Zprávy z MASek

Zprávy a aktuality z webů MASek

Zprávy z MASek

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

9.4.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: Vyhlašujeme 13. výzvu IROP – IZS III
Ke dni 15. 4. 2021 bude naše MAS vyhlašovat novou výzvu z programu IROP.   13. výzva – IZS III (69. výzva IROP – INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM) Příjem žádostí: 15. 4. 2021 – 18. 5. 2021 do 10:00 Alokace výzvy (CZV): 2 379 417,49 Kč Informace k výzvě: zde Příspěvek Vyhlašujeme 13. výzvu IROP – IZS III pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

9.4.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: 13. výzva IROP – IZS III
Celkové způsobilé výdaje:  2 379 417,49 Kč Termín příjmu žádostí: 15. 4. 2021 – 18. 5. 2021 do 10:00   MAS Šumperský venkov_výzva č. 13_IZS II Příloha č. 1 výzvy č. 13 – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti final Příloha č. 2 výzvy č. 13 – Kriteria věcného hodnocení – IZS III Příloha č. 3 .. Více Příspěvek 13. výzva IROP – IZS III pochází z MAS Šumperský venkov

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

7.4.2021 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: STROMY PRO NAŠI BUDOUCNOST
Přijďte na komunitní výsadbu ořešákové aleje z Tišnova směrem na Hradčany podél hlavní silnice.Nezbytné je nahlášení předem na email opzp@masbranavysociny.cz.Epidemiologická opatření: Všem účastníkům budou na místě provedeny antigenní testy ze slin.Drobné občerstvení bude zajištěno.Kdy: 17. - 18.4.2021Kde: Sraz na ploše před domem U Svratky 1727 Tišnov v 9:00 hod.Plakátek

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

7.4.2021 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Testování zaměstnanců
Od 6.4.2021 má Místní akční skupina Brána Vysočiny, z. s. (dále jen „MAS“) povinnost testovat zaměstnance a další osoby, které vykonávají práce nebo obdobné činnosti na pracovišti spolu se zaměstnanci MAS. Testování je prováděno na základě mimořádného opatření MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN ze dne 22. 3. 2021, kterým je vydán příkaz k provedení testování zaměstnanců na přítomnost onemocnění COVID-19 dle § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021. Ministerstvo zdravotnictví vydalo výše uvedené nařízení dle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19. Více informací

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

7.4.2021 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: MAS otevírá bezplatnou ekoporadnu
Ekologické poradenství bude fungovat každý poslední čtvrtek v měsíci od 8 do 13 hodin. Najdete ho v kanceláři MAS na zámečku ve Zborovicích (Hlavní 56, Zborovice). Zdarma vám poradí náš odborník na životní prostředí Bc. Jakub Hrubý. Tématy poradny budou problémy týkající se životního prostředí na území MAS. Ať už půjde o krajinné úpravy, zadržování vody, nakládání […]

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

31.3.2021 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Novinky z vyjednávání dotací pro roky 2021-2027
V úterý 30. března se naše MAS zúčastnila jednání valné hromady Národní sítě místních akčních skupin (NS MAS). Na ní nám členové expertních týmů NS MAS představili novinky a pokroky ve vyjednávání operačních programů, do kterých se budou moci místní akční skupiny v období 2021-2027 zapojit. Na jednání bylo potvrzeno prodloužení stávajícího PRV o 2 roky. Tzv. […]

logo Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.

30.3.2021 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.: Vyhlášení 4. výzvy – IROP- Cyklodoprava
Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. dne 1. 4. 2021 vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na aktivitu Cyklodoprava. Příjem žádostí do 3. 5. 2021  4. VÝZVA IROP – CYKLODOPRAVA

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

28.3.2021 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Hodina Země
Nadměrná spotřeba energií je jedním z důležitých témat při snižování emisí skleníkových plynů a tím i příspěvku ke změně klimatu. Akce Hodina Země, která každoročně upozorňuje na postupující změnu klimatu, se letos koná v sobotu 27. března od 20.30 h. Vedle symbolického zhasnutí zdrojů energie doma, v obci nebo v práci, se můžete letos na stránkách https://hodinazeme.cz připojit k iniciativě i se svým vlastním klimatickým závazkem.

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

26.3.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: Online jednání valné hromady 27.4.2021
Dne 27. 4. 2021 od 15:00 proběhne online jednání valné hromady MAS Šumperský venkov. Hlavní náplní jednání bude projednání návrhu Koncepční části Strategie CLLD MAS Šumperský venkov pro období 2021-2027.  Následně budou členové valné hromady hlasovat per rollam o jejím schválení. Pozvánka VH 27.4.2021 Příspěvek Online jednání valné hromady 27.4.2021 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Lužnice, z.s.

25.3.2021 MAS Lužnice, z.s.: Dotazník k Strategii MAS Lužnice 2021–2027
MAS Lužnice právě připravuje novou strategii pro nadcházející programové období. Pro vytvoření tohoto dokumentu žádáme o pomoc i veřejnost. Připravili jsme krátký dotazník pro zmapování potřeb a požadavků na našem území a prosíme o jeho vyplnění.

