Zprávy z MASek

Zprávy a aktuality z webů MASek

Zprávy z MASek

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

21.8.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Seminář: Dotace pro podnikatele na Šumpersku – nejen přes MAS
Podnikatelé, firmy a řemeslníci na Šumpersku! Připravujeme pro vás seminář k dotačním možnostem, které máte možnost čerpat nejen přes místní akční skupiny (MAS), ale i z jiných dalších zdrojů (CzechInvest, CzechTrade, API, TAČR). Seminář proběhne v Šumperku 9. 9. 2019 od 13:00.  Seminář je ZDARMA  – nutná je však registrace. Více informací najdete v přiložené .. Více Příspěvek Seminář: Dotace pro podnikatele na Šumpersku – nejen přes MAS pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Naděje o.p.s.

21.8.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20190813 Zápis č. 6/2019
Zápis č. 1/2019 z jednání Administrativního týmu ze dne 13. 8. 2019

logo MAS Broumovsko+, z. s.

20.8.2019 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+ – IROP – Doprava II
Můžete žádat na tyto typy projektů: rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení, rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchody a lávky pro chodce přes silnice, místní komunikace a železniční dráhu, realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční a pěší dopravy. Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: MAS nestanovila. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 Kč. Text výzvy a přílohy: Výzva MAS Broumovsko+ – IROP – Doprava II (.pdf) Příloha č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti (.pdf) Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení (.pdf) Důležité dokumenty: Metodika hodnocení projektů MAS Broumovsko+ pro IROP Kontrolní list k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (.pdf) Kontrolní list k věcnému hodnocení (.pdf) Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce IROP Seminář pro žadatele: MAS Broumovsko+ – IROP – Doprava II - MAS Broumovsko+.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

20.8.2019 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+ – IROP – Cyklodoprava I
Můžete žádat na tyto typy projektů: rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem, rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací, úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních průhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola. Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: MAS nestanovila. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 200 000 Kč. Text výzvy a přílohy: Výzva MAS Broumovsko+ – IROP – Cyklodoprava I (.pdf) Příloha č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti (.pdf) Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení (.pdf) Důležité dokumenty: Metodika hodnocení projektů MAS Broumovsko+ pro IROP Kontrolní list k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (.pdf) Kontrolní list k věcnému hodnocení (.pdf) Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce IROP Seminář pro žadatele: MAS Broumovsko+ – IROP – Cyklodoprava I - MAS Broumovsko+.

logo Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.

20.8.2019 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.: Seznam schválených projektů v prámci programu Malý LEADER
Dne 19. 8. 2019 proběhlo hodnocení žádostí v rámci programu MALÝ LEADER, do které mohli žadatelé z území MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko podávat své žádosti o podporu na akce, které jsou prospěšné lidem na území a přispívají k rozvoji spolkového a zájmového života, ke spolupráci místních komunit nebo ochraně kulturního a přírodního dědictví. K podpoře … Pokračovat ve čtení »

logo MAS Sedlčansko, o.p.s.

18.8.2019 MAS Sedlčansko, o.p.s.: Výběr projektů v rámci 3. výzvy IROP
Na jednání Rozhodovacího výboru dne 14.8.2019 došlo k výběru projektů v rámci 3. výzvy IROP Více informací naleznete zde

logo MAS Naděje o.p.s.

16.8.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20190813 Hlasování per rollam
Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 13. 8. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

16.8.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20190621 Zápis č. 1/2019
Zápis č. 1/2019 z jednání Administrativního týmu s vedoucími pracovních skupin ze dne 21. 6. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

16.8.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20190618 Zápis č. 5/2019
Zápis č. 5/2019 z jednání Administrativního týmu ze dne 18. 6. 2019

logo MAS Sedlčansko, o.p.s.

13.8.2019 MAS Sedlčansko, o.p.s.: JEDNÁNÍ Rozhodovacího výboru – VÝZVA Č. 3 IROP
Rádi bychom Vás informovali, že dne 14.8.2019 od 8:00 proběhne jednání rozhodovacího výboru, na kterém budou vybírány projekty v rámci Výzvy č. 3 – IROP – Komunitní centra II. Pozvánku naleznete zde.

logo MAS Sedlčansko, o.p.s.

