Zprávy z MASek

Zprávy a aktuality z webů MASek

Zprávy z MASek

logo Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.

24.9.2021 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.: Schválena koncepční část Strategie MAS 21+
Dnes byla schválena koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS na období 2021 – 2027 ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. Schválenou verzi naleznete na webu MAS – odkaz na strategii

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

23.9.2021 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Procházka obcí Cetechovice
Minulý týden jsme navštívili Obec Cetechovice. Debata s paní starostkou Věrou Pleslovou byla zaměřena na potřeby a možné budoucí projektové záměry obce. Dozvěděli jsem se, že obec v nejbližších letech plánuje provést bez výkopovou opravu kanalizace, vybudovat startovací byty pro mladé. V místní části zvané „kůt“ chtějí revitalizovat veřejné prostranství, dobudovat příjezdové komunikace k domům a prostory před domy […]

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

23.9.2021 MAS Krušné hory, o.p.s.: Avízo 19. výzvy MAS IROP - Doprava VI.
Vážení žadatelé, připravujeme poslední výzvu MAS z programového rámce IROP, která bude opět zaměřená na bezpečnost dopravy a cyklodopravu. Rozdělovat se budou poslední finanční prostředky - přes 6 mil. Kč. Termín příjmu žádostí o dotaci plánujeme do 1.12.2021.

logo MAS Sedlčansko, o.p.s.

20.9.2021 MAS Sedlčansko, o.p.s.: Avízo 7. výzvy IROP – Územní plánování III
Rádi bychom Vás informovali, že připravujeme 7. výzvu v rámci operačního programu IROP na pořízení územních plánů a studií. Výzva bude vyhlášena na začátku listopadu a příjem žádostí ukončen v půli prosince. Minimální způsobilé výdaje jsou 100 000,-Kč a max. 247 328,- Kč Spoluúčast na výzvě je pouze 5 % V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. […]

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

20.9.2021 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Lidé mohou přispět rodinám zasaženým výbuchem v Koryčanech
Charita Kroměříž ve spolupráci s městem Koryčany vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc lidem postiženým výbuchem rodinného domu. Číslo účtu, na který mohou zájemci přispívat, je 115-5041170287/0100. Peníze mohou vložit také do pokladny charity ve Ztracené ulici v Kroměříži. Přímo v Koryčanech jsou pak přichystané 3 zapečetěné pokladničky, které lidé najdou: v kanceláři pokladny v přízemí městského úřadu […]

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

20.9.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: Hlasování valné hromady per rollam – do 24. 9. 2021
Od 20. 9. do 24. 9. 2021 má valná hromada možnost hlasovat per rollam o schválení nákupu nové služební dodávky MAS. Příspěvek Hlasování valné hromady per rollam – do 24. 9. 2021 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

17.9.2021 MAS Krušné hory, o.p.s.: DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
6. 10. 2021 proběhne Den otevřených dveří, který pořádá ZŠ ostrov, p. o. Krušnohorská 304 a SŠ Euroinstitut. 9:00 - 13:00 hod - odborná veřejnost 13:00 - 17:00 - veřejnost Pozvánka zde  

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

17.9.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: Seminář pro žadatele ve 14. výzvě IROP
MAS Šumperský venkov vyhlásila 14. výzvu MAS pro Integrovaný regionální operační program (IROP). Veškeré informace o výzvě naleznete zde. Pro žadatele je vyhlášen informační seminář, který se uskuteční ve středu 29. 09. 2021 v 14:00, v kanceláři MAS Šumperský venkov (Nový Malín 240, 788 03). Pozvánka na seminář: 29. 9. 2021   Program semináře: Prezence účastníků a zahájení semináře Představení .. Více Příspěvek Seminář pro žadatele ve 14. výzvě IROP pochází z MAS Šumperský venkov

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

15.9.2021 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Šelešovice ovládnou brokové střelby
Postřeh, rychlost, šikovné ruce – to jsou vlastnosti, které budou v sobotu 18. září potřebovat všichni závodníci, kteří se v Šelešovicích utkají o putovní pohár. Místní myslivecké sdružení tam od 8 hodin pořádá turnaj v brokové střelbě na asfaltové holuby. Pozor, aby byla soutěž ve střelbě na letící terče bezpečná pro účastníky i přihlížející, je třeba dbát pokynů […]

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

13.9.2021 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Koncepční část strategie pro roky 2021–2027 SCHVÁLENA!
V úterý 7. září bylo ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti koncepční části strategie MAS Hříběcí hory na období 2021–2027. Naše strategie vyhověla všem požadavkům bez připomínek a byla ministerstvem schválena. MAS Hříběcí hory se tak zařadila po bok dalších 99 místních akčních skupin, které již prošly hodnocením s kladným výsledkem […]

