Zprávy z MASek

Zprávy a aktuality z webů MASek

Zprávy z MASek

logo MAS Šternbersko o.p.s.

24.1.2020 MAS Šternbersko o.p.s.: Přehled připravovaných aktivit projektu MAP II.
V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šternberk II. (zkráceně MAP II.) připravujeme pro školy a pedagogické pracovníky i zájemce z řad rodičů dětí a žáků spoustu zajímavých ak

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

23.1.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Seminář pro žadatele 4. výzvy PRV MAS Šumperský venkov – Fiche 1, Fiche 3, Fiche 5 (zemědělci, podnikatelé, lesníci) – 29. 1. 2020
Vážení žadatelé, zveme vás na Seminář pro žadatele Výzvy č.4  PRV MAS Šumperský venkov, která bude zaměřena na: Fiche1: Investice do zemědělských podniků (Zemědělci) Fiche 3: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (Podnikatelé) Fiche 5: Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh Více informací zde.   PODKLADY ZE SEMINÁŘE: zveřejníme .. Více Příspěvek Seminář pro žadatele 4. výzvy PRV MAS Šumperský venkov – Fiche 1, Fiche 3, Fiche 5 (zemědělci, podnikatelé, lesníci) – 29. 1. 2020 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

23.1.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Seminář pro žadatele 4. výzvy PRV MAS Šumperský venkov – Fiche 9 (obce, neziskovky, školy) – 30. 1. 2020
Vážení žadatelé, zveme vás na Seminář pro žadatele Výzvy č.4  PRV MAS Šumperský venkov, která bude zaměřena na: Fiche 9: Základní služby a obnova šumperského venkova (tzv. čl. 20) Více informací zde.   Seminář proběhne 30. ledna 2020 od 13:00 v zasedací místnosti Obce Nový Malín.   Program semináře: Obecné podmínky pro podporu z PRV (Program rozvoje venkova) Specifické podmínky .. Více Příspěvek Seminář pro žadatele 4. výzvy PRV MAS Šumperský venkov – Fiche 9 (obce, neziskovky, školy) – 30. 1. 2020 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Naděje o.p.s.

23.1.2020 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 11. února 2020 od 13:00 hod. v Lišnici

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

22.1.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Vyhlašujeme 4. výzvu PRV zaměřenou na podnikatele, lesníky, zemědělce a nově obce a neziskovky
V pátek 24. ledna 2020 vyhlašujeme Výzvu č. 4 PRV (Programu rozvoje venkova) zaměřenou na investiční dotace pro podnikatele, vlastníky lesů a zemědělce a nově také obce a neziskové organizace (tzv. čl. 20) z našeho regionu.  Výzva bude vyhlášena na: Fichi 1: Investice do zemědělských podniků (Zemědělci) Fichi 3: Podpora investic na založení nebo rozvoj .. Více Příspěvek Vyhlašujeme 4. výzvu PRV zaměřenou na podnikatele, lesníky, zemědělce a nově obce a neziskovky pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Naděje o.p.s.

22.1.2020 MAS Naděje o.p.s.: 20200115 Zápis č. 1/2020
Zápis č. 1/2020 ze společného jednání pracovních skupin Čtenářská a Matematická gramotnost a Rovné příležitosti ze dne 15. 1. 2020

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

21.1.2020 MAS Krušné hory, o.p.s.: Jednání Rozhodovacího orgánu
Dne 31. 1. 2020 v 9:00 hod proběhne v kanceláři MAS jednání Rozhodovacho orgánu. Předmětem jednání bude doporučení předložených žádostí v programovém rámci OPZ k financování, schválení harmonogramu výzev a schválení 16.výzvy MAS KH - IROP Doprava IV a 17.výzvy MAS KH - IROP Vzdělávání IV

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

21.1.2020 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Informace o výzvě Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
Plán otevření výzvy: červen 2020 Předpokládaná alokace: 1 500 000,- Kč Podpora je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech. POZOR!!! Podporovány jsou pouze investiční výdaje a výdaje na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku vzniklé nejdříve k datu podání Žádosti o dotaci na MAS. Výše podpory Dotace je stanovena ve výši 80 % způsobilých výdajů projektu. Oblasti podpory  The post Informace o výzvě Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo MAS Šternbersko o.p.s.