13.8.2019 MAS Sedlčansko, o.p.s.: Výsledek jednání Výběrové komise – Výzva č. 3 IROP
Rádi bychom Vás informovali, o výsledcích jednání VK ze dne 12.8.2019. Vše potřebné naleznete zde

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

9.8.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Připravujeme novou výzvu IROP
MAS Nad Prahou připravila pro žadatele o podporu investic do sociálních podniků 15 miliónů pro podzimní výzvu. Více na Aktuální informace pro žadatele

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

9.8.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Prezentace ze semináře pro žadatele IROP
Na webové stránky MAS Nad Prahou byla vložena prezentace ze seminářů pro žadatele ve Výzvě č. 4 MAS Nad Prahou - IROP - Na kole do zaměstnání, škol a za službami. Prezentaci naleznete zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

9.8.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Zrušené konzultace IROP
Omlouváme se všem žadatelům, ale až do konce srpna jsou zrušené konzultační hodiny manažerky programového rámce IROP ing. Ivy Cucové. Své projekty můžete konzultovat telefonicky s ing. Karlem Novákem, 728 673 860. Děkujeme za pochopení.

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

9.8.2019 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Obce mohou žádat o dotace z programu Výstavba
Výzva č. 1/112/2019 – dotace Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Výstavba pro obce – na pořízení sociálních bytů, sociálních domů a smíšených domů dle NV č. 112/2019 Státní fond rozvoje bydlení vyhlašuje dne 20. května 2019… See more ›

logo MAS Sedlčansko, o.p.s.

8.8.2019 MAS Sedlčansko, o.p.s.: Jednání výběrové komise – Výzva č. 3 IROP
Rádi bychom Vás informovali, že dne 12.8.2019 od 15:00 proběhne jednání výběrové komise, na kterém budou hodnoceny projekty v rámci Výzvy č. 3 – IROP – Komunitní centra II. Pozvánku naleznete zde.

logo MAS Vladař o.p.s.

7.8.2019 MAS Vladař o.p.s.: Čtvrtý ročník startupového festivalu Festup Ústeckého kraje
Festup se uskuteční 22. října od 11:00 v prostorách Pedagogické fakulty UJEP (Ústí nad Labem, České mládeže 8). Festival je výjimečnou akcí, na které mohou žáci získat cenné zkušenosti i důležité kontakty z praxe

logo MAS Vladař o.p.s.

7.8.2019 MAS Vladař o.p.s.: VÝBĚR projektů doporučených k financování - 7. výzva MAS Vladař IROP 2
Dne 29. 7. 2019 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kde byl sestaven seznam vybraných projektů doporučených k financování.

logo MAS Vladař o.p.s.

7.8.2019 MAS Vladař o.p.s.: UKONČENO věcné hodnocení žádostí - 8. výzva IROP MAS Vladař, SEZNAM doporučených projektů
Dne 30. 7. 2019 proběhlo hodnotící jednání Výběrové komise MAS Vladař, kdy výstupem bylo sestavení seznamu přijatých žádostí, které byly úspěšně vyhodnoceny v rámci věcného hodnocení v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař - 8.výzva MAS Vladař–IROP–Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví I. (IROP6)

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

7.8.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Věcné hodnocení projektu OPZ – „Výzva MAS Zálabí, z.s., – OPZ – Prorodinná opatření II“ – 881/03_16_047/CLLD_16_02_103.
MAS Zálabí vyhlásila dne 1. 5. 2019 výzvu Výzva MAS Zálabí, z.s.,  – OPZ – Prorodinná opatření II – 881/03_16_047/CLLD_16_02_103. Cílem výzvy bylo podpořit zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt), aktivitu doprovody na kroužky a zájmové aktivity, podpořit vznik a rozvoj příměstských táborů, podpořit The post Věcné hodnocení projektu OPZ – „Výzva MAS Zálabí, z.s., – OPZ – Prorodinná opatření II“ – 881/03_16_047/CLLD_16_02_103. appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo MAS Naděje o.p.s.

7.8.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20190731 Hlasování per rollam
Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 31. 7. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

7.8.2019 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 22. srpna 2019 od 9:00 hod. v Lišnici

logo MAS Naděje o.p.s.

