List škol dle formuláře

Školy dle seznamu RED_IZO

Pracovní nástroj pro rozklíčování seznamu RED_IZO dle školského rejstříku. Do romuláře zadejte textový řetezec obsahující na každé řádce 1 RED_IZO (např. kopie z tabulky MS Excel). Systém vrátí tabulku se sloupcem RED_IZO a textovým názvem školy, adresou, ..

red izonázevuliceměstoorp
neplatné red izo