Kontrola IČO

Informace o společnosti

IČO:

Název subjektu: Obec Lechotice

Sídlo: Lechotice 100, 76852
Kód Obce: 588661
Právní forma: 801 ( Obec nebo městská část hlavního města Prahy )
DIČ: CZ00287407
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců ==> detail
Registr de minimis | ČSÚ | Kurzy.CZ

Právní forma -

Obchodní rejstříkNezapsándetail
Statistický Registr ekonomických subjektůZapsándetail
Registr živnostenského podnikáníZapsándetail
Registr zdravotnických zařízeníNezapsándetail
Registr plátců daně z přidané hodnotyZapsán
Registr plátců spotřební daněNezapsán
Registr Centrální evidence úpadců - konkurzNezapsándetail
Registr Centrální evidence úpadců - vyrovnáníNezapsándetail
Registr Centrální evidence dotací z rozpočtuZapsán
Účelový registr organizací systému ARISZapsán
Registr církví a náboženských společnostíNezapsán
Seznam politických stran a hnutíNezapsán
Seznam Občanských sdružení a spolkůNezapsán
Zemědělský registrNezapsándetail
Insolvenční rejstříkNezapsándetail
Rejstřík škol a školských zařízeníNezapsándetail

Provázání subjektu - účast v dalších subjektech:

Dle or.justice.cz nemá subjekt účast v dalších zapsaných subjektech.

Projekty v MSSF

Reg. č.Název projektuMísto realizaceStavCZVDotaceCV
CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_032/0002681Regionální biokoridory v k. ú. Lechotice0PP4233904533390453
CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_108/0008851Realizace prvků ÚSES - část K22, K21 a celý K41, k. ú. Lechotice588661PP3751493605149360
CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010457Lechotice PEO - SP1, SP2, SP3 a SP6, k.ú. Lechotice588661PP3729449382944938

Dotace - PRV 2014+

Dotace - PRV 2007+

08/005/3212a/672/001944Celková rekonstrukce budovy OÚ v Lechoticích na multifunkční objekt
09/008/3212a/672/001730Rekonstrukce a dostavba mateřské školy na multifunkční dům obce Lechotice
09/008/41200/113/001708Mladí hasiči v Lechoticích
12/015/41200/113/000008Lechotice - Náves - Regenerace zeleně
13/018/41200/113/000969Prodejna a rekondiční centrum v Lechoticích

Dotace - MS2014+

Více jen pro přihlášené

Další info o IČO

Registr smluv MVČR: publikující subjekt smluvní strana