MAS a MS2014+

Výzvy ŘO:

Číslo výzvyNázev výzvyPočet výzevSuma alokacíPočet projektů v MSCZV ZaregistrovanéProjekty s právním aktemCZV Zazávazkované
03_16_047Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje12584 172 494 990,001 8653 112 116 450,001 1081 824 816 035,00
05_17_087MŽP_87. výzva, PO 4, SC 4.2, průběžná_CLLD1796 472 498,0054 476 474,0043 470 940,00
05_17_088MŽP_88. výzva,PO 4, SC 4.3, průběžná_CLLD68323 577 997,005444 076 255,003531 994 165,00
05_18_127MŽP_127. výzva, PO 4, SC 4.3, průběžná_CLLD116547 063 505,005483 489 967,003447 798 272,00
05_18_128MŽP_128. výzva, PO 4, SC 4.4, průběžná_CLLD1661 482 357 619,00185249 421 816,00137190 079 246,00
06_16_03853. Výzva - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.16754 869 817 196,001 8084 124 571 980,006621 658 494 169,00
06_16_05845. Výzva IROP - PODPORA POŘIZOVÁNÍ A UPLATŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ ÚZEMNÍHO ROZVOJE - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.12233 292 843,003312 233 912,00228 717 197,00
06_16_07262. Výzva IROP - SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.13801 971 371 279,005761 347 998 530,00291859 942 187,00
06_16_07355.výzva IROP - KULTURNÍ DĚDICTVÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.180378 139 996,0084317 862 369,0058209 906 135,00
06_16_07465. VÝZVA IROP - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1148487 505 377,00135278 498 957,0070148 936 832,00
06_16_07568. výzva IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.16163 761 584 969,001 6613 636 401 651,006711 585 662 626,00
06_16_07669. výzva IROP - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1144555 901 600,00265504 339 292,00137267 151 827,00
06_17_08571. výzva IROP - DEINSTITUCIONALIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1721 856 306,0000,0000,00
06_18_10785. Výzva IROP - Sociální bydlení - CLLD - SC 4.162244 983 740,0027106 691 102,001868 705 573,00
celkem375918 946 419 915,00675213 822 178 755,0032476 905 675 204,00

Výzvy CLLD:

Název výzvyReg. projektůReg. číslo výzvyAlokaceVýzva ŘOStavUkončeníMAS
0165/06_16_075/CLLD_15_01_227600000006_16_075Zaregistrovaná2018-01-01MAS Bobrava, z.s.
!NEPLATNÁ! 3. výzva MAS Valašsko - Horní Vsacko - IROP - Opatření 3: SOCIÁLNÍ SLUŽBY - NAŠE JISTOTA - zkušební0311/06_16_072/CLLD_16_01_003194500006_16_072Zaregistrovaná2020-06-30Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, z.s.
"Výzva MAS - Střední Polabí č. 1 OPŽP - Územní systémy ekologické stability"0027/05_18_127/CLLD_17_03_033400000005_18_127Modifikovaná2020-01-06MAS - Střední Polabí, z. s.
"Výzva MAS - Střední Polabí č. 2 OPŽP - Zeleň ve městech a obcích"0049/05_18_128/CLLD_17_03_0331000000005_18_128Uzavřená2019-09-17MAS - Střední Polabí, z. s.
019/05_17_087/CLLD_16_01_0031019/05_17_087/CLLD_16_01_003005_17_0870000-00-00Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, z.s.
01_MAS "Přiďte pobejt!"_OPZ_Prorodinná opatření I.1110/03_16_047/CLLD_16_01_047120000003_16_047Uzavřená2017-07-31"MAS ""Přiďte pobejt!"" z. s."
021/06_16_058/CLLD_15_01_2711021/06_16_058/CLLD_15_01_271006_16_0580000-00-00Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek
022/06_16_058/CLLD_16_01_0992022/06_16_058/CLLD_16_01_099006_16_0580000-00-00MAS Sedlčansko, o.p.s.
02_MAS "Přiďte pobejt!"_OPZ_Prorodinná opatření II.3228/03_16_047/CLLD_16_01_047308440003_16_047Uzavřená2017-11-20"MAS ""Přiďte pobejt!"" z. s."
03_MAS "Přiďte pobejt!"_OPZ_Zaměstnanost_I.1229/03_16_047/CLLD_16_01_047200000003_16_047Uzavřená2017-11-20"MAS ""Přiďte pobejt!"" z. s."
04_MAS "Přiďte pobejt!"_OPZ_Soc. podnikání a začleňování_I.0230/03_16_047/CLLD_16_01_047200000003_16_047Uzavřená2017-12-15"MAS ""Přiďte pobejt!"" z. s."
05_MAS "Přiďte pobejt!"_OPZ_Prorodiná opatření III.2418/03_16_047/CLLD_16_01_047116737003_16_047Uzavřená2018-05-21"MAS ""Přiďte pobejt!"" z. s."
061/06_18_107/CLLD_16_01_0481061/06_18_107/CLLD_16_01_048006_18_1070000-00-00SERVISO, o. p. s.
062/06_18_107/CLLD_16_02_0701062/06_18_107/CLLD_16_02_070006_18_1070000-00-00Via rustica z.s.
063/05_17_088/CLLD_16_01_1271063/05_17_088/CLLD_16_01_127005_17_0880000-00-00Luhačovské Zálesí, o.p.s.
063/06_18_107/CLLD_16_01_1191063/06_18_107/CLLD_16_01_119006_18_1070000-00-00MAS Světovina o.p.s.
066/05_17_088/CLLD_16_01_0921066/05_17_088/CLLD_16_01_092005_17_0880000-00-00Místní akční skupina Stolové hory, z. s.
068/05_17_088/CLLD_15_01_2641068/05_17_088/CLLD_15_01_264005_17_0880000-00-00Místní akční skupina Hlinecko, z. s.
069/05_17_088/CLLD_16_02_0491069/05_17_088/CLLD_16_02_049005_17_0880000-00-00Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s.
06_MAS "Přiďte pobejt!"_OPZ_Sociální služby I.0419/03_16_047/CLLD_16_01_047200000003_16_047Uzavřená2018-05-21"MAS ""Přiďte pobejt!"" z. s."
070/05_17_088/CLLD_16_01_0911070/05_17_088/CLLD_16_01_091005_17_0880000-00-00MAS Ploština, z. s.
073/05_17_088/CLLD_16_01_0907073/05_17_088/CLLD_16_01_090005_17_0880000-00-00MAS Strážnicko, z.s.
077/06_16_073/CLLD_16_01_1191077/06_16_073/CLLD_16_01_119006_16_0730000-00-00MAS Světovina o.p.s.
078/06_16_073/CLLD_16_01_1002078/06_16_073/CLLD_16_01_100006_16_0730000-00-00MAS Radbuza, z.s.
079/06_16_073/CLLD_16_01_0051079/06_16_073/CLLD_16_01_005006_16_0730000-00-00MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
07_MAS "Přiďte pobejt!"_OPZ_Sociální podnikání a sociální začleňování II.0420/03_16_047/CLLD_16_01_047200000003_16_047Uzavřená2018-05-28"MAS ""Přiďte pobejt!"" z. s."
080/06_16_073/CLLD_15_01_1101080/06_16_073/CLLD_15_01_110006_16_0730000-00-00Lípa pro venkov z.s.
08_MAS "Přiďte pobejt!"_OPZ_Zaměstnanost II.1421/03_16_047/CLLD_16_01_047200000003_16_047Uzavřená2018-05-21"MAS ""Přiďte pobejt!"" z. s."
09_MAS "Přiďte pobejt!"_OPZ_Sociální služby II.0658/03_16_047/CLLD_16_01_047200000003_16_047Uzavřená2018-12-20"MAS ""Přiďte pobejt!"" z. s."
1 MAS Horňácko a Ostrožsko OPZ Prorodinná opatření I.5275/03_16_047/CLLD_15_01_170260000003_16_047Uzavřená2018-02-15MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.
1 MAS Horňácko a Ostrožsko OPZ Zaměstnanost I.0320/03_16_047/CLLD_15_01_170444079003_16_047Uzavřená2018-02-20MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.
1. OPZ - MAS Dolní Morava - Prorodinná opatření2467/03_16_047/CLLD_16_01_070130000003_16_047Uzavřená2018-05-18Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s.
1. Výzva MAS Brána Písecka ? IROP ? cyklostezky - Dopravní infrastruktura a dostupnost regionu - podpora cyklodopravy0023/06_16_038/CLLD_15_01_188006_16_038Zrušená2022-10-31MAS BRÁNA PÍSECKA z.s.
1. Výzva MAS Bystřička - OPŽP - Realizace ÚSES0049/05_18_127/CLLD_16_01_089437500005_18_127Uzavřená2019-05-15Bystřička, o.p.s.
1. výzva MAS Český les - OPŽP - likvidace invazních druhů rostlin0007/05_17_087/CLLD_15_01_0862626490005_17_087Uzavřená2018-10-15MAS Český les, z. s.
1. Výzva MAS Český sever - OPŽP - Invazní rostliny0003/05_17_087/CLLD_16_01_039600000005_17_087Uzavřená2018-06-29MAS Český sever, z.s.
1. Výzva MAS Český sever - OPŽP - Výsadba dřevin0012/05_17_088/CLLD_16_01_039595356005_17_088Uzavřená2018-06-29MAS Český sever, z.s.
1. Výzva MAS Horní Pomoraví ? OPŽP - Biocentra a protierozní opatření I.0004/05_18_127/CLLD_16_01_022200000005_18_127Uzavřená2019-02-28MAS Horní Pomoraví o.p.s.
1. Výzva MAS Hornolidečska, z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně2089/05_18_128/CLLD_16_01_1071666670005_18_128Uzavřená2019-09-30MAS Hornolidečska, z.s.
1. Výzva MAS Hrušovansko-OPŽP-Realizace ÚSES a Protierozního opatření0030/05_18_127/CLLD_16_02_002225000005_18_127Modifikovaná2020-01-02MAS Hrušovansko, z. s.
1. Výzva MAS Jablunkovsko - OPŽP - Realizace ÚSES a Protierozní opatření0035/05_18_127/CLLD_15_01_089300000005_18_127Uzavřená2019-06-10MAS Jablunkovsko, z. s.
1. výzva MAS KŽV_ OPZ _Pracovní příležitosti na venkově I.1317/03_16_047/CLLD_16_02_033300000003_16_047Uzavřená2018-03-15MAS Kraj živých vod, z.s.
1. Výzva MAS Labské skály-OPŽP-Výsadby dřevin1007/05_17_088/CLLD_15_01_184304118005_17_088Uzavřená2018-04-03MAS Labské skály, z.s.
1. Výzva MAS Luhačovské Zálesí - OPŽP - výsadba dřevin1033/05_17_088/CLLD_16_01_127310136005_17_088Uzavřená2019-06-03Luhačovské Zálesí, o.p.s.
1. VÝZVA MAS Mezi Hrady - OPŽP - výsadba dřevin - I.1021/05_17_088/CLLD_16_02_108244400005_17_088Ukončená2018-08-24MAS Mezi Hrady, z.s.
1. Výzva MAS Mezi Hrady z.s. - OPZ - Sociální služby1588/03_16_047/CLLD_16_02_108168585003_16_047Ukončená2018-09-24MAS Mezi Hrady, z.s.
1. Výzva MAS Mezilesí - OPZ - Sociální služby - (I.)2555/03_16_047/CLLD_16_02_102307400003_16_047Uzavřená2018-05-31Místní akční skupina Mezilesí, z.s.
1. Výzva MAS Mezilesí, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES0041/05_18_127/CLLD_16_02_102625000005_18_127Uzavřená2019-09-30Místní akční skupina Mezilesí, z.s.
1. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPŽP - Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES nebo jejich částí včetně realizace interakčních prvků - I.3020/05_18_127/CLLD_15_01_032743750005_18_127Uzavřená2019-08-29MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.
1. výzva MAS Nad Prahou - OPZ - Sociální a komunitní služby na dosah 5/11524/03_16_047/CLLD_16_02_003240000003_16_047Uzavřená2018-05-31MAS Nad Prahou o.p.s.
1. výzva MAS nad Prahou - Sociální služby0507/03_16_047/CLLD_16_02_053003_16_047Zrušená2021-12-31MAS Vyhlídky,z.s.
1. výzva MAS Opavsko ? OPŽP ? Realizace sídelní zeleně0033/05_18_128/CLLD_15_01_263005_18_128Zrušená2020-01-06Místní akční skupina Opavsko z.s.
1. výzva MAS Pobeskydí - OPŽP - Prevence invazních druhů (I.)1001/05_17_087/CLLD_15_01_228174173005_17_087Uzavřená2018-02-28MAS Pobeskydí, z. s.
1. výzva MAS Podbrněnsko - OPZ - Prorodinná opatření - I.2064/03_16_047/CLLD_15_01_281199015003_16_047Uzavřená2017-04-26Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek
1. výzva MAS Podřipsko - OPZ - Příměstské tábory6540/03_16_047/CLLD_16_02_057566000003_16_047Uzavřená2018-05-31Místní akční skupina Podřipsko, z.s.
1. výzva MAS Podřipsko - OPŽP - Realizace sídelní zeleně1055/05_18_128/CLLD_16_02_0571333330005_18_128Modifikovaná2020-01-03Místní akční skupina Podřipsko, z.s.
1. výzva MAS POHODA ? IROP ? Podpora kulturního a přírodního dědictví - I0006/06_16_073/CLLD_15_01_071006_16_073Zrušená2022-10-31Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
1. Výzva MAS Regionu Poodří - OPŽP - Výsadba dřevin0001/05_17_088/CLLD_15_01_016952144005_17_088Uzavřená2017-06-15MAS Regionu Poodří, z.s.
1. Výzva MAS Rožnovsko, z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně5043/05_18_128/CLLD_16_01_0041666670005_18_128Uzavřená2019-05-29Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
1. Výzva MAS Rozvoj Krnovska OPŽP I. - Protierozní opatření0039/05_18_127/CLLD_16_01_117625000005_18_127Uzavřená2019-04-13Rozvoj Krnovska o.p.s.
1. Výzva MAS Rozvoj Krnovska OPŽP II. - Sídelní zeleň1053/05_18_128/CLLD_16_01_117833333005_18_128Uzavřená2019-04-13Rozvoj Krnovska o.p.s.
1. výzva MAS RÝMAŘOVSKO OPŽP Realizace USES a protierozní opatření1069/05_18_127/CLLD_15_01_021625000005_18_127Uzavřená2019-05-14RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
1. výzva MAS SERVISO_OPŽP_výsadba dřevin0035/05_17_088/CLLD_16_01_0482376800005_17_088Uzavřená2019-09-02SERVISO, o. p. s.
1. Výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka - Slaďování rodinného a profesního života I. (OPZ)1587/03_16_047/CLLD_16_01_086218983003_16_047Uzavřená2019-01-11Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.
1. Výzva MAS Střední Vsetínsko - OPŽP - Realizace ÚSES0070/05_18_127/CLLD_16_01_148250000005_18_127Uzavřená2019-09-19MAS Střední Vsetínsko, z. s.
1. výzva MAS Šumperský venkov - OPŽP - likvidace invazních druhů rostlin0008/05_17_087/CLLD_16_02_10660258805_17_087Uzavřená2018-11-08MAS Šumperský venkov, z. s.
1. Výzva MAS svatého Jana z Nepomuku-OPŽP-Realizace sídelní zeleně0064/05_18_128/CLLD_16_02_0101333330005_18_128Schválená2019-07-31Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, z.s.
1. Výzva MAS Svitava - OPZ - Sociální začleňování I.2117/03_16_047/CLLD_16_01_049930000003_16_047Uzavřená2017-08-01Místní akční skupina Svitava z. s.
1. Výzva MAS Svitava - OPŽP - Sídelní zeleň I.5031/05_18_128/CLLD_16_01_0491666670005_18_128Uzavřená2019-08-28Místní akční skupina Svitava z. s.
1. Výzva MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko - OPZ - B1 Podpora zaměstnanosti1201/03_16_047/CLLD_16_01_135314000003_16_047Uzavřená2017-12-01MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.
1. Výzva MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko - OPZ ? B1 Podpora zaměstnanosti0199/03_16_047/CLLD_16_01_135003_16_047Zrušená2021-12-31MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.
1. výzva MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko - OPŽP - C1 Likvidace invazivních druhů rostlin0002/05_17_087/CLLD_16_01_135198648005_17_087Uzavřená2017-11-20MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.
1. výzva MAS Vizovicko a Slušovicko - OPŽP - Realizace sídelní zeleně0084/05_18_128/CLLD_16_02_069500000005_18_128Uzavřená2019-09-30MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
1. Výzva MAS Vladař - OPŽP - Realizace sídelní zeleně0083/05_18_128/CLLD_15_01_146833333005_18_128Uzavřená2019-09-30MAS Vladař o.p.s.
1. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES1043/05_18_127/CLLD_16_02_019800000005_18_127Uzavřená2019-05-30MAS Vyškovsko, z.s.
1. výzva MAS Vyškovsko, z.s. - Sociální služby1263/03_16_047/CLLD_16_02_019200200003_16_047Uzavřená2018-03-30MAS Vyškovsko, z.s.
1. Výzva OPŽP - Realizace ÚSES a Protierozní opatření - MAS Rokytná0050/05_18_127/CLLD_17_03_035400000005_18_127Modifikovaná2019-12-18
1. Výzva OPŽP MAS Horňácko a Ostrožsko - Výsadba dřevin1010/05_17_088/CLLD_15_01_170246500005_17_088Uzavřená2018-08-27MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.
1. výzva OPŽP MAS Strážnicko - výsadba dřevin4003/05_17_088/CLLD_16_01_090464670005_17_088Uzavřená2017-11-15MAS Strážnicko, z.s.
1. výzva Oslavka,o.p.s. -OPŽP - Realizace ÚSES a Protierozní opatření0061/05_18_127/CLLD_15_01_262500000005_18_127Modifikovaná2020-01-06OSLAVKA o.p.s.
1.výzva "MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s.-IROP-Bezpečnost dopravy"2188/06_16_038/CLLD_15_01_0211489470006_16_038Uzavřená2018-09-14RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
1.výzva LAG Podralsko z.s.-OPŽP-Realizace sídelní zeleně5050/05_18_128/CLLD_15_01_1041666670005_18_128Uzavřená2019-07-01LAG Podralsko z. s.
1.Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Bezpečně do škol a zaměstnání-I2083/06_16_038/CLLD_16_01_0471368420006_16_038Uzavřená2018-01-05"MAS ""Přiďte pobejt!"" z. s."
1.výzva MAS 21-IROP-BEZPEČNÁ DOPRAVA - I.5013/06_16_038/CLLD_15_01_0882063220006_16_038Uzavřená2017-04-28MAS 21, o.p.s.
1.výzva MAS Aktivios,z.s.-IROP- Infrastruktura do vzdělávání5093/06_16_075/CLLD_16_01_1181571260006_16_075Uzavřená2018-03-18MAS Aktivios, z.s.
1.výzva MAS Blanský les-Netolicko-IROP-Kulturní dědictví - I.2029/06_16_073/CLLD_16_02_049350000006_16_073Uzavřená2018-06-29Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s.
1.výzva MAS Blatensko-IROP-Bezpečnost obyvatel1228/06_16_038/CLLD_17_03_012804905006_16_038Uzavřená2018-12-31Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.
1.výzva MAS Bobrava-IROP-Vzdělávání2166/06_16_075/CLLD_15_01_227600000006_16_075Uzavřená2018-06-11MAS Bobrava, z.s.
1.výzva MAS Bohdanečsko-IROP-Infrastruktura základních a středních škol2037/06_16_075/CLLD_15_01_198315789006_16_075Uzavřená2017-09-08MAS Bohdanečsko, z. s.
1.výzva MAS Bohumínsko-IROP-Rozvoj sociálních služeb1040/06_16_072/CLLD_16_02_0141052630006_16_072Uzavřená2017-11-01Místní akční skupina Bohumínsko, z.s.
1.výzva MAS Bojkovska-IROP-Vzdělávání-20174082/06_16_075/CLLD_16_01_131758184006_16_075Uzavřená2018-01-31MAS Bojkovska, z.s.
1.výzva MAS Boleslavsko-IROP- Bezpečnost v dopravě4114/06_16_038/CLLD_16_01_130700000006_16_038Uzavřená2018-02-28MAS Boleslavsko z.ú.
1.výzva MAS Brána do Českého ráje-IROP-Bezpečná doprava2081/06_16_038/CLLD_16_01_1492786250006_16_038Uzavřená2017-12-08MAS Brána do Českého ráje, z.s.
1.Výzva MAS Brána Písecka-IROP-Cyklostezky2024/06_16_038/CLLD_15_01_188379636006_16_038Uzavřená2017-06-09MAS BRÁNA PÍSECKA z.s.
1.výzva MAS Brána Vysočiny-IROP-Vzdělávání5073/06_16_075/CLLD_15_01_259526316006_16_075Uzavřená2017-12-08Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.
1.výzva MAS Brdy-IROP-Vzdělanost12140/06_16_075/CLLD_15_01_282600000006_16_075Uzavřená2018-05-31MAS Brdy, z.ú.
1.výzva MAS Brdy-Vltava-IROP-Sociální podnikání1038/06_16_074/CLLD_16_01_045315789006_16_074Uzavřená2018-06-22Brdy - Vltava o.p.s.
1.výzva MAS Brdy-Vltava-OPŽP-Realizace sídelní zeleně0099/05_18_128/CLLD_16_01_045666667005_18_128Otevřená2019-12-19Brdy - Vltava o.p.s.
1.výzva MAS BUCHLOV-IROP-DOPRAVA5224/06_16_038/CLLD_16_01_113550000006_16_038Uzavřená2018-12-20MAS Buchlov, z.s.
1.výzva MAS Bystřička, o.p.s.-IROP-Bezpečnost dopravy5059/06_16_038/CLLD_16_01_089894737006_16_038Uzavřená2018-01-08Bystřička, o.p.s.
1.VÝZVA MAS ČESKÁ KANADA-IROP- BEZPEČNÁ DOPRAVA2201/06_16_038/CLLD_15_01_239643640006_16_038Uzavřená2018-10-31MAS Česká Kanada o.p.s.
1.výzva MAS České středohoří-IROP-Ochrana území-SC4.1.3036/06_16_076/CLLD_15_01_2341488630006_16_076Uzavřená2018-03-01MAS České středohoří, z.s.
1.výzva MAS Českomoravské pomezí-IROP-Zkvalitnění podmínek pro hasičské zásahové jednotky2059/06_16_076/CLLD_16_01_155356546006_16_076Uzavřená2018-08-21MAS Českomoravské pomezí o.p.s.
1.výzva MAS Český les-IROP-Rozvíjení kvality infrastruktury pro vzdělávání a zefektivnění její dostupnosti2043/06_16_075/CLLD_15_01_086760000006_16_075Uzavřená2017-09-12MAS Český les, z. s.
1.výzva MAS Český sever-IROP-Bezpečnost dopravy7064/06_16_038/CLLD_16_01_0391252450006_16_038Uzavřená2018-02-02MAS Český sever, z.s.
1.výzva MAS Český Západ, z.s.-IROP-Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava-I4156/06_16_038/CLLD_15_01_0301000000006_16_038Uzavřená2018-06-15MAS Český Západ, z.s.
1.výzva MAS Chrudimsko-IROP- Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin4092/06_16_075/CLLD_16_01_0981242370006_16_075Uzavřená2018-03-15MAS Chrudimsko, z.s.
1.výzva MAS Cínovecko-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání na území MAS Cínovecko I.7155/06_16_075/CLLD_16_02_0391079470006_16_075Uzavřená2018-09-10MAS CÍNOVECKO o. p. s.
1.výzva MAS Dolní Morava-IROP-sociální podnikání1052/06_16_074/CLLD_16_01_070415900006_16_074Uzavřená2018-08-15Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s.
1.výzva MAS Dolní Poolšaví-IROP-Zvyšování bezpečnosti dopravy I.3301/06_16_038/CLLD_16_02_107421053006_16_038Uzavřená2019-05-15Místní akční skupina Dolní Poolšaví, z.s.
1.výzva MAS Dolnobřežansko-IROP-Bezpečná doprava v obci3035/06_16_038/CLLD_15_01_0101000000006_16_038Uzavřená2017-10-09MAS Dolnobřežansko o.p.s.
1.výzva MAS Dolnobřežansko-OPŽP-Realizace sídelní zeleně3024/05_18_128/CLLD_15_01_0101666670005_18_128Uzavřená2019-06-19MAS Dolnobřežansko o.p.s.
1.výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP-Bezpečnost-SC 1.21260/06_16_038/CLLD_16_01_033315790006_16_038Uzavřená2019-01-31Ekoregion Úhlava, z.s.
1.výzva MAS Frýdlantsko-Beskydy-IROP-Cyklodoprava0045/06_16_038/CLLD_16_01_054822000006_16_038Uzavřená2017-12-07MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.
1.výzva MAS Frýdlantsko-IROP-Dostupná péče0002/06_17_085/CLLD_17_03_00252631006_17_085Uzavřená2018-09-30MAS Frýdlantsko, z.s.
1.výzva MAS Hanácké Království-IROP-Bezpečně v MAS Hanácké Království I.0065/06_16_038/CLLD_16_01_114610526006_16_038Uzavřená2017-11-27MAS Hanácké Království, z.s.
1.výzva MAS Hanácký venkov-IROP-Udržitelná a bezpečná doprava6068/06_16_038/CLLD_16_01_156942000006_16_038Uzavřená2017-12-07MAS Hanácký venkov, z. s.
1.výzva MAS Havlíčkův kraj-IROP-Podpora složek IZS k řešení a řízení rizik a katastrof7037/06_16_076/CLLD_15_01_158634300006_16_076Uzavřená2018-03-31Havlíčkův kraj, o.p.s.
1.výzva MAS Hlubocko-Lišovsko-IROP- Zvýšení bezpečnosti a udržitelných forem dopravy5213/06_16_038/CLLD_16_01_112793363006_16_038Uzavřená2018-12-31Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
1.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Dopravní infrastruktura4039/06_16_038/CLLD_15_01_275670369006_16_038Uzavřená2017-10-31Místní akční skupina Hlučínsko z.s.
1.Výzva MAS Holicko-IROP-Vzdělávání (2017)1008/06_16_075/CLLD_15_01_232322758006_16_075Uzavřená2017-06-21MAS Holicko, o.p.s.
1.výzva MAS Horňácko a Ostrožsko-IROP- Doprava I.7118/06_16_038/CLLD_15_01_1701537550006_16_038Uzavřená2018-02-28MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.
1.Výzva MAS Horní Pomoraví-IROP-Bezpečnost dopravy I.1020/06_16_038/CLLD_16_01_022600000006_16_038Uzavřená2017-05-23MAS Horní Pomoraví o.p.s.
1.výzva MAS Horní Pomoraví-OPZ-Prorodinná opatření_I.3116/03_16_047/CLLD_16_01_022320000003_16_047Uzavřená2017-10-20MAS Horní Pomoraví o.p.s.
1.výzva MAS Hornolidečska, z.s.-IROP- Bezpečnost dopravy6218/06_16_038/CLLD_16_01_107724196006_16_038Uzavřená2019-01-10MAS Hornolidečska, z.s.
1.výzva MAS Hradecký venkov-IROP-Doprava4051/06_16_038/CLLD_15_01_0291578950006_16_038Uzavřená2017-11-06Hradecký venkov o.p.s.
1.výzva MAS Hranicko-IROP-Bezpečnost dopravy I.2126/06_16_038/CLLD_15_01_006323826006_16_038Uzavřená2018-02-28MAS Hranicko z. s.
1.výzva MAS Hranicko-OPZ-Sociální služby-neinvestiční podpora I.2357/03_16_047/CLLD_15_01_006608966003_16_047Uzavřená2018-03-23MAS Hranicko z. s.
1.Výzva MAS Hranicko-OPŽP-Realizace ÚSES1068/05_18_127/CLLD_15_01_006125000005_18_127Uzavřená2019-10-31MAS Hranicko z. s.
1.výzva MAS Hříběcí hory-IROP-Investice pro rozvoj školství I.3169/06_16_075/CLLD_16_01_044643368006_16_075Uzavřená2018-06-27Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.
1.výzva MAS Hrubý Jeseník-IROP-ZATRAKTIVNĚNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V REGIONU2021/06_16_073/CLLD_15_01_1201894740006_16_073Uzavřená2018-03-31MAS Hrubý Jeseník, z.s.
1.výzva MAS Hrušovansko-IROP-Bezpečnost v dopravě4291/06_16_038/CLLD_16_02_002685347006_16_038Uzavřená2019-07-31MAS Hrušovansko, z. s.
1.výzva MAS Hustopečsko-IROP-Cyklostezky pro všechny1236/06_16_038/CLLD_16_02_015947369006_16_038Uzavřená2019-04-30MAS Hustopečsko, z. s.
1.výzva MAS Jablunkovsko-IROP-Rozvoj sociálních služeb2010/06_16_072/CLLD_15_01_089402105006_16_072Uzavřená2017-05-11MAS Jablunkovsko, z. s.
1.výzva MAS Jemnicko-IROP-Bezpečnost dopravy3148/06_16_038/CLLD_16_01_167400000006_16_038Uzavřená2018-06-18Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.
1.výzva MAS Jihozápad-IROP-Hasiči1066/06_16_076/CLLD_17_03_021210526006_16_076Uzavřená2018-11-16MAS Jihozápad o.p.s.
1.výzva MAS Jižní Haná-IROP-Bezpečná dopravní infrastruktura I.3110/06_16_038/CLLD_16_01_1101473680006_16_038Uzavřená2018-02-12Jižní Haná o. p. s.
1.výzva MAS Karlštejnsko-IROP-Plánování0010/06_16_058/CLLD_16_01_150448775006_16_058Ukončená2019-02-28MAS Karlštejnsko, z.ú.
1.výzva MAS KJH-IROP-INFRASTRUKTURA VZDĚLÁVÁNÍ3121/06_16_075/CLLD_17_03_0031766740006_16_075Uzavřená2018-06-08Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s.
1.výzva MAS KLS-IROP- Bezpečnost dopravy3168/06_16_038/CLLD_16_02_0541300000006_16_038Uzavřená2018-10-31Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s.
1.výzva MAS Kraj živých vod-IROP-komunitní centra1057/06_16_072/CLLD_16_02_033368421006_16_072Uzavřená2018-02-28MAS Kraj živých vod, z.s.
1.výzva MAS Krajina srdce-IROP-MODERNIZACE VYBAVENÍ A REKONSTRUKCE ŠKOL1291/06_16_075/CLLD_16_01_153800000006_16_075Uzavřená2019-03-31MAS Krajina srdce, z.s.
1.výzva MAS KRÁLOVÉDVORSKO-IROP-ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ I4054/06_16_075/CLLD_16_01_145568421006_16_075Uzavřená2017-11-03MAS Královédvorsko, z. s.
1.Výzva MAS Královská stezka - OPZ - Sociální služby I.2060/03_16_047/CLLD_15_01_235562000003_16_047Uzavřená2017-05-19Královská stezka o.p.s.
1.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA-IROP-KULTURNÍ PAMÁTKY2009/06_16_073/CLLD_15_01_235578947006_16_073Uzavřená2017-05-29Královská stezka o.p.s.
1.výzva MAS Krkonoše-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání na území MAS Krkonoše9278/06_16_075/CLLD_17_03_0111895180006_16_075Uzavřená2019-02-28Místní akční skupina Krkonoše, z. s.
1.výzva MAS Krušné hory-IROP-Doprava_I1028/06_16_038/CLLD_16_01_0211578950006_16_038Uzavřená2017-07-19MAS Krušné hory, o.p.s.
1.výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu-IROP-Vzdělávání10252/06_16_075/CLLD_16_01_0792028320006_16_075Uzavřená2019-03-01Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.
1.výzva MAS Labské skály z.s.-IROP-Kvalitní školy pro všechny6024/06_16_075/CLLD_15_01_184947368006_16_075Uzavřená2017-08-31MAS Labské skály, z.s.
1.výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Zvýšení připravenosti HZS k řešení a řízení rizik a katastrof I.0005/06_16_076/CLLD_16_01_02864516006_16_076Uzavřená2017-10-01Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.
1.výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP-Bezpečnost dopravy3078/06_16_038/CLLD_16_01_128631579006_16_038Uzavřená2018-01-12MAS Lašsko, z. s.
1.výzva MAS LEADER-Loucko, z.s.-IROP-Zvýšení kvality a bezpečnosti dopravní infrastruktury3144/06_16_038/CLLD_16_02_1091117050006_16_038Uzavřená2018-05-31MAS LEADER - Loucko, z. s.
1.výzva MAS Lednicko-valtický areál,z.s.-IROP- ZACHOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ2032/06_16_073/CLLD_16_01_157686316006_16_073Uzavřená2019-01-31MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
1.výzva MAS Lípa pro venkov-IROP- Kulturní dědictví1026/06_16_073/CLLD_15_01_110630000006_16_073Uzavřená2018-05-21Lípa pro venkov z.s.
1.výzva MAS Litomyšlsko-IROP- Podmínky pro místní vzdělávání I.2145/06_16_075/CLLD_16_01_103864842006_16_075Uzavřená2018-05-04MAS Litomyšlsko o.p.s.
1.výzva MAS Luhačovské Zálesí-IROP-Infrastruktura pro předškolní vzdělávání1088/06_16_075/CLLD_16_01_127219474006_16_075Uzavřená2018-01-26Luhačovské Zálesí, o.p.s.
1.Výzva MAS Lužnice-IROP-Podpora bezpečné a ekologické dopravy2075/06_16_038/CLLD_16_01_0571257460006_16_038Uzavřená2017-12-22MAS Lužnice, z.s.
1.výzva MAS Mezi Hrady-IROP-Sociální infrastruktura2123/06_16_072/CLLD_16_02_108370000006_16_072Uzavřená2019-02-10MAS Mezi Hrady, z.s.
1.Výzva MAS Mezi Úpou a Metují-IROP- Podpora sociálního začleňování1109/06_16_072/CLLD_16_01_129400000006_16_072Uzavřená2018-08-13Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z. s.
1.výzva MAS Mezilesí, z.s.-IROP- Doprava bezpečná a ekologická5269/06_16_038/CLLD_16_02_1022734230006_16_038Uzavřená2019-02-28Místní akční skupina Mezilesí, z.s.
1.výzva MAS Mladoboleslavský venkov-IROP-Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení3192/06_16_075/CLLD_16_02_079811554006_16_075Uzavřená2018-10-31Dolní Pojizeří z.ú.
1.výzva MAS Mohelnicko-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání-I.2027/06_16_075/CLLD_16_01_067189500006_16_075Uzavřená2017-08-02MAS Mohelnicko, z.s.
1.výzva MAS Mohelnicko-OPZ-Sociální služby-I.2135/03_16_047/CLLD_16_01_067400000003_16_047Uzavřená2017-10-26MAS Mohelnicko, z.s.
1.výzva MAS Moravská brána-IROP-Zvýšení bezpečnosti dopravy4033/06_16_038/CLLD_15_01_032920210006_16_038Uzavřená2017-07-10MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.
1.Výzva MAS Moravská cesta-IROP-Bezpečnost dopravy a cyklostezky7012/06_16_038/CLLD_15_01_0041784000006_16_038Uzavřená2017-05-26MAS Moravská cesta, z. s.
1.VÝZVA MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko-IROP-Kvalitní školství"3235/06_16_075/CLLD_16_01_0051100000006_16_075Uzavřená2018-11-12MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
1.výzva MAS Moravský kras-IROP-Vzdělávání10029/06_16_075/CLLD_15_01_2291932580006_16_075Uzavřená2017-09-15MAS Moravský kras z.s.
1.výzva MAS MOST Vysočiny-IROP-BEZPEČNÁ DOPRAVA3138/06_16_038/CLLD_17_03_036930536006_16_038Uzavřená2018-09-07
1.výzva MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami1256/06_16_038/CLLD_16_02_003900000006_16_038Uzavřená2019-02-13MAS Nad Prahou o.p.s.
1.výzva MAS Naděje o.p.s.-IROP-Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně3028/06_16_076/CLLD_16_01_151105264006_16_076Uzavřená2018-04-30MAS Naděje o.p.s.
1.výzva MAS OPAVSKO-IROP-VÝSTAVBA CYKLOSTEZEK 20171025/06_16_038/CLLD_15_01_263360000006_16_038Uzavřená2017-06-23Místní akční skupina Opavsko z.s.
1.Výzva MAS Opavsko-OPŽP-Realizace sídelní zeleně 20193034/05_18_128/CLLD_15_01_263833333005_18_128Uzavřená2019-08-29Místní akční skupina Opavsko z.s.
1.výzva MAS ORLICKO-IROP-Bezpečné silnice a chodníky pro všechny I.8014/06_16_038/CLLD_15_01_0651852630006_16_038Uzavřená2017-05-02MAS ORLICKO, z.s.
1.výzva MAS OZJ-IROP-Podpora složek IZS-technika IZS1075/06_16_076/CLLD_15_01_126700000006_16_076Uzavřená2019-01-31Otevřené zahrady Jičínska z. s.
1.výzva MAS Partnerství venkova-IROP-Zvyšování bezpečnosti dopravy2220/06_16_038/CLLD_16_01_096315833006_16_038Uzavřená2018-12-14MAS Partnerství venkova, z. s.
1.Výzva MAS Ploština-IROP-Bezpečnost dopravy4130/06_16_038/CLLD_16_01_0911035260006_16_038Uzavřená2018-03-29MAS Ploština, z. s.
1.výzva MAS Pobeskydí-IROP-Udržitelná a bezpečná doprava I.9032/06_16_038/CLLD_15_01_2283382230006_16_038Uzavřená2017-07-03MAS Pobeskydí, z. s.
1.výzva MAS PODBRDSKO-IROP- Podpora infrastruktury pro sociální služby I.3058/06_16_072/CLLD_16_01_036759190006_16_072Uzavřená2018-02-28MAS PODBRDSKO, z.s.
1.Výzva MAS Podbrněnsko-IROP-Bezpečnost dopravy-Udržitelná a bezpečná doprava-I.5015/06_16_038/CLLD_15_01_2811421050006_16_038Uzavřená2017-08-03Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek
1.výzva MAS Podchlumí-IROP-Bezpečná doprava6090/06_16_038/CLLD_16_01_0531052630006_16_038Uzavřená2018-01-31MAS Podchlumí, z. s.
1.výzva MAS Podhorácko-IROP-Různorodá a bezpečná doprava na Podhorácku0077/06_16_038/CLLD_16_01_093189474006_16_038Uzavřená2017-12-22Podhorácko, o.p.s.
1.výzva MAS Podhostýnska, z.s.-IROP- Cyklistická a pěší doprava1123/06_16_038/CLLD_16_01_088200000006_16_038Uzavřená2018-03-02Místní akční skupina Podhostýnska, z. s.
1.výzva MAS Podhůří Železných hor-IROP-Posilování složek IZS a hasičů1008/06_16_076/CLLD_16_01_030126316006_16_076Uzavřená2017-09-06Podhůří Železných hor o.p.s.
1.výzva MAS Podještědí-IROP- Infrastruktura pro vzdělávání4154/06_16_075/CLLD_16_02_1052631580006_16_075Uzavřená2018-08-10Místní akční skupina Podještědí, z.s.
1.výzva MAS PODLIPANSKO-IROP-1.3 Vzdělávání9020/06_16_075/CLLD_15_01_0992321770006_16_075Uzavřená2017-10-03MAS Podlipansko, o.p.s.
1.výzva MAS Podřipsko-IROP-Zvýšení bezpečnosti dopravy9088/06_16_038/CLLD_16_02_0572631580006_16_038Uzavřená2017-12-19Místní akční skupina Podřipsko, z.s.
1.výzva MAS POHODA-IROP-Podpora kulturního a přírodního dědictví-I1007/06_16_073/CLLD_15_01_071315790006_16_073Uzavřená2017-05-19Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
1.výzva MAS POLIČSKO z.s.-IROP-Bezpečnost dopravního provozu - O CLLD 1 -I1055/06_16_038/CLLD_15_01_242394737006_16_038Uzavřená2017-10-07MAS POLIČSKO z.s.
1.výzva MAS Pomalší-IROP-Bezpečnost na silnicích3147/06_16_038/CLLD_17_03_038694737006_16_038Uzavřená2018-06-10
1.výzva MAS Posázaví-IROP-Vzdělávání7164/06_16_075/CLLD_16_02_0903362260006_16_075Uzavřená2018-06-14Posázaví o.p.s.
1.výzva MAS Pošumaví-IROP-Požární zbrojnice1009/06_16_076/CLLD_15_01_271630000006_16_076Uzavřená2017-09-30Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek
1.výzva MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s.-IROP-Bezpečná doprava2004/06_16_038/CLLD_15_01_0951052630006_16_038Uzavřená2017-05-19Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
1.Výzva MAS Prostějov venkov-IROP-infrastruktura pro základní vzdělávání,infrastruktura pro zájmové a volnočasové vzdělávání mládeže-O3 Investice do školství-I.1019/06_16_075/CLLD_15_01_207915790006_16_075Uzavřená2017-07-14Prostějov venkov o.p.s.
1.Výzva MAS Radbuza-IROP-Péče o národní kulturní památky MAS Radbuza (I.)3019/06_16_073/CLLD_16_01_1001596840006_16_073Uzavřená2018-01-08MAS Radbuza, z.s.
1.Výzva MAS Radbuza-IROP-Péče o národní kulturní památky MAS Radbuza (I.)0237/03_16_047/CLLD_16_01_1001517000003_16_047Zrušená2018-01-08MAS Radbuza, z.s.
1.výzva MAS Radbuza-OPZ-Prorodinná opatření (I.)2111/03_16_047/CLLD_16_01_100300000003_16_047Uzavřená2017-06-30MAS Radbuza, z.s.
1.výzva MAS Rakovnicko-IROP-Doprava1131/06_16_038/CLLD_16_02_0201381050006_16_038Uzavřená2018-05-04Rakovnicko o. p. s.
1.výzva MAS Region HANÁ-IROP-Infrastruktura základních škol7091/06_16_075/CLLD_15_01_2791368420006_16_075Uzavřená2018-01-15Region HANÁ, z. s.
1.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-I2060/06_16_038/CLLD_15_01_261368421006_16_038Uzavřená2017-11-30MAS Region Kunětické hory, z.s.
1.výzva MAS Region Pošembeří-IROP-Bezpečnost 0111164/06_16_038/CLLD_16_02_0222224040006_16_038Uzavřená2018-10-17Region Pošembeří o.p.s.
1.výzva MAS Regionu Poodří-IROP-Udržitelná doprava7011/06_16_038/CLLD_15_01_0162414760006_16_038Uzavřená2017-05-31MAS Regionu Poodří, z.s.
1.výzva MAS Říčansko-IROP-Školství a vzdělávání 20172060/06_16_075/CLLD_16_02_0041578950006_16_075Uzavřená2017-12-12MAS Říčansko o.p.s.
1.výzva MAS Rokytná-IROP-INVESTICE DO REVITALIZACE HMOTNÝCH PAMÁTEK I.0041/06_16_073/CLLD_17_03_035210525006_16_073Uzavřená2019-04-30
1.výzva MAS Rozkvět-IROP-ŠKOLSTVÍ5035/06_16_075/CLLD_15_01_2661150000006_16_075Uzavřená2017-09-19MAS Rozkvět, z.s.
1.výzva MAS Rožnovsko-IROP-DOPRAVA6132/06_16_038/CLLD_16_01_0042947370006_16_038Uzavřená2018-04-12Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
1.výzva MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z. s.-IROP-Bezpečnost dopravy I3285/06_16_038/CLLD_16_02_081622288006_16_038Uzavřená2019-05-31MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.
1.výzva MAS Rozvoj Krnovska-IROP-Bezpečná doprava1113/06_16_038/CLLD_16_01_117851172006_16_038Uzavřená2018-10-01Rozvoj Krnovska o.p.s.
1.výzva MAS Rozvoj Tanvaldska-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání2156/06_16_075/CLLD_16_01_106389474006_16_075Uzavřená2018-08-10Rozvoj Tanvaldska z.s.
1.výzva MAS SCHP-IROP-Bezpečně do práce, do školy i za službami I.5094/06_16_038/CLLD_16_01_1702081610006_16_038Uzavřená2017-12-31Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.
1.výzva MAS Sdružení Růže-IROP-Obslužnost silniční dopravy0042/06_16_038/CLLD_15_01_238424005006_16_038Uzavřená2017-09-28MAS Sdružení Růže z.s.
1.výzva MAS Sdružení SPLAV-IROP-Ekologická a bezpečná doprava I.3069/06_16_038/CLLD_15_01_036631579006_16_038Uzavřená2017-11-30Sdružení SPLAV, z.s.
1.výzva MAS Sdružení Západní Krušnohoří-IROP- Podpora infrastruktury předškolního vzdělávání a základních škol2177/06_16_075/CLLD_15_01_125997500006_16_075Uzavřená2018-11-30MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
1.výzva MAS Sedlčansko,o.p.s.-IROP- Komunitní centra2111/06_16_072/CLLD_16_01_0992100000006_16_072Uzavřená2018-09-30MAS Sedlčansko, o.p.s.
1.výzva MAS SERVISO-IROP- Aktivity zaměřené na posílení kapacity vzdělávacích zařízení na úrovni zřizovatelů MAS SERVISO prostřednictvím spolupráce s příslušnými partnery včetně investic do infrastruktury škol ve vybraných oblastech9117/06_16_075/CLLD_16_01_0482155820006_16_075Uzavřená2018-06-29SERVISO, o. p. s.
1.výzva MAS Šipka-IROP-Udržitelná doprava2056/06_16_038/CLLD_15_01_1171410420006_16_038Uzavřená2017-11-14Místní akční skupina Šipka, z. s.
1.výzva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání4023/06_16_075/CLLD_15_01_026522632006_16_075Uzavřená2017-09-30MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
1.výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s.-IROP - Základní školy2207/06_16_075/CLLD_17_03_0011578950006_16_075Uzavřená2019-01-15MAS Slavkovské bojiště, z.s.
1.výzva MAS Slezská brána-IROP-Vzdělávání 1.3127/06_16_075/CLLD_16_02_084709180006_16_075Uzavřená2018-10-31MAS Slezská brána, z. s.
1.výzva MAS Sokolovsko-IROP-Řešení dopravní infrastruktury9005/06_16_038/CLLD_15_01_0643120820006_16_038Uzavřená2017-04-12MAS Sokolovsko o.p.s.
1.VÝZVA MAS Společná CIDLINA-IROP-INVESTICE DO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB I.2015/06_16_072/CLLD_15_01_240421053006_16_072Uzavřená2017-06-23Společná CIDLINA, z.s.
1.výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka-IROP-Kulturní dědictví2016/06_16_073/CLLD_16_01_086315790006_16_073Uzavřená2018-02-09Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.
1.výzva MAS Staroměstsko-IROP-Doprava4142/06_16_038/CLLD_16_01_109842105006_16_038Uzavřená2018-04-30MAS Staroměstsko, z.s.
1.výzva MAS Šternbersko-IROP-Obnova památek kulturního dědictví1017/06_16_073/CLLD_16_02_110155263006_16_073Uzavřená2018-01-31MAS Šternbersko o.p.s.
1.výzva MAS Stolové hory-IROP-Ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví - I1015/06_16_073/CLLD_16_01_092542343006_16_073Uzavřená2018-01-11Místní akční skupina Stolové hory, z. s.
1.výzva MAS Strakonicko-IROP-Podpora ekologické autodopravy0152/06_16_038/CLLD_16_02_068300000006_16_038Uzavřená2018-07-31MAS Strakonicko, z.s.
1.výzva MAS Strážnicko-IROP-Cyklodoprava1117/06_16_038/CLLD_16_01_090631579006_16_038Uzavřená2018-05-30MAS Strážnicko, z.s.
1.výzva MAS Střední Haná-IROP-Bezpečnost dopravy a cyklodoprava1173/06_16_038/CLLD_16_01_074736842006_16_038Uzavřená2018-10-08Střední Haná, o.p.s.
1.výzva MAS Střední Povltaví-IROP-Bezpečná a šetrná doprava12243/06_16_038/CLLD_16_01_094781053006_16_038Uzavřená2018-12-31Místní akční skupina Střední Povltaví z. s.
1.výzva MAS Střední Vsetínsko, z.s.-IROP-Bezpečná doprava5140/06_16_038/CLLD_16_01_148834896006_16_038Uzavřená2018-08-31MAS Střední Vsetínsko, z. s.
1.výzva MAS Šumavsko-IROP-Rozvoj komunitních center2029/06_16_072/CLLD_15_01_114982099006_16_072Uzavřená2017-09-04MAS Šumavsko, z.s.
1.výzva MAS Šumperský venkov-IROP-Památky1022/06_16_073/CLLD_16_02_106163122006_16_073Uzavřená2018-02-14MAS Šumperský venkov, z. s.
1.výzva MAS Šumperský venkov-IROP-Památky0299/03_16_047/CLLD_16_02_106154966003_16_047Zrušená2018-02-14MAS Šumperský venkov, z. s.
1.výzva MAS svatého Jana z Nepomuku -OPZ- Prorodinná opatření I.2313/03_16_047/CLLD_16_02_010220000003_16_047Uzavřená2018-02-20Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, z.s.
1.výzva MAS svatého Jana z Nepomuku-IROP-Rozvoj vzdělávacích zařízení-20184095/06_16_075/CLLD_16_02_0101157890006_16_075Uzavřená2018-03-16Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, z.s.
1.výzva MAS Svatojířský les-IROP- Vzdělávání4184/06_16_075/CLLD_16_02_0051050000006_16_075Uzavřená2018-10-08Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.
1.výzva MAS Svatováclavsko-IROP-Infrastruktura škol-SC 2.42068/06_16_075/CLLD_16_02_091921473006_16_075Uzavřená2018-02-28MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
1.výzva MAS Světovina-IROP-Kulturní památky3038/06_16_073/CLLD_16_01_1192105260006_16_073Uzavřená2018-12-14MAS Světovina o.p.s.
1.výzva MAS SVITAVA-IROP-Bezpečná doprava1034/06_16_038/CLLD_16_01_049526316006_16_038Uzavřená2017-09-15Místní akční skupina Svitava z. s.
1.výzva MAS Telčsko-IROP-Investujeme do škol a kvalitního vzdělávání na území MAS Telčsko1160/06_16_075/CLLD_16_01_026368424006_16_075Uzavřená2018-07-31Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, z. s.
1.výzva MAS Třeboňsko o.p.s.-IROP-Kulturní dědictví1018/06_16_073/CLLD_16_01_052598105006_16_073Uzavřená2017-12-01Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
1.výzva MAS Třešťsko-IROP-Základní školy3031/06_16_075/CLLD_15_01_265979513006_16_075Uzavřená2017-08-07Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s.
1.výzva MAS Uničovsko-IROP-Bezpečnost obyvatel v dopravě1018/06_16_038/CLLD_15_01_2602157890006_16_038Uzavřená2017-06-28MAS Uničovsko, o.p.s.
1.výzva MAS Valašsko - Horní Vsacko-IROP-Doprava - naše bezpečnost5208/06_16_038/CLLD_16_01_0031027100006_16_038Uzavřená2018-10-31Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, z.s.
1.výzva MAS Via rustica-IROP-Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání4170/06_16_075/CLLD_16_02_0701155680006_16_075Uzavřená2018-12-14Via rustica z.s.
1.výzva MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko-IROP-A1 Bezpečnost dopravy6058/06_16_038/CLLD_16_01_1351894740006_16_038Uzavřená2018-01-10MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.
1.výzva MAS Vizovicko a Slušovicko-IROP-Rozvoj komunitních center0128/06_16_072/CLLD_16_02_069222375006_16_072Uzavřená2018-12-31MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
1.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi I.(IROP3)3062/06_16_072/CLLD_15_01_1462105260006_16_072Uzavřená2018-02-21MAS Vladař o.p.s.
1.výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora vzniku a rozvoje sociálního podnikání (OPZ4) na území MAS Vladař I.0306/03_16_047/CLLD_15_01_146300000003_16_047Uzavřená2018-05-28MAS Vladař o.p.s.
1.výzva MAS Vltava-IROP- Podpora šetrných forem dopravy a zvyšování bezpečnost1154/06_16_038/CLLD_16_01_120473684006_16_038Uzavřená2018-06-04MAS VLTAVA, z.s.
1.výzva MAS Vodňanská ryba, z.s.-IROP-Rozvoj infrastruktury pro zlepšení dostupnosti a zkvalitnění sociálních služeb2115/06_16_072/CLLD_16_01_073200000006_16_072Uzavřená2018-07-31MAS Vodňanská ryba, z.s.
1.výzva MAS Východní Slovácko-IROP-Udržitelná a bezpečná doprava - I.4073/06_16_038/CLLD_16_01_1371684210006_16_038Uzavřená2017-11-20MAS Východní Slovácko, z.s.
1.výzva MAS Vyhlídky-IROP-Podpora rozvoje komunitních center2070/06_16_072/CLLD_16_02_053715789006_16_072Uzavřená2018-03-31MAS Vyhlídky,z.s.
1.Výzva MAS Vyškovsko, z.s. -IROP-Zkvalitnění vzdělávání a celoživotního učení4276/06_16_075/CLLD_16_02_0191546300006_16_075Uzavřená2019-03-31MAS Vyškovsko, z.s.
1.výzva MAS Zálabí-IROP-Zodolnění stanic IZS1048/06_16_076/CLLD_16_02_103116737006_16_076Uzavřená2018-06-30Místní akční skupina Zálabí, z. s.
1.výzva MAS Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko, z.s.-IROP-Bezpečnost a udržitelná doprava9412/06_16_038/CLLD_16_01_0151553470006_16_038Uzavřená2020-02-28Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.
1.výzva MAS Zlatá cesta, o.p.s.,-IROP-Technika pro IZS1038/06_16_076/CLLD_17_03_016210526006_16_076Uzavřená2018-03-21MAS Zlatá cesta, o.p.s.
1.Výzva MAS Znojemské vinařství-IROP- Rozvíjet dopravu5232/06_16_038/CLLD_15_01_0691318680006_16_038Uzavřená2018-11-01MAS Znojemské vinařství, z.s.
1.výzva MAS ŽR-IROP-Bezpečná a dostupná doprava2054/06_16_038/CLLD_15_01_258960832006_16_038Uzavřená2017-09-30MAS Železnohorský region, z.s.
1.výzva MAS Zubří země - OPŽP - Výsadba dřevin1024/05_17_088/CLLD_15_01_046887765005_17_088Uzavřená2019-08-01MAS Zubří země, o.p.s.
1.Výzva MAS Zubří země,o.p.s.-OPZ-Podpora prorodinných opatření-(I.)1186/03_16_047/CLLD_15_01_046173400003_16_047Uzavřená2017-12-20MAS Zubří země, o.p.s.
1.výzva MAS Zubří země-IROP-Doprava I.4016/06_16_038/CLLD_15_01_046421053006_16_038Uzavřená2017-06-23MAS Zubří země, o.p.s.
1.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka-IROP-Podpora udržitelné a bezpečné dopravy4021/06_16_038/CLLD_15_01_1441025180006_16_038Uzavřená2017-06-08MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s.
1.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka-IROP-Podpora udržitelné a bezpečné dopravy3068/03_16_047/CLLD_15_01_144003_16_047Zrušená2021-12-31MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s.
1.výzva MAS-Střední Polabí-IROP-Velkokapacitní cisterny pro složky IZS3044/06_16_076/CLLD_17_03_0331400000006_16_076Uzavřená2018-06-11MAS - Střední Polabí, z. s.
1.výzva Místní akční skupina Boskovicko PLUS-IROP- Bezpečnost chodců a cyklistů v dopravě5082/06_16_038/CLLD_16_01_029789474006_16_038Uzavřená2018-02-16Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z. s.
1.výzva Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.-IROP-Předškolní a školní vzdělávání13074/06_16_075/CLLD_16_01_0602530020006_16_075Uzavřená2018-01-03Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.
1.výzva Místní akční skupina Hlinecko, z.s.- IROP- Vzdělávání a rozvoj osobnosti2086/06_16_075/CLLD_15_01_264631579006_16_075Uzavřená2018-02-02Místní akční skupina Hlinecko, z. s.
1.Výzva NAD ORLICÍ-IROP-Kvalitní vzdělávání na školách I3049/06_16_075/CLLD_16_01_062842105006_16_075Uzavřená2017-10-13NAD ORLICÍ, o.p.s.
1.výzva OPS pro Český ráj-IROP-Doprava1061/06_16_038/CLLD_16_01_083526316006_16_038Uzavřená2017-10-13Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
1.výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Prorodinná opatření I.2171/03_16_047/CLLD_16_01_083400000003_16_047Uzavřená2017-10-20Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
1.výzva Oslavka,o.p.s.-IROP- doprava2135/06_16_038/CLLD_15_01_262421053006_16_038Uzavřená2018-05-04OSLAVKA o.p.s.
1.výzva-LAG Podralsko-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení ZŠ I7038/06_16_075/CLLD_15_01_1041789470006_16_075Uzavřená2017-09-22LAG Podralsko z. s.
1.Výzva_OPZ_MAS Podchlumí - Prorodinná opatření2272/03_16_047/CLLD_16_01_053300000003_16_047Uzavřená2018-03-15MAS Podchlumí, z. s.
10. výzva MAS Český les - OPŽP - Výsadba dřevin0057/05_17_088/CLLD_15_01_086444428005_17_088Zaregistrovaná2019-11-22MAS Český les, z. s.
10. Výzva MAS Labské skály - OPŽP - Likvidace invazních druhů rostlin1014/05_17_087/CLLD_15_01_184100588005_17_087Otevřená2019-11-11MAS Labské skály, z.s.
10. Výzva MAS Labské skály - OPŽP - Likvidace invazních druhů rostlin0015/05_17_087/CLLD_15_01_184005_17_087Zrušená2020-01-02MAS Labské skály, z.s.
10. výzva MAS OPAVSKO-OPZ-Sociální podnikání II. 20180630/03_16_047/CLLD_15_01_263300000003_16_047Uzavřená2019-01-31Místní akční skupina Opavsko z.s.
10. výzva MAS ORLICKO-IROP-Infrastruktura pro sociální podnikání I.0132/06_16_075/CLLD_15_01_065210526006_16_075Zrušená2018-05-10MAS ORLICKO, z.s.
10. Výzva MAS Regionu Poodří OP ZAM - Sociální podnikání0B05/03_16_047/CLLD_15_01_016150940003_16_047Uzavřená2019-09-16MAS Regionu Poodří, z.s.
10. výzva MAS SERVISO - OPZ - Podpora sociálního začleňování, zavádění a rozvoj specifických nástrojů k prevenci v sociálně vyloučených lakalitách0728/03_16_047/CLLD_16_01_048180000003_16_047Uzavřená2018-11-30SERVISO, o. p. s.
10. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. -IROP -Doprava a bezpečnost III.0556/06_16_038/CLLD_16_02_019006_16_038Zrušená2022-10-31MAS Vyškovsko, z.s.
10. výzva MAS Zlatá cesta - Podpora sociálních služeb a komunitní práce - IV.2C25/03_16_047/CLLD_17_03_016291985003_16_047Uzavřená2019-12-31MAS Zlatá cesta, o.p.s.
10. Výzva MAS-OPZ-Rodina a mladí IV2C23/03_16_047/CLLD_15_01_235147985003_16_047Uzavřená2019-12-31Královská stezka o.p.s.
10.výzva "MAS Třeboňsko o.p.s.-IROP-Kulturní dědictví II."1076/06_16_073/CLLD_16_01_052200000006_16_073Uzavřená2021-04-15Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
10.výzva LAG Podralsko-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení MŠ III1268/06_16_075/CLLD_15_01_104550000006_16_075Uzavřená2019-02-04LAG Podralsko z. s.
10.Výzva MAS "Přiďte pobejt"-IROP-Bezpečně do škol a zaměstnání-IV2475/06_16_038/CLLD_16_01_047155632006_16_038Uzavřená2020-06-17"MAS ""Přiďte pobejt!"" z. s."
10.výzva MAS 21-IROP-Sociální podnikání-II.1072/06_16_074/CLLD_15_01_088315789006_16_074Uzavřená2018-12-20MAS 21, o.p.s.
10.Výzva MAS Blaník,z.s.-IROP-sociální infrastruktura-Zázemí pro sociální služby2208/06_16_072/CLLD_15_01_037325295006_16_072Uzavřená2019-06-10MAS Blaník, z. s.
10.Výzva MAS Brdy-IROP-Vzdělanost5476/06_16_075/CLLD_15_01_282255364006_16_075Uzavřená2020-07-20MAS Brdy, z.ú.
10.výzva MAS Broumovsko+-IROP-Sociální byty I0001/06_18_107/CLLD_16_01_027350053006_18_107Uzavřená2018-10-16MAS Broumovsko+, z. s.
10.výzva MAS Česká Kanada-IROP-Bezpečná doprava III7460/06_16_038/CLLD_15_01_2391660270006_16_038Uzavřená2020-06-08MAS Česká Kanada o.p.s.
10.výzva MAS České středohoří-IROP-Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení4330/06_16_075/CLLD_15_01_2341500000006_16_075Uzavřená2019-09-24MAS České středohoří, z.s.
10.výzva MAS Český les-IROP-Rozvíjení kvality infrastruktury pro vzdělávání a zefektivnění její dostupnosti II.1163/06_16_075/CLLD_15_01_086156402006_16_075Uzavřená2018-05-31MAS Český les, z. s.
10.výzva MAS Chrudimsko-IROP-Zmírnění dopadů živelných pohrom1077/06_16_076/CLLD_16_01_09851065906_16_076Uzavřená2018-12-14MAS Chrudimsko, z.s.
10.výzva MAS Dolní Pojizeří-IROP-Sociální infrastruktura III.0314/06_16_072/CLLD_16_02_07944572006_16_072Uzavřená2020-08-31Dolní Pojizeří z.ú.
10.výzva MAS Frýdlantsko-Beskydy-IROP-0190/06_16_038/CLLD_16_01_0541370000006_16_038Zrušená2018-10-12MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.
10.výzva MAS Frýdlantsko-Beskydy-IROP-Bezpečnost dopravy4277/06_16_038/CLLD_16_01_0541270000006_16_038Uzavřená2019-09-13MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.
10.výzva MAS Hlinecko-IROP 3-Komunitní a sociální infrastruktura1252/06_16_072/CLLD_15_01_264400000006_16_072Uzavřená2019-10-25Místní akční skupina Hlinecko, z. s.
10.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Dopravní infrastruktura1390/06_16_038/CLLD_15_01_275661234006_16_038Uzavřená2019-12-31Místní akční skupina Hlučínsko z.s.
10.výzva MAS Horní Pomoraví-IROP-Komunitní centra II.1032/06_16_072/CLLD_16_01_022210526006_16_072Uzavřená2017-11-21MAS Horní Pomoraví o.p.s.
10.výzva MAS Hradecký venkov-IROP-Bezpečnost dopravy5491/06_16_038/CLLD_15_01_029345946006_16_038Uzavřená2020-07-31Hradecký venkov o.p.s.
10.výzva MAS Hranicko-IROP-Infrastrukutra základních škol II.7305/06_16_075/CLLD_15_01_006897276006_16_075Uzavřená2020-03-03MAS Hranicko z. s.
10.výzva MAS Hrubý Jeseník-IROP-Sociální infrastruktura 20201292/06_16_072/CLLD_15_01_120421053006_16_072Uzavřená2020-05-31MAS Hrubý Jeseník, z.s.
10.výzva MAS Hustopečsko-IROP-Sociální podnikání2140/06_16_074/CLLD_16_02_015105393006_16_074Otevřená2020-09-14MAS Hustopečsko, z. s.
10.výzva MAS Jemnicko-IROP-Terminály a bezpečnost dopravy III.3572/06_16_038/CLLD_16_01_167430376006_16_038Uzavřená2021-04-30Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.
10.výzva MAS Jihozápad-IROP-Komunitní centra II.0279/06_16_072/CLLD_17_03_021474153006_16_072Uzavřená2020-03-31MAS Jihozápad o.p.s.
10.výzva MAS Jižní Slovácko-IROP-Stanice IZS II1130/06_16_076/CLLD_16_01_070221030006_16_076Otevřená2020-09-30Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s.
10.výzva MAS Královédvorsko-IROP-Podpora sociálního podnikání II1075/06_16_074/CLLD_16_01_145200000006_16_074Uzavřená2019-01-31MAS Královédvorsko, z. s.
10.výzva MAS Královédvorsko-IROP-Podpora sociálního podnikání II - NEPLATNÁ / ZRUŠENO0156/06_16_072/CLLD_16_01_145200000006_16_072Zrušená2019-01-31MAS Královédvorsko, z. s.
10.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA-IROP-ZÁZEMÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ II6380/06_16_075/CLLD_15_01_2351322770006_16_075Uzavřená2019-11-15Královská stezka o.p.s.
10.výzva MAS Krušné hory-IROP-Památky II0020/06_16_073/CLLD_16_01_021263158006_16_073Uzavřená2018-01-31MAS Krušné hory, o.p.s.
10.výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu-IROP-Vzdělávání10460/06_16_075/CLLD_16_01_0791343800006_16_075Otevřená2020-09-30Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.
10.výzva MAS Labské skály z.s.-IROP-Kvalitní školy pro všechny III.1377/06_16_075/CLLD_15_01_184450946006_16_075Uzavřená2020-01-15MAS Labské skály, z.s.
10.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Zvýšení bezpečnosti dopravy II.1183/06_16_038/CLLD_16_01_028300000006_16_038Uzavřená2018-12-14Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.
10.výzva MAS Lašsko-IROP-Předškolní vzdělávání2302/06_16_075/CLLD_16_01_128577339006_16_075Uzavřená2019-05-26MAS Lašsko, z. s.
10.výzva MAS Litomyšlsko-IROP-Podmínky pro místní vzdělávání V. (ZNCV)2408/06_16_075/CLLD_16_01_103210526006_16_075Uzavřená2020-01-31MAS Litomyšlsko o.p.s.
10.výzva MAS Luhačovské Zálesí-IROP-Terminály parkovací systémy1486/06_16_038/CLLD_16_01_127458276006_16_038Uzavřená2020-09-30Luhačovské Zálesí, o.p.s.
10.Výzva MAS Mezi Úpou a Metují-IROP- Cyklodoprava mezi Úpou a Metují II1410/06_16_038/CLLD_16_01_1291120950006_16_038Uzavřená2020-01-12Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z. s.
10.výzva MAS Moravský kras-IROP-Ochrana kulturního dědictví2054/06_16_073/CLLD_15_01_2291052630006_16_073Uzavřená2019-09-30MAS Moravský kras z.s.
10.výzva MAS MOST Vysočiny-IROP-Bezpečná doprava III1582/06_16_038/CLLD_17_03_036268947006_16_038Uzavřená2021-04-26
10.výzva MAS NAD ORLICÍ-IROP-Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu II2250/06_16_075/CLLD_16_01_062300000006_16_075Uzavřená2019-01-16NAD ORLICÍ, o.p.s.
10.výzva MAS Naděje o.p.s.-IROP-Kvalitní školy pro všechny-II.1350/06_16_075/CLLD_16_01_151363092006_16_075Uzavřená2019-07-31MAS Naděje o.p.s.
10.výzva MAS OPAVSKO-IROP-CYKLOSTEZKY 20181187/06_16_038/CLLD_15_01_263378947006_16_038Uzavřená2018-12-14Místní akční skupina Opavsko z.s.
10.výzva MAS ORLICKO-IROP- Infrastruktura pro sociální podnikání I.1037/06_16_074/CLLD_15_01_065210526006_16_074Uzavřená2018-05-10MAS ORLICKO, z.s.
10.VÝZVA MAS PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA-IROP-SOCIÁLNÍ SLUŽBY II1353/06_16_072/CLLD_15_01_144634447006_16_072Uzavřená2021-02-12MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s.
10.výzva MAS Partnerství venkova-IROP-Investice do rozvoje sociálních služeb (II.)0231/06_16_072/CLLD_16_01_096187259006_16_072Uzavřená2019-12-16MAS Partnerství venkova, z. s.
10.výzva MAS Ploština-IROP-Sociální podnikání-II2141/06_16_074/CLLD_16_01_091111253006_16_074Zaregistrovaná2020-10-27MAS Ploština, z. s.
10.výzva MAS Podhorácko-IROP-Kvalitní a dostupné celoživotní vzdělávání II.1492/06_16_075/CLLD_16_01_0931088200006_16_075Uzavřená2020-08-16Podhorácko, o.p.s.
10.Výzva MAS Podlipansko-IROP-1.4 b) Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby3315/06_16_072/CLLD_15_01_099157895006_16_072Uzavřená2020-08-18MAS Podlipansko, o.p.s.
10.výzva MAS POHODA-IROP-Technika pro IZS II9069/06_16_076/CLLD_15_01_071273822006_16_076Uzavřená2018-12-31Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
10.výzva MAS POLIČSKO z.s.-IROP-Bezpečnost dopravního provozu - O CLLD 1 - III.1250/06_16_038/CLLD_15_01_242457572006_16_038Uzavřená2019-01-11MAS POLIČSKO z.s.
10.výzva MAS Pomalší-IROP-Komunitní centra1349/06_16_072/CLLD_17_03_038107300006_16_072Uzavřená2021-02-14
10.výzva MAS Posázaví-IROP-Bezpečná cesta nejen do školy7420/06_16_038/CLLD_16_02_0901494310006_16_038Uzavřená2020-02-19Posázaví o.p.s.
10.výzva MAS Pošumaví-IROP-Sociální podnikání1053/06_16_074/CLLD_15_01_271321052006_16_074Uzavřená2018-10-12Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek
10.výzva MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s.-IROP-Bezpečná doprava III3308/06_16_038/CLLD_15_01_0951288530006_16_038Uzavřená2019-06-10Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
10.výzva MAS Prostějov venkov o.p.s.-IROP-Bezpečnost dopravy IV.2608/06_16_038/CLLD_15_01_207306641006_16_038Otevřená2021-09-07Prostějov venkov o.p.s.
10.výzva MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání (III.)3385/06_16_075/CLLD_16_01_100617134006_16_075Uzavřená2019-12-13MAS Radbuza, z.s.
10.Výzva MAS Rakovnicko-IROP-Vzdělávání1394/06_16_075/CLLD_16_02_020168572006_16_075Uzavřená2020-02-28Rakovnicko o. p. s.
10.výzva MAS Region HANÁ-IROP-Bezpečnost dopravy10330/06_16_038/CLLD_15_01_279987674006_16_038Uzavřená2019-10-04Region HANÁ, z. s.