20.1.2020 MAS Šternbersko o.p.s.: MAS Šternbersko vyhlašuje výběrové řízení na pozici asistent/asistentka v kanceláři MAS Šternbersko o.p.s.
MAS ŠTERNBERSKO VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ MÍSTO   ASISTENT/ASISTENTKA v kanceláři MAS Šternbersko o.p.s.   MAS ŠTERNBERSKO O.P.S. HLEDÁ TVŮRČÍ A SAMOSTATNOU OSOBU NA PRACOVNÍ MÍSTO AS

logo MAS Vladař o.p.s.

20.1.2020 MAS Vladař o.p.s.: Vyhlášena 4. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Podniky a podnikatelé na území MAS Vladař mohou podávat od 3.2.2020 žádosti o podporu investic do svých podniků. MAS Vladař může podpořit projekty 22,697.000,- Kč, dotace může být 45% pro nezemědělce, 50% pro zemědělské podnikatele a 100% na opatření zvyšující společenskou funkci lesů. Žádosti o podporu je možné podávat až do 24.2.2020.

logo MAS Naděje o.p.s.

20.1.2020 MAS Naděje o.p.s.: 20200109 Zápis č. 1/2020
Zápis č. 1/2020 z jednání Výběrové komise Místního partnerství ze dne 9. 1. 2020

logo MAS Naděje o.p.s.

20.1.2020 MAS Naděje o.p.s.: Domovní čistírny odpadních vod
Dotace Ministerstva životního prostředí

logo MAS Naděje o.p.s.

20.1.2020 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s.
Jednání Správní rady MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 12. února 2020 od 14:00 hod. v Lišnici

logo MAS Naděje o.p.s.

20.1.2020 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 12. února 2020 od 15:00 hod. v Lišnici

logo MAS Naděje o.p.s.

20.1.2020 MAS Naděje o.p.s.: Regionální veletrh pracovních příležitostí
4. ročník Regionálního veletrhu pracovních příležitostí

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

20.1.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Vzor textu na web – 4. výzva PRV MAS Šumperský venkov
Byli jsme podpořeni z MAS Šumperský venkov! Náš projekt s názvem: >>>>„Název projektu z Žádosti o dotaci“>>„doplnit informace z .. Více Příspěvek Vzor textu na web – 4. výzva PRV MAS Šumperský venkov pochází z MAS Šumperský venkov

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

17.1.2020 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Plán výzev MAS
MAS Hlubocko - Lišovsko plánuje v první polovině roku vyhlásit zbývající alokace v programových rámcích IROP i PRV. V programovém rámci IROP bude vyhlášeno opatření Doprava s celkovou alokací cca 3 650 000,- Kč v aktivitách Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava, a opatření Vzdělávání s celkovou alokací cca 4 440 000,- Kč v aktivitách Předškolní vzdělávání, Základní vzdělávání, Mimoškolní a Celoživotní vzdělávání. V programovém rámci PRV MAS v současné době připravuje změnu SCLLD pro článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. V plánované výzvě pro Fichi 8 Rozvoj obcí bude vyhlášena zbývající alokace cca 5 mil. Kč, a to v možných aktivitách: Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven a Stezky.

logo MAS Naděje o.p.s.

17.1.2020 MAS Naděje o.p.s.: Přehled činnosti MAS Naděje o.p.s. za rok 2019
Informace o činnosti MAS Naděje o.p.s. v roce 2019

logo MAS Vladař o.p.s.

