Energetické úspory bytového domu, nám. Dr. E. Beneše č.p. 55 v Holešově (CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0007420)

Výzva: 06_16_098
Stav: PP41 Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Žadatel: Město Holešov
Datum podání: 2017-12-08 10:49:00
CZV: 1937373.65