Učíme se pro budoucnost (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004108)

Výzva: 06_16_063
Stav: PU27 Žádost o podporu zařazena mezi náhradní projekty
Žadatel: Obec Martinice
Datum podání: 2017-02-13 18:16:00
CZV: 9292008