Systém pro řízení a sledování MAS - místních akčních skupin a jejich projektů

Místní akční skupiny v ČR

Poslední zprávy z MASek

logo MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.

13.5.2021 MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.: Veřejné připomínkování návrhu koncepční části SCLLD 2021-2027
Vážení obyvatelé v území MAS Frýdlantsko-Beskydy, závěry z analytické části strategie, dotazníkového šetření mezi občany, rozhovorů se starosty a informací z pracovních skupin byly zapracovány do návrhu cílů a opatření koncepční části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko- Beskydy na období 2021–2027. Jako znalce našeho regionu bychom Vás chtěli požádat o prostudování tohoto dokumentu a případně o jeho připomínkování. Vaše připomínky zašlete […]

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

12.5.2021 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Vyhlášení 4. výzvy k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.
Mas Brána Vysočiny vyhlašuje 4. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Termín příjmu žádostí: od 19.5.2021 do 11.7.2021 – podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh, kromě objemných) probíhá zasláním přes Portál farmáře.Celková výše dotace pro 4. výzvu je 358 256,- Kč Obsahem Fiche je pouze podopatření Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven. Webinář pro žadatele proběhne 19.5.2021 od 13.00 na platformě meet. Pozvánka Více zde

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

12.5.2021 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Webinář - Jak na odbyt ovoce a zeleniny a výrobků z nich
Pořádáme další webinář, tentokrát na téma Jak na odbyt ovoce a zeleniny a výrobků z nich, výhody spolupráceWebinář se bude konat 27. května 2021 od 9 hod. online na platformě MEETWebinář je zaměřen na představení různých odbytových možností z farmy, zkušeností s prodejem koncovým zákazníkům, výhody spolupráce.Ukončení akce se plánuje cca v 11 hod.V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte zde: https://forms.gle/xeTbKtcEMiwKGx9F8.Zaregistrovaným bude odeslán link pro přihlášení. Pozvánka

logo Místní akční skupina Pomalší o.p.s.

10.5.2021 Místní akční skupina Pomalší o.p.s.: MAS tvoří novou strategii SCLLD 2021-2027
Místní akční skupina Pomalší o.p.s. plánuje v současné době aktivity pro zlepšení podmínek života v našem regionu. Vaše názory nás velice zajímají. Vyplněním následujícího dotazníku se můžete spolupodílet na rozvoji místa a regionu, kde žijete. Vyplnění dotazníku Vám zabere přibližně 10 minut. Děkujeme. Průzkum obsahuje 31 otázek. Tento průzkum je anonymní. Záznam odpovědí průzkumu neobsahuje žádné identifikační údaje o

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

10.5.2021 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Webináře Inovační management ve veřejné správě
Ministerstva vnitra a průmyslu a obchodu spolu připravila sérii zajímavých přednášek. Jejich cílem je inspirovat k inovativnímu myšlení i projektům. Každý měsíc proto představují jedno téma, které by mělo pomoci nastartovat inovace, využívat nové technologie a zefektivnit chod státní správy či organizace. Nejbližší seminář proběhne 18. května od 13:30 a je zaměřen na téma Digitalizace […]

logo Místní akční skupina Pomalší o.p.s.

5.5.2021 Místní akční skupina Pomalší o.p.s.: 4. výzva PRV
4. výzva PRV   MAS Pomalší vyhlašuje dne 12.5.2021 výzvu č. 4 k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova.  Všechny aktuální dokumenty k výzvě jsou uvedené níže. Kancelář MAS v této souvislosti pořádá ve středu 19.5.2021 informační seminář pro žadatele. Přesné znění výzvy Fiche č. 7 Obnova vesnic Interní postupy MAS pro PRV Etický kodex

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

30.4.2021 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Zapojte se do přípravy nové strategie pro období 2021-2027
Místní akční skupina Podřipsko během minulých tří let přerozdělila obcím, …

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

30.4.2021 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Webinář s názvem Pozemkové úpravy z pohledu obcí
Celostátní síť pro venkov, Státní zemědělský intervenční fond Regionální odbor Brno a Místní akční skupina Brána Vysočiny si Vás dovolují srdečně pozvat na webinář s názvem Pozemkové úpravy z pohledu obcí Webinář se uskuteční dne: 11. května 2021 (tj. úterý) od 9.00 do 12.00 Webinář bude zaměřen na téma pozemkových úprav (PÚ) a jejich využití v krajině pro obce, případně zemědělce/majitele pozemků, a dále prezentaci příkladů dobré praxe s využitím finančních podpor Programu rozvoje venkova 2014-2020. Přednášející: Ing. Michal Pochop, VÚMOP, ČMKPÚ a doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D., MENDELU, VÚMOP Svoji účast na webináři potvrďte nejpozději do 10. 5. 2021 do 12:00 hod. – odkaz zde Webinář Pozemkové úpravy z pohledu obcí - 11. 5. 2021 (office.com)Webinář je bezplatný a bude se konat přes platformu MS Teams. Po registraci přes výše uvedený odkaz obdrží účastníci na e-mail a návod k přihlášení se na webinář, a to nejpozději 1 den před konáním akce. Pojďte zjistit více o pozemkových úpravách, jejich významu a využití i příkladech z praxe! Pozvánka Více zde

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

30.4.2021 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Jak na odbyt vlastní produkce
26.4.2021 proběhl webinář Jak na odbyt vlastní produkce, výhody spolupráce PozvánkaPrezentace : Odbyt mléčných výrobků v regionu, spolupráce: Veronika Kropáčková, Ekofarma Nelepeč Odbyt prostřednictvím prodejních automatů, Farmářský dům ve Vrchlabí: Jan Basař, Farma Basařovi s.r.o. Od prodeje masa zákazníkům k dalším prodejním možnostem: Jiří Bílek, Rodinná farma Bílkovi

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

30.4.2021 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Růzcka cesta
V rámci akce obnovy Růzcké cesty z Tišnova do Jamného došlo k vybudování odpočinkových míst u této cesty a také k osazení kamennými artefakty (úvodní s kolem a nápisem Růzcká cesta v Tišnově, dva hraniční se znaky Lomničky meč a Železného rak). Více zde