Systém pro řízení a sledování MAS - místních akčních skupin a jejich projektů

Místní akční skupiny v ČR

Poslední zprávy z MASek

logo Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.

24.9.2021 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.: Schválena koncepční část Strategie MAS 21+
Dnes byla schválena koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS na období 2021 – 2027 ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. Schválenou verzi naleznete na webu MAS – odkaz na strategii

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

23.9.2021 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Procházka obcí Cetechovice
Minulý týden jsme navštívili Obec Cetechovice. Debata s paní starostkou Věrou Pleslovou byla zaměřena na potřeby a možné budoucí projektové záměry obce. Dozvěděli jsem se, že obec v nejbližších letech plánuje provést bez výkopovou opravu kanalizace, vybudovat startovací byty pro mladé. V místní části zvané „kůt“ chtějí revitalizovat veřejné prostranství, dobudovat příjezdové komunikace k domům a prostory před domy […]

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

23.9.2021 MAS Krušné hory, o.p.s.: Avízo 19. výzvy MAS IROP - Doprava VI.
Vážení žadatelé, připravujeme poslední výzvu MAS z programového rámce IROP, která bude opět zaměřená na bezpečnost dopravy a cyklodopravu. Rozdělovat se budou poslední finanční prostředky - přes 6 mil. Kč. Termín příjmu žádostí o dotaci plánujeme do 1.12.2021.

logo MAS Sedlčansko, o.p.s.

20.9.2021 MAS Sedlčansko, o.p.s.: Avízo 7. výzvy IROP – Územní plánování III
Rádi bychom Vás informovali, že připravujeme 7. výzvu v rámci operačního programu IROP na pořízení územních plánů a studií. Výzva bude vyhlášena na začátku listopadu a příjem žádostí ukončen v půli prosince. Minimální způsobilé výdaje jsou 100 000,-Kč a max. 247 328,- Kč Spoluúčast na výzvě je pouze 5 % V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. […]

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

20.9.2021 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Lidé mohou přispět rodinám zasaženým výbuchem v Koryčanech
Charita Kroměříž ve spolupráci s městem Koryčany vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc lidem postiženým výbuchem rodinného domu. Číslo účtu, na který mohou zájemci přispívat, je 115-5041170287/0100. Peníze mohou vložit také do pokladny charity ve Ztracené ulici v Kroměříži. Přímo v Koryčanech jsou pak přichystané 3 zapečetěné pokladničky, které lidé najdou: v kanceláři pokladny v přízemí městského úřadu […]

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

20.9.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: Hlasování valné hromady per rollam – do 24. 9. 2021
Od 20. 9. do 24. 9. 2021 má valná hromada možnost hlasovat per rollam o schválení nákupu nové služební dodávky MAS. Příspěvek Hlasování valné hromady per rollam – do 24. 9. 2021 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

17.9.2021 MAS Krušné hory, o.p.s.: DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
6. 10. 2021 proběhne Den otevřených dveří, který pořádá ZŠ ostrov, p. o. Krušnohorská 304 a SŠ Euroinstitut. 9:00 - 13:00 hod - odborná veřejnost 13:00 - 17:00 - veřejnost Pozvánka zde  

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

17.9.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: Seminář pro žadatele ve 14. výzvě IROP
MAS Šumperský venkov vyhlásila 14. výzvu MAS pro Integrovaný regionální operační program (IROP). Veškeré informace o výzvě naleznete zde. Pro žadatele je vyhlášen informační seminář, který se uskuteční ve středu 29. 09. 2021 v 14:00, v kanceláři MAS Šumperský venkov (Nový Malín 240, 788 03). Pozvánka na seminář: 29. 9. 2021   Program semináře: Prezence účastníků a zahájení semináře Představení .. Více Příspěvek Seminář pro žadatele ve 14. výzvě IROP pochází z MAS Šumperský venkov

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

15.9.2021 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Šelešovice ovládnou brokové střelby
Postřeh, rychlost, šikovné ruce – to jsou vlastnosti, které budou v sobotu 18. září potřebovat všichni závodníci, kteří se v Šelešovicích utkají o putovní pohár. Místní myslivecké sdružení tam od 8 hodin pořádá turnaj v brokové střelbě na asfaltové holuby. Pozor, aby byla soutěž ve střelbě na letící terče bezpečná pro účastníky i přihlížející, je třeba dbát pokynů […]