10.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální podnikání-II1084/06_16_074/CLLD_15_01_261270000006_16_074Uzavřená2019-03-12MAS Region Kunětické hory, z.s.
10.výzva MAS Regionu Poodří-IROP- Sociální infrastruktura4240/06_16_072/CLLD_15_01_0161410410006_16_072Uzavřená2019-09-16MAS Regionu Poodří, z.s.
10.výzva MAS Říčansko-IROP-Územní rozvoj 20194015/06_16_058/CLLD_16_02_004854516006_16_058Uzavřená2020-08-31MAS Říčansko o.p.s.
10.výzva MAS Rožnovsko, z.s.-IROP-BEZPEČNOST DOPRAVY2419/06_16_038/CLLD_16_01_0041279540006_16_038Uzavřená2020-02-14Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
10.výzva MAS Rozvoj Krnovska-IROP- Podpora sociálním podnikům2139/06_16_074/CLLD_16_01_117110564006_16_074Otevřená2020-11-30Rozvoj Krnovska o.p.s.
10.výzva MAS Sdružení Růže-IROP-Podpora rozvoje a činnosti komunitních center1187/06_16_072/CLLD_15_01_238310480006_16_072Uzavřená2019-03-29MAS Sdružení Růže z.s.
10.výzva MAS Sdružení SPLAV-IROP-Sociální bydlení-investice0003/06_18_107/CLLD_15_01_036100000006_18_107Uzavřená2018-10-19Sdružení SPLAV, z.s.
10.výzva MAS Sdružení Západní Krušnohoří-IROP-Sociální infrastruktura2287/06_16_072/CLLD_15_01_1253602120006_16_072Uzavřená2020-07-15MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
10.výzva MAS SERVISO-IROP-Podpora sociálního podnikání0092/06_16_074/CLLD_16_01_048200000006_16_074Uzavřená2019-11-30SERVISO, o. p. s.
10.výzva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko z.s.-IROP-Komunitní centra, Infrastruktura sociálních služeb4242/06_16_072/CLLD_15_01_026429084006_16_072Uzavřená2019-12-31MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
10.výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s.-IROP- Dopravní bezpečnost v obcích II.5359/06_16_038/CLLD_17_03_0011060080006_16_038Uzavřená2019-12-02MAS Slavkovské bojiště, z.s.
10.výzva MAS Sokolovsko-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a opatření vedoucích k sociální inkluzi II2059/06_16_072/CLLD_15_01_0641462280006_16_072Uzavřená2018-03-05MAS Sokolovsko o.p.s.
10.výzva MAS Šternbersko-IROP-Bezpečnost dopravy IV2497/06_16_038/CLLD_16_02_110209943006_16_038Uzavřená2020-09-30MAS Šternbersko o.p.s.
10.výzva MAS Stolové hory-IROP-Technika pro IZS - I4087/06_16_076/CLLD_16_01_092114520006_16_076Uzavřená2019-04-30Místní akční skupina Stolové hory, z. s.
10.výzva MAS Strakonicko-IROP-Mobilní psychiatrická péče0006/06_17_085/CLLD_16_02_068214000006_17_085Uzavřená2019-08-30MAS Strakonicko, z.s.
10.výzva MAS Strážnicko-IROP-Cyklodoprava IV2577/06_16_038/CLLD_16_01_090287406006_16_038Uzavřená2021-05-14MAS Strážnicko, z.s.
10.výzva MAS Šumavsko-IROP-Rozvoj sociálních služeb2338/06_16_072/CLLD_15_01_114672874006_16_072Uzavřená2021-02-15MAS Šumavsko, z.s.
10.výzva MAS Šumperský venkov-IROP-Infrastruktura vzdělávání II5416/06_16_075/CLLD_16_02_106937190006_16_075Uzavřená2019-12-31MAS Šumperský venkov, z. s.
10.výzva MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko-IROP-A5 Investice do vzdělávání II.1210/06_16_075/CLLD_16_01_13569420106_16_075Uzavřená2019-01-31MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.
10.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5)9353/06_16_075/CLLD_15_01_1461919840006_16_075Uzavřená2019-09-30MAS Vladař o.p.s.
10.výzva MAS Vyhlídky-IROP-Řešení negativních vlivů dopravy2174/06_16_038/CLLD_16_02_053357894006_16_038Uzavřená2019-04-15MAS Vyhlídky,z.s.
10.Výzva MAS Vyškovsko, z.s. -IROP -Doprava a bezpečnost III.3555/06_16_038/CLLD_16_02_019624230006_16_038Uzavřená2021-02-28MAS Vyškovsko, z.s.
10.výzva MAS Zlatá cesta, o.p.s.,-IROP-Sociální bydlení - II.0039/06_18_107/CLLD_17_03_01652632006_18_107Uzavřená2019-08-30MAS Zlatá cesta, o.p.s.
10.výzva MAS ŽR-IROP-ŠKOLY DOSTUPNÉ VŠEM II3176/06_16_075/CLLD_15_01_2581226100006_16_075Uzavřená2018-08-20MAS Železnohorský region, z.s.
10.Výzva MAS Zubří země-IROP-Terminály a parkovací systémy-(III.)1292/06_16_038/CLLD_15_01_046700000006_16_038Uzavřená2019-09-16MAS Zubří země, o.p.s.
10.výzva MAS-Střední-Polabí-IROP-Základní a Mateřské školy1319/06_16_075/CLLD_17_03_033347000006_16_075Uzavřená2019-09-30MAS - Střední Polabí, z. s.
10.výzva Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s.-IROP-Cyklo/dopravní infrastruktura2507/06_16_038/CLLD_16_01_060999337006_16_038Uzavřená2020-10-12Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.
10.výzva OPS pro Český ráj-ROP-Sociální služby21198/06_16_072/CLLD_16_01_083526316006_16_072Uzavřená2019-04-18Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
10.Výzva-IROP-MAS Horňácko a Ostrožsko Doprava II.0320/06_16_038/CLLD_15_01_1701131520006_16_038Uzavřená2020-10-16MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.
10_MAS "Přiďte pobejt!"_OPZ_Sociální podnikání a sociální začleňování III.0659/03_16_047/CLLD_16_01_047200000003_16_047Uzavřená2018-12-20"MAS ""Přiďte pobejt!"" z. s."
11. výzva (OPZ) MAS Vyhlídky Podpora rozvoje komunitních center II1B61/03_16_047/CLLD_16_02_053117646003_16_047Uzavřená2019-10-31MAS Vyhlídky,z.s.
11. výzva MAS Česká Kanada-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání III0070/06_16_073/CLLD_15_01_239851332006_16_073Zrušená2020-06-15MAS Česká Kanada o.p.s.
11. výzva MAS Hrubý Jeseník-IROP-VYBAVENOST ZÁKLADNÍCH ŠKOL-20202455/06_16_075/CLLD_15_01_120376045006_16_075Uzavřená2020-04-30MAS Hrubý Jeseník, z.s.
11. Výzva MAS Labské skály z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně II.0106/05_18_128/CLLD_15_01_184650000005_18_128Zrušená2020-01-06MAS Labské skály, z.s.
11. Výzva MAS Labské skály z.s. OPŽP Realizace sídelní zeleně0155/05_18_128/CLLD_15_01_1841092540005_18_128Otevřená2020-01-06MAS Labské skály, z.s.
11. Výzva MAS Opavsko - Prorodinná opatření 20194831/03_16_047/CLLD_15_01_263248097003_16_047Uzavřená2019-06-07Místní akční skupina Opavsko z.s.
11. Výzva MAS Regionu Poodří OP ZAM - Zaměstnanost5B06/03_16_047/CLLD_15_01_016220000003_16_047Uzavřená2019-09-16MAS Regionu Poodří, z.s.
11. výzva MAS SERVISO - OPZ - Rozvoj komunitních a sociálních služeb0724/03_16_047/CLLD_16_01_048390000003_16_047Uzavřená2018-11-30SERVISO, o. p. s.
11.výzva LAG Podralsko-IROP-Cyklodoprava II1253/06_16_038/CLLD_15_01_1041200000006_16_038Uzavřená2019-03-08LAG Podralsko z. s.
11.výzva MAS 21-IROP-Bezpečná doprava-III.6268/06_16_038/CLLD_15_01_0881100000006_16_038Uzavřená2019-04-19MAS 21, o.p.s.
11.výzva MAS Brdy-IROP-Komunita1322/06_16_072/CLLD_15_01_282455569006_16_072Uzavřená2020-09-11MAS Brdy, z.ú.
11.výzva MAS Česká Kanada-IROP-Inrastruktura pro vzdělávání III10467/06_16_075/CLLD_15_01_2391252370006_16_075Uzavřená2020-06-15MAS Česká Kanada o.p.s.
11.výzva MAS České středohoří-IROP-Rozvoj komunitních a sociálních služeb obyvatel3214/06_16_072/CLLD_15_01_234312930006_16_072Uzavřená2019-09-24MAS České středohoří, z.s.
11.výzva MAS Český les-IROP-Posílení ochrany a rozvoje kulturního bohatství II.1030/06_16_073/CLLD_15_01_0862000000006_16_073Uzavřená2018-09-30MAS Český les, z. s.
11.výzva MAS Chrudimsko-IROP-Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin2406/06_16_075/CLLD_16_01_098131078006_16_075Uzavřená2019-12-11MAS Chrudimsko, z.s.
11.výzva MAS Dolní Pojizeří-IROP-Bezpečná doprava IV.0483/06_16_038/CLLD_16_02_079168270006_16_038Uzavřená2020-09-01Dolní Pojizeří z.ú.
11.výzva MAS Frýdlantsko-Beskydy-IROP-infrastruktura základních škol1383/06_16_075/CLLD_16_01_054275511006_16_075Uzavřená2019-12-01MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.
11.výzva MAS Hlinecko, z.s.-IROP 1-Cesty domů (dopravní terminály a parkovací systémy)1417/06_16_038/CLLD_15_01_264265000006_16_038Uzavřená2020-02-07Místní akční skupina Hlinecko, z. s.
11.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Cyklostezky0391/06_16_038/CLLD_15_01_275786386006_16_038Uzavřená2019-12-31Místní akční skupina Hlučínsko z.s.
11.výzva MAS Horňácko a Ostrožsko-IROP-Rozvoj sociálních služeb II.1319/06_16_072/CLLD_15_01_170150000006_16_072Uzavřená2020-07-30MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.
11.výzva MAS Horní Pomoraví-IROP-Rozvoj sociálních služeb II.1033/06_16_072/CLLD_16_01_022250000006_16_072Uzavřená2017-11-14MAS Horní Pomoraví o.p.s.
11.Výzva MAS Hranicko-IROP-Bezpečnost dopravy III.2525/06_16_038/CLLD_15_01_006348454006_16_038Uzavřená2020-10-06MAS Hranicko z. s.
11.výzva MAS Hustopečsko-IROP-Dopravní infrastruktura III2563/06_16_038/CLLD_16_02_015807047006_16_038Uzavřená2021-01-18MAS Hustopečsko, z. s.
11.výzva MAS Jablunkovsko-IROP-Podpora rozvoje sociální infrastruktury0004/06_18_107/CLLD_15_01_089250500006_18_107Uzavřená2018-12-14MAS Jablunkovsko, z. s.
11.výzva MAS Jihozápad-IROP-Vzdělávání III.3477/06_16_075/CLLD_17_03_021302769006_16_075Uzavřená2020-06-30MAS Jihozápad o.p.s.
11.výzva MAS Karlštejnsko-IROP-Dopravní infrastruktura II5541/06_16_038/CLLD_16_01_1501256450006_16_038Uzavřená2020-11-27MAS Karlštejnsko, z.ú.
11.výzva MAS KRÁLOVÉDVORSKO-IROP-BEZPEČNOST DOPRAVY A PODPORA UDRŽITELNÉ DOPRAVY II2300/06_16_038/CLLD_16_01_145512926006_16_038Uzavřená2019-05-03MAS Královédvorsko, z. s.
11.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA-IROP-SOCIÁLNÍ SLUŽBY II3276/06_16_072/CLLD_15_01_2351026260006_16_072Uzavřená2020-03-05Královská stezka o.p.s.
11.výzva MAS Krušné hory-IROP-IZS II.0029/06_16_076/CLLD_16_01_021200000006_16_076Uzavřená2018-02-16MAS Krušné hory, o.p.s.
11.výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu-IROP-cyklodoprava1534/06_16_038/CLLD_16_01_079400000006_16_038Uzavřená2020-12-11Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.
11.výzva MAS Labské skály, z.s.-IROP-Kvalitní školy pro všechny IV.2512/06_16_075/CLLD_15_01_184631579006_16_075Otevřená2020-10-31MAS Labské skály, z.s.
11.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Zvýšení připravenosti HZS k řešení a řízení rizik a katastrof III.1103/06_16_076/CLLD_16_01_02870023706_16_076Uzavřená2019-09-30Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.
11.výzva MAS Lašsko-IROP-Sociální infrastruktura1190/06_16_072/CLLD_16_01_128842105006_16_072Uzavřená2019-04-30MAS Lašsko, z. s.
11.výzva MAS Litomyšlsko-IROP-Podmínky pro sociální služby a aktivity III. (SB)0053/06_18_107/CLLD_16_01_103424755006_18_107Uzavřená2020-01-31MAS Litomyšlsko o.p.s.
11.výzva MAS Luhačovské Zálesí-IROP-Cyklodoprava1574/06_16_038/CLLD_16_01_127318176006_16_038Otevřená2021-06-14Luhačovské Zálesí, o.p.s.
11.Výzva MAS Mezi Úpou a Metují-IROP-Technika IZS na území MAS MUM1121/06_16_076/CLLD_16_01_129598904006_16_076Uzavřená2020-04-05Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z. s.
11.výzva MAS Moravský kras-IROP-Bezpečnost dopravy II1340/06_16_038/CLLD_15_01_229627877006_16_038Uzavřená2019-08-22MAS Moravský kras z.s.
11.Výzva MAS Naděje o.p.s.-IROP-Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou-III.0385/06_16_038/CLLD_16_01_151911655006_16_038Uzavřená2019-11-22MAS Naděje o.p.s.
11.výzva MAS OPAVSKO-IROP-ZVÝŠENÍ PODÍLU UDRŽITELNÝCH FOREM DOPRAVY 20182230/06_16_038/CLLD_15_01_263720000006_16_038Uzavřená2018-12-14Místní akční skupina Opavsko z.s.
11.výzva MAS ORLICKO-IROP-Dostupná péče o děti II.0133/06_16_075/CLLD_15_01_065263684006_16_075Uzavřená2018-05-10MAS ORLICKO, z.s.
11.výzva MAS Partnerství venkova-IROP-Sociální bydlení (II.)0044/06_18_107/CLLD_16_01_096100000006_18_107Uzavřená2019-12-16MAS Partnerství venkova, z. s.
11.výzva MAS POHODA-IROP-Cyklodoprava I0261/06_16_038/CLLD_15_01_0711052630006_16_038Uzavřená2019-01-17Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
11.výzva MAS POLIČSKO z.s.-IROP-Vzdělávání - O CLLD 2 - II.0269/06_16_075/CLLD_15_01_242423286006_16_075Uzavřená2019-01-11MAS POLIČSKO z.s.
11.výzva MAS Pošumaví-IROP-Technika pro JSDHO5065/06_16_076/CLLD_15_01_271330000006_16_076Uzavřená2018-11-09Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek
11.výzva MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s.-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení III2324/06_16_075/CLLD_15_01_0951243680006_16_075Uzavřená2019-06-10Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
11.Výzva MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a zvýšení bezpečnosti dopravy (III.)4370/06_16_038/CLLD_16_01_1002516760006_16_038Uzavřená2019-12-13MAS Radbuza, z.s.
11.výzva MAS Rakovnicko-IROP-Sociální podnikání1130/06_16_074/CLLD_16_02_020341100006_16_074Uzavřená2020-03-06Rakovnicko o. p. s.
11.výzva MAS Region HANÁ-IROP-Komunitní centra2230/06_16_072/CLLD_15_01_279452000006_16_072Uzavřená2019-10-10Region HANÁ, z. s.
11.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-III1119/06_16_076/CLLD_15_01_261400466006_16_076Modifikovaná2020-09-08MAS Region Kunětické hory, z.s.
11.výzva MAS Regionu Poodří-IROP- Sociální podnikání1116/06_16_074/CLLD_15_01_016482952006_16_074Uzavřená2019-09-16MAS Regionu Poodří, z.s.
11.výzva MAS Rozkvět-IROP-Sociální služby a sociální začleňování II1334/06_16_072/CLLD_15_01_266726316006_16_072Uzavřená2020-10-30MAS Rozkvět, z.s.
11.výzva MAS Rožnovsko, z.s.-IROP-CYKLODOPRAVA-IROP1421/06_16_038/CLLD_16_01_004290000006_16_038Uzavřená2020-02-14Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
11.výzva MAS Rozvoj Krnovska-IROP- Zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb1326/06_16_072/CLLD_16_01_117597553006_16_072Uzavřená2020-11-30Rozvoj Krnovska o.p.s.
11.výzva MAS Sdružení Růže-IROP-Obslužnost silniční dopravy 22272/06_16_038/CLLD_15_01_238424005006_16_038Uzavřená2019-03-29MAS Sdružení Růže z.s.
11.výzva MAS Sdružení SPLAV-IROP-Sociální služby a komunity-investice III.3201/06_16_072/CLLD_15_01_036822217006_16_072Uzavřená2019-05-28Sdružení SPLAV, z.s.
11.výzva MAS Sdružení Západní Krušnohoří-IROP-Bezpečnost dopravy2489/06_16_038/CLLD_15_01_125900000006_16_038Uzavřená2020-07-20MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
11.výzva MAS SERVISO-IROP-Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení v území1037/06_18_107/CLLD_16_01_048500000006_18_107Uzavřená2019-11-30SERVISO, o. p. s.
11.výzva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání IV.1396/06_16_075/CLLD_15_01_026167605006_16_075Uzavřená2019-12-31MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
11.výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s.-IROP-Cyklodoprava v regionu MAS1443/06_16_038/CLLD_17_03_0011578950006_16_038Uzavřená2020-06-30MAS Slavkovské bojiště, z.s.
11.výzva MAS Sokolovsko-IROP-Infrastruktura pro sociální podnikání II2024/06_16_074/CLLD_15_01_064561613006_16_074Uzavřená2018-03-05MAS Sokolovsko o.p.s.
11.výzva MAS Stolové hory-IROP-Stanice IZS - II1088/06_16_076/CLLD_16_01_092625000006_16_076Uzavřená2019-04-30Místní akční skupina Stolové hory, z. s.
11.výzva MAS Strakonicko-IROP-Deinstitucionalizace psychiatrické péče0007/06_17_085/CLLD_16_02_068894000006_17_085Uzavřená2019-12-13MAS Strakonicko, z.s.
11.výzva MAS Šumavsko-IROP-Rozvoj komunitních center1358/06_16_072/CLLD_15_01_114651005006_16_072Modifikovaná2021-06-04MAS Šumavsko, z.s.
11.výzva MAS Šumperský venkov-IROP-Sociální podnikání1127/06_16_074/CLLD_16_02_106210500006_16_074Uzavřená2019-12-31MAS Šumperský venkov, z. s.
11.výzva MAS Třeboňsko, o.p.s.-IROP-Bezpečná a udržitelná doprava VI.3585/06_16_038/CLLD_16_01_052261584006_16_038Uzavřená2021-04-30Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
11.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IV. (IROP5)1354/06_16_075/CLLD_15_01_146210526006_16_075Uzavřená2019-09-30MAS Vladař o.p.s.
11.výzva MAS Vodňanská ryba,z.s.-IROP-Rozvoj komunitních center II1241/06_16_072/CLLD_16_01_073550000006_16_072Uzavřená2019-10-23MAS Vodňanská ryba, z.s.
11.výzva MAS Vyhlídky-IROP-Kvalitní střední vzdělávání0196/06_16_075/CLLD_16_02_053006_16_075Zrušená2019-12-31MAS Vyhlídky,z.s.
11.výzva MAS Vyhlídky-IROP-Kvalitní střední vzdělávání II.1185/06_16_075/CLLD_16_02_053536841006_16_075Uzavřená2018-11-15MAS Vyhlídky,z.s.
11.výzva MAS Zlatá cesta, o.p.s.,-IROP-Bezpečnost dopravy I.0273/06_16_038/CLLD_17_03_016210526006_16_038Uzavřená2019-04-29MAS Zlatá cesta, o.p.s.
11.výzva MAS ŽR-IROP-Bezpečná a dostupná doprava III2328/06_16_038/CLLD_15_01_258840000006_16_038Uzavřená2019-07-31MAS Železnohorský region, z.s.
11.Výzva MAS Zubří země-IROP-Bezpečnost dopravy-(III.)5293/06_16_038/CLLD_15_01_046477553006_16_038Uzavřená2019-09-16MAS Zubří země, o.p.s.
11.Výzva MAS-PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA-IROP-PODPORA UDRŽITELNÉ A BEZPEČNÉ DOPRAVY III6544/06_16_038/CLLD_15_01_144422397006_16_038Uzavřená2020-12-10MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s.
11.výzva Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s.-IROP-Předškolní a školní vzdělávání5507/06_16_075/CLLD_16_01_0601163160006_16_075Otevřená2020-10-09Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.
11.výzva NAD ORLICÍ-IROP-Kvalitní vzdělávání na školách III5253/06_16_075/CLLD_16_01_062800000006_16_075Uzavřená2018-12-20NAD ORLICÍ, o.p.s.
11.výzva OPS pro Český ráj-IROP-Sociální podnikání 21095/06_16_074/CLLD_16_01_083315789006_16_074Uzavřená2019-07-16Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
11.výzva-MAS-Střední-Polabí-IROP-MŠ-ZŠ-CELO2491/06_16_075/CLLD_17_03_0331583100006_16_075Uzavřená2020-08-14MAS - Střední Polabí, z. s.
115/05_18_127/CLLD_16_01_0901115/05_18_127/CLLD_16_01_090005_18_1270000-00-00MAS Strážnicko, z.s.
116/05_18_127/CLLD_16_02_1074116/05_18_127/CLLD_16_02_107005_18_1270000-00-00Místní akční skupina Dolní Poolšaví, z.s.
11_MAS "Přiďte pobejt!"_OPZ_Prorodinná opatření IV0696/03_16_047/CLLD_16_01_047189922003_16_047Uzavřená2018-12-20"MAS ""Přiďte pobejt!"" z. s."
12. výzva (OPZ) MAS Vyhlídky Prorodinná opatření II0B67/03_16_047/CLLD_16_02_053003_16_047Zrušená2020-06-30MAS Vyhlídky,z.s.
12. výzva (OPZ) MAS Vyhlídky Prorodinná opatření III3B66/03_16_047/CLLD_16_02_05381509203_16_047Uzavřená2019-11-30MAS Vyhlídky,z.s.
12. Výzva MAS Opavsko OPZ - Sociální služby a sociální začleňování 20192935/03_16_047/CLLD_15_01_263400405003_16_047Uzavřená2019-06-07Místní akční skupina Opavsko z.s.
12. výzva MAS SERVISO - OPZ - Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení v území0725/03_16_047/CLLD_16_01_048100000003_16_047Uzavřená2018-11-30SERVISO, o. p. s.
12.výzva LAG Podralsko-IROP-Rozvoj komunitních center I1167/06_16_072/CLLD_15_01_104900000006_16_072Uzavřená2019-03-28LAG Podralsko z. s.
12.výzva MAS 21-IROP-Sociální bydlení - II.0036/06_18_107/CLLD_15_01_088548674006_18_107Uzavřená2019-04-30MAS 21, o.p.s.
12.výzva MAS Brdy-IROP-Vzdělanost1496/06_16_075/CLLD_15_01_28285119706_16_075Modifikovaná2020-09-30MAS Brdy, z.ú.
12.výzva MAS Česká Kanada-IROP- Bezpečná doprava IV1570/06_16_038/CLLD_15_01_239203224006_16_038Uzavřená2021-03-05MAS Česká Kanada o.p.s.
12.výzva MAS České středohoří-IROP-Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení4424/06_16_075/CLLD_15_01_2341186550006_16_075Uzavřená2020-04-29MAS České středohoří, z.s.
12.výzva MAS Český les-IROP-Vznik a rozvoj sociálních podniků II.0057/06_16_074/CLLD_15_01_086300000006_16_074Uzavřená2018-10-31MAS Český les, z. s.
12.výzva MAS Chrudimsko-IROP-Podpora sociálního podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin (infrastruktura)0124/06_16_074/CLLD_16_01_09853100006_16_074Uzavřená2019-12-12MAS Chrudimsko, z.s.
12.výzva MAS Dolní Pojizeří-IROP-Sociální infrastruktura IV.1345/06_16_072/CLLD_16_02_07950000006_16_072Uzavřená2021-03-31Dolní Pojizeří z.ú.
12.výzva MAS Frýdlantsko-Beskydy-IROP-Bezpečnost dopravy1416/06_16_038/CLLD_16_01_054399466006_16_038Uzavřená2020-02-21MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.
12.výzva MAS Hlinecko, z.s.-IROP 1-Cesty domů (cyklodoprava)1425/06_16_038/CLLD_15_01_264400000006_16_038Uzavřená2020-04-30Místní akční skupina Hlinecko, z. s.
12.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Kvalitní podmínky pro vzdělávání20489/06_16_075/CLLD_15_01_2752822740006_16_075Uzavřená2020-08-31Místní akční skupina Hlučínsko z.s.
12.výzva MAS Horňácko a Ostrožsko-IROP-Bezpečnost dopravy II.4543/06_16_038/CLLD_15_01_1701190850006_16_038Uzavřená2021-04-16MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.
12.výzva MAS Horní Pomoraví-IROP-Jednotky požární ochrany II.3079/06_16_076/CLLD_16_01_022350000006_16_076Uzavřená2019-01-10MAS Horní Pomoraví o.p.s.
12.Výzva MAS Hranicko-IROP-Cyklodoprava II.1526/06_16_038/CLLD_15_01_006618841006_16_038Uzavřená2020-10-06MAS Hranicko z. s.
12.výzva MAS Jablunkovsko-IROP-Udržitelná doprava - bezpečnost a bezbariérovost na komunikacích1195/06_16_038/CLLD_15_01_089251032006_16_038Uzavřená2018-10-12MAS Jablunkovsko, z. s.
12.výzva MAS Jihozápad-IROP-Bezpečnost dopravy III.4509/06_16_038/CLLD_17_03_021391819006_16_038Uzavřená2020-11-04MAS Jihozápad o.p.s.
12.výzva MAS KRÁLOVÉDVORSKO-IROP-ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ III1339/06_16_075/CLLD_16_01_145321018006_16_075Uzavřená2019-07-31MAS Královédvorsko, z. s.
12.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA-IROP-DOPRAVA II9434/06_16_038/CLLD_15_01_2351436220006_16_038Uzavřená2020-04-03Královská stezka o.p.s.
12.výzva MAS Krušné hory-IROP-Doprava III.1245/06_16_038/CLLD_16_01_0211800000006_16_038Uzavřená2019-01-21MAS Krušné hory, o.p.s.
12.výzva MAS Labské skály z.s.-IROP-Bezpečně na kole, pěšky i veřejnou dopravou IV.1567/06_16_038/CLLD_15_01_184240008006_16_038Uzavřená2021-04-30MAS Labské skály, z.s.
12.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Rozvoj předškolního vzdělávání II.1335/06_16_075/CLLD_16_01_028219522006_16_075Uzavřená2019-10-31Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.
12.výzva MAS Lašsko-IROP-Sociální bydlení0034/06_18_107/CLLD_16_01_128475646006_18_107Uzavřená2019-04-30MAS Lašsko, z. s.
12.výzva MAS Litomyšlsko-IROP-Podmínky pro čelení přírodním vlivům a změnám klimatu II. (IZS)1117/06_16_076/CLLD_16_01_103115797006_16_076Uzavřená2020-01-31MAS Litomyšlsko o.p.s.
12.Výzva MAS Mezi Úpou a Metují-IROP-Infrastruktura ve vzdělávání IV4444/06_16_075/CLLD_16_01_129280242006_16_075Uzavřená2020-04-24Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z. s.
12.výzva MAS Moravský kras-IROP-Parkovací systémy1450/06_16_038/CLLD_15_01_229211482006_16_038Uzavřená2020-05-19MAS Moravský kras z.s.
12.Výzva MAS NAD ORLICÍ-IROP-Komunitní centra II1168/06_16_072/CLLD_16_01_062600000006_16_072Uzavřená2019-03-14NAD ORLICÍ, o.p.s.
12.Výzva MAS Naděje o.p.s.-IROP-Kvalitní školy pro všechny-III.0403/06_16_075/CLLD_16_01_151411961006_16_075Uzavřená2019-12-31MAS Naděje o.p.s.
12.výzva MAS OPAVSKO-IROP-SOCIÁLNÍ BYDLENÍ 20191016/06_18_107/CLLD_15_01_263168421006_18_107Uzavřená2019-07-12Místní akční skupina Opavsko z.s.
12.výzva MAS ORLICKO-IROP-Neformální a zájmové vzdělávání II.3134/06_16_075/CLLD_15_01_065530811006_16_075Uzavřená2018-05-10MAS ORLICKO, z.s.
12.výzva MAS Partnerství venkova-IROP-Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky (II.)1363/06_16_075/CLLD_16_01_096619230006_16_075Uzavřená2019-09-16MAS Partnerství venkova, z. s.
12.výzva MAS Ploština-IROP-Bezpečnost dopravy1606/06_16_038/CLLD_16_01_091135637006_16_038Otevřená2021-06-21MAS Ploština, z. s.
12.Výzva MAS Podlipansko-IROP-1.1 Doprava1533/06_16_038/CLLD_15_01_099237900006_16_038Uzavřená2020-10-25MAS Podlipansko, o.p.s.
12.výzva MAS POHODA-IROP-Infrastruktura škol a zájmového a neformálního vzdělávání I2344/06_16_075/CLLD_15_01_071430960006_16_075Uzavřená2019-08-31Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
12.výzva MAS POLIČSKO z.s.-IROP-Bezpečnost dopravního provozu-O CLLD 1-IV.1395/06_16_038/CLLD_15_01_242365673006_16_038Uzavřená2019-12-31MAS POLIČSKO z.s.
12.výzva MAS Pošumaví-IROP-Kulturní památky1034/06_16_073/CLLD_15_01_2711000000006_16_073Uzavřená2018-12-14Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek
12.výzva MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s.-IROP-Podpora složek IZS II0101/06_16_076/CLLD_15_01_0951079320006_16_076Uzavřená2019-06-10Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
12.Výzva MAS Rakovnicko-IROP-Sociální bydlení0051/06_18_107/CLLD_16_02_020235527006_18_107Uzavřená2020-03-20Rakovnicko o. p. s.
12.výzva MAS Region HANÁ-IROP-Infrastruktura pro neformální vzdělávání2362/06_16_075/CLLD_15_01_279440000006_16_075Uzavřená2019-10-15Region HANÁ, z. s.
12.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III4424/06_16_038/CLLD_15_01_261728001006_16_038Uzavřená2020-09-11MAS Region Kunětické hory, z.s.
12.výzva MAS Regionu Poodří-IROP- Vzdělávání4372/06_16_075/CLLD_15_01_0161401120006_16_075Uzavřená2019-09-16MAS Regionu Poodří, z.s.
12.výzva MAS Rožnovsko, z.s.-IROP-BEZPEČNOST DOPRAVY - IROP1575/06_16_038/CLLD_16_01_004851518006_16_038Uzavřená2021-05-14Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
12.výzva MAS Rozvoj Krnovska-IROP- Zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávací infrastruktury.8503/06_16_075/CLLD_16_01_117633953006_16_075Otevřená2020-11-30Rozvoj Krnovska o.p.s.
12.výzva MAS Sdružení Růže-IROP- Revitalizace souboru vybraných památek0052/06_16_073/CLLD_15_01_23844355006_16_073Uzavřená2019-06-13MAS Sdružení Růže z.s.
12.výzva MAS SERVISO-IROP-Bezpečné komunikace pro pěší a cyklisty9502/06_16_038/CLLD_16_01_0482080240006_16_038Uzavřená2020-10-31SERVISO, o. p. s.
12.výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s.-IROP-Terminály a parkovací systémy1447/06_16_038/CLLD_17_03_001157895006_16_038Uzavřená2020-06-24MAS Slavkovské bojiště, z.s.
12.výzva MAS Sokolovsko-IROP-Studie, strategie a plány v oblasti udržitelného rozvoje II0005/06_16_058/CLLD_15_01_064147368006_16_058Uzavřená2018-03-05MAS Sokolovsko o.p.s.
12.výzva MAS Stolové hory-IROP-Udržitelná a bezpečná doprava - I5399/06_16_038/CLLD_16_01_092700814006_16_038Uzavřená2020-02-28Místní akční skupina Stolové hory, z. s.
12.výzva MAS Strakonicko-IROP-Vznik a rozvoj systému sociálního bydlení0035/06_18_107/CLLD_16_02_068100000006_18_107Uzavřená2019-05-24MAS Strakonicko, z.s.
12.výzva MAS Šumperský venkov-IROP-Bezpečnost dopravy II3404/06_16_038/CLLD_16_02_106510218006_16_038Uzavřená2019-12-31MAS Šumperský venkov, z. s.
12.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy II. (IROP1)0159/06_16_038/CLLD_15_01_146105263006_16_038Uzavřená2019-11-29MAS Vladař o.p.s.
12.výzva MAS Vodňanská ryba,z.s.-IROP-Zvýšení bezpečnosti dopravy II3361/06_16_038/CLLD_16_01_073143613006_16_038Uzavřená2019-12-31MAS Vodňanská ryba, z.s.
12.výzva MAS Vyhlídky-IROP-Základní školy II5234/06_16_075/CLLD_16_02_053889113006_16_075Uzavřená2019-03-18MAS Vyhlídky,z.s.
12.výzva MAS Zlatá cesta, o.p.s.,-IROP-Cyklodoprava II.0274/06_16_038/CLLD_17_03_016223737006_16_038Uzavřená2019-04-29MAS Zlatá cesta, o.p.s.
12.výzva MAS ŽR-IROP-Ochrana regionu III1105/06_16_076/CLLD_15_01_258533478006_16_076Uzavřená2019-10-30MAS Železnohorský region, z.s.
12.Výzva MAS Zubří země-IROP-Cyklodoprava-(III.)3294/06_16_038/CLLD_15_01_046900000006_16_038Uzavřená2019-07-10MAS Zubří země, o.p.s.
12.výzva OPS pro Český ráj-IROP-Doprava 34379/06_16_038/CLLD_16_01_083617877006_16_038Uzavřená2019-11-15Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
12.výzva-MAS Sdružení SPLAV-IROP-Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje II.3011/06_16_058/CLLD_15_01_036105263006_16_058Uzavřená2019-05-04Sdružení SPLAV, z.s.
12.výzva-MAS-Střední-Polabí-IROP-MŠ-ZŠ2519/06_16_075/CLLD_17_03_033507934006_16_075Zaregistrovaná2020-10-23MAS - Střední Polabí, z. s.
12_MAS "Přiďte pobejt!"_OPZ_Prorodinná opatření V1932/03_16_047/CLLD_16_01_047444488003_16_047Uzavřená2019-08-30"MAS ""Přiďte pobejt!"" z. s."
13. výzva MAS Opavsko OPZ - Sociální služby a sociální začleňování 20191B64/03_16_047/CLLD_15_01_263107058003_16_047Uzavřená2019-10-31Místní akční skupina Opavsko z.s.
13. výzva MAS SERVISO - OPZ -Podpora slaďování pracovního a rodinného života3726/03_16_047/CLLD_16_01_048270000003_16_047Uzavřená2019-02-28SERVISO, o. p. s.
13.výzva LAG Podralsko-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení SŠ I1287/06_16_075/CLLD_15_01_104450000006_16_075Uzavřená2019-02-22LAG Podralsko z. s.
13.výzva MAS 21-IROP-Vzdělávání-II.2391/06_16_075/CLLD_15_01_088396898006_16_075Uzavřená2019-12-30MAS 21, o.p.s.
13.výzva MAS Brdy-IROP-Chodci2558/06_16_038/CLLD_15_01_282153290006_16_038Uzavřená2020-12-31MAS Brdy, z.ú.
13.výzva MAS České středohoří-IROP-Rozvoj komunitních a sociálních služeb obyvatel5316/06_16_072/CLLD_15_01_234391321006_16_072Uzavřená2020-08-19MAS České středohoří, z.s.
13.výzva MAS Český les-IROP-Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center II.0138/06_16_072/CLLD_15_01_086533158006_16_072Uzavřená2018-11-09MAS Český les, z. s.
13.výzva MAS Chrudimsko-IROP-Vytvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS (infrastruktura)1265/06_16_072/CLLD_16_01_098213151006_16_072Uzavřená2019-12-13MAS Chrudimsko, z.s.
13.výzva MAS Dolní Pojizeří-IROP-Bezpečná doprava V.0554/06_16_038/CLLD_16_02_079200473006_16_038Uzavřená2021-03-31Dolní Pojizeří z.ú.
13.výzva MAS Hlinecko-IROP 2-Vzdělávání a rozvoj osobnosti4445/06_16_075/CLLD_15_01_264308102006_16_075Uzavřená2020-05-13Místní akční skupina Hlinecko, z. s.
13.Výzva MAS Horní Pomoraví-IROP-Sociální služby a komunitní centra I.4155/06_16_072/CLLD_16_01_022405000006_16_072Uzavřená2019-01-10MAS Horní Pomoraví o.p.s.
13.výzva MAS Jablunkovsko-IROP-Udržitelná doprava - doplnění sítě cyklotras a cyklostezek1193/06_16_038/CLLD_15_01_089489915006_16_038Uzavřená2018-11-30MAS Jablunkovsko, z. s.
13.výzva MAS KRÁLOVÉDVORSKO-IROP-PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ III2103/06_16_074/CLLD_16_01_14588884806_16_074Uzavřená2019-07-31MAS Královédvorsko, z. s.
13.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA-IROP-SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ III1133/06_16_074/CLLD_15_01_235250000006_16_074Uzavřená2020-05-28Královská stezka o.p.s.
13.výzva MAS Krušné hory-IROP-Vzdělávání III1259/06_16_075/CLLD_16_01_021600000006_16_075Uzavřená2019-01-22MAS Krušné hory, o.p.s.
13.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Zvýšení bezpečnosti dopravy III.1315/06_16_038/CLLD_16_01_028379017006_16_038Uzavřená2019-07-30Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.
13.výzva MAS Lašsko-IROP-Sociální podnikání2090/06_16_074/CLLD_16_01_1281803420006_16_074Uzavřená2019-04-30MAS Lašsko, z. s.
13.výzva MAS Litomyšlsko-IROP-Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu III. (BD)5405/06_16_038/CLLD_16_01_1031038710006_16_038Uzavřená2020-01-31MAS Litomyšlsko o.p.s.
13.Výzva MAS Mezi Úpou a Metují-IROP-Bezpečná doprava III4468/06_16_038/CLLD_16_01_129397583006_16_038Uzavřená2020-06-07Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z. s.
13.výzva MAS Moravský kras-IROP-Cyklodoprava II1451/06_16_038/CLLD_15_01_2291004500006_16_038Uzavřená2020-05-19MAS Moravský kras z.s.
13.výzva MAS NAD ORLICÍ-IROP-Kvalitní sociální služby II2170/06_16_072/CLLD_16_01_062400000006_16_072Uzavřená2019-05-14NAD ORLICÍ, o.p.s.
13.Výzva MAS Naděje o.p.s.-IROP-Podpora sociálního podnikání-investice-III.1123/06_16_074/CLLD_16_01_151294737006_16_074Uzavřená2019-12-31MAS Naděje o.p.s.
13.výzva MAS OPAVSKO IROP-SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ 20180078/06_16_074/CLLD_15_01_263720000006_16_074Uzavřená2019-01-31Místní akční skupina Opavsko z.s.
13.výzva MAS ORLICKO-IROP-Bezpečné silnice a chodníky pro všechny III.7222/06_16_038/CLLD_15_01_0651473680006_16_038Uzavřená2018-11-02MAS ORLICKO, z.s.
13.výzva MAS Partnerství venkova, z. s.-IROP-Zvyšování bezpečnosti dopravy (III.)0506/06_16_038/CLLD_16_01_096707905006_16_038Uzavřená2020-09-29MAS Partnerství venkova, z. s.
13.Výzva MAS Podlipansko-IROP-1.1 Doprava1562/06_16_038/CLLD_15_01_099250000006_16_038Uzavřená2021-04-20MAS Podlipansko, o.p.s.
13.výzva MAS POHODA-IROP-Infrastruktura základních škol, středních škol a vyšších odborných škol I2425/06_16_075/CLLD_15_01_071215543006_16_075Uzavřená2020-06-30Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
13.výzva MAS POLIČSKO z.s.-IROP-Připravenost složek IZS-O CLLD 5-III.3113/06_16_076/CLLD_15_01_242142917006_16_076Uzavřená2019-12-31MAS POLIČSKO z.s.
13.výzva MAS Pošumaví-IROP-ZŠ a MŠ5292/06_16_075/CLLD_15_01_2711180000006_16_075Uzavřená2019-04-30Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek
13.výzva MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s.-IROP-Územní plánování I3013/06_16_058/CLLD_15_01_095259578006_16_058Uzavřená2019-06-10Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
13.výzva MAS Region HANÁ-IROP-Rozvoj sociálních služeb1232/06_16_072/CLLD_15_01_279163310006_16_072Uzavřená2019-10-04Region HANÁ, z. s.
13.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-III1297/06_16_072/CLLD_15_01_261716886006_16_072Uzavřená2020-06-30MAS Region Kunětické hory, z.s.
13.výzva MAS Regionu Poodří-IROP- Sociální bydlení0046/06_18_107/CLLD_15_01_0161052630006_18_107Uzavřená2019-09-16MAS Regionu Poodří, z.s.
13.výzva MAS Rožnovsko, z.s. -IROP- CYKLODOPRAVA - IROP1576/06_16_038/CLLD_16_01_004250758006_16_038Uzavřená2021-05-14Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
13.výzva MAS Sdružení Růže-IROP-Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje0012/06_16_058/CLLD_15_01_23888708006_16_058Uzavřená2019-06-13MAS Sdružení Růže z.s.
13.výzva MAS Sdružení SPLAV-IROP-Řešení krizových situací II.1099/06_16_076/CLLD_15_01_036384098006_16_076Uzavřená2019-05-04Sdružení SPLAV, z.s.
13.výzva MAS SERVISO-IROP-Bezpečné komunikace pro pěší a cyklisty5595/06_16_038/CLLD_16_01_048497318006_16_038Otevřená2021-06-30SERVISO, o. p. s.
13.výzva MAS Slavkovské bojiště,z.s.-IROP-Mateřské školy III.1466/06_16_075/CLLD_17_03_001663158006_16_075Uzavřená2020-06-30MAS Slavkovské bojiště, z.s.
13.výzva MAS Sokolovsko-IROP-Řešení dopravní infrastruktury III3259/06_16_038/CLLD_15_01_0641467850006_16_038Uzavřená2019-03-11MAS Sokolovsko o.p.s.
13.výzva MAS Stolové hory-IROP-Infrastruktura sociálních služeb - II5346/06_16_072/CLLD_16_01_092179234006_16_072Uzavřená2021-05-03Místní akční skupina Stolové hory, z. s.
13.výzva MAS Strakonicko-IROP-Celoživotní vzdělávání0308/06_16_075/CLLD_16_02_068200000006_16_075Uzavřená2019-05-24MAS Strakonicko, z.s.
13.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1)4383/06_16_038/CLLD_15_01_1461214900006_16_038Uzavřená2019-12-02MAS Vladař o.p.s.
13.výzva MAS Vodňanská ryba,z.s.-IROP-Zvýšení bezpečnosti dopravy III4528/06_16_038/CLLD_16_01_073500000006_16_038Uzavřená2020-12-31MAS Vodňanská ryba, z.s.
13.výzva MAS Vyhlídky-IROP-Dostupná kvalitní předškolní výchova2238/06_16_075/CLLD_16_02_053806315006_16_075Uzavřená2019-03-01MAS Vyhlídky,z.s.
13.Výzva MAS Zlatá cesta, o.p.s.,-IROP-Infrastruktura pro komunitní centra.0225/06_16_072/CLLD_17_03_016100000006_16_072Uzavřená2019-08-30MAS Zlatá cesta, o.p.s.
13.výzva MAS ŽR-IROP-Školy dostupné všem III2360/06_16_075/CLLD_15_01_2581344000006_16_075Uzavřená2019-09-30MAS Železnohorský region, z.s.
13.Výzva MAS Zubří země-IROP-Infrastruktura základních škol-(III.)3313/06_16_075/CLLD_15_01_046353307006_16_075Uzavřená2019-07-10MAS Zubří země, o.p.s.
13.výzva OPS pro Český ráj-IROP-Vzdělávání 32393/06_16_075/CLLD_16_01_083599707006_16_075Uzavřená2019-11-15Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
133/06_16_076/CLLD_15_01_0712133/06_16_076/CLLD_15_01_071006_16_0760000-00-00Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
134/06_16_076/CLLD_16_01_1501134/06_16_076/CLLD_16_01_150006_16_0760000-00-00MAS Karlštejnsko, z.ú.
136/06_16_076/CLLD_16_01_0452136/06_16_076/CLLD_16_01_045006_16_0760000-00-00Brdy - Vltava o.p.s.
137/06_16_076/CLLD_15_01_0361137/06_16_076/CLLD_15_01_036006_16_0760000-00-00Sdružení SPLAV, z.s.
138/06_16_076/CLLD_15_01_1202138/06_16_076/CLLD_15_01_120006_16_0760000-00-00MAS Hrubý Jeseník, z.s.
139/06_16_076/CLLD_16_02_1061139/06_16_076/CLLD_16_02_106006_16_0760000-00-00MAS Šumperský venkov, z. s.
13_MAS "Přiďte pobejt!"_OPZ_Sociální služby III1933/03_16_047/CLLD_16_01_047200000003_16_047Uzavřená2019-08-30"MAS ""Přiďte pobejt!"" z. s."
14. výzva MAS SERVISO - OPZ - Podpora práce s mládeží0727/03_16_047/CLLD_16_01_048350000003_16_047Uzavřená2018-11-30SERVISO, o. p. s.
14. výzva MAS ŽR-IROP-Bezpečná a dostupná doprava IV4368/06_16_038/CLLD_15_01_258877126006_16_038Uzavřená2019-12-18MAS Železnohorský region, z.s.
14. výzva MAS ŽR-IROP-Bezpečná a dostupná doprava IV0369/06_16_038/CLLD_15_01_258006_16_038Zrušená2019-12-31MAS Železnohorský region, z.s.
14.výzva LAG Podralsko-IROP-Bezpečnost dopravy III5401/06_16_038/CLLD_15_01_104481174006_16_038Uzavřená2020-02-14LAG Podralsko z. s.
14.výzva MAS 21-IROP-Vzdělávání-III.3478/06_16_075/CLLD_15_01_088601686006_16_075Otevřená2020-09-30MAS 21, o.p.s.
14.výzva MAS Brdy-IROP-Chodci1597/06_16_038/CLLD_15_01_282134184006_16_038Pozastavená2021-08-02MAS Brdy, z.ú.
14.Výzva MAS Český les-IROP-Podpora a rozvoj sociálního bydlení0011/06_18_107/CLLD_15_01_086480000006_18_107Uzavřená2018-11-09MAS Český les, z. s.
14.výzva MAS Chrudimsko-IROP-Rozvoj a podpora udržitelné mobility3480/06_16_038/CLLD_16_01_098497005006_16_038Uzavřená2020-09-15MAS Chrudimsko, z.s.
14.Výzva MAS Horní Pomoraví-IROP-Doprava II.5240/06_16_038/CLLD_16_01_0221600000006_16_038Uzavřená2019-05-15MAS Horní Pomoraví o.p.s.
14.Výzva MAS Jablunkovsko-IROP- Podpora rozvoje sociální infrastruktury - sociální bydlení0042/06_18_107/CLLD_15_01_089210500006_18_107Uzavřená2019-08-12MAS Jablunkovsko, z. s.
14.výzva MAS Jihozápad-IROP-Bezpečnost dopravy IV.1590/06_16_038/CLLD_17_03_021150000006_16_038Uzavřená2021-05-14MAS Jihozápad o.p.s.
14.výzva MAS KRÁLOVÉDVORSKO-IROP-ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V2293/06_16_072/CLLD_16_01_145155280006_16_072Uzavřená2020-06-01MAS Královédvorsko, z. s.
14.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA-IROP-ZÁZEMÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ III3487/06_16_075/CLLD_15_01_235508328006_16_075Uzavřená2020-08-10Královská stezka o.p.s.
14.výzva MAS Krušné hory-IROP-Památky III.1042/06_16_073/CLLD_16_01_021382800006_16_073Uzavřená2019-01-31MAS Krušné hory, o.p.s.
14.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Investice v oblasti základního a středního vzdělávání III.3336/06_16_075/CLLD_16_01_028635689006_16_075Uzavřená2019-09-30Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.
14.výzva MAS Lašsko, z.s.-IROP-Integrovaný záchranný systém1114/06_16_076/CLLD_16_01_12885956806_16_076Uzavřená2019-12-31MAS Lašsko, z. s.
14.výzva MAS Litomyšlsko-IROP-Podmínky pro sociální služby a aktivity IV. (KC)1329/06_16_072/CLLD_16_01_103427116006_16_072Uzavřená2020-10-30MAS Litomyšlsko o.p.s.
14.výzva MAS Moravský kras-IROP-Kapacity pro přímou likvidaci rizikových událostí2132/06_16_076/CLLD_15_01_229209684006_16_076Otevřená2020-11-03MAS Moravský kras z.s.
14.Výzva MAS NAD ORLICÍ-IROP-Kvalitní vzdělávání na školách IV5332/06_16_075/CLLD_16_01_062508819006_16_075Uzavřená2019-06-26NAD ORLICÍ, o.p.s.
14.Výzva MAS Naděje o.p.s.-IROP-Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou-IV.2438/06_16_038/CLLD_16_01_151911655006_16_038Uzavřená2020-05-15MAS Naděje o.p.s.
14.výzva MAS OPAVSKO-IROP-VYBAVENÍ JEDNOTEK JPO II A JPO III 20194096/06_16_076/CLLD_15_01_263210526006_16_076Uzavřená2019-07-12Místní akční skupina Opavsko z.s.
14.výzva MAS ORLICKO-IROP-Infrastruktura sociálních služeb II.6141/06_16_072/CLLD_15_01_065473684006_16_072Uzavřená2018-11-02MAS ORLICKO, z.s.
14.výzva MAS Partnerství venkova, z. s.-IROP-Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky (III.)2505/06_16_075/CLLD_16_01_096856089006_16_075Otevřená2020-09-29MAS Partnerství venkova, z. s.
14.výzva MAS POHODA-IROP-Bezpečnost dopravy a cyklodoprava I4510/06_16_038/CLLD_15_01_0711038320006_16_038Uzavřená2020-09-30Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
14.výzva MAS POLIČSKO z.s.-IROP-Bezpečnost dopravního provozu-O CLLD 1-V.1476/06_16_038/CLLD_15_01_24299136206_16_038Uzavřená2020-07-31MAS POLIČSKO z.s.
14.výzva MAS Pošumaví-IROP-Technika pro JSDHO3100/06_16_076/CLLD_15_01_271378900006_16_076Uzavřená2019-06-10Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek
14.výzva MAS PŘEMYSLOVSKÉ STŘEDNÍ ČECHY O.P.S.-IROP-SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A SLUŽBY III1243/06_16_072/CLLD_15_01_095808597006_16_072Uzavřená2019-10-24Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
14.výzva MAS Region HANÁ-IROP-Infrastruktura základních škol5494/06_16_075/CLLD_15_01_279344285006_16_075Uzavřená2020-08-24Region HANÁ, z. s.
14.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-IV0333/06_16_072/CLLD_15_01_261358443006_16_072Uzavřená2020-10-30MAS Region Kunětické hory, z.s.
14.výzva MAS Regionu Poodří-IROP-Zajištění bezpečné a udržitelné dopravy7538/06_16_038/CLLD_15_01_0161801340006_16_038Uzavřená2020-12-23MAS Regionu Poodří, z.s.
14.výzva MAS Sdružení Růže-IROP-Cyklodoprava0303/06_16_038/CLLD_15_01_238210582006_16_038Uzavřená2019-06-13MAS Sdružení Růže z.s.
14.výzva MAS Sdružení SPLAV-IROP-Ekologická a bezpečná doprava III.3319/06_16_038/CLLD_15_01_036765660006_16_038Uzavřená2019-09-09Sdružení SPLAV, z.s.
14.výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s.-IROP-Dopravní bezpečnost v obcích III.2461/06_16_038/CLLD_17_03_001211519006_16_038Uzavřená2020-06-19MAS Slavkovské bojiště, z.s.
14.výzva MAS Sokolovsko-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a opatření vedoucí k sociální inkluzi III3171/06_16_072/CLLD_15_01_0641035910006_16_072Uzavřená2019-03-11MAS Sokolovsko o.p.s.
14.výzva MAS Strakonicko-IROP-Ochrana a obnova kulturních a technických památek1056/06_16_073/CLLD_16_02_068170400006_16_073Uzavřená2019-12-13MAS Strakonicko, z.s.
14.Výzva MAS Vladař-IROP-IROP 4-Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání III.2138/06_16_074/CLLD_15_01_146210526006_16_074Uzavřená2020-08-10MAS Vladař o.p.s.
14.výzva MAS Vyhlídky-IROP-Podpora zájmového a neformálního vzdělávání mládeže II0242/06_16_075/CLLD_16_02_053447364006_16_075Uzavřená2019-03-01MAS Vyhlídky,z.s.
14.Výzva MAS Zlatá cesta, o.p.s.,-IROP-Bezpečnost dopravy II.1329/06_16_038/CLLD_17_03_016210526006_16_038Uzavřená2019-08-30MAS Zlatá cesta, o.p.s.
14.Výzva MAS Zubří země-IROP-Podpora infrastruktury pro sociální služby-(III.)3199/06_16_072/CLLD_15_01_046481634006_16_072Uzavřená2019-07-10MAS Zubří země, o.p.s.
14.výzva OPS pro Český ráj-IROP-Sociální služby 33291/06_16_072/CLLD_16_01_083702668006_16_072Uzavřená2020-05-22Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
140/06_16_076/CLLD_15_01_0861140/06_16_076/CLLD_15_01_086006_16_0760000-00-00MAS Český les, z. s.
141/06_16_076/CLLD_16_01_0921141/06_16_076/CLLD_16_01_092006_16_0760000-00-00Místní akční skupina Stolové hory, z. s.
142/06_16_074/CLLD_16_01_1511142/06_16_074/CLLD_16_01_151006_16_0740000-00-00MAS Naděje o.p.s.
142/06_16_076/CLLD_16_01_0883142/06_16_076/CLLD_16_01_088006_16_0760000-00-00Místní akční skupina Podhostýnska, z. s.
143/06_16_074/CLLD_16_01_0881143/06_16_074/CLLD_16_01_088006_16_0740000-00-00Místní akční skupina Podhostýnska, z. s.
143/06_16_076/CLLD_16_01_0451143/06_16_076/CLLD_16_01_045006_16_0760000-00-00Brdy - Vltava o.p.s.
144/06_16_074/CLLD_16_01_0931144/06_16_074/CLLD_16_01_093006_16_0740000-00-00Podhorácko, o.p.s.
144/06_16_076/CLLD_15_01_1201144/06_16_076/CLLD_15_01_120006_16_0760000-00-00MAS Hrubý Jeseník, z.s.
145/06_16_074/CLLD_16_01_1270145/06_16_074/CLLD_16_01_127006_16_0740000-00-00Luhačovské Zálesí, o.p.s.
145/06_16_076/CLLD_16_01_0031145/06_16_076/CLLD_16_01_003006_16_0760000-00-00Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, z.s.
147/06_16_074/CLLD_16_02_0151147/06_16_074/CLLD_16_02_015006_16_0740000-00-00MAS Hustopečsko, z. s.
148/06_16_074/CLLD_15_01_0651148/06_16_074/CLLD_15_01_065006_16_0740000-00-00MAS ORLICKO, z.s.
149/06_16_074/CLLD_16_01_1511149/06_16_074/CLLD_16_01_151006_16_0740000-00-00MAS Naděje o.p.s.
14_MAS "Přiďte pobejt!"_OPZ_Sociální služby IV.1B92/03_16_047/CLLD_16_01_047275013003_16_047Uzavřená2019-11-15"MAS ""Přiďte pobejt!"" z. s."
15. výzva MAS SERVISO - OPZ - Podpora sociálního podnikání1723/03_16_047/CLLD_16_01_048600000003_16_047Uzavřená2019-02-28SERVISO, o. p. s.
15.výzva LAG Podralsko-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení - zájmové a neformální vzdělávání II1464/06_16_075/CLLD_15_01_1041543980006_16_075Uzavřená2020-06-22LAG Podralsko z. s.
15.výzva MAS 21-IROP-Bezpečná doprava-IV4478/06_16_038/CLLD_15_01_0881001670006_16_038Uzavřená2020-09-30MAS 21, o.p.s.
15.výzva MAS Broumovsko+-IROP-Sociální podnikání I1088/06_16_074/CLLD_16_01_027233368006_16_074Uzavřená2019-05-31MAS Broumovsko+, z. s.
15.výzva MAS Český les-IROP-Rozvíjení kvality infrastruktury pro vzdělávání a zefektivnění její dostupnosti III.1327/06_16_075/CLLD_15_01_0862552630006_16_075Uzavřená2019-06-17MAS Český les, z. s.
15.výzva MAS Chrudimsko-IROP-Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin2480/06_16_075/CLLD_16_01_098423989006_16_075Otevřená2020-09-16MAS Chrudimsko, z.s.
15.Výzva MAS Horní Pomoraví-IROP-Modernizace mateřských a základních a škol I.13255/06_16_075/CLLD_16_01_0222013000006_16_075Uzavřená2019-05-15MAS Horní Pomoraví o.p.s.
15.výzva MAS Jablunkovsko-IROP-Podpora rozvoje sociálního podnikání5109/06_16_074/CLLD_15_01_089631500006_16_074Uzavřená2019-11-30MAS Jablunkovsko, z. s.
15.výzva MAS KRÁLOVÉDVORSKO-IROP-ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VI1360/06_16_072/CLLD_16_01_14538701506_16_072Vyhlášená2021-07-12MAS Královédvorsko, z. s.
15.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA-IROP-DOPRAVA III4498/06_16_038/CLLD_15_01_235522196006_16_038Uzavřená2020-08-31Královská stezka o.p.s.
15.výzva MAS Krušné hory-IROP-IZS III.1080/06_16_076/CLLD_16_01_021300000006_16_076Uzavřená2019-01-31MAS Krušné hory, o.p.s.
15.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Rozvoj neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání III.1337/06_16_075/CLLD_16_01_02897486606_16_075Uzavřená2019-07-14Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.
15.výzva MAS Lašsko, z.s.-IROP-Bezpečnost dopravy4396/06_16_038/CLLD_16_01_128981496006_16_038Uzavřená2019-12-31MAS Lašsko, z. s.
15.výzva MAS Litomyšlsko-IROP-Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu IV. (BD)4517/06_16_038/CLLD_16_01_103811042006_16_038Uzavřená2020-10-30MAS Litomyšlsko o.p.s.
15.Výzva MAS NAD ORLICÍ-IROP-Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu III1333/06_16_075/CLLD_16_01_062100000006_16_075Uzavřená2019-06-26NAD ORLICÍ, o.p.s.
15.Výzva MAS Naděje o.p.s.-IROP-Kvalitní školy pro všechny-IV.2443/06_16_075/CLLD_16_01_151411961006_16_075Uzavřená2020-06-01MAS Naděje o.p.s.
15.výzva MAS OPAVSKO-IROP-ZVÝŠENÍ PODÍLU UDRŽITELNÝCH FOREM DOPRAVY 20192313/06_16_038/CLLD_15_01_263842105006_16_038Uzavřená2019-07-18Místní akční skupina Opavsko z.s.
15.výzva MAS ORLICKO-IROP-Vzdělávání v klíčových kompetencích III.21223/06_16_075/CLLD_15_01_0652976480006_16_075Uzavřená2018-11-02MAS ORLICKO, z.s.
15.výzva MAS POLIČSKO z.s.-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb-O CLLD 3-III.2309/06_16_072/CLLD_15_01_242478701006_16_072Uzavřená2020-07-31MAS POLIČSKO z.s.
15.výzva MAS Pošumaví-IROP-Sociální podnikání0104/06_16_074/CLLD_15_01_271300000006_16_074Zrušená2019-09-30Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek
15.výzva MAS PŘEMYSLOVSKÉ STŘEDNÍ ČECHY O.P.S.-IROP-OBNOVA KULTURNÍHO DĚDICTVÍ III1060/06_16_073/CLLD_15_01_095445586006_16_073Uzavřená2019-10-24Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
15.výzva MAS Region Haná-IROP-Bezpečnost dopravy9492/06_16_038/CLLD_15_01_279524510006_16_038Uzavřená2020-09-07Region HANÁ, z. s.
15.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-IV2568/06_16_038/CLLD_15_01_261221825006_16_038Otevřená2021-06-30MAS Region Kunětické hory, z.s.
15.výzva MAS Regionu Poodří-IROP-Sociální infrastruktura2335/06_16_072/CLLD_15_01_016226960006_16_072Uzavřená2020-12-23MAS Regionu Poodří, z.s.
15.výzva MAS Sdružení Růže-IROP-Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání II.3482/06_16_075/CLLD_15_01_238458047006_16_075Uzavřená2020-07-25MAS Sdružení Růže z.s.
15.výzva MAS Sdružení SPLAV-IROP-Výchova a vzdělávání-investice III.5345/06_16_075/CLLD_15_01_036624078006_16_075Uzavřená2019-09-09Sdružení SPLAV, z.s.
15.výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s.-IROP-Rozvoj sociálních služeb II.1301/06_16_072/CLLD_17_03_001107005006_16_072Uzavřená2020-07-17MAS Slavkovské bojiště, z.s.
15.výzva MAS Sokolovsko-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení II2279/06_16_075/CLLD_15_01_064463654006_16_075Uzavřená2019-03-11MAS Sokolovsko o.p.s.
15.výzva MAS Strakonicko-IROP-Infrastruktura pro sociální péči a služby II3229/06_16_072/CLLD_16_02_068411728006_16_072Uzavřená2019-09-30MAS Strakonicko, z.s.
15.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof II. (IROP2)3129/06_16_076/CLLD_15_01_146190269006_16_076Uzavřená2020-08-31MAS Vladař o.p.s.
15.výzva MAS Vyhlídky-IROP-Infrastruktura pro kvalitní sociální služby dostupné i v odlehlých obcích II1157/06_16_072/CLLD_16_02_053268420006_16_072Uzavřená2019-01-31MAS Vyhlídky,z.s.
15.výzva MAS Zlatá cesta, o.p.s.,-IROP-Infrastruktura pro sociální služby - III.1298/06_16_072/CLLD_17_03_016105000006_16_072Uzavřená2020-08-31MAS Zlatá cesta, o.p.s.
15.výzva MAS ŽR-IROP-Školy dostupné všem IV1462/06_16_075/CLLD_15_01_258315789006_16_075Uzavřená2020-06-24MAS Železnohorský region, z.s.
15.Výzva MAS Zubří země-IROP-Terminály a parkovací systémy-(IV.)2409/06_16_038/CLLD_15_01_046790466006_16_038Uzavřená2020-02-04MAS Zubří země, o.p.s.
15.výzva OPS pro Český ráj-IROP-Sociální služby 44330/06_16_072/CLLD_16_01_083412995006_16_072Uzavřená2020-10-02Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
16. výzva MAS SERVISO - OPZ - Podpora sociálního podnikání0805/03_16_047/CLLD_16_01_048600000003_16_047Uzavřená2019-07-05SERVISO, o. p. s.
16. Výzva NAD ORLICÍ?IROP-Kvalitní sociální služby III0251/06_16_072/CLLD_16_01_062006_16_072Zrušená2019-12-31NAD ORLICÍ, o.p.s.
16.výzva LAG Podralsko-IROP-Bezpečnost dopravy IV1583/06_16_038/CLLD_15_01_10473628806_16_038Uzavřená2021-05-05LAG Podralsko z. s.
16.výzva MAS 21-IROP-Kulturní dědictví-II.2071/06_16_073/CLLD_15_01_088168421006_16_073Uzavřená2020-09-30MAS 21, o.p.s.
16.výzva MAS 21-IROP-Kulturní dědictví-II.0072/06_16_073/CLLD_15_01_088006_16_073Zrušená2022-10-31MAS 21, o.p.s.
16.výzva MAS Brdy-IROP-Komunita0359/06_16_072/CLLD_15_01_282100000006_16_072Otevřená2021-08-27MAS Brdy, z.ú.
16.výzva MAS Český les-IROP-Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center III1212/06_16_072/CLLD_15_01_086870000006_16_072Uzavřená2019-06-17MAS Český les, z. s.
16.Výzva MAS Horní Pomoraví-IROP-Sociální podnikání II.1074/06_16_074/CLLD_16_01_022265000006_16_074Uzavřená2019-02-20MAS Horní Pomoraví o.p.s.
16.výzva MAS Jablunkovsko-IROP-Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání a celoživotní učení2485/06_16_075/CLLD_15_01_089215000006_16_075Otevřená2020-09-30MAS Jablunkovsko, z. s.
16.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA-IROP-DOPRAVA IV3578/06_16_038/CLLD_15_01_235588039006_16_038Uzavřená2021-04-30Královská stezka o.p.s.
16.výzva MAS Krušné hory-IROP-doprava IV.4430/06_16_038/CLLD_16_01_0212300000006_16_038Uzavřená2020-05-20MAS Krušné hory, o.p.s.
16.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Zvýšení bezpečnosti dopravy IV.1435/06_16_038/CLLD_16_01_028183032006_16_038Uzavřená2020-04-30Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.
16.výzva MAS Lašsko, z.s.-IROP-Sociální infrastruktura-Sociální služby2307/06_16_072/CLLD_16_01_128878501006_16_072Uzavřená2020-07-12MAS Lašsko, z. s.
16.výzva MAS OPAVSKO-IROP-VZDĚLÁVÁNÍ 20197334/06_16_075/CLLD_15_01_263926316006_16_075Uzavřená2019-07-31Místní akční skupina Opavsko z.s.
16.výzva MAS ORLICKO-IROP-Neformální a zájmové vzdělávání III.1227/06_16_075/CLLD_15_01_065311312006_16_075Uzavřená2018-11-02MAS ORLICKO, z.s.
16.výzva MAS Pošumaví-IROP-Požární zbrojnice1108/06_16_076/CLLD_15_01_271600000006_16_076Uzavřená2019-09-30Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek
16.výzva MAS PŘEMYSLOVSKÉ STŘEDNÍ ČECHY O.P.S.-IROP-INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ IV4378/06_16_075/CLLD_15_01_095761779006_16_075Uzavřená2019-10-24Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
16.výzva MAS Region HANÁ-IROP-Komunitní centra1320/06_16_072/CLLD_15_01_279131947006_16_072Uzavřená2020-08-14Region HANÁ, z. s.
16.výzva MAS Sdružení Růže-IROP-Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní vzdělávání II.1483/06_16_075/CLLD_15_01_238815111006_16_075Uzavřená2020-07-31MAS Sdružení Růže z.s.
16.výzva MAS Sdružení SPLAV-IROP-Sociální podnikání II.1105/06_16_074/CLLD_15_01_03694736806_16_074Uzavřená2019-09-30Sdružení SPLAV, z.s.
16.výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s.-IROP-Zájmové vzdělávání II.2472/06_16_075/CLLD_17_03_001325853006_16_075Uzavřená2020-07-17MAS Slavkovské bojiště, z.s.
16.výzva MAS Sokolovsko-IROP-Zkvalitnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví II1044/06_16_073/CLLD_15_01_064605108006_16_073Uzavřená2019-03-11MAS Sokolovsko o.p.s.
16.výzva MAS Strakonicko-IROP-Sociální podnikání II1132/06_16_074/CLLD_16_02_068223000006_16_074Uzavřená2020-07-31MAS Strakonicko, z.s.
16.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy IV. (IROP1)4598/06_16_038/CLLD_15_01_146357895006_16_038Otevřená2021-06-30MAS Vladař o.p.s.
16.výzva MAS Vyhlídky-IROP-Sociální podnikání II1108/06_16_074/CLLD_16_02_053178947006_16_074Uzavřená2019-11-15MAS Vyhlídky,z.s.
16.Výzva MAS Zlatá cesta, o.p.s.,-IROP-Bezpečnost dopravy III.0462/06_16_038/CLLD_17_03_016150000006_16_038Uzavřená2020-08-31MAS Zlatá cesta, o.p.s.
16.výzva MAS ŽR-IROP-Bezpečná a dostupná doprava V5493/06_16_038/CLLD_15_01_2581043270006_16_038Uzavřená2020-11-16MAS Železnohorský region, z.s.
16.Výzva MAS Zubří země-IROP-Cyklodoprava-(IV.)2482/06_16_038/CLLD_15_01_046457080006_16_038Uzavřená2021-04-29MAS Zubří země, o.p.s.
16.Výzva NAD ORLICÍ-IROP-Kvalitní sociální služby III1250/06_16_072/CLLD_16_01_062330000006_16_072Uzavřená2019-10-31NAD ORLICÍ, o.p.s.
162/05_18_128/CLLD_16_01_1291162/05_18_128/CLLD_16_01_129005_18_1280000-00-00Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z. s.
163/05_18_128/CLLD_16_01_0394163/05_18_128/CLLD_16_01_039005_18_1280000-00-00MAS Český sever, z.s.
164/05_18_128/CLLD_16_01_1551164/05_18_128/CLLD_16_01_155005_18_1280000-00-00MAS Českomoravské pomezí o.p.s.
165/05_18_128/CLLD_16_01_0902165/05_18_128/CLLD_16_01_090005_18_1280000-00-00MAS Strážnicko, z.s.
169/05_18_128/CLLD_16_01_0881169/05_18_128/CLLD_16_01_088005_18_1280000-00-00Místní akční skupina Podhostýnska, z. s.
17. výzva MAS SERVISO - OPZ - Rozvoj komunitních a sociálních služeb0806/03_16_047/CLLD_16_01_048390000003_16_047Uzavřená2019-12-31SERVISO, o. p. s.
17.výzva MAS 21-IROP-Kvalitní sociální služby-IV.3312/06_16_072/CLLD_15_01_088138021006_16_072Uzavřená2020-09-30MAS 21, o.p.s.