7.8.2019 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 26. srpna 2019 od 15:00 hod. v Lišnici

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

6.8.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Jednání programového výboru – 5. 8. 2019
5. 8. 2019  programový výbor MAS per rollam schválil výběr projektů 3. výzvy OPZ – Zaměstnanost.  Do 3. výzvy – Zaměstnanost se přihlásily dva projekty. Hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti prošly oba projekty.  Jeden projekt nesplnil podmínky věcného hodnocení a z dalšího hodnocení byl vyřazen. Projekt Podpora prostupného zaměstnání v regionu MAS úspěšně prošel věcným hodnocením .. Více Příspěvek Jednání programového výboru – 5. 8. 2019 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Vladař o.p.s.

6.8.2019 MAS Vladař o.p.s.: Modifikace 9. výzvy (MŠ), 10. výzvy (ZŠ), 11. výzvy (SŠ a VOŠ) MAS Vladař - IROP 5
Modifikace 9. výzvy - IROP 5 , 10. výzvy - IROP 5, 11. výzvy - IROP 5 MAS Vladař která se týká prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu v MS2014+

logo MAS Vladař o.p.s.

6.8.2019 MAS Vladař o.p.s.: Aktualizace Harmonogramu výzev IROP 2019
Dne 29. 7. 2019 proběhlo jednání RK MAS, kde byly schváleny potřebné změny v Harmonogramu výzev operačního programu IROP na rok 2019.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

5.8.2019 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Země živitelka 2019
Vážení přátelé a příznivci venkova, dovolujeme se Vás jménem Okresní agrární komory České Budějovice a Jihočeského kraje pozvat na 46. ročník výstavy Země živitelka, která se uskuteční ve dnech 22. - 27. 8. 2019 na Výstavišti České Budějovice. MAS Hlubocko - Lišovsko se bude výstavy aktivně účastnit v rámci expozice Jihočeského kraje. Veškeré informace a bohatý program výstavy naleznete zde:

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

4.8.2019 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Pozvánka na dvoudenní akci v říjnu
Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny srdečně zvou na exkurzi Krátké dodavatelské řetězce a místní trhy inspirace potravinových iniciativ v ČRTermín: 14–15. říjen 2019Čas a místo odjezdu: 7:30 hod. Tišnov, náměstí Míru 111 (radnice) 8:30 hod. Brno, OC Olympie, U Dálnice 777, Modřice (zóna žlutá – http://www.olympia-centrum.cz/cz/parkovani)Návrat do Brna cca v 17:00 hod., do Tišnova cca 18:00 hod. V rámci exkurze je z prostředků Celostátní sítě pro venkov hrazena účastníkům doprava, pohoštění, návštěvy na farmách, lektoři.Účastníci exkurze si sami hradí ubytování, vč. snídaně ve výši 500 Kč/osoba/noc.Platbu po potvrzení přihlášení posílejte na účet: 3224225309/0800, do poznámky uveďte vaše jméno a příjmení. Bližší informace a závazná registrace je možná v termínu do 8. října 2019 do 12:00 hod. na e-mail manager@masbranavysociny.czPozvánka

logo Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.

3.8.2019 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.: Seznam přijatých žádostí v rámci programu MALÝ LEADER
Dne 31. 7. 2019 byl ukončen příjem žádostí v rámci programu MALÝ LEADER, do které mohli žadatelé z území MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko podávat své žádosti o podporu na akce, které jsou prospěšné lidem na území a přispívají k rozvoji spolkového a zájmového života, ke spolupráci místních komunit nebo ochraně kulturního a přírodního dědictví. Seznam … Pokračovat ve čtení »

logo MAS Vladař o.p.s.

2.8.2019 MAS Vladař o.p.s.: Prázdninový newsletter OP VVV 2019
Dotaz měsíce června a července k šablonám, Šablony 3 se již připravují

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

1.8.2019 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Ministerstvo zemědělství pomůže s budováním rybníků a vodovodů
Ministerstvo zemědělství (MZe) podpoří další investice do obnovy a stavby rybníků, zemědělských závlah, vodovodů a kanalizací nebo úpravy drobných vodních toků. Obcím a vodohospodářským společnostem umožní ještě letos čerpat další peníze na boj se suchem. Celkem na dotační programy, které pomáhají snižovat negativní dopady sucha, vyčlení MZe do konce roku 500 milionů. Dlouhodobou podporu bude […]

logo MAS Naděje o.p.s.

