Systém pro řízení a sledování MAS - místních akčních skupin a jejich projektů

Místní akční skupiny v ČR

Poslední zprávy z MASek

logo MAS Vladař o.p.s.

24.2.2021 MAS Vladař o.p.s.: Upozornění pro žadatele ve výzvách z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020
Upozorňujeme žadatele, kteří budou žádat o dotaci z Programu rozvoje venkova na podmínku týkající se zápisu do Evidence skutečných majitelů.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

23.2.2021 MAS Krušné hory, o.p.s.: 7. Jednání Řídícího výboru MAP II
Dne  25. 2. 2021 proběhne 7. jednání Řídícího výboru MAP II.Vzhledem k pandemii COVID - 19 a vyhlášeným vládním opatřením jednání bude probíhat on-line. Program jednání:1.  Zahájení - úvodní část2.  Seznámení a jmenování nového předsedy ŘV3.  Informace o způsobu hodnocení a monitoringu projektu4.  Schválení dokumentu - Seznam, popis a harmonogram evaluací MAP II ORP Ostrov5.  Různé, diskuze, návrh předběžného termínu dalšího jednáníPředpokládaný čas...

logo MAS Vladař o.p.s.

23.2.2021 MAS Vladař o.p.s.: VÝBĚR projektů doporučených k financování - 14. výzva MAS Vladař IROP 4
Dne 26. 10. 2020 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kde byl sestaven seznam vybraných projektů doporučených k financování.

logo MAS Vladař o.p.s.

23.2.2021 MAS Vladař o.p.s.: VÝBĚR projektů doporučených k financování - 15. výzva MAS Vladař IROP 2
Dne 18. 11. 2020 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kde byl sestaven seznam vybraných projektů doporučených k financování.

logo MAS Sedlčansko, o.p.s.

22.2.2021 MAS Sedlčansko, o.p.s.: VYHLÁŠENÍ 8. VÝZVY PRV
Dnešním dnem došlo k vyhlášení 8. Výzvy PRV Více informací nalezente zde: 8. Výzva PRV

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

22.2.2021 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: 5. Výzva PRV
Vážení žadatelé, MAS Hlubocko - Lišovsko plánuje vyhlášení 5. Výzvy v Programu rozvoje venkova. Budou vyhlášeny Fiche 1 Zemědělství - investice do zemědělských podniků a Fiche 8 Rozvoj obcí (čl. 20 Pravidel 19.2.1) - investice do veřejných prostranství v obcích, MŠ a ZŠ, hasičské zbrojnice, vybrané kulturní památky a kulturní a spolková zařízení včetně knihoven. Příjem projektových žádostí bude probíhat od 23. 3. 2021 do 30. 5. 2021 přes Portál farmáře, alokace pro Fichi 1 bude 946 892,- Kč a pro Fichi 8 6 mil. Kč. Bližší informace budou postupně zveřejňovány na webu MAS.

logo MAS Vladař o.p.s.

19.2.2021 MAS Vladař o.p.s.: Konzultace veřejných zakázek z IROP
Centrum zřizuje kontaktní místo pro konzultaci veřejných zakázek z IROP

logo MAS Vladař o.p.s.

18.2.2021 MAS Vladař o.p.s.: Modifikace 14. výzvy MAS Vladař - IROP 4 - navýšení alokace
INFORMACE pro žadatele 14. výzvy - IROP 4 MAS Vladař, kdy se jedná o modifikaci výzvy s vazbou na navýšení alokace výzvy

logo MAS Vladař o.p.s.

18.2.2021 MAS Vladař o.p.s.: Modifikace 15. výzvy MAS Vladař - IROP 2 - navýšení alokace
INFORMACE pro žadatele 15. výzvy - IROP 2 MAS Vladař, kdy se jedná o modifikaci výzvy s vazbou na navýšení alokace výzvy

logo MAS Sedlčansko, o.p.s.

18.2.2021 MAS Sedlčansko, o.p.s.: SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 8.VÝZVA PRV
Dne 24.2.2021 od 9.00 proběhne on-line seminář pro žadatele k 8. výzvě PRV Program: Představení Výzvy a vyhlašovaných Fichí Proces podávání žádosti na MAS, Portál Farmáře Způsobilost výdajů Proces hodnocení a výběru projektů, průběh další administrace Dotazy a diskuze Odkaz na přihlášení: https://us05web.zoom.us/j/86157210646?pwd=OENIdUY0SmlNb2VWaGNCOEdCSVJ5UT09 Pozvánka