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

25.3.2021 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Jarní ptačí „poznávačka“ pro děti
Srdečně zveme všechny rodiče, děti, mateřské či základní školy na …

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

24.3.2021 Ekoregion Úhlava, z.s.: MAP Klatovy online
MAP Klatovy online admin 24. Březen 2021 - 9:34 V rámci projektu MAP Klatovy jsme se prozatím přesunuli do online prostoru. Rádi bychom pozvali všechny zájemce na akce připravované na nejbližší dobu. 6. 4. a 16. 4. 2021 Individualizace ve vzdělávání MŠ a nastavení pravidel (lektor Mgr. H.Švejdová) 13.4.2021 Výchovné problémy ve škole - školské právo (lektor Mgr. M. Veselá) 21.4.2021 ŠVP a digitální kompetence (lektor Mgr. P. Sýkorová) 28.4.2021 Zvládání stresu a relaxační techniky (lektor PhDr. J. Gruber) Podrobnější informace přikládáme v pozvánkách. Pokud Vás některá z výše uvedených témat zajímají, je možné se na webinář přihlásit na mailu babkova@ekoregion-uhlava.cz. Individualizace a pravidla v MŠ Zvládání stresu a relaxační metody Výchovné problémy ve škole z pohledu práva ŠVP a digitální kompetence

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

24.3.2021 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Získejte dotaci na své podnikání přes MAS
První dubnový den vyhlásí MAS 7. výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova (PRV). Sběr žádostí bude probíhat přes Portál farmáře od čtvrtka 1. dubna do pátku 21. května 2021. Celkem bude mezi zájemce rozděleno více jak 3,6 mil Kč. Výzva se vztahuje na celé území MAS Hříběcí hory a žádat v ní […]

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

24.3.2021 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: SCLLD 2021-2027
Chtěli bychom zjistit, jak se Vám líbí obec, ve které žijete, pracujete, podnikáte, studujete. Zajímá nás, co byste v obci chtěli změnit, zlepšit zachovat.Proč to chceme od Vás vědět? Vaše názory a zkušenosti využijeme v připravované strategii, abychom podporovali věci, které jsou pro Vás důležité a chcete je.Chceme znát názory různých skupin. Proto jsme připravili několik dotazníků: pro starosty a občany, podnikatele, mládež mezi 12 až 18 roky i představitele neziskových organizací.Tak směle do toho. Budete potřebovat asi 10 minut. Vyberte si dotazník pro Vás (pouze jeden), vyplňte své odpovědi a zašlete nám je. Vaše názory sbíráme do 9.4.2021. Více v sekci Jednání SCLLD 2021

logo Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.

23.3.2021 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.: Uzavření kanceláře MAS
Kancelář MAS je od 22. 3. 2021 do odvolání uzavřena pro veřejnost, pracovníci přechází do režimu home office. Naše aktivity nadále pokračují. K dispozici jsme na našich telefonech a emailech.   Ing. Petr Krška, 724 702 722, manager@zivepomezi.cz Ing. Lenka Řezáčová, 739 210 020, rezacova@zivepomezi.cz

logo MAS Vladař o.p.s.

23.3.2021 MAS Vladař o.p.s.: Seznam přijatých žádostí v 5. výzvě MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
V neděli 21. 3. 2021 byl ukončen příjem žádostí o podporu v 5. Výzvě MAS Vladař v rámci programového rámce PRV. Přes portál farmáře SZIF dorazilo celkem 43 žádostí o podporu ve 4 fichích s celkovými náklady za téměř 41 mil. Kč. Celkové způsobilé výdaje projektů činí více než 35 mil. Kč, požadovaná dotace je necelých 19 mil. Kč. Podané projekty se zavazují vytvořit 12 pracovních míst.

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

22.3.2021 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Ukliďme Česko + SOUTĚŽ o vermikompostér
SOUTĚŽ Blíží se nám každoročně pořádaná, celorepubliková (i celosvětová) akce …

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

22.3.2021 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Ekofarma Nelepeč
Ekofarma Nelepeč je ekologická rodinná farma zabývající se rostlinnou a živočišnou výrobou. Cílem farmy je být spolehlivým dodavatelem kvalitních regionálních mléčných výrobků vyrobených tradičními postupy bez umělých přísad či škrobů. Pro rozhovor jsem oslovila Veroniku Kropáčkovou, mladou farmářku, která převzala řemeslo po svých rodičích.Článek, který vedla s CSV RO Brno zde.

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

22.3.2021 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: MF podpoří nájemní bydlení a investice do MŠ a ZŠ 90% dotací
Zajímavé dotační tituly pro obce do 3000 obyvatel vypsalo v polovině března Ministerstvo financí. O 90% dotaci mohou požádat do 18. dubna 2021 v rámci dvou programů: Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury Výzva č.9 je určena na opravu či modernizaci objektů a bytů sloužících k nájemnímu bydlení, dále na přístavbu, přestavbu, nástavbu či vestavbu bytů i […]

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

17.3.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: Hlasování programového výboru per rollam – do 23. 3. 2021
Do 23. 3. 2021 má programový výbor možnost hlasovat per rollam o schválení výzvy IROP č. 13 – IZS III a hodnotících kritérií a dále o schválení změny strategie, spočívající v přesunu alokací mezi opatřeními IROP. Zápis PV – 23.3.2021 per rollam – IROP Příspěvek Hlasování programového výboru per rollam – do 23. 3. 2021 pochází z MAS Šumperský venkov

