Systém pro řízení a sledování MAS - místních akčních skupin a jejich projektů

Místní akční skupiny v ČR

Poslední zprávy z MASek

logo MAS Šternbersko o.p.s.

24.1.2020 MAS Šternbersko o.p.s.: Přehled připravovaných aktivit projektu MAP II.
V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šternberk II. (zkráceně MAP II.) připravujeme pro školy a pedagogické pracovníky i zájemce z řad rodičů dětí a žáků spoustu zajímavých ak

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

23.1.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Seminář pro žadatele 4. výzvy PRV MAS Šumperský venkov – Fiche 1, Fiche 3, Fiche 5 (zemědělci, podnikatelé, lesníci) – 29. 1. 2020
Vážení žadatelé, zveme vás na Seminář pro žadatele Výzvy č.4  PRV MAS Šumperský venkov, která bude zaměřena na: Fiche1: Investice do zemědělských podniků (Zemědělci) Fiche 3: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (Podnikatelé) Fiche 5: Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh Více informací zde.   PODKLADY ZE SEMINÁŘE: zveřejníme .. Více Příspěvek Seminář pro žadatele 4. výzvy PRV MAS Šumperský venkov – Fiche 1, Fiche 3, Fiche 5 (zemědělci, podnikatelé, lesníci) – 29. 1. 2020 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

23.1.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Seminář pro žadatele 4. výzvy PRV MAS Šumperský venkov – Fiche 9 (obce, neziskovky, školy) – 30. 1. 2020
Vážení žadatelé, zveme vás na Seminář pro žadatele Výzvy č.4  PRV MAS Šumperský venkov, která bude zaměřena na: Fiche 9: Základní služby a obnova šumperského venkova (tzv. čl. 20) Více informací zde.   Seminář proběhne 30. ledna 2020 od 13:00 v zasedací místnosti Obce Nový Malín.   Program semináře: Obecné podmínky pro podporu z PRV (Program rozvoje venkova) Specifické podmínky .. Více Příspěvek Seminář pro žadatele 4. výzvy PRV MAS Šumperský venkov – Fiche 9 (obce, neziskovky, školy) – 30. 1. 2020 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Naděje o.p.s.

23.1.2020 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 11. února 2020 od 13:00 hod. v Lišnici

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

22.1.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Vyhlašujeme 4. výzvu PRV zaměřenou na podnikatele, lesníky, zemědělce a nově obce a neziskovky
V pátek 24. ledna 2020 vyhlašujeme Výzvu č. 4 PRV (Programu rozvoje venkova) zaměřenou na investiční dotace pro podnikatele, vlastníky lesů a zemědělce a nově také obce a neziskové organizace (tzv. čl. 20) z našeho regionu.  Výzva bude vyhlášena na: Fichi 1: Investice do zemědělských podniků (Zemědělci) Fichi 3: Podpora investic na založení nebo rozvoj .. Více Příspěvek Vyhlašujeme 4. výzvu PRV zaměřenou na podnikatele, lesníky, zemědělce a nově obce a neziskovky pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Naděje o.p.s.

22.1.2020 MAS Naděje o.p.s.: 20200115 Zápis č. 1/2020
Zápis č. 1/2020 ze společného jednání pracovních skupin Čtenářská a Matematická gramotnost a Rovné příležitosti ze dne 15. 1. 2020

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

21.1.2020 MAS Krušné hory, o.p.s.: Jednání Rozhodovacího orgánu
Dne 31. 1. 2020 v 9:00 hod proběhne v kanceláři MAS jednání Rozhodovacho orgánu. Předmětem jednání bude doporučení předložených žádostí v programovém rámci OPZ k financování, schválení harmonogramu výzev a schválení 16.výzvy MAS KH - IROP Doprava IV a 17.výzvy MAS KH - IROP Vzdělávání IV

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

21.1.2020 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Informace o výzvě Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
Plán otevření výzvy: červen 2020 Předpokládaná alokace: 1 500 000,- Kč Podpora je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech. POZOR!!! Podporovány jsou pouze investiční výdaje a výdaje na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku vzniklé nejdříve k datu podání Žádosti o dotaci na MAS. Výše podpory Dotace je stanovena ve výši 80 % způsobilých výdajů projektu. Oblasti podpory  The post Informace o výzvě Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech appeared first on Místní akční skupina Zálabí.