Zjištění UV stability a vypracování metodiky UV stability primárně akrylátových povrchů (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012315)

Výzva: 01_17_115
Stav: PP41 Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Žadatel: Trachea, a.s.
Datum podání: 2017-11-29 13:21:00
CZV: 364600