1.8.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20190726 Hlasování per rollam
Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 26. 7. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

1.8.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20190726 Hlasování per rollam
Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 26. 7. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

1.8.2019 MAS Naděje o.p.s.: 9. Výzva MAS Naděje o.p.s. - IROP - Podpora sociálního podnikání - investice - II.
Příjem žádostí ukončen, probíhal v době od 21. května 2019 do 9. srpna 2019

logo Bystřička, o.p.s.

31.7.2019 Bystřička, o.p.s.: Byla ukončena výzva MAS Bystřičky na Prorodinná opatření II
Dne 31. 7. 2019 byla ukončena výzva MAS Bystřičky na Prorodinná opatření II. Byly podány celkem dvě žádosti, které nepřekročily alokaci výzvy. V současné době bude probíhat kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti.

logo MAS Naděje o.p.s.

31.7.2019 MAS Naděje o.p.s.: 10. Výzva MAS Naděje o.p.s. - IROP - Kvalitní školy pro všechny - II.
Příjem žádostí ukončen, probíhal v době od 7. června 2019 do 31. července 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

31.7.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20190719 Zápiš č. 5/2019
Zápis č. 5/2019 z jednání Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 19. 7. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

31.7.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20190719 Zápis č. 2/2019
Zápis č. 2/2019 z jednání Kontrolního výboru Místního partnerství ze dne 19. 7. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

31.7.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20190716 Zápis č. 6/2019
Zápis č. 6/2019 z jednání Výběrové komise Místního partnerství ze dne 16. 7. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

31.7.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20190719 Zápiš č. 5/2019
Zápis č. 5/2019 z jednání Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 19. 7. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

31.7.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20190719 Zápis č. 2/2019
Zápis č. 2/2019 z jednání Kontrolního výboru Místního partnerství ze dne 19. 7. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

31.7.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20190716 Zápis č. 6/2019
Zápis č. 6/2019 z jednání Výběrové komise Místního partnerství ze dne 16. 7. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

31.7.2019 MAS Naděje o.p.s.: 10. Výzva MAS Naděje o.p.s. - IROP - Kvalitní školy pro všechny - II.
Příjem žádostí ukončen, probíhal v době od 7. června 2019 do 31. července 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

31.7.2019 MAS Naděje o.p.s.: Mystery Run 2019
Šifrovací závod pro všechny generace

logo MAS Šternbersko o.p.s.

30.7.2019 MAS Šternbersko o.p.s.: Workshop (nejen) pro hospodyňky v Polsku
V pátek 26. července jsme se vypravili nasbírat další nové zkušenosti a nápady k polským partnerům. Naším cílem tentokrát byla vesnice Łąka Prudnicka, kde nás přivítaly dámy ze sdružení Koło gospodyń

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

30.7.2019 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Podpora vybavení dílen v základních školách
Zlínský kraj vyčlenil 5 mil. Kč, aby podpořil základní školy v obnovení dílen. Žádost o dotaci lze podat od 21. 08. 2019 do 23. 09. 2019 do 16:00 hodin. Více informací naleznete zde.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

30.7.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Věcné hodnocení v rámci 3. výzvy PRV
Dne 30.7.2019 proběhlo jednání Výběrové komise MAS Zálabí, z.s. Komise vybírala celkem ze 4 projektů, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. V rámci Programu rozvoje venkova byly Výběrovou komisí obodovány  4 projekty s požadovanou výší dotace 1 124 048 Kč. Všechny projekty PRV byly bodově ohodnoceny žadateli a poté ohodnoceny nezávislými hodnotiteli Výběrové komise. Všichni členové The post Věcné hodnocení v rámci 3. výzvy PRV appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

29.7.2019 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Petice – Připojte se k nám a podepiště text petice na záchranu domácí zdravotní péče.
Jak postupovat? Petici můžete podepsat na každé místní (farní, oblastní, městské) Charitě nebo v každém charitním středisku. Seznam podpisových míst naleznete v našem adresáři služeb (při nastavení vyhledávacího filtru zvolte primárně pole Organizace). Pokud chcete jednat individuálně a petici sami… See more ›

logo MAS Naděje o.p.s.