17.1.2020 MAS Vladař o.p.s.: Pozvánka na školení pro žadatele v rámci vyhlášení 4. výzvy PRV MAS Vladař
MAS Vladař připravuje v úterý 28. 1. (Podbořany) a ve čtvrtek 30. 1. 2020 (Žlutice) pro zájemce o podporu investic do podnikání na venkově semináře k právě vyhlášené výzvě. Podnikáte na venkově, na území MAS Vladař? Jste srdečně zváni!

logo MAS Šternbersko o.p.s.

15.1.2020 MAS Šternbersko o.p.s.: MAS Šternbersko na třetím místě v soutěži NEZISKOVKA ROKU 2019
Místní akční skupina Šternbersko se umístila na krásném třetím místě v soutěži Neziskovka roku 2019. Zástupci MAS ocenění převzali v rámci slavnostního večera, který se uskutečnil v úterý 14.1.2020

logo MAS Sedlčansko, o.p.s.

15.1.2020 MAS Sedlčansko, o.p.s.: AVÍZO VÝZVY PRV
Blíží se vyhlášení nové výzvy v rámci Programu rozvoje venkova (PRV) Více informací naleznete zde Pro bližší informace nás prosím kontaktujte

logo MAS Naděje o.p.s.

15.1.2020 MAS Naděje o.p.s.: Žádost o platbu projektu za 1. monitorovací období
Žádost o platbu projektu za 1. monitorovací období SCHVÁLENA

logo Bystřička, o.p.s.

14.1.2020 Bystřička, o.p.s.: Seminář OPZ pro realizátory projektů na Sociální služby a práce
Dne 15.1.2020 se uskuteční seminář pro příjemce z výzvy na Sociální služby a práce. Seminář se uskuteční v kanceláři MAS od 9 hod. Více

logo MAS Vladař o.p.s.

14.1.2020 MAS Vladař o.p.s.: VÝBĚR projektů doporučených k financování - 11. výzva MAS Vladař IROP 5
Dne 19. 12. 2019 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kde byl sestaven seznam vybraných projektů doporučených k financování.

logo MAS Naděje o.p.s.

14.1.2020 MAS Naděje o.p.s.: 20200109 Hlasování per rollam
Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 9. 1. 2020

logo MAS Naděje o.p.s.

10.1.2020 MAS Naděje o.p.s.: HARMONOGRAM výzev pro rok 2020
Zveřejnění aktualizovaného harmonogramu pro rok 2020

logo MAS Šternbersko o.p.s.

9.1.2020 MAS Šternbersko o.p.s.: Propagace SCLLD MAS Šternbersko na akcích
Dovolujeme si Vás informovat, že na základě rozhodnutí Správní rady MAS BUDE OD 10. 1. 2020 ZAHÁJEN SBĚR ŽÁDOSTÍ ZÁJEMCŮ O PROPAGACI STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE V ÚZEMÍ MAS ŠTERNBERS

logo MAS Naděje o.p.s.

9.1.2020 MAS Naděje o.p.s.: Den otevřených dveří na Gymnáziu T. G. Masaryka
Den otevřených dveří na Gymnáziu T. G. Masaryka v Litvínově

logo Bystřička, o.p.s.

8.1.2020 Bystřička, o.p.s.: Ukončení výzev OPŽP
Dne 6.1.2020 byla ukončena třetí a čvrtá výzva OPŽP. Byl podán pouze jeden projekt do Intravilánové zeleně a bude následovat jeho hodnocení. Bližší informace naleznete ZDE

logo Bystřička, o.p.s.

8.1.2020 Bystřička, o.p.s.: Ukončení výzev v rámci Operačního programu životního prostředí
Dne 6.1 byla ukončena třetí a čtvrtá výzva Operačního programu životní prostředí. Byl podán pouze jedne projekt Obnova ploch zeleně sídliště v Přáslavicích Více informací naleznete ZDE

logo MAS Vladař o.p.s.

