16.6.2020 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Soutěžte s MAS Hříběcí hory
Máte foťák neustále po ruce, abyste mohli zachytit každou jedinečnou příležitost? Nebo už jste zajímavý záběr pořídili a chtěli byste se s ním pochlubit nejen svému okolí, ale i širší veřejnosti a nakonec fotku představit na výstavě při příležitosti Dne místní akční skupiny? Právě pro vás je určena fotosoutěž s názvem Hříběcí hory sobě. Soutěž […] Článek Soutěžte s MAS Hříběcí hory se nejdříve objevil na MAS Hříběcí Hory.

logo MAS Vladař o.p.s.

16.6.2020 MAS Vladař o.p.s.: Vyhlašujeme 15. výzvu z IROP - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof II. (IROP2)
15. výzva MAS Vladař – IROP – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof II. (IROP2)

logo MAS Vladař o.p.s.

15.6.2020 MAS Vladař o.p.s.: Prezentace k možnosti získávání finančních prostředků na následky dopadů koronavirové krize v zemědělství
Podnikáte v zemědělství a zaznamenali dopady koronavirových opatření na svůj podnik? MZE připravilo prezentaci s přehledem možností, které Vám mohou pomoci se s těmito dopady lépe vyrovnat.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

15.6.2020 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Seminář IROP - 6. a 7. Výzva
Vážení žadatelé, dne 23. 6. 2020 od 10:00 hodin bude MAS Hlubocko - Lišovsko pořádat seminář k 6. Výzvě IROP - Doprava a 7. Výzvě IROP - Vzdělávání. Seminář se bude konat v Domě techniky, Plzeňská 2311/2a, České Budějovice (1. patro, místnost č, 30).

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

15.6.2020 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Gejzír fest open air
Jménem partnera MAS - POHODÁŘŮ VSKH - si Vás dovolujeme srdečně pozvat na festival pod širým nebem Gejzír fest open air, který se bude konat ve dnech 19. a 20. 6. 2020 vždy od 14:00 hodin v areálu zahrádkářské kolonie Pražské předměstí v Českých Budějovicích (sjezd nedaleko křižovatky Strakonická x Nádražní ul.) V pátek se můžete těšit na vystoupení folkových kapel, v sobotu si přijdou na své příznivci rock metalu. Podrobný program naleznete zde:

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

15.6.2020 Ekoregion Úhlava, z.s.: Výzva č. 6 v programovém rámci PRV
Výzva č. 6 v programovém rámci PRV admin 15. Červen 2020 - 5:56 Ekoregion Úhlava vyhlašuje šestou výzvu v programovém rámci Programu rozvoje venkova zaměřenou na lesnickou infrastrukturu. Žádosti je možné předkládat prostřednictvím portálu framáře od 15.6.2020 do 31.7.2020. Alokace výzvy je 5 000 000,- Kč. Podrobnosti a potřebnou dokumentaci naleznete zde.

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

15.6.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Výběrová komise MAS – 29. 6. 2020
Dne 29. 6. 2020 od 9:0 proběhne jednání výběrové komise MAS k věcnému hodnocení projektů přijatých ve 4. výzvě PRV MAS Šumperský venkov – konkrétně k fichi 9 – projekty spolků a obcí. Jednání proběhne v kanceláři MAS Šumperský venkov (Nový Malín 240, budova Obecního úřadu). Podklady k hodnocení a informace k přijatým projektům jsou .. Více Příspěvek Výběrová komise MAS – 29. 6. 2020 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

15.6.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Výběrová komise MAS – 25. 6. 2020
Dne 25. 6. 2020 od 12:30 proběhne jednání výběrové komise MAS k věcnému hodnocení projektů přijatých ve 4. výzvě PRV MAS Šumperský venkov – konkrétně k fichím 1, 3, 5 (fiche 1=zemědělci, fiche 3=podnikatelé, fiche 5=lesníci).  Jednání proběhne v kanceláři MAS Šumperský venkov (Nový Malín 240, budova Obecního úřadu). Podklady k hodnocení a informace k .. Více Příspěvek Výběrová komise MAS – 25. 6. 2020 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

