Systém pro řízení a sledování MAS - místních akčních skupin a jejich projektů

Místní akční skupiny v ČR

Poslední zprávy z MASek

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

21.8.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Seminář: Dotace pro podnikatele na Šumpersku – nejen přes MAS
Podnikatelé, firmy a řemeslníci na Šumpersku! Připravujeme pro vás seminář k dotačním možnostem, které máte možnost čerpat nejen přes místní akční skupiny (MAS), ale i z jiných dalších zdrojů (CzechInvest, CzechTrade, API, TAČR). Seminář proběhne v Šumperku 9. 9. 2019 od 13:00.  Seminář je ZDARMA  – nutná je však registrace. Více informací najdete v přiložené .. Více Příspěvek Seminář: Dotace pro podnikatele na Šumpersku – nejen přes MAS pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Naděje o.p.s.

21.8.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20190813 Zápis č. 6/2019
Zápis č. 1/2019 z jednání Administrativního týmu ze dne 13. 8. 2019

logo MAS Broumovsko+, z. s.

20.8.2019 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+ – IROP – Doprava II
Můžete žádat na tyto typy projektů: rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení, rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchody a lávky pro chodce přes silnice, místní komunikace a železniční dráhu, realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční a pěší dopravy. Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: MAS nestanovila. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 Kč. Text výzvy a přílohy: Výzva MAS Broumovsko+ – IROP – Doprava II (.pdf) Příloha č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti (.pdf) Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení (.pdf) Důležité dokumenty: Metodika hodnocení projektů MAS Broumovsko+ pro IROP Kontrolní list k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (.pdf) Kontrolní list k věcnému hodnocení (.pdf) Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce IROP Seminář pro žadatele: MAS Broumovsko+ – IROP – Doprava II - MAS Broumovsko+.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

20.8.2019 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+ – IROP – Cyklodoprava I
Můžete žádat na tyto typy projektů: rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem, rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací, úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních průhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola. Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: MAS nestanovila. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 200 000 Kč. Text výzvy a přílohy: Výzva MAS Broumovsko+ – IROP – Cyklodoprava I (.pdf) Příloha č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti (.pdf) Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení (.pdf) Důležité dokumenty: Metodika hodnocení projektů MAS Broumovsko+ pro IROP Kontrolní list k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (.pdf) Kontrolní list k věcnému hodnocení (.pdf) Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce IROP Seminář pro žadatele: MAS Broumovsko+ – IROP – Cyklodoprava I - MAS Broumovsko+.

logo Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.

20.8.2019 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.: Seznam schválených projektů v prámci programu Malý LEADER
Dne 19. 8. 2019 proběhlo hodnocení žádostí v rámci programu MALÝ LEADER, do které mohli žadatelé z území MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko podávat své žádosti o podporu na akce, které jsou prospěšné lidem na území a přispívají k rozvoji spolkového a zájmového života, ke spolupráci místních komunit nebo ochraně kulturního a přírodního dědictví. K podpoře … Pokračovat ve čtení »

logo MAS Sedlčansko, o.p.s.

18.8.2019 MAS Sedlčansko, o.p.s.: Výběr projektů v rámci 3. výzvy IROP
Na jednání Rozhodovacího výboru dne 14.8.2019 došlo k výběru projektů v rámci 3. výzvy IROP Více informací naleznete zde

logo MAS Naděje o.p.s.

16.8.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20190813 Hlasování per rollam
Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 13. 8. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

16.8.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20190621 Zápis č. 1/2019
Zápis č. 1/2019 z jednání Administrativního týmu s vedoucími pracovních skupin ze dne 21. 6. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

16.8.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20190618 Zápis č. 5/2019
Zápis č. 5/2019 z jednání Administrativního týmu ze dne 18. 6. 2019