8.1.2020 MAS Vladař o.p.s.: Podpora obnovy a rozvoje venkova - probíhající výzvy rok 2020
Podpora rozvoje regionů, podprogramů: "Podpora obnovy a rozvoje venkova" a "Podpora obcí s počtem obyvatelů od 3 001 do 10 000"

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

8.1.2020 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2020
6. ledna 2019 vyhlásil Ústecký kraj dotační program „Podpora začínajících …

logo Místní akční skupina Pomalší o.p.s.

8.1.2020 Místní akční skupina Pomalší o.p.s.: Koníček nabízí práci od 55+
Je vám více než 55 let a jste více jak 5 měsíců v evidenci úřadu práce? Pak čtěte více ZDE.

logo MAS Naděje o.p.s.

8.1.2020 MAS Naděje o.p.s.: Jak nastartovat inovace ve firmách
3. ročník akce Inovačního centra ÚK s UJEP

logo MAS Naděje o.p.s.

8.1.2020 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Pracovních skupin
4. společné jednání pracovních skupin projektu Místní akční plán vzdělávání II pro ORP Litvínov

logo MAS Sedlčansko, o.p.s.

7.1.2020 MAS Sedlčansko, o.p.s.: Seznam přijatých žádostí do 5. výzvy IROP
Rádi bychom upozornili, že byl vyvěšen seznam přijatých žádostí do Výzvy č.5 IROP. Seznam naleznete zde Nyní probíhá administrativní kontrola, kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí.

logo MAS Sedlčansko, o.p.s.

7.1.2020 MAS Sedlčansko, o.p.s.: Seznam přijatých žádosti do 4. výzvy IROP
Rádi bychom upozornili, že byl vyvěšen seznam přijatých žádostí do Výzvy č.4 IROP. Seznam naleznete zde Nyní probíhá administrativní kontrola, kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí.

logo MAS Naděje o.p.s.

7.1.2020 MAS Naděje o.p.s.: 20191210 Zápis ze společného jednání
Zápis č. 2/2019 ze společného jednání Správní a Dozorčí rady společnosti ze dne 10. 12. 2019

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

7.1.2020 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Portál farmáře
Od ledna 2020 nastaly v Portálu farmáře velké změny, od 6.1.2020 je zde mj. k dispozici nový postup pro přípravu a podání Žádosti o dotaci. Postup  Berte prosím na vědomí, že s formulářem Žádosti o dotaci je přes Portál farmáře potřeba podat také všechny přílohy, zmíněné v aktuálních Pravidlech pro opatření 19.2.1 a také všechny přílohy, prokazující vámi požadované preferenční body v samotné žádosti o dotaci. Pokud nám nepodáte přílohy k preferenčním kritériím, nebudou vám preferenční body uděleny! Žádosti o dotaci je samozřejmě možné s námi konzultovat (Milan Kouřil, kontakt E-mail: prv@masbranavysociny.cz, telefon: 774 585 169). Pozor prosím na novou podobu příloh "Prohlášení o kategorii podniku" a "Prohlášení de minimis" u žádostí o dotaci, kterých se to týká. Termín pro podání žádosti o dotaci končí 16/1/2020, nenechávejte prosím nic na poslední chvíli! Více zde 

logo MAS Vladař o.p.s.

6.1.2020 MAS Vladař o.p.s.: Administrace dotačních programů zemědělských národních dotací v roce 2020
Počínaje rokem 2020 přechází administrace dotačních programů dle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací plně do kompetence Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „Fond“).

logo MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.

6.1.2020 MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.: V ROCE 2020 BUDEME OPĚT PODPOROVAT ZEMĚDĚLCE, ALE I OBČANSKOU VYBAVENOST
Co nás čeká v roce 2020? Je toho spousta a o některých dotacích jsme Vás již informovali na konci loňského roku. Nově pro Vás připravujeme další výzvu v rámci Programu rozvoje venkova, která bude zaměřena nejenom na zemědělské podnikatele, ale nově i na podporu občanské vybavenosti (veřejná prostranství v obcích, hasiči, mateřské a základní školy a v neposlední řadě kulturní a spolková zařízení včetně knihoven). […]

logo Místní akční skupina Pomalší o.p.s.