17.výzva MAS Broumovsko+-IROP-Doprava II2347/06_16_038/CLLD_16_01_027193563006_16_038Uzavřená2019-10-18MAS Broumovsko+, z. s.
17.výzva MAS Český les-IROP-Zajištění dostatečné dopravní obslužnosti a bezpečnosti s využitím udržitelných forem dopravy III.0312/06_16_038/CLLD_15_01_086320000006_16_038Uzavřená2019-06-28MAS Český les, z. s.
17.výzva MAS Jablunkovsko-IROP-Podpora rozvoje sociálního podnikání1137/06_16_074/CLLD_15_01_089759210006_16_074Otevřená2020-09-30MAS Jablunkovsko, z. s.
17.výzva MAS Krušné hory-IROP-Vzdělávání IV.2434/06_16_075/CLLD_16_01_021500000006_16_075Uzavřená2020-05-20MAS Krušné hory, o.p.s.
17.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Investice v oblasti základního a středního vzdělávání IV.2514/06_16_075/CLLD_16_01_028221572006_16_075Schválená2020-10-31Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.
17.výzva MAS Lašsko, z.s.-IROP-Sociální infrastruktura-Komunitní centra1310/06_16_072/CLLD_16_01_128439250006_16_072Uzavřená2020-07-12MAS Lašsko, z. s.
17.výzva MAS OPAVSKO-IROP-SOCIÁLNÍ SLUŽBY 20193217/06_16_072/CLLD_15_01_263842105006_16_072Uzavřená2019-07-18Místní akční skupina Opavsko z.s.
17.výzva MAS ORLICKO-IROP-Dostupná péče o děti III.0228/06_16_075/CLLD_15_01_065263684006_16_075Uzavřená2018-11-02MAS ORLICKO, z.s.
17.výzva MAS POHODA-IROP-Bezpečnost dopravy a cyklodoprava II1587/06_16_038/CLLD_15_01_071313825006_16_038Uzavřená2021-05-17Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
17.výzva MAS Pošumaví-IROP-Kulturní památky1059/06_16_073/CLLD_15_01_2711150000006_16_073Uzavřená2019-11-08Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek
17.výzva MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s.-IROP-Bezpečná doprava IV.8436/06_16_038/CLLD_15_01_0951363320006_16_038Uzavřená2020-06-01Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
17.výzva MAS Region HANÁ-IROP-Neformální vzdělávání3495/06_16_075/CLLD_15_01_279236951006_16_075Uzavřená2020-08-24Region HANÁ, z. s.
17.výzva MAS Sdružení Růže-IROP-Řešení negativních vlivů dopravy 25564/06_16_038/CLLD_15_01_238440772006_16_038Uzavřená2021-02-15MAS Sdružení Růže z.s.
17.výzva MAS Sdružení SPLAV-IROP-Kulturní dědictví1061/06_16_073/CLLD_15_01_036105263006_16_073Uzavřená2019-11-04Sdružení SPLAV, z.s.
17.výzva MAS Slavkovské bojiště-IROP-Územní studie krajiny1020/06_16_058/CLLD_17_03_001157895006_16_058Vyhlášená2020-10-30MAS Slavkovské bojiště, z.s.
17.výzva MAS Sokolovsko-IROP-Řešení dopravní infrastruktury IV3445/06_16_038/CLLD_15_01_0641369220006_16_038Uzavřená2020-07-13MAS Sokolovsko o.p.s.
17.výzva MAS Strakonicko-IROP-Infrastruktura pro bezpečnou dopravu II6459/06_16_038/CLLD_16_02_068960333006_16_038Uzavřená2020-06-19MAS Strakonicko, z.s.
17.výzva MAS Vyhlídky-IROP-Neformální vzdělávání III1351/06_16_075/CLLD_16_02_053100000006_16_075Uzavřená2019-09-15MAS Vyhlídky,z.s.
17.Výzva MAS Zlatá cesta, o.p.s.,-IROP-Infrastruktura pro MŠ-III.0511/06_16_075/CLLD_17_03_016335911006_16_075Otevřená2020-10-01MAS Zlatá cesta, o.p.s.
17.výzva MAS ŽR-IROP-Bezpečná a dostupná doprava VI2603/06_16_038/CLLD_15_01_258269880006_16_038Otevřená2021-06-14MAS Železnohorský region, z.s.
17.Výzva NAD ORLICÍ-IROP-Bezpečná cesta III6366/06_16_038/CLLD_16_01_062900000006_16_038Uzavřená2019-10-31NAD ORLICÍ, o.p.s.
18. výzva MAS SERVISO - OPZ - Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení v území0807/03_16_047/CLLD_16_01_048100000003_16_047Uzavřená2019-12-31SERVISO, o. p. s.
18.výzva MAS Broumovsko+-IROP-Cyklodoprava I1348/06_16_038/CLLD_16_01_027220000006_16_038Uzavřená2019-10-18MAS Broumovsko+, z. s.
18.výzva MAS Český les-IROP-Pořízení specializované techniky a věcných prostředků II.0102/06_16_076/CLLD_15_01_086110000006_16_076Uzavřená2019-06-28MAS Český les, z. s.
18.výzva MAS Krušné hory-IROP-Doprava V.3605/06_16_038/CLLD_16_01_0211487770006_16_038Otevřená2021-06-30MAS Krušné hory, o.p.s.
18.výzva MAS Lašsko, z.s.-IROP-Sociální podnikání5136/06_16_074/CLLD_16_01_128900095006_16_074Uzavřená2020-07-12MAS Lašsko, z. s.
18.Výzva MAS Naděje o.p.s.-IROP-Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou-V.2542/06_16_038/CLLD_16_01_151500000006_16_038Uzavřená2020-11-30MAS Naděje o.p.s.
18.výzva MAS OPAVSKO-IROP-ZVÝŠENÍ PODÍLU UDRŽITELNÝCH FOREM DOPRAVY 20204418/06_16_038/CLLD_15_01_263819378006_16_038Uzavřená2020-02-28Místní akční skupina Opavsko z.s.
18.Výzva MAS ORLICKO-IROP-Infrastruktura pro sociální podnikání II.2063/06_16_074/CLLD_15_01_065443790006_16_074Uzavřená2018-11-02MAS ORLICKO, z.s.
18.výzva MAS Pošumaví-IROP-Rozvoj sociálních služeb0239/06_16_072/CLLD_15_01_271580000006_16_072Uzavřená2019-12-20Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek
18.výzva MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s.-IROP-Sociální začleňování a služby IV.1285/06_16_072/CLLD_15_01_095300000006_16_072Uzavřená2020-06-01Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
18.výzva MAS Region HANÁ-IROP-Sociální infrastruktura1321/06_16_072/CLLD_15_01_27987520506_16_072Uzavřená2020-08-07Region HANÁ, z. s.
18.výzva MAS Sdružení Růže-IROP-Podpora rozvoje a činnosti komunitních center 21352/06_16_072/CLLD_15_01_238310480006_16_072Uzavřená2021-02-15MAS Sdružení Růže z.s.
18.výzva MAS Sdružení SPLAV-IROP-Ekologická a bezpečná doprava IV3444/06_16_038/CLLD_15_01_036630102006_16_038Uzavřená2020-06-07Sdružení SPLAV, z.s.
18.výzva MAS Slavkovské bojiště-IROP-Základní školy III.1518/06_16_075/CLLD_17_03_00156691306_16_075Vyhlášená2020-11-13MAS Slavkovské bojiště, z.s.
18.výzva MAS Sokolovsko-IROP-Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III2449/06_16_075/CLLD_15_01_064674833006_16_075Uzavřená2020-07-13MAS Sokolovsko o.p.s.
18.výzva MAS Strakonicko-IROP-Podpora vzdělávání v ZŠ II6465/06_16_075/CLLD_16_02_0681680430006_16_075Uzavřená2020-07-31MAS Strakonicko, z.s.
18.výzva MAS Vyhlídky-IROP-Základní školy III2364/06_16_075/CLLD_16_02_053539094006_16_075Uzavřená2019-09-15MAS Vyhlídky,z.s.
18.výzva MAS Zlatá cesta, o.p.s.,-IROP-Bezpečnost dopravy IV.1566/06_16_038/CLLD_17_03_016485911006_16_038Uzavřená2021-02-25MAS Zlatá cesta, o.p.s.
18.Výzva NAD ORLICÍ-IROP-Na kole do práce a do školy II2367/06_16_038/CLLD_16_01_062310000006_16_038Uzavřená2019-12-15NAD ORLICÍ, o.p.s.
19. výzva MAS SERVISO - OPZ - Podpora slaďování pracovního a rodinného života1808/03_16_047/CLLD_16_01_048535652003_16_047Uzavřená2019-12-31SERVISO, o. p. s.
19.výzva MAS Český les-IROP-Rozvíjení kvality infrastruktury pro vzdělávání a zefektivnění její dostupnosti IV.0390/06_16_075/CLLD_15_01_08660057806_16_075Uzavřená2019-11-22MAS Český les, z. s.
19.výzva MAS Lašsko, z.s.-IROP-Stanice IZS1127/06_16_076/CLLD_16_01_12889052606_16_076Uzavřená2020-07-12MAS Lašsko, z. s.
19.výzva MAS OPAVSKO-IROP-ZVÝŠENÍ PODÍLU UDRŽITELNÝCH FOREM DOPRAVY 20206442/06_16_038/CLLD_15_01_263795142006_16_038Uzavřená2020-04-30Místní akční skupina Opavsko z.s.
19.výzva MAS ORLICKO-IROP-Bezpečné silnice a chodníky pro všechny IV.19374/06_16_038/CLLD_15_01_065862483006_16_038Uzavřená2020-01-15MAS ORLICKO, z.s.
19.výzva MAS Pošumaví-IROP-ZŠ a MŠ10442/06_16_075/CLLD_15_01_2711607180006_16_075Uzavřená2020-04-30Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek
19.výzva MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s.-IROP-Obnova kulturního dědictví IV.0067/06_16_073/CLLD_15_01_095210526006_16_073Uzavřená2020-06-01Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
19.výzva MAS Sdružení SPLAV-IROP-Sociální služby a komunity-investice IV.1288/06_16_072/CLLD_15_01_036105263006_16_072Uzavřená2020-07-05Sdružení SPLAV, z.s.
19.výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s.-IROP-Terminály a parkovací systémy II.1561/06_16_038/CLLD_17_03_001157895006_16_038Uzavřená2021-01-04MAS Slavkovské bojiště, z.s.
19.výzva MAS Sokolovsko-IROP-Řešení dopravní infrastruktury V1560/06_16_038/CLLD_15_01_064505998006_16_038Uzavřená2021-03-10MAS Sokolovsko o.p.s.
19.výzva MAS Strakonicko-IROP-Kulturní dědictví II1069/06_16_073/CLLD_16_02_06892500006_16_073Uzavřená2020-06-19MAS Strakonicko, z.s.
19.výzva MAS Vyhlídky-IROP-Sociální infrastruktura II0234/06_16_072/CLLD_16_02_05393707206_16_072Uzavřená2019-09-15MAS Vyhlídky,z.s.
19.Výzva NAD ORLICÍ-IROP-Kvalitní vzdělávání na školách V1414/06_16_075/CLLD_16_01_062346947006_16_075Uzavřená2019-12-18NAD ORLICÍ, o.p.s.
1_MAS Krkonoše_OPZ_Prorodinná opatření4A27/03_16_047/CLLD_17_03_011500000003_16_047Uzavřená2019-10-31Místní akční skupina Krkonoše, z. s.
20004/03_16_047/CLLD_15_01_117200000003_16_047Ukončená2021-12-31Místní akční skupina Šipka, z. s.
2 VÝZVA MAS RÝMAŘOVSKO OPŽP SÍDELNÍ ZELEŇ10104/05_18_128/CLLD_15_01_021005_18_128Zaregistrovaná2020-01-06RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
2. Výzva MAS Blanský les-Netolicko o.p.s.-OPŽP- výsadby dřevin v CHKO0037/05_17_088/CLLD_16_02_049851765005_17_088Uzavřená2019-09-23Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s.
2. Výzva MAS Brdy-Vltava-Sociální podnikání (I.)1512/03_16_047/CLLD_16_01_045500000003_16_047Uzavřená2018-06-10Brdy - Vltava o.p.s.
2. Výzva MAS Bystřička - OPŽP - Realizace sídelní zeleně1065/05_18_128/CLLD_16_01_0891083330005_18_128Uzavřená2019-05-15Bystřička, o.p.s.
2. výzva MAS Český les - OPŽP - výsadby dřevin0023/05_17_088/CLLD_15_01_086522857005_17_088Uzavřená2018-10-15MAS Český les, z. s.
2. Výzva MAS Hornolidečska, z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně II.1125/05_18_128/CLLD_16_01_1071534970005_18_128Zaregistrovaná2020-01-06MAS Hornolidečska, z.s.
2. Výzva MAS Hrušovansko-OPŽP-Realizace sídelní zeleně0041/05_18_128/CLLD_16_02_0021333330005_18_128Modifikovaná2020-01-02MAS Hrušovansko, z. s.
2. Výzva MAS Jablunkovsko - OPŽP - Realizace sídelní zeleně1051/05_18_128/CLLD_15_01_089700000005_18_128Uzavřená2019-06-10MAS Jablunkovsko, z. s.
2. výzva MAS KRÁLOVÉDVORSKO - IROP - BEZPEČNOST DOPRAVY A PODPORA UDRŽITELNÉ DOPRAVY I4063/06_16_038/CLLD_16_01_145810526006_16_038Uzavřená2017-11-24MAS Královédvorsko, z. s.
2. výzva MAS KŽV OPZ Zapojení obyvatel do života v obcích I.1369/03_16_047/CLLD_16_02_033275000003_16_047Uzavřená2018-03-15MAS Kraj živých vod, z.s.
2. Výzva MAS Labské skály - OPŽP - Výsadba dřevin II.0019/05_17_088/CLLD_15_01_184488911005_17_088Uzavřená2018-10-31MAS Labské skály, z.s.
2. Výzva MAS Mezi Hrady - OPŽP - Výsadba dřevin II.1031/05_17_088/CLLD_16_02_108244400005_17_088Uzavřená2019-06-30MAS Mezi Hrady, z.s.
2. Výzva MAS Mezilesí - OPZ - Rodina a práce v rovnováze - ( I.)3558/03_16_047/CLLD_16_02_1021120000003_16_047Uzavřená2018-06-22Místní akční skupina Mezilesí, z.s.
2. Výzva MAS Mezilesí, z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně0057/05_18_128/CLLD_16_02_102833333005_18_128Uzavřená2019-09-30Místní akční skupina Mezilesí, z.s.
2. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Podpora zaměstnanosti a podnikání - I.2452/03_16_047/CLLD_15_01_032270504003_16_047Uzavřená2018-05-31MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.
2. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Podpora zaměstnanosti a podnikání - I.0393/03_16_047/CLLD_15_01_032270504003_16_047Zrušená2018-05-31MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.
2. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPŽP - Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně - I.2028/05_18_128/CLLD_15_01_032675000005_18_128Uzavřená2019-07-11MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.
2. Výzva MAS Nad Prahou - OPZ - Prostor pro rodinu, zájmy i práci 7/13622/03_16_047/CLLD_16_02_003294580003_16_047Uzavřená2018-09-28MAS Nad Prahou o.p.s.
2. Výzva MAS Opavsko-OPŽP-Protierozní opatření0081/05_18_127/CLLD_15_01_263360000005_18_127Zaregistrovaná2019-08-29Místní akční skupina Opavsko z.s.
2. výzva MAS Podbrněnsko - OPZ - Prorodinná opatření - II.1113/03_16_047/CLLD_15_01_281199015003_16_047Uzavřená2017-06-26Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek
2. výzva MAS Podbrněnsko - OPŽP - Posilování přirozených funkcí krajiny1099/05_18_127/CLLD_15_01_281762500005_18_127Otevřená2020-01-06Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek
2. výzva MAS Podbrněnsko - OPŽP - Zlepšování kvality života v sídlech2136/05_18_128/CLLD_15_01_281650000005_18_128Otevřená2020-01-06Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek
2. Výzva MAS Podřipsko - OPZ - Školní a dětské kluby I.0664/03_16_047/CLLD_16_02_057200000003_16_047Uzavřená2018-11-30Místní akční skupina Podřipsko, z.s.
2. výzva MAS Podřipsko - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření0048/05_18_127/CLLD_16_02_057250000005_18_127Modifikovaná2020-01-03Místní akční skupina Podřipsko, z.s.
2. Výzva MAS Regionu Poodří - OP ZAM - Sociální služby0050/03_16_047/CLLD_15_01_016651690003_16_047Uzavřená2017-05-15MAS Regionu Poodří, z.s.
2. Výzva MAS Regionu Poodří - OPŽP - Výsadba dřevin1005/05_17_088/CLLD_15_01_016952144005_17_088Uzavřená2018-01-05MAS Regionu Poodří, z.s.
2. Výzva MAS Rožnovsko, z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně1111/05_18_128/CLLD_16_01_0041034160005_18_128Otevřená2020-01-06Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
2. Výzva MAS Rozvoj Krnovska - OPŽP II. Sídelní zeleň1130/05_18_128/CLLD_16_01_117745766005_18_128Otevřená2020-01-06Rozvoj Krnovska o.p.s.
2. Výzva MAS Rozvoj Krnovska OPŽP I. - Protierozní opatření0092/05_18_127/CLLD_16_01_117625000005_18_127Otevřená2020-01-06Rozvoj Krnovska o.p.s.
2. výzva MAS RÝMAŘOVSKO OPŽP Sídelní zeleň0087/05_18_128/CLLD_15_01_021833333005_18_128Uzavřená2019-05-14RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
2. výzva MAS SERVISO_OPŽP_realizace ÚSES0044/05_18_127/CLLD_16_01_048250000005_18_127Uzavřená2019-09-02SERVISO, o. p. s.
2. Výzva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně II2115/05_18_128/CLLD_15_01_026963399005_18_128Otevřená2020-01-06MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
2. Výzva MAS Sokolovsko o.p.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně3118/05_18_128/CLLD_15_01_0641262910005_18_128Otevřená2019-11-28MAS Sokolovsko o.p.s.
2. Výzva MAS Střední Vsetínsko - OPŽP - Protierozní opatření0071/05_18_127/CLLD_16_01_148500000005_18_127Uzavřená2019-09-19MAS Střední Vsetínsko, z. s.
2. Výzva MAS Šumperský venkov - OPŽP- Likvidace invazních druhů rostlin0010/05_17_087/CLLD_16_02_106117529005_17_087Otevřená2019-09-30MAS Šumperský venkov, z. s.
2. výzva MAS svatého Jana z Nepomuku-OPŽP-Protierozní opatření0055/05_18_127/CLLD_16_02_010250000005_18_127Schválená2019-07-31Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, z.s.
2. Výzva MAS Svitava - OPZ - Prorodinná opatření I.5118/03_16_047/CLLD_16_01_049217000003_16_047Uzavřená2017-08-01Místní akční skupina Svitava z. s.
2. Výzva MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko - OPZ - B3 Prorodinná opatření1616/03_16_047/CLLD_16_01_135224450003_16_047Uzavřená2018-11-09MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.
2. Výzva MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko - OPZ - B3 Prorodinná opatření2202/03_16_047/CLLD_16_01_135300000003_16_047Uzavřená2017-12-01MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.
2. Výzva MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko - OPZ ? B1 Podpora zaměstnanosti2614/03_16_047/CLLD_16_01_13585000003_16_047Uzavřená2018-11-09MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.
2. Výzva MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko - OPZ ? B3 Prorodinná opatření0200/03_16_047/CLLD_16_01_135003_16_047Zrušená2021-12-31MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.
2. Výzva MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko - OPŽP - C2 Výsadba dřevin0004/05_17_088/CLLD_16_01_135268860005_17_088Uzavřená2017-11-20MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.
2. Výzva MAS Vladař - OPŽP - Realizace ÚSES0066/05_18_127/CLLD_15_01_146625000005_18_127Uzavřená2019-09-30MAS Vladař o.p.s.
2. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. - Komunitní sociální práce a komunitní centra1359/03_16_047/CLLD_16_02_019900000003_16_047Uzavřená2018-03-30MAS Vyškovsko, z.s.
2. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně1063/05_18_128/CLLD_16_02_019333333005_18_128Uzavřená2019-10-15MAS Vyškovsko, z.s.
2. výzva MAS Zlatá cesta - Podpora sociálních služeb a komunitní práce - I.1380/03_16_047/CLLD_17_03_016848000003_16_047Uzavřená2018-04-26MAS Zlatá cesta, o.p.s.
2. výzva MAS Zubří země - OPŽP - Sídelní zeleň - (I.)3022/05_18_128/CLLD_15_01_0461166670005_18_128Modifikovaná2020-01-02MAS Zubří země, o.p.s.
2. výzva MAS Zubří země ? OPŽP ? Sídelní zeleň ? (I.)0017/05_18_127/CLLD_15_01_046005_18_127Zrušená2020-01-06MAS Zubří země, o.p.s.
2. výzva Místní akční skupiny Hlinecko, z.s.-OPŽP-Realizace ÚSES a protierozní opatření0019/05_18_127/CLLD_15_01_264175000005_18_127Uzavřená2019-05-29Místní akční skupina Hlinecko, z. s.
2. Výzva Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví - OPŽP - Realizace protierozních opatření0025/05_18_127/CLLD_16_01_170500000005_18_127Uzavřená2019-07-31Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.
2. Výzva OPŽP - Realizace Sídelní zeleně - MAS Rokytná1072/05_18_128/CLLD_17_03_0351000000005_18_128Modifikovaná2019-12-18
2. výzva OPŽP MAS Strážnicko - Realizace ÚSES a protierozní opatření5012/05_18_127/CLLD_16_01_090625000005_18_127Uzavřená2019-07-16MAS Strážnicko, z.s.
2. výzva Oslavka,o.p.s. - OPŽP - realizace sídelní zeleně2078/05_18_128/CLLD_15_01_2621000000005_18_128Modifikovaná2020-01-06OSLAVKA o.p.s.
2. Výzva pro MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka - Sociální podnikání (I.)2610/03_16_047/CLLD_16_01_086583960003_16_047Uzavřená2018-12-14Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.
2. Vyzva_MAS Mezi Hrady_OPZ _Socialni sluzby1757/03_16_047/CLLD_16_02_108168585003_16_047Uzavřená2018-12-05MAS Mezi Hrady, z.s.
2.OPZ - MAS Dolní Morava - Sociální podnikání I.4562/03_16_047/CLLD_16_01_070200000003_16_047Uzavřená2018-08-08Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s.
2.výzva "MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s.-IROP-Infrastruktura základních škol"2273/06_16_075/CLLD_15_01_021499001006_16_075Uzavřená2019-02-11RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
2.výzva LAG Podralsko z.s.-OPŽP-Realizace sídelní zeleně5157/05_18_128/CLLD_15_01_1041666670005_18_128Zaregistrovaná2020-01-06LAG Podralsko z. s.
2.Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-Investice do sociálních služeb-I0084/06_16_038/CLLD_16_01_0471052630006_16_038Zrušená2018-01-05"MAS ""Přiďte pobejt!"" z. s."
2.Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Investice do sociálních služeb-I1049/06_16_072/CLLD_16_01_0471052630006_16_072Uzavřená2018-01-05"MAS ""Přiďte pobejt!"" z. s."
2.výzva MAS - Uničovsko, o.p.s. - OPZ - Podpora zaměstnanosti - I.3155/03_16_047/CLLD_15_01_260600000003_16_047Uzavřená2017-11-10MAS Uničovsko, o.p.s.
2.výzva MAS 21-IROP-SOCIÁLNÍ BYDLENÍ - I.0008/06_16_072/CLLD_15_01_088687368006_16_072Uzavřená2017-04-28MAS 21, o.p.s.
2.výzva MAS Achát - IROP - Zabezpečování dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení3050/06_16_075/CLLD_15_01_050842105006_16_075Uzavřená2017-10-27MAS Achát z.s.
2.výzva MAS Aktivios,z.s.-IROP- Zvyšování bezpečnosti a enviromentální šetrnosti dopravy1112/06_16_038/CLLD_16_01_1183157890006_16_038Uzavřená2018-03-18MAS Aktivios, z.s.
2.výzva MAS Blanský les-Netolicko-IROP-Integrovaný záchranný systém - I.4072/06_16_076/CLLD_16_02_049570000006_16_076Uzavřená2018-11-01Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s.
2.výzva MAS Blatensko-IROP-Komunitní centra0146/06_16_072/CLLD_17_03_012421053006_16_072Uzavřená2018-12-31Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.
2.výzva MAS Bobrava-IROP-Bezpečnost dopravy3197/06_16_038/CLLD_15_01_2271900000006_16_038Uzavřená2018-11-05MAS Bobrava, z.s.
2.výzva MAS Bohdanečsko-IROP-Bezpečnost v obcích1047/06_16_038/CLLD_15_01_198757895006_16_038Uzavřená2017-09-29MAS Bohdanečsko, z. s.
2.výzva MAS Bohumínsko-IROP-Udržitelná doprava8066/06_16_038/CLLD_16_02_0143941670006_16_038Uzavřená2017-11-01Místní akční skupina Bohumínsko, z.s.
2.výzva MAS Bojkovska-IROP-Zvýšení bezpečnosti v dopravě1146/06_16_038/CLLD_16_01_131842105006_16_038Uzavřená2018-06-04MAS Bojkovska, z.s.
2.výzva MAS Boleslavsko-IROP- Infrastruktura pro základní školy a rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání1120/06_16_075/CLLD_16_01_130700000006_16_075Uzavřená2018-05-31MAS Boleslavsko z.ú.
2.výzva MAS Brána do Českého ráje-IROP-Podpora hasičů4026/06_16_076/CLLD_16_01_1491249470006_16_076Uzavřená2018-02-02MAS Brána do Českého ráje, z.s.
2.Výzva MAS Brána Písecka-IROP-Infrastruktura pro předškolní a základní vzdělávání2153/06_16_075/CLLD_15_01_188379636006_16_075Uzavřená2018-05-31MAS BRÁNA PÍSECKA z.s.
2.výzva MAS Brána Vysočiny-IROP-Infrastruktura sociálních služeb a sociálního začleňování2129/06_16_072/CLLD_15_01_259157500006_16_072Uzavřená2018-10-12Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.
2.výzva MAS Brdy-IROP-Chodci4137/06_16_038/CLLD_15_01_282640000006_16_038Uzavřená2018-06-15MAS Brdy, z.ú.
2.výzva MAS Brdy-Vltava-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání ZŠ1284/06_16_075/CLLD_16_01_0451263160006_16_075Uzavřená2019-03-02Brdy - Vltava o.p.s.
2.výzva MAS Brdy-Vltava-OPŽP-Protierozní opatření0079/05_18_127/CLLD_16_01_045750000005_18_127Otevřená2019-12-19Brdy - Vltava o.p.s.
2.výzva MAS Broumovsko+-IROP-Kulturní dědictví I2005/06_16_073/CLLD_16_01_0271166820006_16_073Uzavřená2017-04-20MAS Broumovsko+, z. s.
2.výzva MAS BUCHLOV-IROP-KOMUNITNÍ CENTRA0204/06_16_072/CLLD_16_01_113210526006_16_072Uzavřená2019-05-15MAS Buchlov, z.s.
2.výzva MAS Bystřička, o.p.s.-IROP-Cyklodoprava2067/06_16_038/CLLD_16_01_089431582006_16_038Uzavřená2018-01-15Bystřička, o.p.s.
2.VÝZVA MAS ČESKÁ KANADA-IROP- Infrastruktura pro vzdělávání2232/06_16_075/CLLD_15_01_2394581910006_16_075Uzavřená2018-11-28MAS Česká Kanada o.p.s.
2.výzva MAS České středohoří-IROP-Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení-SC4.1.3108/06_16_075/CLLD_15_01_234484150006_16_075Uzavřená2018-03-01MAS České středohoří, z.s.
2.výzva MAS Českomoravské pomezí-IROP-Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení4216/06_16_075/CLLD_16_01_155960373006_16_075Uzavřená2019-02-28MAS Českomoravské pomezí o.p.s.
2.výzva MAS Český les-IROP-Zajištění dostatečné dopravní obslužnosti a bezpečnosti s využitím udržitelných forem dopravy1052/06_16_038/CLLD_15_01_0862300000006_16_038Uzavřená2017-09-20MAS Český les, z. s.
2.výzva MAS Český sever-IROP-Zvyšování kvality vzdělávání6062/06_16_075/CLLD_16_01_0391090660006_16_075Uzavřená2018-02-12MAS Český sever, z.s.
2.výzva MAS Český Západ, z.s.-IROP-Infrastruktura základních škol-I4171/06_16_075/CLLD_15_01_030580000006_16_075Uzavřená2018-06-15MAS Český Západ, z.s.
2.výzva MAS Chrudimsko-IROP- Podpora sociálního podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin (infrastruktura)1026/06_16_074/CLLD_16_01_098631579006_16_074Uzavřená2018-03-01MAS Chrudimsko, z.s.
2.výzva MAS Cínovecko-IROP-Technika pro integrovaný záchranný systém2056/06_16_076/CLLD_16_02_039421060006_16_076Uzavřená2018-12-14MAS CÍNOVECKO o. p. s.
2.výzva MAS Dolní Morava-IROP-Komunitní centra1116/06_16_072/CLLD_16_01_070600000006_16_072Uzavřená2018-08-15Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s.
2.výzva MAS Dolní Poolšaví-IROP-Komunitní centra I.3192/06_16_072/CLLD_16_02_107390000006_16_072Uzavřená2019-05-15Místní akční skupina Dolní Poolšaví, z.s.
2.výzva MAS Dolnobřežansko-IROP-Komunita a sociální služby1022/06_16_072/CLLD_15_01_010947368006_16_072Uzavřená2017-10-09MAS Dolnobřežansko o.p.s.
2.výzva MAS Dolnobřežansko-OPŽP-Realizace sídelní zeleně0131/05_18_128/CLLD_15_01_010577506005_18_128Otevřená2020-01-06MAS Dolnobřežansko o.p.s.
2.výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP-komunitní-centra-SC 2.11176/06_16_072/CLLD_16_01_033126317006_16_072Uzavřená2019-04-30Ekoregion Úhlava, z.s.
2.výzva MAS Frýdlantsko-Beskydy-IROP-infrastruktura pro základní, střední a vyšší odborné školy4051/06_16_075/CLLD_16_01_054908649006_16_075Uzavřená2017-10-30MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.
2.výzva MAS Frýdlantsko-IROP-Bezpečné cesty1170/06_16_038/CLLD_17_03_002421053006_16_038Uzavřená2018-10-31MAS Frýdlantsko, z.s.
2.výzva MAS Hanácké Království-IROP-Rozvíjíme školy v MAS Hanácké Království I.1061/06_16_075/CLLD_16_01_114494737006_16_075Uzavřená2017-11-30MAS Hanácké Království, z.s.
2.výzva MAS Hanácký venkov-IROP-Komunitní centra1044/06_16_072/CLLD_16_01_156140000006_16_072Uzavřená2017-12-07MAS Hanácký venkov, z. s.
2.výzva MAS Havlíčkův kraj-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení6110/06_16_075/CLLD_15_01_1582282200006_16_075Uzavřená2018-03-31Havlíčkův kraj, o.p.s.
2.výzva MAS Hlubocko-Lišovsko-IROP-SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA0136/06_16_072/CLLD_16_01_112400000006_16_072Uzavřená2018-12-31Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
2.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Cyklostezky3040/06_16_038/CLLD_15_01_2752721270006_16_038Uzavřená2017-10-31Místní akční skupina Hlučínsko z.s.
2.Výzva MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2017)5017/06_16_038/CLLD_15_01_232670085006_16_038Uzavřená2017-06-21MAS Holicko, o.p.s.
2.výzva MAS Horňácko a Ostrožsko-IROP- Rozvoj škol a školských zařízení a celoživotního učení I.9102/06_16_075/CLLD_15_01_1701916900006_16_075Uzavřená2018-03-30MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.
2.Výzva MAS Horní Pomoraví-IROP-Modernizace mateřských škol I.0016/06_16_075/CLLD_16_01_022263158006_16_075Uzavřená2017-05-09MAS Horní Pomoraví o.p.s.
2.výzva MAS Horní Pomoraví-OPZ-Sociální inkluze I.3132/03_16_047/CLLD_16_01_022474000003_16_047Uzavřená2017-10-20MAS Horní Pomoraví o.p.s.
2.Výzva MAS Horní Pomoraví-OPŽP - Parky a návsi I.2007/05_18_128/CLLD_16_01_0221333330005_18_128Uzavřená2019-09-20MAS Horní Pomoraví o.p.s.
2.výzva MAS Hornolidečska, z.s.-IROP-Bezpečnost dopravy II.4352/06_16_038/CLLD_16_01_107596681006_16_038Uzavřená2019-09-16MAS Hornolidečska, z.s.
2.výzva MAS Hradecký venkov-IROP-Hasiči3014/06_16_076/CLLD_15_01_029578947006_16_076Uzavřená2017-12-31Hradecký venkov o.p.s.
2.výzva MAS Hranicko-IROP-Rozvoj sociálních služeb I.1077/06_16_072/CLLD_15_01_006284210006_16_072Uzavřená2018-02-19MAS Hranicko z. s.
2.výzva MAS Hranicko-OPZ-Prorodinná opatření I.1498/03_16_047/CLLD_15_01_006270820003_16_047Uzavřená2018-05-02MAS Hranicko z. s.
2.výzva MAS Hranicko-OPZ-Prorodinná opatření I.0392/03_16_047/CLLD_15_01_006270820003_16_047Zrušená2018-04-16MAS Hranicko z. s.
2.výzva MAS Hranicko-OPZ-Prorodinná opatření I.0468/03_16_047/CLLD_15_01_006270820003_16_047Zrušená2018-04-16MAS Hranicko z. s.
2.Výzva MAS Hranicko-OPŽP-Sídelní zeleň2085/05_18_128/CLLD_15_01_0061500000005_18_128Uzavřená2019-10-31MAS Hranicko z. s.
2.výzva MAS Hříběcí hory-IROP-Bezpečnost dopravní infrastruktury I.8160/06_16_038/CLLD_16_01_0441263160006_16_038Uzavřená2018-07-20Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.
2.výzva MAS Hrubý Jeseník-IROP-VYBAVENOST ZÁKLADNÍCH ŠKOL4370/06_16_075/CLLD_15_01_1201052630006_16_075Uzavřená2019-10-31MAS Hrubý Jeseník, z.s.
2.výzva MAS Hrušovansko-IROP-Školství0338/06_16_075/CLLD_16_02_002514010006_16_075Uzavřená2019-09-30MAS Hrušovansko, z. s.
2.výzva MAS Hustopečsko-IROP-Sociální služby4183/06_16_072/CLLD_16_02_015719230006_16_072Uzavřená2019-04-03MAS Hustopečsko, z. s.
2.výzva MAS Jablunkovsko-IROP-Podpora rozvoje infrastruktury pro sociální podnikání2004/06_16_074/CLLD_15_01_089397895006_16_074Uzavřená2017-06-30MAS Jablunkovsko, z. s.
2.výzva MAS Jemnicko-IROP-Technika IZS0049/06_16_076/CLLD_16_01_167200000006_16_076Uzavřená2018-06-18Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.
2.výzva MAS Jihozápad-IROP-Vzdělávání0240/06_16_075/CLLD_17_03_021421053006_16_075Uzavřená2018-11-23MAS Jihozápad o.p.s.
2.výzva MAS Jižní Haná-IROP-Infrastruktura pro předškolní vzdělávání a základní školy2096/06_16_075/CLLD_16_01_110603158006_16_075Uzavřená2018-02-12Jižní Haná o. p. s.
2.výzva MAS Karlštejnsko-IROP-Dopravní infrastruktura7263/06_16_038/CLLD_16_01_1501869910006_16_038Uzavřená2019-05-31MAS Karlštejnsko, z.ú.
2.výzva MAS KJH-IROP-OCHRANA ŽIVOTŮ, ZDRAVÍ A MAJETKU4047/06_16_076/CLLD_17_03_003471574006_16_076Pozastavená2018-06-15Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s.
2.výzva MAS KLS-IROP- Cyklodoprava0169/06_16_038/CLLD_16_02_054400000006_16_038Uzavřená2018-08-31Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s.
2.výzva MAS Kraj živých vod-IROP-vzdělávání2087/06_16_075/CLLD_16_02_0331052630006_16_075Uzavřená2018-02-28MAS Kraj živých vod, z.s.
2.výzva MAS Krajina srdce-IROP-PODPORA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ1316/06_16_075/CLLD_16_01_153210528006_16_075Uzavřená2019-05-02MAS Krajina srdce, z.s.
2.Výzva MAS Královská stezka - OPZ - Rodina a mladí I.2175/03_16_047/CLLD_15_01_235263400003_16_047Uzavřená2017-11-16Královská stezka o.p.s.
2.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA-IROP-DOPRAVA5071/06_16_038/CLLD_15_01_235842105006_16_038Uzavřená2017-11-20Královská stezka o.p.s.
2.výzva MAS Krkonoše-IROP-Sociální a návazné služby5193/06_16_072/CLLD_17_03_011835300006_16_072Uzavřená2019-06-30Místní akční skupina Krkonoše, z. s.
2.výzva MAS Krušné hory-IROP-Vzdělávání I.0022/06_16_075/CLLD_16_01_021526316006_16_075Uzavřená2017-07-26MAS Krušné hory, o.p.s.
2.výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu-IROP-Zájmové, mimoškolní a celoživotní vzdělávání0254/06_16_075/CLLD_16_01_079421053006_16_075Uzavřená2019-02-01Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.
2.výzva MAS Labské skály z.s.-IROP-Bezpečně pěšky, na kole i veřejnou dopravou1036/06_16_038/CLLD_15_01_184631579006_16_038Uzavřená2017-08-31MAS Labské skály, z.s.
2.výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Komunitní centra I.2025/06_16_072/CLLD_16_01_028258000006_16_072Uzavřená2017-10-01Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.
2.výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP-Cyklodoprava3079/06_16_038/CLLD_16_01_128952151006_16_038Uzavřená2018-01-12MAS Lašsko, z. s.
2.výzva MAS LEADER-Loucko, z.s.-IROP-Zvyšování atraktivity památek1027/06_16_073/CLLD_16_02_109100000006_16_073Uzavřená2018-05-31MAS LEADER - Loucko, z. s.
2.výzva MAS Lednicko-valtický areál, z.s.-IROP - BEZPEČNOST V DOPRAVĚ2181/06_16_038/CLLD_16_01_1571052630006_16_038Uzavřená2018-09-14MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
2.výzva MAS Lípa pro venkov-IROP- Hasiči3051/06_16_076/CLLD_15_01_1101263160006_16_076Uzavřená2018-07-04Lípa pro venkov z.s.
2.Výzva MAS Litomyšlsko-IROP-Podmínky pro místní vzdělávání II.2151/06_16_075/CLLD_16_01_103842105006_16_075Uzavřená2018-05-18MAS Litomyšlsko o.p.s.
2.výzva MAS Luhačovské Zálesí-IROP-Infrastruktura základních škol4089/06_16_075/CLLD_16_01_127823368006_16_075Uzavřená2018-02-28Luhačovské Zálesí, o.p.s.
2.Výzva MAS Lužnice-IROP-Infrastruktura pro sociální začleňování0050/06_16_072/CLLD_16_01_0571077820006_16_072Uzavřená2017-12-22MAS Lužnice, z.s.
2.výzva MAS Mezi Hrady-IROP-Mateřské školky0266/06_16_075/CLLD_16_02_108740000006_16_075Uzavřená2019-02-28MAS Mezi Hrady, z.s.
2.Výzva MAS Mezi Úpou a Metují-IROP- Infrastruktura ve vzdělávání3189/06_16_075/CLLD_16_01_129600000006_16_075Uzavřená2018-08-27Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z. s.
2.výzva MAS Mezilesí, z.s.-IROP- Vzdělávání4295/06_16_075/CLLD_16_02_102772923006_16_075Uzavřená2019-02-28Místní akční skupina Mezilesí, z.s.
2.výzva MAS Mikulovsko-IROP-Rozvoj infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb a opatření vedoucí k sociální inkluzi0344/06_16_072/CLLD_16_02_112200000006_16_072Uzavřená2020-12-30MAS Mikulovsko o.p.s.
2.výzva MAS Mladoboleslavský venkov-IROP-Bezpečná doprava3210/06_16_038/CLLD_16_02_079904000006_16_038Uzavřená2018-12-14Dolní Pojizeří z.ú.
2.výzva MAS MOHELNICKO-IROP-Kvalita a dostupnost sociálních služeb-I.2021/06_16_072/CLLD_16_01_067315800006_16_072Uzavřená2017-09-05MAS Mohelnicko, z.s.
2.výzva MAS Mohelnicko-OPZ-Prorodinná opatření-I2124/03_16_047/CLLD_16_01_067100000003_16_047Uzavřená2017-09-05MAS Mohelnicko, z.s.
2.výzva MAS Moravská brána-IROP-Sociální služby3019/06_16_072/CLLD_15_01_032153368006_16_072Uzavřená2017-06-30MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.
2.Výzva MAS Moravská cesta-IROP-Podpora školství v regionu5003/06_16_075/CLLD_15_01_0041500000006_16_075Uzavřená2017-04-28MAS Moravská cesta, z. s.
2.VÝZVA MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko-IROP-Sociální bydlení1013/06_18_107/CLLD_16_01_0051100000006_18_107Uzavřená2018-11-26MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
2.výzva MAS Moravský kras-IROP-Doprava0037/06_16_038/CLLD_15_01_2291105260006_16_038Uzavřená2017-09-18MAS Moravský kras z.s.
2.výzva MAS MOST Vysočiny-IROP-ŘÍZENÍ RIZIK2062/06_16_076/CLLD_17_03_036362254006_16_076Uzavřená2018-09-18
2.Výzva MAS NAD ORLICÍ-IROP-Zájmové a celoživotní vzdělávání I3057/06_16_075/CLLD_16_01_062436152006_16_075Uzavřená2017-10-31NAD ORLICÍ, o.p.s.
2.výzva MAS Nad Prahou-IROP-Formální i zájmové vzdělávání po celý život2275/06_16_075/CLLD_16_02_0032000000006_16_075Uzavřená2019-02-13MAS Nad Prahou o.p.s.
2.výzva MAS Naděje o.p.s.-IROP-Podpora sociálních služeb a komunitních center-investice1052/06_16_072/CLLD_16_01_151605263006_16_072Uzavřená2018-04-11MAS Naděje o.p.s.
2.výzva MAS OPAVSKO-IROP-ZVÝŠENÍ PODÍLU UDRŽITELNÝCH FOREM DOPRAVY 20173030/06_16_038/CLLD_15_01_263757895006_16_038Uzavřená2017-06-23Místní akční skupina Opavsko z.s.
2.Výzva MAS Opavsko-OPŽP-Realizace sídelní zeleně 20194153/05_18_128/CLLD_15_01_263599499005_18_128Otevřená2020-01-06Místní akční skupina Opavsko z.s.
2.výzva MAS ORLICKO-IROP-Infrastruktura sociálních služeb I.8009/06_16_072/CLLD_15_01_065802092006_16_072Uzavřená2017-05-02MAS ORLICKO, z.s.
2.výzva MAS OZJ-IROP-Stabilizace sítě škol a rozvoj vzdělávacích zařízení3248/06_16_075/CLLD_15_01_126449847006_16_075Uzavřená2019-01-31Otevřené zahrady Jičínska z. s.
2.výzva MAS Partnerství venkova-IROP-Budování a rekonstrukce cyklostezek včetně doprovodné infrastruktury0221/06_16_038/CLLD_16_01_096315833006_16_038Uzavřená2018-12-14MAS Partnerství venkova, z. s.
2.výzva MAS Ploština-IROP-Podpora sociálního bydlení1084/06_16_072/CLLD_16_01_091190000006_16_072Uzavřená2018-04-03MAS Ploština, z. s.
2.výzva MAS Pobeskydí-IROP-Infrastruktura sociálních služeb a začleňování I.1018/06_16_072/CLLD_15_01_228526316006_16_072Uzavřená2017-07-03MAS Pobeskydí, z. s.
2.výzva MAS PODBRDSKO-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání4172/06_16_075/CLLD_16_01_0361012250006_16_075Uzavřená2018-08-31MAS PODBRDSKO, z.s.
2.výzva MAS Podbrněnsko-IROP-Investice do vzdělávání-I.4034/06_16_075/CLLD_15_01_2811433030006_16_075Uzavřená2017-09-22Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek
2.výzva MAS Podchlumí-IROP-Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb2051/06_16_072/CLLD_16_01_053336316006_16_072Uzavřená2018-01-31MAS Podchlumí, z. s.
2.výzva MAS Podhorácko-IROP-Komunitní centra-místa života0045/06_16_072/CLLD_16_01_09363157806_16_072Uzavřená2017-12-31Podhorácko, o.p.s.
2.výzva MAS Podhostýnska, z.s.-IROP- Hasičské vybavení6042/06_16_076/CLLD_16_01_088250000006_16_076Uzavřená2018-11-09Místní akční skupina Podhostýnska, z. s.
2.výzva MAS Podhůří Železných hor-IROP-Zvyšování bezpečnosti dopravy3093/06_16_038/CLLD_16_01_030200000006_16_038Uzavřená2018-03-02Podhůří Železných hor o.p.s.
2.výzva MAS Podještědí-IROP-Bezpečnost dopravy1150/06_16_038/CLLD_16_02_105684211006_16_038Uzavřená2018-08-17Místní akční skupina Podještědí, z.s.
2.výzva MAS PODLIPANSKO-IROP-1.1 Doprava9116/06_16_038/CLLD_15_01_0991409810006_16_038Uzavřená2018-10-02MAS Podlipansko, o.p.s.
2.výzva MAS Podřipsko-IROP-Budování kapacit MŠ a ZŠ a jejich modernizace4081/06_16_075/CLLD_16_02_0571938740006_16_075Uzavřená2017-12-20Místní akční skupina Podřipsko, z.s.
2.výzva MAS Podřipsko-IROP-Budování kapacit MŠ a ZŠ a jejich modernizace0089/06_16_038/CLLD_16_02_0571938740006_16_038Zrušená2017-12-18Místní akční skupina Podřipsko, z.s.
2.výzva MAS POHODA-IROP-Infrastruktura ZŠ I2030/06_16_075/CLLD_15_01_071736842006_16_075Uzavřená2017-09-29Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
2.výzva MAS POLIČSKO z.s.-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb - O CLLD 3 -I6034/06_16_072/CLLD_15_01_242352632006_16_072Uzavřená2017-10-07MAS POLIČSKO z.s.
2.výzva MAS Pomalší-IROP-Infrastruktura základních a mateřských škol0241/06_16_075/CLLD_17_03_038547368006_16_075Uzavřená2018-11-16
2.výzva MAS Posázaví-IROP- Bezpečná cesta nejen do školy5165/06_16_038/CLLD_16_02_0901810230006_16_038Uzavřená2018-07-09Posázaví o.p.s.
2.výzva MAS Pošumaví-IROP-Kulturní památky4013/06_16_073/CLLD_15_01_2712105260006_16_073Uzavřená2017-09-30Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek
2.výzva MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s.-IROP-Sociální začleňování a služby1004/06_16_072/CLLD_15_01_095526316006_16_072Uzavřená2017-05-19Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
2.výzva MAS Prostějov venkov-IROP-sociální bydlení-O2 Investice do sociální infrastruktury-I.2001/06_16_072/CLLD_15_01_207915790006_16_072Uzavřená2017-07-14Prostějov venkov o.p.s.
2.Výzva MAS Radbuza-IROP-Sociální bydlení (I.)0238/03_16_047/CLLD_16_01_100100000003_16_047Zrušená2018-01-08MAS Radbuza, z.s.
2.Výzva MAS Radbuza-IROP-Sociální bydlení (I.)0047/06_16_072/CLLD_16_01_100105263006_16_072Uzavřená2018-01-08MAS Radbuza, z.s.
2.výzva MAS Radbuza-OPZ-Podpora sociálních a návazných služeb (I.)0112/03_16_047/CLLD_16_01_100100000003_16_047Uzavřená2017-06-30MAS Radbuza, z.s.
2.výzva MAS Rakovnicko-IROP-Vzdělávání6129/06_16_075/CLLD_16_02_0204211790006_16_075Uzavřená2018-05-30Rakovnicko o. p. s.
2.výzva MAS Region HANÁ-IROP-Bezpečnost dopravy9105/06_16_038/CLLD_15_01_2791052630006_16_038Uzavřená2018-01-15Region HANÁ, z. s.
2.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální podnikání-I0013/06_16_074/CLLD_15_01_261270000006_16_074Uzavřená2017-10-17MAS Region Kunětické hory, z.s.
2.výzva MAS Region Pošembeří-IROP-Vzdělávání 025180/06_16_075/CLLD_16_02_0221946560006_16_075Uzavřená2018-12-14Region Pošembeří o.p.s.
2.výzva MAS Regionu Poodří-IROP-Sociální infrastruktura1006/06_16_072/CLLD_15_01_0161052630006_16_072Uzavřená2017-05-31MAS Regionu Poodří, z.s.
2.výzva MAS Říčansko-IROP-Sociální služby 20173037/06_16_072/CLLD_16_02_004210526006_16_072Uzavřená2017-12-12MAS Říčansko o.p.s.
2.výzva MAS Rokytná-IROP-INVESTICE DO KAPACIT A KVALITY ŠKOL A ŠKOLEK I.1262/06_16_075/CLLD_17_03_035526313006_16_075Uzavřená2019-03-29
2.výzva MAS Rozkvět-IROP-PRORODINNÉ SLUŽBY1046/06_16_075/CLLD_15_01_266300000006_16_075Uzavřená2017-09-10MAS Rozkvět, z.s.
2.výzva MAS Rožnovsko-IROP-DOPRAVA1158/06_16_038/CLLD_16_01_004270000006_16_038Uzavřená2018-06-25Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
2.výzva MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z. s.-IROP-Cyklostezky-I0284/06_16_038/CLLD_16_02_0811382860006_16_038Uzavřená2019-05-31MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.
2.výzva MAS Rozvoj Krnovska-IROP-Podpora sociálním podnikům3029/06_16_074/CLLD_16_01_117411700006_16_074Uzavřená2018-10-01Rozvoj Krnovska o.p.s.
2.výzva MAS Rozvoj Tanvaldska-IROP-Bezpečnost dopravy2151/06_16_038/CLLD_16_01_106842105006_16_038Uzavřená2018-08-17Rozvoj Tanvaldska z.s.
2.výzva MAS SCHP-IROP-Zázemí pro vzdělávání I.10085/06_16_075/CLLD_16_01_1702061060006_16_075Uzavřená2018-02-09Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.
2.výzva MAS Sdružení Růže-IROP-Sociální infrastruktura 10028/06_16_072/CLLD_15_01_238443542006_16_072Uzavřená2017-09-28MAS Sdružení Růže z.s.
2.výzva MAS Sdružení SPLAV-IROP-Výchova a vzdělávání-investice I.3071/06_16_075/CLLD_15_01_036421053006_16_075Uzavřená2017-11-30Sdružení SPLAV, z.s.
2.výzva MAS Sdružení Západní Krušnohoří-IROP- Podpora infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání1190/06_16_075/CLLD_15_01_125739342006_16_075Uzavřená2019-01-31MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
2.výzva MAS Sedlčansko - IROP - Infrastruktura vzdělávání0121/06_16_072/CLLD_16_01_099360853006_16_072Zrušená2018-09-30MAS Sedlčansko, o.p.s.
2.výzva MAS Sedlčansko-IROP-Infrastruktura vzdělávání2195/06_16_075/CLLD_16_01_099400000006_16_075Uzavřená2018-09-30MAS Sedlčansko, o.p.s.
2.výzva MAS SERVISO-IROP-Bezpečné komunikace pro pěší a cyklisty6128/06_16_038/CLLD_16_01_0482800000006_16_038Uzavřená2018-09-30SERVISO, o. p. s.
2.výzva MAS Šipka-IROP-Vzdělávání I.3053/06_16_075/CLLD_15_01_117610526006_16_075Uzavřená2017-11-14Místní akční skupina Šipka, z. s.
2.výzva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.-IROP-Dopravní automobily IZS3002/06_16_076/CLLD_15_01_026221053006_16_076Uzavřená2017-09-13MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
2.výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s.-IROP - Mateřské školy1208/06_16_075/CLLD_17_03_0011263160006_16_075Uzavřená2019-01-15MAS Slavkovské bojiště, z.s.
2.výzva MAS Slezská brána-IROP-Doprava 1.4217/06_16_038/CLLD_16_02_0841772980006_16_038Uzavřená2018-11-19MAS Slezská brána, z. s.
2.výzva MAS Sokolovsko-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a opatření vedoucí k sociální inkluzi"3002/06_16_072/CLLD_15_01_0641200000006_16_072Uzavřená2017-04-19MAS Sokolovsko o.p.s.
2.VÝZVA MAS Společná CIDLINA-IROP-Bezpečně do škol a zaměstnání I.4046/06_16_038/CLLD_15_01_2401263160006_16_038Uzavřená2017-11-17Společná CIDLINA, z.s.
2.výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka-IROP-Územní studie0006/06_16_058/CLLD_16_01_08652631506_16_058Uzavřená2018-01-31Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.
2.výzva MAS Staroměstsko-IROP-Rozvoj školství a vzdělávání-ZŠ1147/06_16_075/CLLD_16_01_109315790006_16_075Uzavřená2018-05-04MAS Staroměstsko, z.s.
2.výzva MAS Šternbersko-IROP-Infrastruktura předškolního vzdělávání1070/06_16_075/CLLD_16_02_110315789006_16_075Uzavřená2018-01-31MAS Šternbersko o.p.s.
2.výzva MAS Stolové hory-IROP-Bezpečnost dopravy - I4087/06_16_038/CLLD_16_01_092473684006_16_038Uzavřená2018-02-28Místní akční skupina Stolové hory, z. s.
2.výzva MAS Strakonicko-IROP-Podpora vzdělávání v ZŠ3175/06_16_075/CLLD_16_02_068836000006_16_075Uzavřená2018-07-31MAS Strakonicko, z.s.
2.výzva MAS Strážnicko-IROP-Infrastruktura ZŠ, neformáílní vzdělávání5274/06_16_075/CLLD_16_01_0901030000006_16_075Uzavřená2019-05-30MAS Strážnicko, z.s.
2.výzva MAS Střední Haná-IROP-Stanice IZS1058/06_16_076/CLLD_16_01_07427368006_16_076Uzavřená2018-10-04Střední Haná, o.p.s.
2.výzva MAS Střední Polabí-IROP-Základní-školy2167/06_16_075/CLLD_17_03_033500000006_16_075Uzavřená2018-09-14MAS - Střední Polabí, z. s.
2.výzva MAS Střední Povltaví-IROP-Zlepšení kvality vzdělávání15258/06_16_075/CLLD_16_01_0941083000006_16_075Uzavřená2018-12-31Místní akční skupina Střední Povltaví z. s.
2.výzva MAS Střední Vsetínsko, z.s.-IROP-Kvalitní vzdělávání4149/06_16_075/CLLD_16_01_148667900006_16_075Uzavřená2018-08-31MAS Střední Vsetínsko, z. s.
2.výzva MAS Šumavsko-IROP-Rozvoj sociálních služeb0031/06_16_072/CLLD_15_01_114421053006_16_072Uzavřená2017-09-11MAS Šumavsko, z.s.
2.výzva MAS Šumperský venkov-IROP-Bezpečnost dopravy4100/06_16_038/CLLD_16_02_106736842006_16_038Uzavřená2018-02-14MAS Šumperský venkov, z. s.
2.výzva MAS Šumperský venkov-IROP-Bezpečnost dopravy0301/03_16_047/CLLD_16_02_106003_16_047Zrušená2021-12-31MAS Šumperský venkov, z. s.
2.výzva MAS svatého Jana z Nepomuku-IROP-Budování zázemí pro komunitní aktivity1082/06_16_072/CLLD_16_02_010421052006_16_072Uzavřená2018-04-13Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, z.s.
2.výzva MAS Svatojiřský les-IROP- Doprava8229/06_16_038/CLLD_16_02_0051096710006_16_038Uzavřená2019-07-31Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.
2.Výzva MAS Svatováclavsko-IROP-Bezpečná doprava-SC 1.24074/06_16_038/CLLD_16_02_091552884006_16_038Uzavřená2017-11-27MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
2.výzva MAS Světovina-IROP-Sociální bydlení1029/06_18_107/CLLD_16_01_119684210006_18_107Uzavřená2019-02-28MAS Světovina o.p.s.
2.výzva MAS SVITAVA-IROP-Bezpečnost v území MAS1003/06_16_076/CLLD_16_01_04952632006_16_076Uzavřená2017-09-15Místní akční skupina Svitava z. s.
2.výzva MAS Telčsko-IROP-Investujeme do oprav a oživení památek na území MAS Telčsko1028/06_16_073/CLLD_16_01_026256293006_16_073Uzavřená2018-11-15Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, z. s.
2.výzva MAS Třeboňsko o.p.s.-IROP-Bezpečná a udržitelná doprava5111/06_16_038/CLLD_16_01_0521052630006_16_038Uzavřená2018-03-31Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
2.výzva MAS Třešťsko-IROP-Bezpečnost1041/06_16_038/CLLD_15_01_265810526006_16_038Uzavřená2017-08-07Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s.
2.výzva MAS Uničovsko-IROP- Bezpečnost obyvatel v dopravě2019/06_16_038/CLLD_15_01_2601650000006_16_038Uzavřená2018-04-10MAS Uničovsko, o.p.s.
2.výzva MAS Valašsko - Horní Vsacko-IROP-Hasiči - naše pomoc3068/06_16_076/CLLD_16_01_003342433006_16_076Uzavřená2018-10-31Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, z.s.
2.výzva MAS Via rustica-IROP-Podpora sociálního bydlení1045/06_18_107/CLLD_16_02_070500000006_18_107Uzavřená2019-09-16Via rustica z.s.
2.výzva MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko-IROP-A2 IZS - řízení rizik3015/06_16_076/CLLD_16_01_135421053006_16_076Uzavřená2017-10-31MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.
2.výzva MAS Vizovicko a Slušovicko - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření1067/05_18_127/CLLD_16_02_069875000005_18_127Modifikovaná2019-11-29MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
2.výzva MAS Vizovicko a Slušovicko-IROP-Vzdělávání5246/06_16_075/CLLD_16_02_069509529006_16_075Uzavřená2019-03-31MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
2.výzva MAS Vladař-IROP-Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání I. (IROP4)0027/06_16_074/CLLD_15_01_146736842006_16_074Uzavřená2018-02-21MAS Vladař o.p.s.
2.výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora a rozvoj sociální služby (OPZ3) na území MAS Vladař I.2305/03_16_047/CLLD_15_01_146150000003_16_047Uzavřená2019-04-01MAS Vladař o.p.s.
2.výzva MAS Vltava-IROP- Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání2162/06_16_075/CLLD_16_01_120631579006_16_075Uzavřená2018-06-04MAS VLTAVA, z.s.
2.výzva MAS Vodňanská ryba,z.s.-IROP-Sociální podnikání1054/06_16_074/CLLD_16_01_07393085006_16_074Uzavřená2018-09-15MAS Vodňanská ryba, z.s.
2.výzva MAS Východní Slovácko-IROP-Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - I.4094/06_16_075/CLLD_16_01_1371887330006_16_075Uzavřená2018-03-31MAS Východní Slovácko, z.s.
2.výzva MAS Vyhlídky-IROP-Dostupná kvalitní předškolní výchova1126/06_16_075/CLLD_16_02_053595000006_16_075Uzavřená2018-06-26MAS Vyhlídky,z.s.
2.Výzva MAS Vyškovsko, z.s.-IROP-Doprava a bezpečnost4258/06_16_038/CLLD_16_02_0191291410006_16_038Uzavřená2019-03-31MAS Vyškovsko, z.s.
2.výzva MAS Zálabí-IROP-Bezpečnost dopravy1177/06_16_038/CLLD_16_02_103300000006_16_038Uzavřená2018-09-15Místní akční skupina Zálabí, z. s.
2.výzva MAS Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko, z.s.-IROP- Vzdělávání3285/06_16_075/CLLD_16_01_015421053006_16_075Uzavřená2019-04-01Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.
2.výzva MAS Zlatá cesta, o.p.s.,-IROP-Infrastruktura pro MŠ - I.1157/06_16_075/CLLD_17_03_016210527006_16_075Uzavřená2018-06-22MAS Zlatá cesta, o.p.s.
2.Výzva MAS Znojemské vinařství-IROP-Rozvíjet vzdělávání2294/06_16_075/CLLD_15_01_069789474006_16_075Uzavřená2019-03-29MAS Znojemské vinařství, z.s.
2.výzva MAS ŽR-IROP-Ochrana regionu1010/06_16_076/CLLD_15_01_258274523006_16_076Uzavřená2017-09-30MAS Železnohorský region, z.s.
2.Výzva MAS Zubří země,o.p.s.-OPZ-Podpora aktivit v rámci sociálních služeb a sociálního začleňování-(I.)0187/03_16_047/CLLD_15_01_046500000003_16_047Uzavřená2017-12-20MAS Zubří země, o.p.s.
2.Výzva MAS Zubří země-IROP-Sociální infrastruktura I.1013/06_16_072/CLLD_15_01_046315790006_16_072Uzavřená2017-06-23MAS Zubří země, o.p.s.
2.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka, o.p.s.-OPZ-Podpora zaměstnanosti-I.2073/03_16_047/CLLD_15_01_144592800003_16_047Uzavřená2017-05-30MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s.
2.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka-IROP-Podpora kvality a dostupnosti infrastruktury vzdělávání a celoživotního učení5018/06_16_075/CLLD_15_01_144987810006_16_075Uzavřená2017-06-08MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s.
2.výzva Místní akční skupina Boskovicko PLUS-IROP- Rozvoj vzdělávání3141/06_16_075/CLLD_16_01_0291155000006_16_075Uzavřená2018-06-12Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z. s.
2.výzva Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.-IROP-Komunitní centra a sociální služby2135/06_16_072/CLLD_16_01_0602622520006_16_072Uzavřená2018-10-29Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.
2.výzva Místní akční skupina Hlinecko, z.s.-IROP 3-Komunitní a sociální infrastruktura1071/06_16_072/CLLD_15_01_264568421006_16_072Uzavřená2018-02-23Místní akční skupina Hlinecko, z. s.
2.výzva OPS pro Český ráj-IROP-IZS3017/06_16_076/CLLD_16_01_0831638320006_16_076Uzavřená2017-10-13Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
2.výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Zaměstnanost I.1174/03_16_047/CLLD_16_01_083350000003_16_047Uzavřená2017-10-20Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
2.výzva Oslavka,o.p.s.-IROP-památky1024/06_16_073/CLLD_15_01_26252631506_16_073Uzavřená2018-05-04OSLAVKA o.p.s.
2.výzva-LAG PODRALSKO-IROP-CYKLODOPRAVA I1050/06_16_038/CLLD_15_01_104315790006_16_038Uzavřená2017-10-31LAG Podralsko z. s.
2.Výzva_OPZ_MAS Podchlumí_SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ2273/03_16_047/CLLD_16_01_053400000003_16_047Uzavřená2018-03-15MAS Podchlumí, z. s.
20. výzva MAS SERVISO - OPZ -Zvýšení zaměstnavatelnosti občanů prostřednictvím zvyšování jejich kompetencí a mezisektorové spolupráce4809/03_16_047/CLLD_16_01_048254725003_16_047Uzavřená2019-12-31SERVISO, o. p. s.
20.výzva MAS Český les-IROP-Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center a sociálního bydlení (IV.)1254/06_16_072/CLLD_15_01_086370000006_16_072Uzavřená2019-10-31MAS Český les, z. s.
20.výzva MAS Lašsko, z.s.-IROP-Doprava7477/06_16_038/CLLD_16_01_1281340000006_16_038Uzavřená2020-07-12MAS Lašsko, z. s.
20.výzva MAS OPAVSKO-IROP-VZDĚLÁVÁNÍ 20206461/06_16_075/CLLD_15_01_263541766006_16_075Uzavřená2020-06-30Místní akční skupina Opavsko z.s.
20.výzva MAS Pošumaví-IROP-Kulturní památky1068/06_16_073/CLLD_15_01_271400000006_16_073Uzavřená2020-05-31Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek
20.výzva MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s.-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení V.4441/06_16_075/CLLD_15_01_095721513006_16_075Uzavřená2020-06-01Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
20.výzva MAS Sdružení SPLAV-IROP-Výchova a vzdělávání-investice IV.2448/06_16_075/CLLD_15_01_036559072006_16_075Uzavřená2020-06-07Sdružení SPLAV, z.s.
20.výzva MAS Strakonicko-IROP-Podpora komunitních center II1299/06_16_072/CLLD_16_02_068698000006_16_072Uzavřená2020-10-31MAS Strakonicko, z.s.
20.výzva MAS Vyhlídky-IROP-Dostupná kvalitní předškolní výchova III1379/06_16_075/CLLD_16_02_053303479006_16_075Uzavřená2020-02-29MAS Vyhlídky,z.s.
20.Výzva NAD ORLICÍ-IROP-Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu IV1415/06_16_075/CLLD_16_01_062217263006_16_075Uzavřená2020-01-31NAD ORLICÍ, o.p.s.
21. výzva MAS SERVISO - OPZ - Podpora sociálního podnikání2B09/03_16_047/CLLD_16_01_048600000003_16_047Uzavřená2019-12-31SERVISO, o. p. s.
21.výzva MAS Český les-IROP-Zajištění dostatečné dopravní obslužnosti a bezpečnosti s využitím udržitelných forem dopravy (IV.)0376/06_16_038/CLLD_15_01_086320000006_16_038Uzavřená2019-11-22MAS Český les, z. s.
21.výzva MAS Lašsko, z.s.-IROP-Sociální infrastruktura-Sociální služby3357/06_16_072/CLLD_16_01_128585372006_16_072Otevřená2021-06-11MAS Lašsko, z. s.
21.výzva MAS Pošumaví-IROP-Rozvoj sociálních služeb1351/06_16_072/CLLD_15_01_2711038980006_16_072Uzavřená2021-01-31Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek
21.výzva MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s.-IROP-Podpora složek IZS III.0122/06_16_076/CLLD_15_01_095500000006_16_076Uzavřená2020-06-01Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
21.výzva MAS Sdružení SPLAV-IROP-Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje III.1018/06_16_058/CLLD_15_01_03631578906_16_058Uzavřená2020-06-07Sdružení SPLAV, z.s.
21.výzva MAS Strakonicko-IROP-Vznik a rozvoj systému sociálního bydlení II0057/06_18_107/CLLD_16_02_068215000006_18_107Otevřená2020-09-30MAS Strakonicko, z.s.
21.výzva MAS Vyhlídky-IROP_Střední školy III2382/06_16_075/CLLD_16_02_053535544006_16_075Uzavřená2020-01-31MAS Vyhlídky,z.s.
21.Výzva NAD ORLICÍ-IROP-Komunitní centra III4274/06_16_072/CLLD_16_01_062657895006_16_072Uzavřená2020-01-31NAD ORLICÍ, o.p.s.
22.výzva MAS Český les-IROP-Pořízení specializované techniky a věcných prostředků III.0111/06_16_076/CLLD_15_01_086110000006_16_076Uzavřená2019-11-22MAS Český les, z. s.
22.výzva MAS NAD ORLICÍ-IROP-Bezpečná cesta IV4440/06_16_038/CLLD_16_01_062216964006_16_038Uzavřená2020-04-07NAD ORLICÍ, o.p.s.
22.výzva MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s.-IROP-Územní plánování II.1017/06_16_058/CLLD_15_01_095134480006_16_058Uzavřená2020-06-01Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
22.výzva MAS Sdružení SPLAV-IROP-Ekologická a bezpečná doprava V1557/06_16_038/CLLD_15_01_036349161006_16_038Uzavřená2021-01-24Sdružení SPLAV, z.s.
22.výzva MAS Vyhlídky-IROP-Ochrana zdraví a majetku obyvatel II2110/06_16_076/CLLD_16_02_053540000006_16_076Uzavřená2020-02-29MAS Vyhlídky,z.s.
22.výzva MAS Vyhlídky-IROP-Ochrana zdraví a majetku obyvatel II0115/06_16_076/CLLD_16_02_053006_16_076Zrušená2019-12-31MAS Vyhlídky,z.s.
23.výzva MAS Český les-IROP-Rozvíjení kvality infrastruktury pro vzdělávání a zefektivnění její dostupnosti V.0458/06_16_075/CLLD_15_01_086128203006_16_075Uzavřená2020-05-10MAS Český les, z. s.
23.výzva MAS Lašsko,z.s.-IROP-Bezpečnost dopravy2586/06_16_038/CLLD_16_01_128161545006_16_038Otevřená2021-06-11MAS Lašsko, z. s.
23.Výzva MAS NAD ORLICÍ-IROP-Kvalitní vzdělávání na školách VI8470/06_16_075/CLLD_16_01_062819800006_16_075Uzavřená2020-08-28NAD ORLICÍ, o.p.s.
23.výzva MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s.-IROP-Bezpečná doprava V5601/06_16_038/CLLD_15_01_095175810006_16_038Otevřená2021-08-31Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
23.výzva MAS Strakonicko-IROP-Infrastruktura pro sociální péči a služby III3361/06_16_072/CLLD_16_02_068200520006_16_072Zaregistrovaná2021-08-13MAS Strakonicko, z.s.
23.výzva MAS Vyhlídky-IROP-Neformální vzdělávání IV1430/06_16_075/CLLD_16_02_053100000006_16_075Uzavřená2020-02-28MAS Vyhlídky,z.s.
23.výzva MAS Vyhlídky-IROP-Podpora rozvoje komunitních center II0255/06_16_072/CLLD_16_02_053298440006_16_072Zrušená2019-12-31MAS Vyhlídky,z.s.
24. výzva MAS NAD ORLICÍ?IROP?Bezpečná cesta V0547/06_16_038/CLLD_16_01_062006_16_038Zrušená2022-10-31NAD ORLICÍ, o.p.s.
24.výzva MAS Český les-IROP-Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center V.0294/06_16_072/CLLD_15_01_086500000006_16_072Uzavřená2020-05-10MAS Český les, z. s.
24.výzva MAS Sdružení SPLAV-IROP-Sociální služby a komunity-investice V.1348/06_16_072/CLLD_15_01_036164156006_16_072Uzavřená2021-01-24Sdružení SPLAV, z.s.
24.výzva MAS Vyhlídky-IROP-Bezpečnost dopravy II3429/06_16_038/CLLD_16_02_053300000006_16_038Uzavřená2020-06-30MAS Vyhlídky,z.s.