11.6.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Zapojili jsme se do kampaně REGIONY SOBĚ: Šumperský venkov sobě!
Zapojili jsme se do kampaně REGIONY SOBĚ (http://www.regionysobe.cz/) – projektu na podporu lokální ekonomiky, na kterém spolupracují místní akční skupiny napříč ČR. O co jde a jak se můžete zapojit i vy? REGIONY sobě: Šumperský venkov sobě! Projekt vznikl zj. v souvislosti se snahou pomoci lokální ekonomice a drobným podnikatelům s dopady COVID 19. Přidanou .. Více Příspěvek Zapojili jsme se do kampaně REGIONY SOBĚ: Šumperský venkov sobě! pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Vladař o.p.s.

11.6.2020 MAS Vladař o.p.s.: Školení žadatelů k 14. výzvě IROP 4 (Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání)
29. 6. 2020 od 09.00 hodin, Vás zveme na seminář pro žadatele 14. výzvy IROP 4 do kanceláře MAS Vladař v Podbořanech

logo Místní akční skupina Pomalší o.p.s.

10.6.2020 Místní akční skupina Pomalší o.p.s.: Avízo 9. výzvy IROP
MAS Pomalší zveřejňuje avízo 9. výzvy IROP – Kulturní památky Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti Kritéria věcného hodnocení Vzor partnerské smlouvy Interní postupy MAS  Další informace: Iva Černá, tel. 608 878 775

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

9.6.2020 MAS Krušné hory, o.p.s.: Anketa: Průzkum zájmu o dotační prostředky v IROP do r. 2023 - MAS Krušné hory
Vážení partneři MAS Krušné hory, o.p.s., potencionální žadatelé, dovolujeme si vás touto cestou velmi požádat o pár minut vašeho času pro vyplnění krátké ankety (6 otázek), jejímž cílem je zjistit zájem o dotační prostředky v IROP a aktuální připravenost projektů v území MAS Krušné hory pro další výzvy v IROP, které bychom rádi vyhlásili na přelomu let 2020/2021, aby se projekty stihly zrealizovat do r. 2023. V současné době proběhlo čtvrté kolo výzev MAS z operačního...

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

7.6.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Seminář pro žadatele 7. a 9. výzvy IROP MAS Šumperský venkov
MAS Šumperský venkov vyhlásila 7. a 9. výzvu MAS pro Integrovaný regionální operační program (IROP). Veškeré informace o výzvách naleznete zde. Pro žadatele je vyhlášen informační seminář, který se uskuteční v úterý 17. 06. 2020 v 14:00, v kanceláři MAS Šumperský venkov  (Nový Malín 240, 788 03).   Program semináře: Prezence účastníků a zahájení semináře Představení oblastí podpory IROP Informace .. Více Příspěvek Seminář pro žadatele 7. a 9. výzvy IROP MAS Šumperský venkov pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Naděje o.p.s.

5.6.2020 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Pracovní skupiny Ředitelé
4. jednání Pracovní skupiny Ředitelé projektu Místní akční plán vzdělávání II pro ORP Litvínov

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

5.6.2020 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: 6. a 7. Výzva IROP vyhlášena
Vážení žadatelé, MAS Hlubocko - Lišovsko dnes 5. 6. 2020 od 8:00 hodin vyhlásila 6. a 7. Výzvu k předkládání projektů v programovém rámci IROP. V rámci 6. Výzvy - Doprava budou podpořeny projekty v aktivitách bezpečnost dopravy a cyklodoprava v celkové výši alokace 3 907 700,44 Kč. 7. Výzva Vzdělávání je zaměřena na rozvoj předškolního, školního, zájmového a neformálního vzdělávání, celková alokace 7. Výzvy je 4 748 130,74 Kč. Obě výzvy budou ukončeny dne 6. 9. 2020 ve 20:00 hodin, projekty je možné předkládat přes MS2014+.

logo MAS Lužnice, z.s.