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

9.9.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: Seminář pro příjemce dotace 5. výzvy PRV – 16. 9. 2021
Ve čtvrtek 16. září 2021 od 14:00 v zasedací místnosti Obce Nový Malín proběhne Seminář pro příjemce dotace v 5. výzvě PRV MAS Šumperský venkov.  Seminář bude zaměřen zj. na cenový marketing, výběrová řízení, administraci Žádostí o platbu a nejčastější chyby v těchto fázích realizace projektů. Potvrzení účasti: vaclavova@sumperskyvenkov.cz – účast je nutné potvrdit nejpozději do 15.9.2021 do .. Více Příspěvek Seminář pro příjemce dotace 5. výzvy PRV – 16. 9. 2021 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

8.9.2021 MAS Krušné hory, o.p.s.: REVOLUTION TRAIN V OSTROVĚ - revoluční primární protidrogová prevence
Na vlakovém nádraží zastaví 20. září 2021. MAS Krušné hory o.p.s. zajistilo protidrogový vlak pro naše školáky v Ostrově a blízkém okolí. Projekt je financován v rámci projektu MAP II rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov. VSTUP je ZDARMA. Protidrogový vlak - REVOLUTION TRAIN je unikátní projekt zážitkového vzdělávání založeném na smyslovém prožitku a interaktivitě. Šest stříbrných vagónů - 4 kinosály, 8 interaktivních místností a v nich příběh, jak snadné je propadnout drogám a jak těžké je...

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

8.9.2021 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Zdislavice budou hostit výstavu Slavní „čeští“ Rakušané
V pondělí 13. září bude v prostorách hrobky Dubských slavnostně představena výstava Slavní „čeští“ Rakušané. Vernisáž bude zahájena v 16 hodin na tradičním vzpomínkovém setkání ve Zdislavicích, v podvečer pak v aule pedagogické školy v Kroměříži proběhne prezentace osobností a koncert zpěvačky Nao Higano a klavíristy Karla Košárka. Expozici doplní i 38 položek zapsaných na seznamu UNESCO. Putovní panelová výstava seznamuje […]

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

7.9.2021 MAS Krušné hory, o.p.s.: REGIONY SOBĚ
Národní síť místních akčních skupin (NS MAS) připravila v loňském roce na podporu lokální ekonomiky kampaň REGIONY SOBĚ www.regionysobe.cz Jedná se o web, jehož cílem je propojení lokální nabídky podnikatelů s místními obyvateli ituristy. Na mapě má návštěvník možnost vybrat si, jaké území chce navštívit a násedně tak získá informaci o službách, produktech případně odkazy na zajímavá místa včetně odkazů a kontatů. Pokud podnikáte na území MAS Krušné hory a chcete být součástí kampaně, neváhejte...

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

6.9.2021 MAS Krušné hory, o.p.s.: Příměstské tábory léto 2021
Mas Krušné hory, o. p. s i v letošním roce uspořádala po celou dobu letních prázdnin příměstské tábory pro děti z Ostrova a okolí a nově také v Nové Roli. Základnou táborů byl jako v loňském roce areál Nemocnice Ostrov a DDM v Nové Roli. Táborů se zúčastnilo cca 116 dětí, některé opakovaně a zájem rodičů i dětí o tuto formu táborů nás velmi těší. Program jednotlivých turnusů byl bohatý na zážitky a troufáme si, dle ohlasů, říci, že si děti společný čas...

logo Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.

3.9.2021 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.: AVÍZO 5. VÝZVY IROP Vzdělávání
9. 9. 2021 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. vyhlásí 5. výzvu IROP – Vzdělávání. přehled vyhlašovaných aktivit a alokace

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

3.9.2021 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Poslední večer na téma Zahrada pozemských rozkoší Hieronyma Bosche
V pátek 17.9.2021 v parku pod kostelem (Farská zahrada)  v Tišnově proběhne poslední večer na téma Zahrada pozemských rozkoší Hieronyma Bosche, začítek bude v  19.00. Všichni jste zváni! Plakát

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

3.9.2021 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Oslavu 1 roku Tišnovské Spižírny
Zveme vás na neformální oslavu 1 roku Tišnovské Spižírny, ve čtvrtek 9.9. 2021 cca od 16h, přímo v prodejně na Brněnské 231.Pozvánka

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

1.9.2021 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Získejte dotaci na výsadbu stromů se 100% dotací
Operační program životního prostředí prodloužil dotaci na výsadbu stromů v obcích a navýšil také alokaci. Nově lze žádat i na výsadby v okolí obcí, čili nejen na zlepšování stavu životního prostředí v intravilánu. Minimální částka žádosti je 151 000 Kč, maximální pak 250 000 Kč. V rámci těchto peněz lze vysadit stromy, pořídit zařízení pro […]

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

1.9.2021 MAS Nad Prahou o.p.s.: V září se MAS představí ve Vodochodech, Máslovicích a Klecanech
V rámci představování aktivit Místní akční skupiny v regionu Nad Prahou zamíří Tour Mezi řekami 2020 - 2021 do Vodochod (4. září), Máslovic (11. září) a Klecan (18. září). Projekt Tour Mezi řekami 2020 - 2021 je podpořen v rámci projektu CZ.06.4.59/0.0/0.015_003/0008207 Investiční zajištění činnosti MAS v regionu Nad Prahou.