24.Výzva NAD ORLICÍ-ROP-Bezpečná cesta V4546/06_16_038/CLLD_16_01_062368430006_16_038Uzavřená2020-12-04NAD ORLICÍ, o.p.s.
25.výzva MAS Český les-IROP-Zajištění dostatečné dopravní obslužnosti a bezpečnosti s využitím udržitelných forem dopravy V.0453/06_16_038/CLLD_15_01_086320000006_16_038Uzavřená2020-05-10MAS Český les, z. s.
25.Výzva MAS NAD ORLICÍ-IROP-Komunitní centra IV2342/06_16_072/CLLD_16_01_062300000006_16_072Uzavřená2020-12-10NAD ORLICÍ, o.p.s.
25.výzva MAS Vyhlídky-IROP-Základní školy IV2454/06_16_075/CLLD_16_02_053538582006_16_075Uzavřená2020-06-30MAS Vyhlídky,z.s.
26.výzva MAS Český les-IROP-Pořízení specializované techniky a věcných prostředků IV.0125/06_16_076/CLLD_15_01_086110000006_16_076Uzavřená2020-05-10MAS Český les, z. s.
26.výzva MAS NAD ORLICÍ-IROP-Kvalitní sociální služby IV1343/06_16_072/CLLD_16_01_06283000006_16_072Uzavřená2020-12-10NAD ORLICÍ, o.p.s.
26.výzva MAS Vyhlídky-IROP-Bezpečnost dopravy III2514/06_16_038/CLLD_16_02_053303798006_16_038Uzavřená2020-09-17MAS Vyhlídky,z.s.
27. výzva MAS Český les-IROP-Zajištění dostatečné dopravní obslužnosti a bezpečnosti s využitím udržitelných forem dopravy VI.1511/06_16_038/CLLD_15_01_0861058200006_16_038Uzavřená2020-09-30MAS Český les, z. s.
27.výzva MAS NAD ORLICÍ-IROP-Na kole do práce a do školy III1551/06_16_038/CLLD_16_01_062150000006_16_038Uzavřená2020-12-16NAD ORLICÍ, o.p.s.
27.výzva MAS Vyhlídky-IROP-Bezpečnost dopravy IV2550/06_16_038/CLLD_16_02_053199964006_16_038Uzavřená2021-01-13MAS Vyhlídky,z.s.
2_MAS Horňácko a Ostrožsko_OPZ_Prorodinná opatření3718/03_16_047/CLLD_15_01_170792829003_16_047Uzavřená2018-11-02MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.
2_MAS Krkonoše_OPZ_Sociální práce2A36/03_16_047/CLLD_17_03_011693600003_16_047Uzavřená2019-11-29Místní akční skupina Krkonoše, z. s.
2_MAS Krkonoše_OPZ_Sociální práce0A37/03_16_047/CLLD_17_03_011003_16_047Zrušená2020-06-30Místní akční skupina Krkonoše, z. s.
3 Výzva MAS Rýmařovsko OPŽP ÚSES a protierozní opatření0106/05_18_127/CLLD_15_01_021525000005_18_127Otevřená2020-01-06RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
3. OPZ - MAS Jižní Slovácko - Prorodinná opatření II3982/03_16_047/CLLD_16_01_070530038003_16_047Uzavřená2019-06-21Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s.
3. Výzva MAS Blanský les-Netolicko o.p.s.-OPŽP- Protierozní opatření0053/05_18_127/CLLD_16_02_049375000005_18_127Uzavřená2019-09-23Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s.
3. Výzva MAS Bojkovska, z.s. ? OPŽP ? Realizace sídelní zeleně0148/05_18_128/CLLD_16_01_131333333005_18_128Zaregistrovaná2020-01-02MAS Bojkovska, z.s.
3. Výzva MAS Bystřička - OPŽP - Realizace ÚSES II0112/05_18_127/CLLD_16_01_089437500005_18_127Zaregistrovaná2020-01-06Bystřička, o.p.s.
3. výzva MAS Český les - OPŽP - Realizace sídelní zeleně1005/05_18_128/CLLD_15_01_08684000005_18_128Uzavřená2019-05-31MAS Český les, z. s.
3. výzva MAS Dolní Poolšaví - OPŽP - Realizace sídelní zeleně II.4124/05_18_128/CLLD_16_02_107583333005_18_128Zaregistrovaná2020-01-04Místní akční skupina Dolní Poolšaví, z.s.
3. výzva MAS Hranicko-OPZ-Podpora zaměstnanosti I.2646/03_16_047/CLLD_15_01_006604734003_16_047Uzavřená2019-01-11MAS Hranicko z. s.
3. Výzva MAS Hranicko-OPŽP-Realizace ÚSES II0111/05_18_127/CLLD_15_01_00650000005_18_127Zaregistrovaná2020-01-06MAS Hranicko z. s.
3. Výzva MAS Jablunkovsko - OPŽP - Realizace ÚSES a Protierozní opatření0105/05_18_127/CLLD_15_01_089375000005_18_127Otevřená2020-01-06MAS Jablunkovsko, z. s.
3. výzva MAS KŽV OPZ Prorodinná opatření I1372/03_16_047/CLLD_16_02_033150000003_16_047Uzavřená2018-03-15MAS Kraj živých vod, z.s.
3. výzva MAS Labské skály - OPŽP - Likvidace invazních druhů rostlin1004/05_17_087/CLLD_15_01_184100588005_17_087Uzavřená2019-02-04MAS Labské skály, z.s.
3. Výzva MAS Mezi Hrady - OPŽP - Sídelní zeleň I.2013/05_18_128/CLLD_16_02_1081260000005_18_128Uzavřená2019-09-30MAS Mezi Hrady, z.s.
3. Výzva MAS Mezilesí - OPZ - Rodina a práce v rovnováze - (II.)5693/03_16_047/CLLD_16_02_102785175003_16_047Uzavřená2019-03-15Místní akční skupina Mezilesí, z.s.
3. Výzva MAS Mezilesí, z.s. - OPŽP- Realizace ÚSES - II.2101/05_18_127/CLLD_16_02_102500000005_18_127Zaregistrovaná2020-01-06Místní akční skupina Mezilesí, z.s.
3. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Sociální služby a sociální začleňování - I.2650/03_16_047/CLLD_15_01_032293046003_16_047Uzavřená2018-11-30MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.
3. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPŽP - Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES nebo jejich částí včetně realizace interakčních prvků - II.0102/05_18_127/CLLD_15_01_03268556805_18_127Otevřená2020-01-06MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.
3. Výzva MAS Nad Prahou - OPZ - Podpora sociální ekonomiky 6/10667/03_16_047/CLLD_16_02_003210000003_16_047Finalizovaná2018-11-30MAS Nad Prahou o.p.s.
3. Výzva MAS Opavsko-OPŽP- ÚSES0082/05_18_127/CLLD_15_01_263240000005_18_127Zaregistrovaná2019-08-29Místní akční skupina Opavsko z.s.
3. výzva MAS Podřipsko - OPZ - Příměstské tábory II.1794/03_16_047/CLLD_16_02_057243000003_16_047Uzavřená2019-04-30Místní akční skupina Podřipsko, z.s.
3. výzva MAS Podřipsko - OPŽP - výsadba zeleně na orné půdě (CHKO Kokořínsko)1039/05_17_088/CLLD_16_02_057399770005_17_088Otevřená2019-10-31Místní akční skupina Podřipsko, z.s.
3. Výzva MAS Regionu Poodří - OP ZAM - Sociální podnikání1051/03_16_047/CLLD_15_01_016362050003_16_047Uzavřená2017-05-15MAS Regionu Poodří, z.s.
3. Výzva MAS Regionu Poodří - OPŽP - Výsadba dřevin0040/05_17_088/CLLD_15_01_016824762005_17_088Uzavřená2019-06-17MAS Regionu Poodří, z.s.
3. výzva MAS Rokytná - IROP - INVESTICE DO KAPACIT A KVALITY ŠKOL A ŠKOLEK II2471/06_16_075/CLLD_17_03_0351700000006_16_075Zaregistrovaná2020-10-30
3. výzva MAS RÝMAŘOVSKO OPŽP Sídelní zeleň0B97/03_16_047/CLLD_15_01_021833333003_16_047Zrušená2020-01-06RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
3. výzva MAS SERVISO_OPŽP_protierozní opatření0045/05_18_127/CLLD_16_01_048250000005_18_127Uzavřená2019-09-02SERVISO, o. p. s.
3. Výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka - Podpora zaměstnanosti I. (OPZ)3679/03_16_047/CLLD_16_01_086218985003_16_047Uzavřená2018-11-30Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.
3. Výzva MAS Střední Vsetínsko - OPŽP - Realizace sídelní zeleně0091/05_18_128/CLLD_16_01_148666667005_18_128Uzavřená2019-09-19MAS Střední Vsetínsko, z. s.
3. Výzva MAS Šumperský venkov, z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně0030/05_18_128/CLLD_16_02_1061666670005_18_128Uzavřená2019-09-30MAS Šumperský venkov, z. s.
3. Výzva MAS Svitava - OPZ - Sociální podnikání I.0374/03_16_047/CLLD_16_01_049300000003_16_047Uzavřená2018-06-01Místní akční skupina Svitava z. s.
3. Výzva MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko - OPZ - B2 Sociální podnikání1227/03_16_047/CLLD_16_01_1351000000003_16_047Uzavřená2018-02-28MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.
3. Výzva MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko - OPŽP - C1 Likvidace invazivních druhů rostlin0005/05_17_087/CLLD_16_01_135228445005_17_087Uzavřená2018-10-03MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.
3. výzva MAS Vizovicko a Slušovicko - OPŽP - Realizace sídelní zeleně4126/05_18_128/CLLD_16_02_069500000005_18_128Otevřená2020-01-03MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
3. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. - Podpora prorodinných optatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni v rámci sociálního začleňování1363/03_16_047/CLLD_16_02_019200000003_16_047Uzavřená2018-03-30MAS Vyškovsko, z.s.
3. výzva MAS Zlatá cesta - Podpora péče o děti v mimoškolních zařízeních - I.0381/03_16_047/CLLD_17_03_016200000003_16_047Uzavřená2018-04-26MAS Zlatá cesta, o.p.s.
3. výzva MAS Zubří země - OPŽP - Protierozní opatření - (I.)0018/05_18_127/CLLD_15_01_046375000005_18_127Uzavřená2019-09-25MAS Zubří země, o.p.s.
3. Výzva MAS Zubří země - školy - I.0013/06_16_075/CLLD_15_01_046006_16_075Zrušená2022-10-31MAS Zubří země, o.p.s.
3. Výzva MAS Zubří země ? IROP ? Investice do kapacit a modernizace vybavení škol ? (I.)0010/06_16_075/CLLD_15_01_046006_16_075Zrušená2022-10-31MAS Zubří země, o.p.s.
3. Výzva MAS Zubří země ? IROP ? Investice do kapacit a modernizace vybavení škol ? (I.)0011/06_16_075/CLLD_15_01_046006_16_075Zrušená2022-10-31MAS Zubří země, o.p.s.
3. Výzva MAS Zubří země ? školy ? (I.)0012/06_16_075/CLLD_15_01_046006_16_075Zrušená2022-10-31MAS Zubří země, o.p.s.
3. výzva Místní akční skupiny Hlinecko, z.s.-OPŽP-Realizace sídelní zeleně0026/05_18_128/CLLD_15_01_2641433330005_18_128Uzavřená2019-09-19Místní akční skupina Hlinecko, z. s.
3. výzva Místní akční skupiny Hlinecko, z.s.-Sociální služby-(I.)1777/03_16_047/CLLD_15_01_264332112003_16_047Uzavřená2019-04-19Místní akční skupina Hlinecko, z. s.
3. Výzva Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví - OPŽP - Realizace sídelní zeleně0038/05_18_128/CLLD_16_01_170309000005_18_128Uzavřená2019-07-31Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.
3. Výzva OPZ - Sociální služby7942/03_16_047/CLLD_16_01_004381200003_16_047Uzavřená2019-06-14Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
3. výzva OPŽP MAS Strážnicko - Realizace sídelní zeleně1017/05_18_128/CLLD_16_01_090833333005_18_128Uzavřená2019-07-16MAS Strážnicko, z.s.
3.MAS Mikulovsko-IROP-Zajištění udržitelných forem dopravy2552/06_16_038/CLLD_16_02_1121060000006_16_038Uzavřená2020-12-30MAS Mikulovsko o.p.s.
3.výzva "MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s-IROP-Infrastruktura základních škol"2515/06_16_075/CLLD_15_01_021568260006_16_075Otevřená2020-10-19RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
3.vyzva - Prorodinná opatření - MAS Uničovsko2067/03_16_047/CLLD_15_01_260200241003_16_047Uzavřená2018-03-23MAS Uničovsko, o.p.s.
3.Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Sociální podnikání-investice-I0019/06_16_074/CLLD_16_01_047105263006_16_074Uzavřená2018-01-05"MAS ""Přiďte pobejt!"" z. s."
3.Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-Sociální podnikání-investice-I0085/06_16_038/CLLD_16_01_047105263006_16_038Zrušená2018-01-05"MAS ""Přiďte pobejt!"" z. s."
3.výzva MAS 21-IROP-KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - I.2007/06_16_072/CLLD_15_01_088250000006_16_072Uzavřená2017-04-28MAS 21, o.p.s.
3.výzva MAS Achát z.s. -IROP- Dopravní infrastruktura2022/06_16_038/CLLD_15_01_050631579006_16_038Uzavřená2017-11-24MAS Achát z.s.
3.výzva MAS Aktivios-IROP-Infrastruktura pro sociální služby3172/06_16_072/CLLD_16_01_1181800000006_16_072Uzavřená2019-05-31MAS Aktivios, z.s.
3.výzva MAS Blanský les-Netolicko-IROP-Infrastruktura základních škol - I.4206/06_16_075/CLLD_16_02_0491000000006_16_075Uzavřená2018-11-01Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s.
3.výzva MAS Blatensko-IROP-Vzdělávání3230/06_16_075/CLLD_17_03_0121168010006_16_075Uzavřená2018-12-31Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.
3.výzva MAS Bobrava-IROP-Vzdělávání1036/06_16_075/CLLD_15_01_227261081006_16_075Uzavřená2019-06-10MAS Bobrava, z.s.
3.výzva MAS Bohdanečsko-IROP-Infrastruktura veřejné dopravy1048/06_16_038/CLLD_15_01_198315790006_16_038Uzavřená2017-11-15MAS Bohdanečsko, z. s.
3.výzva MAS Bohumínsko-IROP-Infrastruktura vzdělávání5076/06_16_075/CLLD_16_02_014896390006_16_075Uzavřená2017-12-06Místní akční skupina Bohumínsko, z.s.
3.výzva MAS Bojkovska-IROP- Zvýšení bezpečnosti v dopravě1176/06_16_038/CLLD_16_01_131210526006_16_038Uzavřená2018-07-30MAS Bojkovska, z.s.
3.výzva MAS Boleslavsko-IROP-Dostupné a kvalitní sociální služby1098/06_16_072/CLLD_16_01_130105263006_16_072Uzavřená2018-09-14MAS Boleslavsko z.ú.
3.výzva MAS Brána do Českého ráje-IROP-Investice do vzdělávání11106/06_16_075/CLLD_16_01_1491144210006_16_075Uzavřená2018-02-19MAS Brána do Českého ráje, z.s.
3.Výzva MAS Brána Písecka-IROP-Rozvoj komunitních center2091/06_16_072/CLLD_15_01_188531490006_16_072Uzavřená2018-05-31MAS BRÁNA PÍSECKA z.s.
3.výzva MAS Brána Vysočiny-IROP-Bezpečnost dopravy4194/06_16_038/CLLD_15_01_259421054006_16_038Uzavřená2018-10-19Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.
3.výzva MAS Brdy-IROP-Hasiči1053/06_16_076/CLLD_15_01_282300000006_16_076Uzavřená2018-07-31MAS Brdy, z.ú.
3.výzva MAS Brdy-Vltava-IROP-Doprava3281/06_16_038/CLLD_16_01_0452018980006_16_038Uzavřená2019-06-17Brdy - Vltava o.p.s.
3.výzva MAS BUCHLOV-IROP-SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ0086/06_16_074/CLLD_16_01_113105264006_16_074Uzavřená2019-02-28MAS Buchlov, z.s.
3.výzva MAS Bystřička, o.p.s.-IROP-Infrastruktura pro předškolní vzdělávání1064/06_16_075/CLLD_16_01_089115790006_16_075Uzavřená2017-12-18Bystřička, o.p.s.
3.výzva MAS Česká Kanada-IROP-Sociální služby I3197/06_16_072/CLLD_15_01_239253495006_16_072Uzavřená2019-05-06MAS Česká Kanada o.p.s.
3.výzva MAS Českomoravské pomezí-IROP-Infrastruktura pro předškolní vzdělávání0217/06_16_075/CLLD_16_01_155126516006_16_075Uzavřená2018-12-14MAS Českomoravské pomezí o.p.s.
3.výzva MAS Český les-IROP-Posílení ochrany a rozvoje kulturního bohatství0012/06_16_073/CLLD_15_01_0862000000006_16_073Uzavřená2017-10-04MAS Český les, z. s.
3.výzva MAS Český sever-IROP-Sociální infrastruktura0039/06_16_072/CLLD_16_01_0391157890006_16_072Uzavřená2018-02-02MAS Český sever, z.s.
3.výzva MAS Český Západ, z.s.-IROP-Infrastruktura pro sociální služby a Rozvoj komunitních center-I1306/06_16_072/CLLD_15_01_030530000006_16_072Uzavřená2020-06-30MAS Český Západ, z.s.
3.výzva MAS Chrudimsko-IROP- Vytvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS (infrastruktura)1064/06_16_072/CLLD_16_01_098631579006_16_072Uzavřená2018-03-05MAS Chrudimsko, z.s.
3.výzva MAS Cinovecko-IROP-Bezpečnost dopravy a cyklodoprava2189/06_16_038/CLLD_16_02_0391084210006_16_038Uzavřená2019-03-31MAS CÍNOVECKO o. p. s.
3.výzva MAS ČS-IROP-Rozvoj komunitních a sociálních služeb obyvatelům-SC4.1.1083/06_16_072/CLLD_15_01_234892900006_16_072Uzavřená2018-03-31MAS České středohoří, z.s.
3.výzva MAS Dolní Morava-IROP-Technika IZS3081/06_16_076/CLLD_16_01_0701835570006_16_076Uzavřená2019-01-20Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s.
3.výzva MAS Dolní Poolšaví-IROP-bezpečnost dopravy II.3394/06_16_038/CLLD_16_02_107420000006_16_038Uzavřená2019-11-28Místní akční skupina Dolní Poolšaví, z.s.
3.výzva MAS Dolnobřežansko-IROP-Vzdělávání a poznání5028/06_16_075/CLLD_15_01_010728984006_16_075Uzavřená2017-10-09MAS Dolnobřežansko o.p.s.
3.výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP-Vzdělávání-SC 2.4.1286/06_16_075/CLLD_16_01_033736840006_16_075Uzavřená2019-01-31Ekoregion Úhlava, z.s.
3.výzva MAS Frýdlantsko-Beskydy-IROP-Předškolní vzdělávání0052/06_16_075/CLLD_16_01_054246616006_16_075Uzavřená2017-10-30MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.
3.výzva MAS Frýdlantsko-IROP-Modernizace škol I2143/06_16_075/CLLD_17_03_002845379006_16_075Uzavřená2018-06-30MAS Frýdlantsko, z.s.
3.výzva MAS Hanácké Království-IROP-Bezpečně v MAS Hanácké Království II.3108/06_16_038/CLLD_16_01_114610526006_16_038Uzavřená2018-01-12MAS Hanácké Království, z.s.
3.výzva MAS Hanácký venkov-IROP-Udržitelná a bezpečná doprava7207/06_16_038/CLLD_16_01_1561300000006_16_038Uzavřená2018-10-18MAS Hanácký venkov, z. s.
3.výzva MAS Havlíčkův kraj-IROP-Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti udržitelných forem dopravy6157/06_16_038/CLLD_15_01_1582718200006_16_038Uzavřená2018-06-30Havlíčkův kraj, o.p.s.
3.výzva MAS Hlubocko-Lišovsko-IROP-Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení2219/06_16_075/CLLD_16_01_112700000006_16_075Uzavřená2018-12-31Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
3.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Sociální služby3026/06_16_072/CLLD_15_01_2751852630006_16_072Uzavřená2017-10-31Místní akční skupina Hlučínsko z.s.
3.výzva MAS Holicko-IROP-Vzdělávání (2018)4161/06_16_075/CLLD_15_01_232434034006_16_075Uzavřená2018-09-04MAS Holicko, o.p.s.
3.výzva MAS Horňácko a Ostrožsko-IROP-Rozvoj škol a školských zařízení a celoživotního učení II.9239/06_16_075/CLLD_15_01_1701550000006_16_075Uzavřená2018-12-14MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.
3.Výzva MAS Horní Pomoraví-IROP-Modernizace základních škol I.3017/06_16_075/CLLD_16_01_022789474006_16_075Uzavřená2017-05-16MAS Horní Pomoraví o.p.s.
3.výzva MAS Horní Pomoraví-OPZ-Sociální podnikání I.1133/03_16_047/CLLD_16_01_022520000003_16_047Uzavřená2017-11-10MAS Horní Pomoraví o.p.s.
3.Výzva MAS Horní Pomoraví-OPŽP - Parky a návsi II.2101/05_18_128/CLLD_16_01_0221333330005_18_128Zaregistrovaná2020-01-06MAS Horní Pomoraví o.p.s.
3.výzva MAS Hornolidečska, z.s.-IROP-Vzdělávací infrastruktura I.1374/06_16_075/CLLD_16_01_107200000006_16_075Uzavřená2019-09-30MAS Hornolidečska, z.s.
3.výzva MAS Hradecký venkov-IROP-Vzdělávání5056/06_16_075/CLLD_15_01_0291157890006_16_075Uzavřená2018-03-15Hradecký venkov o.p.s.
3.výzva MAS Hranicko-IROP-Rozvoj komunitních center I.1078/06_16_072/CLLD_15_01_006126794006_16_072Uzavřená2018-03-05MAS Hranicko z. s.
3.výzva MAS Hříběcí hory-IROP-Bezpečnost dopravní infrastruktury II.3335/06_16_038/CLLD_16_01_044647364006_16_038Uzavřená2019-07-31Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.
3.výzva MAS Hrubý Jeseník-IROP-ZAJIŠTĚNÍ PŘIPRAVENOSTI JPO II. A III. STUPNĚ2107/06_16_076/CLLD_15_01_120583206006_16_076Uzavřená2019-11-30MAS Hrubý Jeseník, z.s.
3.výzva MAS Hrušovansko-IROP-Bezpečnost v dopravě II3512/06_16_038/CLLD_16_02_0021142260006_16_038Uzavřená2020-08-31MAS Hrušovansko, z. s.
3.výzva MAS Hustopečsko-IROP-Sociální byty3014/06_18_107/CLLD_16_02_0151210530006_18_107Uzavřená2019-01-14MAS Hustopečsko, z. s.
3.výzva MAS Jablunkovsko-IROP-Podpora rozvoje sociální infrastruktury1016/06_16_072/CLLD_15_01_08983157906_16_072Uzavřená2017-06-30MAS Jablunkovsko, z. s.
3.výzva MAS Jemnicko-IROP-Podpora vzdělávání2225/06_16_075/CLLD_16_01_167378947006_16_075Uzavřená2018-11-12Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.
3.výzva MAS Jihozápad-IROP-Vzdělávání II.4281/06_16_075/CLLD_17_03_021842106006_16_075Uzavřená2019-03-15MAS Jihozápad o.p.s.
3.výzva MAS Jižní Haná-IROP-Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání0098/06_16_075/CLLD_16_01_110105263006_16_075Uzavřená2018-02-12Jižní Haná o. p. s.
3.výzva MAS Karlštejnsko-IROP-Občanská vybavenost6283/06_16_075/CLLD_16_01_1502393990006_16_075Uzavřená2019-04-30MAS Karlštejnsko, z.ú.
3.výzva MAS KJH-IROP-Bezpečnost a udržitelnost dopravy3411/06_16_038/CLLD_17_03_003867100006_16_038Uzavřená2020-02-28Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s.
3.výzva MAS KLS-IROP-Cyklodoprava1339/06_16_038/CLLD_16_02_054400000006_16_038Uzavřená2019-08-16Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s.
3.výzva MAS Kraj živých vod-IROP-Občanská vybavenost a služby na venkově II1286/06_16_072/CLLD_16_02_033150300006_16_072Uzavřená2020-04-30MAS Kraj živých vod, z.s.
3.výzva MAS Krajina srdce-IROP-Investice do sociálních služeb1209/06_16_072/CLLD_16_01_153736842006_16_072Uzavřená2019-06-17MAS Krajina srdce, z.s.
3.výzva MAS KRÁLOVÉDVORSKO-IROP-ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB4041/06_16_072/CLLD_16_01_145210526006_16_072Uzavřená2017-12-01MAS Královédvorsko, z. s.
3.Výzva MAS Královská stezka - OPZ - Sociální služby II.1644/03_16_047/CLLD_15_01_235443258003_16_047Uzavřená2018-10-31Královská stezka o.p.s.
3.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA-IROP-PODPORA BEZPEČNOSTI5023/06_16_076/CLLD_15_01_235631579006_16_076Uzavřená2017-12-04Královská stezka o.p.s.
3.výzva MAS Krkonoše-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání na území MAS Krkonoše9282/06_16_075/CLLD_17_03_0111419480006_16_075Uzavřená2019-06-30Místní akční skupina Krkonoše, z. s.
3.výzva MAS Krušné hory-IROP-Památky_I0011/06_16_073/CLLD_16_01_021210526006_16_073Uzavřená2017-07-19MAS Krušné hory, o.p.s.
3.výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu-IROP-Rozvoj infrastruktury pro sociální inkluzi6153/06_16_072/CLLD_16_01_0791223550006_16_072Uzavřená2019-05-01Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.
3.výzva MAS Labské skály z.s.-IROP-Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně3004/06_16_076/CLLD_15_01_184631579006_16_076Uzavřená2017-09-30MAS Labské skály, z.s.
3.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Investice v oblasti základního a středního vzdělávání I.1041/06_16_075/CLLD_16_01_028322500006_16_075Uzavřená2017-12-01Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.
3.výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP-Integrovaný záchranný systém4024/06_16_076/CLLD_16_01_128315789006_16_076Uzavřená2018-01-12MAS Lašsko, z. s.
3.výzva MAS LEADER-Loucko, z.s.-IROP-Zvyšování kvality základních škol2261/06_16_075/CLLD_16_02_109442105006_16_075Uzavřená2019-02-15MAS LEADER - Loucko, z. s.
3.výzva MAS Lednicko-valtický areál, z.s.-IROP-PODPORA INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ4191/06_16_075/CLLD_16_01_1571521590006_16_075Uzavřená2018-08-31MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
3.výzva MAS Lípa pro venkov-IROP- Vzdělávání6188/06_16_075/CLLD_15_01_1102200000006_16_075Uzavřená2018-08-24Lípa pro venkov z.s.
3.Výzva MAS Litomyšlsko-IROP-Podmínky pro místní vzdělávání III.5152/06_16_075/CLLD_16_01_103526316006_16_075Uzavřená2018-05-18MAS Litomyšlsko o.p.s.
3.výzva MAS Luhačovské Zálesí-IROP-Infrastruktura středních škol2090/06_16_075/CLLD_16_01_127311053006_16_075Uzavřená2018-02-28Luhačovské Zálesí, o.p.s.
3.Výzva MAS Lužnice-IROP-INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ3224/06_16_075/CLLD_16_01_0571257480006_16_075Uzavřená2018-11-14MAS Lužnice, z.s.
3.Výzva MAS Mezi Úpou a Metují-IROP-Bezpečná doprava7182/06_16_038/CLLD_16_01_129885167006_16_038Uzavřená2018-09-08Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z. s.
3.výzva MAS MEZIHRADY-IROP-Soc. podnikani1102/06_16_074/CLLD_16_02_108565000006_16_074Uzavřená2019-10-18MAS Mezi Hrady, z.s.
3.výzva MAS Mezilesí, z.s.-IROP- Sociální inkluze1031/06_18_107/CLLD_16_02_102720779006_18_107Uzavřená2019-04-15Místní akční skupina Mezilesí, z.s.
3.výzva MAS Mladoboleslavský venkov-IROP-Podpora hasičů1085/06_16_076/CLLD_16_02_079212500006_16_076Uzavřená2019-02-28Dolní Pojizeří z.ú.
3.výzva MAS Mohelnicko-IROP-sociální podnikání2005/06_16_074/CLLD_16_01_067210600006_16_074Uzavřená2017-09-12MAS Mohelnicko, z.s.
3.výzva MAS Mohelnicko-OPZ-sociální podnikání0123/03_16_047/CLLD_16_01_067122000003_16_047Uzavřená2017-09-14MAS Mohelnicko, z.s.
3.Výzva MAS Moravská cesta-IROP-Podpora sociálních služeb3005/06_16_072/CLLD_15_01_004892000006_16_072Uzavřená2019-09-30MAS Moravská cesta, z. s.
3.výzva MAS Moravskábrána-IROP-vzdělávání3201/06_16_075/CLLD_15_01_032459999006_16_075Uzavřená2018-10-05MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.
3.výzva MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko-IROP-Rozvoj sociálních služeb3323/06_16_072/CLLD_16_01_005649798006_16_072Uzavřená2020-08-03MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
3.výzva MAS Moravský kras-IROP-Terminály0038/06_16_038/CLLD_15_01_229263158006_16_038Uzavřená2017-08-31MAS Moravský kras z.s.
3.výzva MAS MOST VYSOČINY-IROP-Zkvalitnění zázemí poskytovatelů sociálních služeb2130/06_16_072/CLLD_17_03_036128039006_16_072Uzavřená2018-09-30
3.Výzva MAS NAD ORLICÍ-IROP-Bezpečná cesta I3062/06_16_038/CLLD_16_01_062526316006_16_038Uzavřená2017-11-22NAD ORLICÍ, o.p.s.
3.Výzva MAS Nad Prahou-IROP-Místa pro setkávání a řešení krizí0216/06_16_072/CLLD_16_02_0031848450006_16_072Uzavřená2019-07-30MAS Nad Prahou o.p.s.
3.výzva MAS Naděje o.p.s.-IROP-Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou2127/06_16_038/CLLD_16_01_1512467050006_16_038Uzavřená2018-09-30MAS Naděje o.p.s.
3.výzva MAS OPAVSKO-IROP-VZDĚLÁVÁNÍ 20176026/06_16_075/CLLD_15_01_2631061120006_16_075Uzavřená2017-08-31Místní akční skupina Opavsko z.s.
3.výzva MAS ORLICKO-IROP- Dostupná péče o děti I.1005/06_16_075/CLLD_15_01_065421053006_16_075Uzavřená2017-05-02MAS ORLICKO, z.s.
3.výzva MAS OZJ-IROP-Rozvoj sociálních služeb4151/06_16_072/CLLD_15_01_126227213006_16_072Uzavřená2019-01-31Otevřené zahrady Jičínska z. s.
3.výzva MAS Partnerství venkova-IROP-Sociální podnikání-investice0062/06_16_074/CLLD_16_01_096611665006_16_074Uzavřená2018-12-14MAS Partnerství venkova, z. s.
3.výzva MAS Ploština-IROP-Infrastruktura pro základní školy2211/06_16_075/CLLD_16_01_091311158006_16_075Uzavřená2018-12-14MAS Ploština, z. s.
3.výzva MAS Pobeskydí-IROP-Vzdělávací infrastruktura I.8032/06_16_075/CLLD_15_01_2281578950006_16_075Uzavřená2017-09-11MAS Pobeskydí, z. s.
3.výzva MAS PODBRDSKO-IROP-Infrastruktura pro cyklodopravu0202/06_16_038/CLLD_16_01_036759189006_16_038Uzavřená2018-12-14MAS PODBRDSKO, z.s.
3.výzva MAS Podbrněnsko-IROP-Sociální bydlení-I.2030/06_16_072/CLLD_15_01_281650617006_16_072Uzavřená2017-09-15Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek
3.výzva MAS Podchlumí-IROP-Technika HZS1027/06_16_076/CLLD_16_01_053105263006_16_076Uzavřená2018-01-31MAS Podchlumí, z. s.
3.výzva MAS Podhorácko-IROP-Zázemí sociálních podniků0017/06_16_074/CLLD_16_01_09363157806_16_074Uzavřená2017-12-31Podhorácko, o.p.s.
3.výzva MAS Podhostýnska, z.s.-IROP- Cyklistická a0960/03_16_047/CLLD_16_01_088300000003_16_047Zrušená2019-06-07Místní akční skupina Podhostýnska, z. s.
3.výzva MAS Podhostýnska, z.s.-IROP-Cyklistická a pěší doprava2304/06_16_038/CLLD_16_01_088300000006_16_038Uzavřená2019-06-07Místní akční skupina Podhostýnska, z. s.
3.výzva MAS Podhůří Železných hor-IROP-Zvyšování kapacit předškolních zařízení1079/06_16_075/CLLD_16_01_030368421006_16_075Uzavřená2018-03-06Podhůří Železných hor o.p.s.
3.výzva MAS Podještědí-IROP-Cyklodoprava0180/06_16_038/CLLD_16_02_105825790006_16_038Uzavřená2018-11-15Místní akční skupina Podještědí, z.s.
3.výzva MAS Podlipansko OPZ_Prorodinná opatření_II5396/03_16_047/CLLD_15_01_099281680003_16_047Uzavřená2018-03-29MAS Podlipansko, o.p.s.
3.výzva MAS PODLIPANSKO-IROP-1.4c) Komunitní centra3066/06_16_072/CLLD_15_01_099899897006_16_072Uzavřená2018-03-20MAS Podlipansko, o.p.s.
3.výzva MAS Podřipsko-IROP-Podpora zakládání nových MŠ1226/06_16_075/CLLD_16_02_057667960006_16_075Uzavřená2018-10-29Místní akční skupina Podřipsko, z.s.
3.výzva MAS POHODA-IROP-Bezpečnost dopravy I4044/06_16_038/CLLD_15_01_071736842006_16_038Uzavřená2017-09-29Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
3.výzva MAS POLIČSKO z.s.-IROP-Sociální podnikání - O CLLD 4 -I1012/06_16_074/CLLD_15_01_242180013006_16_074Uzavřená2017-10-07MAS POLIČSKO z.s.
3.výzva MAS Pomalší-IROP-Podpora sociálních služeb3185/06_16_072/CLLD_17_03_038671031006_16_072Uzavřená2019-04-18
3.výzva MAS Posázaví-IROP-Cesta za vzděláváním0270/06_16_075/CLLD_16_02_090931631006_16_075Uzavřená2018-12-31Posázaví o.p.s.
3.výzva MAS Pošumaví-IROP-Školy3048/06_16_075/CLLD_15_01_271631579006_16_075Uzavřená2017-09-30Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek
3.výzva MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s.-IROP-Obnova kulturního dědictví2004/06_16_073/CLLD_15_01_095526316006_16_073Uzavřená2017-05-19Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
3.výzva MAS Prostějov venkov o.p.s.-IROP-infrastrukturapro základní vzdělávání,infrastruktura pro zájmové a volnočasové vzdělávání mládeže-O3 Investice do školství-II.1084/06_16_075/CLLD_15_01_207482105006_16_075Uzavřená2018-02-28Prostějov venkov o.p.s.
3.Výzva MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro sociální podnikání (I.)0239/03_16_047/CLLD_16_01_100200000003_16_047Zrušená2018-01-08MAS Radbuza, z.s.
3.Výzva MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro sociální podnikání (I.)0018/06_16_074/CLLD_16_01_100210526006_16_074Uzavřená2018-01-08MAS Radbuza, z.s.
3.výzva MAS Radbuza-OPZ-Podpora zaměstnanosti (I.)2143/03_16_047/CLLD_16_01_100300000003_16_047Uzavřená2017-09-22MAS Radbuza, z.s.
3.výzva MAS Rakovnicko-IROP-Hasiči1073/06_16_076/CLLD_16_02_020315789006_16_076Uzavřená2019-01-31Rakovnicko o. p. s.
3.výzva MAS Region HANÁ-IROP-Komunitní centra6060/06_16_072/CLLD_15_01_2791364210006_16_072Uzavřená2018-01-31Region HANÁ, z. s.
3.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-I0058/06_16_075/CLLD_15_01_261421053006_16_075Uzavřená2017-11-30MAS Region Kunětické hory, z.s.
3.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Prorodinná opatření-II1166/03_16_047/CLLD_15_01_26175750003_16_047Uzavřená2017-11-28MAS Region Kunětické hory, z.s.
3.výzva MAS Region Pošembeří-IROP-SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V REGIONU 040076/06_16_074/CLLD_16_02_022278007006_16_074Uzavřená2019-10-31Region Pošembeří o.p.s.
3.výzva MAS Regionu Poodří-IROP-Sociální podnikání2002/06_16_074/CLLD_15_01_016315790006_16_074Uzavřená2017-05-31MAS Regionu Poodří, z.s.
3.výzva MAS Říčansko-IROP-Hasiči 20174018/06_16_076/CLLD_16_02_0041526320006_16_076Uzavřená2017-12-12MAS Říčansko o.p.s.
3.výzva MAS Rozkvět-IROP-SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ5048/06_16_072/CLLD_15_01_2661401900006_16_072Uzavřená2017-12-05MAS Rozkvět, z.s.
3.výzva MAS Rožnovsko,z.s.-IROP-Sociální služby2101/06_16_072/CLLD_16_01_004530000006_16_072Uzavřená2018-08-15Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
3.výzva MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z. s.-IROP-Zvyšování kvality škol-I0312/06_16_075/CLLD_16_02_081435602006_16_075Uzavřená2019-05-31MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.
3.výzva MAS Rozvoj Krnovska-IROP-Zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb1072/06_16_072/CLLD_16_01_117411700006_16_072Uzavřená2018-10-01Rozvoj Krnovska o.p.s.
3.výzva MAS Rozvoj Tanvaldska-IROP-Bezpečnost dopravy II4375/06_16_038/CLLD_16_01_106749474006_16_038Uzavřená2019-12-18Rozvoj Tanvaldska z.s.
3.výzva MAS SCHP-IROP-Zázemí pro vzdělávání II.1272/06_16_075/CLLD_16_01_170270000006_16_075Uzavřená2018-12-31Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.
3.výzva MAS Sdružení Růže-IROP-Infrastruktura pro sociální podnikání1007/06_16_074/CLLD_15_01_238440902006_16_074Uzavřená2017-09-28MAS Sdružení Růže z.s.
3.výzva MAS Sdružení SPLAV-IROP-Sociální služby a komunity-investice I.2046/06_16_072/CLLD_15_01_036736842006_16_072Uzavřená2017-11-30Sdružení SPLAV, z.s.
3.Výzva MAS Sdružení Západní Krušnohoří-IROP- Bezpečná doprava1247/06_16_038/CLLD_15_01_1251168420006_16_038Uzavřená2019-04-30MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
3.výzva MAS Sedlčansko,o.p.s.-IROP-Komunitní centra II1210/06_16_072/CLLD_16_01_099634175006_16_072Uzavřená2019-06-30MAS Sedlčansko, o.p.s.
3.výzva MAS SERVISO-IROP-sociální podnikání1033/06_16_074/CLLD_16_01_048400000006_16_074Uzavřená2018-09-14SERVISO, o. p. s.
3.výzva MAS Šipka-IROP-Komunitní centra1056/06_16_072/CLLD_15_01_117757895006_16_072Uzavřená2018-02-02Místní akční skupina Šipka, z. s.
3.výzva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.-IROP-Sociální bydlení-I.1017/06_16_072/CLLD_15_01_02663157806_16_072Uzavřená2017-09-30MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
3.výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s-IROP - Dopravní bezpečnost v obcích2206/06_16_038/CLLD_17_03_0011445490006_16_038Uzavřená2019-01-15MAS Slavkovské bojiště, z.s.
3.výzva MAS Slezská brána-IROP-Kultura 1.2057/06_16_073/CLLD_16_02_084141842006_16_073Uzavřená2019-10-31MAS Slezská brána, z. s.
3.výzva MAS Sokolovsko-IROP-Zkvalitnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví1001/06_16_073/CLLD_15_01_064526316006_16_073Uzavřená2017-04-19MAS Sokolovsko o.p.s.
3.VÝZVA MAS Společná CIDLINA-IROP-Investice do kvalitního vzdělávání I.1047/06_16_075/CLLD_15_01_2401075790006_16_075Uzavřená2017-10-20Společná CIDLINA, z.s.
3.výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka-IROP-Doprava6153/06_16_038/CLLD_16_01_086631579006_16_038Uzavřená2018-06-15Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.
3.výzva MAS Staroměstsko-IROP-Instrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání1148/06_16_075/CLLD_16_01_109148842006_16_075Uzavřená2018-05-04MAS Staroměstsko, z.s.
3.výzva MAS Šternbersko-IROP-Infrastruktura základních škol4100/06_16_075/CLLD_16_02_1101052630006_16_075Uzavřená2018-03-30MAS Šternbersko o.p.s.
3.výzva MAS Stolové hory-IROP-Infrastruktura ZŠ - I4124/06_16_075/CLLD_16_01_092724200006_16_075Uzavřená2018-07-17Místní akční skupina Stolové hory, z. s.
3.výzva MAS Strakonicko-IROP-Podpora předškolního vzdělávání1178/06_16_075/CLLD_16_02_068440000006_16_075Uzavřená2018-07-31MAS Strakonicko, z.s.
3.výzva MAS Strážnicko-IROP-Sociální podnikání0118/06_16_074/CLLD_16_01_09052632006_16_074Uzavřená2019-10-20MAS Strážnicko, z.s.
3.výzva MAS Střední Haná-IROP-Sociální bydlení0112/06_16_072/CLLD_16_01_074421053006_16_072Uzavřená2018-10-04Střední Haná, o.p.s.
3.výzva MAS Střední Povltaví-IROP-Sociální bydlení11028/06_18_107/CLLD_16_01_094239053006_18_107Uzavřená2019-03-18Místní akční skupina Střední Povltaví z. s.
3.výzva MAS Střední Vsetínsko, z.s.-IROP-Bezpečná doprava2398/06_16_038/CLLD_16_01_148470006006_16_038Uzavřená2020-02-15MAS Střední Vsetínsko, z. s.
3.výzva MAS Šumavsko-IROP-Cyklodoprava5095/06_16_038/CLLD_15_01_1141578950006_16_038Uzavřená2018-02-16MAS Šumavsko, z.s.
3.výzva MAS Šumperský venkov-IROP-Terminály a parkovací systémy1101/06_16_038/CLLD_16_02_106440809006_16_038Uzavřená2018-02-14MAS Šumperský venkov, z. s.
3.Výzva MAS svatého Jana z Nepomuku ? OPŽP ? Realizace sídelní zeleně0132/05_18_128/CLLD_16_02_010005_18_128Zrušená2020-01-06Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, z.s.
3.Výzva MAS svatého Jana z Nepomuku ? OPŽP ? Realizace sídelní zeleně3133/05_18_128/CLLD_16_02_0101012460005_18_128Otevřená2020-01-06Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, z.s.
3.výzva MAS svatého Jana z Nepomuku-IROP-Rozvoj vzdělávacích zařízení2297/06_16_075/CLLD_16_02_010647980006_16_075Uzavřená2019-03-29Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, z.s.
3.VÝZVA MAS SVATOJIŘSKÝ LES-IROP-JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY2091/06_16_076/CLLD_16_02_005137090006_16_076Uzavřená2019-09-30Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.
3.výzva MAS Svatováclavsko-IROP-Integrovaný záchranný systém-SC 1.31022/06_16_076/CLLD_16_02_091210526006_16_076Uzavřená2018-06-07MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
3.výzva MAS Světovina-IROP-Kulturní památky 2.1063/06_16_073/CLLD_16_01_119348353006_16_073Uzavřená2019-11-02MAS Světovina o.p.s.
3.výzva MAS SVITAVA-IROP-Podpora vzdělávání2025/06_16_075/CLLD_16_01_049631579006_16_075Uzavřená2017-09-15Místní akční skupina Svitava z. s.
3.výzva MAS Telčsko-IROP- Investujeme do cyklostezek, bezpečnosti a terminálů hromadné dopravy na území MAS Telčsko4149/06_16_038/CLLD_16_01_0261282020006_16_038Uzavřená2018-07-31Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, z. s.
3.výzva MAS Třeboňsko o.p.s.-IROP-Vzdělávací aktivity dětí a mládeže5146/06_16_075/CLLD_16_01_0521196300006_16_075Uzavřená2018-08-31Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
3.výzva MAS Třešťsko-IROP-Sociální bydlení0063/06_16_072/CLLD_15_01_26569473606_16_072Uzavřená2018-02-09Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s.
3.výzva MAS Uničovsko-IROP-Cyklodoprava1223/06_16_038/CLLD_15_01_260948900006_16_038Uzavřená2019-02-20MAS Uničovsko, o.p.s.
3.výzva MAS Valašsko-Horní Vsacko-IROP-Opatření 3:SOCIÁLNÍ SLUŽBY-NAŠE JISTOTA1313/06_16_072/CLLD_16_01_003194500006_16_072Uzavřená2020-07-31Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, z.s.
3.výzva MAS Via rustica-IROP-Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání II.2371/06_16_075/CLLD_16_02_070419435006_16_075Uzavřená2019-09-16Via rustica z.s.
3.výzva MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko-IROP- A3 Zázemí sociální inkluze2035/06_16_072/CLLD_16_01_135210526006_16_072Uzavřená2018-01-10MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.
3.výzva MAS Vizovicko a Slušovicko-IROP-Udržitelná doprava4276/06_16_038/CLLD_16_02_0691000000006_16_038Uzavřená2019-05-31MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
3.výzva MAS Vladař-IROP-pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5)1123/06_16_075/CLLD_15_01_146600000006_16_075Uzavřená2018-04-15MAS Vladař o.p.s.
3.výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař I.2482/03_16_047/CLLD_15_01_146800000003_16_047Uzavřená2018-05-28MAS Vladař o.p.s.
3.výzva MAS Vltava-IROP-Podpora šetrných forem dopravy a zvyšování bezpečnosti II.1322/06_16_038/CLLD_16_01_120540000006_16_038Uzavřená2019-07-16MAS VLTAVA, z.s.
3.výzva MAS Vodňanská ryba,z.s.-IROP-Terminály0248/06_16_038/CLLD_16_01_073165000006_16_038Uzavřená2018-12-12MAS Vodňanská ryba, z.s.
3.výzva MAS Východní Slovácko-IROP- Sociální podnikání - infrastruktura0044/06_16_074/CLLD_16_01_137104737006_16_074Uzavřená2018-06-04MAS Východní Slovácko, z.s.
3.výzva MAS Vyhlídky-IROP-Základní školy1125/06_16_075/CLLD_16_02_053736842006_16_075Uzavřená2018-06-26MAS Vyhlídky,z.s.
3.Výzva MAS Vyškovsko, z.s.-IROP-Rozvoj sociálních služeb a infrastruktury4213/06_16_072/CLLD_16_02_019826696006_16_072Uzavřená2019-07-17MAS Vyškovsko, z.s.
3.výzva MAS Zálabí-IROP-Bezpečná doprava II1242/06_16_038/CLLD_16_02_103150000006_16_038Uzavřená2018-12-14Místní akční skupina Zálabí, z. s.
3.výzva MAS Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko, z.s.-IROP- Vzdělávání3521/06_16_075/CLLD_16_01_015289112006_16_075Zaregistrovaná2020-11-16Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.
3.výzva MAS Zlatá cesta, o.p.s.,-IROP-Infrastruktura pro ZŠ - I0158/06_16_075/CLLD_17_03_016210527006_16_075Uzavřená2018-06-22MAS Zlatá cesta, o.p.s.
3.Výzva MAS Znojemské vinařství-IROP-Stanice IZS1089/06_16_076/CLLD_15_01_069300000006_16_076Uzavřená2019-04-30MAS Znojemské vinařství, z.s.
3.výzva MAS ŽR-IROP-Kvalita a dostupnost sociálních služeb1043/06_16_072/CLLD_15_01_258274524006_16_072Uzavřená2017-11-09MAS Železnohorský region, z.s.
3.výzva MAS Zubří země, o.p.s.-OPZ-Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti-(I.)2580/03_16_047/CLLD_15_01_046450000003_16_047Uzavřená2018-10-31MAS Zubří země, o.p.s.
3.Výzva MAS Zubří země-IROP-Školy I.3015/06_16_075/CLLD_15_01_046754136006_16_075Uzavřená2017-06-23MAS Zubří země, o.p.s.
3.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka, o.p.s.-OPZ-Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování-I.1330/03_16_047/CLLD_15_01_144196500003_16_047Uzavřená2018-05-31MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s.
3.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka-IROP-Obnova památek kulturního dědictví1008/06_16_073/CLLD_15_01_144347368006_16_073Uzavřená2017-06-08MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s.
3.výzva MAS-Střední Polabí-IROP-Mateřské-školy2159/06_16_075/CLLD_17_03_0331000000006_16_075Uzavřená2018-08-31MAS - Střední Polabí, z. s.
3.výzva Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.-IROP-Dopravní infrastruktura3212/06_16_038/CLLD_16_01_0602607030006_16_038Uzavřená2018-12-17Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.
3.výzva Místní akční skupina Hlinecko, z.s.-IROP 1-Cesty domů (dopravní terminály a parkovací systémy0124/06_16_038/CLLD_15_01_264210526006_16_038Uzavřená2018-02-23Místní akční skupina Hlinecko, z. s.
3.výzva Místní akční skupina Hlinecko, z.s.-IROP 1-Cesty domů (dopravní terminály a parkovací systémy)0073/06_16_072/CLLD_15_01_264210526006_16_072Zrušená2018-02-23Místní akční skupina Hlinecko, z. s.
3.výzva OPS pro Český ráj-IROP-Kultura1014/06_16_073/CLLD_16_01_0831052630006_16_073Uzavřená2017-10-13Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
3.výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Sociální služby I.1176/03_16_047/CLLD_16_01_083400000003_16_047Uzavřená2017-10-20Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
3.výzva Oslavka,o.p.s.-IROP-vzdělávánií1136/06_16_075/CLLD_15_01_262336842006_16_075Uzavřená2018-05-04OSLAVKA o.p.s.
3.výzva-LAG PODRALSKO-IROP-BEZPEČNOST DOPRAVY I4049/06_16_038/CLLD_15_01_104698664006_16_038Uzavřená2017-09-22LAG Podralsko z. s.
3.výzva-Místní akční skupina Boskovicko PLUS-IROP - Sociální služby a sociální bydlení1092/06_16_072/CLLD_16_01_029525000006_16_072Uzavřená2018-08-15Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z. s.
3.VÝZVA_MAS Mezi Hrady_OPZ_Soc.podnik 11975/03_16_047/CLLD_16_02_108628315003_16_047Uzavřená2019-09-06MAS Mezi Hrady, z.s.
3.Výzva_MAS_Brdy-Vltava_Zaměstnanost_(I.)1736/03_16_047/CLLD_16_01_045299454003_16_047Uzavřená2019-01-11Brdy - Vltava o.p.s.
3.výzva_OPZ_MAS _Podchlumí-Sociální_ podnikání0608/03_16_047/CLLD_16_01_053100000003_16_047Uzavřená2018-11-08MAS Podchlumí, z. s.
362/06_16_072/CLLD_15_01_0362362/06_16_072/CLLD_15_01_036006_16_0720000-00-00Sdružení SPLAV, z.s.
363/06_16_072/CLLD_16_02_0151363/06_16_072/CLLD_16_02_015006_16_0720000-00-00MAS Hustopečsko, z. s.
364/06_16_072/CLLD_15_01_0892364/06_16_072/CLLD_15_01_089006_16_0720000-00-00MAS Jablunkovsko, z. s.
365/06_16_072/CLLD_15_01_2291365/06_16_072/CLLD_15_01_229006_16_0720000-00-00MAS Moravský kras z.s.
367/06_16_072/CLLD_16_01_0603367/06_16_072/CLLD_16_01_060006_16_0720000-00-00Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.
368/06_16_072/CLLD_16_02_0531368/06_16_072/CLLD_16_02_053006_16_0720000-00-00MAS Vyhlídky,z.s.
369/06_16_072/CLLD_15_01_2791369/06_16_072/CLLD_15_01_279006_16_0720000-00-00Region HANÁ, z. s.
370/06_16_072/CLLD_15_01_2661370/06_16_072/CLLD_15_01_266006_16_0720000-00-00MAS Rozkvět, z.s.
371/06_16_072/CLLD_15_01_0161371/06_16_072/CLLD_15_01_016006_16_0720000-00-00MAS Regionu Poodří, z.s.
372/06_16_072/CLLD_16_01_1281372/06_16_072/CLLD_16_01_128006_16_0720000-00-00MAS Lašsko, z. s.
373/06_16_072/CLLD_15_01_0301373/06_16_072/CLLD_15_01_030006_16_0720000-00-00MAS Český Západ, z.s.
374/06_16_072/CLLD_16_02_0201374/06_16_072/CLLD_16_02_020006_16_0720000-00-00Rakovnicko o. p. s.
376/06_16_072/CLLD_16_01_1512376/06_16_072/CLLD_16_01_151006_16_0720000-00-00MAS Naděje o.p.s.
377/06_16_072/CLLD_16_01_0791377/06_16_072/CLLD_16_01_079006_16_0720000-00-00Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.
378/06_16_072/CLLD_15_01_2711378/06_16_072/CLLD_15_01_271006_16_0720000-00-00Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek
379/06_16_072/CLLD_15_01_2341379/06_16_072/CLLD_15_01_234006_16_0720000-00-00MAS České středohoří, z.s.
380/06_16_072/CLLD_15_01_2422380/06_16_072/CLLD_15_01_242006_16_0720000-00-00MAS POLIČSKO z.s.
382/06_16_072/CLLD_16_01_0042382/06_16_072/CLLD_16_01_004006_16_0720000-00-00Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
383/06_16_072/CLLD_15_01_2291383/06_16_072/CLLD_15_01_229006_16_0720000-00-00MAS Moravský kras z.s.
3_MAS Krkonose_OPZ_zaměstatnanost1A71/03_16_047/CLLD_17_03_011200000003_16_047Uzavřená2019-11-30Místní akční skupina Krkonoše, z. s.
4 výzva MAS RÝMAŘOVSKO OPŽP Sídelní zeleň1151/05_18_128/CLLD_15_01_021833333005_18_128Otevřená2020-01-06RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
4 výzva OPŽP ÚSES a Protierozní opatření0C00/03_16_047/CLLD_15_01_021525000003_16_047Zrušená2020-01-06RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
4. OPZ - MAS Jižní Slovácko - Sociální podnikání II2983/03_16_047/CLLD_16_01_070102235003_16_047Uzavřená2019-06-21Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s.
4. výzva - MAS Uničovsko - zaměstnanost5066/03_16_047/CLLD_15_01_260420670003_16_047Uzavřená2019-02-28MAS Uničovsko, o.p.s.
4. Výzva MAS Blanský les-Netolicko o.p.s-OPŽP- realizace sídelní zeleně1070/05_18_128/CLLD_16_02_0491166670005_18_128Modifikovaná2019-12-31Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s.
4. Výzva MAS Bystřička - OPŽP - Realizace sídelní zeleně II1159/05_18_128/CLLD_16_01_089937222005_18_128Zaregistrovaná2020-01-06Bystřička, o.p.s.
4. výzva MAS Český les - OPŽP - Protierozní opatření0003/05_18_127/CLLD_15_01_0861187000005_18_127Uzavřená2019-05-31MAS Český les, z. s.
4. výzva MAS Frýdlantsko-Beskydy-IROP-sociální podnikaní1009/06_16_074/CLLD_16_01_054547990006_16_074Uzavřená2017-10-30MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.
4. výzva MAS Hranicko-OPZ-Sociální podniky-neinvestiční podpora I.3647/03_16_047/CLLD_15_01_006210640003_16_047Uzavřená2019-05-31MAS Hranicko z. s.
4. Výzva MAS Hranicko-OPŽP-Sídelní zeleň II0156/05_18_128/CLLD_15_01_006005_18_128Zaregistrovaná2020-01-06MAS Hranicko z. s.
4. Výzva MAS Jablunkovsko - OPŽP - Realizace sídelní zeleně0149/05_18_128/CLLD_15_01_089616667005_18_128Otevřená2020-01-06MAS Jablunkovsko, z. s.
4. výzva MAS KŽV _OPZ _Pracovní příležitosti na venkově II.1880/03_16_047/CLLD_16_02_033350000003_16_047Uzavřená2019-07-12MAS Kraj živých vod, z.s.
4. Výzva MAS Labské skály z.s.-OPŽP-Realizace sídelní zeleně2008/05_18_128/CLLD_15_01_1841250000005_18_128Uzavřená2019-05-31MAS Labské skály, z.s.
4. Výzva MAS Mezi Hrady, z.s. - OPŽP - Sídelní zeleň II.0143/05_18_128/CLLD_16_02_108973259005_18_128Zaregistrovaná2020-01-06MAS Mezi Hrady, z.s.
4. Výzva MAS Mezilesí - OPZ - Sociální služby - (II.)1764/03_16_047/CLLD_16_02_102114034003_16_047Uzavřená2019-04-30Místní akční skupina Mezilesí, z.s.
4. Výzva MAS Mezilesí, z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně - II.1137/05_18_128/CLLD_16_02_102500000005_18_128Zaregistrovaná2020-01-06Místní akční skupina Mezilesí, z.s.
4. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Sociální podnikání - I.1676/03_16_047/CLLD_15_01_032172380003_16_047Uzavřená2018-12-20MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.
4. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPŽP - Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně - II.0142/05_18_128/CLLD_15_01_032494256005_18_128Otevřená2020-01-06MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.
4. Výzva MAS Nad Prahou- OP Z- Sociální a komunitní služby na dosah0837/03_16_047/CLLD_16_02_003616538003_16_047Uzavřená2019-06-18MAS Nad Prahou o.p.s.
4. výzva MAS Podřipsko - OPZ - Prorodinná opatření4A72/03_16_047/CLLD_16_02_057477328003_16_047Uzavřená2019-10-31Místní akční skupina Podřipsko, z.s.
4. výzva MAS Podřipsko - OPZ - Prorodinná opatření0B48/03_16_047/CLLD_16_02_057003_16_047Zrušená2020-06-30Místní akční skupina Podřipsko, z.s.
4. výzva MAS Podřipsko - OPZ - Sociální podnikání0904/03_16_047/CLLD_16_02_057400000003_16_047Zrušená2019-08-30Místní akční skupina Podřipsko, z.s.
4. Výzva MAS Regionu Poodří - OP ZAM - Zaměstnanost1052/03_16_047/CLLD_15_01_016144820003_16_047Uzavřená2017-05-15MAS Regionu Poodří, z.s.
4. Výzva MAS Regionu Poodří - OPŽP - Podpora posílení přirozených funkcí krajiny6060/05_18_127/CLLD_15_01_016937500005_18_127Uzavřená2019-07-15MAS Regionu Poodří, z.s.
4. výzva MAS Rokytná - IROP - PODPORA UDRŽITELNOSTI NEMOTOROVÉ DOPRAVY I.0469/06_16_038/CLLD_17_03_035625129006_16_038Zrušená2020-09-07
4. výzva MAS SERVISO_OPŽP_sídelní zeleň0069/05_18_128/CLLD_16_01_0481000000005_18_128Uzavřená2019-09-02SERVISO, o. p. s.
4. Výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka - Sociální služby a sociální začleňování I. (OPZ)2680/03_16_047/CLLD_16_01_086437971003_16_047Uzavřená2018-12-14Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.
4. výzva MAS Staroměstsko-IROP-zrušena0324/06_16_038/CLLD_16_01_109006_16_038Zrušená2019-12-31MAS Staroměstsko, z.s.
4. Výzva MAS Šumperský venkov, z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně?1123/05_18_128/CLLD_16_02_1061666670005_18_128Otevřená2020-01-02MAS Šumperský venkov, z. s.
4. Výzva MAS svatého Jana z Nepomuku - OPŽP - Protierozní opatření0100/05_18_127/CLLD_16_02_010250000005_18_127Otevřená2020-01-06Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, z.s.
4. Výzva MAS Svitava - OPZ - Sociální podnikání II.1627/03_16_047/CLLD_16_01_049300000003_16_047Uzavřená2019-02-28Místní akční skupina Svitava z. s.
4. výzva MAS Uničovsko - Bezpečnost obyvatel v dopravě0255/06_16_038/CLLD_15_01_260950000006_16_038Zrušená2019-02-20MAS Uničovsko, o.p.s.
4. Výzva MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko - OPZ - B2 Sociální podnikání3615/03_16_047/CLLD_16_01_135687062003_16_047Uzavřená2018-11-09MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.
4. Výzva MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko - OPŽP - C2 Výsadba dřevin0020/05_17_088/CLLD_16_01_135309204005_17_088Uzavřená2018-10-03MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.
4. výzva MAS Vyhlídky OPZ - Podpora rozvoje sociálního podnikání0399/03_16_047/CLLD_16_02_053200000003_16_047Uzavřená2018-05-25MAS Vyhlídky,z.s.
4. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. - OPZ - Programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb.1A40/03_16_047/CLLD_16_02_019200000003_16_047Uzavřená2019-12-31MAS Vyškovsko, z.s.
4. výzva MAS Zlatá cesta - Podpora sociálního podnikání - I.0382/03_16_047/CLLD_17_03_016150000003_16_047Uzavřená2018-06-26MAS Zlatá cesta, o.p.s.
4. výzva MAS Zubří země - OPŽP - Výsadba dřevin - (II.)1056/05_17_088/CLLD_15_01_046887765005_17_088Zaregistrovaná2020-01-02MAS Zubří země, o.p.s.
4. výzva Místní akční skupiny Hlinecko, z.s.-Podpora sociálního podnikání-(I.)0787/03_16_047/CLLD_15_01_264617500003_16_047Uzavřená2019-04-19Místní akční skupina Hlinecko, z. s.
4. Výzva Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví - OPŽP - Realizace ÚSES1026/05_18_127/CLLD_16_01_170125000005_18_127Uzavřená2019-04-18Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.
4. Výzva OPZ - Podpora činností vedoucích k rozvoji sociálních podniků I. - MAS Rokytná0927/03_16_047/CLLD_17_03_035456822003_16_047Uzavřená2019-08-30
4. výzva OPZ - prorodinná opatření1758/03_16_047/CLLD_15_01_262176400003_16_047Uzavřená2018-12-31OSLAVKA o.p.s.
4. Výzva OPZ - Prorodinná opatření v MAS Rožnovsko1C26/03_16_047/CLLD_16_01_004533916003_16_047Uzavřená2019-12-31Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
4. výzva OPŽP - MAS Horňácko a Ostrožsko - Výsadba dřevin II.1050/05_17_088/CLLD_15_01_170246471005_17_088Uzavřená2019-09-20MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.
4. výzva OPŽP MAS Horňácko a Ostrožsko - Výsadba dřevin II.0047/05_17_088/CLLD_15_01_1701005_17_088Zrušená2020-01-02MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.
4. výzva OPŽP MAS Strážnicko - Výsadby dřevin2032/05_17_088/CLLD_16_01_090117647005_17_088Uzavřená2019-07-16MAS Strážnicko, z.s.
4. výzva_MAS MEZIHRADY_OPZ_Prorodinná opatření I.3C16/03_16_047/CLLD_16_02_108260000003_16_047Uzavřená2019-12-17MAS Mezi Hrady, z.s.
4.výzva MA Aktivios-IROP-Infrastruktura pro sociální služby-sociální bydlení0025/06_18_107/CLLD_16_01_118500000006_18_107Uzavřená2019-05-31MAS Aktivios, z.s.
4.Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-Investice do kvalitního vzdělávání-I0086/06_16_038/CLLD_16_01_047006_16_038Zrušená2019-12-31"MAS ""Přiďte pobejt!"" z. s."
4.Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Investice do kvalitního vzdělávání-I1077/06_16_075/CLLD_16_01_047421053006_16_075Uzavřená2018-01-05"MAS ""Přiďte pobejt!"" z. s."
4.výzva MAS 21-IROP-KULTURNÍ DĚDICTVÍ-I.2010/06_16_073/CLLD_15_01_088397719006_16_073Uzavřená2017-10-11MAS 21, o.p.s.
4.výzva MAS Achát-IROP-Dopravní infrastruktura II4196/06_16_038/CLLD_15_01_0501670040006_16_038Uzavřená2018-11-27MAS Achát z.s.
4.Výzva MAS Blaník, z.s.-IROP-bezpečnost dopravy-Bezpečně do školy nebo na hřbitov5098/06_16_038/CLLD_15_01_037492337006_16_038Uzavřená2018-03-31MAS Blaník, z. s.
4.výzva MAS Blanský les-Netolicko-IROP-Bezpečnost dopravy - I.2211/06_16_038/CLLD_16_02_049700000006_16_038Uzavřená2018-10-31Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s.
4.výzva MAS Blatensko-IROP-Bezpečnost obyvatel II2309/06_16_038/CLLD_17_03_012804905006_16_038Uzavřená2019-06-14Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.
4.výzva MAS Bobrava-IROP-Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy4408/06_16_038/CLLD_15_01_2271722770006_16_038Uzavřená2020-02-24MAS Bobrava, z.s.
4.výzva MAS Bohdanečsko-IROP-Infrastruktura ZŠ, SŠ, zájmového a neformálního vzdělávání4203/06_16_075/CLLD_15_01_198300000006_16_075Uzavřená2018-10-26MAS Bohdanečsko, z. s.
4.výzva MAS Bohumínsko-IROP-Udržitelná doprava II1192/06_16_038/CLLD_16_02_0141200000006_16_038Uzavřená2018-10-03Místní akční skupina Bohumínsko, z.s.
4.výzva MAS Bojkovska-IROP-Bezpečná doprava1428/06_16_038/CLLD_16_01_131156714006_16_038Uzavřená2020-05-18MAS Bojkovska, z.s.
4.výzva MAS Boleslavsko-IROP-Připravenost jednotek požární ochrany0601/03_16_047/CLLD_16_01_130280400003_16_047Zrušená2018-08-16MAS Boleslavsko z.ú.
4.výzva MAS Boleslavsko-IROP-Připravenost jednotek požární ochrany1060/06_16_076/CLLD_16_01_130295158006_16_076Uzavřená2018-09-14MAS Boleslavsko z.ú.
4.výzva MAS Brána do Českého ráje-IROP-Bezpečná doprava5262/06_16_038/CLLD_16_01_149719223006_16_038Uzavřená2019-06-24MAS Brána do Českého ráje, z.s.
4.Výzva MAS Brána Písecka-IROP-Infrastruktura pro předškolní a základní vzdělávání II.2314/06_16_075/CLLD_15_01_188182222006_16_075Uzavřená2019-05-31MAS BRÁNA PÍSECKA z.s.
4.výzva MAS Brána Vysočiny-IROP-Infrastruktura dopravy II.2341/06_16_038/CLLD_15_01_259491087006_16_038Uzavřená2020-07-06Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.
4.výzva MAS Brdy-IROP-Komunita0113/06_16_072/CLLD_15_01_282615316006_16_072Uzavřená2018-09-27MAS Brdy, z.ú.
4.Výzva MAS Brdy-Vltava-IROP-Doprava II4414/06_16_038/CLLD_16_01_0451117130006_16_038Uzavřená2020-04-06Brdy - Vltava o.p.s.
4.výzva MAS BUCHLOV-IROP-DOPRAVA3406/06_16_038/CLLD_16_01_113503403006_16_038Uzavřená2019-12-31MAS Buchlov, z.s.
4.výzva MAS Bystřička-IROP- Infrastruktura základních škol2251/06_16_075/CLLD_16_01_089221053006_16_075Uzavřená2019-02-07Bystřička, o.p.s.
4.výzva MAS Česká Kanada-IROP-Sociální bydlení0038/06_18_107/CLLD_15_01_23950000006_18_107Uzavřená2019-05-13MAS Česká Kanada o.p.s.
4.výzva MAS České středohoří-IROP-Sociální podnikání-SC4.1.1032/06_16_074/CLLD_15_01_234200000006_16_074Uzavřená2018-03-01MAS České středohoří, z.s.
4.výzva MAS Českomoravské pomezí-IROP-Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení1422/06_16_075/CLLD_16_01_155445083006_16_075Uzavřená2020-08-31MAS Českomoravské pomezí o.p.s.
4.výzva MAS Český les-IROP-Modernizace stanic základní složky IZS1012/06_16_076/CLLD_15_01_0861000000006_16_076Uzavřená2017-10-16MAS Český les, z. s.
4.výzva MAS Český sever-IROP-Bezpečnost dopravy a cyklodoprava9252/06_16_038/CLLD_16_01_0392861190006_16_038Uzavřená2019-04-30MAS Český sever, z.s.
4.výzva MAS Český Západ, z.s.-IROP-Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava-II5473/06_16_038/CLLD_15_01_030772015006_16_038Uzavřená2020-06-30MAS Český Západ, z.s.
4.výzva MAS Chrudimsko-IROP- Rozvoj a podpora udržitelné mobility2109/06_16_038/CLLD_16_01_0981578950006_16_038Uzavřená2018-03-08MAS Chrudimsko, z.s.
4.výzva MAS Cínovecko-IROP-Sociální infrastruktura I.0166/06_16_072/CLLD_16_02_039178947006_16_072Uzavřená2019-05-05MAS CÍNOVECKO o. p. s.
4.výzva MAS Dolní Morava-IROP-Infrastruktura ZŠ6264/06_16_075/CLLD_16_01_0701270440006_16_075Uzavřená2019-01-20Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s.
4.výzva MAS Dolní Poolšaví-IROP-infrastruktura ZŠ I.1405/06_16_075/CLLD_16_02_107115789006_16_075Uzavřená2019-11-27Místní akční skupina Dolní Poolšaví, z.s.
4.výzva MAS Dolnobřežansko-IROP-Bezpečná doprava v obci1145/06_16_038/CLLD_15_01_010920000006_16_038Uzavřená2018-10-01MAS Dolnobřežansko o.p.s.
4.výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP-Socialní-bydlení-SC 2.1.0030/06_18_107/CLLD_16_01_033368422006_18_107Uzavřená2019-04-30Ekoregion Úhlava, z.s.
4.výzva MAS Frýdlantsko-IROP-Bezpečné cesty II0280/06_16_038/CLLD_17_03_002900000006_16_038Uzavřená2019-10-31MAS Frýdlantsko, z.s.
4.výzva MAS Hanácké Království-IROP-Bezpečně v MAS Hanácké Království III.3257/06_16_038/CLLD_16_01_114480000006_16_038Uzavřená2019-01-25MAS Hanácké Království, z.s.