4.6.2020 MAS Lužnice, z.s.: 4. výzva Program rozvoje venkova
V pondělí 15. 6. 2020 MAS Lužnice vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova na Fiche 1,2,3,6 a 9. Příjem žádostí o podporu je 29. 6. - 24. 7. 2020.

logo MAS Vladař o.p.s.

3.6.2020 MAS Vladař o.p.s.: Vyhlašujeme 14. výzvu z IROP - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (IROP4)
14. Výzva MAS Vladař - IROP - IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání III.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

3.6.2020 Ekoregion Úhlava, z.s.: Seminář s Mgr.J. Bednářovou " Diagnostika předškolních dětí"
Seminář s Mgr.J. Bednářovou " Diagnostika předškolních dětí" admin 3. Červen 2020 - 12:57

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

3.6.2020 Ekoregion Úhlava, z.s.: Seminář "Multimedia ve výuce ZŠ a ZUŠ" má pokračování
Seminář "Multimedia ve výuce ZŠ a ZUŠ" má pokračování admin 3. Červen 2020 - 12:54

logo MAS Naděje o.p.s.

3.6.2020 MAS Naděje o.p.s.: 20200529 Hlasování per rollam
Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 29. 5. 2020

logo MAS Naděje o.p.s.

3.6.2020 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 16. července 2019 od 13:00 hod. v Mostě

logo MAS Naděje o.p.s.

3.6.2020 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
Jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 16. června 2020 od 14:00 hod. v Mostě

logo MAS Naděje o.p.s.

3.6.2020 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 18. června 2020 od 09:00 hod. v Lišnici

logo MAS Naděje o.p.s.

3.6.2020 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 16. června 2020 od 15:00 hod. v malé zasedací místnosti VÚHU a.s. v Mostě

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

3.6.2020 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Hosínské zvonění 2020
Vážení přátelé, dovolujeme si Vás jménem naší členské obce Hosín srdečně pozvat na již tradiční Hosínské zvonění, které bude zahájeno koncertem v kostele sv. Petra a Pavla v pátek 26. 6. 2020 od 19:00 hodin, bude pokračovat v sobotu 27. 6. 2020 od 12:00 hodin na farním dvoře a ve farní zahradě v Hosíně bohatým programem i zábavou pro děti veškerého věku. V sobotu ve 22:00 hodin bude zvonař Jan Šeda odlévat zvon Panna Maria pro obec Dražíč, který bude požehnán v neděli, kdy bude Hosínské zvonění završeno Pouťovou mší svatou od 10:30 hodin. Podrobný program naleznete zde:

logo MAS Naděje o.p.s.

3.6.2020 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 23. června 2020 od 15:00 hod. v Lišnici

logo MAS Naděje o.p.s.

3.6.2020 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 23. června 2020 od 15:00 hod. v Lišnici

logo MAS Naděje o.p.s.

3.6.2020 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 30. července 2019 od 13:00 hod. v Mostě

logo MAS Naděje o.p.s.

3.6.2020 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
Jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 30. června 2020 od 14:00 hod. v Mostě

logo MAS Naděje o.p.s.

3.6.2020 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 30. června 2020 od 15:00 hod. v malé zasedací místnosti VÚHU a.s. v Mostě

logo MAS Naděje o.p.s.

3.6.2020 MAS Naděje o.p.s.: 20200529 Hlasování per rollam
Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 29. 5. 2020

logo MAS Sedlčansko, o.p.s.