29.7.2019 MAS Naděje o.p.s.: Meet and Code
Druhé kolo grantového programu

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

29.7.2019 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Místní prodej, krátké dodavatelské řetězce (KDŘ)
5. setkání z cyklu na téma Místní prodej, krátké dodavatelské řetězce (KDŘ), možnosti spolupráce proběhne 9. září 2019 od 9:00 hod. do 15.00 hod. Orlovna Bořitov Pod Kostelem 1, Bořitov Můžete se registrovat na jednu či více akcí, ideálně na celý cyklus akcí. Více v sekci CSV - Výměna zkušeností na farmách V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte co nejdříve na e-mailu: manager@masbranavysociny.cz. Pozvánka

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

29.7.2019 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: 2. výzva MAS bude vyhlášena až v prosinci 2019
2. výzva MAS Brána Vysočiny, z.s. v Programu rozvoje venkova bohužel nebude vyhlášena v létě 2019. Bude vyhlášena až v prosinci 2019. Vyhlášeny budou 3 Fiche, konkrétně - Investice do zemědělských podniků (stroje a zařízení pro zemědělskou prvovýrobu) - Investice do zemědělských produktů (zpracování zemědělských produktů – sýrárny, mlékárny, sušičky ovoce apod.) a - Diverzifikace zemědělství (investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností v rámci CZ NACE C, F, G, I, J. M, N, P, R a S: http://www.nace.cz/) Je možné s námi vaše projekty konzultovat již nyní. Pro více informací prosím kontaktujte Ing. Milana Kouřila prv@masbranavysociny.cz.

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

26.7.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Jednání programového výboru 25. 7. 2019
25. 7. 2019  programový výbor MAS per rollam schválil výběr projektů 8. výzvy IROP – Infrastruktura vzdělávání.  Do 8. výzvy – Infrastruktury vzdělávání se přihlásily dva projekty. Oba prošly hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti. Jeden projekt nezískal potřebné body ve věcném hodnocení a z dalšího hodnocení byl vyřazen. Projekt Rekonstrukce prostor v Základní škole Dolní Studénky úspěšně .. Více Příspěvek Jednání programového výboru 25. 7. 2019 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Vladař o.p.s.

26.7.2019 MAS Vladař o.p.s.: Ze semináře pro žadatele k 9., 10. a 11. výzvě MAS Vladař IROP
Dne 18. 7. 2019 se konal v kanceláři MAS Vladař, v Podbořanech, seminář pro žadatele k 9. výzvě IROP 5 / aktivita pro předškolní vzdělávání, 10. výzvě IROP 5 / aktivita infrastruktura základních škol, 11. výzva IROP 5 / aktivita infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

26.7.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Vyhlášena 4. Výzva IROP na chodníky a cyklostezky
MAS Nad Prahou právě obdržela ověření 4. Výzva MAS Nad Prahou - IROP - Na kole do zaměstnání, škol a za službami od Řídícího orgánu IROP a tak byla výzva s jednodenním zpožděním vyhlášena. Text výzvy spolu s  kritérii hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení naleznete zde. Pro potenciální žadatele se uskuteční seminář 8. srpna 2019 od 9 hodin v zasedací místnosti MAS Nad Prahou, Mělnická 275, Líbeznice. Více informací zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

25.7.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Avízo 4. Výzvy MAS z IROP
Dne 25. 7. 2019 bude vyhlášena 4. Výzva MAS Nad Prahou - IROP - Na kole do zaměstnání, škol a za službami. Bližší informace naleznete zde.

logo MAS Vladař o.p.s.

