Systém pro řízení a sledování MAS - místních akčních skupin a jejich projektů

Místní akční skupiny v ČR

Poslední zprávy z MASek

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

27.5.2019 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Den s MAS - pracovní jednání
Dne 16. 5. 2019 se v prostorách Jihomoravského kraje uskutečnilo pracovní jednání místních akčních skupin z jihomoravského kraje - Den s MAS. Setkání se zúčastnili také zástupci jihomoravského kraje. Každá MAS v krátkosti informovala o své činnosti a prezentovala se tradičními výrobky a propagačními materiály. Byly také prezentovány společné projekty, jako je projekt Klimatická zeleň, místní akční plány a další. Pracovníci MAS Brána Vysočiny informovali o vyhlášených a plánovaných výzvách v jednotlivých operačních programech, o realizovaných projektech (projekt Zasaď strom, Cesta republiky stromy lemovaná, Klimatická zeleň), o spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a o další činnosti MAS. Zároveň jsme prezentovali místní výrobky.  

logo MAS Vladař o.p.s.

24.5.2019 MAS Vladař o.p.s.: Kotlíkové dotace 2019 - Ústecký kraj
Příjem žádosti 16.9.2019 od 10:00 do 31.10.2020 10:00. Příjem může být ukončen dříve dle podaných žádostí. Žádost se podává elektronicky a podepsaná vytištěná poštou. MAS Vladař nabízí možnost konzultací a bezplatné pomoci s řešením kotlíkové dotace v součinnosti se získáním bezúročné kotlíkové půjčky ve spolupráci s obcí.

logo MAS Krajina srdce, z.s.

23.5.2019 MAS Krajina srdce, z.s.: MAS Krajina srdce plánuje vyhlášení 4. Výzvy Programu rozvoje venkova!
Předpokládané termíny Výzvy: Vyhlášení Výzvy: 14. 6. 2019 Termín příjmu Žádostí o dotaci na MAS: 24. 6. 2019 - 8. 7. 2019 Finální datum registrace Žádosti o dotaci na RO SZIF: 30. 8. 2019   Výzva bude vyhlášena na tyto Fiche: Jazyk Česky

logo MAS Labské skály, z.s.

23.5.2019 MAS Labské skály, z.s.: Benefiční koncert
Rádí bychom Vás pozvaly na Benefiční koncert pro kapli Botschen, dne 31.5.2019 od 18 hod. v kostele Tří svatých v Libouchci. Vstupné dobrovolné.

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

23.5.2019 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Aktuality k výzvě OP Životní prostředí
Řídící orgán tohoto operačního programu vydalo aktualitu k aktuálním výzvám: Fyzické osoby nepodnikající mohou žádat o podporu v případě, že jsou pozemky dotčené realizací v jejich vlastnictví, případně ve vlastnictví jiných fyzických osob, územně samosprávných celků, správy národních parků, správy jeskyní ČR či AOPK ČR. Nemohou však žádat o podporu na projekty realizované na pozemcích

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

23.5.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Výzva MAS Zálabí č. 3 k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Místní akční skupina Zálabí z. s. vyhlašuje dnem 23. 5. 2019 Výzvu MAS č. 3 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v souladu se Strategií CLLD . Výzva je vypsána pro podporu investic ve Fichích Zemědělství, Podpora místních výrobků a Podpora podnikání. V souvislosti s touto The post Výzva MAS Zálabí č. 3 k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo MAS Labské skály, z.s.

23.5.2019 MAS Labské skály, z.s.: Benefiční koncert
Rádí bychom Vás pozvaly na Benefiční koncert pro kapli Botschen, dne 31.5.2019 od 18 hod. v kostele Tří svatých v Libouchci. Vstupné dobrovolné.

logo MAS Šternbersko o.p.s.

22.5.2019 MAS Šternbersko o.p.s.: Velký zájem o výzvy MAS Šternbersko zaměřené na sociální oblast
Dne 21.5.2019 se v kanceláři MAS Šternbersko uskutečnily dva semináře pro žadatele ve výzvách MAS zaměřených na podporu sociálního začleňování a rozvoj/založení sociálního podnikání. Obě výzvy provází

logo MAS Krajina srdce, z.s.

22.5.2019 MAS Krajina srdce, z.s.: Podpořené projekty z 1. a 2. Výzvy IROP
MAS Krajina srdce představuje projekty, které prošly hodnocením orgány MAS – doporučené k podpoře:   1. výzva MODERNIZACE VYBAVENÍ A REKONSTRUKCE ŠKOL doporučený projekt č. CZ.06.4.59/0.0./0.0/16_075/0011346 název: ZŠ Jistebnice – Zřízení multimediální učebny   2. výzva PODPORA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doporučený projekt č. CZ.06.4.59/0.0./0.0/16_075/0011574 název: Vytvoření učeben pro výuku cizích jazyků a polytechnických dovedností Jazyk Česky

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

22.5.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Vyhlášena výzva na rozvoj komunitních center
Byla vyhlášena 3. Výzva MAS Nad Prahou - IROP - Místa pro setkávání a řešení krizí. Od 22. května 2019 do 30. 7. 2019 je možné podávat žádost o dotaci na rozvoj komunitních center v regionu Nad Prahou. Text výzvy včetně kritérií pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a kritérií věcného hodnocení naleznete zde. O termínu semináře pro žadatele vás budeme informovat.