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

16.3.2021 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Pozvánka na online seminář k 6. Výzvě PRV
Vážení žadatelé, dovolujeme si Vás pozvat na seminář k právě vyhlášené  6. Výzvě PRV. Vzhledem k současné situaci se bude seminář konat online na platformě MS Teams, dne 17. března 2021 od 10:00 hodin. Pozvánku s odkazem k přihlášení naleznete zde:

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

16.3.2021 MAS Krušné hory, o.p.s.: Sběr rozvojových projektových záměrů pro Strategii MAS 2021 - 2027
V rámci přípravy dalšího plánovacího období MAS aktuálně provádí sběr rozvojových projektových záměrů pro správné nastavení finančních prostředků pro realizaci strategie MAS 2021 - 2027 dle skutečných potřeb a připravenosti potencionálních žadatelů. Svůj projektový záměr může předložit každý potencionální žadatel. K tomu je potřeba v termínu do konce března 2021 vyplnit zveřejněnou tabulku a tu pak zaslat na e-mail MAS. Více...

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

15.3.2021 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Dotace na výsadbu stromů a péči o krajinu
Zdravá krajina plná rozmanitého života, který k ní přirozeně patří. I to je jeden z cílů výsadby stromů celorepublikové výzvy Sázíme budoucnost, jejímž záměrem je do pěti let vysázet 10 milionů nových stromů, za každého občana Česka jeden. Sázet budoucnost může opravdu každý – aktivní starostové, učitelé s jejich žáky, firmy, zodpovědní zemědělci i zapálení jednotlivci, […]

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

15.3.2021 MAS Krušné hory, o.p.s.: Přehled čerpání finančních prostředků v programovém rámci IROP a nový finanční plán
Aktuální přehled čerpání finančních prostředků v programovém rámci IROP, nový finanční plán a alokace do následujících výzev jsme zveřejnili zde.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

15.3.2021 MAS Krušné hory, o.p.s.: Harmonogram přípravy MAS Krušné hory na nové plánovací období 2021 - 2027
Zaktualizovali jsme předpokládaný harmonogram přípravy MAS a její nové strategie na plánovací období 2021 - 2027. Podrobné informace najdete zde.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

12.3.2021 MAS Krušné hory, o.p.s.: ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE 2021
Pojďte s námi do přírody, na čerstvý vzduch a udělejte něco pozitivního pro sebe i své okolí.

logo MAS Vladař o.p.s.

12.3.2021 MAS Vladař o.p.s.: Webinář „Inovační management ve veřejné správě“
"Inovativní nástroje v HR", den konání již 16. 3. 2021, zahájení v 13.30 hodin.

logo MAS Vladař o.p.s.

12.3.2021 MAS Vladař o.p.s.: Avízo 16. výzvy MAS Vladař z operačního programu IROP
MAS Vladař bude v době duben až květen 2021 vyhlašovat 16. výzvu IROP. Celkem bude možné podpořit v této výzvě projekty částkou 2.602.483,91 Kč.

logo MAS Sedlčansko, o.p.s.

12.3.2021 MAS Sedlčansko, o.p.s.: Ořezávání hlavatých vrb
Vážení, chtěli bychom Vás informovat o dalších doplňkových aktivitách, kterým se v poslední době věnujeme.  Na konci loňského roku jsme navázali spolupráci se spolkem Bělozářka. Organizací, zaměřenou na oblast životního prostředí působící na území Sedlčanska. Díky této spolupráci vznikl nový projekt „Ořezávání stromů“, který je zaměřen především na ořezávání starých vrb, kde byl ořez v […]

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

12.3.2021 MAS Nad Prahou o.p.s.: Bezplatná telefonní linka pomoci opět v provozu
Vyvolává ve vás dnešní nelehká doba pocity strachu, nejistoty nebo osamění? MAS Nad Prahou vám nabízí bezplatnou telefonickou službu, kterou můžete využít, pokud si potřebujete popovídat. Naše terapeutka se vám bude věnovat v čase, na kterém se předem domluvíte. Anonymita je zaručena, stačí se zaregistrovat na telefonním čísle 602 221 544.  

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

11.3.2021 MAS Krušné hory, o.p.s.: Změna č. 10 Strategie MAS - programového rámce IROP
Dne 3.3.2021 ŘO schválil změnu č. 10 strategie MAS - změnu programového rámce IROP, včetně finančního plánu a monitorovacích indikátorů. Změna spočívá v přesunu finančních prostředků mezi opatřeními - nečerpané fin. prostředky z opatření Sociální infrastruktura a Sociální podnikání byly přesunuty na opatření Doprava. Změna strategie je k nahlédnutí/ stažení zde

logo MAS Vladař o.p.s.

10.3.2021 MAS Vladař o.p.s.: Probíhá příjem žádostí do 5. výzvy MAS Vladař - Program rozvoje venkova
Už jen do 21. března bude možné podat žádost o podporu v 5. výzvě MAS Vladař - Programu rozvoje venkova. Výzva je zaměřena na podporu zemědělského a nezemědělského podnikání, neproduktivní investice do lesů. Výše alokace výzvy činí více než 16 mil. Kč.

