Systém pro řízení a sledování MAS - místních akčních skupin a jejich projektů

Místní akční skupiny v ČR

Poslední zprávy z MASek

logo Bystřička, o.p.s.

8.11.2021 Bystřička, o.p.s.: Partnerské příspěvky pro rok 2022
Vážení partneři MAS, správní rada společnosti Bystřička, o.p.s. schválila partnerské příspěvky pro rok 2022, a to v následující výši: obce 25,- Kč/obyvatele ostatní fyzické i právnické osoby paušálně 100,- Kč Příspěvky budou splatné do 31.3.2022 na účet společnosti 1815295369/0800, případně po domluvě hotově v kanceláři MAS. Obcím budou na začátku roku doručeny faktury, ostatní partnery požádáme […]

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

8.11.2021 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: II. výzva k podávání žádostí o regionální značku pro výrobky BRNĚNSKO originální produkt
MAS Brána Vysočiny, z.s. ve spolupráci s MAS Slavkovské bojiště, MAS Bobrava, z.s., Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s., MAS Podbrněnsko, spolek vyhlašuje II. výzvu k podávání žádostí o regionální značku pro výrobky BRNĚNSKO originální produkt®. Certifikace se týká výrobků a nově i ubytovacích / stravovacích služeb a zážitků. Výzva je otevřena bez omezení, žádosti budou vyhodnocovány průběžně při naplnění minimálního počtu 5 žadatelů. Pro certifikaci je potřeba vyplnit dle kategorie jednu z níže uvedených žádostí a zaslat mailem nebo písemně na uvedené adresy. Před podáním lze žádost konzultovat na MAS, osobně nebo mailem: opzp@masbranavysociny.cz nebo na tel. 773 843 770 Značka může být v kategorii výrobku udělena řemeslným výrobkům a uměleckým dílům (např. výrobky ze dřeva, slaměné ozdoby, krajky, šperky, keramika, sklo, papírové obaly, upomínkové předměty, nábytek), potravinám a zemědělským produktům (např. mléko, sýry, maso, vejce, pečivo, obiloviny, ovoce, zelenina, víno, nápoje, med), přírodním produktům (např. lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, rákos). Dále pak v kategorii zážitků – poskytnutí služby v cestovním ruchu (mimo stravovacích a ubytovacích služeb) nebo tradiční akce. Zážitek je vázán na konkrétní lokalitu, podporuje kulturní a společenské tradice a řemeslné dovednosti. A také v kategorii ubytovacích / stravovacích služeb. Regionální značka BRNĚNSKO originální produkt® je součástí 30 značek, které po celé republice zviditelňují poctivé produkty a služby či zážitky, které jsou vyráběny a provozovány v návaznosti na dobré tradice, s respektem k přírodě a hrdostí na dané místo či region. Držitelé značky získají možnost prezentace na společném webu, Facebooku a Instagramu, pozvánky na akce v jiných regionech i Praze, nabídku vzdělávání a kontakty na podobně smýšlející producenty a poskytovatele služeb.Více v sekci Regionální značka

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

8.11.2021 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Nadace Partnerství - sázíme budoucnost 6.11.2021
Obec Vohančice, Spolek přátel Vohančice, z.s. a Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. vás zvou výsadbu stromů v lokalitě K Výrovce. Celkem bude v lokalitě vysazeno 36 stromů. Výsadba proběhne v sobotu 6.11.2021, od 8:00 hod. Sraz je ve Vohančicích, u křížku pod kaštany. Výsadba je realizována v rámci projektu Dosadba aleje polní cesty k zpřístupnění lesních pozemků. Tento projekt byl vytvořen díky grantovému programu Nadace Partnerství, individuálním dárcům veřejné sbírky a partnerům iniciativy Sázíme budoucnost.  Plakát

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

5.11.2021 MAS Nad Prahou o.p.s.: Odpoledne plné kosmetického hýčkání
Kontaktní místo pro seniory Tulipán v Líbeznicích zve na pondělí 6. prosince 2021 od 14 do 19 hodin všechny seniory na odpoledne plné kosmetického hýčkání. Kosmetická péče a občerstvení je zdarma. Připraveno ve spolupráci s kosmetikou Mary Kay.

logo Místní akční skupina Pomalší o.p.s.

