Systém pro řízení a sledování MAS - místních akčních skupin a jejich projektů

Místní akční skupiny v ČR

Poslední zprávy z MASek

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

22.1.2019 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Vyhlášení grantu Malý přemyslovský měšec 2019
Přemyslovské střední Čechy o.p.s. otevírá Malý přemyslovský měšec 2019.Příjem žádostí bude probíhat od 11. 2. 2019 do 8. 3. 2019 do 12 hod. Jedná se o grant na podporu projektů malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, projekty týkající se práce s dětmi a mládeží a jiné kulturní, sportovní či společenské akce. Podporujeme nestátní neziskové organizace, církve, příspěvkové organizace obcí a obce v případě, že zaštiťují žadatele bez právní subjektivity (spolky žen, seniorů apod.). Alokace pro letošní rok byla schválena ve výši 120 000,- Kč, výše podpory činí max. 80 % nákladů na projekt, max. však 5 000,- Kč. Každý žadatel může požádat pouze o podporu jednoho projektu. Pravidla Malého přemyslovského měšce pro rok 2019 a příslušné formuláře naleznete zde.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

22.1.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Informační seminář k 2. výzvě Programu rozvoje venkova
Dne 21.1.2019 se v Hotelu Na Farmě v Choťovicích uskutečnil informační seminář k 2. výzvě Programu rozvoje venkova. Účastníci byli informování o možnostech a podmínkách získání dotace a po semináři následovaly dotazy a diskuze. Prezentace ze semináře je k nahlédnutí zde: https://www.maszalabi.eu/wp-content/uploads/2018/12/Zde-3.pdf Veškeré informace k 2. výzvě naleznete zde: https://www.maszalabi.eu/aktuality/vyzva-mas-zalabi-c-2-k-predkladani-zadosti-dotaci-ramci-operace-19-2-1-programu-rozvoje-venkova-obdobi-2014-2020/ Děkuji všem účastníkům a budu se těšit The post Informační seminář k 2. výzvě Programu rozvoje venkova appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

21.1.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Vyhlásili jsme 2 nové výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP)
Ke dni 21. 1. 2019 byly naší MAS vyhlášené dvě nové výzvy v programu OPŽP  Výzva č. 2: Likvidace invazních druhů rostlin Výzva č. 3: Realizace sídelní zeleně   Příjem žádostí: 21. 1. 2019, 9:00 – 30. 9. 2019, 20:00 Více informací k výzvám naleznete zde   Projektové záměry je možné bezplatně konzultovat v kanceláři MAS.  Seminář pro .. Více Příspěvek Vyhlásili jsme 2 nové výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

21.1.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: 3. výzva OPŽP – Sídelní zeleň
Ke dni 21. 1. 2019 naše MAS vyhlásila Výzvu č. 3 OPŽP: Realizace sídelní zeleně Příjem žádostí: 21. 1. 2019, 9:00 – 30. 9. 2019, 20:00 Projektové záměry je možné bezplatně konzultovat v kanceláři MAS. Seminář pro žadatele proběhne 18. 2. od 14 hod. v prostorách kanceláře MAS. Dokumenty k výzvě: 3. výzva OPŽP 1_Pravidla pro žadatele .. Více Příspěvek 3. výzva OPŽP – Sídelní zeleň pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

21.1.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: 2. výzva OPŽP – Likvidace invazivních druhů
Ke dni 21. 1. 2019 naše MAS vyhlásila Výzvu č. 2 OPŽP: Likvidace invazivních druhů Příjem žádostí: 21. 1. 2019, 9:00 – 30. 9. 2019, 20:00 Projektové záměry je možné bezplatně konzultovat v kanceláři MAS. Seminář pro žadatele proběhne 18. 2. od 14 hod. v prostorách kanceláře MAS. Dokumenty k výzvě: 2. výzva OPŽP 1_Pravidla pro žadatele .. Více Příspěvek 2. výzva OPŽP – Likvidace invazivních druhů pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Sokolovsko o.p.s.

20.1.2019 MAS Sokolovsko o.p.s.: Čištění řeky Ohře 2019
I v letošním roce proběhne akce Čištění řeky Ohře, kterou organizují místní akční skupiny Karlovarského kraje. Termín konání je stanoven na 6. duben 2019. Více informací již brzy.

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

20.1.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Projekt: „Máš na to, aneb od nápadu k podnikání“
Máte nápad? Hledáte správný směr? Chcete zahájit podnikání a nevíte jak na to? Zapojte se do projektu BEC Družstva (Podnikatelsko-zaměstnanecká družstva), realizovaného prostřednictvím výzvy OPZ (Operační program zaměstnanost) MAS Šumperský venkov.  Příspěvek Projekt: „Máš na to, aneb od nápadu k podnikání“ pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Vladař o.p.s.

18.1.2019 MAS Vladař o.p.s.: Harmonogram výzev IROP 2019
V prosinci 2018 byl MAS Vladař již zveřejněn Harmonogram výzev operačního programu IROP na rok 2019