4.výzva MAS Hanácký venkov-IROP-Udržitelná a bezpečná doprava6287/06_16_038/CLLD_16_01_156600000006_16_038Uzavřená2019-05-31MAS Hanácký venkov, z. s.
4.výzva MAS Havlíčkův kraj-IROP-Podpora sociálních služeb4097/06_16_072/CLLD_15_01_1581427200006_16_072Uzavřená2018-06-15Havlíčkův kraj, o.p.s.
4.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Sociální bydlení0027/06_16_072/CLLD_15_01_275368421006_16_072Uzavřená2017-10-31Místní akční skupina Hlučínsko z.s.
4.Výzva MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2018)4155/06_16_038/CLLD_15_01_232684540006_16_038Uzavřená2018-09-04MAS Holicko, o.p.s.
4.výzva MAS Horňácko a Ostrožsko-IROP-Sociální podnikání I.2077/06_16_074/CLLD_15_01_170201368006_16_074Uzavřená2018-12-28MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.
4.Výzva MAS Horní Pomoraví-IROP-Rozvoj sociálních služeb I.3011/06_16_072/CLLD_16_01_022400000006_16_072Uzavřená2017-05-30MAS Horní Pomoraví o.p.s.
4.výzva MAS Horní Pomoraví-OPZ-Prorodinná opatření II.5573/03_16_047/CLLD_16_01_022240300003_16_047Uzavřená2018-12-03MAS Horní Pomoraví o.p.s.
4.výzva MAS Hornolidečska, z.s.-IROP-Bezpečnost dopravy III.3467/06_16_038/CLLD_16_01_107614520006_16_038Uzavřená2020-07-13MAS Hornolidečska, z.s.
4.výzva MAS Hradecký venkov-IROP-Sociální podnikání0081/06_16_074/CLLD_15_01_029210526006_16_074Uzavřená2018-12-31Hradecký venkov o.p.s.
4.výzva MAS Hranicko-IROP-Infrastrukutra základních škol I.6114/06_16_075/CLLD_15_01_0061038760006_16_075Uzavřená2018-03-01MAS Hranicko z. s.
4.výzva MAS Hříběcí hory-IROP-Podpora zaměstnanosti, sociální podnikání I.0134/06_16_074/CLLD_16_01_044853728006_16_074Uzavřená2020-08-31Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.
4.výzva MAS Hrubý Jeseník-IROP-Sociální podnikáni 20191115/06_16_074/CLLD_15_01_120421053006_16_074Uzavřená2019-10-31MAS Hrubý Jeseník, z.s.
4.výzva MAS Hustopečsko-IROP-Zázemí pro vzdělávání-Podpora předškolního vzdělávání0243/06_16_075/CLLD_16_02_015105263006_16_075Uzavřená2019-04-30MAS Hustopečsko, z. s.
4.výzva MAS Jablunkovsko-IROP-Udržitelná doprava-bezpečnost a bezbariérovost na komunikacích4026/06_16_038/CLLD_15_01_089608468006_16_038Uzavřená2017-06-30MAS Jablunkovsko, z. s.
4.výzva MAS Jemnicko-IROP-Technika IZS0086/06_16_076/CLLD_16_01_167200000006_16_076Uzavřená2019-02-18Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.
4.výzva MAS Jihozápad-IROP-Bezpečnost dopravy4295/06_16_038/CLLD_17_03_021631578006_16_038Uzavřená2019-10-17MAS Jihozápad o.p.s.
4.výzva MAS Jižní Haná-IROP-Bezpečná dopravní infrastruktura II2302/06_16_038/CLLD_16_01_110550000006_16_038Uzavřená2019-05-23Jižní Haná o. p. s.
4.výzva MAS Karlštejnsko-IROP-Obnova kulturního dědictví0045/06_16_073/CLLD_16_01_150747969006_16_073Ukončená2019-02-28MAS Karlštejnsko, z.ú.
4.výzva MAS KJH-IROP-INFRASTRUKTURA VZDĚLÁVÁNÍ II3437/06_16_075/CLLD_17_03_003446000006_16_075Uzavřená2020-03-20Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s.
4.výzva MAS KLS-IROP-Bezpečnost dopravy3362/06_16_038/CLLD_16_02_054518598006_16_038Uzavřená2019-09-30Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s.
4.výzva MAS Kraj živých vod-IROP-Investice do vzdělávání a zázemí pro volnočasové aktivity II2440/06_16_075/CLLD_16_02_033333640006_16_075Uzavřená2020-04-30MAS Kraj živých vod, z.s.
4.výzva MAS Krajina srdce-IROP-Rozvoj hromadné dopravy4422/06_16_038/CLLD_16_01_153831763006_16_038Uzavřená2020-06-30MAS Krajina srdce, z.s.
4.výzva MAS KRÁLOVÉDVORSKO-IROP-Sociální bydlení1081/06_16_072/CLLD_16_01_145210526006_16_072Uzavřená2018-04-16MAS Královédvorsko, z. s.
4.Výzva MAS Královská stezka - OPZ - Rodina a mladí II.3645/03_16_047/CLLD_15_01_235222300003_16_047Uzavřená2018-10-31Královská stezka o.p.s.
4.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA-IROP-SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ1016/06_16_074/CLLD_15_01_235473684006_16_074Uzavřená2018-02-15Královská stezka o.p.s.
4.výzva MAS Krkonoše-IROP-Bezpečnost dopravy a cyklodoprava5358/06_16_038/CLLD_17_03_0111216780006_16_038Uzavřená2020-02-28Místní akční skupina Krkonoše, z. s.
4.výzva MAS Krušné hory-IROP-Sociální infrastruktura I.0020/06_16_072/CLLD_16_01_021631579006_16_072Uzavřená2017-08-14MAS Krušné hory, o.p.s.
4.výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu-IROP-Sociální podnikání1089/06_16_074/CLLD_16_01_079631578006_16_074Uzavřená2019-04-30Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.
4.výzva MAS Labské skály z.s.-IROP-Bepečně na kole,pěšky i veřejnou dopravou6099/06_16_038/CLLD_15_01_1841682370006_16_038Uzavřená2018-03-31MAS Labské skály, z.s.
4.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Rozvoj neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání I.4042/06_16_075/CLLD_16_01_028206400006_16_075Uzavřená2017-12-01Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.
4.výzva MAS Lašsko-IROP-Sociální služby a komunitní centra1069/06_16_072/CLLD_16_01_1281260000006_16_072Uzavřená2018-04-15MAS Lašsko, z. s.
4.výzva MAS LEADER-Loucko, z.s.-IROP-Zvýšení kvality a bezpečnosti dopravní infrastruktury II4307/06_16_038/CLLD_16_02_109366927006_16_038Uzavřená2020-02-21MAS LEADER - Loucko, z. s.
4.výzva MAS Lednicko-valtický areál, z.s.-IROP-INFRASTRUKTURA PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY0117/06_16_072/CLLD_16_01_157421053006_16_072Uzavřená2018-10-31MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
4.výzva MAS Lípa pro venkov-IROP-Komunitní centra4175/06_16_072/CLLD_15_01_1102000000006_16_072Uzavřená2019-01-18Lípa pro venkov z.s.
4.výzva MAS Litomyšlsko-IROP-Podmínky pro sociální služby a aktivity I.3124/06_16_072/CLLD_16_01_103911806006_16_072Uzavřená2018-10-10MAS Litomyšlsko o.p.s.
4.výzva MAS Luhačovské Zálesí-IROP-Bezpečnost dopravy7106/06_16_038/CLLD_16_01_1271236840006_16_038Uzavřená2018-01-31Luhačovské Zálesí, o.p.s.
4.Výzva MAS Lužnice-IROP-INFRASTRUKTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ1159/06_16_072/CLLD_16_01_057900000006_16_072Uzavřená2018-12-31MAS Lužnice, z.s.
4.Výzva MAS Mezi Úpou a Metují-IROP Infrastruktura ve vzdělávání3267/06_16_075/CLLD_16_01_129600000006_16_075Uzavřená2019-01-18Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z. s.
4.výzva MAS MEZIHRADY-IROP-Vzdělávání4357/06_16_075/CLLD_16_02_108816988006_16_075Uzavřená2020-01-10MAS Mezi Hrady, z.s.
4.výzva MAS Mladoboleslavský venkov-IROP-Sociální bydlení1033/06_18_107/CLLD_16_02_079135000006_18_107Uzavřená2019-04-30Dolní Pojizeří z.ú.
4.výzva MAS Mohelnicko-IROP-Cyklodoprava a bezpečnost dopravy4282/06_16_038/CLLD_16_01_0671914000006_16_038Uzavřená2019-06-28MAS Mohelnicko, z.s.
4.Výzva MAS Mohelnicko-OPZ-Sociální podnikání0198/03_16_047/CLLD_16_01_067122000003_16_047Uzavřená2017-12-06MAS Mohelnicko, z.s.
4.výzva MAS Moravská brána-IROP- cyklodoprava2198/06_16_038/CLLD_15_01_0321380950006_16_038Uzavřená2018-10-05MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.
4.Výzva MAS Moravská cesta-IROP-Podpora školství v regionu II.6428/06_16_075/CLLD_15_01_004959574006_16_075Uzavřená2020-04-30MAS Moravská cesta, z. s.
4.výzva MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko-IROP-Ochrana kulturního dědictví1074/06_16_073/CLLD_16_01_005492158006_16_073Uzavřená2020-09-21MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
4.výzva MAS Moravský kras z.s.-IROP-Terminály veřejné dopravy a systémy P+R1120/06_16_038/CLLD_15_01_229315000006_16_038Uzavřená2018-03-02MAS Moravský kras z.s.
4.výzva MAS MOST Vysočiny-IROP-Zkvalitnění zázemí poskytovatelů sociálních služeb II1270/06_16_072/CLLD_17_03_036137525006_16_072Uzavřená2019-12-22
4.výzva MAS NAD ORLICÍ-IROP-Komunitní centra I1038/06_16_072/CLLD_16_01_062842105006_16_072Uzavřená2017-12-01NAD ORLICÍ, o.p.s.
4.Výzva MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami7349/06_16_038/CLLD_16_02_0031672610006_16_038Uzavřená2019-08-31MAS Nad Prahou o.p.s.
4.výzva MAS Naděje o.p.s.-IROP-Podpora sociálního podnikání-investice1034/06_16_074/CLLD_16_01_151452632006_16_074Uzavřená2018-09-07MAS Naděje o.p.s.
4.výzva MAS OPAVSKO-IROP-SOCIÁLNÍ SLUŽBY 20170023/06_16_072/CLLD_15_01_263526316006_16_072Uzavřená2017-08-31Místní akční skupina Opavsko z.s.
4.výzva MAS ORLICKO-IROP-Vzdělávání v klíčových kompetencích I13006/06_16_075/CLLD_15_01_0651894740006_16_075Uzavřená2017-05-29MAS ORLICKO, z.s.
4.výzva MAS OZJ-IROP-Rozvoj péče o zdraví-vybavení psychiatrických mobilních týmů0004/06_17_085/CLLD_15_01_12625000006_17_085Uzavřená2019-01-31Otevřené zahrady Jičínska z. s.
4.Výzva MAS PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA-IROP- SOCIÁLNÍ SLUŽBY0145/06_16_072/CLLD_15_01_144173684006_16_072Uzavřená2018-12-12MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s.
4.výzva MAS Partnerství venkova-IROP-Investice do rozvoje sociálních služeb0139/06_16_072/CLLD_16_01_096341109006_16_072Uzavřená2018-12-14MAS Partnerství venkova, z. s.
4.výzva MAS Ploština-IROP-Sociální podnikání1067/06_16_074/CLLD_16_01_091311253006_16_074Uzavřená2019-02-14MAS Ploština, z. s.
4.výzva MAS Pobeskydí-IROP-Udržitelná a bezpečná doprava II.8031/06_16_038/CLLD_15_01_2281263160006_16_038Uzavřená2018-03-31MAS Pobeskydí, z. s.
4.výzva MAS PODBRDSKO-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání 23490/06_16_075/CLLD_16_01_036696898006_16_075Otevřená2020-10-31MAS PODBRDSKO, z.s.
4.výzva MAS Podbrněnsko-IROP-Komunitní centra-I.1169/06_16_072/CLLD_15_01_281289163006_16_072Uzavřená2019-07-01Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek
4.výzva MAS Podchlumí-IROP-Investice do vzdělávání2078/06_16_075/CLLD_16_01_053318421006_16_075Uzavřená2018-01-31MAS Podchlumí, z. s.
4.výzva MAS Podhorácko-IROP-Různorodá a bezpečná doprava na Podhorácku II.3175/06_16_038/CLLD_16_01_093436211006_16_038Uzavřená2018-09-08Podhorácko, o.p.s.
4.výzva MAS Podhostýnska, z.s.-IROP-Pořízení vybavení a rekonstrukce školních objektů3352/06_16_075/CLLD_16_01_088350000006_16_075Uzavřená2019-08-19Místní akční skupina Podhostýnska, z. s.
4.výzva MAS Podhůří Železných hor-IROP-Podpora sociálního začleňování1094/06_16_072/CLLD_16_01_03063158006_16_072Uzavřená2018-10-31Podhůří Železných hor o.p.s.
4.výzva MAS Podještědí-IROP-Bezpečnost dopravy II2377/06_16_038/CLLD_16_02_105490000006_16_038Uzavřená2019-12-18Místní akční skupina Podještědí, z.s.
4.výzva MAS Podlipansko OPZ_ Zaměstnanost3416/03_16_047/CLLD_15_01_099260000003_16_047Uzavřená2018-03-29MAS Podlipansko, o.p.s.
4.výzva MAS PODLIPANSKO-IROP-1.4a) Sociální bydlení2067/06_16_072/CLLD_15_01_099648947006_16_072Uzavřená2018-05-15MAS Podlipansko, o.p.s.
4.výzva MAS Podřipsko-IROP-Budování kapacit ZŠ a jejich modernizace1229/06_16_075/CLLD_16_02_057700000006_16_075Uzavřená2018-10-29Místní akční skupina Podřipsko, z.s.
4.výzva MAS POHODA-IROP-Technika pro IZS I1020/06_16_076/CLLD_15_01_07194736806_16_076Uzavřená2017-12-21Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
4.výzva MAS POLIČSKO z.s.-IROP-IZS - O CLLD 5 -I2011/06_16_076/CLLD_15_01_242221053006_16_076Uzavřená2017-10-22MAS POLIČSKO z.s.
4.výzva MAS Pomalší-IROP-Sociální podnikání0087/06_16_074/CLLD_17_03_038526315006_16_074Uzavřená2019-03-14
4.výzva MAS Posázaví-IROP-Sociální podnikání0080/06_16_074/CLLD_16_02_090598904006_16_074Uzavřená2018-12-31Posázaví o.p.s.
4.výzva MAS Pošumaví-IROP-Územní rozvoj2003/06_16_058/CLLD_15_01_271100000006_16_058Uzavřená2017-10-31Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek
4.výzva MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s.-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení4002/06_16_075/CLLD_15_01_0952105260006_16_075Uzavřená2017-05-19Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
4.výzva MAS Prostějov venkov-IROP-Cyklodoprava-I1096/06_16_038/CLLD_15_01_207500000006_16_038Uzavřená2018-09-15Prostějov venkov o.p.s.
4.Výzva MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání (I.)0240/03_16_047/CLLD_16_01_1001200000003_16_047Zrušená2018-01-08MAS Radbuza, z.s.
4.Výzva MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastuktury pro vzdělávání (I.)2075/06_16_075/CLLD_16_01_1001263160006_16_075Uzavřená2018-01-08MAS Radbuza, z.s.
4.výzva MAS Radbuza-OPZ-Prorodinná opatření (II.)1463/03_16_047/CLLD_16_01_100200000003_16_047Uzavřená2018-04-26MAS Radbuza, z.s.
4.výzva MAS Rakovnicko-IROP-Sociální služby1140/06_16_072/CLLD_16_02_020375000006_16_072Uzavřená2019-01-31Rakovnicko o. p. s.
4.výzva MAS Region HANÁ-IROP-Rozvoj sociálních služeb1075/06_16_072/CLLD_15_01_279263158006_16_072Uzavřená2018-02-02Region HANÁ, z. s.
4.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-I0016/06_16_076/CLLD_15_01_261263158006_16_076Uzavřená2017-11-30MAS Region Kunětické hory, z.s.
4.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální podnikání-I0168/03_16_047/CLLD_15_01_261280000003_16_047Uzavřená2017-11-28MAS Region Kunětické hory, z.s.
4.výzva MAS Region Pošembeří-IROP- Sociální bydlení 031021/06_18_107/CLLD_16_02_022500000006_18_107Uzavřená2019-04-01Region Pošembeří o.p.s.
4.výzva MAS Regionu Poodří-IROP-Vzdělávání0004/06_16_075/CLLD_15_01_0161052630006_16_075Uzavřená2017-05-31MAS Regionu Poodří, z.s.
4.výzva MAS Říčansko-IROP-Školství a vzdělávání 20185183/06_16_075/CLLD_16_02_0042283860006_16_075Uzavřená2018-11-15MAS Říčansko o.p.s.
4.výzva MAS Rozkvět-IROP-PAMÁTKY1023/06_16_073/CLLD_15_01_266450000006_16_073Uzavřená2018-03-15MAS Rozkvět, z.s.
4.výzva MAS Rožnovsko-IROP-Základní školy4186/06_16_075/CLLD_16_01_0042448930006_16_075Uzavřená2018-09-14Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
4.výzva MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ,z. s.-IROP-Zvyšování kvality škol-II1365/06_16_075/CLLD_16_02_0811327300006_16_075Uzavřená2020-02-01MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.
4.výzva MAS Rozvoj Krnovska-IROP-Zvyšování kvality a dostunosti vzdělávací infrastruktury3104/06_16_075/CLLD_16_01_117823400006_16_075Uzavřená2018-10-01Rozvoj Krnovska o.p.s.
4.výzva MAS Rozvoj Tanvaldska-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání II1392/06_16_075/CLLD_16_01_106510000006_16_075Uzavřená2019-12-18Rozvoj Tanvaldska z.s.
4.výzva MAS Sdružení Růže-IROP-Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání1033/06_16_075/CLLD_15_01_238487897006_16_075Uzavřená2017-09-28MAS Sdružení Růže z.s.
4.výzva MAS Sdružení SPLAV-IROP- Řešení krizových situací (I.)2025/06_16_076/CLLD_15_01_036381158006_16_076Uzavřená2017-12-08Sdružení SPLAV, z.s.
4.výzva MAS Sdružení Západní Krušnohoří-IROP-sociální infrastruktura1163/06_16_072/CLLD_15_01_1251850000006_16_072Uzavřená2019-05-12MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
4.výzva MAS Sedlčansko-IROP-Infrastruktura vzdělávání II2402/06_16_075/CLLD_16_01_099500000006_16_075Uzavřená2019-12-31MAS Sedlčansko, o.p.s.
4.výzva MAS SERVISO-IROP- Rozvoj komunitních a sociálních služeb3079/06_16_072/CLLD_16_01_048754866006_16_072Uzavřená2018-12-31SERVISO, o. p. s.
4.výzva MAS Severní Chřiby a Pomoraví-IROP-Zázemí pro vzdělávání III."2296/06_16_075/CLLD_16_01_170447888006_16_075Uzavřená2019-03-31Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.
4.výzva MAS Šipka-IROP-Sociální podnikání1030/06_16_074/CLLD_15_01_117526316006_16_074Uzavřená2018-06-30Místní akční skupina Šipka, z. s.
4.výzva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.-IROP-Sociální podnikání-I.1023/06_16_074/CLLD_15_01_026152316006_16_074Uzavřená2018-01-31MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
4.výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s.-IROP-Zájmové vzdělávání2280/06_16_075/CLLD_17_03_001473684006_16_075Uzavřená2019-03-29MAS Slavkovské bojiště, z.s.
4.výzva MAS Slezská brána-IROP-Doprava 2.4365/06_16_038/CLLD_16_02_084866058006_16_038Uzavřená2019-12-31MAS Slezská brána, z. s.
4.výzva MAS Sokolovsko-IROP-Infrastruktura pro sociální podnikání4001/06_16_074/CLLD_15_01_064806808006_16_074Uzavřená2017-04-12MAS Sokolovsko o.p.s.
4.Výzva MAS Společná CIDLINA-IROP-Sociální podnikání I.0025/06_16_074/CLLD_15_01_240421053006_16_074Uzavřená2018-03-29Společná CIDLINA, z.s.
4.výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka-IROP-Podpora kapacit a kvality škol všech stupňů3168/06_16_075/CLLD_16_01_086368421006_16_075Uzavřená2018-09-03Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.
4.výzva MAS Staroměstsko-IROP-Doprava1323/06_16_038/CLLD_16_01_109300000006_16_038Uzavřená2019-07-08MAS Staroměstsko, z.s.
4.výzva MAS Šternbersko-IROP-Bezpečnost dopravy4119/06_16_038/CLLD_16_02_1101052630006_16_038Uzavřená2018-03-16MAS Šternbersko o.p.s.
4.výzva MAS Stolové hory-IROP-Cyklodoprava - I1134/06_16_038/CLLD_16_01_0921052630006_16_038Uzavřená2019-05-31Místní akční skupina Stolové hory, z. s.
4.výzva MAS Strakonicko-IROP-Podpora zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání1179/06_16_075/CLLD_16_02_068200000006_16_075Uzavřená2018-09-27MAS Strakonicko, z.s.
4.výzva MAS Strážnicko-IROP-Sociální bydlení1048/06_18_107/CLLD_16_01_09060000006_18_107Uzavřená2019-10-20MAS Strážnicko, z.s.
4.výzva MAS Střední Haná-IROP-Rozvoj sociálních služeb a Rozvoj komunitních center2211/06_16_072/CLLD_16_01_074421053006_16_072Uzavřená2019-06-17Střední Haná, o.p.s.
4.výzva MAS Střední Povltaví-IROP-Rozvoj komunitních center10177/06_16_072/CLLD_16_01_094542000006_16_072Uzavřená2019-02-28Místní akční skupina Střední Povltaví z. s.
4.výzva MAS Střední Vsetínsko, z.s.-IROP-Kvalitní vzdělávání2409/06_16_075/CLLD_16_01_148377633006_16_075Uzavřená2020-03-31MAS Střední Vsetínsko, z. s.
4.výzva MAS Šumavsko-IROP-Vybavení a modernizace učeben9083/06_16_075/CLLD_15_01_1141672950006_16_075Uzavřená2018-01-31MAS Šumavsko, z.s.
4.výzva MAS Šumperský venkov-IROP-Technika IZS3031/06_16_076/CLLD_16_02_106421053006_16_076Uzavřená2018-02-13MAS Šumperský venkov, z. s.
4.výzva MAS sv. Jana z Nepomuku-IROP-Rozvoj vzdělávacích zařízení1436/06_16_075/CLLD_16_02_010363887006_16_075Uzavřená2020-03-31Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, z.s.
4.VÝZVA MAS SVATOJIŘSKÝ LES-IROP-SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ0110/06_16_074/CLLD_16_02_00596208906_16_074Uzavřená2019-12-18Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.
4.výzva MAS SVATOVÁCLAVSKO-IROP-Bezpečná doprava II.1171/06_16_038/CLLD_16_02_091116448006_16_038Uzavřená2018-07-22MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
4.Výzva MAS Světovina-IROP-Infrastruktura do vzdělávání4421/06_16_075/CLLD_16_01_1191578950006_16_075Uzavřená2020-03-31MAS Světovina o.p.s.
4.výzva MAS SVITAVA-IROP-Bezpečná doprava II.2179/06_16_038/CLLD_16_01_049494737006_16_038Uzavřená2018-10-15Místní akční skupina Svitava z. s.
4.výzva MAS Telčsko-IROP-Investujeme do parkovacích systémů a terminálů hromadné dopravy na území MAS Telčsko1267/06_16_038/CLLD_16_01_026383078006_16_038Uzavřená2019-01-18Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, z. s.
4.výzva MAS Třeboňsko o.p.s.-IROP-Sociální služby0119/06_16_072/CLLD_16_01_052148900006_16_072Uzavřená2018-10-31Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
4.výzva MAS Třeštsko-IROP-Hasičské stanice2078/06_16_076/CLLD_15_01_265663158006_16_076Uzavřená2018-12-03Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s.
4.výzva MAS Uničovsko-IROP-Bezpečnost obyvatel v dopravě3239/06_16_038/CLLD_15_01_260753500006_16_038Uzavřená2019-02-25MAS Uničovsko, o.p.s.
4.výzva MAS Via rustica-IROP-Podpora sociálního bydlení0058/06_18_107/CLLD_16_02_070545117006_18_107Uzavřená2020-06-22Via rustica z.s.
4.výzva MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko-IROP-A4 Rozvoj sociálního podnikání0015/06_16_074/CLLD_16_01_135210526006_16_074Uzavřená2018-01-10MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.
4.výzva MAS Vizovicko a Slušovicko-IROP-Rozvoj sociálních služeb1253/06_16_072/CLLD_16_02_069150000006_16_072Uzavřená2019-12-31MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
4.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5)13139/06_16_075/CLLD_15_01_1463221740006_16_075Uzavřená2018-06-26MAS Vladař o.p.s.
4.výzva MAS Vladař-OPZ-Prorodinná opatření (OPZ5) na území MAS Vladař I.3483/03_16_047/CLLD_15_01_146500000003_16_047Uzavřená2018-05-28MAS Vladař o.p.s.
4.výzva MAS Vltava -IROP- Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání II.4347/06_16_075/CLLD_16_01_120900000006_16_075Uzavřená2019-07-16MAS VLTAVA, z.s.
4.výzva MAS Vodňanská ryba, z. s.-IROP-Rozvoj infrastruktury v oblasti středního a vyššího odborného vzdělávání.1205/06_16_075/CLLD_16_01_073500000006_16_075Uzavřená2018-10-12MAS Vodňanská ryba, z.s.
4.výzva MAS Východní Slovácko-IROP-Zázemí a rozvoj sociálních služeb2122/06_16_072/CLLD_16_01_137130947006_16_072Uzavřená2018-10-02MAS Východní Slovácko, z.s.
4.výzva MAS Vyhlídky-IROP-Kvalitní střední vzdělávání0112/06_16_075/CLLD_16_02_053536841006_16_075Uzavřená2018-03-31MAS Vyhlídky,z.s.
4.Výzva MAS Vyškovsko, z.s.-IROP-Sociální bydlení0040/06_18_107/CLLD_16_02_019750000006_18_107Uzavřená2019-07-17MAS Vyškovsko, z.s.
4.výzva MAS Zálabí-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání II0289/06_16_075/CLLD_16_02_1031050700006_16_075Uzavřená2019-06-30Místní akční skupina Zálabí, z. s.
4.výzva MAS Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko, z.s.-IROP-Bezpečnost a udržitelná doprava1581/06_16_038/CLLD_16_01_015312250006_16_038Uzavřená2021-05-03Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.
4.výzva MAS Zlatá cesta, o.p.s.,-IROP-Infrastruktura pro sociální služby - I.0096/06_16_072/CLLD_17_03_01652632006_16_072Uzavřená2018-06-22MAS Zlatá cesta, o.p.s.
4.výzva MAS Znojemské vinařství-IROP-Bezpečnost dopravy11371/06_16_038/CLLD_15_01_0691248680006_16_038Uzavřená2019-11-05MAS Znojemské vinařství, z.s.
4.výzva MAS ŽR-IROP-Rozvoj sociálního podnikání0011/06_16_074/CLLD_15_01_258274524006_16_074Uzavřená2017-09-30MAS Železnohorský region, z.s.
4.Výzva MAS Zubří země-IROP-Územní studie I.0004/06_16_058/CLLD_15_01_04678947306_16_058Uzavřená2017-11-02MAS Zubří země, o.p.s.
4.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka, o.p.s.-OPZ-Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků-I.0331/03_16_047/CLLD_15_01_144200000003_16_047Uzavřená2018-04-30MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s.
4.výzva Místní akční skupina Boskovicko PLUS-IROP - Rozvoj sociálního podnikání0041/06_16_074/CLLD_16_01_029262500006_16_074Uzavřená2018-08-15Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z. s.
4.výzva Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.-IROP-Cyklo/dopravní infrastruktura0214/06_16_038/CLLD_16_01_0602907030006_16_038Uzavřená2018-12-17Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.
4.výzva Místní akční skupina Hlinecko, z.s.-IROP 1-Cesty domů (bezpečnost dopravy, cyklodoprava)0125/06_16_038/CLLD_15_01_264315790006_16_038Uzavřená2018-02-23Místní akční skupina Hlinecko, z. s.
4.výzva Místní akční skupina Hlinecko, z.s.-IROP 1-Cesty domů (bezpečnost dopravy, cyklodoprava)0074/06_16_072/CLLD_15_01_264315790006_16_072Zrušená2018-02-23Místní akční skupina Hlinecko, z. s.
4.výzva Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.-IROP-SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA1189/06_16_072/CLLD_16_01_112500000006_16_072Uzavřená2019-03-08Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
4.výzva OPS pro Český ráj-IROP-Vzdělávání2059/06_16_075/CLLD_16_01_0831263160006_16_075Uzavřená2017-10-13Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
4.výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Sociální podnikání I.0519/03_16_047/CLLD_16_01_083164600003_16_047Uzavřená2018-06-08Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
4.výzva Oslavka,o.p.s.-IROP-doprava1233/06_16_038/CLLD_15_01_262421053006_16_038Uzavřená2018-11-09OSLAVKA o.p.s.
4.výzva-LAG Podralsko-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení MŠ I1039/06_16_075/CLLD_15_01_104631579006_16_075Uzavřená2017-09-22LAG Podralsko z. s.
4.výzva-MAS Zubří země,o.p.s.-OPZ-Podpora aktivit v rámci sociálních služeb a sociálního začleňování-(II.)3632/03_16_047/CLLD_15_01_046500000003_16_047Uzavřená2018-10-31MAS Zubří země, o.p.s.
4.výzva-MAS-Střední-Polabí-IROP-Modernizace-objektů-IZS1050/06_16_076/CLLD_17_03_033300000006_16_076Uzavřená2018-07-27MAS - Střední Polabí, z. s.
4.Výzva_MAS_Brdy-Vltava_Prevence sociálního vyloučení (I.)3A57/03_16_047/CLLD_16_01_045630662003_16_047Uzavřená2019-12-31Brdy - Vltava o.p.s.
4.výzva_OPZ_MAS_Podchlumí-Zaměstnanost0609/03_16_047/CLLD_16_01_053299987003_16_047Uzavřená2018-09-14MAS Podchlumí, z. s.
5 výzva MAS Nad Prahou OP Z - Podpora sociální ekonomiky1930/03_16_047/CLLD_16_02_003441870003_16_047Uzavřená2019-07-26MAS Nad Prahou o.p.s.
5. OPZ - MAS Jižní Slovácko0984/03_16_047/CLLD_16_01_070003_16_047Zaregistrovaná2020-06-30Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s.
5. OPZ - MAS Jižní Slovácko - Podpora zaměstnanosti2985/03_16_047/CLLD_16_01_070319950003_16_047Uzavřená2019-09-10Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s.
5. výzva MAS Českomoravské pomezí IROP Rozvoj sociálních služeb a komunitních center3273/06_16_072/CLLD_16_01_155799353006_16_072Uzavřená2020-10-05MAS Českomoravské pomezí o.p.s.
5. výzva MAS Český les - OPŽP- Likvidace invazních druhů rostlin0011/05_17_087/CLLD_15_01_0862232520005_17_087Uzavřená2019-05-31MAS Český les, z. s.
5. výzva MAS Horní Pomoraví-OPZ-Sociální inkluze II.3574/03_16_047/CLLD_16_01_022181244003_16_047Uzavřená2018-12-03MAS Horní Pomoraví o.p.s.
5. výzva MAS Hranicko-OPZ-Sociální služby-neinvestiční podpora II.1909/03_16_047/CLLD_15_01_006138626003_16_047Uzavřená2019-05-31MAS Hranicko z. s.
5. výzva MAS Královská stezka - OPZ - Zaměstnanost I.2833/03_16_047/CLLD_15_01_235474200003_16_047Uzavřená2019-04-14Královská stezka o.p.s.
5. výzva MAS KŽV _OPZ_ Zapojení obyvatel do života v obcích II.1882/03_16_047/CLLD_16_02_033145000003_16_047Uzavřená2019-07-12MAS Kraj živých vod, z.s.
5. Výzva MAS Labské skály z.s.-OPŽP-Realizace ÚSES0006/05_18_127/CLLD_15_01_184100000005_18_127Uzavřená2019-05-02MAS Labské skály, z.s.
5. Výzva MAS Mezilesí - OPZ - Rodina a práce v rovnováze - ( III.)1B87/03_16_047/CLLD_16_02_102139000003_16_047Uzavřená2019-10-31Místní akční skupina Mezilesí, z.s.
5. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Prorodinná opatření - II.3955/03_16_047/CLLD_15_01_032239168003_16_047Uzavřená2019-07-11MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.
5. Výzva MAS Opavsko - Sociální služby a sociální začleňování 20180289/03_16_047/CLLD_15_01_263116575003_16_047Uzavřená2018-03-31Místní akční skupina Opavsko z.s.
5. výzva MAS Podřipsko - OPZ - Programy na zvyšování zaměstnanosti2A73/03_16_047/CLLD_16_02_057660700003_16_047Uzavřená2019-11-15Místní akční skupina Podřipsko, z.s.
5. Výzva MAS Regionu Poodří - OP ZAM - Podpora prorodinných opatření4269/03_16_047/CLLD_15_01_016202648003_16_047Uzavřená2018-01-30MAS Regionu Poodří, z.s.
5. Výzva MAS Regionu Poodří - OPŽP - Podpora sídelní zeleně2077/05_18_128/CLLD_15_01_016416667005_18_128Uzavřená2019-08-14MAS Regionu Poodří, z.s.
5. Výzva MAS RÝMAŘOVSKO OPZ Prorodinná opatření2B95/03_16_047/CLLD_15_01_021235945003_16_047Uzavřená2019-11-30RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
5. Výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka - Sociální podnikání II. (OPZ)2830/03_16_047/CLLD_16_01_086583960003_16_047Uzavřená2019-04-01Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.
5. VÝZVA MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. - IROP - INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ A PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU II.0384/06_16_075/CLLD_16_02_091352366006_16_075Zrušená2019-10-21MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
5. Výzva MAS Svitava - OPZ - Sociální začleňování II.3791/03_16_047/CLLD_16_01_049630158003_16_047Uzavřená2019-04-30Místní akční skupina Svitava z. s.
5. Výzva MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko - OPŽP - C3 Realizace sídlení zeleně0025/05_18_128/CLLD_16_01_13583333305_18_128Uzavřená2019-06-20MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.
5. výzva MAS Vyhlídky - OPZ - Podpora rozvoje komunitních center2474/03_16_047/CLLD_16_02_053510000003_16_047Uzavřená2018-07-16MAS Vyhlídky,z.s.
5. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. - OPZ - Komunitní sociální práce a komunitní centra1A41/03_16_047/CLLD_16_02_019708065003_16_047Uzavřená2019-12-31MAS Vyškovsko, z.s.
5. výzva MAS Zlatá cesta - Podpora sociálních služeb a komunitní práce - II.1766/03_16_047/CLLD_17_03_016601485003_16_047Uzavřená2019-03-31MAS Zlatá cesta, o.p.s.
5. Výzva Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví - OPŽP - Realizace sídelní zeleně0116/05_18_128/CLLD_16_01_170309000005_18_128Otevřená2020-01-03Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.
5. Výzva OPZ - Prorodinná opatření II. - MAS Rokytná, o.p.s.1961/03_16_047/CLLD_17_03_03598125003_16_047Uzavřená2019-09-30
5. Výzva OPZ - Sociální služby v MAS Rožnovsko2C32/03_16_047/CLLD_16_01_004400000003_16_047Uzavřená2019-12-31Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
5. výzva_MAS MEZIHRADY_OPZ_Soc. podnik 22C17/03_16_047/CLLD_16_02_108368315003_16_047Uzavřená2019-12-18MAS Mezi Hrady, z.s.
5.výzva - prorodinná opatření1756/03_16_047/CLLD_15_01_26079353003_16_047Uzavřená2019-02-28MAS Uničovsko, o.p.s.
5.Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Investice do sociálních služeb-II1005/06_18_107/CLLD_16_01_047390892006_18_107Uzavřená2018-12-20"MAS ""Přiďte pobejt!"" z. s."
5.výzva MAS 21-IROP-VZDĚLÁVÁNÍ-I.5021/06_16_075/CLLD_15_01_0881403050006_16_075Uzavřená2017-12-13MAS 21, o.p.s.
5.výzva MAS Achát-IROP-Podpora sociálního podnikání a zaměstnanosti0066/06_16_074/CLLD_15_01_050240000006_16_074Uzavřená2018-12-31MAS Achát z.s.
5.výzva MAS Aktivios, z.s.-IROP-Zvyšování bezpečnosti a enviromentální šetrnosti dopravy2433/06_16_038/CLLD_16_01_118694737006_16_038Uzavřená2020-08-31MAS Aktivios, z.s.
5.Výzva MAS Blaník, z.s.-IROP-Školství a vzdělávání-Infrastruktura pro předškolní vzdělávání1111/06_16_075/CLLD_15_01_037631579006_16_075Uzavřená2018-04-23MAS Blaník, z. s.
5.výzva MAS Blanský les-Netolicko-IROP-Kulturní dědictví - II.1062/06_16_073/CLLD_16_02_049362005006_16_073Uzavřená2020-01-29Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s.
5.výzva MAS Blatensko-IROP-Vzdělávání II4488/06_16_075/CLLD_17_03_012631579006_16_075Uzavřená2020-08-14Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.
5.výzva MAS Bohdanečsko-IROP-Bezpečnost v obcích2203/06_16_038/CLLD_15_01_198526316006_16_038Uzavřená2018-10-19MAS Bohdanečsko, z. s.
5.výzva MAS Bohumínsko-IROP-Udržitelná doprava III1548/06_16_038/CLLD_16_02_014514145006_16_038Uzavřená2020-11-30Místní akční skupina Bohumínsko, z.s.
5.výzva MAS Bojkovska-IROP-Bezpečnost dopravy1529/06_16_038/CLLD_16_01_131204483006_16_038Uzavřená2020-10-19MAS Bojkovska, z.s.
5.výzva MAS Boleslavsko-IROP-Bezpečnost v dopravě II4296/06_16_038/CLLD_16_01_130647261006_16_038Uzavřená2019-04-30MAS Boleslavsko z.ú.
5.výzva MAS Brána do Českého ráje-IROP-Podpora hasičů3092/06_16_076/CLLD_16_01_149297300006_16_076Uzavřená2019-04-30MAS Brána do Českého ráje, z.s.
5.Výzva MAS Brána Písecka-IROP-Integrovaný záchranný systém1098/06_16_076/CLLD_15_01_188129214006_16_076Uzavřená2019-05-31MAS BRÁNA PÍSECKA z.s.
5.výzva MAS Brána Vysočiny - IROP - Infrastruktura vzdělávání II4401/06_16_075/CLLD_15_01_259455818006_16_075Uzavřená2020-09-04Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.
5.výzva MAS Brdy-IROP-Chodci3355/06_16_038/CLLD_15_01_282603918006_16_038Uzavřená2019-10-04MAS Brdy, z.ú.
5.výzva MAS Brdy-IROP-Chodci0356/06_16_038/CLLD_15_01_282006_16_038Zrušená2019-12-31MAS Brdy, z.ú.
5.výzva MAS Brdy-IROP-Chodci0357/06_16_038/CLLD_15_01_282006_16_038Zrušená2019-12-31MAS Brdy, z.ú.
5.výzva MAS BUCHLOV-IROP-DOPRAVA3520/06_16_038/CLLD_16_01_113472199006_16_038Uzavřená2020-10-19MAS Buchlov, z.s.
5.výzva MAS Bystřička, o.p.s.-IROP-Sociální byty0017/06_18_107/CLLD_16_01_089115790006_18_107Uzavřená2019-01-28Bystřička, o.p.s.
5.výzva MAS ČESKÁ KANADA-IROP-BEZPEČNÁ DOPRAVA II6305/06_16_038/CLLD_15_01_2392218780006_16_038Uzavřená2019-06-17MAS Česká Kanada o.p.s.
5.výzva MAS České středohoří-IROP-Ochrana území1071/06_16_076/CLLD_15_01_234744316006_16_076Uzavřená2018-11-22MAS České středohoří, z.s.
5.výzva MAS Český les-IROP-Pořízení specializované techniky a věcných prostředků2013/06_16_076/CLLD_15_01_086300000006_16_076Uzavřená2017-10-17MAS Český les, z. s.
5.výzva MAS Český sever-IROP-Zvyšování kvality vzdělávání10271/06_16_075/CLLD_16_01_0392306600006_16_075Uzavřená2019-04-30MAS Český sever, z.s.
5.výzva MAS Český Západ, z.s.-IROP-Infrastruktura mateřských a základních škol a zájmového, neprofesního a celožitovního vzdělávání-II2473/06_16_075/CLLD_15_01_030309425006_16_075Uzavřená2020-06-30MAS Český Západ, z.s.
5.výzva MAS Chrudimsko-IROP- Zmírnění dopadů živelných pohrom1034/06_16_076/CLLD_16_01_098421053006_16_076Uzavřená2018-03-13MAS Chrudimsko, z.s.
5.výzva MAS Cínovecko-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání II.1359/06_16_075/CLLD_16_02_039274076006_16_075Uzavřená2019-08-10MAS CÍNOVECKO o. p. s.
5.výzva MAS Dolní Morava-IROP-Sociální infrastruktura2161/06_16_072/CLLD_16_01_070700000006_16_072Uzavřená2019-03-15Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s.
5.výzva MAS Dolní Poolšaví-IROP-Zázemí pro sociální služby I.1347/06_16_072/CLLD_16_02_107120000006_16_072Uzavřená2021-01-20Místní akční skupina Dolní Poolšaví, z.s.
5.výzva MAS Dolnobřežansko-IROP-Sociální podnikání0043/06_16_074/CLLD_15_01_010127263006_16_074Uzavřená2018-10-15MAS Dolnobřežansko o.p.s.
5.výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP-Socialní-bydlení-SC 2.11043/06_18_107/CLLD_16_01_033368400006_18_107Uzavřená2019-07-31Ekoregion Úhlava, z.s.
5.výzva MAS Frýdlantsko-Beskydy-IROP-územní studie1002/06_16_058/CLLD_16_01_05464608006_16_058Uzavřená2018-03-29MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.
5.výzva MAS Frýdlantsko-IROP-Modernizace škol II3310/06_16_075/CLLD_17_03_002836516006_16_075Uzavřená2019-10-31MAS Frýdlantsko, z.s.
5.výzva MAS Hanácké Království-IROP-Sociální infrastruktura1264/06_16_072/CLLD_16_01_114795603006_16_072Uzavřená2019-11-29MAS Hanácké Království, z.s.
5.výzva MAS Hanácký venkov-IROP-Komunitní centra2272/06_16_072/CLLD_16_01_156168421006_16_072Uzavřená2020-02-29MAS Hanácký venkov, z. s.
5.výzva MAS Havlíčkův kraj-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení II2423/06_16_075/CLLD_15_01_158396173006_16_075Uzavřená2020-02-12Havlíčkův kraj, o.p.s.
5.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Sociální podnikání4006/06_16_074/CLLD_15_01_275473684006_16_074Uzavřená2017-10-31Místní akční skupina Hlučínsko z.s.
5.výzva MAS Holicko-IROP-Vzdělávání(2019)2331/06_16_075/CLLD_15_01_232278381006_16_075Uzavřená2019-09-05MAS Holicko, o.p.s.
5.výzva MAS Horňácko a Ostrožsko-IROP-Rozvoj sociálních služeb1162/06_16_072/CLLD_15_01_170552632006_16_072Uzavřená2018-12-28MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.
5.Výzva MAS Horní Pomoraví-IROP-Komunitní centra I.0012/06_16_072/CLLD_16_01_022100000006_16_072Uzavřená2017-05-30MAS Horní Pomoraví o.p.s.
5.výzva MAS Hornolidečska, z.s.-IROP-Rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání1469/06_16_075/CLLD_16_01_107101000006_16_075Otevřená2020-09-30MAS Hornolidečska, z.s.
5.výzva MAS Hradecký venkov-IROP-Sociální bydlení0022/06_18_107/CLLD_15_01_029600000006_18_107Uzavřená2018-12-31Hradecký venkov o.p.s.
5.výzva MAS Hranicko-IROP-Cyklodoprava I.3133/06_16_038/CLLD_15_01_0061928570006_16_038Uzavřená2018-04-18MAS Hranicko z. s.
5.výzva MAS Hříběcí hory-IROP-Rozvoj a kvalita sociálních služeb a komunitní sociální práce I.0332/06_16_072/CLLD_16_01_044105263006_16_072Uzavřená2020-09-30Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.
5.výzva MAS Hrubý Jeseník-IROP-Sociální infrastruktura 20190237/06_16_072/CLLD_15_01_120210526006_16_072Uzavřená2019-11-30MAS Hrubý Jeseník, z.s.
5.výzva MAS Hustopečsko-IROP-Podpora vzdělávání 21244/06_16_075/CLLD_16_02_015194736006_16_075Uzavřená2019-05-31MAS Hustopečsko, z. s.
5.výzva MAS Jablunkovsko-IROP-Udržitelná doprava-podpora provázanosti různých druhů dopravy2027/06_16_038/CLLD_15_01_089343790006_16_038Uzavřená2017-06-30MAS Jablunkovsko, z. s.
5.výzva MAS Jemnicko-IROP-Terminály a bezpečnost dopravy5314/06_16_038/CLLD_16_01_167787649006_16_038Uzavřená2019-06-30Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.
5.výzva MAS Jihozápad-IROP-Cyklodoprava0306/06_16_038/CLLD_17_03_021210526006_16_038Uzavřená2019-06-14MAS Jihozápad o.p.s.
5.výzva MAS Jižní Haná-IROP-Infrastruktura pro předškolní vzdělávání a základní školy II1321/06_16_075/CLLD_16_01_110270000006_16_075Uzavřená2019-05-23Jižní Haná o. p. s.
5.výzva MAS Karlštejnsko-IROP-Sociální služby1173/06_16_072/CLLD_16_01_150890000006_16_072Uzavřená2019-03-29MAS Karlštejnsko, z.ú.
5.výzva MAS KJH-IROP-Bezpečnost a udržitelnost dopravy II.1441/06_16_038/CLLD_17_03_003466600006_16_038Uzavřená2020-04-09Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s.
5.výzva MAS KLS-IROP-Termiály0364/06_16_038/CLLD_16_02_054100000006_16_038Uzavřená2019-09-30Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s.
5.výzva MAS Krajina srdce-IROP-Investice do sociálních služeb2277/06_16_072/CLLD_16_01_153856757006_16_072Uzavřená2020-04-30MAS Krajina srdce, z.s.
5.výzva MAS Královédvorsko-IROP-Památky0025/06_16_073/CLLD_16_01_145210526006_16_073Uzavřená2018-05-14MAS Královédvorsko, z. s.
5.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA-IROP-KOMUNITNÍ CENTRA2106/06_16_072/CLLD_15_01_235600000006_16_072Uzavřená2018-08-13Královská stezka o.p.s.
5.výzva MAS Krkonoše-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání3373/06_16_075/CLLD_17_03_011516467006_16_075Uzavřená2020-03-02Místní akční skupina Krkonoše, z. s.
5.výzva MAS Krušné hory-IROP-IZS I.0006/06_16_076/CLLD_16_01_021200000006_16_076Uzavřená2017-09-20MAS Krušné hory, o.p.s.
5.výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu-IROP-Rozvoj infrastruktury pro komunitní rozvoj2188/06_16_072/CLLD_16_01_0791200000006_16_072Uzavřená2019-04-30Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.
5.výzva MAS Labské skály z.s.-IROP-Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně-II1039/06_16_076/CLLD_15_01_184231578006_16_076Uzavřená2018-03-31MAS Labské skály, z.s.
5.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Zvýšení bezpečnosti dopravy I.3129/06_16_038/CLLD_16_01_028336300006_16_038Uzavřená2018-07-07Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.
5.výzva MAS Lašsko,z.s.-IROP-Sociální bydlení2068/06_16_072/CLLD_16_01_1281606670006_16_072Uzavřená2018-04-15MAS Lašsko, z. s.
5.výzva MAS Lednicko-valtický areál -IROP- VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURA4453/06_16_075/CLLD_16_01_1571059860006_16_075Uzavřená2020-08-26MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
5.výzva MAS Lípa pro venkov-IROP-Hasiči1093/06_16_076/CLLD_15_01_110843158006_16_076Uzavřená2019-03-21Lípa pro venkov z.s.
5.výzva MAS Litomyšlsko-IROP-Podmínky pro čelení přírodním vlivům a změnám klimatu I.1063/06_16_076/CLLD_16_01_103315790006_16_076Uzavřená2018-09-27MAS Litomyšlsko o.p.s.
5.výzva MAS Luhačovské Zálesí-IROP-Rozvoj sociálních služeb2061/06_16_072/CLLD_16_01_127219474006_16_072Uzavřená2018-03-15Luhačovské Zálesí, o.p.s.
5.výzva MAS Lužnice-IROP-Podpora bezpečné a ekologické dopravy2227/06_16_038/CLLD_16_01_057853768006_16_038Uzavřená2018-11-26MAS Lužnice, z.s.
5.výzva MAS Mezi Úpou a Metují-IROP-Bezpečná doprava3254/06_16_038/CLLD_16_01_129615767006_16_038Uzavřená2019-01-31Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z. s.
5.výzva MAS MEZIHRADY-IROP-Doprava3481/06_16_038/CLLD_16_02_108584652006_16_038Uzavřená2020-08-31MAS Mezi Hrady, z.s.
5.výzva MAS Mladoboleslavský venkov-IROP-Sociální infrastruktura2191/06_16_072/CLLD_16_02_079180000006_16_072Uzavřená2019-06-15Dolní Pojizeří z.ú.
5.výzva MAS Mohelnicko-IROP-Sociální podnikání II.0094/06_16_074/CLLD_16_01_067210600006_16_074Uzavřená2019-05-31MAS Mohelnicko, z.s.
5.výzva MAS Mohelnicko-OPZ-Zaměstnanost1539/03_16_047/CLLD_16_01_067200000003_16_047Uzavřená2018-05-25MAS Mohelnicko, z.s.
5.výzva MAS Mohelnicko-OPZ-Zaměstnanost0471/03_16_047/CLLD_16_01_067200000003_16_047Zrušená2021-12-31MAS Mohelnicko, z.s.
5.výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA-IROP-ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY4392/06_16_038/CLLD_15_01_032436397006_16_038Uzavřená2019-11-29MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.
5.výzva MAS Moravský kras-IROP-Doplnění kapacit infrastruktury sociálních a návazných služeb4093/06_16_072/CLLD_15_01_2291842110006_16_072Uzavřená2018-07-03MAS Moravský kras z.s.
5.výzva MAS MOST Vysočiny-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání1433/06_16_075/CLLD_17_03_036107209006_16_075Uzavřená2020-03-20
5.Výzva MAS NAD ORLICÍ-IROP-Kvalitní sociální služby I2089/06_16_072/CLLD_16_01_062500000006_16_072Uzavřená2018-05-25NAD ORLICÍ, o.p.s.
5.Výzva MAS Nad Prahou-IROP-Investice do sociální ekonomiky0122/06_16_074/CLLD_16_02_0031478770006_16_074Uzavřená2019-11-22MAS Nad Prahou o.p.s.
5.výzva MAS Naděje o.p.s.-IROP-Kvalitní školy pro všechny3150/06_16_075/CLLD_16_01_151631579006_16_075Uzavřená2018-12-31MAS Naděje o.p.s.
5.výzva MAS OPAVSKO-IROP-KOMUNITNÍ CENTRA 20172024/06_16_072/CLLD_15_01_263442105006_16_072Uzavřená2017-08-31Místní akční skupina Opavsko z.s.
5.výzva MAS ORLICKO-IROP-Bezpečné silnice a chodníky pro všechny II.5070/06_16_038/CLLD_15_01_0651263160006_16_038Uzavřená2018-01-31MAS ORLICKO, z.s.
5.výzva MAS OZJ-IROP-Sociální bydlení0018/06_18_107/CLLD_15_01_126375000006_18_107Uzavřená2019-01-31Otevřené zahrady Jičínska z. s.
5.Výzva MAS PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA-IROP- SOCIÁLNÍ BYDLENÍ0012/06_18_107/CLLD_15_01_144105263006_18_107Uzavřená2018-11-16MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s.
5.výzva MAS Partnerství venkova-IROP-Sociální bydlení0010/06_18_107/CLLD_16_01_096100000006_18_107Uzavřená2018-12-14MAS Partnerství venkova, z. s.
5.výzva MAS Ploština-IROP-Rozvoj sociálních služeb1152/06_16_072/CLLD_16_01_091373473006_16_072Uzavřená2019-02-14MAS Ploština, z. s.
5.výzva MAS Pobeskydí-IROP-Infrastruktura sociálních služeb a začleňování II.1236/06_16_072/CLLD_15_01_228315789006_16_072Uzavřená2019-10-04MAS Pobeskydí, z. s.
5.výzva MAS Podbrněnsko-IROP-Zájmové a celoživotní vzdělávání-I.3277/06_16_075/CLLD_15_01_281289163006_16_075Uzavřená2019-05-31Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek
5.výzva MAS Podchlumí-IROP-Cyklodoprava1216/06_16_038/CLLD_16_01_053375741006_16_038Uzavřená2018-10-29MAS Podchlumí, z. s.
5.výzva MAS Podhorácko-IROP-Komunitní centra-místa života II.0147/06_16_072/CLLD_16_01_093305263006_16_072Uzavřená2018-12-31Podhorácko, o.p.s.
5.výzva MAS Podhostýnska, z.s.-IROP- Hasičské vybavení1118/06_16_076/CLLD_16_01_088280000006_16_076Uzavřená2019-12-31Místní akční skupina Podhostýnska, z. s.
5.výzva MAS Podhůří Železných hor-IROP-Zřizování sociálních podniků1042/06_16_074/CLLD_16_01_030105263006_16_074Uzavřená2018-08-31Podhůří Železných hor o.p.s.
5.výzva MAS Podještědí-IROP-Cyklodoprava II1378/06_16_038/CLLD_16_02_105700000006_16_038Uzavřená2019-12-18Místní akční skupina Podještědí, z.s.
5.výzva MAS PODLIPANSKO-IROP-1.2 Hasiči1035/06_16_076/CLLD_15_01_099160421006_16_076Uzavřená2018-03-20MAS Podlipansko, o.p.s.
5.výzva MAS Podlipansko-OPZ_Zaměstnanost II1745/03_16_047/CLLD_15_01_099186300003_16_047Uzavřená2019-01-28MAS Podlipansko, o.p.s.
5.výzva MAS Podřipsko-IROP-Podpora cyklodopravy0333/06_16_038/CLLD_16_02_057245967006_16_038Uzavřená2020-06-30Místní akční skupina Podřipsko, z.s.
5.výzva MAS POHODA-IROP-Stanice IZS I1021/06_16_076/CLLD_15_01_071368421006_16_076Uzavřená2017-12-21Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
5.výzva MAS POLIČSKO z.s.-IROP-Bezpečnost dopravního provozu - O CLLD 1 - II.1167/06_16_038/CLLD_15_01_242457572006_16_038Uzavřená2018-08-31MAS POLIČSKO z.s.
5.výzva MAS Pomalší-IROP-Kulturní dědictví0058/06_16_073/CLLD_17_03_038126316006_16_073Uzavřená2019-09-12
5.výzva MAS Posázaví-IROP-Komunitní centra0164/06_16_072/CLLD_16_02_0901597080006_16_072Uzavřená2018-12-31Posázaví o.p.s.
5.výzva MAS Pošumaví-IROP-Mateřské školy2063/06_16_075/CLLD_15_01_271315789006_16_075Uzavřená2017-11-24Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek
5.výzva MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s.-IROP- Bezpečná doprava II.5209/06_16_038/CLLD_15_01_0951052630006_16_038Uzavřená2018-10-15Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
5.výzva MAS Prostějov venkov-IROP-Bezpečnost dopravy-I.1097/06_16_038/CLLD_15_01_207331579006_16_038Uzavřená2018-06-30Prostějov venkov o.p.s.
5.Výzva MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a zvýšení bezpečnosti dopravy (I.)1080/06_16_038/CLLD_16_01_1003052630006_16_038Uzavřená2018-01-08MAS Radbuza, z.s.
5.Výzva MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a zvýšení bezpečnosti dopravy (I.)0241/03_16_047/CLLD_16_01_1002900000003_16_047Zrušená2018-01-08MAS Radbuza, z.s.
5.výzva MAS Radbuza-OPZ-Prorodinná opatření (III.)5924/03_16_047/CLLD_16_01_100457687003_16_047Uzavřená2019-06-17MAS Radbuza, z.s.
5.výzva MAS Rakovnicko-IROP-Doprava3279/06_16_038/CLLD_16_02_0201245020006_16_038Uzavřená2019-05-17Rakovnicko o. p. s.
5.výzva MAS Region HANÁ-IROP-Infrastruktura základních škol4218/06_16_075/CLLD_15_01_2791180000006_16_075Uzavřená2018-10-31Region HANÁ, z. s.
5.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-I0036/06_16_072/CLLD_15_01_261210526006_16_072Uzavřená2017-10-17MAS Region Kunětické hory, z.s.
5.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální služby a sociální začleňování-I0169/03_16_047/CLLD_15_01_261113500003_16_047Uzavřená2017-11-28MAS Region Kunětické hory, z.s.
5.výzva MAS Region Pošembeří-IROP- Sociální služby, komunitní centra 03a0160/06_16_072/CLLD_16_02_022612022006_16_072Uzavřená2019-04-01Region Pošembeří o.p.s.
5.výzva MAS Regionu Poodří-IROP-Udržitelná doprava5122/06_16_038/CLLD_15_01_0161578950006_16_038Uzavřená2018-03-16MAS Regionu Poodří, z.s.
5.výzva MAS Říčansko-IROP-Sociální podnikání 20181050/06_16_074/CLLD_16_02_004400000006_16_074Uzavřená2018-10-31MAS Říčansko o.p.s.
5.výzva MAS Rozkvět-IROP-SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ3127/06_16_072/CLLD_15_01_2661211840006_16_072Uzavřená2018-10-15MAS Rozkvět, z.s.
5.výzva MAS Rožnovsko,z.s.-IROP-Sociální služby6100/06_16_072/CLLD_16_01_004697524006_16_072Uzavřená2019-05-31Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
5.výzva MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.-IROP-Bezpečnost dopravy II3463/06_16_038/CLLD_16_02_081574526006_16_038Uzavřená2020-07-11MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.
5.výzva MAS Rozvoj Krnovska-IROP-Bezpečná doprava2331/06_16_038/CLLD_16_01_117639017006_16_038Uzavřená2019-12-31Rozvoj Krnovska o.p.s.
5.výzva MAS Rozvoj Tanvaldska-IROP-Sociální bydlení1049/06_18_107/CLLD_16_01_106500000006_18_107Uzavřená2019-12-18Rozvoj Tanvaldska z.s.
5.výzva MAS Sdružení Růže-IROP-Sociální infrastruktura 22042/06_16_072/CLLD_15_01_238221771006_16_072Uzavřená2017-11-30MAS Sdružení Růže z.s.
5.výzva MAS Sdružení SPLAV-IROP-Sociální podnikání I.1056/06_16_074/CLLD_15_01_036210526006_16_074Uzavřená2018-10-19Sdružení SPLAV, z.s.
5.výzva MAS Sdružení Západní Krušnohoří-IROP- Sociální bydlení0020/06_18_107/CLLD_15_01_1251000000006_18_107Uzavřená2019-07-01MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
5.výzva MAS Sedlčansko-IROP-ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ4014/06_16_058/CLLD_16_01_099149492006_16_058Uzavřená2019-12-31MAS Sedlčansko, o.p.s.
5.výzva MAS SERVISO-IROP-Zvyšování ochrany života osob, zdraví a majetku kvalitnějším vybavením jednotek sboru dobrovolných hasičů1057/06_16_076/CLLD_16_01_048380000006_16_076Uzavřená2018-12-31SERVISO, o. p. s.
5.výzva MAS Severní Chřiby a Pomoraví-IROP-Komunitní centra I"0182/06_16_072/CLLD_16_01_170228632006_16_072Uzavřená2019-03-31Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.
5.výzva MAS Šipka-IROP-Udržitelná doprava II.3121/06_16_038/CLLD_15_01_117741393006_16_038Uzavřená2018-05-30Místní akční skupina Šipka, z. s.
5.výzva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.-IROP-Komunitní centra-I.5102/06_16_072/CLLD_15_01_026894737006_16_072Uzavřená2018-08-31MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
5.výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s.-IROP-Sociální bydlení0026/06_18_107/CLLD_17_03_001842107006_18_107Uzavřená2019-03-29MAS Slavkovské bojiště, z.s.
5.výzva MAS Slezská brána-IROP-Doprava 3.1553/06_16_038/CLLD_16_02_084182098006_16_038Zaregistrovaná2021-12-15MAS Slezská brána, z. s.
5.výzva MAS Společná CIDLINA-IROP- Sociální bydlení I.0007/06_18_107/CLLD_15_01_240631600006_18_107Uzavřená2018-11-02Společná CIDLINA, z.s.
5.výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka- IROP-Územní studie 21008/06_16_058/CLLD_16_01_08684210506_16_058Uzavřená2018-10-31Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.
5.výzva MAS Staroměstsko-IROP-Rozvoj školství a vzdělávání - ZŠ2520/06_16_075/CLLD_16_01_109407228006_16_075Zaregistrovaná2020-10-15MAS Staroměstsko, z.s.
5.výzva MAS Šternbersko-IROP-Bezpečnost dopravy II6246/06_16_038/CLLD_16_02_110901459006_16_038Uzavřená2019-01-11MAS Šternbersko o.p.s.
5.výzva MAS Stolové hory-IROP-Stanice IZS - I1046/06_16_076/CLLD_16_01_092815789006_16_076Uzavřená2018-11-05Místní akční skupina Stolové hory, z. s.
5.výzva MAS Strakonicko-IROP-Infrastruktura pro sociální péči a služby2114/06_16_072/CLLD_16_02_068446000006_16_072Uzavřená2018-09-27MAS Strakonicko, z.s.
5.výzva MAS Strážnicko-IROP-Komunitní centra a rozvoj sociálních služeb1282/06_16_072/CLLD_16_01_090255790006_16_072Uzavřená2020-05-23MAS Strážnicko, z.s.
5.výzva MAS Střední Vsetínsko-IROP-Rozvoj sociálního podnikání1129/06_16_074/CLLD_16_01_148156141006_16_074Uzavřená2020-03-31MAS Střední Vsetínsko, z. s.
5.výzva MAS Střední Haná-IROP-Bezpečnost dopravy4310/06_16_038/CLLD_16_01_074944590006_16_038Uzavřená2019-06-17Střední Haná, o.p.s.
5.výzva MAS Střední Povltaví-IROP-Bezpečná a šetrná doprava 22389/06_16_038/CLLD_16_01_094401751006_16_038Uzavřená2019-12-31Místní akční skupina Střední Povltaví z. s.
5.výzva MAS Šumavsko-IROP-Rozvoj sociálního podnikání4021/06_16_074/CLLD_15_01_1141050000006_16_074Uzavřená2018-11-05MAS Šumavsko, z.s.
5.výzva MAS Šumavsko-IROP-Rozvoj sociálního podnikání0065/06_16_074/CLLD_15_01_114006_16_074Zrušená2019-10-31MAS Šumavsko, z.s.
5.výzva MAS Šumperský venkov-IROP-Stanice IZS2032/06_16_076/CLLD_16_02_106631579006_16_076Uzavřená2018-02-13MAS Šumperský venkov, z. s.
5.VÝZVA MAS SVATOJIŘSKÝ LES-IROP-VZDĚLÁVÁNÍ II5484/06_16_075/CLLD_16_02_005849893006_16_075Otevřená2020-11-18Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.
5.výzva MAS SVATOVÁCLAVSKO-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání a předškolní výchovu II1397/06_16_075/CLLD_16_02_091325562006_16_075Uzavřená2019-11-29MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
5.výzva MAS SVITAVA-IROP-Bezpečnost v území MAS II.1061/06_16_076/CLLD_16_01_049568421006_16_076Uzavřená2018-10-15Místní akční skupina Svitava z. s.
5.výzva MAS Telčsko-IROP-Podpora sociálních služeb na území MAS Telčsko2259/06_16_072/CLLD_16_01_026142105006_16_072Uzavřená2020-02-28Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, z. s.
5.výzva MAS Třeboňsko, o.p.s.-IROP-Bezpečná a udržitelná doprava II.6288/06_16_038/CLLD_16_01_052948561006_16_038Uzavřená2019-06-30Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
5.výzva MAS Třešťsko-IROP-ZŠ1303/06_16_075/CLLD_15_01_265478439006_16_075Uzavřená2019-03-25Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s.
5.výzva MAS Valašsko - Horní Vsacko-IROP-Infrastruktura pro předškolní vzdělávání1202/06_16_075/CLLD_16_01_003285360006_16_075Uzavřená2018-11-20Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, z.s.
5.výzva MAS Via rustica-IROP-Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání III.6479/06_16_075/CLLD_16_02_0701797990006_16_075Uzavřená2020-06-22Via rustica z.s.
5.výzva MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko-IROP-A5 Investice do vzdělávání6072/06_16_075/CLLD_16_01_1352315790006_16_075Uzavřená2018-01-10MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.
5.výzva MAS Vizovicko a Slušovicko-IROP-Sociální bydlení0052/06_18_107/CLLD_16_02_069100000006_18_107Uzavřená2019-12-31MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
5.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1)2139/06_16_038/CLLD_15_01_1461500000006_16_038Uzavřená2018-06-29MAS Vladař o.p.s.
5.výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů (OPZ2) na území MAS Vladař I.2883/03_16_047/CLLD_15_01_146200000003_16_047Uzavřená2019-04-01MAS Vladař o.p.s.
5.výzva MAS Vltava-IROP-Podpora šetrných forem dopravy a zvyšování bezpečnosti III.1474/06_16_038/CLLD_16_01_120462424006_16_038Uzavřená2020-08-24MAS VLTAVA, z.s.
5.výzva MAS Vodňanká ryba,z.s.-IROP-Zvýšení bezpečnosti dopravy1249/06_16_038/CLLD_16_01_073182500006_16_038Uzavřená2018-12-12MAS Vodňanská ryba, z.s.
5.výzva MAS Východní Slovácko-IROP-Sociální bydlení0009/06_18_107/CLLD_16_01_137117853006_18_107Uzavřená2018-10-31MAS Východní Slovácko, z.s.
5.výzva MAS Vyhlídky, z.s.-IROP-Podpora zájmového a neformálního vzdělávání mládeže1105/06_16_075/CLLD_16_02_053268420006_16_075Uzavřená2018-03-31MAS Vyhlídky,z.s.
5.Výzva MAS Vyškovsko, z.s.-IROP-Snížení rizik spojených s klimatickými změnami2090/06_16_076/CLLD_16_02_0191473680006_16_076Uzavřená2019-01-31MAS Vyškovsko, z.s.
5.výzva MAS Zálabí-IROP-Komunitní centra0200/06_16_072/CLLD_16_02_103583717006_16_072Uzavřená2019-05-31Místní akční skupina Zálabí, z. s.
5.výzva MAS Zlatá cesta, o.p.s.,-IROP-Sociální bydlení - I0095/06_16_072/CLLD_17_03_01652632006_16_072Uzavřená2018-06-22MAS Zlatá cesta, o.p.s.
5.Výzva MAS Znojemské vinařství,z.s-IROP-Sociální podnikání0128/06_16_074/CLLD_15_01_069187018006_16_074Uzavřená2019-12-27MAS Znojemské vinařství, z.s.
5.výzva MAS ŽR-IROP-Školy dostupné všem0044/06_16_075/CLLD_15_01_258960832006_16_075Uzavřená2017-09-30MAS Železnohorský region, z.s.
5.Výzva MAS Zubří země,o.p.s.-OPZ-Podpora prorodinných opatření-(II.)1633/03_16_047/CLLD_15_01_04690695803_16_047Uzavřená2018-10-31MAS Zubří země, o.p.s.
5.Výzva MAS Zubří země-IROP-Školy II.4055/06_16_075/CLLD_15_01_046526316006_16_075Uzavřená2017-12-08MAS Zubří země, o.p.s.
5.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka, o.p.s.-OPZ-Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování-II.1A81/03_16_047/CLLD_15_01_144192050003_16_047Uzavřená2019-10-31MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s.
5.výzva Místní akční skupina Boskovicko PLUS- IROP-Kulturní památky pro návštěvníky1040/06_16_073/CLLD_16_01_029210526006_16_073Uzavřená2019-03-01Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z. s.
5.výzva Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.-IROP-Komunitní centra a sociální služby3218/06_16_072/CLLD_16_01_0602191540006_16_072Uzavřená2019-10-02Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.
5.výzva Místní akční skupina Hlinecko, z.s.-IROP 1-Cesty domů (bezpečnost dopravy, cyklodoprava)0266/06_16_038/CLLD_15_01_264735262006_16_038Uzavřená2019-03-15Místní akční skupina Hlinecko, z. s.
5.výzva Místní akční skupina Hlubocko- Lišovsko o.p.s.-IROP-SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA3224/06_16_072/CLLD_16_01_112716046006_16_072Uzavřená2019-07-13Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
5.výzva OPS pro Český ráj-IROP-Sociální podnikání - investice0040/06_16_074/CLLD_16_01_083315789006_16_074Uzavřená2018-06-08Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
5.výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Prorodinná opatření II.2619/03_16_047/CLLD_16_01_083600000003_16_047Uzavřená2018-10-01Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
5.výzva OPZ MAS Podchlumí - Prorodinná opatření II3887/03_16_047/CLLD_16_01_053246899003_16_047Uzavřená2019-12-13MAS Podchlumí, z. s.
5.výzva Oslavka,o.p.s.-IROP-vzdělávání2233/06_16_075/CLLD_15_01_262263158006_16_075Uzavřená2018-11-09OSLAVKA o.p.s.
5.výzva-LAG Podralsko-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení-zájmové a neformální vzdělávání I2040/06_16_075/CLLD_15_01_104315789006_16_075Uzavřená2017-09-22LAG Podralsko z. s.