6.1.2020 Místní akční skupina Pomalší o.p.s.: seminář TŘETÍ RODIČ
Pozvánka na seminář o „patchworkových rodinách“  kdy: 20.ledna 2020 v 18hod kde: rodinné centrum Budíček, Bezručova 194, Kaplice více podrobností ZDE  

logo MAS Labské skály, z.s.

6.1.2020 MAS Labské skály, z.s.: Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2020
Vyhlášení dotačního programu „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2020“

logo MAS Labské skály, z.s.

6.1.2020 MAS Labské skály, z.s.: Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2020
Vyhlášení dotačního programu „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2020“

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

5.1.2020 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Třetí novoroční výstup na Holý Vrch
  Po všech ponurých zimně-nezimních šedivých dnech v závěru starého roku jsme se probudili do zářivého rána roku nového – roku 2020. Určitě to měly na svědomí sluneční paprsky, které 1. ledna odpoledne vytáhly na Holý Vrch početné skupinky dospělých a dětí. Blížily se pěšky, vytrvalí sportovci přijeli na kolech, malé děti v kočárkách. S elánem a dobrou náladou se 3. The post Třetí novoroční výstup na Holý Vrch appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

3.1.2020 MAS Krušné hory, o.p.s.: Jednání Výběrové komise 8. 1. 2020
Dne 8. 1. 2020 proběhne jednání Výběrové komise k hodnocení žádostí podaných do 4. kola výzev OPZ. Pozvánka zde

logo MAS Vladař o.p.s.

3.1.2020 MAS Vladař o.p.s.: Harmonogram výzev IROP 2020
Dne 19. 12. 2019 byl na jednání Rozhodovací komise MAS schválen nový Harmonogram výzev operačního programu IROP na rok 2020.

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

1.1.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Změny SCLLD MAS v Programu rozvoje venkova
Změna platná k 18. 12. 2019 vytvoření nové fiche: F9 Základní služby a obnova šumperského venkova (tzv. čl. 20), zrušení F2, F4, F6, F7, přesuny alokací, doplnění principů pro stanovení preferenčních kritérií, aktualizace finančního plánu PRV a souvisejících indikátorů ŽoZ PRV MAS Šumperský venkov Změny strategie v operačním programu PRV Příspěvek Změny SCLLD MAS v Programu rozvoje venkova pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Naděje o.p.s.

27.12.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191210 Zápis č. 8/2019
Zápis č. 8/2019 z jednání Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 10. 12. 2019

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

20.12.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Příjem žádostí o dotaci na cyklostezky je prodloužen
MAS Podřipsko prodloužila lhůtu příjmu žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního …

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

19.12.2019 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Místní akční skupiny přivedly do Jihočeského kraje miliardu z EU
Zástupci Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. se ve dnech 10. a 11. 12. 2019 zúčastnili konference k 10. výročí vzniku Krajského sdružení Národní sítě Místních akčních skupin České republiky Jihočeského kraje (KS NS MAS JčK) v Nových Hradech. Jihočeské MAS v současné době působí na cca 92% rozlohy Jihočeského kraje a od počátku dotačního období 2014 - 2020 zvládly do svých území alokovat již téměř miliardu korun ve všech operačních programech, které administrují. Více informací naleznete zde:

logo MAS Naděje o.p.s.

18.12.2019 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 9. ledna 2019 od 9:00 hod. v Lišnici

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

17.12.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok!
Vážení kolegové, přátelé a partneři, za celý kolektiv MAS Šumperský venkov Vám přejeme příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně stěstí, zdraví, lásky a úspěchů v dotacích, práci i doma. Těšíme se na spolupráci v roce 2020! Příspěvek Přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok! pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Vladař o.p.s.