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

9.3.2021 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Soutěžte s MAS Hříběcí hory
Máte foťák neustále po ruce, abyste mohli zachytit každou jedinečnou příležitost? Nebo už jste zajímavý záběr pořídili a chtěli byste se s ním pochlubit nejen svému okolí, ale i širší veřejnosti a nakonec fotku představit na výstavě při příležitosti Dne místní akční skupiny? Právě pro vás je určena fotosoutěž s názvem Jaro v Hříběcích horách. Soutěž odstartovala […]

logo Bystřička, o.p.s.

8.3.2021 Bystřička, o.p.s.: Setkání fokusních skupin
V týdnu od 15.3.2021 do 19.3.2021 se uskuteční online setkání pracovních skupin. Setkání jsou rozdělena tematicky: Rovné příležitosti a sociální oblast – 16.3.2021, Prorodinná opatření a komunitní život v obci – 16.3.2021, Zemědělci a podnikatelé – 18.3.2021. Pokud máte zájem o účast, zaregistrujte se ZDE. Děkujeme a těším se na Vaši účast.  

logo MAS Vladař o.p.s.

8.3.2021 MAS Vladař o.p.s.: Webináře s názvem „Inovační management ve veřejné správě“
Ministerstvo vnitra a Ministerstvo průmyslu a obchodu společně připravili sérii webinářů s názvem „Inovační management ve veřejné správě“.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

7.3.2021 MAS Nad Prahou o.p.s.: Fotografická výzva
Fotíte rádi? Znáte ve své obci, ve svém městě nebo v blízkém okolí místo, o kterém jste přesvědčení, že by jeho fotografie mohla zaujmout jako pozvánka k návštěvě? Pamětihodnost, přírodní zajímavost, naučná stezka, sportoviště … Něco, co je u vás výjimečné, pro obec, město charakteristické? Právě vaše fotografie může být součástí nových elektronických i tištěných propagačních materiálů o regionu Nad Prahou. Vybrané fotografie odměníme.

logo MAS Vladař o.p.s.

5.3.2021 MAS Vladař o.p.s.: Březnový newsletter OP VVV 2021
Pomůcka k tvorbě printscreenů při distančních šablonách, Aktualizace „Taháku“ ke kvalifikačním požadavkům v šablonách, Dotaz měsíce k šablonám

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

5.3.2021 MAS Krušné hory, o.p.s.: ANKETA - priority rozvoje území MAS Krušné hory
MAS Krušné hory v současné době připravuje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021 - 2027. Tato strategie je důležitým podkladem pro zacílení části dotačních prostředků z Evropské unie do našeho území. Považujeme za důležité zjistit názory obyvatel na priority rozvoje území MAS Krušné hory. Z dotačních titulů nemůžeme vyřešit vše a zároveň musíme respektovat pravidla dotací, avšak strategie MAS je širším dokumentem a může upozornit i na potřeby, které nelze z dotací...

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

3.3.2021 MAS Krušné hory, o.p.s.: VÝLETNÍ NOVINY
Ve spolupráci s městem Ostrov a Sdružením Krušné hory - západ vznikajíVýletní noviny.Leták Výletní noviny zdeRádi bychom návštěvníkům našeho území nabídli možnosti aktivně stráveného času např.prohlídkou památek, outdoorových aktivit, cyklo nebo vodácké turistiky, nákupufarmářských produktů a další.Noviny budou sloužit nejen turistům, ale i místním obyvatelům k orientaci v nabídceatraktivit a tipů na trávení volného času. Budou nadčasové, tedy bez konkrétníchtermínů. Pro čtenáře budou zdarma a...

logo MAS Vladař o.p.s.

3.3.2021 MAS Vladař o.p.s.: ZMĚNA - aktualizace obecných pravidel pro žadatele a příjemce k 1. 3. 2021
Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 1. března 2021 byla vydána revize Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, verze 1.14.

logo MAS Vladař o.p.s.

3.3.2021 MAS Vladař o.p.s.: Programové období 2021 - 2027 - vláda schválila rozdělení financí mezi operační programy
550 miliard Kč z evropských fondů pro Českou republiku na politiku soudržnosti

logo Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.

3.3.2021 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.: Výsledek hodnocení projektů – 3. výzva IROP Vzdělávání
Výsledek hodnocení projektů výběrové komise ze dne 3. 3. 2021. Výsledek věcného hodnocení 3. výzva IROP – Vzdělávání

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

3.3.2021 MAS Krušné hory, o.p.s.: Seminář pro žadatele a příjemce k výzvě č. 6 PRV
MAS Krušné hory zve na seminář pro žadatele a příjemce k výzvě č. 6 PRV. Seminář se koná dne 18. 3.2021 od 13:00 hod. ON-LINE přes aplikaci ZOOM. Chcete-li se semináře zúčastnit prosím zaregistrujte se zde. Po registraci Vám bude zaslán přihlašovací odkaz ke vstupu na seminář.   Děkujeme za pochopení Tým MAS Krušné hory  

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

2.3.2021 MAS Krušné hory, o.p.s.: JAK JSME NA TOM v LEADERu aneb jak si vedly místní akční skupiny k 31.10.2020
Nahlédněte do přeledu "Jak jsme na tom v LEADERu aneb jak si vedly místní akční skupiny k 31.10.2020" . V legendě dokumentu je zvýrazna položka, do které spadá naše MAS Krušné hory.