5.výzva-MAS Sokolovsko-IROP-Studie, strategie a plány v oblasti udržitelného rozvoje0001/06_16_058/CLLD_15_01_064147368006_16_058Uzavřená2017-06-01MAS Sokolovsko o.p.s.
5.výzva-MAS Uničovsko-IROP-Bezpečnost obyvatel v dopravě2594/06_16_038/CLLD_15_01_260127537006_16_038Otevřená2021-06-30MAS Uničovsko, o.p.s.
5.Výzva-MAS-Strední Polabí-IROP-Komunitní centra1104/06_16_072/CLLD_17_03_033773000006_16_072Uzavřená2018-10-14MAS - Střední Polabí, z. s.
522/06_16_075/CLLD_15_01_2661522/06_16_075/CLLD_15_01_266006_16_0750000-00-00MAS Rozkvět, z.s.
523/06_16_075/CLLD_15_01_2662523/06_16_075/CLLD_15_01_266006_16_0750000-00-00MAS Rozkvět, z.s.
524/06_16_075/CLLD_15_01_0993524/06_16_075/CLLD_15_01_099006_16_0750000-00-00MAS Podlipansko, o.p.s.
525/06_16_075/CLLD_16_02_0572525/06_16_075/CLLD_16_02_057006_16_0750000-00-00Místní akční skupina Podřipsko, z.s.
526/06_16_075/CLLD_15_01_0302526/06_16_075/CLLD_15_01_030006_16_0750000-00-00MAS Český Západ, z.s.
527/06_16_075/CLLD_16_02_0572527/06_16_075/CLLD_16_02_057006_16_0750000-00-00Místní akční skupina Podřipsko, z.s.
528/06_16_075/CLLD_16_01_1031528/06_16_075/CLLD_16_01_103006_16_0750000-00-00MAS Litomyšlsko o.p.s.
529/06_16_075/CLLD_16_01_1131529/06_16_075/CLLD_16_01_113006_16_0750000-00-00MAS Buchlov, z.s.
530/06_16_075/CLLD_16_02_1121530/06_16_075/CLLD_16_02_112006_16_0750000-00-00MAS Mikulovsko o.p.s.
531/06_16_075/CLLD_16_01_1193531/06_16_075/CLLD_16_01_119006_16_0750000-00-00MAS Světovina o.p.s.
532/06_16_075/CLLD_16_02_0194532/06_16_075/CLLD_16_02_019006_16_0750000-00-00MAS Vyškovsko, z.s.
533/06_16_075/CLLD_15_01_0643533/06_16_075/CLLD_15_01_064006_16_0750000-00-00MAS Sokolovsko o.p.s.
534/06_16_075/CLLD_15_01_0361534/06_16_075/CLLD_15_01_036006_16_0750000-00-00Sdružení SPLAV, z.s.
535/06_16_075/CLLD_16_02_0531535/06_16_075/CLLD_16_02_053006_16_0750000-00-00MAS Vyhlídky,z.s.
536/06_16_075/CLLD_16_01_1202536/06_16_075/CLLD_16_01_120006_16_0750000-00-00MAS VLTAVA, z.s.
537/06_16_075/CLLD_15_01_0711537/06_16_075/CLLD_15_01_071006_16_0750000-00-00Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
538/06_16_075/CLLD_15_01_2791538/06_16_075/CLLD_15_01_279006_16_0750000-00-00Region HANÁ, z. s.
539/06_16_075/CLLD_16_01_0282539/06_16_075/CLLD_16_01_028006_16_0750000-00-00Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.
540/06_16_075/CLLD_16_01_1186540/06_16_075/CLLD_16_01_118006_16_0750000-00-00MAS Aktivios, z.s.
541/06_16_075/CLLD_16_01_1131541/06_16_075/CLLD_16_01_113006_16_0750000-00-00MAS Buchlov, z.s.
542/06_16_075/CLLD_17_03_0331542/06_16_075/CLLD_17_03_033006_16_0750000-00-00MAS - Střední Polabí, z. s.
543/06_16_075/CLLD_16_02_0048543/06_16_075/CLLD_16_02_004006_16_0750000-00-00MAS Říčansko o.p.s.
544/06_16_075/CLLD_17_03_0211544/06_16_075/CLLD_17_03_021006_16_0750000-00-00MAS Jihozápad o.p.s.
545/06_16_075/CLLD_16_02_0810545/06_16_075/CLLD_16_02_081006_16_0750000-00-00MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.
546/06_16_075/CLLD_16_01_0292546/06_16_075/CLLD_16_01_029006_16_0750000-00-00Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z. s.
547/06_16_075/CLLD_15_01_1588547/06_16_075/CLLD_15_01_158006_16_0750000-00-00Havlíčkův kraj, o.p.s.
548/06_16_075/CLLD_16_01_12811548/06_16_075/CLLD_16_01_128006_16_0750000-00-00MAS Lašsko, z. s.
549/06_16_075/CLLD_15_01_1102549/06_16_075/CLLD_15_01_110006_16_0750000-00-00Lípa pro venkov z.s.
550/06_16_075/CLLD_16_01_1291550/06_16_075/CLLD_16_01_129006_16_0750000-00-00Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z. s.
551/06_16_075/CLLD_15_01_1201551/06_16_075/CLLD_15_01_120006_16_0750000-00-00MAS Hrubý Jeseník, z.s.
552/06_16_075/CLLD_16_01_0542552/06_16_075/CLLD_16_01_054006_16_0750000-00-00MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.
553/06_16_075/CLLD_16_01_0793553/06_16_075/CLLD_16_01_079006_16_0750000-00-00Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.
554/06_16_075/CLLD_16_01_0522554/06_16_075/CLLD_16_01_052006_16_0750000-00-00Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
555/06_16_075/CLLD_15_01_2822555/06_16_075/CLLD_15_01_282006_16_0750000-00-00MAS Brdy, z.ú.
556/06_16_075/CLLD_15_01_2384556/06_16_075/CLLD_15_01_238006_16_0750000-00-00MAS Sdružení Růže z.s.
557/06_16_075/CLLD_15_01_2381557/06_16_075/CLLD_15_01_238006_16_0750000-00-00MAS Sdružení Růže z.s.
558/06_16_075/CLLD_17_03_0363558/06_16_075/CLLD_17_03_036006_16_0750000-00-00
559/06_16_075/CLLD_16_01_0911559/06_16_075/CLLD_16_01_091006_16_0750000-00-00MAS Ploština, z. s.
560/06_16_075/CLLD_16_01_1072560/06_16_075/CLLD_16_01_107006_16_0750000-00-00MAS Hornolidečska, z.s.
561/06_16_075/CLLD_15_01_0261561/06_16_075/CLLD_15_01_026006_16_0750000-00-00MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
562/06_16_075/CLLD_16_01_0935562/06_16_075/CLLD_16_01_093006_16_0750000-00-00Podhorácko, o.p.s.
563/06_16_075/CLLD_17_03_0115563/06_16_075/CLLD_17_03_011006_16_0750000-00-00Místní akční skupina Krkonoše, z. s.
564/06_16_075/CLLD_16_02_1031564/06_16_075/CLLD_16_02_103006_16_0750000-00-00Místní akční skupina Zálabí, z. s.
565/06_16_075/CLLD_15_01_1262565/06_16_075/CLLD_15_01_126006_16_0750000-00-00Otevřené zahrady Jičínska z. s.
566/06_16_075/CLLD_16_02_0682566/06_16_075/CLLD_16_02_068006_16_0750000-00-00MAS Strakonicko, z.s.
567/06_16_075/CLLD_16_02_0901567/06_16_075/CLLD_16_02_090006_16_0750000-00-00Posázaví o.p.s.
568/06_16_075/CLLD_16_02_0156568/06_16_075/CLLD_16_02_015006_16_0750000-00-00MAS Hustopečsko, z. s.
569/06_16_075/CLLD_16_02_0791569/06_16_075/CLLD_16_02_079006_16_0750000-00-00Dolní Pojizeří z.ú.
570/06_16_075/CLLD_16_01_0531570/06_16_075/CLLD_16_01_053006_16_0750000-00-00MAS Podchlumí, z. s.
571/06_16_075/CLLD_15_01_2591571/06_16_075/CLLD_15_01_259006_16_0750000-00-00Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.
572/06_16_075/CLLD_15_01_2391572/06_16_075/CLLD_15_01_239006_16_0750000-00-00MAS Česká Kanada o.p.s.
573/06_16_075/CLLD_16_01_1062573/06_16_075/CLLD_16_01_106006_16_0750000-00-00Rozvoj Tanvaldska z.s.
574/06_16_075/CLLD_16_01_0834574/06_16_075/CLLD_16_01_083006_16_0750000-00-00Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
575/06_16_075/CLLD_15_01_2293575/06_16_075/CLLD_15_01_229006_16_0750000-00-00MAS Moravský kras z.s.
576/06_16_075/CLLD_16_01_0925576/06_16_075/CLLD_16_01_092006_16_0750000-00-00Místní akční skupina Stolové hory, z. s.
577/06_16_075/CLLD_15_01_2281577/06_16_075/CLLD_15_01_228006_16_0750000-00-00MAS Pobeskydí, z. s.
578/06_16_075/CLLD_16_01_0964578/06_16_075/CLLD_16_01_096006_16_0750000-00-00MAS Partnerství venkova, z. s.
579/06_16_075/CLLD_15_01_2751579/06_16_075/CLLD_15_01_275006_16_0750000-00-00Místní akční skupina Hlučínsko z.s.
580/06_16_075/CLLD_16_01_1355580/06_16_075/CLLD_16_01_135006_16_0750000-00-00MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.
581/06_16_075/CLLD_16_01_1134581/06_16_075/CLLD_16_01_113006_16_0750000-00-00MAS Buchlov, z.s.
582/06_16_075/CLLD_16_01_0393582/06_16_075/CLLD_16_01_039006_16_0750000-00-00MAS Český sever, z.s.
585/06_16_075/CLLD_16_02_1062585/06_16_075/CLLD_16_02_106006_16_0750000-00-00MAS Šumperský venkov, z. s.
586/06_16_075/CLLD_16_02_0813586/06_16_075/CLLD_16_02_081006_16_0750000-00-00MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.
587/06_16_075/CLLD_16_01_1173587/06_16_075/CLLD_16_01_117006_16_0750000-00-00Rozvoj Krnovska o.p.s.
588/06_16_075/CLLD_15_01_0882588/06_16_075/CLLD_15_01_088006_16_0750000-00-00MAS 21, o.p.s.
589/06_16_075/CLLD_15_01_0301589/06_16_075/CLLD_15_01_030006_16_0750000-00-00MAS Český Západ, z.s.
590/06_16_075/CLLD_16_01_1574590/06_16_075/CLLD_16_01_157006_16_0750000-00-00MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
591/06_16_075/CLLD_16_02_0202591/06_16_075/CLLD_16_02_020006_16_0750000-00-00Rakovnicko o. p. s.
592/06_16_075/CLLD_15_01_2381592/06_16_075/CLLD_15_01_238006_16_0750000-00-00MAS Sdružení Růže z.s.
593/06_16_075/CLLD_15_01_0321593/06_16_075/CLLD_15_01_032006_16_0750000-00-00MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.
594/06_16_075/CLLD_15_01_1145594/06_16_075/CLLD_15_01_114006_16_0750000-00-00MAS Šumavsko, z.s.
595/06_16_075/CLLD_16_01_1202595/06_16_075/CLLD_16_01_120006_16_0750000-00-00MAS VLTAVA, z.s.
596/06_16_075/CLLD_16_01_0571596/06_16_075/CLLD_16_01_057006_16_0750000-00-00MAS Lužnice, z.s.
597/06_16_075/CLLD_15_01_2631597/06_16_075/CLLD_15_01_263006_16_0750000-00-00Místní akční skupina Opavsko z.s.
598/06_16_075/CLLD_15_01_1462598/06_16_075/CLLD_15_01_146006_16_0750000-00-00MAS Vladař o.p.s.
599/06_16_075/CLLD_16_01_0051599/06_16_075/CLLD_16_01_005006_16_0750000-00-00MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
6. Výzva MAS Blaník, z.s.- IROP - Školství a vzdělávání - Infrastruktura základních škol0113/06_16_075/CLLD_15_01_037006_16_075Zrušená2022-10-31MAS Blaník, z. s.
6. výzva MAS Český les - OPŽP - Výsadba dřevin0038/05_17_088/CLLD_15_01_086444428005_17_088Uzavřená2019-05-31MAS Český les, z. s.
6. výzva MAS Horní Pomoraví-OPZ-Sociální podnikání II.2575/03_16_047/CLLD_16_01_022398900003_16_047Uzavřená2018-12-10MAS Horní Pomoraví o.p.s.
6. výzva MAS Hranicko - OPZ - Podpora zaměstnanosti II.2970/03_16_047/CLLD_15_01_006604734003_16_047Uzavřená2019-05-31MAS Hranicko z. s.
6. Výzva MAS Královská stezka-OPZ-Rodina a mladí III2A87/03_16_047/CLLD_15_01_235266625003_16_047Uzavřená2019-09-30Královská stezka o.p.s.
6. výzva MAS KŽV_OPZ _Prorodinná opatření II.1884/03_16_047/CLLD_16_02_033151318003_16_047Uzavřená2019-07-12MAS Kraj živých vod, z.s.
6. Výzva MAS Labské skály z.s.-OPŽP-Protierozní opatření0007/05_18_127/CLLD_15_01_184150000005_18_127Uzavřená2019-05-02MAS Labské skály, z.s.
6. výzva MAS Lužnice ? IROP ? INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ0341/06_16_075/CLLD_16_01_057006_16_075Zaregistrovaná2019-12-31MAS Lužnice, z.s.
6. výzva MAS Lužnice ? IROP ? INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ0342/06_16_075/CLLD_16_01_057006_16_075Zaregistrovaná2019-12-31MAS Lužnice, z.s.
6. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPZ - Sociální služby a sociální začleňování - II.1956/03_16_047/CLLD_15_01_03293241503_16_047Uzavřená2019-08-01MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.
6. Výzva MAS Opavsko - Dětské skupiny 20180298/03_16_047/CLLD_15_01_263180472003_16_047Uzavřená2018-05-31Místní akční skupina Opavsko z.s.
6. výzva MAS Podřipsko - OPZ - Sociální služby1B78/03_16_047/CLLD_16_02_057200000003_16_047Uzavřená2019-10-31Místní akční skupina Podřipsko, z.s.
6. Výzva MAS Regionu Poodří - OP ZAM - Sociální služby0268/03_16_047/CLLD_15_01_016351690003_16_047Uzavřená2018-01-30MAS Regionu Poodří, z.s.
6. Výzva MAS Regionu Poodří - OPŽP - Výsadba dřevin0061/05_17_088/CLLD_15_01_016701048005_17_088Zaregistrovaná2020-01-02MAS Regionu Poodří, z.s.
6. výzva MAS SERVISO-IROP-Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení v území0110/06_16_072/CLLD_16_01_0481500000006_16_072Zrušená2018-12-31SERVISO, o. p. s.
6. výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka - Slaďování rodinného a profesního života II. (OPZ)3941/03_16_047/CLLD_16_01_086218983003_16_047Uzavřená2019-05-24Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.
6. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. - OPZ -Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni0A42/03_16_047/CLLD_16_02_01964327503_16_047Uzavřená2019-12-31MAS Vyškovsko, z.s.
6. výzva MAS Zlatá cesta - Podpora péče o děti v mimoškolních zařízeních - II.0767/03_16_047/CLLD_17_03_016200000003_16_047Uzavřená2019-03-31MAS Zlatá cesta, o.p.s.
6. Výzva Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví - OPŽP - Realizace protierozních opatření0093/05_18_127/CLLD_16_01_170500000005_18_127Otevřená2020-01-03Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.
6. výzva OPZ - MAS Krajina srdce - Prorodinná opatření0B37/03_16_047/CLLD_16_01_153003_16_047Zaregistrovaná2020-06-30MAS Krajina srdce, z.s.
6. Výzva OPZ - Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst II. - MAS Rokytná8962/03_16_047/CLLD_17_03_035867146003_16_047Uzavřená2019-10-15
6. výzva OPZ MAS Podchlumí - Sociální služby a sociální začleňování1995/03_16_047/CLLD_16_01_053316340003_16_047Uzavřená2019-11-30MAS Podchlumí, z. s.
6.výzva LAG Podralsko-IROP-Bezpečnost dopravy II5162/06_16_038/CLLD_15_01_1041500000006_16_038Uzavřená2018-09-03LAG Podralsko z. s.
6.Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Sociální podnikání-investice-II0059/06_16_074/CLLD_16_01_047105263006_16_074Uzavřená2018-12-20"MAS ""Přiďte pobejt!"" z. s."
6.výzva MAS 21-IROP-SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ-I.0003/06_16_074/CLLD_15_01_088315789006_16_074Uzavřená2017-10-11MAS 21, o.p.s.
6.výzva MAS Achát-IROP-Podpora infrastruktury pro vzdělávání II4304/06_16_075/CLLD_15_01_0501486180006_16_075Uzavřená2019-04-30MAS Achát z.s.
6.výzva MAS Aktivios, z.s.-IROP-Infrastruktura pro sociální služby II3281/06_16_072/CLLD_16_01_1181052630006_16_072Uzavřená2020-05-31MAS Aktivios, z.s.
6.Výzva MAS Blaník,z.s.-IROP-vzdělávání-Školství a vzdělávání-Infrastruktura základních škol3109/06_16_075/CLLD_15_01_037944886006_16_075Uzavřená2018-05-11MAS Blaník, z. s.
6.výzva MAS Blanský les-Netolicko-IROP-Infrastruktura základních škol - II.3404/06_16_075/CLLD_16_02_049898190006_16_075Uzavřená2020-01-31Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s.
6.výzva MAS Blatensko-IROP-Bezpečnost obyvatel III1503/06_16_038/CLLD_17_03_012152813006_16_038Uzavřená2020-08-18Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.
6.výzva MAS Bohdanečsko-IROP-Bezpečnost v obcích2373/06_16_038/CLLD_15_01_198265614006_16_038Uzavřená2019-11-20MAS Bohdanečsko, z. s.
6.výzva MAS Boleslavsko-IROP-Infrastruktura pro základní školy a rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání II2318/06_16_075/CLLD_16_01_130462295006_16_075Uzavřená2019-05-13MAS Boleslavsko z.ú.
6.výzva MAS Brána do Českého ráje-IROP-Investice do sociálních služeb3268/06_16_072/CLLD_16_01_149681870006_16_072Uzavřená2020-03-31MAS Brána do Českého ráje, z.s.
6.Výzva MAS Brána Písecka-IROP-Infrastruktura pro předškolní a základní vzdělávání III.1456/06_16_075/CLLD_15_01_18885557206_16_075Uzavřená2020-05-29MAS BRÁNA PÍSECKA z.s.
6.výzva MAS Brdy-IROP-Hasiči2112/06_16_076/CLLD_15_01_282215789006_16_076Uzavřená2020-02-28MAS Brdy, z.ú.
6.výzva MAS Brdy-Vltava-IROP-Sociální Infrastruktura0350/06_16_072/CLLD_16_01_045413368006_16_072Uzavřená2021-02-26Brdy - Vltava o.p.s.
6.výzva MAS Broumovsko+-IROP-Doprava I2043/06_16_038/CLLD_16_01_027368421006_16_038Uzavřená2017-09-04MAS Broumovsko+, z. s.
6.výzva MAS Bystřička-IROP-Infrastruktura základních škol II1395/06_16_075/CLLD_16_01_089131579006_16_075Uzavřená2019-11-05Bystřička, o.p.s.
6.výzva MAS Česká Kanada-IROP-Inrastruktura pro vzdělávání II6325/06_16_075/CLLD_15_01_2392381330006_16_075Uzavřená2019-07-01MAS Česká Kanada o.p.s.
6.výzva MAS České středohoří-IROP-Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení1214/06_16_075/CLLD_15_01_2341210700006_16_075Uzavřená2018-11-22MAS České středohoří, z.s.
6.výzva MAS Českomoravské pomezí-IROP-Výstavba sociálních bytů0054/06_18_107/CLLD_16_01_155384969006_18_107Zaregistrovaná2019-12-31MAS Českomoravské pomezí o.p.s.
6.výzva MAS Český les-IROP-Vznik a rozvoj socíálních podniků0020/06_16_074/CLLD_15_01_086300000006_16_074Uzavřená2017-12-31MAS Český les, z. s.
6.výzva MAS Český sever-IROP-Sociální bydlení1024/06_18_107/CLLD_16_01_039631579006_18_107Uzavřená2019-05-31MAS Český sever, z.s.
6.výzva MAS Chrudimsko-IROP-Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin2249/06_16_075/CLLD_16_01_098423689006_16_075Uzavřená2018-12-14MAS Chrudimsko, z.s.
6.výzva MAS Cínovecko-IROP-Technika pro IZS II.1104/06_16_076/CLLD_16_02_039126318006_16_076Uzavřená2019-11-20MAS CÍNOVECKO o. p. s.
6.výzva MAS Dolní Poolšaví-IROP-Komunitní centra II.3341/06_16_072/CLLD_16_02_107383214006_16_072Uzavřená2020-12-30Místní akční skupina Dolní Poolšaví, z.s.
6.výzva MAS Dolnobřežansko-IROP-Vzdělávání a poznání3293/06_16_075/CLLD_15_01_010526314006_16_075Uzavřená2019-04-08MAS Dolnobřežansko o.p.s.
6.výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP-Bezpecnost-Cyklodoprava-SC 1.22537/06_16_038/CLLD_16_01_033905183006_16_038Uzavřená2020-10-30Ekoregion Úhlava, z.s.
6.výzva MAS Frýdlantsko-Beskydy-IROP-socialní podnikani3055/06_16_074/CLLD_16_01_054782841006_16_074Uzavřená2018-10-31MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.
6.výzva MAS Frýdlantsko-IROP-Bezpečné cesty III5456/06_16_038/CLLD_17_03_0021492970006_16_038Uzavřená2020-10-31MAS Frýdlantsko, z.s.
6.výzva MAS Hanácké Království-IROP-Rozvíjíme školy v MAS Hanácké Království II.3411/06_16_075/CLLD_16_01_114531945006_16_075Uzavřená2019-12-15MAS Hanácké Království, z.s.
6.výzva MAS Hanácký venkov-IROP-Udržitelná a bezpečná doprava2413/06_16_038/CLLD_16_01_156420000006_16_038Uzavřená2020-02-29MAS Hanácký venkov, z. s.
6.výzva MAS Havlíčkův kraj-IROP-Podpora sociálních služeb II4289/06_16_072/CLLD_15_01_158730324006_16_072Uzavřená2020-05-12Havlíčkův kraj, o.p.s.
6.výzva MAS Hlučínsko-IROP- Kvalitní podmínky pro vzdělávání8298/06_16_075/CLLD_15_01_275800000006_16_075Uzavřená2019-04-30Místní akční skupina Hlučínsko z.s.
6.výzva MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu(2019)4311/06_16_038/CLLD_15_01_232691747006_16_038Uzavřená2019-09-05MAS Holicko, o.p.s.
6.výzva MAS Horňácko a Ostrožsko-IROP-Sociální bydlení1023/06_18_107/CLLD_15_01_170500000006_18_107Uzavřená2018-12-31MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.
6.výzva MAS Horní Pomoraví-IROP-Jednotky požární ochrany I.3007/06_16_076/CLLD_16_01_022300000006_16_076Uzavřená2017-10-31MAS Horní Pomoraví o.p.s.
6.výzva MAS Hornolidečska, z.s.-IROP-Bezpečnost dopravy IV.2607/06_16_038/CLLD_16_01_107210526006_16_038Otevřená2021-06-30MAS Hornolidečska, z.s.
6.výzva MAS Hradecký venkov-IROP-Bezpečnost dopravy3270/06_16_038/CLLD_15_01_029388117006_16_038Uzavřená2019-02-08Hradecký venkov o.p.s.
6.výzva MAS Hranicko-IROP-Sociální podniky-infrastruktura0071/06_16_074/CLLD_15_01_006137002006_16_074Uzavřená2019-02-01MAS Hranicko z. s.
6.výzva MAS Hříběcí hory-IROP-Bezpečnost dopravní infrastruktury III.5573/06_16_038/CLLD_16_01_044748464006_16_038Uzavřená2021-04-30Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.
6.výzva MAS Hrubý Jeseník-IROP-Sociální bydlení 20190238/06_16_072/CLLD_15_01_120210526006_16_072Uzavřená2019-12-23MAS Hrubý Jeseník, z.s.
6.výzva MAS Hustopečsko-IROP-Podpora Hasičů0074/06_16_076/CLLD_16_02_015315789006_16_076Uzavřená2019-01-14MAS Hustopečsko, z. s.
6.výzva MAS Jablunkovsko-IROP-Udržitelná doprava-doplnění sítě cyklotras a cyklostezek0029/06_16_038/CLLD_15_01_089252632006_16_038Uzavřená2017-06-30MAS Jablunkovsko, z. s.
6.výzva MAS Jemnicko-IROP-Sociální infrastruktura0219/06_16_072/CLLD_16_01_167403372006_16_072Uzavřená2019-06-30Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.
6.výzva MAS Jihozápad-IROP-Předškolní vzdělávání0323/06_16_075/CLLD_17_03_02184210006_16_075Uzavřená2019-07-12MAS Jihozápad o.p.s.
6.výzva MAS Jižní Haná-IROP-Sociální infrastruktura0262/06_16_072/CLLD_16_01_110105263006_16_072Zrušená2019-12-06Jižní Haná o. p. s.
6.výzva MAS Jižní Slovácko-IROP-Stanice IZS1106/06_16_076/CLLD_16_01_070199999006_16_076Uzavřená2019-09-20Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s.
6.výzva MAS Karlštejnsko-IROP-Sociální podnikání0083/06_16_074/CLLD_16_01_150373990006_16_074Uzavřená2019-03-29MAS Karlštejnsko, z.ú.
6.výzva MAS KJH-IROP-ZVÝŠENÍ KAPACITY A KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB1295/06_16_072/CLLD_17_03_003105263006_16_072Uzavřená2020-05-11Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s.
6.výzva MAS KLS-IROP-Bezpečnost dopravy1565/06_16_038/CLLD_16_02_054140116006_16_038Uzavřená2021-03-01Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s.
6.výzva MAS Krajina srdce-IROP-Modernizace vybavení a rekonstrukce škol1463/06_16_075/CLLD_16_01_153245587006_16_075Uzavřená2020-06-30MAS Krajina srdce, z.s.
6.výzva MAS Královédvorsko-IROP-Komunitní centra0087/06_16_072/CLLD_16_01_14586022706_16_072Uzavřená2018-05-14MAS Královédvorsko, z. s.
6.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA-IROP-ZÁZEMÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ4215/06_16_075/CLLD_15_01_2351899680006_16_075Uzavřená2018-11-11Královská stezka o.p.s.
6.výzva MAS Krkonoše-IROP-Sociální a návazné služby2324/06_16_072/CLLD_17_03_011315086006_16_072Uzavřená2020-10-30Místní akční skupina Krkonoše, z. s.
6.výzva MAS Krušné hory-IROP-Sociální podnikání I.1010/06_16_074/CLLD_16_01_021100000006_16_074Uzavřená2017-09-20MAS Krušné hory, o.p.s.
6.výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu-IROP-Deinstitucionalizace psychiatrické péče0005/06_17_085/CLLD_16_01_079700000006_17_085Uzavřená2019-04-30Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.
6.výzva MAS Labské skály z.s.-IROP-Sociální služby a komunitní centra-investiční záměry1080/06_16_072/CLLD_15_01_184315789006_16_072Uzavřená2018-05-31MAS Labské skály, z.s.
6.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Zvýšení připravenosti HZS k řešení a řízení rizik a katastrof II.2040/06_16_076/CLLD_16_01_02864516006_16_076Uzavřená2018-04-23Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.
6.výzva MAS Lašsko-IROP-Sociální podnikání3028/06_16_074/CLLD_16_01_1281575000006_16_074Uzavřená2018-04-15MAS Lašsko, z. s.
6.výzva MAS Lednicko-valtický areál-IROP-BEZPEČNOST V DOPRAVĚ5449/06_16_038/CLLD_16_01_1571918850006_16_038Uzavřená2020-10-30MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
6.výzva MAS Lípa pro venkov-IROP-Kulturní dědictví1053/06_16_073/CLLD_15_01_110500000006_16_073Uzavřená2019-05-27Lípa pro venkov z.s.
6.výzva MAS Litomyšlsko-IROP-Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu I.2185/06_16_038/CLLD_16_01_1031473680006_16_038Uzavřená2018-11-05MAS Litomyšlsko o.p.s.
6.výzva MAS Lužnice-IROP-INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ1340/06_16_075/CLLD_16_01_057210526006_16_075Uzavřená2019-07-15MAS Lužnice, z.s.
6.Výzva MAS Mezi Úpou a Metují-IROP-Revitalizace kulturního dědictví0051/06_16_073/CLLD_16_01_129631579006_16_073Uzavřená2019-08-30Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z. s.
6.výzva MAS Mladoboleslavský venkov-IROP-Bezpečná doprava II.2297/06_16_038/CLLD_16_02_079405077006_16_038Uzavřená2019-07-12Dolní Pojizeří z.ú.
6.výzva MAS Mohelnicko, z.s.-IROP- Infrastruktura pro vzdělávání II.2386/06_16_075/CLLD_16_01_067180000006_16_075Uzavřená2019-11-15MAS Mohelnicko, z.s.
6.výzva MAS Mohelnicko-OPZ-Prorodinná opatření-II2581/03_16_047/CLLD_16_01_067200000003_16_047Uzavřená2018-08-06MAS Mohelnicko, z.s.
6.výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA-IROP-ROZVOJ CYKLODOPRAVY V OBCÍCH I MEZI OBCEMI1393/06_16_038/CLLD_15_01_0321030390006_16_038Uzavřená2019-11-29MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.
6.výzva MAS Moravský kras-IROP-Cyklistická doprava1199/06_16_038/CLLD_15_01_2291050000006_16_038Uzavřená2018-11-08MAS Moravský kras z.s.
6.výzva MAS MOST Vysočiny-IROP-Podpora sociálního podnikání1135/06_16_074/CLLD_17_03_036478981006_16_074Uzavřená2020-07-03
6.Výzva MAS NAD ORLICÍ-IROP-Kvalitní vzdělávání na školách II2142/06_16_075/CLLD_16_01_062600000006_16_075Uzavřená2018-06-28NAD ORLICÍ, o.p.s.
6.Výzva MAS Nad Prahou - OP Z - Prostor pro rodinu, zájmy i práci3994/03_16_047/CLLD_16_02_003193305003_16_047Uzavřená2019-09-03MAS Nad Prahou o.p.s.
6.Výzva MAS Nad Prahou-IROP-Formální a zájmové vzdělávání po celý život3420/06_16_075/CLLD_16_02_0032500190006_16_075Uzavřená2020-05-31MAS Nad Prahou o.p.s.
6.výzva MAS Naděje o.p.s.-IROP-Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně-II.2094/06_16_076/CLLD_16_01_15144522206_16_076Uzavřená2019-04-08MAS Naděje o.p.s.
6.výzva MAS OPAVSKO-IROP-SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ 20170022/06_16_074/CLLD_15_01_263757895006_16_074Uzavřená2018-05-11Místní akční skupina Opavsko z.s.
6.výzva MAS ORLICKO-IROP-Komplexní podpora cyklistické dopravy I.1072/06_16_038/CLLD_15_01_065526316006_16_038Uzavřená2018-04-30MAS ORLICKO, z.s.
6.výzva MAS Oslavka,o.p.s.-IROP-doprava III.3426/06_16_038/CLLD_15_01_2621070130006_16_038Uzavřená2020-07-02OSLAVKA o.p.s.
6.výzva MAS OZJ-IROP-Podpora složek IZS-zodolnění stanic IZS1076/06_16_076/CLLD_15_01_126640000006_16_076Uzavřená2019-01-31Otevřené zahrady Jičínska z. s.
6.výzva MAS Partnerství venkova-IROP-Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky2222/06_16_075/CLLD_16_01_096810640006_16_075Uzavřená2018-12-14MAS Partnerství venkova, z. s.
6.výzva MAS Ploština-IROP-Podpora sociálního bydlení1019/06_18_107/CLLD_16_01_091356812006_18_107Uzavřená2019-02-14MAS Ploština, z. s.
6.výzva MAS Pobeskydí-IROP-Udržitelná a bezpečná doprava III.13345/06_16_038/CLLD_15_01_2282414070006_16_038Uzavřená2019-10-30MAS Pobeskydí, z. s.
6.výzva MAS Podbrněnsko-IROP-Sociální služby-I.3290/06_16_072/CLLD_15_01_281350314006_16_072Uzavřená2020-09-25Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek
6.výzva MAS Podchlumí-IROP-Sociální podnikání0070/06_16_074/CLLD_16_01_053105263006_16_074Uzavřená2018-12-31MAS Podchlumí, z. s.
6.výzva MAS Podhorácko-IROP-Zázemí sociálních podniků II.1068/06_16_074/CLLD_16_01_093252632006_16_074Uzavřená2018-12-31Podhorácko, o.p.s.
6.výzva MAS Podhostýnska, z.s.-IROP-Sociální podnikání1131/06_16_074/CLLD_16_01_088220000006_16_074Uzavřená2020-05-08Místní akční skupina Podhostýnska, z. s.
6.výzva MAS Podhůří Železných hor-IROP-Zvyšování bezpečnosti dopravy II.1166/06_16_038/CLLD_16_01_03066685806_16_038Uzavřená2018-07-20Podhůří Železných hor o.p.s.
6.výzva MAS Podještědí-IROP-Sociální bydlení1050/06_18_107/CLLD_16_02_105410000006_18_107Uzavřená2019-12-18Místní akční skupina Podještědí, z.s.
6.výzva MAS PODLIPANSKO-IROP-1.3 Vzdělávání- neformální4311/06_16_075/CLLD_15_01_099947662006_16_075Uzavřená2019-06-20MAS Podlipansko, o.p.s.
6.výzva MAS Podlipansko-OPZ_Sociální práce II6746/03_16_047/CLLD_15_01_099380360003_16_047Uzavřená2019-01-28MAS Podlipansko, o.p.s.
6.výzva MAS POHODA-IROP-Sociální podnikání I1014/06_16_074/CLLD_15_01_071326421006_16_074Uzavřená2018-03-09Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
6.výzva MAS POLIČSKO z.s -IROP-Vzdělávání - O CLLD 2 - I.0181/06_16_075/CLLD_15_01_242423286006_16_075Uzavřená2018-08-31MAS POLIČSKO z.s.
6.výzva MAS Pomalší-IROP-Kulturní dědictví II1066/06_16_073/CLLD_17_03_038126316006_16_073Uzavřená2020-04-30
6.výzva MAS Posázaví-IROP-Vzdělávání4343/06_16_075/CLLD_16_02_0901578740006_16_075Uzavřená2019-07-24Posázaví o.p.s.
6.výzva MAS Pošumaví-IROP-Technika pro JSDHO1019/06_16_076/CLLD_15_01_271200000006_16_076Uzavřená2017-11-30Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek
6.výzva MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s.-IROP- Sociální začleňování a služby II.2133/06_16_072/CLLD_15_01_095904000006_16_072Uzavřená2018-10-15Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
6.výzva MAS Prostějov venkov-IROP-Bezpečnost dopravy II.1234/06_16_038/CLLD_15_01_207200023006_16_038Uzavřená2019-04-01Prostějov venkov o.p.s.
6.Výzva MAS Radbuza-IROP-Péče o národní kulturní památky MAS Radbuza (II.)2039/06_16_073/CLLD_16_01_100591345006_16_073Uzavřená2018-12-14MAS Radbuza, z.s.
6.výzva MAS Rakovnicko-IROP-Vzdělávání2306/06_16_075/CLLD_16_02_020593000006_16_075Uzavřená2019-05-24Rakovnicko o. p. s.
6.výzva MAS Region Haná-IROP-Bezpečnost dopravy6225/06_16_038/CLLD_15_01_279900000006_16_038Uzavřená2018-11-12Region HANÁ, z. s.
6.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-II0265/06_16_038/CLLD_15_01_261580189006_16_038Uzavřená2019-06-19MAS Region Kunětické hory, z.s.
6.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Zaměstnanost-II1635/03_16_047/CLLD_15_01_261166000003_16_047Uzavřená2019-02-26MAS Region Kunětické hory, z.s.
6.výzva MAS Region Pošembeří-IROP-Sociální služby, komunitní centra 03a3226/06_16_072/CLLD_16_02_022612022006_16_072Uzavřená2019-09-16Region Pošembeří o.p.s.
6.výzva MAS Regionu Poodří-IROP-Sociální infrastruktura0076/06_16_072/CLLD_15_01_016800000006_16_072Uzavřená2018-03-16MAS Regionu Poodří, z.s.
6.výzva MAS Říčansko-IROP-Deinstitucionalizace psychiatrické péče0003/06_17_085/CLLD_16_02_004210526006_17_085Uzavřená2018-08-31MAS Říčansko o.p.s.
6.výzva MAS Rozkvět-IROP-PRORODINNÉ SLUŽBY0426/06_16_075/CLLD_15_01_266206223006_16_075Uzavřená2020-03-02MAS Rozkvět, z.s.
6.výzva MAS Rožnovsko,z.s.-IROP-Kulturní dědictví2055/06_16_073/CLLD_16_01_004194610006_16_073Uzavřená2019-09-30Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
6.výzva MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.-IROP-Zvyšování kvality škol III1468/06_16_075/CLLD_16_02_081951134006_16_075Uzavřená2020-07-11MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.
6.výzva MAS Rozvoj Krnovska-IROP-Podpora sociálním podnikům2114/06_16_074/CLLD_16_01_117535668006_16_074Uzavřená2019-12-31Rozvoj Krnovska o.p.s.
6.výzva MAS Rozvoj Tanvaldska-IROP-Sociální služby a komunitní centra1256/06_16_072/CLLD_16_01_106972861006_16_072Uzavřená2019-12-18Rozvoj Tanvaldska z.s.
6.výzva MAS SCHP-IROP- Komunitní centra II.0258/06_16_072/CLLD_16_01_170228632006_16_072Uzavřená2019-12-31Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.
6.výzva MAS Sdružení Růže-IROP-Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání5065/06_16_075/CLLD_15_01_238532250006_16_075Uzavřená2017-11-30MAS Sdružení Růže z.s.
6.výzva MAS Sdružení SPLAV-IROP-Ekologická a bezpečná doprava0191/06_16_038/CLLD_15_01_036367195006_16_038Uzavřená2018-10-19Sdružení SPLAV, z.s.
6.výzva MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.-IROP-Sociální podnikání0112/06_16_074/CLLD_15_01_125500000006_16_074Uzavřená2019-08-30MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
6.výzva MAS Sedlčansko-IROP-ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ II7019/06_16_058/CLLD_16_01_099169338006_16_058Uzavřená2020-08-31MAS Sedlčansko, o.p.s.
6.výzva MAS SERVISO-IROP-Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení v území0015/06_18_107/CLLD_16_01_0481500000006_18_107Uzavřená2018-12-31SERVISO, o. p. s.
6.výzva MAS Šipka-IROP-Vzdělávání II.0355/06_16_075/CLLD_15_01_117163308006_16_075Zaregistrovaná2019-08-09Místní akční skupina Šipka, z. s.
6.výzva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.-IROP-Sociální bydlení II.1002/06_18_107/CLLD_15_01_026508421006_18_107Uzavřená2018-11-05MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
6.výzva MAS Slavkovské bojiště z.s.-IROP-Kulturní památky1050/06_16_073/CLLD_17_03_001526316006_16_073Uzavřená2019-12-30MAS Slavkovské bojiště, z.s.
6.výzva MAS Sokolovsko-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení7007/06_16_075/CLLD_15_01_0642105260006_16_075Uzavřená2017-06-01MAS Sokolovsko o.p.s.
6.výzva MAS Společná CIDLINA-IROP-Bezpečně do škol a zaměstnání II.6251/06_16_038/CLLD_15_01_2401217500006_16_038Uzavřená2019-04-19Společná CIDLINA, z.s.
6.výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka-IROP-Psychiatrická péče0001/06_17_085/CLLD_16_01_08689473606_17_085Uzavřená2018-10-12Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.
6.výzva MAS Staroměstsko-IROP-Doprava2536/06_16_038/CLLD_16_01_109450000006_16_038Uzavřená2020-10-26MAS Staroměstsko, z.s.
6.výzva MAS Šternbersko-IROP-Sociální infrastruktura2186/06_16_072/CLLD_16_02_110500000006_16_072Uzavřená2019-03-29MAS Šternbersko o.p.s.
6.výzva MAS Stolové hory-IROP-Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - I1263/06_16_075/CLLD_16_01_092300000006_16_075Uzavřená2019-03-28Místní akční skupina Stolové hory, z. s.
6.výzva MAS Strakonicko-IROP-Infrastruktura pro bezpečnou dopravu3219/06_16_038/CLLD_16_02_068300000006_16_038Uzavřená2018-10-24MAS Strakonicko, z.s.
6.výzva MAS Strážnicko-IROP-Cyklodoprava II0454/06_16_038/CLLD_16_01_09052331606_16_038Uzavřená2020-05-18MAS Strážnicko, z.s.
6.výzva MAS Střední Haná-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání1326/06_16_075/CLLD_16_01_074210526006_16_075Uzavřená2019-06-10Střední Haná, o.p.s.
6.výzva MAS Střední Povltaví-IROP-Zlepšení kvality vzdělávání 22417/06_16_075/CLLD_16_01_094349068006_16_075Uzavřená2019-12-31Místní akční skupina Střední Povltaví z. s.
6.výzva MAS Šumavsko-IROP-Rozvoj sociálních služeb5054/06_16_072/CLLD_15_01_114421053006_16_072Uzavřená2018-01-15MAS Šumavsko, z.s.
6.výzva MAS Šumperský venkov-IROP-Památky II1048/06_16_073/CLLD_16_02_106154966006_16_073Uzavřená2019-03-04MAS Šumperský venkov, z. s.
6.výzva MAS Svatováclavsko-IROP-Stanice IZS1116/06_16_076/CLLD_16_02_091292302006_16_076Uzavřená2019-12-31MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
6.Výzva MAS Světovina-IROP-Zkvalitnění a rozšíření dopravní infrastruktury3559/06_16_038/CLLD_16_01_1192993570006_16_038Uzavřená2021-04-30MAS Světovina o.p.s.
6.výzva MAS SVITAVA-IROP-Podpora vzdělávání II.2187/06_16_075/CLLD_16_01_049520000006_16_075Uzavřená2018-10-15Místní akční skupina Svitava z. s.
6.výzva MAS Telčsko-IROP-Investujeme do škol a kvalitního vzdělávání na území MAS Telčsko II1398/06_16_075/CLLD_16_01_026185670006_16_075Uzavřená2020-04-30Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, z. s.
6.výzva MAS Třeboňsko, o.p.s.-IROP-Bezpečná a udržitelná doprava III.0289/06_16_038/CLLD_16_01_0521157890006_16_038Uzavřená2019-06-30Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
6.výzva MAS Třešťsko-IROP-Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy - Bezpečnost II2545/06_16_038/CLLD_15_01_265260587006_16_038Uzavřená2021-01-04Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s.
6.výzva MAS Valašsko-Horní Vsacko-IROP-Opatření 5:VZDĚLÁVÁNÍ-NAŠE BUDOUCNOST2481/06_16_075/CLLD_16_01_003358989006_16_075Uzavřená2020-07-31Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, z.s.
6.výzva MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko-IROP-A2 IZS-řízení rizik II.6067/06_16_076/CLLD_16_01_135480012006_16_076Uzavřená2018-12-14MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.
6.výzva MAS Vizovicko a Slušovicko-IROP-Bezpečnost dopravy1439/06_16_038/CLLD_16_02_069652227006_16_038Uzavřená2020-05-31MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
6.výzva MAS Vladař-IROP-Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4)1045/06_16_074/CLLD_15_01_146700000006_16_074Uzavřená2018-07-20MAS Vladař o.p.s.
6.výzva MAS Vladař-OPZ-Prorodinná opatření (OPZ5) na území MAS Vladař II.3892/03_16_047/CLLD_15_01_146776375003_16_047Uzavřená2019-06-17MAS Vladař o.p.s.
6.výzva MAS Vodňanská ryba,z.s.-IROP-Rozvoj komunitních center1158/06_16_072/CLLD_16_01_0731100000006_16_072Uzavřená2018-12-15MAS Vodňanská ryba, z.s.
6.výzva MAS Východní Slovácko-IROP-Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - II.0220/06_16_075/CLLD_16_01_137545738006_16_075Uzavřená2018-10-31MAS Východní Slovácko, z.s.
6.výzva MAS Vyhlídky-IROP-Podpora rozvoje sociálního podnikání0039/06_16_074/CLLD_16_02_053178947006_16_074Uzavřená2019-01-31MAS Vyhlídky,z.s.
6.Výzva MAS Vyškovsko, z.s.-IROP- Památky0047/06_16_073/CLLD_16_02_01952632006_16_073Uzavřená2019-01-31MAS Vyškovsko, z.s.
6.výzva MAS Zálabí-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání II2329/06_16_075/CLLD_16_02_1031050700006_16_075Uzavřená2019-06-30Místní akční skupina Zálabí, z. s.
6.výzva MAS Zlatá cesta, o.p.s.,-IROP-Revitalizace památek1033/06_16_073/CLLD_17_03_016210526006_16_073Uzavřená2018-09-27MAS Zlatá cesta, o.p.s.
6.výzva MAS Znojemské vinařství-IROP-Rozvíjet vzdělávání3438/06_16_075/CLLD_15_01_069590340006_16_075Uzavřená2020-05-31MAS Znojemské vinařství, z.s.
6.výzva MAS ŽR-IROP-Kvalita a dostupnost sociálních služeb II1085/06_16_072/CLLD_15_01_258467126006_16_072Uzavřená2018-04-16MAS Železnohorský region, z.s.
6.Výzva MAS Zubří země,o.p.s.-OPZ-Podpora prorodinných opatření-(III.)1812/03_16_047/CLLD_15_01_04641783303_16_047Uzavřená2019-03-31MAS Zubří země, o.p.s.
6.Výzva MAS Zubří země-IROP-Doprava II.1057/06_16_038/CLLD_15_01_046526316006_16_038Uzavřená2017-12-20MAS Zubří země, o.p.s.
6.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka, o.p.s.-OPZ-Podpora prorodinných opatření-II.2A82/03_16_047/CLLD_15_01_144141831003_16_047Uzavřená2019-10-31MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s.
6.Výzva MAS-PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA-IROP-SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ0082/06_16_074/CLLD_15_01_144173684006_16_074Uzavřená2019-02-04MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s.
6.výzva Místní akční skupina Boskovicko PLUS-IROP-Bezpečnost chodců a cyklistů v dopravě II8241/06_16_038/CLLD_16_01_0291194590006_16_038Uzavřená2019-06-10Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z. s.
6.výzva Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.-IROP-Dopravní infrastruktura7325/06_16_038/CLLD_16_01_0602252360006_16_038Uzavřená2019-10-14Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.
6.výzva Místní akční skupina Hlinecko, z.s.-IROP 1-Cesty domů (dopravní terminály a parkovací systémy)1264/06_16_038/CLLD_15_01_264370000006_16_038Uzavřená2019-03-01Místní akční skupina Hlinecko, z. s.
6.výzva Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.-IROP-Zvýšení bezpečnosti a udržitelných forem dopravy4488/06_16_038/CLLD_16_01_112397650006_16_038Uzavřená2020-09-06Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
6.výzva OPS pro Český ráj-IROP-Sociální služby0090/06_16_072/CLLD_16_01_083526316006_16_072Uzavřená2018-05-14Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
6.výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Sociální podnikání II.1799/03_16_047/CLLD_16_01_083164600003_16_047Uzavřená2019-06-28Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
6.výzva-MAS-Střední Polabí-IROP-Sociální podnikání1048/06_16_074/CLLD_17_03_033200000006_16_074Uzavřená2018-10-12MAS - Střední Polabí, z. s.
6.výzva_MAS MEZIHRADY-IROP- č.53_ Doprava 21579/06_16_038/CLLD_16_02_108448252006_16_038Otevřená2021-08-31MAS Mezi Hrady, z.s.
6.výzvy MAS Luhačovské Zálesí-IROP-Cyklodoprava0387/06_16_038/CLLD_16_01_127243468006_16_038Uzavřená2019-12-13Luhačovské Zálesí, o.p.s.
600/06_16_075/CLLD_15_01_1581600/06_16_075/CLLD_15_01_158006_16_0750000-00-00Havlíčkův kraj, o.p.s.
601/06_16_075/CLLD_17_03_0361601/06_16_075/CLLD_17_03_036006_16_0750000-00-00
602/06_16_075/CLLD_16_01_1491602/06_16_075/CLLD_16_01_149006_16_0750000-00-00MAS Brána do Českého ráje, z.s.
603/06_16_075/CLLD_15_01_2611603/06_16_075/CLLD_15_01_261006_16_0750000-00-00MAS Region Kunětické hory, z.s.
604/06_16_075/CLLD_15_01_1201604/06_16_075/CLLD_15_01_120006_16_0750000-00-00MAS Hrubý Jeseník, z.s.
605/06_16_075/CLLD_16_01_0882605/06_16_075/CLLD_16_01_088006_16_0750000-00-00Místní akční skupina Podhostýnska, z. s.
606/06_16_075/CLLD_17_03_0011606/06_16_075/CLLD_17_03_001006_16_0750000-00-00MAS Slavkovské bojiště, z.s.
608/06_16_075/CLLD_17_03_0381608/06_16_075/CLLD_17_03_038006_16_0750000-00-00Místní akční skupina Pomalší o.p.s.
610/06_16_038/CLLD_15_01_0362610/06_16_038/CLLD_15_01_036006_16_0380000-00-00Sdružení SPLAV, z.s.
610/06_16_075/CLLD_15_01_0101610/06_16_075/CLLD_15_01_010006_16_0750000-00-00MAS Dolnobřežansko o.p.s.
611/06_16_038/CLLD_16_01_0041611/06_16_038/CLLD_16_01_004006_16_0380000-00-00Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
612/06_16_075/CLLD_16_01_0731612/06_16_075/CLLD_16_01_073006_16_0750000-00-00MAS Vodňanská ryba, z.s.
613/06_16_038/CLLD_16_02_0151613/06_16_038/CLLD_16_02_015006_16_0380000-00-00MAS Hustopečsko, z. s.
613/06_16_075/CLLD_16_01_1503613/06_16_075/CLLD_16_01_150006_16_0750000-00-00MAS Karlštejnsko, z.ú.
614/06_16_038/CLLD_16_01_1032614/06_16_038/CLLD_16_01_103006_16_0380000-00-00MAS Litomyšlsko o.p.s.
614/06_16_075/CLLD_16_02_0703614/06_16_075/CLLD_16_02_070006_16_0750000-00-00Via rustica z.s.
615/06_16_038/CLLD_16_01_0882615/06_16_038/CLLD_16_01_088006_16_0380000-00-00Místní akční skupina Podhostýnska, z. s.
615/06_16_075/CLLD_16_01_1184615/06_16_075/CLLD_16_01_118006_16_0750000-00-00MAS Aktivios, z.s.
616/06_16_038/CLLD_15_01_0895616/06_16_038/CLLD_15_01_089006_16_0380000-00-00MAS Jablunkovsko, z. s.
616/06_16_075/CLLD_16_01_0042616/06_16_075/CLLD_16_01_004006_16_0750000-00-00Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
617/06_16_038/CLLD_16_01_0271617/06_16_038/CLLD_16_01_027006_16_0380000-00-00MAS Broumovsko+, z. s.
617/06_16_075/CLLD_15_01_0691617/06_16_075/CLLD_15_01_069006_16_0750000-00-00MAS Znojemské vinařství, z.s.
618/06_16_038/CLLD_16_01_0604618/06_16_038/CLLD_16_01_060006_16_0380000-00-00Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.
618/06_16_075/CLLD_17_03_0121618/06_16_075/CLLD_17_03_012006_16_0750000-00-00Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.
619/06_16_038/CLLD_16_02_0791619/06_16_038/CLLD_16_02_079006_16_0380000-00-00Dolní Pojizeří z.ú.
620/06_16_038/CLLD_16_02_1021620/06_16_038/CLLD_16_02_102006_16_0380000-00-00Místní akční skupina Mezilesí, z.s.
620/06_16_075/CLLD_16_02_1021620/06_16_075/CLLD_16_02_102006_16_0750000-00-00Místní akční skupina Mezilesí, z.s.
621/06_16_075/CLLD_15_01_2291621/06_16_075/CLLD_15_01_229006_16_0750000-00-00MAS Moravský kras z.s.
622/06_16_038/CLLD_16_01_0533622/06_16_038/CLLD_16_01_053006_16_0380000-00-00MAS Podchlumí, z. s.
622/06_16_075/CLLD_16_01_1554622/06_16_075/CLLD_16_01_155006_16_0750000-00-00MAS Českomoravské pomezí o.p.s.
623/06_16_038/CLLD_17_03_0353623/06_16_038/CLLD_17_03_035006_16_0380000-00-00MAS Rokytná, o.p.s.
624/06_16_038/CLLD_15_01_0371624/06_16_038/CLLD_15_01_037006_16_0380000-00-00MAS Blaník, z. s.
625/06_16_038/CLLD_16_01_1371625/06_16_038/CLLD_16_01_137006_16_0380000-00-00MAS Východní Slovácko, z.s.
626/06_16_038/CLLD_15_01_0993626/06_16_038/CLLD_15_01_099006_16_0380000-00-00MAS Podlipansko, o.p.s.
627/06_16_038/CLLD_16_01_0304627/06_16_038/CLLD_16_01_030006_16_0380000-00-00Podhůří Železných hor o.p.s.
628/06_16_038/CLLD_16_02_0023628/06_16_038/CLLD_16_02_002006_16_0380000-00-00MAS Hrušovansko, z. s.
630/06_16_038/CLLD_15_01_2817630/06_16_038/CLLD_15_01_281006_16_0380000-00-00Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek
631/06_16_038/CLLD_16_01_0671631/06_16_038/CLLD_16_01_067006_16_0380000-00-00MAS Mohelnicko, z.s.
632/06_16_038/CLLD_15_01_2651632/06_16_038/CLLD_15_01_265006_16_0380000-00-00Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s.
633/06_16_038/CLLD_15_01_2795633/06_16_038/CLLD_15_01_279006_16_0380000-00-00Region HANÁ, z. s.
634/06_16_038/CLLD_15_01_1701634/06_16_038/CLLD_15_01_170006_16_0380000-00-00MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.
635/06_16_038/CLLD_16_01_1673635/06_16_038/CLLD_16_01_167006_16_0380000-00-00Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.
636/06_16_038/CLLD_15_01_1441636/06_16_038/CLLD_15_01_144006_16_0380000-00-00MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s.
637/06_16_038/CLLD_15_01_1441637/06_16_038/CLLD_15_01_144006_16_0380000-00-00MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s.
638/06_16_038/CLLD_16_02_0226638/06_16_038/CLLD_16_02_022006_16_0380000-00-00Region Pošembeří o.p.s.
639/06_16_038/CLLD_15_01_1172639/06_16_038/CLLD_15_01_117006_16_0380000-00-00Místní akční skupina Šipka, z. s.
640/06_16_038/CLLD_15_01_0643640/06_16_038/CLLD_15_01_064006_16_0380000-00-00MAS Sokolovsko o.p.s.
641/06_16_038/CLLD_16_02_0815641/06_16_038/CLLD_16_02_081006_16_0380000-00-00MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.
643/06_16_038/CLLD_16_01_1483643/06_16_038/CLLD_16_01_148006_16_0380000-00-00MAS Střední Vsetínsko, z. s.
644/06_16_038/CLLD_16_01_1301644/06_16_038/CLLD_16_01_130006_16_0380000-00-00MAS Boleslavsko z.ú.
645/06_16_038/CLLD_15_01_0302645/06_16_038/CLLD_15_01_030006_16_0380000-00-00MAS Český Západ, z.s.
646/06_16_038/CLLD_15_01_2272646/06_16_038/CLLD_15_01_227006_16_0380000-00-00MAS Bobrava, z.s.
647/06_16_038/CLLD_16_01_1284647/06_16_038/CLLD_16_01_128006_16_0380000-00-00MAS Lašsko, z. s.
648/06_16_038/CLLD_15_01_0322648/06_16_038/CLLD_15_01_032006_16_0380000-00-00MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.
649/06_16_038/CLLD_15_01_0321649/06_16_038/CLLD_15_01_032006_16_0380000-00-00MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.
650/06_16_038/CLLD_16_01_0442650/06_16_038/CLLD_16_01_044006_16_0380000-00-00Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.
652/06_16_038/CLLD_16_01_0213652/06_16_038/CLLD_16_01_021006_16_0380000-00-00MAS Krušné hory, o.p.s.
653/06_16_038/CLLD_16_01_1311653/06_16_038/CLLD_16_01_131006_16_0380000-00-00MAS Bojkovska, z.s.
654/06_16_038/CLLD_16_01_0622654/06_16_038/CLLD_16_01_062006_16_0380000-00-00NAD ORLICÍ, o.p.s.
655/06_16_038/CLLD_16_01_1273655/06_16_038/CLLD_16_01_127006_16_0380000-00-00Luhačovské Zálesí, o.p.s.
656/06_16_038/CLLD_16_01_1002656/06_16_038/CLLD_16_01_100006_16_0380000-00-00MAS Radbuza, z.s.
657/06_16_038/CLLD_15_01_0061657/06_16_038/CLLD_15_01_006006_16_0380000-00-00MAS Hranicko z. s.
658/06_16_038/CLLD_15_01_2631658/06_16_038/CLLD_15_01_263006_16_0380000-00-00Místní akční skupina Opavsko z.s.
659/06_16_038/CLLD_15_01_2581659/06_16_038/CLLD_15_01_258006_16_0380000-00-00MAS Železnohorský region, z.s.
660/06_16_038/CLLD_16_02_1051660/06_16_038/CLLD_16_02_105006_16_0380000-00-00Místní akční skupina Podještědí, z.s.
661/06_16_038/CLLD_15_01_2612661/06_16_038/CLLD_15_01_261006_16_0380000-00-00MAS Region Kunětické hory, z.s.
662/06_16_038/CLLD_16_02_1071662/06_16_038/CLLD_16_02_107006_16_0380000-00-00Místní akční skupina Dolní Poolšaví, z.s.
664/06_16_038/CLLD_16_01_1141664/06_16_038/CLLD_16_01_114006_16_0380000-00-00MAS Hanácké Království, z.s.
665/06_16_038/CLLD_15_01_0291665/06_16_038/CLLD_15_01_029006_16_0380000-00-00Hradecký venkov o.p.s.
666/06_16_038/CLLD_16_02_0192666/06_16_038/CLLD_16_02_019006_16_0380000-00-00MAS Vyškovsko, z.s.
667/06_16_038/CLLD_16_02_0911667/06_16_038/CLLD_16_02_091006_16_0380000-00-00MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
668/06_16_038/CLLD_16_01_1191668/06_16_038/CLLD_16_01_119006_16_0380000-00-00MAS Světovina o.p.s.
669/06_16_038/CLLD_17_03_0161669/06_16_038/CLLD_17_03_016006_16_0380000-00-00MAS Zlatá cesta, o.p.s.
670/06_16_038/CLLD_16_02_0902670/06_16_038/CLLD_16_02_090006_16_0380000-00-00Posázaví o.p.s.
671/06_16_038/CLLD_15_01_2823671/06_16_038/CLLD_15_01_282006_16_0380000-00-00MAS Brdy, z.ú.
672/06_16_038/CLLD_16_01_0332672/06_16_038/CLLD_16_01_033006_16_0380000-00-00Ekoregion Úhlava, z.s.
674/06_16_038/CLLD_16_01_0045674/06_16_038/CLLD_16_01_004006_16_0380000-00-00Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
675/06_16_038/CLLD_15_01_0101675/06_16_038/CLLD_15_01_010006_16_0380000-00-00MAS Dolnobřežansko o.p.s.
676/06_16_038/CLLD_16_02_0691676/06_16_038/CLLD_16_02_069006_16_0380000-00-00MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
677/06_16_038/CLLD_16_01_1101677/06_16_038/CLLD_16_01_110006_16_0380000-00-00Jižní Haná o. p. s.
678/06_16_038/CLLD_16_02_1022678/06_16_038/CLLD_16_02_102006_16_0380000-00-00Místní akční skupina Mezilesí, z.s.
679/06_16_038/CLLD_16_01_1091679/06_16_038/CLLD_16_01_109006_16_0380000-00-00MAS Staroměstsko, z.s.
680/06_16_038/CLLD_16_02_0031680/06_16_038/CLLD_16_02_003006_16_0380000-00-00MAS Nad Prahou o.p.s.
681/06_16_038/CLLD_16_02_1071681/06_16_038/CLLD_16_02_107006_16_0380000-00-00Místní akční skupina Dolní Poolšaví, z.s.
682/06_16_038/CLLD_16_02_0571682/06_16_038/CLLD_16_02_057006_16_0380000-00-00Místní akční skupina Podřipsko, z.s.
7, Výzva MAS Nad Prahou OP Z - Sociální a komunitní služby na dosah2B26/03_16_047/CLLD_16_02_003616538003_16_047Uzavřená2019-10-31MAS Nad Prahou o.p.s.
7. výzva0B28/03_16_047/CLLD_16_01_022003_16_047Zrušená2020-06-30MAS Horní Pomoraví o.p.s.
7. výzva MAS Český les - OPŽP - Realizace sídelní zeleně1114/05_18_128/CLLD_15_01_08684000005_18_128Otevřená2019-12-31MAS Český les, z. s.
7. výzva MAS Hranicko - OPZ - Sociální podniky II.2C18/03_16_047/CLLD_15_01_006215977003_16_047Uzavřená2019-12-31MAS Hranicko z. s.
7. Výzva MAS Krajina srdce - Prorodinná opatření0A31/03_16_047/CLLD_16_01_15391343303_16_047Zaregistrovaná2019-10-03MAS Krajina srdce, z.s.
7. výzva MAS Královská stezka - OPZ - Zaměstnanost II.0A97/03_16_047/CLLD_15_01_235322828003_16_047Uzavřená2019-11-15Královská stezka o.p.s.
7. výzva MAS KŽV _OPZ _Pracovní příležitosti na venkově III.1C24/03_16_047/CLLD_16_02_033350000003_16_047Uzavřená2019-12-31MAS Kraj živých vod, z.s.
7. Výzva MAS Labské skály-OPŽP-Výsadba dřevin III.1044/05_17_088/CLLD_15_01_184488911005_17_088Modifikovaná2020-01-02MAS Labské skály, z.s.
7. Výzva MAS Mohelnicko-OPZ-Zaměstnanost II0686/03_16_047/CLLD_16_01_067200000003_16_047Zaregistrovaná2018-11-12MAS Mohelnicko, z.s.
7. Výzva MAS MOST Vysočiny - Sociální podnikání0A09/03_16_047/CLLD_16_02_029150000003_16_047Zaregistrovaná2019-12-30
7. Výzva MAS MOST Vysočiny - Sociální podnikání II0A09/03_16_047/CLLD_17_03_036150000003_16_047Uzavřená2019-12-15
7. výzva MAS Podlipansko-OPZ_Sociální podnikání Neinvestiční (I.)2920/03_16_047/CLLD_15_01_099360000003_16_047Uzavřená2019-09-13MAS Podlipansko, o.p.s.
7. Výzva MAS Regionu Poodří - OP ZAM - Sociální podnikání0281/03_16_047/CLLD_15_01_016150940003_16_047Uzavřená2018-01-30MAS Regionu Poodří, z.s.
7. Výzva MAS Regionu Poodří - OPŽP - Protierozní opatření0095/05_18_127/CLLD_15_01_016260426005_18_127Otevřená2020-01-06MAS Regionu Poodří, z.s.
7. výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka - Podpora zaměstnanosti II. (OPZ)1B41/03_16_047/CLLD_16_01_086218985003_16_047Uzavřená2019-10-31Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.
7. Výzva MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko- OPZ B2 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ III.1910/03_16_047/CLLD_16_01_135138947003_16_047Uzavřená2019-07-31MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.
7. výzva MAS Zlatá cesta - Podpora sociálního podnikání - II.0768/03_16_047/CLLD_17_03_016150000003_16_047Uzavřená2019-05-28MAS Zlatá cesta, o.p.s.
7. výzva OPZ - MAS Krajina srdce - Prorodinná opatření1B38/03_16_047/CLLD_16_01_15391343203_16_047Uzavřená2019-10-30MAS Krajina srdce, z.s.
7. Výzva OPZ - Podpora poskytování sociálních a inkluzivních služeb II. - MAS Rokytná, o.p.s.0964/03_16_047/CLLD_17_03_035130521003_16_047Uzavřená2019-09-20
7.výzva0B29/03_16_047/CLLD_16_01_022003_16_047Zrušená2020-06-30MAS Horní Pomoraví o.p.s.
7.výzva "MAS Třeboňsko, o.p.s.- IROP-Bezpečná a udržitelná doprava IV."13458/06_16_038/CLLD_16_01_0521444700006_16_038Uzavřená2020-07-27Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
7.výzva IROP Rozvoj škol III.1320/06_16_075/CLLD_15_01_170182000006_16_075Uzavřená2019-05-31MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.
7.výzva LAG Podralsko-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení MŠ II0173/06_16_075/CLLD_15_01_104500000006_16_075Uzavřená2018-09-03LAG Podralsko z. s.
7.Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Investice do kvalitního vzdělávání-II5204/06_16_075/CLLD_16_01_047799897006_16_075Uzavřená2018-12-20"MAS ""Přiďte pobejt!"" z. s."
7.výzva MAS 21-IROP-Bezpečná doprava-II.7115/06_16_038/CLLD_15_01_0881500000006_16_038Uzavřená2018-02-28MAS 21, o.p.s.
7.výzva MAS Achát-IROP-Podpora infrastruktury MŠ1418/06_16_075/CLLD_15_01_050544398006_16_075Uzavřená2020-01-17MAS Achát z.s.
7.Výzva MAS Blaník, z.s.-IROP-sociální infrastruktura-Komunitní centrum1149/06_16_072/CLLD_15_01_037764881006_16_072Uzavřená2019-01-22MAS Blaník, z. s.
7.výzva MAS Blanský les-Netolicko-IROP-Kulturní dědictví - III.1073/06_16_073/CLLD_16_02_049335823006_16_073Uzavřená2020-12-31Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s.
7.výzva MAS Bohdanečsko-IROP-Bezpečnost v obcích2532/06_16_038/CLLD_15_01_19887021706_16_038Uzavřená2020-10-31MAS Bohdanečsko, z. s.
7.výzva MAS Boleslavsko-IROP-Podpora sociálního podnikání0098/06_16_074/CLLD_16_01_130210526006_16_074Uzavřená2019-08-19MAS Boleslavsko z.ú.
7.výzva MAS Brána do Českého ráje-IROP-Investice do vzdělávání8517/06_16_075/CLLD_16_01_149449151006_16_075Otevřená2021-02-26MAS Brána do Českého ráje, z.s.
7.výzva MAS Brdy-IROP-Vzdělanost2399/06_16_075/CLLD_15_01_282420000006_16_075Uzavřená2020-01-03MAS Brdy, z.ú.
7.Výzva MAS Brdy-Vltava-IROP-Sociální Infrastruktura II2355/06_16_072/CLLD_16_01_045794064006_16_072Modifikovaná2021-06-18Brdy - Vltava o.p.s.
7.výzva MAS Bystřička-IROP-Bezpečnost dopravy II5496/06_16_038/CLLD_16_01_0891134770006_16_038Uzavřená2020-09-08Bystřička, o.p.s.
7.výzva MAS Česká Kanada-IROP- Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol3389/06_16_075/CLLD_15_01_2391000000006_16_075Uzavřená2019-10-18MAS Česká Kanada o.p.s.
7.výzva MAS České středohoří-IROP-Rozvoj komunitních a sociálních služeb obyvatel2134/06_16_072/CLLD_15_01_234600000006_16_072Uzavřená2018-11-22MAS České středohoří, z.s.
7.výzva MAS Český les-IROP-Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center a sociálního bydlení1055/06_16_072/CLLD_15_01_0862013160006_16_072Uzavřená2018-01-10MAS Český les, z. s.
7.výzva MAS Český sever-IROP-Sociální infrastruktura1165/06_16_072/CLLD_16_01_0391542150006_16_072Uzavřená2019-05-31MAS Český sever, z.s.
7.výzva MAS Český Západ, z.s.-IROP-Infrastruktura pro sociální služby a Rozvoj komunitních center-II0336/06_16_072/CLLD_15_01_030722626006_16_072Uzavřená2021-02-28MAS Český Západ, z.s.
7.výzva MAS Chrudimsko-IROP-Podpora sociálního podníkání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin (infrastruktura)1073/06_16_074/CLLD_16_01_098247271006_16_074Uzavřená2018-12-14MAS Chrudimsko, z.s.
7.výzva MAS Cínovecko-IROP-Bezpečnost dopravy a cyklodoprava1446/06_16_038/CLLD_16_02_039715284006_16_038Uzavřená2020-05-20MAS CÍNOVECKO o. p. s.
7.výzva MAS Dolní Poolšaví-IROP-Bezpečnost dopravy III.2549/06_16_038/CLLD_16_02_107178947006_16_038Uzavřená2020-12-30Místní akční skupina Dolní Poolšaví, z.s.
7.výzva MAS Dolnobřežansko-IROP-Sociální podnikání1085/06_16_074/CLLD_15_01_010127262006_16_074Uzavřená2019-04-08MAS Dolnobřežansko o.p.s.
7.výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP-komunitní-centra-SC 2.11340/06_16_072/CLLD_16_01_033231579006_16_072Modifikovaná2021-09-30Ekoregion Úhlava, z.s.
7.výzva MAS Frydlantsko-Beskydy-IROP-školy3193/06_16_075/CLLD_16_01_054600965006_16_075Uzavřená2018-10-12MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.
7.výzva MAS Frýdlantsko-IROP-Bezpečné cesty IV0604/06_16_038/CLLD_17_03_002296484006_16_038Zaregistrovaná2021-09-30MAS Frýdlantsko, z.s.
7.výzva MAS Hanácké Království-IROP-Infrastruktura ZŠ1501/06_16_075/CLLD_16_01_11475819606_16_075Uzavřená2020-08-05MAS Hanácké Království, z.s.
7.výzva MAS Hanácký venkov-IROP-Udržitelná a bezpečná doprava6487/06_16_038/CLLD_16_01_156499297006_16_038Uzavřená2020-12-17MAS Hanácký venkov, z. s.
7.výzva MAS Hlučínsko-IROP- Sociální bydlení0032/06_18_107/CLLD_15_01_275750000006_18_107Uzavřená2019-04-30Místní akční skupina Hlučínsko z.s.