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

31.8.2021 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Víkend zpestří hned několik akcí
Přemýšlíte, kam vyrazit o víkendu? Tentokrát pro vás máme hned několik tipů, kam za dobrým jídlem, pitím a hlavně prvotřídní zábavou. A začneme závodně. Na soboru 4. září si pro všechny nadšence do zahradní techniky připravili dobrovolní hasiči z Nové Dědiny spanilou jízdu zahradních malotraktorů! Trasa, dlouhá asi 5 kilometrů, prověří zručnost a pohotovost řidičů i […]

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

30.8.2021 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Ukončení 6. výzvy PRV
Vážení žadatelé, MAS Hlubocko - Lišovsko ukončila výběr projektů v 6. výzvě PRV. Byly vyhlášeny Fiche1 Zemědělství a Fiche 7 Rozvoj obcí. Celková vyhlášená alokace 6 116 892,- Kč byla beze zbytku vyčerpána. Seznam žádostí vybraných a nevybraných k podpoře naleznete zde.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

30.8.2021 Ekoregion Úhlava, z.s.: Montessori výchova - workshop pro rodiče předškolních dětí
Montessori výchova - workshop pro rodiče předškolních dětí admin 30. Srpen 2021 - 11:59 Pojdťe s námi 15.9.2021 od 17:00 ve stopách Marie Montessori nahlédnout do tajemného světa vašeho dítěte. Jak mu porozumět a provést dítě na jeho životní cestě k harmonické, naplněné a šťastné dospělosti Vám pomůže lektorka Tereza Stratilová (andragožka a psycholožka). Workshop proběhne v MŠ KUBUKI ve Slavošovicích u Klatov. Zájemci se mohou hlásit na mailu info@kubuki.cz Na seminář je potřeba se přihlásit. Počet účastníků je omezen. Účast hrazena z projektu MAP II Klatovy a pro účastníky je zdarma.

logo Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.

30.8.2021 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.: Seznam vybraných žádostí o dotaci – 4. výzva PRV
11. 8. 2021 proběhlo věcné hodnocení projektů ze strany výběrové komise, na jednání byly projekty obodovány na základě předem stanovných preferenčních kritérií. 24. 8. 2021 výkoná rada na svém jednání schválila hodnocené projekty na základě obodování výběrové komise. Seznam-vybraných-žádostí-o-dotaci-4.-vyzva-PRV

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

27.8.2021 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Finišujeme s přípravami strategie pro roky 2021-2027
Už jen do konce srpna mají místní akční skupiny možnost podat žádost o schválení první, tzv. koncepční části strategie místního rozvoje. Nyní proto dokončujeme její přípravy, abychom vám i v následujících letech mohli finančně pomáhat s vašimi nápady. Současná verze strategie se začala rodit v listopadu minulého roku, kdy jsme na našem webu uveřejnili dotazníky zaměřující se na […]

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

25.8.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: Hlasování valné hromady per rollam – do 30. 8. 2021
Od 25. 8. do 30. 8. 2021 má valná hromada možnost hlasovat per rollam o schválení Zprávy nezávislého auditora za rok 2020 a Zprávy dozorčí rady o činnosti za rok 2020. Příspěvek Hlasování valné hromady per rollam – do 30. 8. 2021 pochází z MAS Šumperský venkov

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

24.8.2021 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Vydejte se v sobotu do říše pohádek
Bytosti z pohádek, které znaly už naše babičky, ale i postavy z příběhů zcela moderních oživí v sobotu 28. srpna 2021 dřínovský zámecký park. Dobrovolníci z místního sokola si pro děti i dospělé připravili odpoledne plné zábavy. Zajištěn je bohatý program, tombola i příjemné občerstvení. Hlavním lákadlem bude pohádková cesta zámeckým parkem. Těšit se můžete na stezku plnou […]

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

23.8.2021 Ekoregion Úhlava, z.s.: Aktivity MAP Klatovy na září a říjen 2021
Aktivity MAP Klatovy na září a říjen 2021 admin 23. Srpen 2021 - 14:56 MAP Klatovy  připravil na podzim 2021 další aktivity pro pedagogy a pedagogické pracovníky, ale i ostatní zájemce z řad rodičů a veřejnosti. Těšit se můžete na: 10. 9. 2021 Setkání výchovných poradců s PPP Klatovy (Plánická 174, Klatovy; 9:30-11:30) 13. 9. 2021 Setkání MŠ, hostem bude Mgr. Hana Švejdová (MŠ Singrova vila; 14:00-16:00) 13.9.2021 Setkání se školním psychologem, Mgr. Petrou Štefflovou, k výchovným problémům a možnosti individuálních konzultací (Plánická 174, Klatovy; 16:00-18:00) 14.9. 2021 Práce s Klokanovým kufrem v MŠ, hostem Jitka Erbanová z MŠ Přeštice (MŠ Singrova vila; 14:00-16:00) 16.9. 2021 Metodická podpora pro školy při zavádění nové informatiky, Pavel Valenta (SmartEdu) - (Plánická 174, Klatovy; 15:00-17:00) 30.9. 2021 Matematika názorně nejen pro žáky s dyskalkulií, lektor PaeDr. Renata Wolfová (Plánická 174, Klatovy; 13:00-19:30) 13.10. 2021 Školské právo, Mgr. Michaela Veselá (čas i místo bude upřesněno) 14.10.2021 Rozvoj grafomotoriky a diagnostika s Klokanovým kufrem,  Jiřina Bednářová (Plánická 174, Klatovy; 9:00-17:00  nebo čas bude upřesněn) Aktivity na podzim 2021

