Systém pro řízení a sledování MAS - místních akčních skupin a jejich projektů

Místní akční skupiny v ČR

Poslední zprávy z MASek

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

9.4.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: Vyhlašujeme 13. výzvu IROP – IZS III
Ke dni 15. 4. 2021 bude naše MAS vyhlašovat novou výzvu z programu IROP.   13. výzva – IZS III (69. výzva IROP – INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM) Příjem žádostí: 15. 4. 2021 – 18. 5. 2021 do 10:00 Alokace výzvy (CZV): 2 379 417,49 Kč Informace k výzvě: zde Příspěvek Vyhlašujeme 13. výzvu IROP – IZS III pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

9.4.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: 13. výzva IROP – IZS III
Celkové způsobilé výdaje:  2 379 417,49 Kč Termín příjmu žádostí: 15. 4. 2021 – 18. 5. 2021 do 10:00   MAS Šumperský venkov_výzva č. 13_IZS II Příloha č. 1 výzvy č. 13 – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti final Příloha č. 2 výzvy č. 13 – Kriteria věcného hodnocení – IZS III Příloha č. 3 .. Více Příspěvek 13. výzva IROP – IZS III pochází z MAS Šumperský venkov

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

7.4.2021 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: STROMY PRO NAŠI BUDOUCNOST
Přijďte na komunitní výsadbu ořešákové aleje z Tišnova směrem na Hradčany podél hlavní silnice.Nezbytné je nahlášení předem na email opzp@masbranavysociny.cz.Epidemiologická opatření: Všem účastníkům budou na místě provedeny antigenní testy ze slin.Drobné občerstvení bude zajištěno.Kdy: 17. - 18.4.2021Kde: Sraz na ploše před domem U Svratky 1727 Tišnov v 9:00 hod.Plakátek

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

7.4.2021 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Testování zaměstnanců
Od 6.4.2021 má Místní akční skupina Brána Vysočiny, z. s. (dále jen „MAS“) povinnost testovat zaměstnance a další osoby, které vykonávají práce nebo obdobné činnosti na pracovišti spolu se zaměstnanci MAS. Testování je prováděno na základě mimořádného opatření MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN ze dne 22. 3. 2021, kterým je vydán příkaz k provedení testování zaměstnanců na přítomnost onemocnění COVID-19 dle § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021. Ministerstvo zdravotnictví vydalo výše uvedené nařízení dle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19. Více informací

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

7.4.2021 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: MAS otevírá bezplatnou ekoporadnu
Ekologické poradenství bude fungovat každý poslední čtvrtek v měsíci od 8 do 13 hodin. Najdete ho v kanceláři MAS na zámečku ve Zborovicích (Hlavní 56, Zborovice). Zdarma vám poradí náš odborník na životní prostředí Bc. Jakub Hrubý. Tématy poradny budou problémy týkající se životního prostředí na území MAS. Ať už půjde o krajinné úpravy, zadržování vody, nakládání […]

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

31.3.2021 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Novinky z vyjednávání dotací pro roky 2021-2027
V úterý 30. března se naše MAS zúčastnila jednání valné hromady Národní sítě místních akčních skupin (NS MAS). Na ní nám členové expertních týmů NS MAS představili novinky a pokroky ve vyjednávání operačních programů, do kterých se budou moci místní akční skupiny v období 2021-2027 zapojit. Na jednání bylo potvrzeno prodloužení stávajícího PRV o 2 roky. Tzv. […]

logo Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.

30.3.2021 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.: Vyhlášení 4. výzvy – IROP- Cyklodoprava
Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. dne 1. 4. 2021 vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na aktivitu Cyklodoprava. Příjem žádostí do 3. 5. 2021  4. VÝZVA IROP – CYKLODOPRAVA

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

28.3.2021 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Hodina Země
Nadměrná spotřeba energií je jedním z důležitých témat při snižování emisí skleníkových plynů a tím i příspěvku ke změně klimatu. Akce Hodina Země, která každoročně upozorňuje na postupující změnu klimatu, se letos koná v sobotu 27. března od 20.30 h. Vedle symbolického zhasnutí zdrojů energie doma, v obci nebo v práci, se můžete letos na stránkách https://hodinazeme.cz připojit k iniciativě i se svým vlastním klimatickým závazkem.

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

26.3.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: Online jednání valné hromady 27.4.2021
Dne 27. 4. 2021 od 15:00 proběhne online jednání valné hromady MAS Šumperský venkov. Hlavní náplní jednání bude projednání návrhu Koncepční části Strategie CLLD MAS Šumperský venkov pro období 2021-2027.  Následně budou členové valné hromady hlasovat per rollam o jejím schválení. Pozvánka VH 27.4.2021 Příspěvek Online jednání valné hromady 27.4.2021 pochází z MAS Šumperský venkov