25.7.2019 MAS Vladař o.p.s.: INFORMACE nejen pro ŽADATELE operačního programu IROP
Změny a posunutí termínu vyhlašování výzvev IROP v roce 2019

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

25.7.2019 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Soutěžte s evropskými fondy
Baví vás fotit? Zapojte se do soutěže Vyfoť projekt, kterou Ministerstvo pro místní rozvoj odstartovalo začátkem prázdnin. Šanci vyhrát má každý, kdo vyfotí alespoň jeden projekt podpořený z Evropské unie a fotku pošlete facebookové stránce Soutěžte s fondy nejpozději 1. září. Soutěž probíhá ve třech kategoriích: týdenní téma foto plakátu/billboardu nejkrásnější foto Nevíte, kde projekt najít? […]

logo MAS Šternbersko o.p.s.

24.7.2019 MAS Šternbersko o.p.s.: Celkem 26 žádostí ve výzvě PRV na podporu podnikání
Celkově 26 projektových žádostí přijala MAS Šternbersko ve dnech 20.6. – 22.7.2019 v rámci 3. výzvy Programu rozvoje venkova. Žádosti budou nyní podrobeny formálnímu a věcnému hodnocení. Seznam přijat

logo MAS Naděje o.p.s.

23.7.2019 MAS Naděje o.p.s.: ZMĚNA VÝZVY "Podpora sociálního podnikání - provoz - III."
Termín pro ukončení příjmu žádostí o podporu prodloužen

logo MAS Naděje o.p.s.

23.7.2019 MAS Naděje o.p.s.: ZMĚNA VÝZVY "Podpora sociálního podnikání - provoz - III."
Termín pro ukončení příjmu žádostí o podporu prodloužen

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

22.7.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Změna termínu semináře pro žadatele - sociální bydlení IROP
Změna termínu semináře pro žadatele - sociální bydlení IROP admin 22. Červenec 2019 - 10:25 Pro nulovou hlášenou účast je seminář pro žadatele do 5. výzvy v programovém rámci IROP přesunut na náhradní termín 25. 7. od 11 hodin v kanceláři MAS.

logo MAS Vladař o.p.s.

19.7.2019 MAS Vladař o.p.s.: UKONČENO věcné hodnocení žádostí - 7. výzva IROP MAS Vladař, SEZNAM doporučených projektů
Dne 15. 7. 2019 proběhlo hodnotící jednání Výběrové komise MAS Vladař, kdy výstupem bylo sestavení seznamu doporučených žádostí / projektů k financování v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař - 7.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řizení rizik a katastrof I. (IROP2).

logo MAS Naděje o.p.s.

19.7.2019 MAS Naděje o.p.s.: Osecká pouť
Tradiční Osecká pouť

logo MAS Naděje o.p.s.

19.7.2019 MAS Naděje o.p.s.: 2 days full of English
Víkendový kurz pro mírně - středně pokročilé

logo MAS Naděje o.p.s.

19.7.2019 MAS Naděje o.p.s.: Osecká pouť
Tradiční Osecká pouť

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

19.7.2019 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Ukončení výzev MAS
MAS Hlubocko - Lišovsko ukončila ve dnech 13. a 17. 7. 2019 vyhlášené výzvy v programových rámcích IROP, resp. PRV. U 5. výzvy IROP Sociální infrastruktura a 4. Výzvy PRV probíhá v současné době kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti předložených žádostí o podporu. Seznam projektových žádostí přijatých ve 4. Výzvě PRV naleznete zde:

logo MAS Krajina srdce, z.s.

18.7.2019 MAS Krajina srdce, z.s.: 6. výzva MAS v rámci OPZ - výsledek věcného hodnocení
6. VÝZVA MAS v rámci OPZ - Informace o věcném hodnocení žádosti: Projekt číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011914 prošel věcným hodnocením a je doporučen do dalšího kola výběru Jazyk Česky

logo MAS Krajina srdce, z.s.