7.výzva MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2020)2479/06_16_038/CLLD_15_01_232126451006_16_038Uzavřená2020-09-03MAS Holicko, o.p.s.
7.výzva MAS Horní Pomoraví ? OPZ ? Prorodinná opatření III.4B27/03_16_047/CLLD_16_01_022151216003_16_047Uzavřená2019-10-10MAS Horní Pomoraví o.p.s.
7.výzva MAS Horní Pomoraví ? OPZ ? Prorodinná opatření III.0B30/03_16_047/CLLD_16_01_022003_16_047Zrušená2020-06-30MAS Horní Pomoraví o.p.s.
7.výzva MAS Horní Pomoraví-IROP-Sociální podnikání I.2008/06_16_074/CLLD_16_01_022530000006_16_074Uzavřená2017-11-07MAS Horní Pomoraví o.p.s.
7.výzva MAS Hradecký venkov-IROP-Komunitní centra0275/06_16_072/CLLD_15_01_029350000006_16_072Uzavřená2020-03-30Hradecký venkov o.p.s.
7.výzva MAS Hranicko-IROP-Bezpečnost dopravy II.2275/06_16_038/CLLD_15_01_006374227006_16_038Uzavřená2020-02-04MAS Hranicko z. s.
7.výzva MAS Hrubý Jeseník-IROP-Vybavení hasičských zbrojnic JPO II. a III. stupně9124/06_16_076/CLLD_15_01_120583206006_16_076Uzavřená2020-06-15MAS Hrubý Jeseník, z.s.
7.výzva MAS Humpolecka-IROP-komunitní centra1131/06_16_072/CLLD_16_01_086736842006_16_072Uzavřená2018-11-02Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.
7.výzva MAS Hustopečsko-IROP-Podpora vzdělávání 23502/06_16_075/CLLD_16_02_0151191900006_16_075Otevřená2020-09-14MAS Hustopečsko, z. s.
7.výzva MAS Jablunkovsko-IROP-školy5099/06_16_075/CLLD_15_01_089245263006_16_075Uzavřená2018-03-05MAS Jablunkovsko, z. s.
7.výzva MAS Jemnicko-IROP-Sociální bydlení0041/06_18_107/CLLD_16_01_167300000006_18_107Uzavřená2019-06-30Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.
7.výzva MAS Jihozápad-IROP-Komunitní centra1222/06_16_072/CLLD_17_03_021720871006_16_072Uzavřená2019-11-15MAS Jihozápad o.p.s.
7.výzva MAS Jižní Haná-IROP-Sociální podnikání0125/06_16_074/CLLD_16_01_110105263006_16_074Zrušená2019-12-06Jižní Haná o. p. s.
7.výzva MAS Jižní Slovácko-IROP-KOmunitní centra II5228/06_16_072/CLLD_16_01_070821925006_16_072Uzavřená2019-09-20Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s.
7.výzva MAS Karlštejnsko-IROP-Podpora složek IZS1083/06_16_076/CLLD_16_01_150597877006_16_076Uzavřená2019-02-28MAS Karlštejnsko, z.ú.
7.výzva MAS KJH-IROP-INFRASTRUKTURA VZDĚLÁVÁNÍ III1516/06_16_075/CLLD_17_03_003283781006_16_075Vyhlášená2020-10-16Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s.
7.výzva MAS Krajina srdce-IROP-Rozvoj hromadné dopravy II5584/06_16_038/CLLD_16_01_153473529006_16_038Otevřená2021-06-30MAS Krajina srdce, z.s.
7.výzva MAS Královédvorsko-IROP-Sociální podnikání1049/06_16_074/CLLD_16_01_145270632006_16_074Uzavřená2018-10-15MAS Královédvorsko, z. s.
7.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA-IROP - KULTURNÍ PAMÁTKY 21037/06_16_073/CLLD_15_01_235600000006_16_073Uzavřená2018-11-11Královská stezka o.p.s.
7.výzva MAS Krušné hory-IROP-Doprava II.4092/06_16_038/CLLD_16_01_0212884210006_16_038Uzavřená2018-01-31MAS Krušné hory, o.p.s.
7.výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu-IROP-cyklodoprava0350/06_16_038/CLLD_16_01_0791578950006_16_038Uzavřená2020-02-28Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.
7.výzva MAS Labské skály z.s.-IROP-Podpora sociálního podnikání-investice0035/06_16_074/CLLD_15_01_184400000006_16_074Uzavřená2018-05-31MAS Labské skály, z.s.
7.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Rozvoj předškolního vzdělávání I.0138/06_16_075/CLLD_16_01_028154800006_16_075Uzavřená2018-05-16Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.
7.výzva MAS Lašsko-IROP-Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání2101/06_16_075/CLLD_16_01_128525000006_16_075Uzavřená2018-04-15MAS Lašsko, z. s.
7.výzva MAS Lípa pro venkov-IROP-Vzdělávání3369/06_16_075/CLLD_15_01_1101191190006_16_075Uzavřená2019-08-26Lípa pro venkov z.s.
7.výzva MAS Litomyšlsko-IROP-Podmínky pro sociální služby a aktivity II.1143/06_16_072/CLLD_16_01_103736842006_16_072Uzavřená2018-11-05MAS Litomyšlsko o.p.s.
7.výzva MAS Luhačovské Zálesí-IROP-Terminály a parkovací systémy1388/06_16_038/CLLD_16_01_127502817006_16_038Uzavřená2019-12-13Luhačovské Zálesí, o.p.s.
7.výzva MAS Lužnice-IROP-INFRASTRUKTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ1267/06_16_072/CLLD_16_01_05745813406_16_072Uzavřená2019-12-31MAS Lužnice, z.s.
7.Výzva MAS Mezi Úpou a Metují-IROP-Infrastruktura ve vzdělávání4348/06_16_075/CLLD_16_01_129654030006_16_075Uzavřená2019-09-13Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z. s.
7.výzva MAS Mladoboleslavský venkov-IROP-Podpora hasičů II.2109/06_16_076/CLLD_16_02_079200000006_16_076Uzavřená2020-03-31Dolní Pojizeří z.ú.
7.výzva MAS Mohelnicko-IROP-Cyklodoprava a bezpečnost dopravy II.3415/06_16_038/CLLD_16_01_067742085006_16_038Uzavřená2020-03-02MAS Mohelnicko, z.s.
7.výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA-IROP-ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY2522/06_16_038/CLLD_15_01_032581275006_16_038Uzavřená2020-10-23MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.
7.výzva MAS Moravský kras-IROP-Bezpečnost dopravy2200/06_16_038/CLLD_15_01_2291050000006_16_038Uzavřená2018-11-07MAS Moravský kras z.s.
7.výzva MAS MOST Vysočiny-IROP-Řízení rizik II3126/06_16_076/CLLD_17_03_036900000006_16_076Uzavřená2020-06-29
7.výzva MAS NAD ORLICÍ-IROP-Dokumenty územního rozvoje I1007/06_16_058/CLLD_16_01_06265052606_16_058Uzavřená2018-05-18NAD ORLICÍ, o.p.s.
7.Výzva MAS Nad Prahou-IROP-Místa setkávání a řešení krizí4296/06_16_072/CLLD_16_02_0032624510006_16_072Uzavřená2020-05-31MAS Nad Prahou o.p.s.
7.výzva MAS Naděje o.p.s.-IROP-Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou-II.1299/06_16_038/CLLD_16_01_1511221140006_16_038Uzavřená2019-06-14MAS Naděje o.p.s.
7.výzva MAS Opavsko - Sociální podnikání 20180450/03_16_047/CLLD_15_01_263300000003_16_047Uzavřená2018-05-25Místní akční skupina Opavsko z.s.
7.výzva MAS OPAVSKO IROP-VZDĚLÁVÁNÍ 20185115/06_16_075/CLLD_15_01_263736842006_16_075Uzavřená2018-11-16Místní akční skupina Opavsko z.s.
7.výzva MAS ORLICKO-IROP-Neformální a zájmové vzdělávání I.6069/06_16_075/CLLD_15_01_065526316006_16_075Uzavřená2017-11-28MAS ORLICKO, z.s.
7.výzva MAS OZJ-IROP- Bezpečná doprava a cyklodoprava9346/06_16_038/CLLD_15_01_1261356490006_16_038Uzavřená2019-11-30Otevřené zahrady Jičínska z. s.
7.Výzva MAS PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA-IROP-OBNOVA PAMÁTEK KULTURNÍHO DĚDICTVÍ II1046/06_16_073/CLLD_15_01_144347368006_16_073Uzavřená2019-02-04MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s.
7.výzva MAS Partnerství venkova-IROP-Zvyšování bezpečnosti dopravy (II.)0337/06_16_038/CLLD_16_01_096129306006_16_038Uzavřená2019-12-16MAS Partnerství venkova, z. s.
7.výzva MAS Ploština-IROP-Bezpečnost dopravy4316/06_16_038/CLLD_16_01_0911041390006_16_038Uzavřená2019-07-12MAS Ploština, z. s.
7.výzva MAS Pobeskydí-IROP-Vzdělávací infrastruktura II.1368/06_16_075/CLLD_15_01_228315789006_16_075Uzavřená2019-10-30MAS Pobeskydí, z. s.
7.výzva MAS Podbrněnsko-IROP-Investice do vzdělávání-II.6451/06_16_075/CLLD_15_01_281694832006_16_075Otevřená2020-09-25Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek
7.výzva MAS Podchlumí, z.s.-IROP-Bezpečná doprava II.3400/06_16_038/CLLD_16_01_053460332006_16_038Uzavřená2020-03-31MAS Podchlumí, z. s.
7.výzva MAS Podhorácko-IROP-Sociální bydlení v obcích Podhorácka I.0008/06_18_107/CLLD_16_01_093263158006_18_107Uzavřená2018-12-31Podhorácko, o.p.s.
7.výzva MAS Podhostýnska, z.s.-IROP-Cyklistická a pěší doprava2500/06_16_038/CLLD_16_01_088290000006_16_038Uzavřená2020-08-28Místní akční skupina Podhostýnska, z. s.
7.výzva MAS Podještědí-IROP-Sociální služby a komunitní centra1257/06_16_072/CLLD_16_02_1051257330006_16_072Uzavřená2019-12-18Místní akční skupina Podještědí, z.s.
7.výzva MAS PODLIPANSKO-IROP-1.4 b) Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby1196/06_16_072/CLLD_15_01_099157895006_16_072Uzavřená2019-07-31MAS Podlipansko, o.p.s.
7.výzva MAS POHODA-IROP-Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol I2097/06_16_075/CLLD_15_01_071210526006_16_075Uzavřená2018-02-09Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
7.výzva MAS POLIČSKO z.s.-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb - O CLLD 3 - II.4105/06_16_072/CLLD_15_01_242374110006_16_072Uzavřená2018-08-31MAS POLIČSKO z.s.
7.výzva MAS Pomalší-IROP-Podpora infrastruktury středních škol2432/06_16_075/CLLD_17_03_0381052630006_16_075Uzavřená2020-03-15
7.výzva MAS Posázaví-IROP-Komunitní centra1220/06_16_072/CLLD_16_02_0901500000006_16_072Uzavřená2019-07-24Posázaví o.p.s.
7.výzva MAS Pošumaví-IROP-Bezpečnost osob v dopravě3091/06_16_038/CLLD_15_01_2711410530006_16_038Uzavřená2018-02-28Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek
7.výzva MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s.-IROP- Obnova kulturního dědictví II.2035/06_16_073/CLLD_15_01_095315790006_16_073Uzavřená2018-10-15Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
7.výzva MAS Prostějov venkov-IROP-infrastruktura pro základní vzdělávání III.2236/06_16_075/CLLD_15_01_20784400706_16_075Uzavřená2019-04-01Prostějov venkov o.p.s.
7.Výzva MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro sociální podnikání (II.)0069/06_16_074/CLLD_16_01_100210526006_16_074Uzavřená2018-12-14MAS Radbuza, z.s.
7.výzva MAS Rakovnicko-IROP-Sociální podnikání0100/06_16_074/CLLD_16_02_020341100006_16_074Uzavřená2019-08-09Rakovnicko o. p. s.
7.výzva MAS Region Haná-IROP-Komunitní centra1142/06_16_072/CLLD_15_01_279655900006_16_072Uzavřená2018-11-12Region HANÁ, z. s.
7.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-II0179/06_16_072/CLLD_15_01_261496631006_16_072Uzavřená2019-06-19MAS Region Kunětické hory, z.s.
7.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální podnikání-II1639/03_16_047/CLLD_15_01_261280000003_16_047Uzavřená2019-04-05MAS Region Kunětické hory, z.s.
7.výzva MAS Region Pošembeří-IROP-Bezpečnost 0715452/06_16_038/CLLD_16_02_0221533150006_16_038Uzavřená2020-06-01Region Pošembeří o.p.s.
7.výzva MAS Regionu Poodří-IROP-Sociální podnikání0031/06_16_074/CLLD_15_01_016284210006_16_074Uzavřená2018-03-16MAS Regionu Poodří, z.s.
7.výzva MAS Říčansko-IROP-Památky UNESCO 20181031/06_16_073/CLLD_16_02_004947368006_16_073Uzavřená2018-12-14MAS Říčansko o.p.s.
7.výzva MAS Rozkvět-IROP-Školství0427/06_16_075/CLLD_15_01_266126969006_16_075Uzavřená2020-03-02MAS Rozkvět, z.s.
7.výzva MAS Rožnovsko, z.s.-IROP-KOMUNITNÍ CENTRA - IROP1221/06_16_072/CLLD_16_01_00459999306_16_072Uzavřená2019-07-08Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
7.výzva MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.-IROP-Bezpečnost dopravy III3524/06_16_038/CLLD_16_02_081474904006_16_038Uzavřená2020-10-26MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.
7.výzva MAS Rozvoj Krnovska-IROP-Zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb0233/06_16_072/CLLD_16_01_117508885006_16_072Uzavřená2019-12-31Rozvoj Krnovska o.p.s.
7.výzva MAS SCHP-IROP-Bezpečně do práce, do školy i za službami II.4381/06_16_038/CLLD_16_01_170915245006_16_038Uzavřená2019-12-31Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.
7.výzva MAS Sdružení Růže-IROP-Podpora infrastruktury pro střední vzdělávání0066/06_16_075/CLLD_15_01_23844354006_16_075Uzavřená2017-11-30MAS Sdružení Růže z.s.
7.výzva MAS Sdružení SPLAV-IROP-Výchova a vzdělávání-investice II.0199/06_16_075/CLLD_15_01_036254000006_16_075Uzavřená2018-10-19Sdružení SPLAV, z.s.
7.výzva MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.-IROP-vzdělávání2361/06_16_075/CLLD_15_01_1251268410006_16_075Uzavřená2019-10-31MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
7.výzva MAS SERVISO-IROP-Bezpečné komunikace pro pěší a cyklisty14278/06_16_038/CLLD_16_01_0483188190006_16_038Uzavřená2019-09-30SERVISO, o. p. s.
7.výzva MAS Šipka-IROP-Udržitelná doprava III.1332/06_16_038/CLLD_15_01_117911123006_16_038Uzavřená2020-09-22Místní akční skupina Šipka, z. s.
7.výzva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání II.4198/06_16_075/CLLD_15_01_026743712006_16_075Uzavřená2018-11-05MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
7.výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s.-IROP-Rozvoj sociálních služeb2223/06_16_072/CLLD_17_03_001315789006_16_072Uzavřená2019-08-16MAS Slavkovské bojiště, z.s.
7.výzva MAS Společná CIDLINA-IROP-Sociální podnikání II.1097/06_16_074/CLLD_15_01_240380000006_16_074Uzavřená2019-07-12Společná CIDLINA, z.s.
7.výzva MAS Staroměstsko-IROP-Doprava1596/06_16_038/CLLD_16_01_109150000006_16_038Uzavřená2021-05-24MAS Staroměstsko, z.s.
7.výzva MAS Šternbersko-IROP-Infrastruktura základních škol II2301/06_16_075/CLLD_16_02_110360000006_16_075Uzavřená2019-03-29MAS Šternbersko o.p.s.
7.výzva MAS Stolové hory-IROP-Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání - I3265/06_16_075/CLLD_16_01_092127894006_16_075Uzavřená2019-03-28Místní akční skupina Stolové hory, z. s.
7.výzva MAS Strakonicko-IROP-Podpora komunitních center0137/06_16_072/CLLD_16_02_068400000006_16_072Uzavřená2018-11-05MAS Strakonicko, z.s.
7.výzva MAS Strážnicko-IROP-Bezpečnost dopravy1513/06_16_038/CLLD_16_01_090210526006_16_038Uzavřená2020-08-31MAS Strážnicko, z.s.
7.výzva MAS Střední Haná-IROP-Rozvoj sociálních služeb a Rozvoj komunitních center3261/06_16_072/CLLD_16_01_074546033006_16_072Uzavřená2019-11-15Střední Haná, o.p.s.
7.výzva MAS Střední Polabí-IROP-Cyklodoprava0231/06_16_038/CLLD_17_03_033630000006_16_038Uzavřená2018-11-01MAS - Střední Polabí, z. s.
7.výzva MAS Střední Povltaví-IROP-Zlepšení kvality vzdělávání 32447/06_16_075/CLLD_16_01_09495537906_16_075Uzavřená2020-06-01Místní akční skupina Střední Povltaví z. s.
7.výzva MAS Šumavsko-IROP-Rozvoj sociálních služeb2207/06_16_072/CLLD_15_01_114134623006_16_072Uzavřená2019-09-17MAS Šumavsko, z.s.
7.výzva MAS Šumperský venkov-IROP-Sociální služby.3317/06_16_072/CLLD_16_02_106210500006_16_072Uzavřená2020-07-14MAS Šumperský venkov, z. s.
7.výzva MAS SVITAVA-IROP-Bezpečná doprava III.3344/06_16_038/CLLD_16_01_049840075006_16_038Uzavřená2019-09-30Místní akční skupina Svitava z. s.
7.výzva MAS Telčsko-IROP-Investujeme do oprav a oživení památek na území MAS Telčsko II1065/06_16_073/CLLD_16_01_026123501006_16_073Uzavřená2020-09-30Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, z. s.
7.výzva MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko-IROP-A3 Zázemí sociální inkluze II.3132/06_16_072/CLLD_16_01_135189360006_16_072Uzavřená2018-12-14MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.
7.výzva MAS Vizovicko a Slušovicko-IROP-Vzdělávání II5509/06_16_075/CLLD_16_02_069298487006_16_075Otevřená2020-09-30MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
7.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení připravenosti k řešení a řizení rizik a katastrof I. (IROP2)2095/06_16_076/CLLD_15_01_146348422006_16_076Uzavřená2019-05-20MAS Vladař o.p.s.
7.výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař II.2893/03_16_047/CLLD_15_01_146400430003_16_047Uzavřená2019-06-17MAS Vladař o.p.s.
7.výzva MAS Vodňanská ryba,z.s.-IROP-Rozvoj cyklodopravy1360/06_16_038/CLLD_16_01_073500000006_16_038Uzavřená2019-11-14MAS Vodňanská ryba, z.s.
7.výzva MAS Východní Slovácko-IROP-MAS Východní Slovácko-IROP-Udržitelná a bezpečná doprava - II.4318/06_16_038/CLLD_16_01_1371618550006_16_038Uzavřená2019-09-13MAS Východní Slovácko, z.s.
7.výzva MAS Vyhlídky-IROP-Ochrana zdraví a majetku obyvatel1041/06_16_076/CLLD_16_02_053682951006_16_076Uzavřená2019-01-31MAS Vyhlídky,z.s.
7.Výzva MAS Vyškovsko, z.s.-IROP-Zkvalitnění vzdělávání a celoživotního učení II.2435/06_16_075/CLLD_16_02_019928950006_16_075Uzavřená2020-05-31MAS Vyškovsko, z.s.
7.výzva MAS Zálabí-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání III1412/06_16_075/CLLD_16_02_103519753006_16_075Uzavřená2020-01-31Místní akční skupina Zálabí, z. s.
7.výzva MAS Zlatá cesta, o.p.s.,-IROP-Cyklodoprava I.1186/06_16_038/CLLD_17_03_016434264006_16_038Uzavřená2018-09-27MAS Zlatá cesta, o.p.s.
7.výzva MAS Znojemské vinařství-IROP-Stanice IZS1123/06_16_076/CLLD_15_01_069130527006_16_076Uzavřená2020-06-30MAS Znojemské vinařství, z.s.
7.výzva MAS ŽR-IROP-Rozvoj sociálního podnikání II0036/06_16_074/CLLD_15_01_258460198006_16_074Uzavřená2018-04-16MAS Železnohorský region, z.s.
7.Výzva MAS Zubří země, o.p.s.-OPZ-Podpora aktivit v rámci sociálních služeb a sociálního začleňování-(III.)2C13/03_16_047/CLLD_15_01_046426069003_16_047Uzavřená2019-12-31MAS Zubří země, o.p.s.
7.výzva MAS Zubří země-IROP-Hasiči I.7052/06_16_076/CLLD_15_01_046389473006_16_076Uzavřená2018-08-15MAS Zubří země, o.p.s.
7.výzva Místní akční skupina Boskovicko PLUS-IROP-Rozvoj vzdělávání II5257/06_16_075/CLLD_16_01_0292042560006_16_075Uzavřená2019-03-28Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z. s.
7.výzva Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.-IROP-Cyklo/dopravní infrastruktura0326/06_16_038/CLLD_16_01_0602481300006_16_038Uzavřená2019-12-31Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.
7.výzva Místní akční skupina Hlinecko, z.s.-IROP 3-Komunitní a sociální infrastruktura0174/06_16_072/CLLD_15_01_264276548006_16_072Uzavřená2019-03-01Místní akční skupina Hlinecko, z. s.
7.výzva Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.-IROP-Zvýšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení2486/06_16_075/CLLD_16_01_112474813006_16_075Uzavřená2020-09-06Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
7.výzva OPS pro Český ráj-IROP-Doprava 22204/06_16_038/CLLD_16_01_083592108006_16_038Uzavřená2018-11-09Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
7.výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Zaměstnanost II.1819/03_16_047/CLLD_16_01_083350000003_16_047Uzavřená2019-04-08Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
7.výzva Oslavka, o.p.s.-IROP-vzdělávání III.2497/06_16_075/CLLD_15_01_262398295006_16_075Otevřená2020-09-15OSLAVKA o.p.s.
7.Výzva-MAS Podhůří Železných hor-IROP-Inovace školních výukových programů2245/06_16_075/CLLD_16_01_030105263006_16_075Uzavřená2019-01-31Podhůří Železných hor o.p.s.
7.výzva-MAS Sokolovsko-IROP-Řešení integrovaného záchranného systému3001/06_16_076/CLLD_15_01_064947146006_16_076Uzavřená2017-06-01MAS Sokolovsko o.p.s.
7.výzva_MAS Krkonoše-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání na území MAS Krkonoše4500/06_16_075/CLLD_17_03_011534084006_16_075Zaregistrovaná2020-11-14Místní akční skupina Krkonoše, z. s.
8. výzva MAS Český les - OPŽP - Protierozní opatření0091/05_18_127/CLLD_15_01_0861187000005_18_127Otevřená2019-12-31MAS Český les, z. s.
8. Výzva MAS Krajina srdce - Poskytování sociálních služeb a poradenství2A32/03_16_047/CLLD_16_01_153766601003_16_047Uzavřená2019-12-31MAS Krajina srdce, z.s.
8. výzva MAS Královská stezka-OPZ-Sociální podnikání I1A88/03_16_047/CLLD_15_01_235456700003_16_047Otevřená2020-03-31Královská stezka o.p.s.
8. výzva MAS KŽV _OPZ_ Zapojení obyvatel do života v obcích III1C27/03_16_047/CLLD_16_02_033185874003_16_047Uzavřená2019-12-31MAS Kraj živých vod, z.s.
8. výzva MAS Labské skály z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES0085/05_18_127/CLLD_15_01_184100000005_18_127Otevřená2020-01-06MAS Labské skály, z.s.
8. výzva MAS Lhačovské Zálesí-IROP-Bezpečnost dopravy0386/06_16_038/CLLD_16_01_127136118006_16_038Zrušená2019-12-13Luhačovské Zálesí, o.p.s.
8. výzva MAS OPAVSKO-OPZ-Sociální služby a sociální začleňování 20181628/03_16_047/CLLD_15_01_263201824003_16_047Uzavřená2019-01-15Místní akční skupina Opavsko z.s.
8. výzva MAS Podlipansko - OPZ_Sociální práce III3C02/03_16_047/CLLD_15_01_099211945003_16_047Uzavřená2019-12-31MAS Podlipansko, o.p.s.
8. Výzva MAS Rakovnicko-IROP-Komunitní centra0245/06_16_072/CLLD_16_02_020006_16_072Zrušená2019-12-31Rakovnicko o. p. s.
8. Výzva MAS Rakovnicko-IROP-Komunitní centra0246/06_16_072/CLLD_16_02_020006_16_072Zrušená2019-12-31Rakovnicko o. p. s.
8. Výzva MAS Rakovnicko-IROP-Komunitní centra0247/06_16_072/CLLD_16_02_020006_16_072Zrušená2019-12-31Rakovnicko o. p. s.
8. Výzva MAS Rakovnicko-IROP-Komunitní centra0248/06_16_072/CLLD_16_02_020006_16_072Zrušená2019-12-31Rakovnicko o. p. s.
8. Výzva MAS Rakovnicko-IROP-Komunitní centra0249/06_16_072/CLLD_16_02_020006_16_072Zrušená2019-12-31Rakovnicko o. p. s.
8. Výzva MAS Regionu Poodří - OP ZAM - Zaměstnanost1267/03_16_047/CLLD_15_01_01656732503_16_047Uzavřená2018-01-30MAS Regionu Poodří, z.s.
8. Výzva MAS Regionu Poodří - OPŽP - Podpora sídelní zeleně0122/05_18_128/CLLD_15_01_016289713005_18_128Otevřená2020-01-06MAS Regionu Poodří, z.s.
8. Výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka - Sociální podnikání III. (OPZ)1B56/03_16_047/CLLD_16_01_086264170003_16_047Uzavřená2019-10-24Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.
8. Výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka ? Sociální podnikání III. (OPZ)0B59/03_16_047/CLLD_16_01_086003_16_047Zrušená2020-06-30Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.
8. Výzva MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko- OPZ B3 PRORODINNÁ OPATŘENÍ III.0911/03_16_047/CLLD_16_01_135103402003_16_047Uzavřená2019-07-31MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.
8. výzva MAS Zlatá cesta - Podpora sociálních služeb a komunitní práce - III.0A24/03_16_047/CLLD_17_03_016291985003_16_047Uzavřená2019-10-31MAS Zlatá cesta, o.p.s.
8. výzva OPZ - prorodinná opatření1B53/03_16_047/CLLD_15_01_262130000003_16_047Uzavřená2019-11-08OSLAVKA o.p.s.
8. výzva OPZ poskytování sociálních služeb0B42/03_16_047/CLLD_16_01_153003_16_047Zaregistrovaná2020-06-30MAS Krajina srdce, z.s.
8. výzva OPZ-prorodinná opatření0B49/03_16_047/CLLD_15_01_262003_16_047Zrušená2020-06-30OSLAVKA o.p.s.
8. výzva OPZ-prorodinná opatření0B50/03_16_047/CLLD_15_01_262003_16_047Zrušená2020-06-30OSLAVKA o.p.s.
8. výzva OPZ-prorodinná opatření0B51/03_16_047/CLLD_15_01_262003_16_047Zrušená2020-06-30OSLAVKA o.p.s.
8.výzva LAG Podralsko-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení ZŠ II4174/06_16_075/CLLD_15_01_1041131380006_16_075Uzavřená2018-09-03LAG Podralsko z. s.
8.Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Bezpečně do škol a zaměstnání-II0342/06_16_038/CLLD_16_01_04758849806_16_038Uzavřená2019-12-31"MAS ""Přiďte pobejt!"" z. s."
8.výzva MAS 21-IROP-Kvalitní sociální služby-II.2065/06_16_072/CLLD_15_01_088240000006_16_072Uzavřená2018-02-28MAS 21, o.p.s.
8.výzva MAS Achát-IROP-Dopravní infrastruktura III2571/06_16_038/CLLD_15_01_05090541506_16_038Uzavřená2021-04-30MAS Achát z.s.
8.výzva MAS Blaník, z.s.-IROP-školství a vzdělávání-Infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání2256/06_16_075/CLLD_15_01_037129680006_16_075Uzavřená2019-01-29MAS Blaník, z. s.
8.výzva MAS Blanský les - Netolicko-IROP-Bezpečnost dopravy - II.4531/06_16_038/CLLD_16_02_049444276006_16_038Uzavřená2020-12-31Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s.
8.výzva MAS Brdy-IROP-Vzdělanost1439/06_16_075/CLLD_15_01_282170000006_16_075Uzavřená2020-04-03MAS Brdy, z.ú.
8.VÝZVA MAS BUCHLOV-IROP-DOPRAVA6592/06_16_038/CLLD_16_01_113161623006_16_038Uzavřená2021-05-31MAS Buchlov, z.s.
8.výzva MAS Česká Kanada-IROP-Sociální služby II0269/06_16_072/CLLD_15_01_23946955706_16_072Uzavřená2019-12-20MAS Česká Kanada o.p.s.
8.výzva MAS České středohoří-IROP-Sociální podnikání0061/06_16_074/CLLD_15_01_234200000006_16_074Uzavřená2018-11-22MAS České středohoří, z.s.
8.výzva MAS Český les-IROP-Modernizace stanic základní složky IZS II.1043/06_16_076/CLLD_15_01_086938824006_16_076Uzavřená2018-05-31MAS Český les, z. s.
8.výzva MAS Český sever-IROP-Zvyšování kvality vzdělávání11459/06_16_075/CLLD_16_01_0391428600006_16_075Uzavřená2020-06-26MAS Český sever, z.s.
8.výzva MAS Chrudimsko-IROP-Vytvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS (infrastruktura).1150/06_16_072/CLLD_16_01_098599579006_16_072Uzavřená2018-12-14MAS Chrudimsko, z.s.
8.výzva MAS Dolnobřežansko-IROP-Bezpečná doprava v obci3516/06_16_038/CLLD_15_01_010498932006_16_038Uzavřená2021-01-29MAS Dolnobřežansko o.p.s.
8.výzva MAS Frýdlantsko-Beskydy-IROP-zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání1194/06_16_075/CLLD_16_01_054235457006_16_075Uzavřená2018-10-12MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.
8.výzva MAS Hanácké Království-IROP-Bezpečně v dopravě IV3504/06_16_038/CLLD_16_01_114275603006_16_038Uzavřená2020-08-06MAS Hanácké Království, z.s.
8.výzva MAS Hanácké Království-IROP-Bezpečnost v dopravě IV0504/06_16_075/CLLD_16_01_114275603006_16_075Zrušená2020-07-31MAS Hanácké Království, z.s.
8.výzva MAS Hanácký venkov-IROP-Bezpečnost dopravy1588/06_16_038/CLLD_16_01_15685500006_16_038Uzavřená2021-05-03MAS Hanácký venkov, z. s.
8.výzva MAS Hlučínsko-IROP- Sociální služby0184/06_16_072/CLLD_15_01_275738016006_16_072Uzavřená2019-04-30Místní akční skupina Hlučínsko z.s.
8.výzva MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2021)1602/06_16_038/CLLD_15_01_232130545006_16_038Otevřená2021-09-01MAS Holicko, o.p.s.
8.výzva MAS Horňácko a Ostrožsko-IROP- Rozvoj škol IV.1388/06_16_075/CLLD_15_01_170182000006_16_075Uzavřená2020-01-16MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.
8.výzva MAS Horní Pomoraví - OPZ - Sociální podnikání III.1B33/03_16_047/CLLD_16_01_022284000003_16_047Uzavřená2019-10-10MAS Horní Pomoraví o.p.s.
8.výzva MAS Horní Pomoraví-IROP-Doprava I.2053/06_16_038/CLLD_16_01_0221400000006_16_038Uzavřená2017-11-21MAS Horní Pomoraví o.p.s.
8.výzva MAS Hradecký venkov-IROP-Vzdělávání2419/06_16_075/CLLD_15_01_029726665006_16_075Uzavřená2020-02-28Hradecký venkov o.p.s.
8.výzva MAS Hranicko-IROP-Sociální podniky - infrastruktura II.1117/06_16_074/CLLD_15_01_006137002006_16_074Uzavřená2019-09-30MAS Hranicko z. s.
8.výzva MAS Hrubý Jeseník-IROP-Územní studie1016/06_16_058/CLLD_15_01_12031578906_16_058Uzavřená2020-02-17MAS Hrubý Jeseník, z.s.
8.výzva MAS Humpolecka-IROP-Sociální bydlení0006/06_18_107/CLLD_16_01_086105261006_18_107Uzavřená2018-12-10Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.
8.výzva MAS Hustopečsko-IROP-Dopravní infrastruktura2508/06_16_038/CLLD_16_02_0151318970006_16_038Uzavřená2020-10-16MAS Hustopečsko, z. s.
8.výzva MAS Jemnicko-IROP-Podpora vzdělávání II.1429/06_16_075/CLLD_16_01_167333237006_16_075Uzavřená2020-02-29Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.
8.výzva MAS Jihozápad-IROP-Terminály a parkovací systémy1334/06_16_038/CLLD_17_03_021210526006_16_038Uzavřená2019-12-12MAS Jihozápad o.p.s.
8.výzva MAS Jižní Haná-IROP-Bezpečná dopravní infrastruktura III5437/06_16_038/CLLD_16_01_110736842006_16_038Uzavřená2020-05-11Jižní Haná o. p. s.
8.výzva MAS Jižní Slovácko-IROP-Doprava4336/06_16_038/CLLD_16_01_070400000006_16_038Uzavřená2019-09-30Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s.
8.výzva MAS Karlštejnsko-IROP-Sociální bydlení0027/06_18_107/CLLD_16_01_150157160006_18_107Uzavřená2019-03-29MAS Karlštejnsko, z.ú.
8.výzva MAS KJH-IROP-Bezpečnost a udržitelnost dopravy III.1600/06_16_038/CLLD_17_03_003350458006_16_038Otevřená2021-06-30Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s.
8.výzva MAS Krajina srdce-IROP-Investice do sociálních služeb3356/06_16_072/CLLD_16_01_153180000006_16_072Otevřená2021-06-30MAS Krajina srdce, z.s.
8.výzva MAS Královédvorsko-IROP-Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání II1209/06_16_075/CLLD_16_01_145401631006_16_075Uzavřená2018-10-15MAS Královédvorsko, z. s.
8.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA-IROP-SOCIÁLNÍ SLUŽBY3194/06_16_072/CLLD_15_01_2351279740006_16_072Uzavřená2019-04-07Královská stezka o.p.s.
8.výzva MAS Krkonoše-IROP-Bezpečnost dopravy a cyklodoprava1501/06_16_038/CLLD_17_03_011349976006_16_038Uzavřená2021-01-31Místní akční skupina Krkonoše, z. s.
8.výzva MAS Krušné hory-IROP-Vzdělávání II2080/06_16_075/CLLD_16_01_021578947006_16_075Uzavřená2018-01-31MAS Krušné hory, o.p.s.
8.výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu-IROP-Zvyšování bezpečnosti dopravy4351/06_16_038/CLLD_16_01_0791500000006_16_038Uzavřená2020-02-28Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.
8.výzva MAS Labské skály z.s.-IROP-Kvalitní školy pro všechny II.3119/06_16_075/CLLD_15_01_184823519006_16_075Uzavřená2018-05-31MAS Labské skály, z.s.
8.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Investice v oblasti základního a středního vzdělávání II.1137/06_16_075/CLLD_16_01_028464433006_16_075Uzavřená2018-10-01Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.
8.výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP-Bezpečnost dopravy7237/06_16_038/CLLD_16_01_1281469520006_16_038Uzavřená2019-02-01MAS Lašsko, z. s.
8.výzva MAS Lípa pro venkov-IROP-Komunitní centra3271/06_16_072/CLLD_15_01_110960000006_16_072Uzavřená2020-01-31Lípa pro venkov z.s.
8.výzva MAS Litomyšlsko-IROP-Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu II.4271/06_16_038/CLLD_16_01_1031473680006_16_038Uzavřená2019-03-29MAS Litomyšlsko o.p.s.
8.výzva MAS Luhačovské Zálesí-IROP-Bezpečnost dopravy1484/06_16_038/CLLD_16_01_127149258006_16_038Uzavřená2020-09-30Luhačovské Zálesí, o.p.s.
8.výzva MAS Lužnice-IROP-INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ4413/06_16_075/CLLD_16_01_057400000006_16_075Uzavřená2019-12-31MAS Lužnice, z.s.
8.Výzva MAS Mezi Úpou a Metují-IROP-Podpora sociálního začleňování2235/06_16_072/CLLD_16_01_129160222006_16_072Uzavřená2019-08-23Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z. s.
8.výzva MAS Mladoboleslavský venkov-IROP-Sociální infrastruktura II.0263/06_16_072/CLLD_16_02_07944572006_16_072Uzavřená2020-03-31Dolní Pojizeří z.ú.
8.výzva MAS Mohelnicko-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání III.1450/06_16_075/CLLD_16_01_06790000006_16_075Uzavřená2020-06-01MAS Mohelnicko, z.s.
8.výzva MAS Mohelnicko-OPZ-Prorodinná opatření III3852/03_16_047/CLLD_16_01_067166000003_16_047Uzavřená2019-03-22MAS Mohelnicko, z.s.
8.výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA-IROP-ROZVOJ CYKLODOPRAVY V OBCÍCH I MEZI OBCEMI0523/06_16_038/CLLD_15_01_032484535006_16_038Uzavřená2020-10-23MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.
8.výzva MAS Moravský kras-IROP-Rozvoj sociálních podniků2058/06_16_074/CLLD_15_01_229421054006_16_074Uzavřená2018-11-14MAS Moravský kras z.s.
8.výzva MAS MOST Vysočiny-IROP-Komunitní centra1325/06_16_072/CLLD_17_03_036350000006_16_072Uzavřená2020-07-31
8.Výzva MAS NAD ORLICÍ-IROP-Na kole do práce a do školy I1143/06_16_038/CLLD_16_01_062300000006_16_038Uzavřená2018-09-18NAD ORLICÍ, o.p.s.
8.výzva MAS Naděje o.p.s.-IROP-Podpora sociálních služeb a komunitních center-investice-II.1203/06_16_072/CLLD_16_01_151371406006_16_072Uzavřená2019-06-03MAS Naděje o.p.s.
8.výzva MAS OPAVSKO-IROP-SOCIÁLNÍ SLUŽBY 20184099/06_16_072/CLLD_15_01_263757895006_16_072Uzavřená2018-11-16Místní akční skupina Opavsko z.s.
8.výzva MAS ORLICKO-IROP- Vzdělávání v klíčových kompetencích II.15130/06_16_075/CLLD_15_01_0651263160006_16_075Uzavřená2018-05-10MAS ORLICKO, z.s.
8.výzva MAS OZJ-IROP-Podpora složek integrovaného záchranného systému-zodolnění stanic IZS1120/06_16_076/CLLD_15_01_126800000006_16_076Uzavřená2020-05-29Otevřené zahrady Jičínska z. s.
8.výzva MAS Partnerství venkova-IROP-Budování a rekonstrukce cyklostezek včetně doprovodné infrastruktury (II.)0338/06_16_038/CLLD_16_01_096315833006_16_038Uzavřená2019-12-16MAS Partnerství venkova, z. s.
8.výzva MAS Ploština-IROP-Sociální Podnikání1126/06_16_074/CLLD_16_01_091111253006_16_074Uzavřená2019-12-31MAS Ploština, z. s.
8.výzva MAS Pobeskydí-IROP-Udržitelná a bezpečná doprava IV.5539/06_16_038/CLLD_15_01_228206759006_16_038Uzavřená2020-11-09MAS Pobeskydí, z. s.
8.výzva MAS Podbrněnsko-IROP-Zájmové a celoživotní vzdělávání-II.1452/06_16_075/CLLD_15_01_281289163006_16_075Otevřená2020-09-25Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek
8.výzva MAS Podchlumí, z.s.-IROP-Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb II0266/06_16_072/CLLD_16_01_053348122006_16_072Uzavřená2020-04-30MAS Podchlumí, z. s.
8.výzva MAS Podhorácko-IROP-Různorodá a bezpečná doprava na Podhorácku III.5290/06_16_038/CLLD_16_01_093876365006_16_038Uzavřená2019-05-02Podhorácko, o.p.s.
8.výzva MAS Podhostýnska, z.s.-IROP-Hasičské vybavení1131/06_16_076/CLLD_16_01_088220000006_16_076Uzavřená2020-08-28Místní akční skupina Podhostýnska, z. s.
8.výzva MAS Podhůří Železných hor-IROP-Podpora komunitního života2178/06_16_072/CLLD_16_01_030708842006_16_072Uzavřená2019-03-15Podhůří Železných hor o.p.s.
8.výzva MAS Podještědí-IROP-Bezpečnost dopravy III1518/06_16_038/CLLD_16_02_105490000006_16_038Uzavřená2020-09-04Místní akční skupina Podještědí, z.s.
8.výzva MAS PODLIPANSKO-IROP-1.5 Sociální podnikání3093/06_16_074/CLLD_15_01_099480000006_16_074Uzavřená2019-08-31MAS Podlipansko, o.p.s.
8.výzva MAS POHODA-IROP-Infrastruktura základních škol II2135/06_16_075/CLLD_15_01_071394737006_16_075Uzavřená2018-05-04Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
8.výzva MAS POLIČSKO z.s.-IROP-Sociální podnikání - O CLLD 4 - II.1047/06_16_074/CLLD_15_01_242123314006_16_074Uzavřená2018-08-31MAS POLIČSKO z.s.
8.výzva MAS Pomalší-IROP-Infrastruktura základních a mateřských škol II2475/06_16_075/CLLD_17_03_038556316006_16_075Uzavřená2020-07-15
8.výzva MAS Posázaví-IROP-Sociální podnikání1107/06_16_074/CLLD_16_02_090700000006_16_074Uzavřená2019-08-07Posázaví o.p.s.
8.výzva MAS Pošumaví-IROP-Mobilita sociálních služeb5088/06_16_072/CLLD_15_01_271331579006_16_072Uzavřená2018-06-08Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek
8.výzva MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s.-IROP- Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení II.3213/06_16_075/CLLD_15_01_0951684210006_16_075Uzavřená2018-10-15Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
8.výzva MAS Prostějov venkov-IROP-Sociálná bydlení II.1056/06_18_107/CLLD_15_01_207325035006_18_107Uzavřená2020-03-04Prostějov venkov o.p.s.
8.Výzva MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání (II.)1237/06_16_075/CLLD_16_01_100526316006_16_075Uzavřená2018-12-14MAS Radbuza, z.s.
8.Výzva MAS Rakovnicko-IROP-Komunitní centra1244/06_16_072/CLLD_16_02_020593208006_16_072Uzavřená2019-12-31Rakovnicko o. p. s.
8.výzva MAS Region Haná-IROP-Infrastruktura pro neformální vzdělávání0221/06_16_075/CLLD_15_01_279440000006_16_075Uzavřená2018-10-31Region HANÁ, z. s.
8.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-II2288/06_16_075/CLLD_15_01_261838597006_16_075Uzavřená2019-06-19MAS Region Kunětické hory, z.s.
8.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Prorodinná opatření-III2A35/03_16_047/CLLD_15_01_261160072003_16_047Uzavřená2019-11-26MAS Region Kunětické hory, z.s.
8.výzva MAS Regionu Poodří-IROP-Vzdělávání2107/06_16_075/CLLD_15_01_0161052630006_16_075Uzavřená2018-03-16MAS Regionu Poodří, z.s.
8.výzva MAS Říčansko-IROP-Doprava 20189172/06_16_038/CLLD_16_02_0041578910006_16_038Uzavřená2018-12-31MAS Říčansko o.p.s.
8.výzva MAS Rozkvět-IROP-Sociální služby0278/06_16_072/CLLD_15_01_266412335006_16_072Uzavřená2020-03-02MAS Rozkvět, z.s.
8.výzva MAS Rožnovsko-IROP-Základní školy3349/06_16_075/CLLD_16_01_0041663580006_16_075Uzavřená2019-09-30Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
8.výzva MAS Rozvoj Krnovska-IROP-Zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávací infrastruktury3366/06_16_075/CLLD_16_01_117696463006_16_075Uzavřená2019-12-31Rozvoj Krnovska o.p.s.
8.výzva MAS SCHP-IROP-Bezpečně do práce, do školy i za službami III.1464/06_16_038/CLLD_16_01_170328727006_16_038Uzavřená2020-05-31Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.
8.výzva MAS Sdružení Růže-IROP-Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení1067/06_16_075/CLLD_15_01_238487896006_16_075Uzavřená2017-11-30MAS Sdružení Růže z.s.
8.výzva MAS Sdružení SPLAV-IROP-Sociální služby a komunity-investice II.2126/06_16_072/CLLD_15_01_036436025006_16_072Uzavřená2018-10-19Sdružení SPLAV, z.s.
8.výzva MAS Sdružení Západní Krušnohoří-IROP-Bezpečná doprava1380/06_16_038/CLLD_15_01_125900000006_16_038Uzavřená2019-11-01MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
8.výzva MAS SERVISO-IROP-Aktivity zaměřené na posílení kapacity vzdělávacích zařízení na úrovni zřizovatelů MAS SERVISO prostřednictvím spolupráce s příslušnými partnery včetně investic do infrastruktury škol ve vybraných oblastech6309/06_16_075/CLLD_16_01_0481622850006_16_075Uzavřená2019-10-31SERVISO, o. p. s.
8.výzva MAS Šipka-IROP-Sociální podnikání II.1111/06_16_074/CLLD_15_01_117120200006_16_074Uzavřená2020-07-22Místní akční skupina Šipka, z. s.
8.výzva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání III.1307/06_16_075/CLLD_15_01_026301964006_16_075Uzavřená2019-06-30MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
8.výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s.-IROP- Základní školy II.3375/06_16_075/CLLD_17_03_001778948006_16_075Uzavřená2019-11-06MAS Slavkovské bojiště, z.s.
8.výzva MAS Sokolovsko-IROP-Řešení dopravní infrastruktury II1103/06_16_038/CLLD_15_01_0641635320006_16_038Uzavřená2018-03-05MAS Sokolovsko o.p.s.
8.výzva MAS Sokolovsko-IROP-Řešení dopravní infrastrukturyII0102/06_16_038/CLLD_15_01_0641635320006_16_038Zrušená2018-03-05MAS Sokolovsko o.p.s.
8.výzva MAS Sokolovsko-IROP-Řešení dopravní infrastrukturyII0104/06_16_038/CLLD_15_01_064006_16_038Zrušená2019-12-31MAS Sokolovsko o.p.s.
8.výzva MAS Společná CIDLINA-IROP-Bezpečně do škol a zaměstnání III.5495/06_16_038/CLLD_15_01_240460000006_16_038Uzavřená2020-10-30Společná CIDLINA, z.s.
8.výzva MAS Šternbersko-IROP-Bezpečnost dopravy III4407/06_16_038/CLLD_16_02_110498016006_16_038Uzavřená2020-01-31MAS Šternbersko o.p.s.
8.výzva MAS Stolové hory-IROP-Rozvoj sociálních služeb - I7180/06_16_072/CLLD_16_01_092390622006_16_072Uzavřená2019-04-30Místní akční skupina Stolové hory, z. s.
8.výzva MAS Strakonicko-IROP-Kulturní dědictví1043/06_16_073/CLLD_16_02_068155500006_16_073Uzavřená2019-07-01MAS Strakonicko, z.s.
8.výzva MAS Strážnicko-IROP-Cyklodoprava III2535/06_16_038/CLLD_16_01_090287406006_16_038Uzavřená2020-10-30MAS Strážnicko, z.s.
8.výzva MAS Střední Haná-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání1400/06_16_075/CLLD_16_01_074336916006_16_075Uzavřená2019-11-15Střední Haná, o.p.s.
8.výzva MAS Střední Povltaví-IROP-Bezpečná a šetrná doprava 32515/06_16_038/CLLD_16_01_094401751006_16_038Uzavřená2020-08-31Místní akční skupina Střední Povltaví z. s.
8.výzva MAS Šumavsko-IROP-Vybavení a modernizace učeben5315/06_16_075/CLLD_15_01_114421545006_16_075Uzavřená2019-05-13MAS Šumavsko, z.s.
8.výzva MAS Šumperský venkov-IROP-Infrastruktura vzdělávání2317/06_16_075/CLLD_16_02_106278042006_16_075Uzavřená2019-05-21MAS Šumperský venkov, z. s.
8.výzva MAS SVITAVA-IROP-Podpora vzdělávání III.2367/06_16_075/CLLD_16_01_049631579006_16_075Uzavřená2019-09-30Místní akční skupina Svitava z. s.
8.výzva MAS Třeboňsko, o.p.s.-IROP-Bezpečná a udržitelná doprava V.2465/06_16_038/CLLD_16_01_052523012006_16_038Uzavřená2020-07-30Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
8.výzva MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko-IROP-A1 Bezpečnost dopravy II.1205/06_16_038/CLLD_16_01_13572363206_16_038Uzavřená2019-05-31MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.
8.výzva MAS Vizovicko a Slušovicko-IROP-Rozvoj komunitních center II1331/06_16_072/CLLD_16_02_069224190006_16_072Uzavřená2020-09-30MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
8.výzva MAS Vladař-IROP-Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví I. (IROP6)1049/06_16_073/CLLD_15_01_146232632006_16_073Uzavřená2019-06-07MAS Vladař o.p.s.
8.výzva MAS Vodňanská ryba,z.s.-IROP-Rozvoj infrastruktury základních škol1260/06_16_075/CLLD_16_01_073380000006_16_075Uzavřená2018-12-15MAS Vodňanská ryba, z.s.
8.výzva MAS Východní Slovácko-IROP-MAS Východní Slovácko-IROP-Udržitelná a bezpečná doprava - III.3382/06_16_038/CLLD_16_01_137925299006_16_038Uzavřená2019-12-20MAS Východní Slovácko, z.s.
8.výzva MAS Vyhlídky-Infrastruktura pro kvalitní sociální služby dostupné i v odlehlých obcích0107/06_16_072/CLLD_16_02_053268420006_16_072Uzavřená2018-10-15MAS Vyhlídky,z.s.
8.Výzva MAS Vyškovsko, z.s.-IROP-Doprava a bezpečnost II.5432/06_16_038/CLLD_16_02_0191283910006_16_038Uzavřená2020-05-15MAS Vyškovsko, z.s.
8.výzva MAS Zálabí-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání IV2474/06_16_075/CLLD_16_02_103800000006_16_075Uzavřená2020-06-15Místní akční skupina Zálabí, z. s.
8.Výzva MAS Zlatá cesta, o.p.s.-IROP-Infrastruktura pro ZŠ - II.0299/06_16_075/CLLD_17_03_016210528006_16_075Uzavřená2019-03-28MAS Zlatá cesta, o.p.s.
8.Výzva MAS Znojemské vinařství-IROP-Bezpečnost dopravy9530/06_16_038/CLLD_15_01_0691033070006_16_038Uzavřená2020-10-29MAS Znojemské vinařství, z.s.
8.výzva MAS ŽR-IROP-Ochrana regionu II0045/06_16_076/CLLD_15_01_258178001006_16_076Uzavřená2018-06-19MAS Železnohorský region, z.s.
8.výzva MAS Zubří země-IROP-Sociální infrastruktura II.1103/06_16_072/CLLD_15_01_046210526006_16_072Uzavřená2018-07-31MAS Zubří země, o.p.s.
8.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka-IROP-Infrastruktura základních škol4381/06_16_075/CLLD_15_01_144610464006_16_075Uzavřená2019-10-18MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s.
8.výzva MAS-Střední-Polabí-IROP-Cyklodoprava0298/06_16_038/CLLD_17_03_033630000006_16_038Uzavřená2019-12-31MAS - Střední Polabí, z. s.
8.výzva Místní akční skupina Boskovicko PLUS-IROP-Sociální služby a komunitní centra II3227/06_16_072/CLLD_16_01_0291022350006_16_072Uzavřená2019-12-13Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z. s.
8.výzva Místní akční skupina Hlinecko, z.s.-IROP 2-Vzdělávání a rozvoj osobnosti4290/06_16_075/CLLD_15_01_264673210006_16_075Uzavřená2019-03-15Místní akční skupina Hlinecko, z. s.
8.výzva Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s.-IROP-Komunitní centra a sociální služby3327/06_16_072/CLLD_16_01_060736842006_16_072Uzavřená2020-10-16Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.
8.výzva OPS pro Český ráj-IROP-Vzdělávání23197/06_16_075/CLLD_16_01_083564093006_16_075Uzavřená2018-11-09Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
8.výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Prorodinná opatření III.3A85/03_16_047/CLLD_16_01_083239002003_16_047Uzavřená2019-10-31Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
8.výzva-MAS Posazavi-IROP-Sociální podnikání0106/06_16_074/CLLD_16_02_090006_16_074Zrušená2019-12-31Posázaví o.p.s.
8.výzva-MAS Telčsko-IROP-Bezpečnost dopravy,terminály a parkovací systémy na území MAS Telčsko II2403/06_16_038/CLLD_16_01_026573257006_16_038Uzavřená2020-04-30Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, z. s.
9. výzva MAS Český les - OPŽP - Likvidace invazních druhů rostlin0016/05_17_087/CLLD_15_01_0862232520005_17_087Zaregistrovaná2019-11-22MAS Český les, z. s.
9. Výzva MAS Královská stezka - OPZ- Sociální služby III1B13/03_16_047/CLLD_15_01_235356142003_16_047Uzavřená2019-11-30Královská stezka o.p.s.
9. výzva MAS Labské skály z.s. - OPŽP - Protierozní opatření0086/05_18_127/CLLD_15_01_184187500005_18_127Otevřená2020-01-06MAS Labské skály, z.s.
9. výzva MAS OPAVSKO-OPZ-Prorodinná opatření-Příměstské tábory 20183629/03_16_047/CLLD_15_01_263286171003_16_047Uzavřená2018-10-31Místní akční skupina Opavsko z.s.
9. výzva MAS ORLICKO-IROP-Komunitní centra I.0131/06_16_075/CLLD_15_01_065526316006_16_075Zrušená2018-05-10MAS ORLICKO, z.s.
9. výzva MAS POLIČSKO z.s. ? IROP ? Připravenost složek IZS - O CLLD 5 - II.0055/06_16_076/CLLD_15_01_242006_16_076Zrušená2019-12-31MAS POLIČSKO z.s.
9. Výzva MAS Regionu Poodří OP ZAM - Podpora prorodinných opatření7B02/03_16_047/CLLD_15_01_016346009003_16_047Uzavřená2019-09-16MAS Regionu Poodří, z.s.
9. výzva MAS Zlatá cesta - Podpora péče o děti v mimoškolních zařízeních - III.0A25/03_16_047/CLLD_17_03_016659500003_16_047Uzavřená2019-10-31MAS Zlatá cesta, o.p.s.
9.výzva MAS Jablunkovsko-IROP-Podpora rozvoje sociální infrastruktury3125/06_16_072/CLLD_15_01_089973226006_16_072Uzavřená2018-11-30MAS Jablunkovsko, z. s.
9.výzva "MAS Třeboňsko o.p.s.-IROP-Sociální služby II."4300/06_16_072/CLLD_16_01_052279641006_16_072Uzavřená2020-06-30Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
9.výzva LAG Podralsko-IROP-Rozvoj zaměstnanosti I1051/06_16_074/CLLD_15_01_104126316006_16_074Uzavřená2018-10-04LAG Podralsko z. s.
9.Výzva MAS "Přiďte pobejt"-IROP-Bezpečně do škol a zaměstnání-III1423/06_16_038/CLLD_16_01_047155632006_16_038Uzavřená2020-02-29"MAS ""Přiďte pobejt!"" z. s."
9.výzva MAS 21-IROP-Kvalitní sociální služby - III.0148/06_16_072/CLLD_15_01_088117758006_16_072Uzavřená2019-01-17MAS 21, o.p.s.
9.výzva MAS Blaník,z.s.-IROP-Podpora dětských skupin nebo zařízení péče o děti do 3 let0300/06_16_075/CLLD_15_01_037105501006_16_075Uzavřená2019-02-23MAS Blaník, z. s.
9.výzva MAS Brdy-IROP-Chodci5457/06_16_038/CLLD_15_01_282364003006_16_038Uzavřená2020-09-18MAS Brdy, z.ú.
9.výzva MAS Česká Kanada-IROP-Sociální služby III4284/06_16_072/CLLD_15_01_23957103706_16_072Uzavřená2020-03-31MAS Česká Kanada o.p.s.
9.výzva MAS České středohoří-IROP-Sociální podnikání0096/06_16_074/CLLD_15_01_234200000006_16_074Uzavřená2019-06-30MAS České středohoří, z.s.
9.výzva MAS Český les-IROP-Zajištění dostatečné dopravní obslužnosti a bezpečnosti s využitím udržitelných forem dopravy II.0136/06_16_038/CLLD_15_01_0861300000006_16_038Uzavřená2018-05-31MAS Český les, z. s.
9.výzva MAS Chrudimsko-IROP-Rozvoj a podpora udržitelné mobility1238/06_16_038/CLLD_16_01_098259286006_16_038Uzavřená2018-12-14MAS Chrudimsko, z.s.
9.výzva MAS Dolnobřežansko-IROP-Kulturní památky1075/06_16_073/CLLD_15_01_010393885006_16_073Uzavřená2021-03-02MAS Dolnobřežansko o.p.s.
9.výzva MAS Frýdlantsko-Beskydy-IROP-Socialní podnikání3091/06_16_074/CLLD_16_01_054222103006_16_074Uzavřená2019-09-06MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.
9.výzva MAS Hanácké Království-IROP-Bezpečně v dopravě V0505/06_16_038/CLLD_16_01_11440000006_16_038Uzavřená2020-08-06MAS Hanácké Království, z.s.
9.výzva MAS Hanácký venkov-IROP-Cyklodoprava1589/06_16_038/CLLD_16_01_156170000006_16_038Uzavřená2021-05-03MAS Hanácký venkov, z. s.
9.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Sociální služby1260/06_16_072/CLLD_15_01_275776859006_16_072Uzavřená2019-12-31Místní akční skupina Hlučínsko z.s.
9.výzva MAS Horňácko a Ostrožsko-IROP-Sociální podnikání II.1119/06_16_074/CLLD_15_01_170201368006_16_074Uzavřená2019-11-08MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.
9.výzva MAS Horní Pomoraví-IROP-Modernizace základních škol II.3045/06_16_075/CLLD_16_01_0221200000006_16_075Uzavřená2017-11-07MAS Horní Pomoraví o.p.s.
9.výzva MAS Hradecký venkov-IROP-Komunitní centra1318/06_16_072/CLLD_15_01_029350000006_16_072Uzavřená2020-07-13Hradecký venkov o.p.s.
9.výzva MAS Hranicko-IROP-Sociální bydlení1059/06_18_107/CLLD_15_01_006355824006_18_107Uzavřená2020-07-31MAS Hranicko z. s.
9.výzva MAS Hrubý Jeseník-IROP-Vybavenost zařízení pro zájmové, neformální vzdělávání a celoživotního učení2431/06_16_075/CLLD_15_01_120386842006_16_075Uzavřená2020-03-16MAS Hrubý Jeseník, z.s.
9.výzva MAS Humpolecka-IROP-Sociální podnikání0064/06_16_074/CLLD_16_01_086139052006_16_074Zaregistrovaná2018-11-30Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.
9.výzva MAS Hustopečsko-IROP-Sociální infrastruktura vč. komunitních center2328/06_16_072/CLLD_16_02_015905345006_16_072Uzavřená2020-08-31MAS Hustopečsko, z. s.
9.výzva MAS Jemnicko-IROP-Terminály a bezpečnost dopravy II.4455/06_16_038/CLLD_16_01_167401338006_16_038Uzavřená2020-05-22Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.
9.výzva MAS Jihozápad-IROP-Bezpečnost dopravy II.4431/06_16_038/CLLD_17_03_021229801006_16_038Uzavřená2020-03-31MAS Jihozápad o.p.s.
9.výzva MAS Jižní Haná-IROP-Bezpečná dopravní infrastruktura IV.3569/06_16_038/CLLD_16_01_110372716006_16_038Uzavřená2021-03-12Jižní Haná o. p. s.
9.výzva MAS Jižní Slovácko IROP Doprava II2499/06_16_038/CLLD_16_01_070212523006_16_038Uzavřená2020-08-25Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s.
9.výzva MAS Karlštejnsko-IROP-Sociální služby II3337/06_16_072/CLLD_16_01_150736842006_16_072Uzavřená2020-12-04MAS Karlštejnsko, z.ú.
9.výzva MAS KRÁLOVÉDVORSKO-IROP-ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB II3144/06_16_072/CLLD_16_01_145200000006_16_072Uzavřená2018-10-31MAS Královédvorsko, z. s.
9.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA -IROP- SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ 23099/06_16_074/CLLD_15_01_235539229006_16_074Uzavřená2019-08-25Královská stezka o.p.s.
9.výzva MAS Krušné hory-IROP-Sociální infrastruktura II0053/06_16_072/CLLD_16_01_021947368006_16_072Uzavřená2018-01-31MAS Krušné hory, o.p.s.
9.výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu-IROP-Zachování kulturního dědictví0064/06_16_073/CLLD_16_01_07999243106_16_073Uzavřená2019-11-08Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.
9.výzva MAS Labské skály z.s.-IROP-Bezpečně na kole, pěšky i veřejnou dopravou III5184/06_16_038/CLLD_15_01_184950000006_16_038Uzavřená2019-01-30MAS Labské skály, z.s.
9.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Rozvoj neformální, zájmového a celoživotního vzdělávání II.1182/06_16_075/CLLD_16_01_028373640006_16_075Uzavřená2018-10-22Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.
9.výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP-Cyklodoprava1244/06_16_038/CLLD_16_01_128526316006_16_038Uzavřená2019-02-01MAS Lašsko, z. s.
9.výzva MAS Litomyšlsko-IROP-Podmínky pro místní vzdělávání IV. (ZŠ)6407/06_16_075/CLLD_16_01_103714614006_16_075Uzavřená2020-01-31MAS Litomyšlsko o.p.s.
9.výzva MAS Luhačovské Zálesí-IROP-Cyklodoprava0485/06_16_038/CLLD_16_01_127288008006_16_038Uzavřená2020-09-30Luhačovské Zálesí, o.p.s.
9.výzva MAS Luhačovské Zálesí-IROP-Sociální podnikání0120/06_16_074/CLLD_16_01_127109785006_16_074Zrušená2019-12-13Luhačovské Zálesí, o.p.s.
9.výzva MAS Lužnice-IROP-Infrastruktura pro sociální začleňování1303/06_16_072/CLLD_16_01_05745813406_16_072Uzavřená2020-06-01MAS Lužnice, z.s.
9.Výzva MAS Mezi Úpou a Metují-IROP-Cyklodoprava mezi Úpou a Metují0372/06_16_038/CLLD_16_01_1291000000006_16_038Uzavřená2019-11-25Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z. s.
9.výzva MAS Mladoboleslavský venkov-IROP-Bezpečná doprava III.0402/06_16_038/CLLD_16_02_079168270006_16_038Uzavřená2020-03-31Dolní Pojizeří z.ú.
9.výzva MAS Mohelnicko-OPZ-Zaměstnanost II2853/03_16_047/CLLD_16_01_067200000003_16_047Uzavřená2019-05-31MAS Mohelnicko, z.s.
9.výzva MAS Moravský kras-IROP-Rozvoj infrastruktury základních škol6328/06_16_075/CLLD_15_01_2291941240006_16_075Uzavřená2019-08-13MAS Moravský kras z.s.
9.výzva MAS MOST Vysočiny-IROP-Bezpečná doprava II1540/06_16_038/CLLD_17_03_036460000006_16_038Uzavřená2020-10-30
9.výzva MAS Naděje o.p.s.-IROP-Podpora sociálního podnikání-investice-II.0101/06_16_074/CLLD_16_01_151231908006_16_074Uzavřená2019-08-09MAS Naděje o.p.s.
9.výzva MAS OPAVSKO-IROP-VYBAVENÍ JEDNOTEK JPO II A JPO III6064/06_16_076/CLLD_15_01_263332695006_16_076Uzavřená2018-12-14Místní akční skupina Opavsko z.s.
9.výzva MAS ORLICKO-IROP- Komunitní centra I.0086/06_16_072/CLLD_15_01_065526316006_16_072Uzavřená2018-05-10MAS ORLICKO, z.s.
9.výzva MAS OZJ-IROP-Bezpečná doprava a cyklodoprava2519/06_16_038/CLLD_15_01_126327532006_16_038Uzavřená2020-11-30Otevřené zahrady Jičínska z. s.
9.výzva MAS Partnerství venkova-IROP-Sociální podnikání-investice (II.)0113/06_16_074/CLLD_16_01_096530693006_16_074Uzavřená2019-12-16MAS Partnerství venkova, z. s.
9.výzva MAS Ploština-IROP-Bezpečnost dopravy2397/06_16_038/CLLD_16_01_091286274006_16_038Uzavřená2020-01-15MAS Ploština, z. s.
9.výzva MAS Podbrněnsko-IROP-Udržitelná a bezpečná doprava II.4527/06_16_038/CLLD_15_01_2811325490006_16_038Uzavřená2021-03-19Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek
9.výzva MAS Podchlumí, z.s.-IROP-Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb III2305/06_16_072/CLLD_16_01_053400753006_16_072Uzavřená2020-06-30MAS Podchlumí, z. s.
9.výzva MAS Podhorácko-IROP-Kvalitní a dostupné celoživotní vzdělávání I.2358/06_16_075/CLLD_16_01_093221529006_16_075Uzavřená2019-08-09Podhorácko, o.p.s.
9.výzva MAS Podhostýnska, z.s.-IROP-Pořízení vybavení a rekonstrukce školních objektů2513/06_16_075/CLLD_16_01_088350000006_16_075Otevřená2020-09-18Místní akční skupina Podhostýnska, z. s.
9.výzva MAS PODLIPANSKO-IROP-1.1 Doprava2317/06_16_038/CLLD_15_01_099547029006_16_038Uzavřená2019-10-29MAS Podlipansko, o.p.s.
9.výzva MAS POHODA-IROP-Podpora kulturního a přírodního dědictví II0036/06_16_073/CLLD_15_01_071157895006_16_073Uzavřená2018-11-23Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
9.výzva MAS POLIČSKO z.s.-IROP-Připravenost složek IZS - O CLLD 5 - II.2054/06_16_076/CLLD_15_01_242161100006_16_076Uzavřená2018-08-31MAS POLIČSKO z.s.
9.výzva MAS Pomalší-IROP-Zájmové a neformální vzdělávání1499/06_16_075/CLLD_17_03_03842105206_16_075Otevřená2020-10-10
9.výzva MAS Posázaví-IROP-Bezpečná cesta nejen do školy7321/06_16_038/CLLD_16_02_0901702510006_16_038Uzavřená2019-08-07Posázaví o.p.s.
9.výzva MAS Pošumaví-IROP-Rozvoj sociálních služeb2120/06_16_072/CLLD_15_01_2713000000006_16_072Uzavřená2018-12-31Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek
9.výzva MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s.-IROP- Podpora složek IZS I.3070/06_16_076/CLLD_15_01_0951806000006_16_076Uzavřená2018-10-15Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
9.výzva MAS Prostějov venkov o.p.s.-IROP-Bezpečnost dopravy III.2521/06_16_038/CLLD_15_01_207207196006_16_038Uzavřená2020-10-30Prostějov venkov o.p.s.
9.Výzva MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a zvýšení bezpečnosti dopravy (II.)2235/06_16_038/CLLD_16_01_1002631580006_16_038Uzavřená2018-12-14MAS Radbuza, z.s.
9.Výzva MAS Rakovnicko-IROP-Doprava5384/06_16_038/CLLD_16_02_020767019006_16_038Uzavřená2019-12-31Rakovnicko o. p. s.
9.výzva MAS Region HANÁ-IROP-Infrastruktura základních škol9356/06_16_075/CLLD_15_01_279800000006_16_075Uzavřená2019-10-15Region HANÁ, z. s.
9.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-II0084/06_16_076/CLLD_15_01_261400466006_16_076Uzavřená2019-03-12MAS Region Kunětické hory, z.s.
9.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální podnikání-III1B43/03_16_047/CLLD_15_01_261280000003_16_047Uzavřená2019-11-29MAS Region Kunětické hory, z.s.
9.výzva MAS Regionu Poodří-IROP- Udržitelná doprava5354/06_16_038/CLLD_15_01_0162443780006_16_038Uzavřená2019-09-16MAS Regionu Poodří, z.s.
9.výzva MAS Říčansko-IROP-Sociální podnikání 20191121/06_16_074/CLLD_16_02_00490373906_16_074Uzavřená2020-01-31MAS Říčansko o.p.s.
9.výzva MAS Rožnovsko, z.s.-IROP-BEZPEČNOST DOPRAVY A CYKLODOPRAVA - IROP2327/06_16_038/CLLD_16_01_0042011020006_16_038Uzavřená2019-09-30Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
9.výzva MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.-IROP-Bezpečnost dopravy IV2580/06_16_038/CLLD_16_02_081557834006_16_038Otevřená2021-06-01MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.
9.výzva MAS Rozvoj Krnovska-IROP-Bezpečná doprava3494/06_16_038/CLLD_16_01_117616852006_16_038Uzavřená2020-11-30Rozvoj Krnovska o.p.s.
9.výzva MAS Sdružení Růže-IROP-Řešení negativních vlivů dopravy4226/06_16_038/CLLD_15_01_238661047006_16_038Uzavřená2018-11-26MAS Sdružení Růže z.s.
9.výzva MAS SERVISO-IROP-Rozvoj komunitních a sociálních služeb2195/06_16_072/CLLD_16_01_048395134006_16_072Uzavřená2019-12-31SERVISO, o. p. s.
9.výzva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko z.s.-IROP-Sociální bydlení III.1047/06_18_107/CLLD_15_01_02675804306_18_107Uzavřená2019-12-31MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
9.výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s.-IROP- Mateřské školy II.0376/06_16_075/CLLD_17_03_001663158006_16_075Uzavřená2019-11-01MAS Slavkovské bojiště, z.s.
9.výzva MAS Sokolovsko-IROP-Řešení integrovaného záchranného systémuII1033/06_16_076/CLLD_15_01_064379169006_16_076Uzavřená2018-03-05MAS Sokolovsko o.p.s.