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

19.8.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: Vyhlašujeme 14. výzvu IROP – Infrastruktura vzdělávání III
Ke dni 21. 09. 2021 bude naše MAS vyhlašovat novou výzvu z programu IROP. 14. výzva – Infrastruktura vzdělávání III (68. výzva IROP – ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ) Příjem žádostí: 21.09. – 26.10.2021 do 12:00 Alokace výzvy (CZV): 4 270 735,98 Kč Informace k výzvě: zde Příspěvek Vyhlašujeme 14. výzvu IROP – Infrastruktura vzdělávání III pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

19.8.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: 14. výzva IROP – Infrastruktura vzdělávání III
Příjem žádostí: 21.09. – 26.10.2021 do 12:00 Alokace výzvy (CZV): 4 270 735,98 Kč   Další informace budou brzy zveřejněny. Příspěvek 14. výzva IROP – Infrastruktura vzdělávání III pochází z MAS Šumperský venkov

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

16.8.2021 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Veřejné projednání strategie MAS na období 2021-2027
Vážení občané Podřipska, začátkem roku 2021 jsme prostřednictvím dotazníkového šetření …

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

16.8.2021 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Prožijte den s místní akční skupinou
Místní akční skupina Hříběcí hory (MAS) zve malé i velké na den plný zážitků. Uskuteční se v sobotu 2. října od 10 do 14 hodin na zámku ve Zborovicích. Návštěvníci budou mít jedinečnou možnost nahlédnout pod pokličku MAS a poznat místa, která díky ní prošla zajímavou proměnou. Kromě putování po projektech na návštěvníky čekají hravé soutěže, […]

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

16.8.2021 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Bludný kruh 2021
MAS Brána Vysočiny spoluorganizuje 5. ročník orientačního MTB maratonu v rámci Evropského týdne mobilityDatum: 18. ZÁŘÍ 2021Start a cíl: Zahrada MěKS - Tišnov, Mlýnská 152Registrace do 7. 9. na Facebooku nebo na bludnykruh.mtb@gmail.com Hlavní závod Prezence: 8.00 Start závodu: 9.00 Délka tratě: 65 km a více Startovné: 900 Kč / dvojčlenný tým Rodinný závod Prezence: 9.10 Start závodu: 10.00 Délka tratě: do 18 km Startovné: 500 Kč / rodinný tým, min. 1 dospělý a 1 dítě do 15 let, max. 2 dospělí Ceny zahrnují i občerstvení pro závodníky.

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

16.8.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: Výběrové řízení na pozici Projektového manažera MAS.
Hledáme posilu do našeho týmu, a proto vyhlašujeme výběrové řízení na pracovní pozici Projektový manažer MAS (zástup za mateřskou dovolenou).  Příspěvek Výběrové řízení na pozici Projektového manažera MAS. pochází z MAS Šumperský venkov

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

12.8.2021 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Očkování bez registrace
Město Tišnov ve spolupráci s neziskovými organizacemi Podané ruce a Diecézní charitou Brno nabízí obyvatelům tišnovského regionu možnost nechat se naočkovat bez předchozí registrace. Mobilní očkovací tým přijede do Tišnova ve čtvrtek 19. 8. 2021. Od 10:00 do 18:00 hodin bude na parkovišti před radnicí „očkovací truck“, kde bude možnost se nechat naočkovat bez předchozí registrace, a to jednorázovou vakcínou Janssen (výrobce Johnson & Johnson) a vakcínou Pfizerem. V případě zájmu o vakcínu Pfizer by byl tým připraven přijet ještě jednou pro aplikaci druhé dávky.

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

11.8.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: Dozorčí rada – 25. 8. 2021
Dne 25. 8. 2021 ve 14:00 proběhne jednání dozorčí rady MAS. Jednání proběhne v kanceláři MAS Šumperský venkov (Nový Malín 240, budova Obecního úřadu).   Pozvánka – DR 25.8.2021 Příspěvek Dozorčí rada – 25. 8. 2021 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

11.8.2021 MAS Nad Prahou o.p.s.: Tour Mezi řekami míří do Zdib
MAS Nad Prahou se představí 17. 8. 2021 ve Zdibech v rámci Dne (nejen) pro seniory.  .

