Systém pro řízení a sledování MAS - místních akčních skupin a jejich projektů

Místní akční skupiny v ČR

Poslední zprávy z MASek

logo MAS Šternbersko o.p.s.

22.5.2019 MAS Šternbersko o.p.s.: Velký zájem o výzvy MAS Šternbersko zaměřené na sociální oblast
Dne 21.5.2019 se v kanceláři MAS Šternbersko uskutečnily dva semináře pro žadatele ve výzvách MAS zaměřených na podporu sociálního začleňování a rozvoj/založení sociálního podnikání. Obě výzvy provází

logo MAS Krajina srdce, z.s.

22.5.2019 MAS Krajina srdce, z.s.: Podpořené projekty z 1. a 2. Výzvy IROP
MAS Krajina srdce představuje projekty, které prošly hodnocením orgány MAS – doporučené k podpoře:   1. výzva MODERNIZACE VYBAVENÍ A REKONSTRUKCE ŠKOL doporučený projekt č. CZ.06.4.59/0.0./0.0/16_075/0011346 název: ZŠ Jistebnice – Zřízení multimediální učebny   2. výzva PODPORA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doporučený projekt č. CZ.06.4.59/0.0./0.0/16_075/0011574 název: Vytvoření učeben pro výuku cizích jazyků a polytechnických dovedností Jazyk Česky

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

22.5.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Vyhlášena výzva na rozvoj komunitních center
Byla vyhlášena 3. Výzva MAS Nad Prahou - IROP - Místa pro setkávání a řešení krizí. Od 22. května 2019 do 30. 7. 2019 je možné podávat žádost o dotaci na rozvoj komunitních center v regionu Nad Prahou. Text výzvy včetně kritérií pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a kritérií věcného hodnocení naleznete zde. O termínu semináře pro žadatele vás budeme informovat.

logo Místní akční skupina Pomalší o.p.s.

22.5.2019 Místní akční skupina Pomalší o.p.s.: Nabídka pracovního místa – Terénní sociální pracovník
Město Kaplice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Terénní pracovní pracovník – odbor sociální věcí a péče pracovní úvazek 1,0 na dobu určitou 2 roky nástup do zaměstnání 1.7.2019 Další informace ZDE nebo na tel. č. 380 303 190 (p. Bláhová)

logo Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.

22.5.2019 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.: Vyhlášení výzvy OPZ – Prorodinná opatření
Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. dne 22. 5. 2019 vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Příjem žádostí do 30. 6. 2019 OPZ PRORODINNÁ OPATŘENÍ – 3. výzva

logo MAS Šternbersko o.p.s.

21.5.2019 MAS Šternbersko o.p.s.: Startuje nový projekt pro neziskové organizace!
Zejména pro neziskové organizace zaměřující se na práci s dětmi a mládeží bude určen projekt, který v současnosti připravuje MAS Šternbersko ve spolupráci s dalšími partnery. Mezi podporované aktivity

logo MAS Lužnice, z.s.

21.5.2019 MAS Lužnice, z.s.: Pozvánka na setkání PS setkávání dle aprobací Aj a Nj
Srdečně Vás zveme na setkání vyučujících cizích jazyků na 2.stupni ZŠ, ve středu 12.června 2019 ve 13.00 hodin v multimediální učebně v 1.patře na Táborském soukromém gymnáziu a Základní škole.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

21.5.2019 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Marketingové setkání Vondrov
Vážení partneři, přátelé a příznivci venkova, dovolujeme si Vás pozvat na X. ročník Marketingového setkání podnikatelů, manažerů, akademiků, starostů a hostů z regionu, ketré se uskuteční s cílem prohloubení rozvoje regionální sounáležitosti a vzájemné podpory dne 20. června od 16:00 hodin v historickém areálu Dvůr Vondrov u Hluboké nad Vltavou. Pozvánku a bohatý doprovodný program naleznete v příloze.

logo MAS Vladař o.p.s.

21.5.2019 MAS Vladař o.p.s.: UKONČEN PŘÍJEM žádostí - výzva č. 7. MAS Vladař, SEZNAM přijatých žádostí
Dne 20.5.2019 v 10:00 hodin byl ukončen příjem žádostí o podporu v systému MS 2014+ v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař - 7.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof I. (IROP2)“. Na základě tohoto byl sestaven seznam přijatých žádostí.