Systém pro řízení a sledování MAS - místních akčních skupin a jejich projektů

Místní akční skupiny v ČR

Poslední zprávy z MASek

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

22.10.2020 MAS Krušné hory, o.p.s.: Operační program Zaměstnanost v nové Strategii CLLD 2021 - 2027
V současné době probíhá příprava nové Strategie CLLD 2021 - 2027. Zda budou její součástí opět, pro nás úspěšná) programová opatření v rámci OPZ nezáleží pouze na chuti naší MAS, ale především na zájmu potenciálních žadatelů v území. Z tohoto důvodu žádáme nejen partnery a již spolupracující subjekty, ale i další případné žadatele k vyádření zájmu o zařazení OPZ do nové Strategie. Díky tomu bude možné prostřednictvím MAS žádat o dotační prostředky pro své projektové záměry.Informace zde

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

22.10.2020 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Pozvánka na seminář k výzvě IROP 15
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. zve všechny zájemce na informační seminář k výzvě z programového rámce IROP zaměřené na Techniku pro IZS III. Seminář se uskuteční v úterý 20.10. 2020 od 14 h. v kanceláři MAS (Solnická 57, Dobruška). Více informací naleznete v pozvánce.

logo MAS Vladař o.p.s.

22.10.2020 MAS Vladař o.p.s.: Omezení provozu kanceláře MAS Vladař pro veřejnost - Nouzový stav ČR
Omezení provozu naší kanceláře v Podbořanech bude platit zatím pouze do 3. 11. 2020. A to po dobu trvání nouzového stavu České republiky.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

21.10.2020 MAS Nad Prahou o.p.s.: Poradny po telefonu
Bezplatné poradny Kontaktního místa pro seniory Tulipán v Líbeznicích přecházejí do bezkontaktního režimu, rádi vám zprostředkujeme telefonický nebo e-mailový kontakt s odborníky. Volejte vy sami, nebo předejte telefonní číslo svým starším sousedům, rodičům, prarodičům. Společně to zvládneme.

logo MAS Labské skály, z.s.

20.10.2020 MAS Labské skály, z.s.: Podpora provozu sociálního podniku Naše farma Mirkov, z.s.
Nabízí údržbu zeleně, úklid a údržba, zemní práce, likvidace a odvoz, správa nemovitostí.

logo MAS Vladař o.p.s.

19.10.2020 MAS Vladař o.p.s.: Dotační program MMR - Podpora rozvoje regionů 2021
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje s účinností ke dni 12. října 2020 výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2021 v podprogramech Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli a Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli.

logo MAS Naděje o.p.s.

19.10.2020 MAS Naděje o.p.s.: 20201008 Zápis č. 8/2020
Zápis č. 8/2020 z jednání Administrativního týmu ze dne 8. 10. 2020

logo Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.

17.10.2020 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.: Uzavření kanceláře MAS
Kancelář MAS je od 19. 10. 2020 do odvolání uzavřena pro veřejnost z důvodu karantény, pracovníci přechází do režimu home office. Naše aktivity nadále pokračují. K dispozici jsme na našich telefonech a emailech.   Ing. Petr Krška, 724 702 722, manager@zivepomezi.cz Ing. Lenka Řezáčová, 739 210 020, rezacova@zivepomezi.cz

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

16.10.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Dotace přes MAS pro neziskové organizace – kde jsou skutečně potřeba?
Vážení zástupci spolků a neziskových organizací, připravujeme novou strategii rozvoje území šumperského venkova pro období let 2021-2027. Prosíme proto tímto o vyjádření vašich názorů, podnětů a případně i vašich plánů a projektových záměrů. PROČ JE TO DŮLEŽITÉ? V dotačním období 2021-2027 bude kladen velký důraz na podporu již naplánovaných záměrů/projektů, tzn. těch, které budou uvedeny .. Více Příspěvek Dotace přes MAS pro neziskové organizace – kde jsou skutečně potřeba? pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

16.10.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Naše MAS splnila podmínky standardizace místních akčních skupin pro období 2021-2027
Včerejším dnem (15. 10. 2020) byla naší MAS schválena standardizace. Co to znamená? Kontrola dodržování standardů MAS pro programové období 2021–2027 je především ověření, zda dodržujeme podmínky stanovené pro místní akční skupiny a rovněž zajištění právní kontinuity MAS jako nositele SCLLD* pro příslušné území. Důraz je kladen zejména na to, aby MAS byla otevřeným místním .. Více Příspěvek Naše MAS splnila podmínky standardizace místních akčních skupin pro období 2021-2027 pochází z MAS Šumperský venkov