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

10.8.2021 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Střílecká púť o víkendu nabídne krojovaný průvod, hudbu i sport
Typickou pouťovou atmosféru si můžete od pátku do neděle vychutnat ve Střílkách. Hodové veselí se tam letos uskuteční už počtrnácté. V pátek ho odstartuje běh do Střílečáku. Závod, určený dětem do 15 let, se rozeběhne v 16 hodin z náměstí, následovat ho bude fotbalový zápas a cimbálová muzika. Kdo se raději zaposlouchá do rockových rytmů, neměl by si […]

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

9.8.2021 MAS Nad Prahou o.p.s.: 100 % dotace na výsadbu listnatých/ovocných stromů
Výzva 4/2021 Národního programu životního prostředí navazuje na úspěšnou výzvu z loňského a letošního roku. Opět vám s renomovaným zahradním architektem a dendrologem Bc. Ondřejem Turkem nabízíme dodávku na klíč, od zpracování žádosti o dotaci, přes zajištění nákupu sazenic od regionálních zahradních školek až po podání žádosti o platbu. Vy si pouze vytipujete vhodné místo a zajistíte dobrovolníky pro výsadbu. O vše ostatní se postaráme my. Bližší informace zde.

logo Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.

9.8.2021 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.: Zveřejněna koncepční část strategie 2021+ k připomínkování
Koncepční část SCLLD je základním strategickým dokumentem MAS pro období 2021 – 2027. Na tuto část budou navazovat akční plány k jednotlivým operačním programům. Koncepční část strategie byla dokončena kanceláří MAS v průběhu července 2021. Připomínkování dokumentu

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

6.8.2021 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Dokončili jsme hodnocení 6. výzvy IROP
Koncem února jsme vyhlásili 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem MAS Hříběcí hory – IROP – Bezpečnost dopravní infrastruktury III. Žadatelé své žádosti posílali elektronicky prostřednictvím systému MS2014+ od 25. února do 30. dubna 2021. Ve výzvě jsme přijali 5 projektů za celkem 7 738 828,68 Kč. Všechny […]

logo Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.

5.8.2021 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.: Zpráva o plnění strategie 1.1. – 30.6.2021
Byla zveřejněna zpráva o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. za odbdobí 1. 1. – 30. 6. 2021. Zpráva o plnění integrované strategie 1. 1. – 30. 6. 2021

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

5.8.2021 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Pozvánka na hudební festival Zdounecké arkády
Již tuto sobotu 7. srpna ožije zámek Zdounky hudbou. Rozezní ho tóny tradičního hudebního festivalu Zdounecké arkády. Jubilejní 5. ročník začíná od 15 hodin a na programu je zejména mix folku, rocku a country. I letos vybírali organizátoři hudebníky velmi pečlivě – kroměřížské skupiny Nabosso, PKM a Divousy doplní Veškerá úcta z Olomouce nebo šumperský Dunibuch. […]

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

5.8.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: Jednání programového výboru 19.8.2021
Dne 19. 8. 2021 od 14:00 proběhne v zasedací místnosti Obecního úřadu Nový Malín jednání programového výboru MAS. Předmětem jednání bude hodnocení a schválení k podpoře projektů přijatých v 5. výzvě PRV MAS Šumperský venkov. Pozvánka PV 19.8.2021 Příspěvek Jednání programového výboru 19.8.2021 pochází z MAS Šumperský venkov

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

4.8.2021 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Výsadba stromů – individuální projekty
Ministerstvo životního prostředí v Národním programu Životní prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvu č. 4/2021 Výsadba stromů – individuální projekty. Výzva je určena pro všechny typy subjektů s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí a organizačních složek státu. Podíl dotace je 100 %, min. 151 000,- Kč, max. 250 000,- Kč. Dotace je určena na pořízení sazenic stromů, na zajištění závlahy, na zpracování odborného posudku a zajištění odborného dozoru při realizaci podporovaných opatření, na zajištění publicity. Více o výzvě: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=94 a v zde .

logo Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.

2.8.2021 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.: Seznam přijatých žádostí v rámci 4. výzvy PRV
Dne 1. 8. 2021 byl ukončen příjem žádostí v rámci 4. výzvy Programu rozvoje venkova, do které mohli žadatelé z území MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko podávat své žádosti o dotace. Dohromady byly podány na MAS 3 žádosti do dvou Fichí. Seznam přijatých žádostí

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

2.8.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: Jednání výběrové komise – 16.8.2021
Dne 16. 8. 2021 od 14:00 proběhne v zasedací místnosti Obecního úřadu Nový Malín jednání výběrové komise. Předmětem jednání bude věcné hodnocení projektů přijatých v 5. výzvě PRV MAS Šumperský venkov. Pozvánka – VK 16.8.2021 Příspěvek Jednání výběrové komise – 16.8.2021 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

1.8.2021 MAS Nad Prahou o.p.s.: Fotogalerie z Letních kempů
Jak probíhaly červencové Letní kempy Nad Prahou 2021 se můžete podívat v právě zveřejněných fotogaleriích zde. Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

