Energetické úspory Mateřské školy v Tučapech (CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001837)

Výzva: 05_15_019
Stav: PP37 Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Žadatel: Město Holešov
Datum podání: 2016-04-15 09:21:00
CZV: 3026156.76