Systém pro řízení a sledování MAS - místních akčních skupin a jejich projektů

Místní akční skupiny v ČR

Poslední zprávy z MASek

logo MAS Vladař o.p.s.

31.3.2020 MAS Vladař o.p.s.: Aktualizace Seznamu přijatých žádostí o podporu 13. výzva IROP 1
ZMĚNA ČERPÁNÍ ALOKACE - s vazbou na provedenou kontrolu formálního hodnocení a přijatelnost projektů "FNaP" 13. výzvy IROP 1

logo MAS Vladař o.p.s.

31.3.2020 MAS Vladař o.p.s.: Informace pro OSVČ v souvislosti s koronavirem
25. března byl schválen zákon, který odpouští platby povinného důchodového pojištění a příspěvku na politiku zaměstnanosti všem živnostníkům. OSVČ tak od března do srpna nebudou muset platit předepsané zálohy a v ročním vyúčtování se jim tak sníží celkové pojistné o částku odpovídající minimálním zálohám na důchodové pojištění za půl roku. Tato částka se živnostníkům zcela promine. Zákon by měl být účinný už od března.

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

31.3.2020 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Výzva na Šablony III vyhlášena
Dnes byla vyhlášena Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha. Podat žádost mohou ZŠ a MŠ v termínu od 31.3.2020 do 29.6.2021. Všem školám a školkám nabízíme bezplatnou konzultaci, pomoc s vyplněním žádosti a následně i při administraci zpráv o realizaci. Vše zůstává stejné jako u Šablon I a II. V nouzovém […]

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

31.3.2020 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Vyjádření MŠMT k realizaci ŠABLON v nouzovém stavu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán OP VVV se v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území České republiky  vyhlášeného vládou ČR z důvodu ohrožení zdraví ve vazbě na prokázání výskytu koronaviru intenzivně zabývá řešením možných dopadů způsobených šířením koronaviru na realizaci i udržitelnost projektů OP VVV – tedy Šablon. Snahou ŘO je […]

logo MAS Labské skály, z.s.

31.3.2020 MAS Labské skály, z.s.: Liberační balíček pro poplatníky daní
Liberační balíček pro poplatníky daní – finanční zpráva. Nabízíme konkrétní návody.

logo MAS Labské skály, z.s.

31.3.2020 MAS Labské skály, z.s.: Půlroční moratorium na splácení úvěrů a půjček
Ohlášeno půlroční moratorium na splácení veškerých úvěrů a půjček.

logo MAS Labské skály, z.s.

31.3.2020 MAS Labské skály, z.s.: Úvěr COVID 2
Bezúročný úvěr z programu Úvěr COVID je určen pro malé a střední podniky, pokud u nich došlo k opoždění plnění, pozastavení plnění nebo zrušení plnění z obchodních kontraktů z důvodu opatření k zamezení šíření koronavirové infekce.

logo MAS Labské skály, z.s.

31.3.2020 MAS Labské skály, z.s.: Informace pro OSVČ podání přehledu a odpuštění záloh
Informace pro OSVČ podání přehledu a odpuštění záloh k 26. březnu 2020