30.7.2021 MAS Krušné hory, o.p.s.: Podané žádosti do výzvy č. 18 IROP MAS Krušné hory
Dnes byl ukončen příjem žádostí do 18. výzvy IROP. Seznam podaných žádostí naleznete zde

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

30.7.2021 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Srpnová procházka ke Kamennému stolu u Zdislavic
Na srpen si pro Vás pes Lumpík a MAS Hříběcí hory připravili cca 2,5 km procházku v obci Troubky-Zdislavice. Těšit se můžete na krásný výhled a překvapení, které tam pro Vás Lumpík nechal. Jsou to kamínky namalované v Chráněném bydlení v Morkovicích-Slížanech. Kamínek si můžete vzít na památku a nebo můžete přinést svůj a nechat […]

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

28.7.2021 MAS Krušné hory, o.p.s.: VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO PROJEKTOVÉHO MANAŽERA
Hledáme kolegu nebo kolegyni na pozici asistent týmu a projektový manažer. Víze informací v příloze. výběrové řízení

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

23.7.2021 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Podpoříme 10 regionálních kulturních a volnočasových akcí
Venkovské tradice, je to naše! Neustále proto hledáme způsoby, jak zvyklosti a venkovskou pospolitost osvěžit, aby byly i nadále součástí našeho života. Začátkem července jsme vyhlásili výzvu na podporu našich spolků a sdružení. S žádostí o příspěvek se do ní mohl přihlásit každý členský spolek MAS, který plánuje od července do listopadu letošního roku uspořádat akci […]

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

22.7.2021 MAS Nad Prahou o.p.s.: Schválení Koncepční části SCLLD
Z Ministerstva pro místní rozvoj ČR jsme obdrželi pozitivní zprávu. Byla schválena Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Nad Prahou pro období 2021 - 2027. Její plné znění naleznete zde. Zpracování Koncepční části SCLLD probíhalo v rámci projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008206 Režijní zajištění činnosti MAS v regionu Nad Prahou.

logo MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.

21.7.2021 MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.: V Beskydech to žije – CB Family fest 2021
Tento víkend další akce z programu V Beskydech to žije! Rádi bychom Vás jménem CB Frýdlant pozvali na komorní Family fest dne 24.7. od 11:00 do 22:00 a dne 25.7. od 10:00 do 15:00. Akce se uskuteční v areálu sportovního a relaxačního centra Kotelna ve Frýdlantu n.O. Vstupné je zdarma. Program pro děti, mládež i rodiče je připraven.     Na co se […]

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

19.7.2021 MAS Krušné hory, o.p.s.: Informační seminář k 18. výzvě IROP proběhne 26.7.2021 od 13,00 hod.
Informační seminář k 18. výzvě MAS Krušné hory – IROP – Dobře udržovaný veřejný prostor a fungující dopravní a technická infrastruktura V. proběhne 26.7.2021 od 13,00 hod. Více najdete zde.

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

19.7.2021 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Hledáme nejfotogeničtější místa Hříběcích hor
Touláte se rádi Hříběcími horami s foťákem v ruce? Pak hledáme právě vás! Podělte se s námi o tipy, odkud si odnášíte ty nejkrásnější krajinky, západy slunce i prima selfíčka. My z MAS moc dobře víme, že za nejkrásnějšími a nejzajímavějšími místy planety nemusíme cestovat stovky kilometrů. Spousta z nich se ukrývá za našimi humny a jen trpělivě vyčkává […]

logo MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.

13.7.2021 MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.: V Beskydech to žije – PŘÁTELSKÉ ODPOLEDNÍ SETKÁNÍ
Jménem Klubu seniorů Lhotka bychom Vás rádi pozvali na Přátelské odpolední setkání na sportoviště Kuřín ve Lhotce, které se uskuteční 25.07.2021 od 14 hodin. Těšit se můžete na souteže, občerstvení a jistě i dobrou zábavu. Akce je další podpořenou akcí z programu V Beskydech to žije.

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

12.7.2021 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: NSA vyhlásila výzvu na rozvoj sportovišť v obcích do 3000 obyvatel
Národní sportovní agentura (NSA) vypsala nesoutěžní výzvu Kabina 2021-2025. V rámci ní může každá obec do 3000 obyvatel získat podporu až 800 000 Kč na zbudování či modernizaci/rekonstrukci sportovních zařízení včetně jejich zázemí či na vybudování bezbariérového přístupu na sportoviště. Výzva bude otevřena do konce prázdnin. Mimo obcí a svazků obcí patří mezi oprávněné žadatele také příspěvkové […]

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

8.7.2021 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: MZe znovuotevřelo program na výstavbu a modernizaci vodovodů a kanalizací
Ministerstvo zemědělství (MZe) obnovilo příjem žádostí v programu 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“. Své žádosti mohou obce, svazky obcí a další žadatelé předkládat do 30. září 2021 nebo do vyčerpání alokace. Navýšená alokace přitom činí 1 mld. korun. Od 21. června pokračuje příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci […]

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

8.7.2021 MAS Nad Prahou o.p.s.: Kontaktní místo pro seniory opět otevřeno
V Kontaktním místě (nejen) pro seniory Tulipán v Líbeznicích se na vás opět těší naše nová kolegyně každé pondělí a čtvrtek od 9 do 12 a od 13 do 16.30 hodin. Můžete využít služeb bezplatné právní a psychosociální poradny. Bližší informace naleznete zde. Službu zajišťuje a financuje MAS Nad Prahou.

