Systém pro řízení a sledování MAS - místních akčních skupin a jejich projektů

Místní akční skupiny v ČR

Poslední zprávy z MASek

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

14.12.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Výzva MAS Zálabí – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání
V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je dnem 15. 12. 2018 vyhlášena 4. výzva MAS Zálabí k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP). Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 15. 12. 2018 od 14.00 hod. prostřednictvím elektronické žádosti o podporu v IS KP14+ a bude ukončen 28. 2. 2019 ve 14.00 hod. Pro práci v systému The post Výzva MAS Zálabí – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo MAS Krajina srdce, z.s.

14.12.2018 MAS Krajina srdce, z.s.: Avízo vyhlášení 1. výzvy IROP
MODERNIZACE VYBAVENÍ A REKONSTRUKCE ŠKOL předpoklad: 20. 12.2018 Jazyk Česky

logo Místní akční skupina Pomalší o.p.s.

14.12.2018 Místní akční skupina Pomalší o.p.s.: Letem světem – exkurze po jihočeských školách
MAS Pomalší nabízí vedoucím pracovníkům škol pravidelnou možnost seznámit se s tím, jak fungují školy v regionech sousedících s ORP Kaplice a čím je možné se od těchto škol inspirovat. Děje se tak formou exkurzí po příkladech dobré praxe, kterých se účastní zejména ředitelé škol z Kaplicka. Exkurze jsou součástí projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP II), který

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

14.12.2018 Ekoregion Úhlava, z.s.: Vyhlášení 2. výzvy v programovém rámci IROP
Vyhlášení 2. výzvy v programovém rámci IROP admin 14. Prosinec 2018 - 8:27 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje druhou výzvu v programovém rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva je zaměřena na infrastrukturu pro komunitní centra. Žádosti budou prostřednictvím systému ISKP 14+ přijímány do 31.1.2019 do 12:00. Alokace (celkové způsobilé výdaje projektů) na výzvu je 1 263 170,- Kč. Text výzvy a kritéria pro hodnocení projektů naleznete zde.

logo Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.

14.12.2018 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.: Prodloužení příjmu žádostí OPZ Prorodinná opatření.
U výzvy OPZ Prorodinná opatření byl prodloužen termín příjmu žádostí o podporu do 28. 2. 2019. OP Z – Prorodinná opatření

logo Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.

14.12.2018 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.: Vyhlášení výzvy – IROP – Vzdělávání
Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. dne 13. 12. 2018 vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Příjem žádostí do 1. 4. 2019 2. VÝZVA – IROP – Vzdělávání

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

14.12.2018 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Národní síť spouští nový web
Venkov je náš domov - to je mottem nové webové stránky www.mistniakcniskupiny.cz. Najdete na ní výběr těch nejlepších projektů z českého venkova, které vznikly díky podpoře místních akčních skupin. Webovou stránku spustila Národní síť místních akčních skupin, která sdružuje po celém Česku 167 MASek. Jejím cílem je nejen vyvrátit zažité stereotypy kolem místních akčních skupin, ale především ukázat skutečné lidi a jejich příběhy, jež pojí láska k venkovu zhmotněná v projektech, které dělají z venkova lepší místo k životu.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

13.12.2018 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Vybrané projekty z IROP a OPZ jdou dál
Správní rada místního partnerství potvrdila 12.12.2018 výběr projektů IROP a manažer OP odeslal všech 14 úspěšných projektů na Centrum regionálního rozvoje k závěrečnému ověření způsobilosti. SRMP schválila také výběr projektů OPZ. Vybrané jsou zatím jen tři – dva nejvýše hodnocené projekty z výzvy 1 a jediný projekt z výzvy 4. Pět dalších projektů, které ve výzvě 1 prošly úspěšně věcným hodnocením, je zařazeno zatím jako náhradní projekty, než se ve spolupráci s MPSV podaří změnit strategii, přidat do programového rámce OPZ další peníze a modifikovat výzvu. Jarda Huk

logo MAS Naděje o.p.s.

13.12.2018 MAS Naděje o.p.s.: Zateplování bytových domů
Dotace na realizaci energeticky úsporných opatření v bytových domech