Systém pro řízení a sledování MAS - místních akčních skupin a jejich projektů

Místní akční skupiny v ČR

Poslední zprávy z MASek

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

17.9.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Informační setkání k 2. běhu projektu „Aktivní ženy 55+ a jejich uplatňování na trhu práce“
Sdílíme pozvánku na Informační setkání druhého běhu projektu „Aktivní ženy 55+ a jejich uplatňování na trhu práce“, které se uskuteční v pondělí 7.10. 2019 od 10:00 hodin na adrese M.R. Štefánika 318/1, Šumperk. Na programu setkání bude seznámení se s projektem a možnosti vstupu do projektu.    Příspěvek Informační setkání k 2. běhu projektu „Aktivní ženy 55+ a jejich uplatňování na trhu práce“ pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

17.9.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Druhý úvodní workshop v rámci projektu „Máš na to“
Sdílíme pozvánku na úvodní workshop druhého běhu projektu „Máš na to“, který je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost MAS Šumperský venkov. Workshop se koná v pátek 27. 9. 2019 od 15:00 hodin. Více informací o projektu najdete v níže uvedené pozvánce a letáku.     Příspěvek Druhý úvodní workshop v rámci projektu „Máš na to“ pochází z MAS Šumperský venkov

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

16.9.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Výběr projektů OPZ – výzva „MAS Zálabí, z.s., – OPZ – Prorodinná opatření II“ – č. 881/03_16_047/CLLD_16_02_103
Vážení členové MAS Zálabí, z.s., Rada Mas Zálabí, z.s. rozhodla ke dni 23. 8. 2019 o projektu předloženém v rámci Operačního programu Zaměstnanost, v rámci výzvy MAS Zálabí, z.s.,  – OPZ – Prorodinná opatření II – 881/03_16_047/CLLD_16_02_103. Lhůta pro podání žádosti o dotaci byla ukončena dne 30. 06. 2019 a této možnosti využil 1 žadatel. The post Výběr projektů OPZ – výzva „MAS Zálabí, z.s., – OPZ – Prorodinná opatření II“ – č. 881/03_16_047/CLLD_16_02_103 appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo MAS Naděje o.p.s.

16.9.2019 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Pracovní skupiny Ředitelé
Pracovní skupina Ředitelé projektu Místní akční plán vzdělávání II pro ORP Litvínov

logo MAS Naděje o.p.s.

16.9.2019 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Pracovní skupiny Ředitelé
Pracovní skupina Ředitelé projektu Místní akční plán vzdělávání II pro ORP Litvínov

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

10.9.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: MAP Klatovy - Rovné příležitosti ve vzdělávání
MAP Klatovy - Rovné příležitosti ve vzdělávání admin 10. Září 2019 - 14:43 Pozvánka na workshop a setkání Pracovní skupiny rovné příležitosti Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání SO ORP Klatovy na téma Rovné příležitosti ve vzdělávání, které se koná ve čtvrtek 24. 9. 2019 od 14:00 v  Klatovech, Plánická 174 v prostorech bývalého Dominikánského kláštera Cílem setkání je představení různých pohledů a přístupů na rovné příležitosti a diskuze nad problémy rovných příležitostí ve vzdělávání na Klatovsku a možnostmi, jak je řešit. Zváni k diskuzi o rovných příležitostech ve vzdělávání jsou zejména zástupci zřizovatelů, ředitelé škol, pedagogičtí pracovníci, výchovní poradci a metodikové prevence na školách, pracovníci s dětmi a mládeží, pracovníky poradenských zařízení, odborníky v této oblasti, rodiče a všechny se zájmem o tuto problematiku. Bližší informace v přiložené pozvánce. Pozvánka

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

10.9.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: MAP Klatovy - Setkání k tématu "Pokusy ve školách"
MAP Klatovy - Setkání k tématu "Pokusy ve školách" admin 10. Září 2019 - 14:32 Zveme Vás na setkání na téma "Pokusy ve školách" v rámci Pracovní skupiny matematická gramotnost, které se koná ve středu 25.9.2019 od 14:00  v Klatovech, Plánická 174 v prostorech bývalého Dominikánského kláštera. Budeme diskutovat o pokusech ve školách a možnosti jejich využití pro rozvoj matematické gramotnosti, dozvíte se něco o plánované aktivitě pro školy  „Školní pokusy - Úžasné divadlo fyziky (ÚDiF)“, budete moci ovlivnit výběr témat pro vystoupení Divadla ÚDiF a navrhnout další aktivity, které by mohly na Klatovsku podpořit rozvoj matematické gramotnosti v rámci projektu MAP II  (více o projektu MAP zde).  Na setkání jsou zváni zejména učitelé, zástupci školních družin, klubů, DDM a všichni další zájemci o tuto problematiku. Bližší informace v přiložené pozvánce.   Pozvánka

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

10.9.2019 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: OPZ - pozvánka na semináře
1. MAS Brána Vysočiny vyhlašuje v Operačním programu Zaměstnanost výzvu č. 6MAS k vyhlášené výzvě pořádá seminář pro žadatele. Pozvánka 2. MAS Brána Vysočiny vyhlašuje v Operačním programu Zaměstnanost výzvu č. 5MAS k vyhlášené výzvě pořádá seminář pro žadatele. Pozvánka

logo MAS Labské skály, z.s.

9.9.2019 MAS Labské skály, z.s.: Novinky pro žadatele v OPŽP - Sídelní zeleň
Novinky v Operačním programu životního prostředí, specifický cíl - Realizace sídelní zeleně, které vychází z Pravidel pro žadatele č. 23

logo MAS Naděje o.p.s.

9.9.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20190826 Zápis č. 6/2019
Zápis č. 6/2019 z jednání Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 26. 8. 2019