Systém pro řízení a sledování MAS - místních akčních skupin a jejich projektů

Místní akční skupiny v ČR

Poslední zprávy z MASek

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

30.11.2020 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Adventní věnce pro dobrou věc
V předvánočním období jsme se v týmu MAS Podřipsko zabývali …

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

30.11.2020 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Zaregistrované žádosti ve výzvě IROP 15
K 30.11. 2020 byl ukončen příjem žádostí do výzvy MAS z programového rámce IROP. Do 15. výzvy zaměřené na podporu Techniky pro IZS III byly prostřednictvím MS2014+ předloženy 2 žádosti o podporu, přičemž výzva byla vyhlášena dne 23.10.2020 s alokací 1 221 837,47 Kč (CZV).

logo MAS Vladař o.p.s.

28.11.2020 MAS Vladař o.p.s.: Listopadový newsletter OP VVV 2020
Dobrý den, v rámci metodické a administrativní podpory, kterou Vám bezplatně poskytujeme, zasílám listopadový newsletter

logo MAS Vladař o.p.s.

27.11.2020 MAS Vladař o.p.s.: VÝBĚR PROJEKTŮ 15. výzva IROP 2 a další postup ze strany MAS Vladař
Dne 18. 11. 2020 se konalo jednání s členy RK MAS, kde proběhl závěrečný administrativní krok hodnocení za MAS Vladař a to Výběr projektů.

logo MAS Vladař o.p.s.

27.11.2020 MAS Vladař o.p.s.: Informace pro obce o změnách v rámci OPŽP v novém programovém období
Celková alokace programu bude pravděpodobně 61 mld. Kč, z toho je 10,6 mld. Kč (17 %) z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 50,4 mld. Kč (83 %) z Fondu soudržnosti.

logo MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.

27.11.2020 MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.: Rozhovor: RADEK BALAŠ – Chytré stoly – Frýdlant nad Ostravicí
Místní akční skupina Frýdlantsko-Beskydy prostřednictvím dotace z Programu rozvoje venkova podpořila rozvoj soukromého podnikání pana Radka Balaše z Frýdlantu n.O. Vydali jsme se za ním po více jak roce zjistit, jak se mu daří, zda a jakým způsobem mu dotace pomohla v jeho podnikání a co plánuje do budoucna… Kdy vznikl nápad začít podnikat? Co bylo tou motivací, impulsem?  Pocházím z vesnice […]

logo MAS Vladař o.p.s.

24.11.2020 MAS Vladař o.p.s.: Na opravu drobných kulturních prvků venkova dá v roce 2021 Ministerstvo zemědělství 30 milionů korun
Tisková zpráva – Celkem 30 milionů korun poskytne v roce 2021 Ministerstvo zemědělství (MZe) obcím, vlastníkům a spolkům v programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků. Peníze jsou určené například na opravu křížových cest, zvoniček, božích muk, kapliček, soch a hřbitovů.

logo MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.

19.11.2020 MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.: Dotace pro Mobilní hospic Strom života
Místní akční skupina Frýdlantsko-Beskydy prostřednictvím dotace z Operačního programu Zaměstnanost podpořila projekt Mobilního Hospice Strom života, jehož cílem je podpora a osvěta neformálně pečujících osob na našem území. Realizace projektu začala už na začátku tohoto roku, a na základě toho jsme vyzpovídali jejich pracovníky, aby nám o tomto projektu a o jejich organizaci něco málo pověděli.  Popište nám prosím ve zkratce […]