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

2.7.2021 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Aktualizace harmonogramu výzev pro IROP na rok 2021
Místní akční skupina Brána Vysočiny zveřejňuje aktualizaci harmonogramu výzev pro IROP na rok 2021. V roce 2021 bude vyhlášena výzva č. 6 Infrastruktura vzdělávání III. Harmonogram výzev IROP na rok 2021 - stav k datu 2.6.2021

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

2.7.2021 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Avízo o vyhlášení výzvy
Místní akční skupina Brána Vysočiny bude v srpnu 2021 vyhlašovat v Integrovaném regionálním operačním programu výzvu č. 6 Infrastruktura vzdělávání III. Výzva bude určena pro poskytovatele zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání. Výzvou bude podporována stavební úprava a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Plánovaná alokace výzvy činí 1.014.156,- Kč. Ukončení příjmu žádostí je naplánováno na konec září 2021. Podrobnější informace, vč. hodnotících kritérií budou zveřejněny na našich webových stránkách při vyhlášení výzvy.

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

2.7.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: Valná hromada MAS – 3. 8. 2021 Zámek Třemešek, Dolní Studénky
V úterý 3. 8. 2021 v 15:00 se uskuteční valná hromada MAS Šumperský venkov, tentokrát v prostorách Komunitního centra na zámku Třemešek (Králec 603, 788 20 Dolní Studénky). Parkování je možné na parkovišti u zámku. Program jednání najdete v přiložené pozvánce, podklady k jednání průběžně přidáme na sdílený disk. Pro zajištění usnášeníschopnosti Vás prosíme o .. Více Příspěvek Valná hromada MAS – 3. 8. 2021 Zámek Třemešek, Dolní Studénky pochází z MAS Šumperský venkov

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

1.7.2021 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Letní hra pro děti: Hledej kamínky s Lumpíkem
Na začátek prázdnin jsme pro děti připravili hledání kamínků. V DZP Zborovice namalovali 19 kamínků a Lumpík je schoval u cesty z Pornic směrem k rybníku . Tak vemte děti a vyrazte na příjemnou procházku po rovné cestě lemovanou třešněmi, které jsou teď zralé . Končit můžete piknikem u rybníka nebo pokračovat dál po turistické […]

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

1.7.2021 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Vyhlásili jsme výzvu na podporu členských spolků
Od čtvrtka 1. července do pátku 16. července 2021 mohou všechny členské spolky MAS požádat o dotaci na jimi pořádané akce. Příspěvek až 5 000 Kč poskytneme na kulturní, společenské, sportovní či jiné volnočasové akce, podpořeny naopak nebudou košty pálenek, slivovice a další akce zaměřené na konzumaci alkoholu.   Cílem vyhlášené výzvy je propagace venkovských tradic […]

logo Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.

30.6.2021 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.: Vyhlášení 4. výzvy PRV
2. 7. 2027 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. vyhlásí 4. vývu PRV. Příjem žádostí do 1. 8. 2021 Základní indormace 4. výzva PRV

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

29.6.2021 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: OBNOVY MAS JIŽNÍ SLOVÁCKO
Morava a Slovácko nám vždy dávaly to nejlepší. Nyní je na nás jim pomoci. Žádáme členy a partnery všech místních akčních skupin, aby vedle pomoci konkrétním lidem, rodinám či obcím, podpořili členy a příjemce MAS Jižní Slovácko v této těžké situaci. Národní síť místních akčních skupin v koordinaci s KS MAS Jihomoravského kraje připravila transparentní účet 601 315 93 09/0800, na který je možné zasílat podporu pro členy a partnery MAS Jižní Slovácko. Výzva

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

28.6.2021 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: #nejsemprase. Platí to i pro tebe?
Letní sezóna láká do přírody spoustu výletníků. Stejně jako minulý rok i letos si mnozí z nás dopřejí víkend nebo rovnou celou dovolenou v českých lesích, luzích a hájích. A to pro přírodu znamená jediné – zvýšenou zátěž. Výlety do přírody jsou vždycky plné dobrodružství a skvělých zážitků. Neměli bychom ale zapomínat, že krajina je zároveň domovem rostlin a […]

logo Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.

27.6.2021 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.: Pomoc pro MAS Jižní Slovácko
Národní síť místních akčních skupin v koordinaci s KS MAS Jihomoravského kraje připravila transparentní účet 601 315 93 09/0800, na který je možné zasílat finanční podporu pro členy a partnery MAS Jižní Slovácko.