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

2.3.2021 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Zapoj se do Sněmu mládeže
Je ti mezi 12 a 20? Máš originální nápady a myslí ti to outside the box? Nebo ti prostě jen není jedno, co se kolem tebe děje? Připoj se do nově vznikajícího Sněmu mládeže při MAS Hříběcí hory a poděl se s námi o to, co ti ve tvé obci vadí nebo chybí a co […]

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

1.3.2021 MAS Krušné hory, o.p.s.: Vyhlašujeme Výzvu č. 6 v rámci Programu rozvoje venkova
MAS Krušné hory vyhlašuje dne 1. 3. 2021 novou Výzvu č. 6 v rámci PRV. Žadatelé mohou předkládat žádosti o dotaci do 30. 4. 2021. Více o výzvě najdete na https://mas-krusnehory.preview.webnode.cz/strategie-2014-/aktualni-vyzvy/  

logo MAS Vladař o.p.s.

1.3.2021 MAS Vladař o.p.s.: Přerušení provozu dětských skupin 1. – 21. 3. 2021
Informujeme provozovatele dětských skupin podpořených z OPZ, že na základě usnesení vlády č. 217 ze dne 26. 2. 2021 se zakazuje v období od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, s výjimkou dětské skupiny při zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb, nebo dětské skupiny poskytující službu péče o dítě převážně pro děti zaměstnanců těchto zařízení.

logo MAS Vladař o.p.s.

26.2.2021 MAS Vladař o.p.s.: Proběhly semináře k vyhlášené 5. výzvě PRV MAS Vladař
Tento týden proběhly semináře pro žadatele a příjemce k 5. vyhlášené výzvě PRV MAS Vladař Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.

logo MAS Vladař o.p.s.

24.2.2021 MAS Vladař o.p.s.: Upozornění pro žadatele ve výzvách z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020
Upozorňujeme žadatele, kteří budou žádat o dotaci z Programu rozvoje venkova na podmínku týkající se zápisu do Evidence skutečných majitelů.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

23.2.2021 MAS Krušné hory, o.p.s.: 7. Jednání Řídícího výboru MAP II
Dne  25. 2. 2021 proběhne 7. jednání Řídícího výboru MAP II.Vzhledem k pandemii COVID - 19 a vyhlášeným vládním opatřením jednání bude probíhat on-line. Program jednání:1.  Zahájení - úvodní část2.  Seznámení a jmenování nového předsedy ŘV3.  Informace o způsobu hodnocení a monitoringu projektu4.  Schválení dokumentu - Seznam, popis a harmonogram evaluací MAP II ORP Ostrov5.  Různé, diskuze, návrh předběžného termínu dalšího jednáníPředpokládaný čas...

logo MAS Vladař o.p.s.

23.2.2021 MAS Vladař o.p.s.: VÝBĚR projektů doporučených k financování - 14. výzva MAS Vladař IROP 4
Dne 26. 10. 2020 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kde byl sestaven seznam vybraných projektů doporučených k financování.

logo MAS Vladař o.p.s.

23.2.2021 MAS Vladař o.p.s.: VÝBĚR projektů doporučených k financování - 15. výzva MAS Vladař IROP 2
Dne 18. 11. 2020 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kde byl sestaven seznam vybraných projektů doporučených k financování.

logo MAS Sedlčansko, o.p.s.

22.2.2021 MAS Sedlčansko, o.p.s.: VYHLÁŠENÍ 8. VÝZVY PRV
Dnešním dnem došlo k vyhlášení 8. Výzvy PRV Více informací nalezente zde: 8. Výzva PRV

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

22.2.2021 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: 5. Výzva PRV
Vážení žadatelé, MAS Hlubocko - Lišovsko plánuje vyhlášení 5. Výzvy v Programu rozvoje venkova. Budou vyhlášeny Fiche 1 Zemědělství - investice do zemědělských podniků a Fiche 8 Rozvoj obcí (čl. 20 Pravidel 19.2.1) - investice do veřejných prostranství v obcích, MŠ a ZŠ, hasičské zbrojnice, vybrané kulturní památky a kulturní a spolková zařízení včetně knihoven. Příjem projektových žádostí bude probíhat od 23. 3. 2021 do 30. 5. 2021 přes Portál farmáře, alokace pro Fichi 1 bude 946 892,- Kč a pro Fichi 8 6 mil. Kč. Bližší informace budou postupně zveřejňovány na webu MAS.

logo MAS Vladař o.p.s.

19.2.2021 MAS Vladař o.p.s.: Konzultace veřejných zakázek z IROP
Centrum zřizuje kontaktní místo pro konzultaci veřejných zakázek z IROP

logo MAS Vladař o.p.s.