2.6.2020 MAS Sedlčansko, o.p.s.: Avízo 6. výzvy IROP – Územní plánování II
Rádi bychom Vás informovali, že připravujeme 6. výzvu v rámci operačního programu IROP na pořízení územních plánů a studií. Výzva bude vyhlášena na konci června a příjem žádostí ukončen na konci srpna. Minimální způsobilé výdaje jsou 100 000,-Kč a max. 300 000,-Kč Spoluúčast na výzvě je pouze 5 % V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. […]

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

2.6.2020 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Seminář pro žadatele o dotaci v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP)
Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Vás srdečně zve na Seminář pro žadatele o dotaci v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP)v rámci 5. výzvy s názvem„MAS Brána Vysočiny, z.s. - IROP - Infrastruktura vzdělávání II"KDY: 10. 6. 2020, od 9:00 do 11:00KDE: Kancelář MAS Brána Vysočiny, z.s., Radniční 14, Tišnov Pozvánka

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

2.6.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Konference LINC se přesouvá na rok 2021
Je rozhodnuto: Ač neradi, kvůli nejistému vývoji ohledně COVID-19 přesouváme mezinárodní konferenci LINC 2020 na příští rok: 14.-17. 9. 2021. Posláním celého přípravného týmu je připravit konferenci LINC v Jeseníkách na vysoké úrovni, na jakou jsme zvyklí z předchozích let… Představit účastníkům Česko a Jeseníky v plném rozsahu, bez roušek a omezení, jak si .. Více Příspěvek Konference LINC se přesouvá na rok 2021 pochází z MAS Šumperský venkov

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

1.6.2020 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Pozvánka na seminář pro žadatele o podporu – výzva „MAS Zálabí – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání IV“
MAS Zálabí, z.s. Vás tímto zve na seminář pro žadatele o podporu v rámci výzvy MAS z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Zálabí – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání IV“, která byla vyhlášena dne 10. 5. 2020. Seminář se uskuteční dne 4. června 2020, od 15:00 hod., v kavárně Kafe Belvedér v Týnci nad Labem. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce. The post Pozvánka na seminář pro žadatele o podporu – výzva „MAS Zálabí – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání IV“ appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo MAS Naděje o.p.s.

1.6.2020 MAS Naděje o.p.s.: Jednání pracovních skupin
7. společné jednání Pracovních skupin projektu Místní akční plán vzdělávání II pro ORP Litvínov

logo MAS Naděje o.p.s.

28.5.2020 MAS Naděje o.p.s.: 20200519 Zápis č. 1/2020
Zápis č. 1/2020 z jednání Zakladatelů společnosti ze dne 19. 5. 2020

logo MAS Naděje o.p.s.

28.5.2020 MAS Naděje o.p.s.: 20200519 Zápis č. 1/2020
Zápis č. 1/2020 z jednání Zakladatelů společnosti ze dne 19. 5. 2020

logo Místní akční skupina Pomalší o.p.s.

27.5.2020 Místní akční skupina Pomalší o.p.s.: Činnost MAS v roce 2021-2027
Přehled operačních programů, které by mohly mít MAS zahrnuty ve svých strategiích v následujícím programovém období – pracovní verze. 

logo MAS Šternbersko o.p.s.

26.5.2020 MAS Šternbersko o.p.s.: Příležitost získat regionální značku "Haná regionální produkt®"
MÁTE ZÁJEM ZÍSKAT OCHRANNOU ZNÁMKU HANÁ REGIONÁLNÍ PRODUKT®?   PŘÍLEŽITOST PRO MÍSTNÍ VÝROBCE, POSKYTOVATELE UBYTOVACÍCH A STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ZÍSKAT REGIONÁLNÍ ZNAČKU V REGIONU HANÁ. PRÁVĚ NYNÍ S

logo MAS Naděje o.p.s.

26.5.2020 MAS Naděje o.p.s.: 20200515 Zápis č. 5/2020
Zápis č. 5/2020 z jednání Administrativního týmu ze dne 15. 5. 2020

logo MAS Naděje o.p.s.

26.5.2020 MAS Naděje o.p.s.: 20200521 Hlasování per rollam
Hlasování per rollam Výběrové komise Místního partnerství ze dne 21. 5. 2020

logo MAS Naděje o.p.s.

26.5.2020 MAS Naděje o.p.s.: 20200515 Zápis č. 5/2020
Zápis č. 5/2020 z jednání Administrativního týmu ze dne 15. 5. 2020