18.7.2019 MAS Krajina srdce, z.s.: 3. VÝZVA MAS v rámci IROP - Informace o věcném hodnocení žádosti
3. VÝZVA MAS v rámci IROP - Informace o věcném hodnocení žádosti: Projekt číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011869 prošel věcným hodnocením a je doporučen do dalšího kola výběru Jazyk Česky

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

18.7.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Kontrola formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti – „Výzva MAS Zálabí, z.s., OPZ – Prorodinná opatření II – 881/03_16_047/CLLD_16_02_103
MAS Zálabí, z.s. provedlo hodnocení formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti u projektu předloženého v rámci výzvy –  „Výzva MAS Zálabí, z.s., OPZ – Prorodinná opatření II „- 881/03_16_047/CLLD_16_02_103 , která byla uzavřena dne 30. 06. 2019. V rámci výzvy byl předložen 1 projekt zaměřený na přípravu a realizaci příměstského tábora při ZŠ Starý Kolín. Projekt Příměstský tábor je The post Kontrola formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti – „Výzva MAS Zálabí, z.s., OPZ – Prorodinná opatření II – 881/03_16_047/CLLD_16_02_103 appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

17.7.2019 MAS Krušné hory, o.p.s.: Hledáme asistentku nebo asistenta do našeho týmu
Máte-li zájem o práci v kanceláři, na částečný úvazek, v pohodovém týmu lidí, můžete se přihlásit do výběrového řízení na pozici asistenta týmu. Více informací najdete v příloze. výběrové řízení na asistenta týmu  

logo Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.

17.7.2019 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.: Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci – 2. výzva PRV
11. 7. 2019 proběhlo věcné hodnocení projektů ze strany výběrové komise, na jednání byly projekty obodovány na základě předem stanovných preferenčních kritérií. 16. 7. 2019 výkoná rada na svém jednání schválila hodnocené projekty na základě obodování výběrové komise. Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci 2. výzva PRV

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

15.7.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Seminář pro žadatele z 6. Výzvy OPZ
V pondělí 15. července 2019 od 10 hodin se v zasedací místnosti MAS Nad Prahou, Mělnická 275, Líbeznice (přízemí, vchod ze staveniště), uskuteční seminář pro potenciální žadatele z 6. Výzvy MAS Nad Prahou - OPZ - Prostor pro rodinu, zájmy i práci, která je připravena na podporu dětských skupin, zařízení pro zajištění péče o děti mimo školní vyučování, příměstské tábory, doprovody dětí na kroužky apod. Bližší informace naleznete zde.

logo MAS Vladař o.p.s.

15.7.2019 MAS Vladař o.p.s.: Ukončen proces hodnocení FNaP 8. výzva IROP Mas Vladař
Dne 10. 7. 2019 byl úspěšně ukončen proces hodnocení - formální hodnocení a přijatelnost projektu, dále jen "FNaP" u 8. výzva MAS Vladař – IROP – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, celého území MAS Vladař.

logo MAS Krajina srdce, z.s.

15.7.2019 MAS Krajina srdce, z.s.: Seznam přijatých projektů v rámci Výzvy V./2019 PRV MAS Krajina srdce, z. s.
Seznam přijatých projektů v rámci Výzvy V./2019 PRV MAS Krajina srdce, z. s.:   Pořadové číslo projektu Místo realizace projektu Název projektu Č. Fiche Název Fiche Jazyk Česky

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

15.7.2019 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Výzvy IROP
MAS má připraveno k vyhlášení 5 výzev z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Výzvy jsou zaměřeny na vybudování odborných učeben v ZŠ, stavební úpravy stanic pro jednotky požární ochrany II. a III. stupně, vybudování či rozšíření sociálních podniků, infrastrukturu sociálních služeb- stavební úpravy, pořízení vybavení včetně automobilu, vybudování sociálního bydlení. Předpokládané spuštění výzev je 1.

logo MAS Naděje o.p.s.

15.7.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20190626 Zápis č. 2/2019
Zápis č. 2/2019 z jednání Valné hromady Místního partnerství ze dne 26. 6. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

15.7.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20190626 Zápis č. 1/2019
Zápis č. 1/2019 z jednání Dozorčí rady společnosti ze dne 26. 6. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

15.7.2019 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 19. července 2019 od 9:00 hod. v Lišnici

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

15.7.2019 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Podpora nových aktivit v PRV
Na základě aktualizace pravidel programového rámce PRV, má nyní MAS možnost rozšířit svou strategii o novou oblast podpory – tzv. článek 20, který se zaměřuje na základní služby a obnovu vesnic ve venkovských oblastech.   Díky článku 20 může MAS podpořit až osm nových oblastí, konkrétně veřejná prostranství, mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice, vybrané […]