18.2.2021 MAS Vladař o.p.s.: Modifikace 14. výzvy MAS Vladař - IROP 4 - navýšení alokace
INFORMACE pro žadatele 14. výzvy - IROP 4 MAS Vladař, kdy se jedná o modifikaci výzvy s vazbou na navýšení alokace výzvy

logo MAS Vladař o.p.s.

18.2.2021 MAS Vladař o.p.s.: Modifikace 15. výzvy MAS Vladař - IROP 2 - navýšení alokace
INFORMACE pro žadatele 15. výzvy - IROP 2 MAS Vladař, kdy se jedná o modifikaci výzvy s vazbou na navýšení alokace výzvy

logo MAS Sedlčansko, o.p.s.

18.2.2021 MAS Sedlčansko, o.p.s.: SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 8.VÝZVA PRV
Dne 24.2.2021 od 9.00 proběhne on-line seminář pro žadatele k 8. výzvě PRV Program: Představení Výzvy a vyhlašovaných Fichí Proces podávání žádosti na MAS, Portál Farmáře Způsobilost výdajů Proces hodnocení a výběru projektů, průběh další administrace Dotazy a diskuze Odkaz na přihlášení: https://us05web.zoom.us/j/86157210646?pwd=OENIdUY0SmlNb2VWaGNCOEdCSVJ5UT09 Pozvánka

logo MAS Vladař o.p.s.

16.2.2021 MAS Vladař o.p.s.: Pozvánka na online přednášku: Lehké začátky podnikání
Čtvrtek 25. 2. 2021; 14:00 – 15:30 online. Formy podnikání, nezbytné úřady, dotační možnosti i příběh z praxe - Přednáška FSE UJEP & event od ICUK. Pro studenty a začínajcí podnikatele, účast na akci je bezplatná.

logo Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.

16.2.2021 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.: MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko splnila podmínky STANDARDIZACE pro programové období 2021-2027
První krok k přípravě na nové programové období 2021-2027 je úspěšně za námi! Podstatou standartizace je především ověření, zda dodržujeme podmínky stanovené pro místní akční skupiny. Důraz je kladen zejména na to, aby MAS byla otevřeným místním partnerstvím a aby všechny činnosti MAS vykonávané vůči řídicím orgánům, platební agentuře, žadatelům i široké veřejnosti v území … Pokračovat ve čtení »

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

16.2.2021 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Pozvánka na on-line seminář Mapy v obci a pro obec
Naše MAS se rozhodla podpořit zajímavou akci a uspořádat on-line seminář Mapy v obci a pro obec dne 17. 2. 2021 od 17:00Dozvíte se, jaké mapy jsou k dispozici a jak s nimi pracovat rychle a pohodlně.Tématem Vás provedou: Ladislav Čapek (Intellmaps), Pavel Vranka, Pavel Lunda (město Tišnov), Petr Tomek (Kuřimské Jestřabí)Odkaz na registrační formulář: https://forms.gle/NGwPEJEb2dQ4WUQ38Odkaz na google meet: https://meet.google.com/jaq-iueq-tcpPozvánka

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

16.2.2021 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Vyhlášení výzvy na poradenské služby pro malé a střední podniky
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 8. února výzvu programu podpory na poskytování poradenských služeb pro malé a střední podniky. Cílem je přispět k rozvoji podnikatelských aktivit a zvýšit jejich konkurenceschopnost. Podporován bude nákup poradenských služeb zacílených na získání certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl a dále nákup poradenských služeb zacílených na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků dle Metodiky hodnocení využívání vody na úrovni podniků, které povede k dosažení úspory vody v rámci podnikatelské činnosti. Míra podpory je maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů. Minimální výše dotace je 50 tisíc korun a maximální jeden milion. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 1. 3. 2021 do 30. 6. 2021. Více informací zde: https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/poradenstvi/poradenstvi-vyzva-ii-poradenske-sluzby-pro-msp/

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

15.2.2021 MAS Krušné hory, o.p.s.: Zrušení příměstských jarních táborů 2021
  Milí rodiče, s ohledem na stále špatnou epidemiologickou situaci jsme byli bohužel nuceni oba turnusy jarního příměstského tábora ve dnech 1. – 5. 3. 2021 zrušit.  

logo MAS Vladař o.p.s.

15.2.2021 MAS Vladař o.p.s.: 5. Výzva MAS Valdař - Program rozvoje venkova
MAS Vladař vyhlašuje výzvu na podporu podnikání a neproduktivní investice do lesů. Celkově je připraveno přes 16 mil Kč na dotace pro zemědělce, zpracovatele zem. produkce i nezemědělské podnikatele a vlastníky lesů (včetně obcí). Příjem žádostí bude probíhat přes portál farmáře SZIF od 1.3.2021 do 21.3.2021.

logo MAS Vladař o.p.s.

15.2.2021 MAS Vladař o.p.s.: IROP - doba udržitelnosti projektu
Udržitelnost v operačním programu IROP, žadatelé výzev MAS Vladař o.p.s

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

9.2.2021 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Suchej únor
Stali jsme se součástí letošního ročníku kampaně @Suchej únor, která …

logo MAS Vladař o.p.s.