16.12.2019 MAS Vladař o.p.s.: UKONČENO věcné hodnocení žádostí - 11. výzva IROP MAS Vladař, SEZNAM doporučených projektů
Dne 2. 12. 2019 proběhlo hodnotící jednání Výběrové komise MAS Vladař, kdy výstupem bylo sestavení seznamu přijatých žádostí, které byly úspěšně vyhodnoceny v rámci věcného hodnocení v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař - 11. výzva MAS Vladař – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IV. (IROP5)

logo MAS Naděje o.p.s.

16.12.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191204 Zápis č. 3/2019
Zápis č. 3/2019 ze společného jednání pracovních skupin Čtenářská a Matematická gramotnost a Rovné příležitosti ze dne 4. 12. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

16.12.2019 MAS Naděje o.p.s.: Evropská venkovská deklarace mládeže
Setkání Evropského Venkovského Parlamentu

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

15.12.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Připravujeme 4. dotační výzvu PRV MAS Šumperský venkov. O čem bude?
Na co bude možné v příštím roce žádat ve 4. výzvě PRV MAS Šumperský venkov?           Plakátky v plné velikosti:       Příspěvek Připravujeme 4. dotační výzvu PRV MAS Šumperský venkov. O čem bude? pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

13.12.2019 MAS Krušné hory, o.p.s.: Poděkování - Setkání partnerů
MAS Krušné hory děkuje partnerům MAS Krušné hory za účast naSetkání partnerů, které úspěšně proběhlo v příjemné atmosféře dne        28. 11. 2019.Velké poděkování patří Horskému statku Abertamy, farmě KubernátDěpoltovice, statku Bor Zeos, pekárně Aurinka a Pivovaru Ryžovna za poskytnutnísvých produktů, ze kterých bylo přichystáno výborné občerstvení.Přejeme všem krásné adventní dny a těšíme se na dalšíspolupráci.

logo MAS Vladař o.p.s.

13.12.2019 MAS Vladař o.p.s.: VÝBĚR PROJEKTŮ doporučených k financování ve výzvě Podpora komunitního života na venkově 2019 PK
V úterý 3. prosince proběhlo v prostorách kanceláře MAS Vladař jednání Rozhodovací komise, která zde vybrala projekty doporučené k financování ve výzvě Podpora komunitního života na venkově 2019 PK.

logo Bystřička, o.p.s.

12.12.2019 Bystřička, o.p.s.: Zasedání Rady MAS
Dne 10.12. 2019 v 16.30 hod. proběhlo v kulturním domě Nadační ve Velké Bystřici jednání rady MAS. Na jednání Rada MAS rozhodla především o projektech podaných do výzev IROP a OPZ a rovněž harmonogramu výzev pro rok 2020. Rada MAS projednala závěry věcného hodnocení a schválila oba posuzované projekty k podpoře dle hodnocení výběrové komise. Detailněji ZDE pro […]

logo MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.

12.12.2019 MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.: Změna adresy kanceláře
Od 1.1.2020 jsme nově na adrese Čeladná 712, 739 12 Čeladná, sídlo i ostatní kontakty zůstávají nezměněny.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

12.12.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Vyhlášena výzva na podporu výstavby školek a škol v regionu
Dne 11. prosince 2020 byla vyhlášena výzva č. 6 MAS Nad Prahou-IROP-Formální a zájmové vzdělávání po celý život. Text výzvy včetně příloh s kritérii hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti i věcného hodnocení naleznete zde. Seminář pro potenciální žadatele se uskuteční 15. ledna 2020. Bližší informace naleznete zde.

logo Bystřička, o.p.s.

