Zelina Martin-Úspory energií (CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013825)

Výzva: 01_17_101
Stav: PP30 Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Žadatel: Martin Zelina
Datum podání: 2018-04-30 09:04:00
CZV: 5610000