5.11.2021 Místní akční skupina Pomalší o.p.s.: 11. výzva IROP
MAS Pomalší vyhlašuje dne 2.11.2021 výzvu č. 11 k předkládání žádostí o podporu v rámci operačního programu IROP.    Přesné znění výzvy Příloha výzvy č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti Příloha výzvy č. 2  Kritéria věcného hodnocení Příloha č. 3 Vzor čestného prohlášení, že není vyžadováno stavební povolení Seminář pro žadatele a se bude konat ve čtvrtek 11.11 v 13:00 v

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

3.11.2021 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Kotlíkové dotace Zlínského kraje
Zlínský kraj bude znovu rozdělovat kotlíkové dotace. O jejich přidělení tentokrát nebude rozhodovat rychlost, ale vyplnění tzv. předžádosti – jednoduchého dotazníku, pomocí kterého kraj zjišťuje, jaký je o dotace zájem. Sběr předžádostí potrvá od 11. října 2021 do 31. prosince 2021. „Ostré“ žádosti by měl kraj začít sbírat v prvním čtvrtletí příštího roku. V rámci kotlíkových […]

logo MAS Sedlčansko, o.p.s.

1.11.2021 MAS Sedlčansko, o.p.s.: 7. Výzva IROP vyhlášena
Rádi bychom informovali, že dnes byla vyhlášena poslední výzva v rámci IROP v období 2014 – 2020, a to 7. výzva IROP na podporu zpracování územních plánů a studií. Více informací naleznete zde

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

1.11.2021 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Integrovaný regionální operační program Výzva č. 6 Infrastruktura vzdělávání III
Dne 15.10.2021 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 6 Infrastruktura vzdělávání III v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.  MAS Brána Vysočinu vyhlásila výzvu dne 2.8.2021. Výzva byla zacílena na zlepšení infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání na území MAS Brána Vysočiny, a to rozvojem infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, technické, řemeslné obory a přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi) a budováním infrastruktury pro podporu rozvoje klíčových kompetencí (komunikace v cizích jazycích, technické, řemeslné obory a přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi) v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání mládeže. Pro zájemce byla připravena částka 1 014 156,- Kč. Do výzvy byla předložena jedna žádost. Žádost s názvem Multimediální dílna Městské knihovny Tišnov byla předložena Městským kulturním střediskem Tišnov. Žádost byla předložena 15.10.2021, 9:36. Předmětem projektu je vytvoření multimediální dílny v budově Městské knihovny v Tišnově. Požadované výdaje 1 010 428,- Kč. Kancelář MAS u předložených žádostí provede kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti. Následně provede výběrová komise věcné hodnocení.

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

29.10.2021 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Začalo milostivé léto. Dlužníkům odpustí penále a úroky u státu a jeho institucí
Milostivé léto umožňuje lidem zbavit se exekucí vůči státu, obci, kraji nebo jimi vlastněným organizacím. Dlužníkům stačí, aby zaplatili původní dluh (tzv. jistinu) a poplatek za ukončení exekuce ve výši 908 Kč. Veškeré další poplatky, úroky nebo sankce, které se k dluhu nastřádaly, jim stát odpustí. Akce bude probíhat po dobu tří měsíců od 28. října […]

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

25.10.2021 MAS Krušné hory, o.p.s.: SETKÁNÍ PARTNERŮ MAS 11. 11. 2021
V loňském roce odložené Setkání partnerů MAS Krušné hory je naplánováno na 11. 11. 2021. Snad nám zdravotní situace v zemi a vládní nařízení umožní toto setkání zrealizovat a setkat se tak s našimi partnery v Hospodě Dubina od 16:00 hod. Těšíme se na setkání. Pozvánka  zde