8.2.2021 MAS Vladař o.p.s.: Únorový newsletter OP VVV 2021
Pokyny k provedení finančnímu vypořádání Šablon se státním rozpočtem, Pomůcka pro archivaci II. a III. vlny šablon, Dotaz měsíce k šablonám

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

8.2.2021 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Pozvánka na webinář „Studánky víly Rozárky“
Srdečně zveme všechny pedagogy se zájmem o environmentální vzdělávání a …

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

8.2.2021 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Seznam výdejních okének na území MAS
Chystáte se na výlet do Chřibů a nechce se vám balit svačina? Projíždíte naším regionem a potřebujete se posilnit na další cestu? Nebo byste rádi podpořili místní restauraci? Ať už jste odpověděli „ano“ jednou nebo třikrát, určitě vám přijdou vhod tipy, kam v Hříběcích horách na jídlo s sebou! Souhra chutí v srdci Chřibů Chřiby lákají na […]

logo MAS Vladař o.p.s.

5.2.2021 MAS Vladař o.p.s.: Aktualizace čerpání alokace MAS Vladař o.p.s. v operačním programu IROP 2014 - 2020
Ke dni 5. 2. 2021 pro Vás byla připravena na stránkách MAS Vladař aktualizace tabulky čerpání v operačním programu IROP

logo MAS Vladař o.p.s.

3.2.2021 MAS Vladař o.p.s.: PRV - aktualizace nejčastěji kladených otázek k veřejným zakázkám leden 2021
Pro žadatele a příjemce z Programu rozvoje venkova připomínáme existenci dokumentu Často kladené otázky, který byl k 21.1.2021 aktualizován.

logo MAS Sedlčansko, o.p.s.

3.2.2021 MAS Sedlčansko, o.p.s.: AVÍZO 8. VÝZVY PRV
Připravujeme vyhlášení 8. výzvy v rámci operačního programu PRV. Výzva bude vyhlášena na zpracování zemědělských produktů, nezemědělské činnosti, neproduktivní investice v lesích a na zákládní služby a obnovu vesnic ve venkovských oblastech. Více informací naleznete zde: http://www.mas-sedlcansko.eu/wp-content/uploads/2021/02/PRV_vyzva.doc V případě zájmu nás můžete kontaktovat email: mas.sedlcansko@email.cz tel.: 732 113 438

logo MAS Lužnice, z.s.

3.2.2021 MAS Lužnice, z.s.: 5. výzva Program rozvoje venkova
V pondělí 15. 2. 2021 MAS Lužnice vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova na Fiche 1,3 a 9. Příjem žádostí o podporu je 1. 3. 2021 - 31. 3. 2021.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

2.2.2021 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: MAS Zálabí splnila podmínky standardizace pro programové období 2021-2027
První krok k přípravě na nové programové období 2021-2027 je úspěšně za námi! Místní akční skupina Zálabí ke dni 2. 2. 2021 prošla procesem tzv. standardizace a splnila tak požadavky Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na způsob fungování MAS a nastavení procesů pro udělování dotací v následujících letech. Dalším důležitým krokem, který nás v příštích měsících The post MAS Zálabí splnila podmínky standardizace pro programové období 2021-2027 appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo MAS Vladař o.p.s.

1.2.2021 MAS Vladař o.p.s.: MAS Vladař o.p.s. a operační program IROP 2021+
Priorita 5 - Komunitně vedený místní rozvoj, SC 5.1, strategie SCLLD MAS Vladař

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

28.1.2021 Ekoregion Úhlava, z.s.: Vyjdu i s mimozemšťanem
Vyjdu i s mimozemšťanem admin 28. Leden 2021 - 13:34

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

25.1.2021 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Chceš začít podnikat? Přihlas svůj nápad do soutěže a získej na něj až 1,5 milionu
Chceš rozjet podnikání, ale nevíš, jak na to? Přihlas se do 14. ročníku soutěže Můj první milion a zabojuj o investici až 1 500 000 Kč. Soutěž vyhlašuje Technologické inovační centrum Zlín a je určena pro mladé lidi ze Zlínského kraje, kteří mají zajímavý nápad, ale zatím neví, jak z něj udělat prosperující byznys.  Svoje záměry můžeš přihlásit […]

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

21.1.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: Pomoc s registrací na očkování proti Covid-19
V rámci projektu realizovaného přes MAS Šumperský venkov bude společnost PONTIS Šumperk o.p.s. poskytovat klientům z obcí v území MAS Šumperský venkov sociální poradenství, zahrnující v této nelehké době navíc pomoc seniorům s registrací na očkování proti onemocnění Covid-19. Zájemci mohou nahlásit své jméno a telefonní číslo na obecním úřadě ve své obci.  Na základě .. Více Příspěvek Pomoc s registrací na očkování proti Covid-19 pochází z MAS Šumperský venkov

