Systém pro řízení a sledování MAS - místních akčních skupin a jejich projektů

Místní akční skupiny v ČR

Poslední zprávy z MASek

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

11.7.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Valná hromada 12. 7. 2020 – hlasování per rollam
Od 8. 7.-12. 7. 2020 hlasovala valná hromada per rollam ve věci schválení projektů ve Fichi 3 a Fichi 9  – 4 výzvy PRV.  Seznam schválených projektů v těchto dvou fichích je uveden v zápisu z jednání.   Příspěvek Valná hromada 12. 7. 2020 – hlasování per rollam pochází z MAS Šumperský venkov

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

9.7.2020 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Integrovaný regionální operační program Výzva č. 4 Infrastruktura dopravy II
Integrovaný regionální operační program Výzva č. 4 Infrastruktura dopravy II Dne 6.7.2020 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 4 Infrastruktura dopravy II v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.  MAS Brána Vysočinu vyhlásila výzvu dne 4.5.2020. Výzva byla zaměřena na zvýšení bezpečnosti dopravy v obcích na území MAS Brána Vysočiny, a to rekonstrukcí/výstavbou chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, rekonstrukcí/výstavbou bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, rekonstrukcí/výstavbou podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, realizací prvků zvyšujících bezpečnost silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů). Pro zájemce byla připravena částka 4 910 867,- Kč. Do výzvy byly předloženy dvě žádosti. Žádost s názvem Borovník - chodník u nové zástavby byla předložena obcí Borovník. Žádost byla předložena 4.5.2020, 21:45. Cílem projektu je zvýšit bezpečnost dopravy a komunikace pro pěší v okrajové části obce Borovník. Cíle bude dosaženo vybudováním zcela nového bezbariérového chodníku, jehož součástí bude místo pro přecházení. Kolem chodníku budou realizovány vegetační úpravy spočívající v úpravě pláně a založení trávníku. Požadované výdaje 1 782 327,- Kč. Žádost s názvem Výstavba chodníku v obci Vohančice byla předložena obcí Vohančice. Žádost byla předložena 23.5.2020, 12:49. Projekt si klade za cíl vytvořit bezpečné podmínky pro přemísťování osob v obci Vohančice podél silniční komunikace III. třídy bez negativního vlivu na udržitelnou spotřebu přírodních zdrojů. Předmětem projektu je výstavba chodník, která přispěje ke zvýšení dopravní bezpečnosti v obci. Realizací dojde také k lepšímu zpřístupnění hromadné veřejné dopravy, občanské vybavenosti osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Požadované výdaje 3 128 000,- Kč.  Kancelář MAS u předložených žádostí provede kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti. Následně provede výběrová komise věcné hodnocení.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

8.7.2020 Ekoregion Úhlava, z.s.: Dokumenty MAP se aktualizují
Dokumenty MAP se aktualizují admin 8. Červenec 2020 - 15:27 V rámci projektu MAP Klatovy probíhá v současnosti aktualizace strategického dokumentu. V březnu až červnu 2020 byla aktualizována jeho Analytická část, která mapuje současnou situaci v oblasti vzdělávání na Klatovsku. K dokumentu (v příloze níže) je možné se vyjádřit a případné připomínky zaslat do 7.8.2020 na adresu sindlerova@ekoregion-uhlava.cz. Zaslané připomínky budou zaevidovány a vypořádány, zapracovány do dokumentu. Případné dotazy směřujte prosím také na výše uvedený mail. Analytická část Strategického rámce MAP Klatovy

logo MAS Vladař o.p.s.

2.7.2020 MAS Vladař o.p.s.: Ze semináře pro žadatele ke 14. výzvě MAS Vladař IROP
Dne 29. 06. 2020 se konal v kanceláři MAS Vladař, v Podbořanech, seminář pro žadatele ke: 14. výzvě IROP 4 / Sociální podnikání

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

2.7.2020 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Seminář PaedDr. Mgr. Věry Facové pro rodiče i pedagogy v Kroměříži
Zveme všechny rodiče a pedagogy na seminář uznávané lektorky PaedDr. Mgr. Věry Facové 8.7.2020 od 9.00 – 11.00 hod. do Knihovny Kroměřížska. Tématem budou jistoty a změny a jejich vliv na fungování rodinného systému. Nenechejte si ujít tuto zajímavou akci, kterou pořádáme v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Kroměříž II. Hlídání dětí je […] Článek Seminář PaedDr. Mgr. Věry Facové pro rodiče i pedagogy v Kroměříži se nejdříve objevil na MAS Hříběcí Hory.

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

2.7.2020 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Tipy na koupání na našem území
Na území Hříběcích hor najdete několik druhů koupání. Od klasického koupaliště po přírodní biotop. Také v nejbližším okolí Hříběcích hor najdete různá koupaliště např. v Kroměříži, Kojetíně, Chropyni, Hulíně, Otrokovicích, Rusavě… Z přírodních koupání je to pak Kurovický lom. Koupaliště Koryčany Koupaliště v Koryčanech nabízí 2 bazény a brouzdaliště, 3 beachvolejbalové hřiště, hřiště pro děti. […] Článek Tipy na koupání na našem území se nejdříve objevil na MAS Hříběcí Hory.