Systém pro řízení a sledování MAS - místních akčních skupin a jejich projektů

Místní akční skupiny v ČR

Poslední zprávy z MASek

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

15.2.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Avízo 2. výzvy PRV MAS Podřipsko
MAS Podřipsko vydává avízo 2. výzvy z Programu rozvoje venkova České republiky. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je 28. 2. 2019. Podrobnosti k výzvě naleznete zde. Upozorňujeme, že termíny i uvedené podmínky ve výzvě a v jejích přílohách se mohou změnit. Výzva MAS se řídí Pravidly pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v …

logo MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.

14.2.2019 MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.: Prezentace ze semináře pro žadatele z Programu rozvoje venkova
Pro zájemce o dotace z Programu rozvoje venkova jsou v sekci výzvy http://www.masfrydlantskobeskydy.cz/vyzvy-a-dokumentace/archiv-vyzev/vyzva-prv-c-2/ zveřejněny prezentace z již uskutečněného semináře. Jedna prezentace se týká obecně pravidel a podmínek pro žadatele. Druhá prezentace se věnuje jednotlivým krokům při podání žádosti o dotaci.

logo Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.

14.2.2019 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.: Výstavy vín ve Znojemské vinařské podoblasti 2019
Přehled termínů  vinařských akcí ve Znojemské vinařské podoblasti  2019- Výstavy vín ZVP 19-1

logo MAS Šternbersko o.p.s.

13.2.2019 MAS Šternbersko o.p.s.: Výzva pro předkládání žádostí o udělení značky Haná regionální produkt
MÁTE ZÁJEM ZÍSKAT OCHRANNOU ZNÁMKU HANÁ REGIONÁLNÍ PRODUKT®? PŘÍLEŽITOST PRO MÍSTNÍ VÝROBCE, POSKYTOVATELE UBYTOVACÍCH A STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ZÍSKAT REGIONÁLNÍ ZNAČKU V REGIONU HANÁ. PRÁVĚ NYNÍ STA

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

12.2.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Projekt „Aktivní ženy 55+ a jejich uplatnění na trhu práce“
Pomáháme sdílet informace o zajímavém projektu z našeho regionu: „Aktivní ženy 55+ a jejich uplatnění na trhu práce“, který je realizován od prosince 2018 podnikatelsko-zaměstnaneckým družstvem BEC. Projekt je zaměřen na podporu opětovného začlenění na trh práce vytvářením flexibilních pracovních míst přímou spoluprací se zaměstnavateli.  Více informací najdete v přiloženém letáčku.     Příspěvek Projekt „Aktivní ženy 55+ a jejich uplatnění na trhu práce“ pochází z MAS Šumperský venkov

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

12.2.2019 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Dotace na drobné památky
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo opět dotační titul 129 662, který je určen na opravy drobných památek (kapliček, křížových cest, zvoniček, božích muk, křížů, exteriérových soch, hřbitovů a hřbitovních zdí). Oprávněnými žadateli jsou obce do 2000 obyvatel, případně obce, které mají 2001-5000 obyvatel, pokud se objekt nachází v místní části s nejvýše 500 obyvateli. Dále mohou v těchto obcích žádat např. spolky, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob i vlastníci objektu. Dotace se vyplňuje elektronicky prostřednictvím portálu RISPF, vytištěné žádosti se pak doručují na příslušné pracoviště SZIF. Elektronicky je nutno žádost podat do 22. února 2019. Odkaz na pravidla naleznete zde.