Systém pro řízení a sledování MAS - místních akčních skupin a jejich projektů

Místní akční skupiny v ČR

Poslední zprávy z MASek

logo MAS Šternbersko o.p.s.

11.12.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Jednání Sněmu zakladatelů a Valné hromady MAS Šternbersko
V pondělí 10.12.2018 se na 50 členů MAS Šternbersko sešlo na každoročnímu jednání Sněmu zakladatelů a Valné hromady. Po jednání následovalo předvánoční setkání v Informačním centru Šternberk.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

11.12.2018 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Šance pro obce na územní plány
MMR vyhlásilo národní dotaci na podporu územně plánovací činnosti. Žádat mohou obce, které nemají územní plán vůbec, anebo jejich územní plán byl schválen před rokem 2007 a nebyl podpořen z PRV nebo IROP. Zvýhodněny jsou obce do 1000 obyvatel a obce s rizikem povodní. Dotace je až 80 %, maximálně 400 000 Kč na jeden územní plán. Termín pro podání žádostí je do 31.1.2019. Podrobnosti najdete zde.

logo MAS Frýdlantsko, z.s.

11.12.2018 MAS Frýdlantsko, z.s.: Monitoring a evaluace SCLLD
Formálně (povinně) i neformálně (protože to potřebujeme) sledujeme, jak se nám realizace strategie Frýdlantsko 2020 daří.

logo MAS Frýdlantsko, z.s.

11.12.2018 MAS Frýdlantsko, z.s.: Monitoring a evaluace
Formálně (povinně) i neformálně (protože to potřebujeme) sledujeme, jak se nám realizace strategie Frýdlantsko 2020 daří.

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

11.12.2018 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Ušetřete s IROP na zateplování bytových domů až 40 % z výdajů na zateplovací úpravy
Díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP) můžete z evropských peněz získat dotaci na realizaci energeticky úsporných opatření v bytových domech až ve výši 40 % z celkových výdajů na zateplovací úpravy. Podpora je určena pro vlastníky bytových domů, společenství vlastníků a bytová družstva ve všech krajích ČR kromě Prahy. O podporu lze zažádat …

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

11.12.2018 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Seminář k 3. Výzvě PRV
Vážení žadatelé, dne 17. 12. 2018 od 10:00 hodin se v Domě techniky, Plzeňská 2311/2a, České Budějovice uskuteční seminář k plánované 3. Výzvě PRV Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. v kanceláři MAS. Vyhlášena bude Fiche 2 Zpracování zemědělských produktů a Fiche 5 Podnikání.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

11.12.2018 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: 3. Výzva PRV
Vážení žadatelé, dovolujeme si Vás informovat, že Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. plánuje dne 18. 12. 2018 vyhlásit v pořadí již 3. Výzvu v Programu rozvoje venkova, s celkovou alokací 4 miliony Kč. Žádosti bude možné předkládat pouze prostřednictvím Portálu farmáře, a to ve Fichi 2 Zpracování zemědělských produktů a Fichi 5 Podnikání. Bližší informace budou zveřejněny na webu MAS: http://www.mashl.cz/strategie-uzemi-2014-2020/vyzvy/1-vyzva-prv/3-vyzva-prv

logo MAS Naděje o.p.s.

11.12.2018 MAS Naděje o.p.s.: Kde je ten pes zakopaný
Zamyšlení člena Správní rady MAS Naděje o.p.s.