Realizace úspor energie - Holešov, č. p. 1214 - ŽP 2014+ (CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001811)

Výzva: 05_15_019
Stav: PP37 Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Žadatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Datum podání: 2016-04-15 07:50:00
CZV: 1186795.99