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

21.1.2021 Ekoregion Úhlava, z.s.: MAP Klatovy - Jak zvládnout komunikaci
MAP Klatovy - Jak zvládnout komunikaci admin 21. Leden 2021 - 14:01 V rámci projektu MAP Klatovy Vás zveme na setkání, které se zaměřuje na komunikaci a její úskalí. Dozvíte se, co dělat, jak komunikovat i s problémovými lidmi. Jak udržet při komunikaci nervy, zvládnout emoce a zároveň říci, co si myslím a jak dosáhnout toho, co chci nebo jaké komunikační techniky lze v náročných situacích použít. Hostem setkání bude  PhDr. Jan Gruber, Ph.D., který se na komunikaci zaměřuje. Setkání proběhne ve dvou termínech 2.2. a 18.2. od 13:00 online, zájemci po potvrzení účasti obdrží odkaz pro přihlášení. Do online prostředí se bude možné přihlásit 30 min předem, aby si účastníci vyzkoušeli funkčnost připojení. Na setkání jsou zváni zejména pedagogové a pedagogičtí pracovníci, asistenti pedagoga, pracovníci poradenských zařízení,  rodiče a všichni se zájmem o tuto problematiku. Účast je potřeba potvrdit nejdéle do 27.1. 2021 na mail babkova@ekoregion-uhlava.cz či telefon 602 179 381 (Jitka Babková) Pozvánka

logo MAS Vladař o.p.s.

20.1.2021 MAS Vladař o.p.s.: Příprava Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2021 - 2027
Aktuálně připravujeme integrovanou strategii území MAS Vladař pro programové období 2021 - 2027. Pro kvalitní strategii, která odpovídá potřebám území, potřebujeme informace přímo od Vás. Chceme znát Váš názor na region, ve kterém žijete nebo působíte. Co je v něm skvělé a co se naopak nedaří? Jaké má potřeby? Jaké oblasti je podle Vás potřeba nejvíce rozvíjet? Jaké jsou priority regionu? Jaké plány máte Vy? Váš názor je důležitý!

logo MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.

20.1.2021 MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.: V BESKYDECH TO ŽIJE – 2021 – Vyhodnocení podaných žádostí
Je rozhodnuto. Místní akční skupina Frýdlantsko – Beskydy z.s. v  rámci programu „V Beskydech to žije“ vybrala další projekty k podpoře. Do druhé výzvy programu, která byla vyhlášena v listopadu minulého roku, se i přes nepříznivou koronavirovou situaci přihlásilo celkem 20 žadatelů, kterým kulturní a společenský život v obcích není lhostejný. S ohledem na výši celkové alokace (150.000,- Kč) bylo možné podpořit […]

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

20.1.2021 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Zlínský kraj připravil dotace pro obce, spolky, SDH, fyzické i právnické osoby
Prostřednictvím 16 dotačních programů mohou na své projekty čerpat podporu obce, spolky, neziskové organizace, ale i fyzické a právnické osoby. Letos má pro ně kraj přichystáno přes 100 milionů korun. Programy by měly podpořit např. včelaře, kulturní akce, dětská hřiště, sport, památky, ekologickou výchovu nebo obnovu obecního majetku. Příjem žádostí startuje u většiny programů v […]

logo Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.

19.1.2021 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.: Zpráva o plnění strategie 1.7. – 31.12.2020
Byla zveřejněna zpráva o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. za odbdobí 1. 7. – 31. 12. 2020. Zpráva o plnění integrované strategie 1. 7. – 31. 12. 2020

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

13.1.2021 Ekoregion Úhlava, z.s.: MAP Klatovy - setkání online
MAP Klatovy - setkání online admin 13. Leden 2021 - 10:05 Zveme Vás na  otevřená online setkání v rámci Pracovní skupiny  MAP  Klatovy na téma Matematika on-line, které se konají 11. 1. 2021 (zaměří se na I. stupeň ZŠ) a 18.1.2021 (zaměří se na II. stupeň ZŠ). Obě setkání proběhnou od 17:00. Předpokládaná délka setkání je 1 až 1,5 hodiny. Zaměříme se na téma „Nápady pro výuku matematiky on-line tedy distanční formou“. Inspiraci a tipy na online výuku, její zpestření, můžete získat od hosta setkání  Mgr. Pavly Sýkorové, která vyučuje matematiku, zeměpis a informatiku na 10. základní škole v Plzni. Cílem setkání bude i výměna zkušeností s výukou matematiky distančně mezi jednotlivými účastníky. Na setkání jsou zváni zejména pedagogové ZŠ, asistenti pedagoga, ale i všichni se zájmem o tuto problematiku. Máte-li zájem o setkání, Vaši účast prosím potvrďte nejpozději den před setkáním na mail babkova@ekoregion-uhlava.cz či telefon 602 179 381 (Jitka Babková). Následně obdržíte odkaz pro přihlášení do online prostředí. Vstoupit do něj bude možné již od 16:30, aby si účastníci vyzkoušeli funkčnost připojení. Těšíme se na Vás. Pozvánky: Matematika I.stupeň 11.1.2021 Matematika II.stupeň 18.1.2021

logo Místní akční skupina Pomalší o.p.s.

11.1.2021 Místní akční skupina Pomalší o.p.s.: KONZULTACE K VÝZVÁM IROP
KONZULTACE K VÝZVÁM IROP S ohledem na současnou epidemiologickou situaci je možné vyhlášené i plánované výzvy IROP konzultovat i on – line nebo telefonicky s manažerkou IROP Ivou Černou. tel: 608878775 mail: cerna@maspomalsi.cz