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

25.6.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: Ukončili jsme příjem žádostí v 5. výzvě PRV MAS Šumperský venkov
Ve středu 23. 6. 2021 jsme ukončili příjem žádostí v 5. výzvě PRV MAS Šumperský venkov, z.s. Přijali jsme celkem 11 žádostí. Nyní probíhá proces administrativní kontroly a přijatelnosti projektů. Celková alokace výzvy: 2 200 287,- Kč.  Počet přijatých projektů: celkem 11, z toho: F1 – 2 projekty F3 – 9 projektů Celkové výdaje všech .. Více Příspěvek Ukončili jsme příjem žádostí v 5. výzvě PRV MAS Šumperský venkov pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.

24.6.2021 MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.: V Beskydech to žije – Dětský den aneb Cesta kolem světa
Zveme všechny děti odpoledne 28.06.2021 na Farní zahradu do Frýdlantu nad Ostravicí. Mateřské centrum Nenuda připravilo dětský den s názvem Cesta kolem světa.  Pro děti ve věku od 2 do 7 let budou připravena herní stanoviště a dětské odpoledne bude zakončeno Námořnickou pohádkou. Jedná se o další akci z programu V Beskydech to žije finančně podpořenou  přes naši MAS.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

22.6.2021 MAS Krušné hory, o.p.s.: Upozornění - Změna výzvy č. 18 - Doprava V.
Upozorňujeme žadatele, že byla provedena změna výzvy č. 18 Doprava V. v programovém rámci IROP. Předmětem změny je posunutí termínu k podávání žádostí o dotaci z 30.6.2021 na 30.7.2021. Více najdete zde    

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

22.6.2021 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Monitorovací zpráva PRV – instrukce pro příjemce dotace
Stejně jako každý rok i letos musí lidé, kteří získali dotaci z PRV, odevzdat monitorovací zprávu. Povinnost je třeba splnit do 31. července. Zpráva se vyplňuje u všech proplacených žádostí (týká se i těch, které budou proplaceny do 31. 7. 2021) a ve stručnosti shrnuje přínosy projektu a finanční situaci žadatele. Připomínáme, že údaje se vyplňují každý […]

logo MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.

21.6.2021 MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.: V Beskydech to žije – Dětské odpoledne a smažení vaječiny
Jménem pořadatele Vás srdečně zveme na další pěknou akci z programu V Beskydech to žije, tentokrát do obce Malenovice. V sobotu 26.6.2021 se u Obecního domu uskuteční dětské odpoledne a smažení vaječiny. Dětský program je naplánován mezi 15 -17 hodinou, v podpovečer se uskuteční smažení vaječiny.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

19.6.2021 MAS Nad Prahou o.p.s.: Tour Mezi řekami míří do Hovorčovic
V rámci představování aktivit Místní akční skupiny v regionu Nad Prahou zamíří Tour Mezi řekami 2020 - 2021 v sobotu 26. června do Hovorčovic. Bližší informace naleznete na Tour Mezi řekami 2020 - 2021

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

18.6.2021 MAS Nad Prahou o.p.s.: Letní kempy Nad Prahou zdarma
Šest termínů, tři témata, dvě místa a milión zážitků. Letní kempy pro vaše děti zcela zdarma pořádá MAS Nad Prahou. Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Bližší informace, kontaktní údaje a přihlášku naleznete na Letní kempy 2021  

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

18.6.2021 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Pozvánka na komentované procházky ve Zlobicích a Bojanovicích
Lotyšsko, Bařina, Husének… Víte, odkud se ve Zlobicích-Bojanovicích vzaly tyto názvy? Nejen to vám odhalí komentované procházky s místními kronikářkami: pondělí 21. června Zlobice – sraz v 17:00 u kostela čtvrtek 24. června Bojanovice – sraz v 17:00 u kapličky Všichni jste srdečně zváni!

logo Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.

17.6.2021 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.: Výstavy vín ve Znojemské vinařské podoblasti 2021
Orientační přehled vinařských akcí v jednotlivých obcích Znojemské vinařské podoblasti v následujícím období – Vystavy vín ZVP 21

logo MAS Lužnice, z.s.

14.6.2021 MAS Lužnice, z.s.: Připomínkování strategie
K připomínkování byla vyvěšena pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021–2027. Své připomínky můžete zasílat na mas.luznice@sudomerice.cz do 21. června 2021.

logo MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.

11.6.2021 MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.: V Beskydech to žije – Malobašťanské plackové hody
Další pozvánka na akci finančně podpořenou přes naši MAS z programu V Beskydech to žije . V sobotu 19. června se v Altánu na Malé Bašce uskuteční akce ,,Malobašťanské plackové hody“- Malobašťanské plackové hody. Výdejové okno altánu bude otevřené v obědovém čase od 11:00 do 15:00 hodin. Bramborové placky připraví samotní občané Malé Bašky. Jste srdečně zváni.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

10.6.2021 MAS Krušné hory, o.p.s.: Schválená Koncepční část SCLLD 2021 - 2027
Schválenou verzi Koncepční části strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory na období 2021 - 2027 najdete zde