9.12.2019 Bystřička, o.p.s.: Zasedání výběrové komise k hodnocení projektů IROP a OPZ
Dne 4.12.2019 se sešla výběrové komise k hodnocení žádostí podaných do výzvy IROP Infrastruktura pro základní školy II a do výzvy OPZ Sociální práce. V rámci každé výzvy byl podán jeden projekt. Oba pak splnily podmínky hodnocení. Bližší informace jsou uvedeny pro projekt IROP ZDE a pro projekt OPZ ZDE.

logo Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.

9.12.2019 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.: Vyhlášení výzvy – IROP – Bezpečnost a udržitelná doprava
Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. dne 9. 12. 2019 vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Příjem žádostí do 28. 2. 2020 1. VÝZVA – IROP – Bezpečnost a udržitelá doprava

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

9.12.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Pozvánka na seminář pro žadatele o podporu – výzva „MAS Zálabí – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání III“
MAS Zálabí, z.s. Vás tímto zve na seminář pro žadatele o podporu v rámci výzvy MAS z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Zálabí – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání III“, která byla vyhlášena dne 1. 11. 2019. Seminář se uskuteční dne 17. prosince 2019, od 15:30 hod., v Hotelu Racek v Týnci nad Labem. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce. V The post Pozvánka na seminář pro žadatele o podporu – výzva „MAS Zálabí – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání III“ appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo MAS Naděje o.p.s.

6.12.2019 MAS Naděje o.p.s.: Pozvánka na seminář
Pozvánka na seminář pro žadatele ve výzvě č. 5 MAS Naděje o.p.s. v rámci OPŽP - "Revitalizace sídelní zeleně - II."

logo MAS Naděje o.p.s.

6.12.2019 MAS Naděje o.p.s.: Pozvánka na seminář
Pozvánka na seminář pro žadatele ve výzvě č. 6 MAS Naděje o.p.s. v rámci OPŽP - "Výsadba dřevin - IV."

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

6.12.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Kontrola formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti – „Výzva MAS Zálabí, z.s., OPZ – Prorodinná opatření III“ – B77/03_16_047/CLLD_16_02_103
MAS Zálabí, z.s. provedlo hodnocení formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti u projektu předloženého v rámci výzvy –  „Výzva MAS Zálabí, z.s., OPZ – Prorodinná opatření III „-B77/03_16_047/CLLD_16_02_103 , která byla uzavřena dne 30. 11. 2019. V rámci výzvy byl předložen 1 projekt zaměřený na přípravu a realizaci příměstského tábora v Týnci nad Labem, který předložil Oblastní The post Kontrola formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti – „Výzva MAS Zálabí, z.s., OPZ – Prorodinná opatření III“ – B77/03_16_047/CLLD_16_02_103 appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo MAS Vladař o.p.s.

5.12.2019 MAS Vladař o.p.s.: Adventní newsletter OP VVV o Šablonách III
Dotaz měsíce k šablonám (listopad), Prezentace k výzvě Šablony III, Nové číslo Novvvinek

logo MAS Vladař o.p.s.

5.12.2019 MAS Vladař o.p.s.: UKONČEN PŘÍJEM žádostí - výzva č. 12., 13. MAS Vladař
Dne 29.11.2019 v 10:00 hodin byl ukončen příjem žádostí o podporu v systému MS 2014+ v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař - 12.výzva MAS Vladař – IROP 1 (TELEMATIKA pro veřejnou dopravu) a dne 2.12.2019 v 10:00 hodin 13.výzva MAS Vladař - IROP 1 (BEZPEČNOST dopravy)

logo MAS Naděje o.p.s.

5.12.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191120 Zápis č. 2/2019
Zápis č. 2/2019 ze společného jednání pracovních skupin Čtenářská a Matematická gramotnost a Rovné příležitosti ze dne 20. 11. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

5.12.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191120 Zápis č. 3/2019
Zápis č. 3/2019 z jednání Valné hromady Místního partnerství ze dne 20. 11. 2019