9.výzva MAS Společná CIDLINA-IROP-Bezpečně do škol a zaměstnání IV.1593/06_16_038/CLLD_15_01_240117516006_16_038Uzavřená2021-05-27Společná CIDLINA, z.s.
9.výzva MAS Šternbersko-IROP-Infrastruktura základních škol III1498/06_16_075/CLLD_16_02_110113850006_16_075Uzavřená2020-08-14MAS Šternbersko o.p.s.
9.výzva MAS Stolové hory-IROP-Rozvoj komunitních center - I0181/06_16_072/CLLD_16_01_092200000006_16_072Uzavřená2019-06-28Místní akční skupina Stolové hory, z. s.
9.výzva MAS Strakonicko-IROP-Sociální podnikání1079/06_16_074/CLLD_16_02_068223000006_16_074Uzavřená2019-01-25MAS Strakonicko, z.s.
9.výzva MAS Strážnicko-IROP-Komunitní centra a rozvoj sociálních služeb II1339/06_16_072/CLLD_16_01_090553300006_16_072Uzavřená2021-03-15MAS Strážnicko, z.s.
9.výzva MAS Střední Haná-IROP-Bezpečnost dopravy2591/06_16_038/CLLD_16_01_074150204006_16_038Uzavřená2021-05-16Střední Haná, o.p.s.
9.výzva MAS Střední Povltaví-IROP-Bezpečná a šetrná doprava42609/06_16_038/CLLD_16_01_094229749006_16_038Vyhlášená2021-09-30Místní akční skupina Střední Povltaví z. s.
9.výzva MAS Šumavsko-IROP-Rozvoj komunitních center1206/06_16_072/CLLD_15_01_114482654006_16_072Uzavřená2019-05-20MAS Šumavsko, z.s.
9.výzva MAS Šumperský venkov-IROP-IZS II1128/06_16_076/CLLD_16_02_106157890006_16_076Uzavřená2020-07-14MAS Šumperský venkov, z. s.
9.výzva MAS SVITAVA-IROP-Podpora vzdělávání IV.2508/06_16_075/CLLD_16_01_049281482006_16_075Otevřená2020-10-31Místní akční skupina Svitava z. s.
9.výzva MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko-IROP-A4 Rozvoj sociálního podnikání II.1060/06_16_074/CLLD_16_01_135357894006_16_074Uzavřená2019-02-28MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.
9.výzva MAS Vizovicko a Slušovicko-IROP-Bezpečnost dopravy II2599/06_16_038/CLLD_16_02_069652227006_16_038Otevřená2021-06-30MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
9.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení II. (IROP5)0346/06_16_075/CLLD_15_01_146263158006_16_075Uzavřená2019-09-30MAS Vladař o.p.s.
9.výzva MAS Vodňanská ryba,z.s.-IROP-Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání0322/06_16_075/CLLD_16_01_07353157206_16_075Uzavřená2019-06-20MAS Vodňanská ryba, z.s.
9.výzva MAS Vyhlídky-IROP-Cyklodoprava0178/06_16_038/CLLD_16_02_053268421006_16_038Uzavřená2019-04-15MAS Vyhlídky,z.s.
9.výzva MAS Vyhlídky-IROP-Cyklodoprava0108/06_16_072/CLLD_16_02_053268421006_16_072Zrušená2019-04-15MAS Vyhlídky,z.s.
9.výzva MAS Zálabí-IROP-Komunitní centra II1354/06_16_072/CLLD_16_02_103242883006_16_072Uzavřená2021-03-26Místní akční skupina Zálabí, z. s.
9.výzva MAS Zlatá cesta, o.p.s.,-IROP-Infrastruktura pro sociální služby - II.1205/06_16_072/CLLD_17_03_016215790006_16_072Uzavřená2019-08-30MAS Zlatá cesta, o.p.s.
9.výzva MAS Znojemské vinařství-IROP-Rozvíjet vzdělávání6506/06_16_075/CLLD_15_01_069259315006_16_075Otevřená2020-10-20MAS Znojemské vinařství, z.s.
9.výzva MAS ŽR-IROP-BEZPEČNÁ A DOSTUPNÁ DOPRAVA II1163/06_16_038/CLLD_15_01_2581019860006_16_038Uzavřená2018-08-20MAS Železnohorský region, z.s.
9.výzva MAS Zubří země-IROP-Sociální podniky I.0046/06_16_074/CLLD_15_01_046242105006_16_074Uzavřená2018-08-15MAS Zubří země, o.p.s.
9.Výzva MAS-PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA-IROP-PODPORA UDRŽITELNÉ A BEZPEČNÉ DOPRAVY II13427/06_16_038/CLLD_15_01_1442245930006_16_038Uzavřená2020-03-18MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s.
9.výzva MAS-Střední Polabí-IROP-Komunitní centra2202/06_16_072/CLLD_17_03_033625044006_16_072Uzavřená2019-12-31MAS - Střední Polabí, z. s.
9.výzva Místní akční skupina Hlinecko, z.s.-IROP 1-Cesty domů (cyklodoprava)1363/06_16_038/CLLD_15_01_264400000006_16_038Uzavřená2019-09-30Místní akční skupina Hlinecko, z. s.
9.výzva Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s.-IROP-Dopravní infrastruktura6490/06_16_038/CLLD_16_01_0601674030006_16_038Uzavřená2020-10-05Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.
9.Výzva NAD ORLICÍ-IROP-Bezpečná cesta II1161/06_16_038/CLLD_16_01_062400000006_16_038Uzavřená2018-07-31NAD ORLICÍ, o.p.s.
9.výzva OPS pro Český ráj-IROP-IZS 22097/06_16_076/CLLD_16_01_083139716006_16_076Uzavřená2019-04-18Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
9.výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Sociální služby II.1A86/03_16_047/CLLD_16_01_083537288003_16_047Uzavřená2019-10-31Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
9.výzva-MAS Sdružení SPLAV-IROP-Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje I.0009/06_16_058/CLLD_15_01_036157895006_16_058Uzavřená2018-10-19Sdružení SPLAV, z.s.
9.výzvy MAS Sdružení Západní Krušnohoří-IROP-Vzdělávání5446/06_16_075/CLLD_15_01_1251336900006_16_075Uzavřená2020-07-15MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
?5. Výzva Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví ? OPŽP ? Realizace sídelní zeleně?.0107/05_18_128/CLLD_16_01_170005_18_128Zrušená2020-01-06Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.
?5. Výzva Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví ? OPŽP ? Realizace sídelní zeleně?.0108/05_18_128/CLLD_16_01_170005_18_128Zrušená2020-01-06Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.
?5. Výzva Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví ? OPŽP ? Realizace sídelní zeleně?.0109/05_18_128/CLLD_16_01_170005_18_128Zrušená2020-01-06Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.
?5. Výzva Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví ? OPŽP ? Realizace sídelní zeleně?.0110/05_18_128/CLLD_16_01_170005_18_128Zrušená2020-01-06Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.
?MAS Společná CIDLINA - IROP - Investice do sociálních služeb I."0014/06_16_072/CLLD_15_01_240006_16_072Zrušená2023-06-30Společná CIDLINA, z.s.
?MAS Zlatá cesta, o.p.s., ? IROP ? Infrastruktura pro MŠ - III.?0510/06_16_075/CLLD_17_03_016006_16_075Zrušená2022-10-31MAS Zlatá cesta, o.p.s.
?Místní akční skupina Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z. s. ? IROP ? 1.výzva MAS -Bezpečnost dopravy I ?0283/06_16_038/CLLD_16_02_081006_16_038Zrušená2019-12-31MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.
Aktivity sociálního začleňování a komunitní sociální práce II0836/03_16_047/CLLD_15_01_050232262003_16_047Zrušená2019-06-30MAS Achát z.s.
Aktivity sociálního začleňování a komunitní sociální práce II2921/03_16_047/CLLD_15_01_050112841003_16_047Uzavřená2019-11-15MAS Achát z.s.
Bezpečná doprava0003/06_16_038/CLLD_15_01_095006_16_038Zrušená2022-10-31Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
Bezpečná doprava0041/03_16_047/CLLD_15_01_095003_16_047Zrušená2021-12-31Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
C34/03_16_047/CLLD_16_02_0201C34/03_16_047/CLLD_16_02_020003_16_0470000-00-00Rakovnicko o. p. s.
C35/03_16_047/CLLD_15_01_1141C35/03_16_047/CLLD_15_01_114003_16_0470000-00-00MAS Šumavsko, z.s.
C36/03_16_047/CLLD_16_01_1491C36/03_16_047/CLLD_16_01_149003_16_0470000-00-00MAS Brána do Českého ráje, z.s.
C37/03_16_047/CLLD_16_02_0681C37/03_16_047/CLLD_16_02_068003_16_0470000-00-00MAS Strakonicko, z.s.
C38/03_16_047/CLLD_16_02_0392C38/03_16_047/CLLD_16_02_039003_16_0470000-00-00MAS CÍNOVECKO o. p. s.
C39/03_16_047/CLLD_15_01_0321C39/03_16_047/CLLD_15_01_032003_16_0470000-00-00MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.
C40/03_16_047/CLLD_15_01_2621C40/03_16_047/CLLD_15_01_262003_16_0470000-00-00OSLAVKA o.p.s.
C41/03_16_047/CLLD_16_01_0291C41/03_16_047/CLLD_16_01_029003_16_0470000-00-00Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z. s.
C42/03_16_047/CLLD_17_03_0012C42/03_16_047/CLLD_17_03_001003_16_0470000-00-00MAS Slavkovské bojiště, z.s.
C43/03_16_047/CLLD_16_01_0941C43/03_16_047/CLLD_16_01_094003_16_0470000-00-00Místní akční skupina Střední Povltaví z. s.
C44/03_16_047/CLLD_16_01_1511C44/03_16_047/CLLD_16_01_151003_16_0470000-00-00MAS Naděje o.p.s.
C45/03_16_047/CLLD_16_01_1351C45/03_16_047/CLLD_16_01_135003_16_0470000-00-00MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.
C46/03_16_047/CLLD_15_01_0652C46/03_16_047/CLLD_15_01_065003_16_0470000-00-00MAS ORLICKO, z.s.
C47/03_16_047/CLLD_16_01_1701C47/03_16_047/CLLD_16_01_170003_16_0470000-00-00Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.
C48/03_16_047/CLLD_16_01_0301C48/03_16_047/CLLD_16_01_030003_16_0470000-00-00Podhůří Železných hor o.p.s.
C49/03_16_047/CLLD_16_02_0791C49/03_16_047/CLLD_16_02_079003_16_0470000-00-00Dolní Pojizeří z.ú.
C50/03_16_047/CLLD_16_02_0571C50/03_16_047/CLLD_16_02_057003_16_0470000-00-00Místní akční skupina Podřipsko, z.s.
chybně založená - 3.Výzva MAS Zubří země - školy - I.0014/06_16_075/CLLD_16_01_045006_16_075Zrušená2022-10-31Brdy - Vltava o.p.s.
cvičná omyl0116/06_16_075/CLLD_15_01_006006_16_075Zrušená2022-10-31MAS Hranicko z. s.
Dětské skupiny v MAS Rožnovsko2850/03_16_047/CLLD_16_01_004952900003_16_047Uzavřená2019-04-05Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
f0B31/03_16_047/CLLD_16_01_022003_16_047Zrušená2020-06-30MAS Horní Pomoraví o.p.s.
Fiche č. 6 KOMUNITA - MAS Hradecký venkov0026/03_16_047/CLLD_15_01_029003_16_047Zrušená2021-12-31Hradecký venkov o.p.s.
ghds0003/03_16_047/CLLD_15_01_117003_16_047Ukončená2021-12-31Místní akční skupina Šipka, z. s.
I. výzva OP Zaměstnanost (2016) - podpora prorodinných opatření - MAS Moravská cesta3014/03_16_047/CLLD_15_01_004412412003_16_047Uzavřená2017-02-20MAS Moravská cesta, z. s.
I. výzva OP Zaměstnanost (2016) - podpora sociálních služeb, aktivit sociálního začleňování a komunitních center - MAS Moravská cesta3017/03_16_047/CLLD_15_01_004412388003_16_047Uzavřená2017-02-15MAS Moravská cesta, z. s.
I. výzva OP Zaměstnanost (2016) - podpora zaměstnanosti - MAS Moravská cesta2016/03_16_047/CLLD_15_01_004206100003_16_047Uzavřená2017-03-03MAS Moravská cesta, z. s.
I. výzva OP Zaměstnanost (2016) ? podpora prorodinných opatření0015/03_16_047/CLLD_15_01_004003_16_047Zrušená2021-12-31MAS Moravská cesta, z. s.
II. výzva MAS Český sever, z.s. - OPŽP- likvidace invazních druhů rostlin0012/05_17_087/CLLD_16_01_039705882005_17_087Otevřená2019-09-30MAS Český sever, z.s.
II. výzva MAS Český sever, z.s. - OPŽP-výsadby dřevin0045/05_17_088/CLLD_16_01_039700419005_17_088Otevřená2019-09-30MAS Český sever, z.s.
II. výzva MAS Český sever, z.s.? OPŽP- likvidace invazních druhů rostlin?0013/05_17_087/CLLD_16_01_039005_17_087Zrušená2020-01-02MAS Český sever, z.s.
II. Výzva OP Zaměstnanost (2019) - Podpora prorodinných opatření - MAS Moravská cesta3843/03_16_047/CLLD_15_01_004395344003_16_047Uzavřená2019-06-14MAS Moravská cesta, z. s.
II. Výzva OP Zaměstnanost (2019) - Podpora sociálních služeb, aktivit sociálního začleňování a komunitních center - MAS Moravská cesta2845/03_16_047/CLLD_15_01_004400000003_16_047Uzavřená2019-06-14MAS Moravská cesta, z. s.
II. Výzva OP Zaměstnanost (2019) - Podpora zaměstnanosti - MAS Moravská cesta3844/03_16_047/CLLD_15_01_004500000003_16_047Uzavřená2019-06-14MAS Moravská cesta, z. s.
Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení0044/03_16_047/CLLD_15_01_095003_16_047Zrušená2021-12-31Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení0001/06_16_075/CLLD_15_01_095006_16_075Zrušená2022-10-31Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
Inovativní podnikání II0663/03_16_047/CLLD_17_03_002500000003_16_047Uzavřená2019-03-30MAS Frýdlantsko, z.s.
Komunitní centra1A13/03_16_047/CLLD_16_01_030310000003_16_047Uzavřená2019-10-31Podhůří Železných hor o.p.s.
Komunitní práce a prevence MAS SP0417/03_16_047/CLLD_16_01_094895200003_16_047Uzavřená2018-04-03Místní akční skupina Střední Povltaví z. s.
LAG Podralsko - Prorodinná opatření - I4057/03_16_047/CLLD_15_01_104300000003_16_047Uzavřená2017-05-31LAG Podralsko z. s.
LAG Podralsko - Rozvoj dalších programů a činností v rámci sociálního začleňování II3919/03_16_047/CLLD_15_01_104698500003_16_047Uzavřená2019-05-17LAG Podralsko z. s.
LAG Podralsko - Sociální podnikání I0429/03_16_047/CLLD_15_01_104425751003_16_047Uzavřená2018-09-21LAG Podralsko z. s.
LAG Podralsko, Prorodinná opatření II5532/03_16_047/CLLD_15_01_104690916003_16_047Pozastavená2018-06-22LAG Podralsko z. s.
LAG Podralsko, Prorodinná opatření III6923/03_16_047/CLLD_15_01_104654934003_16_047Ukončená2019-05-17LAG Podralsko z. s.
LAG Podralsko, Prorodinná opatření IV2C03/03_16_047/CLLD_15_01_10470374303_16_047Uzavřená2019-11-29LAG Podralsko z. s.
LAG PODRALSKO, SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ II1754/03_16_047/CLLD_15_01_104425751003_16_047Uzavřená2018-11-30LAG Podralsko z. s.
LAG Podralsko-Rozvoj dalších programů a činností v rámci sociálního začleňování I3058/03_16_047/CLLD_15_01_104597626003_16_047Uzavřená2018-04-20LAG Podralsko z. s.
MAS 21 - BEZPEČNÁ DOPRAVA - I.0008/06_16_038/CLLD_15_01_088006_16_038Zrušená2022-10-31MAS 21, o.p.s.
MAS 21 - BEZPEČNÁ DOPRAVA - I.0009/06_16_038/CLLD_15_01_088006_16_038Zrušená2022-10-31MAS 21, o.p.s.
MAS 21 - BEZPEČNÁ DOPRAVA - I.0010/06_16_038/CLLD_15_01_088006_16_038Zrušená2022-10-31MAS 21, o.p.s.
MAS 21 ? BEZPEČNÁ DOPRAVA ? I.0006/06_16_038/CLLD_15_01_088006_16_038Zrušená2022-10-31MAS 21, o.p.s.
MAS 21 ? BEZPEČNÁ DOPRAVA ? I.0007/06_16_038/CLLD_15_01_088006_16_038Zrušená2022-10-31MAS 21, o.p.s.
MAS Achát ? Dostupné sociální služby, sociální začleňování I.0191/03_16_047/CLLD_15_01_050003_16_047Zrušená2021-12-31MAS Achát z.s.
MAS Achát ? Dostupné sociální služby, sociální začleňování I.0192/03_16_047/CLLD_15_01_050003_16_047Zrušená2021-12-31MAS Achát z.s.
MAS Achát ? Dostupné sociální služby, sociální začleňování I.0194/03_16_047/CLLD_15_01_050003_16_047Zrušená2021-12-31MAS Achát z.s.
MAS Achát ? Dostupné sociální služby, sociální začleňování I.0195/03_16_047/CLLD_15_01_050003_16_047Zrušená2021-12-31MAS Achát z.s.
MAS Achát ? Dostupné sociální služby, sociální začleňování I.0196/03_16_047/CLLD_15_01_050003_16_047Zrušená2021-12-31MAS Achát z.s.
MAS Achát ? Dostupné sociální služby, sociální začleňování I.0197/03_16_047/CLLD_15_01_050003_16_047Zrušená2021-12-31MAS Achát z.s.
MAS Blaník0139/03_16_047/CLLD_15_01_037003_16_047Zaregistrovaná2021-12-31MAS Blaník, z. s.
MAS Blaník - III. 1. Hlídání dětí pracujícím rodičům - (I.)2212/03_16_047/CLLD_15_01_037612144003_16_047Uzavřená2017-11-03MAS Blaník, z. s.
MAS Blaník - III. 3. Programy pro práci se skupinou sociálně ohrožených osob mimo rámec zákona o sociálních službách- (III.)2311/03_16_047/CLLD_15_01_037395343003_16_047Uzavřená2018-03-12MAS Blaník, z. s.
MAS Blaník, z. s. - Činnost komunitních center - (III.)1287/03_16_047/CLLD_15_01_037267813003_16_047Uzavřená2018-03-03MAS Blaník, z. s.
MAS Boskovicko PLUS - OPZ - Slaďování rodinného a profesního života I.4045/03_16_047/CLLD_16_01_029500000003_16_047Uzavřená2017-04-20Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z. s.
MAS Boskovicko PLUS - OPZ - Slaďování rodinného a profesního života II.5579/03_16_047/CLLD_16_01_029692548003_16_047Uzavřená2018-07-31Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z. s.
MAS Boskovicko PLUS - OPZ - Slaďování rodinného a profesního života III.2922/03_16_047/CLLD_16_01_029118611003_16_047Uzavřená2019-05-31Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z. s.
MAS Boskovicko PLUS - OPZ - Sociální podnikání I.0412/03_16_047/CLLD_16_01_029150000003_16_047Zrušená2018-06-11Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z. s.
MAS Boskovicko PLUS - OPZ - Sociální služby a sociální začleňování I.2046/03_16_047/CLLD_16_01_029801756003_16_047Uzavřená2017-07-31Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z. s.
MAS Boskovicko PLUS - OPZ - Zvyšování zaměstnanosti II.1677/03_16_047/CLLD_16_01_02996700003_16_047Uzavřená2018-10-19Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z. s.
MAS Boskovicko PLUS - OPZ- Sociální podnikání I.0459/03_16_047/CLLD_16_01_029150000003_16_047Uzavřená2018-06-11Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z. s.
MAS Brána Brněnska, z. s. - Sociální služby a sociální začleňování II.1621/03_16_047/CLLD_16_01_060510765003_16_047Uzavřená2018-10-05Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.
MAS Brána Brněnska, z.s. - Prorodinná opatření5091/03_16_047/CLLD_16_01_060536600003_16_047Uzavřená2017-07-31Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.
MAS Brána Brněnska, z.s. - Prorodinná opatření II.1336/03_16_047/CLLD_16_01_060155388003_16_047Uzavřená2018-03-23Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.
MAS Brána Brněnska, z.s. - Prorodinná opatření III5817/03_16_047/CLLD_16_01_060137932003_16_047Uzavřená2019-04-26Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.
MAS Brána Brněnska, z.s. - Sociální služby a sociální začleňování I.2232/03_16_047/CLLD_16_01_0601000000003_16_047Uzavřená2018-01-31Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.
MAS Brdy-Vltava o.p.s._Prorodinná opatření_15.6.20172109/03_16_047/CLLD_16_01_045120000003_16_047Uzavřená2017-07-31Brdy - Vltava o.p.s.
MAS Bromumovsko+: Sídelní zeleň I3001/05_18_128/CLLD_16_01_027666667005_18_128Uzavřená2018-12-10MAS Broumovsko+, z. s.
MAS Broumovsko+: Prorodinná opatření I6027/03_16_047/CLLD_16_01_027276000003_16_047Uzavřená2017-03-02MAS Broumovsko+, z. s.
MAS Broumovsko+: Prorodinná opatření II4B08/03_16_047/CLLD_16_01_027489532003_16_047Uzavřená2019-11-20MAS Broumovsko+, z. s.
MAS Broumovsko+: Sídelní zeleň II0105/05_18_128/CLLD_16_01_027122639005_18_128Otevřená2019-11-20MAS Broumovsko+, z. s.
MAS Broumovsko+: Sídelní zeleň III1154/05_18_128/CLLD_16_01_027172867005_18_128Zaregistrovaná2019-12-30MAS Broumovsko+, z. s.
MAS Broumovsko+: Sociální a návazné služby I1577/03_16_047/CLLD_16_01_027400000003_16_047Uzavřená2018-07-11MAS Broumovsko+, z. s.
MAS Broumovsko+: Sociální a návazné služby II2781/03_16_047/CLLD_16_01_027286500003_16_047Uzavřená2019-04-30MAS Broumovsko+, z. s.
MAS Broumovsko+: Sociální podnikání I1782/03_16_047/CLLD_16_01_027345000003_16_047Uzavřená2019-05-31MAS Broumovsko+, z. s.
MAS Broumovsko+: Výsadba dřevin I4002/05_17_088/CLLD_16_01_027588235005_17_088Uzavřená2017-09-04MAS Broumovsko+, z. s.
MAS Broumovsko+: Výsadba dřevin II3025/05_17_088/CLLD_16_01_027352941005_17_088Uzavřená2018-11-12MAS Broumovsko+, z. s.
MAS Broumovsko+: Výsadba dřevin III4051/05_17_088/CLLD_16_01_027526902005_17_088Finalizovaná2019-11-20MAS Broumovsko+, z. s.
MAS Broumovsko+: Zaměstnanost I0094/03_16_047/CLLD_16_01_027287500003_16_047Uzavřená2017-07-21MAS Broumovsko+, z. s.
MAS Broumovsko+: Zaměstnanost II1144/03_16_047/CLLD_16_01_027287500003_16_047Uzavřená2017-09-04MAS Broumovsko+, z. s.
MAS Česká Kanada - IROP - Sociální služby III0283/06_16_072/CLLD_15_01_239006_16_072Zrušená2022-10-31MAS Česká Kanada o.p.s.
MAS České středohoří - Podpora a rozvoj partnerské spolupráce při realizaci politiky zaměstnanosti na lokální úrovni - 3.výzva2974/03_16_047/CLLD_15_01_234231400003_16_047Uzavřená2019-06-30MAS České středohoří, z.s.
MAS České středohoří - Podpora a rozvoj partnerské spolupráce při realizaci politiky zaměstnanosti na lokální úrovni - 1.výzva1214/03_16_047/CLLD_15_01_234261400003_16_047Uzavřená2017-12-31MAS České středohoří, z.s.
MAS České středohoří - Podpora a rozvoj partnerské spolupráce při realizaci politiky zaměstnanosti na lokální úrovni ? 2.výzva1654/03_16_047/CLLD_15_01_234461400003_16_047Uzavřená2018-12-31MAS České středohoří, z.s.
MAS České středohoří - Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení - 1.výzva3977/03_16_047/CLLD_15_01_234887062003_16_047Uzavřená2019-06-30MAS České středohoří, z.s.
MAS České středohoří - Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení - 2.výzva1B68/03_16_047/CLLD_15_01_234141987003_16_047Uzavřená2019-10-31MAS České středohoří, z.s.
MAS České středohoří - Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení ? 2.výzva0B69/03_16_047/CLLD_15_01_234003_16_047Zrušená2020-06-30MAS České středohoří, z.s.
MAS České středohoří - Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení ? 2.výzva0B70/03_16_047/CLLD_15_01_234003_16_047Zrušená2020-06-30MAS České středohoří, z.s.
MAS České středohoří - Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení ? 2.výzva0B71/03_16_047/CLLD_15_01_234003_16_047Zrušená2020-06-30MAS České středohoří, z.s.
MAS České středohoří - Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení ? 2.výzva0B72/03_16_047/CLLD_15_01_234003_16_047Zrušená2020-06-30MAS České středohoří, z.s.
MAS České středohoří - Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení ? 2.výzva0B73/03_16_047/CLLD_15_01_234003_16_047Zrušená2020-06-30MAS České středohoří, z.s.
MAS České středohoří - Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení ? 2.výzva0B74/03_16_047/CLLD_15_01_234003_16_047Zrušená2020-06-30MAS České středohoří, z.s.
MAS České středohoří - Podpora vzniku a rozvoje sociálního podnikání ? 2.výzva0653/03_16_047/CLLD_15_01_234400000003_16_047Uzavřená2018-12-31MAS České středohoří, z.s.
MAS České středohoří - Podpora vzniku a rozvoje sociálního podnikání - 3.výzva2973/03_16_047/CLLD_15_01_234538000003_16_047Uzavřená2019-07-31MAS České středohoří, z.s.
MAS České středohoří - Podpora vzniku a rozvoje sociálního podnikání- 1.výzva0213/03_16_047/CLLD_15_01_234200000003_16_047Uzavřená2017-12-31MAS České středohoří, z.s.
MAS České středohoří - Zavádění bezpečnostních a preventivních programů a opatření ? 2. výzva0652/03_16_047/CLLD_15_01_234553662003_16_047Uzavřená2018-12-31MAS České středohoří, z.s.
MAS České středohoří - Zavádění bezpečnostních a preventivních programů a opatření - 1. výzva1215/03_16_047/CLLD_15_01_234333300003_16_047Uzavřená2017-12-31MAS České středohoří, z.s.
MAS Chrudimsko: Podpora sociálního podnikání a zaměstnanosti znevýhodněných skupin2485/03_16_047/CLLD_16_01_098647000003_16_047Uzavřená2018-08-29MAS Chrudimsko, z.s.
MAS Chrudimsko: Podpora sociálního podnikání a zaměstnanosti znevýhodněných skupin II.0A48/03_16_047/CLLD_16_01_098306890003_16_047Uzavřená2019-10-31MAS Chrudimsko, z.s.
MAS Chrudimsko: Podpora vzniku a činnosti komunitních center I.2486/03_16_047/CLLD_16_01_098350001003_16_047Uzavřená2018-08-29MAS Chrudimsko, z.s.
MAS Chrudimsko: Podpora vzniku a činnosti komunitních center II.2A47/03_16_047/CLLD_16_01_098470453003_16_047Uzavřená2019-10-30MAS Chrudimsko, z.s.
MAS Chrudimsko: Prorodinná opatření I.1216/03_16_047/CLLD_16_01_098350000003_16_047Uzavřená2017-11-27MAS Chrudimsko, z.s.
MAS Chrudimsko: Prorodinná opatření II.2312/03_16_047/CLLD_16_01_098281666003_16_047Uzavřená2018-01-17MAS Chrudimsko, z.s.
MAS Chrudimsko: Prorodinná opatření III.1857/03_16_047/CLLD_16_01_09845355003_16_047Uzavřená2019-04-18MAS Chrudimsko, z.s.
MAS Chrudimsko: Sociální služby včetně prevence kriminality I.2217/03_16_047/CLLD_16_01_098500002003_16_047Uzavřená2017-11-30MAS Chrudimsko, z.s.
MAS Chrudimsko: Sociální služby včetně prevence kriminality II.0866/03_16_047/CLLD_16_01_09860615303_16_047Uzavřená2019-04-17MAS Chrudimsko, z.s.
MAS Dolní Morava - 4. IROP - Infrastruktura ZŠ0082/06_16_076/CLLD_16_01_070006_16_076Zaregistrovaná2019-01-20Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s.
MAS Frýdlantsko - Inovativní podnikání III1A54/03_16_047/CLLD_17_03_002500000003_16_047Uzavřená2019-08-05MAS Frýdlantsko, z.s.
MAS Frýdlantsko-OPŽP-Protierozní opatření0062/05_18_127/CLLD_17_03_002517850005_18_127Uzavřená2019-10-31MAS Frýdlantsko, z.s.
MAS Frýdlantsko-OPŽP-Zeleň v obci0079/05_18_128/CLLD_17_03_002975000005_18_128Uzavřená2019-10-31MAS Frýdlantsko, z.s.
MAS Frýdlantsko-Rodiče a děti III2A55/03_16_047/CLLD_17_03_002135112003_16_047Ukončená2019-08-05MAS Frýdlantsko, z.s.
MAS Hanácké Království, z.s. - Podpora prorodinných opatření1125/03_16_047/CLLD_16_01_114294000003_16_047Uzavřená2017-10-16MAS Hanácké Království, z.s.
MAS Horňácko a Ostrožsko - IROP - Rozvoj škol a školských zařízení a celoživotního učení I.0103/06_16_075/CLLD_15_01_170006_16_075Zrušená2022-10-31MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.
MAS Hornolidečska, z.s - IROP - Bezpečnost dopravy III.0466/06_16_038/CLLD_16_01_107006_16_038Zrušená2022-10-31MAS Hornolidečska, z.s.
MAS Hornolidečska, z.s. ? IROP ? Bezpečnost dopravy0716/03_16_047/CLLD_16_01_107003_16_047Zrušená2020-06-30MAS Hornolidečska, z.s.
MAS Hornolidečska, z.s. ? IROP ? Bezpečnost dopravy0215/06_16_038/CLLD_16_01_107006_16_038Zrušená2019-12-31MAS Hornolidečska, z.s.
MAS Hustopečsko - OPZ - Rozvoj sociálních služeb II.2B39/03_16_047/CLLD_16_02_015211044003_16_047Uzavřená2019-11-22MAS Hustopečsko, z. s.
MAS Královédvorsko-IROP-Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání NEPLATNÁ0136/03_16_047/CLLD_16_01_145273608003_16_047Zrušená2017-11-06MAS Královédvorsko, z. s.
MAS Královédvorsko: Prorodinná opatření I6130/03_16_047/CLLD_16_01_145212000003_16_047Uzavřená2017-09-22MAS Královédvorsko, z. s.
MAS Královédvorsko: Prorodinná opatření II7997/03_16_047/CLLD_16_01_145533199003_16_047Uzavřená2019-07-31MAS Královédvorsko, z. s.
MAS Královédvorsko: Prorodinná opatření III.2C11/03_16_047/CLLD_16_01_145150000003_16_047Uzavřená2019-12-31MAS Královédvorsko, z. s.
MAS Královédvorsko: Sociální podnikání1641/03_16_047/CLLD_16_01_145500000003_16_047Uzavřená2018-10-26MAS Královédvorsko, z. s.
MAS Královédvorsko: Sociální podnikání II.1770/03_16_047/CLLD_16_01_145500000003_16_047Uzavřená2019-01-31MAS Královédvorsko, z. s.
MAS Královédvorsko: Sociální služby a sociální začleňování I2210/03_16_047/CLLD_16_01_145513600003_16_047Uzavřená2018-04-20MAS Královédvorsko, z. s.
MAS Královédvorsko: Sociální služby a sociální začleňování II1998/03_16_047/CLLD_16_01_145285000003_16_047Uzavřená2019-07-31MAS Královédvorsko, z. s.
MAS Královédvorsko: Sociální služby a sociální začleňování III1C21/03_16_047/CLLD_16_01_145207634003_16_047Uzavřená2019-12-31MAS Královédvorsko, z. s.
MAS Královédvorsko: Zaměstnanost I8150/03_16_047/CLLD_16_01_145350000003_16_047Uzavřená2017-10-06MAS Královédvorsko, z. s.
MAS Královédvorsko: Zaměstnanost II12996/03_16_047/CLLD_16_01_145490000003_16_047Uzavřená2019-07-31MAS Královédvorsko, z. s.
MAS Lanškrounsko ? IROP ? Zvýšení bezpečnosti dopravy IV.0448/06_16_038/CLLD_16_01_028006_16_038Zrušená2022-10-31Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.
MAS Lednicko-valtický areál _ 4. OPZ Odstranění bariér přístupu k zaměstnání - zaměstnanost2C20/03_16_047/CLLD_16_01_157975321003_16_047Uzavřená2020-01-10MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
MAS Lednicko-valtický areál _ 4. OPZ Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob0C19/03_16_047/CLLD_16_01_157559945003_16_047Zrušená2019-12-30MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
MAS Lednicko-valtický areál_6. OPZ Prorodinná opatření III.3C22/03_16_047/CLLD_16_01_157282350003_16_047Uzavřená2019-12-30MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
MAS Lípa pro venkov_OPZ_Prorodinná opatření_VI.5A62/03_16_047/CLLD_15_01_110803073003_16_047Uzavřená2019-11-08Lípa pro venkov z.s.
MAS MB - 1.výzva OPZ - Prorodinná opatření4127/03_16_047/CLLD_15_01_032391170003_16_047Uzavřená2017-09-27MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.
MAS Mezi Úpou a Metují - Prorodinná opatření I.3538/03_16_047/CLLD_16_01_129250000003_16_047Uzavřená2018-05-04Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z. s.
MAS Mezi Úpou a Metují - Prorodinná opatření II.4625/03_16_047/CLLD_16_01_129373095003_16_047Uzavřená2018-10-01Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z. s.
MAS Mezi Úpou a Metují - Prorodinná opatření III.3972/03_16_047/CLLD_16_01_129263048003_16_047Uzavřená2019-06-28Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z. s.
MAS Mezi Úpou a Metují - Sociální služby a sociální začleňování I.3732/03_16_047/CLLD_16_01_129350000003_16_047Uzavřená2018-11-30Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z. s.
MAS Mezi Úpou a Metují - Sociální služby a sociální začleňování II.2B98/03_16_047/CLLD_16_01_129700396003_16_047Uzavřená2019-12-06Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z. s.
MAS Mezi Úpou a Metují ? Prorodinná opatření I.0537/03_16_047/CLLD_16_01_129003_16_047Zrušená2021-12-31Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z. s.
MAS Mikulovsko - Sociální služby a komunitní centra I.0B46/03_16_047/CLLD_16_02_112600000003_16_047Uzavřená2019-10-31MAS Mikulovsko o.p.s.
MAS Mohelnicko, z.s. ? IROP ? Infrastruktura pro vzdělávání II.0387/06_16_075/CLLD_16_01_067006_16_075Zaregistrovaná2019-12-31MAS Mohelnicko, z.s.
MAS MORAVSKÁ BRÁNA ? IROP ? VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ0200/06_16_075/CLLD_15_01_032006_16_075Zrušená2019-12-31MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.
MAS Partnerství venkova, z. s. - Opatření OP Z č. 1 Sociální podnikání - neinvestice I.0433/03_16_047/CLLD_16_01_096240000003_16_047Uzavřená2018-06-26MAS Partnerství venkova, z. s.
MAS Partnerství venkova, z. s. - Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění rodinného a pracovního života II.2B04/03_16_047/CLLD_16_01_096405800003_16_047Uzavřená2019-09-30MAS Partnerství venkova, z. s.
MAS Partnerství venkova, z. s. - Opatření OPZ č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů I.1449/03_16_047/CLLD_16_01_096380000003_16_047Uzavřená2018-04-27MAS Partnerství venkova, z. s.
MAS Partnerství venkova, z. s. - Opatření OPZ č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů II.2B03/03_16_047/CLLD_16_01_096380000003_16_047Uzavřená2019-09-30MAS Partnerství venkova, z. s.
MAS Partnerství venkova, z. s. - Opatření OPZ č. 4 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci komunity I.0457/03_16_047/CLLD_16_01_096240000003_16_047Uzavřená2018-04-27MAS Partnerství venkova, z. s.
MAS Partnerství venkova, z. s. ? Opatření OPZ č. 4 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci komunity II.0705/03_16_047/CLLD_16_01_096003_16_047Zaregistrovaná2020-06-30MAS Partnerství venkova, z. s.
MAS Partnerství venkova, z. s. ? Opatření OPZ č. 4 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci komunity II.0706/03_16_047/CLLD_16_01_096003_16_047Zaregistrovaná2020-06-30MAS Partnerství venkova, z. s.
MAS Partnerství venkova, z. s. Opatření OP Z č. 1 Sociální podnikání neinvestice II.1700/03_16_047/CLLD_16_01_096240000003_16_047Uzavřená2018-12-14MAS Partnerství venkova, z. s.
MAS Partnerství venkova, z. s. Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů II.0703/03_16_047/CLLD_16_01_096295605003_16_047Uzavřená2018-11-06MAS Partnerství venkova, z. s.
MAS Partnerství venkova, z. s. Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění rodinného a pracovního života I.3707/03_16_047/CLLD_16_01_096584600003_16_047Uzavřená2018-11-06MAS Partnerství venkova, z. s.
MAS Partnerství venkova, z. s. Opatření OPZ č. 4 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci komunity II.0704/03_16_047/CLLD_16_01_096240000003_16_047Uzavřená2018-11-06MAS Partnerství venkova, z. s.
MAS Pobeskydí - Prevence a řešení sociálního vyloučení (I.)5040/03_16_047/CLLD_15_01_228650000003_16_047Uzavřená2017-03-27MAS Pobeskydí, z. s.
MAS Pobeskydí - Přístup k zaměstnání (I.)0142/03_16_047/CLLD_15_01_228198700003_16_047Uzavřená2017-10-31MAS Pobeskydí, z. s.
MAS Pobeskydí - Slaďování rodinného a profesního života (I.)1310/03_16_047/CLLD_15_01_228200000003_16_047Uzavřená2018-02-05MAS Pobeskydí, z. s.
MAS Pobeskydí - Slaďování rodinného a profesního života (II.)6992/03_16_047/CLLD_15_01_2281000000003_16_047Uzavřená2019-09-20MAS Pobeskydí, z. s.
MAS Podhorácko ? IROP ? Různorodá a bezpečná doprava na Podhorácku0076/06_16_038/CLLD_16_01_093006_16_038Zrušená2022-10-31Podhorácko, o.p.s.
MAS Podhůří Železných hor - OPZ- Sociální služby a další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování - II.1137/03_16_047/CLLD_16_01_030313300003_16_047Uzavřená2017-08-17Podhůří Železných hor o.p.s.
MAS Podlipansko_Prorodinná opatření_III0395/03_16_047/CLLD_15_01_099003_16_047Zrušená2021-12-31MAS Podlipansko, o.p.s.
MAS Podlipansko_Sociální práce3271/03_16_047/CLLD_15_01_099332000003_16_047Uzavřená2017-12-18MAS Podlipansko, o.p.s.
MAS Pomalší - IROP-Infrastruktura základních a mateřských škol II0308/06_16_072/CLLD_17_03_038556316006_16_072Zrušená2020-07-15
MAS Pomalší - Podpora sociálního začleňování I.2531/03_16_047/CLLD_17_03_038760300003_16_047Uzavřená2018-06-04
MAS Pomalší - Podpora sociálního začleňování III.4885/03_16_047/CLLD_17_03_038540350003_16_047Uzavřená2019-04-30
MAS Pomalší - Podpora sociálního začleňování IV.1A33/03_16_047/CLLD_17_03_03885253503_16_047Uzavřená2019-10-31
MAS Pomalší - Podpora sociálního začleňování VI.1C30/03_16_047/CLLD_17_03_038139308003_16_047Uzavřená2019-12-31
MAS Pomalší - Zavádění sociálních podniků, vznik a rozvoj sociálního podnikání II.1741/03_16_047/CLLD_17_03_038450000003_16_047Uzavřená2018-12-21
MAS Pomalší - Zavádění sociálních podniků, vznik a rozvoj sociálního podnikání V.1A34/03_16_047/CLLD_17_03_038250086003_16_047Uzavřená2019-11-30
MAS Rakovnicko - Výzva č. 2 IROP - Vzdělávání0128/06_16_075/CLLD_16_02_020006_16_075Zrušená2022-10-31Rakovnicko o. p. s.
MAS Říčansko ? Rozvoj a podpora sociálních služeb a sociálního začleňování0165/03_16_047/CLLD_16_02_004003_16_047Zrušená2021-12-31MAS Říčansko o.p.s.
MAS Sdružení Růže: Podpora poskytování sociálních služeb I2078/03_16_047/CLLD_15_01_238400000003_16_047Uzavřená2017-05-26MAS Sdružení Růže z.s.
MAS Sdružení Růže: Podpora poskytování sociálních služeb IX1738/03_16_047/CLLD_15_01_238352285003_16_047Uzavřená2018-11-30MAS Sdružení Růže z.s.
MAS Sdružení Růže: Podpora poskytování sociálních služeb VI1360/03_16_047/CLLD_15_01_238352285003_16_047Uzavřená2018-04-30MAS Sdružení Růže z.s.
MAS Sdružení Růže: Podpora poskytování sociálních služeb XIV0B94/03_16_047/CLLD_15_01_238200000003_16_047Uzavřená2019-11-15MAS Sdružení Růže z.s.
MAS Sdružení Růže: Podpora rozvoje a činnosti komunitních center a programů sociálního začleňování III1145/03_16_047/CLLD_15_01_238215800003_16_047Uzavřená2017-10-16MAS Sdružení Růže z.s.
MAS Sdružení Růže: Podpora rozvoje a činnosti komunitních center a programů sociálního začleňování XI1958/03_16_047/CLLD_15_01_238109916003_16_047Uzavřená2019-06-03MAS Sdružení Růže z.s.
MAS Sdružení Růže: Podpora rozvoje a činnosti komunitních center a programů sociálního začleňování XII0B20/03_16_047/CLLD_15_01_238003_16_047Zrušená2020-06-30MAS Sdružení Růže z.s.
MAS Sdružení Růže: Podpora rozvoje a činnosti komunitních center a programů sociálního začleňování XII2B21/03_16_047/CLLD_15_01_238400000003_16_047Uzavřená2019-11-29MAS Sdružení Růže z.s.
MAS Sdružení Růže: Podpora rozvoje a činnosti komunitních center a programů sociálního začleňování XII0B22/03_16_047/CLLD_15_01_238003_16_047Zrušená2020-06-30MAS Sdružení Růže z.s.
MAS Sdružení Růže: Podpora rozvoje a činnosti komunitních center a programů sociálního začleňování XII0B23/03_16_047/CLLD_15_01_238003_16_047Zrušená2020-06-30MAS Sdružení Růže z.s.
MAS Sdružení Růže: Podpora zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením V1147/03_16_047/CLLD_15_01_238208000003_16_047Uzavřená2017-10-16MAS Sdružení Růže z.s.
MAS Sdružení Růže: Podpora zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením VIII1567/03_16_047/CLLD_15_01_238208000003_16_047Uzavřená2018-07-09MAS Sdružení Růže z.s.
MAS Sdružení Růže: Prorodinná opatření II1079/03_16_047/CLLD_15_01_238180000003_16_047Uzavřená2017-05-26MAS Sdružení Růže z.s.
MAS Sdružení Růže: Prorodinná opatření IV0146/03_16_047/CLLD_15_01_23885000003_16_047Uzavřená2017-10-16MAS Sdružení Růže z.s.
MAS Sdružení Růže: Prorodinná opatření X0816/03_16_047/CLLD_15_01_23898157503_16_047Uzavřená2019-04-08MAS Sdružení Růže z.s.
MAS Sdružení Růže: Prorodinná opatření XIII.1B24/03_16_047/CLLD_15_01_238101900003_16_047Uzavřená2019-11-15MAS Sdružení Růže z.s.
MAS Sdružení Růže: Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání VII1361/03_16_047/CLLD_15_01_238330000003_16_047Uzavřená2018-04-30MAS Sdružení Růže z.s.
MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.- OPZ - Sociální služby a sociální začleňování (F 21)-XVI0C04/03_16_047/CLLD_15_01_125579716003_16_047Uzavřená2019-11-30MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.-OPZ-Komunitní sociální práce, komunitní centra (F 21)-III1495/03_16_047/CLLD_15_01_125450000003_16_047Uzavřená2018-08-31MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.-OPZ-Komunitní sociální práce, komunitní centra (F 21)-IX1749/03_16_047/CLLD_15_01_125450000003_16_047Uzavřená2018-12-19MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.-OPZ-Prorodinná opatření (F 24)-II1235/03_16_047/CLLD_15_01_125267600003_16_047Uzavřená2018-02-28MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.-OPZ-Prorodinná opatření (F 24)-IV1489/03_16_047/CLLD_15_01_125267600003_16_047Uzavřená2018-09-30MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.-OPZ-Prorodinná opatření (F 24)-XIV0898/03_16_047/CLLD_15_01_125160570003_16_047Uzavřená2019-06-26MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.-OPZ-sociální podnikání (F 23)-VI1497/03_16_047/CLLD_15_01_125500000003_16_047Uzavřená2018-07-15MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.-OPZ-sociální podnikání (F 23)-VIII0666/03_16_047/CLLD_15_01_125500000003_16_047Uzavřená2018-12-19MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.-OPZ-sociální podnikání (F 23)-X1786/03_16_047/CLLD_15_01_125500000003_16_047Uzavřená2019-02-17MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.-OPZ-sociální podnikání (F 23)-XIII0897/03_16_047/CLLD_15_01_125159414003_16_047Uzavřená2019-08-31MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.-OPZ-Sociální služby a sociální začleňování (F 21)-XV2B07/03_16_047/CLLD_15_01_125500886003_16_047Uzavřená2019-08-31MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.-OPZ-sociální služby a sociální začleňování (F21)-I0234/03_16_047/CLLD_15_01_125500000003_16_047Uzavřená2018-02-28MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.-OPZ-sociální služby a sociální začleňování (F21)-V0496/03_16_047/CLLD_15_01_125500000003_16_047Uzavřená2018-08-31MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.-OPZ-sociální služby a sociální začleňování (F21)-XI0895/03_16_047/CLLD_15_01_125500886003_16_047Uzavřená2019-06-26MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.-OPZ-zaměstnanost(F 22)-VII4560/03_16_047/CLLD_15_01_125950000003_16_047Uzavřená2018-12-19MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.-OPZ-zaměstnanost(F 22)-XII0896/03_16_047/CLLD_15_01_125003_16_047Zaregistrovaná2020-06-30MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.? OPZ ? Prorodinná opatření (F 24)-XVII1C05/03_16_047/CLLD_15_01_125500000003_16_047Uzavřená2019-11-30MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
MAS SERVISO - Zaměstnanost l.1184/03_16_047/CLLD_16_01_048250000003_16_047Uzavřená2018-01-15SERVISO, o. p. s.
MAS Sokolovsko - IROP - Řešení dopravní infrastruktury0001/06_16_038/CLLD_15_01_0642700000006_16_038Zrušená2017-04-12MAS Sokolovsko o.p.s.
MAS Sokolovsko - IROP - Zkvalitnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví"0002/06_16_073/CLLD_15_01_064006_16_073Zrušená2022-10-31MAS Sokolovsko o.p.s.
MAS Staroměstsko - IROP - Doprava0141/06_16_038/CLLD_16_01_109006_16_038Zrušená2019-12-31MAS Staroměstsko, z.s.
MAS Šternbersko - OPZ - Prorodinná opatření 14209/03_16_047/CLLD_16_02_110450060003_16_047Uzavřená2018-01-05MAS Šternbersko o.p.s.
MAS Šternbersko - Prorodinná opatření II1623/03_16_047/CLLD_16_02_110152860003_16_047Uzavřená2018-09-07MAS Šternbersko o.p.s.
MAS Šternbersko OPZ Sociální podnikání0638/03_16_047/CLLD_16_02_110300040003_16_047Uzavřená2018-10-19MAS Šternbersko o.p.s.
MAS Šternbersko OPZ Sociální podnikání II2902/03_16_047/CLLD_16_02_110300040003_16_047Uzavřená2019-06-21MAS Šternbersko o.p.s.
MAS Šternbersko OPZ Sociální začleňování4928/03_16_047/CLLD_16_02_110450060003_16_047Uzavřená2019-06-21MAS Šternbersko o.p.s.
MAS Stolové hory - Prorodinná opatření II.4A29/03_16_047/CLLD_16_01_092162731003_16_047Uzavřená2019-11-15Místní akční skupina Stolové hory, z. s.
MAS Stolové hory - Zaměstnanost I.6250/03_16_047/CLLD_16_01_092899035003_16_047Uzavřená2018-01-16Místní akční skupina Stolové hory, z. s.
MAS Stolové hory - Zaměstnanost II.2A56/03_16_047/CLLD_16_01_09286948203_16_047Uzavřená2019-11-15Místní akční skupina Stolové hory, z. s.
MAS sv. Jana z Nepomuku - Podpora komunitního dialogu I.0714/03_16_047/CLLD_16_02_010100000003_16_047Uzavřená2018-12-18Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, z.s.
MAS sv. Jana z Nepomuku - Prorodinná opatření III2C10/03_16_047/CLLD_16_02_010179800003_16_047Pozastavená2019-12-15Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, z.s.
MAS sv.Jana z Nepomuku - sociální služby a sociální začleňování I.1713/03_16_047/CLLD_16_02_010120000003_16_047Uzavřená2018-12-18Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, z.s.
MAS svatého Jana z Nepomuku - Prorodinná opatření II1711/03_16_047/CLLD_16_02_010150000003_16_047Uzavřená2018-12-18Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, z.s.
MAS Svatováclavsko - OPZ 1: Prevence kriminality a drogové závislosti1220/03_16_047/CLLD_16_02_091235763003_16_047Uzavřená2018-01-31MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
MAS Svatováclavsko - OPZ 2: Inkluze a vzdělávání sociállních skupin0221/03_16_047/CLLD_16_02_091003_16_047Zrušená2021-12-31MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
MAS Svatováclavsko - OPZ 2: Inkluze a vzdělávání sociálních skupin1222/03_16_047/CLLD_16_02_091253054003_16_047Uzavřená2018-07-30MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
MAS Svatovaclavsko - OPZ 3: Asistent prevence kriminality0219/03_16_047/CLLD_16_02_091003_16_047Zrušená2021-12-31MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
MAS Svatováclavsko - OPZ 3: Prorodinná opatření2218/03_16_047/CLLD_16_02_091379583003_16_047Uzavřená2017-12-18MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
MAS SVITAVA ? IROP ? Bezpečná doprava III.0343/06_16_038/CLLD_16_01_049006_16_038Zrušená2019-12-31Místní akční skupina Svitava z. s.
MAS Třeboňsko o.p.s.-IROP-Sociální služby0118/06_16_072/CLLD_16_01_052006_16_072Zrušená2019-12-31Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
MAS Vyhlídky,z.s. _OPŽP - sídelní zeleň1027/05_18_128/CLLD_16_02_0531666670005_18_128Modifikovaná2020-01-06MAS Vyhlídky,z.s.
MAS ŽR: OPZ - Prorodinná opatření - I3053/03_16_047/CLLD_15_01_258325975003_16_047Uzavřená2017-04-30MAS Železnohorský region, z.s.
MAS ŽR: OPZ - Prorodinná opatření - I0054/03_16_047/CLLD_15_01_258003_16_047Zaregistrovaná2021-12-31MAS Železnohorský region, z.s.
MAS ŽR: OPZ - Prorodinná opatření - II1868/03_16_047/CLLD_15_01_258200000003_16_047Uzavřená2019-04-01MAS Železnohorský region, z.s.
MAS ŽR: OPZ - Prorodinná opatření - III2A70/03_16_047/CLLD_15_01_258523790003_16_047Uzavřená2019-11-27MAS Železnohorský region, z.s.
MAS ŽR: OPZ - Sociální podnikání - I0284/03_16_047/CLLD_15_01_258391170003_16_047Uzavřená2018-02-27MAS Železnohorský region, z.s.
MAS ŽR: OPZ - Sociální služby - I0282/03_16_047/CLLD_15_01_258325975003_16_047Uzavřená2018-01-23MAS Železnohorský region, z.s.
MAS ŽR: OPZ - Sociální služby - II1488/03_16_047/CLLD_15_01_258325975003_16_047Uzavřená2018-05-11MAS Železnohorský region, z.s.
MAS ŽR: OPZ - Vzděláváním k zaměstnanosti - I1283/03_16_047/CLLD_15_01_258260780003_16_047Uzavřená2018-01-23MAS Železnohorský region, z.s.
MAS ŽR: OPŽP - Výsadba dřevin - I2006/05_17_088/CLLD_15_01_258694664005_17_088Uzavřená2018-02-16MAS Železnohorský region, z.s.
MAS ŽR: OPŽP - Výsadba dřevin - II0029/05_17_088/CLLD_15_01_258839782005_17_088Uzavřená2019-04-30MAS Železnohorský region, z.s.
MAS ŽR: OPŽP - Výsadba dřevin - III0053/05_17_088/CLLD_15_01_2581443840005_17_088Otevřená2019-12-31MAS Železnohorský region, z.s.
Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví: Podpora provozu komunitních center I.1476/03_16_047/CLLD_16_01_170110000003_16_047Uzavřená2018-04-16Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.
Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví: Prorodinná opatření I2126/03_16_047/CLLD_16_01_170491001003_16_047Uzavřená2017-07-28Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.
Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví: Prorodinná opatření II.7475/03_16_047/CLLD_16_01_170700000003_16_047Uzavřená2018-04-16Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.
Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví: Prorodinná opatření III.4715/03_16_047/CLLD_16_01_170831875003_16_047Uzavřená2018-11-23Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.
Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví: Prorodinná opatření IV.2A75/03_16_047/CLLD_16_01_170291355003_16_047Uzavřená2019-11-29Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.
Mladoboleslavský venkov z. ú. - Výzva OPZ č. 6 - Vzdělávání pro zaměstnání II.1828/03_16_047/CLLD_16_02_079196800003_16_047Uzavřená2019-05-31Dolní Pojizeří z.ú.
Mladoboleslavský venkov z. ú. - Výzva OPZ č. 4 - Podpora rodiny II.3826/03_16_047/CLLD_16_02_079312230003_16_047Uzavřená2019-05-15Dolní Pojizeří z.ú.
Mladoboleslavský venkov z. ú. - Výzva OPZ č. 5 - Prevence sociálního vyloučení II.0827/03_16_047/CLLD_16_02_079297500003_16_047Uzavřená2019-05-31Dolní Pojizeří z.ú.
Mladoboleslavský venkov z. ú. - Výzva OPZ č. 8 - Prevence sociálního vyloučení III.0B52/03_16_047/CLLD_16_02_079297500003_16_047Uzavřená2019-12-31Dolní Pojizeří z.ú.
Mladoboleslavský venkov z. ú. - Výzva OPŽP č. 4 - Realizace ÚSES a protierozní opatření II.1094/05_18_127/CLLD_16_02_079677708005_18_127Otevřená2020-01-05Dolní Pojizeří z.ú.
Mladoboleslavský venkov z. ú. -Výzva OPŽP Č.3 - Realizace sídelní zeleně II.0117/05_18_128/CLLD_16_02_079763000005_18_128Otevřená2019-12-31Dolní Pojizeří z.ú.
Mladoboleslavský venkov z. ú. Výzva OPZ č. 7 - Podpora rodiny III.2B47/03_16_047/CLLD_16_02_079131080003_16_047Uzavřená2019-12-31Dolní Pojizeří z.ú.
Mladoboleslavský venkov, z.ú. - Výzva OPŽP č. 1 - Realizace sídelní zeleně0029/05_18_128/CLLD_16_02_079763000005_18_128Uzavřená2019-09-18Dolní Pojizeří z.ú.
Mladoboleslavský venkov, z.ú. - Výzva OPŽP č. 2 - Realizace ÚSES a protierozní opatření0046/05_18_127/CLLD_16_02_079677708005_18_127Uzavřená2019-09-18Dolní Pojizeří z.ú.
Mladoboleslavský venkov, z.ú. - Výzva OPŽP č. 3 - Realizace ÚSES0047/05_18_127/CLLD_16_02_079160666005_18_127Zrušená2019-09-18Dolní Pojizeří z.ú.
NEPLATNÁ0002/06_16_038/CLLD_15_01_095006_16_038Zrušená2022-10-31Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
NEPLATNÁ0052/05_17_088/CLLD_16_01_027105_17_088Zrušená2020-01-02MAS Broumovsko+, z. s.
Neplatná - 1. Výzva Kyjovské Slovácko v pohybu-IROP-Vzdělávání0118/06_16_075/CLLD_16_01_0791052630006_16_075Zrušená2018-04-20Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.
Neplatná - 2. Výzva Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. - IROP - zájmové, mimoškolní a celoživotní vzdělávání0122/06_16_075/CLLD_16_01_079210526006_16_075Zrušená2018-04-20Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.
NEPLATNÁ MAS Hanácké Království ? IROP ? Bezpečně v MAS Hanácké Království II.0107/06_16_038/CLLD_16_01_11412345606_16_038Zrušená2019-12-31MAS Hanácké Království, z.s.
NEPLATNÁ VÝZVA0154/06_16_072/CLLD_16_02_053268420006_16_072Zrušená2019-12-31MAS Vyhlídky,z.s.
Nerelevantní0030/06_16_076/CLLD_16_01_0225206_16_076Zaregistrovaná2019-01-31MAS Horní Pomoraví o.p.s.
Nerelevantní0005/05_18_127/CLLD_16_01_022005_18_127Zaregistrovaná2019-02-28MAS Horní Pomoraví o.p.s.
Obnova kulturního dědictví0043/03_16_047/CLLD_15_01_095003_16_047Zrušená2021-12-31Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
Obnova kulturního dědictví0003/06_16_073/CLLD_15_01_095006_16_073Zrušená2022-10-31Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
OPZ0755/03_16_047/CLLD_15_01_260200000003_16_047Zrušená2020-06-30MAS Uničovsko, o.p.s.
OPZ - Aktivity na trhu práce - Výzva č. 4 MAS Strakonicko, z.s.0442/03_16_047/CLLD_16_02_068120000003_16_047Uzavřená2018-10-14MAS Strakonicko, z.s.
OPZ - Aktivity na trhu práce - Výzva č. 4/ II. MAS Strakonicko, z.s.0913/03_16_047/CLLD_16_02_068120000003_16_047Uzavřená2019-06-30MAS Strakonicko, z.s.
OPZ - Podpora prorodinných aktivit - Výzva č. 12335/03_16_047/CLLD_16_02_068266200003_16_047Uzavřená2018-03-20MAS Strakonicko, z.s.
OPZ - Podpora sociálního začleňování - Výzva č. 5 MAS Strakonicko, z.s.0443/03_16_047/CLLD_16_02_068129600003_16_047Uzavřená2018-10-21MAS Strakonicko, z.s.
OPZ - Podpora zaměstnávání pro sociální podniky - Výzva č. 6 MAS Strakonicko, z.s .0785/03_16_047/CLLD_16_02_068125000003_16_047Uzavřená2019-05-31MAS Strakonicko, z.s.
OPZ - Rozšíření nabídky péče a služeb pro sociálně znevýhodněné osoby nad rámec zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách - Výzva č. 31340/03_16_047/CLLD_16_02_068259200003_16_047Uzavřená2018-03-31MAS Strakonicko, z.s.
OPZ - Zlepšení kvality sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách -Výzva č. 21339/03_16_047/CLLD_16_02_068648000003_16_047Uzavřená2018-03-31MAS Strakonicko, z.s.
OPZ -Zlepšení kvality sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Výzva č. 2/ II. MAS Strakonicko, z.s.2565/03_16_047/CLLD_16_02_068648000003_16_047Uzavřená2018-10-14MAS Strakonicko, z.s.
OPZ 10001/03_16_047/CLLD_16_01_022203_16_047Zrušená2021-12-31MAS Horní Pomoraví o.p.s.
OPZ 10002/03_16_047/CLLD_16_01_022403_16_047Zrušená2021-12-31MAS Horní Pomoraví o.p.s.
OPZ- Podpora prorodinných aktivit Výzva č. 1/II MAS Strakonicko, z. s.3A28/03_16_047/CLLD_16_02_068747654003_16_047Uzavřená2019-10-20MAS Strakonicko, z.s.
OPŽP - Výzva MAS Horňácko a Ostrožsko - Výsadba dřevin CHKO II.0049/05_17_088/CLLD_15_01_170005_17_088Zrušená2020-01-02MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.
OPZ_001_ZAM_Zaměstnanost_MAS_Šumperský_venkov2387/03_16_047/CLLD_16_02_106636000003_16_047Uzavřená2018-03-29MAS Šumperský venkov, z. s.
OPZ_002_PRO_Prorodinná opatření_MAS_Šumperský_venkov2379/03_16_047/CLLD_16_02_106159000003_16_047Uzavřená2018-03-29MAS Šumperský venkov, z. s.
OPZ_003_ZAM_Zaměstnanost_MAS_Šumperský_venkov2847/03_16_047/CLLD_16_02_106236000003_16_047Uzavřená2019-04-05MAS Šumperský venkov, z. s.
OPZ_004_ZAM_Zaměstnanost_MAS_Šumperský_venkov2A76/03_16_047/CLLD_16_02_106230827003_16_047Uzavřená2019-11-30MAS Šumperský venkov, z. s.
OPZ_005_SS_Sociální_služby_MAS_Šumperský_venkov1A79/03_16_047/CLLD_16_02_106140000003_16_047Uzavřená2019-11-30MAS Šumperský venkov, z. s.
OPZ_006_PRO_Prorodinná_opatření_MAS_Šumperský_venkov4A80/03_16_047/CLLD_16_02_106140768003_16_047Uzavřená2019-11-30MAS Šumperský venkov, z. s.
OPZ_2_Sociální podnikání0516/03_16_047/CLLD_16_01_028105000003_16_047Uzavřená2018-06-30Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.
OPZ_3_Prorodinná opatření II1518/03_16_047/CLLD_16_01_028354430003_16_047Uzavřená2018-08-31Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.
OPZ_3_Prorodinná opatření III2890/03_16_047/CLLD_16_01_028255418003_16_047Uzavřená2019-07-15Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.
OPZ_4_Komunitni práce a komunitní centra III1A21/03_16_047/CLLD_16_01_028225000003_16_047Uzavřená2019-12-17Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.
OPZ_4_Komunitní sociální práce a komunitní centra0517/03_16_047/CLLD_16_01_028120000003_16_047Uzavřená2018-08-31Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.
OPZ_4_Komunitní sociální práce a komunitní centra II0891/03_16_047/CLLD_16_01_028120000003_16_047Uzavřená2019-07-31Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.
Podpora inovativních forem zaměstnávání1290/03_16_047/CLLD_16_02_053210000003_16_047Uzavřená2018-03-01MAS Vyhlídky,z.s.
Podpora inovativních forem zaměstnávání IV3894/03_16_047/CLLD_16_02_053440000003_16_047Uzavřená2019-06-20MAS Vyhlídky,z.s.
Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi2034/03_16_047/CLLD_15_01_271432600003_16_047Uzavřená2017-03-31Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek
Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi0035/03_16_047/CLLD_15_01_271003_16_047Zrušená2021-12-31Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek
Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.0030/03_16_047/CLLD_15_01_271419600003_16_047Zrušená2017-03-31Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek
Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů MAS Labské skály2036/03_16_047/CLLD_15_01_184375200003_16_047Uzavřená2017-04-10MAS Labské skály, z.s.
Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů MAS Labské skály0037/03_16_047/CLLD_15_01_184375200003_16_047Zrušená2017-03-31MAS Labské skály, z.s.
Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů MAS SERVISO2183/03_16_047/CLLD_16_01_048340000003_16_047Uzavřená2018-01-15SERVISO, o. p. s.
Podpora poskytování sociálních a inkluzivních služeb I. - MAS Rokytná, o.p.s.1731/03_16_047/CLLD_17_03_035130521003_16_047Uzavřená2018-11-30
Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování1294/03_16_047/CLLD_16_02_053420000003_16_047Uzavřená2018-03-01MAS Vyhlídky,z.s.
Podpora práce s mládeží0407/03_16_047/CLLD_16_01_048350000003_16_047Uzavřená2018-06-29SERVISO, o. p. s.
Podpora prorodinných opatření - I2552/03_16_047/CLLD_16_01_088700000003_16_047Uzavřená2018-06-30Místní akční skupina Podhostýnska, z. s.
Podpora prorodinných opatření - II2A83/03_16_047/CLLD_16_01_088521890003_16_047Uzavřená2019-10-25Místní akční skupina Podhostýnska, z. s.
Podpora prorodinných opatření v území MAS Cínovecko I.2533/03_16_047/CLLD_16_02_039339700003_16_047Uzavřená2018-06-08MAS CÍNOVECKO o. p. s.
Podpora prorodinných opatření v území MAS Cínovecko II.3769/03_16_047/CLLD_16_02_039250429003_16_047Uzavřená2019-11-30MAS CÍNOVECKO o. p. s.
Podpora rozvoje sociálních služeb a programů sociálního začleňování v MAS Cínovecko II.1742/03_16_047/CLLD_16_02_039469000003_16_047Uzavřená2019-06-30MAS CÍNOVECKO o. p. s.
Podpora slaďování pracovního a rodinného života3406/03_16_047/CLLD_16_01_048340000003_16_047Uzavřená2018-05-25SERVISO, o. p. s.
Podpora sociálních služeb, komunitní sociální práce a dalších činností v rámci sociálního začleňování III0682/03_16_047/CLLD_16_01_057439274003_16_047Uzavřená2018-10-22MAS Lužnice, z.s.
Podpora sociálních služeb, komunitní sociální práce a dalších činností v rámci sociálního začleňování IV.1792/03_16_047/CLLD_16_01_057439274003_16_047Uzavřená2019-04-01MAS Lužnice, z.s.
Podpora sociálních, komunitních služeb a komunitních center III0708/03_16_047/CLLD_16_01_021300000003_16_047Uzavřená2018-11-30MAS Krušné hory, o.p.s.
Podpora sociálního podnikání MAS 21 - I.0096/03_16_047/CLLD_15_01_088117645003_16_047Uzavřená2017-12-15MAS 21, o.p.s.
Podpora sociálního podnikání MAS 21 - II.0631/03_16_047/CLLD_15_01_088117645003_16_047Uzavřená2018-12-17MAS 21, o.p.s.
Podpora sociálního podnikání MAS SERVISO1402/03_16_047/CLLD_16_01_048600000003_16_047Uzavřená2018-05-25SERVISO, o. p. s.
Podpora sociálního začleňování1020/03_16_047/CLLD_15_01_095480000003_16_047Uzavřená2017-02-28Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením I.2122/03_16_047/CLLD_16_01_028305000003_16_047Uzavřená2017-09-30Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.
Podpora sociálního začleňování, zavádění a rozvoj specifických nástrojů k prevenci v sociálně vyloučených lokalitách0403/03_16_047/CLLD_16_01_048180000003_16_047Uzavřená2018-06-29SERVISO, o. p. s.
Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby4328/03_16_047/CLLD_15_01_271927000003_16_047Uzavřená2018-04-06Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek
Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby2751/03_16_047/CLLD_15_01_271583310003_16_047Uzavřená2019-04-17Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek
Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby2B40/03_16_047/CLLD_15_01_271388885003_16_047Uzavřená2019-10-30Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek
Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby, včetně prorodinných opatření.2029/03_16_047/CLLD_15_01_271648900003_16_047Uzavřená2017-03-31Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek
Podpora zaměstnanosti1063/03_16_047/CLLD_15_01_086538000003_16_047Uzavřená2017-05-31MAS Český les, z. s.
Podpora zaměstnanosti7451/03_16_047/CLLD_17_03_036856200003_16_047Uzavřená2018-05-31
Podpora zaměstnanosti0415/03_16_047/CLLD_17_03_036856200003_16_047Zrušená2018-05-31
Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst I. - MAS Rokytná3699/03_16_047/CLLD_17_03_035522080003_16_047Uzavřená2018-10-30
Podpora zaměstnanosti II3684/03_16_047/CLLD_17_03_036114830003_16_047Uzavřená2018-10-30
Podpora zaměstnanosti na území MAS Cínovecko II.0743/03_16_047/CLLD_16_02_039185305003_16_047Zaregistrovaná2019-04-30MAS CÍNOVECKO o. p. s.
pokus0353/06_16_038/CLLD_16_01_107006_16_038Zrušená2019-12-31MAS Hornolidečska, z.s.
Poskytování sociálních služeb a poradenství MAS Krajina srdce0344/03_16_047/CLLD_16_01_153518000003_16_047Zrušená2018-03-16MAS Krajina srdce, z.s.
Poskytování sociálních služeb a poradenství MAS Krajina srdce0648/03_16_047/CLLD_16_01_153518000003_16_047Uzavřená2018-10-31MAS Krajina srdce, z.s.
Poskytování sociálních služeb a poradenství MAS Krajina srdce II.0752/03_16_047/CLLD_16_01_153518000003_16_047Uzavřená2018-12-01MAS Krajina srdce, z.s.
Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách0021/03_16_047/CLLD_15_01_095120000003_16_047Uzavřená2017-02-28Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
Prevence sociálního vyloučení MAS 211024/03_16_047/CLLD_15_01_088205263003_16_047Uzavřená2017-02-24MAS 21, o.p.s.
Prevence sociálního vyloučení MAS 21 - II.1098/03_16_047/CLLD_15_01_088205263003_16_047Uzavřená2017-07-27MAS 21, o.p.s.
Pro lepší život na venkově0231/06_16_075/CLLD_15_01_239006_16_075Zrušená2019-12-31MAS Česká Kanada o.p.s.
Programy sociální služby0A07/03_16_047/CLLD_16_02_027367121003_16_047Zaregistrovaná2019-09-30
Prorodinná opatření5005/03_16_047/CLLD_15_01_188631010003_16_047Uzavřená2016-12-09MAS BRÁNA PÍSECKA z.s.
Prorodinná opatření2022/03_16_047/CLLD_15_01_095360000003_16_047Uzavřená2017-02-28Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
Prorodinná opatření4080/03_16_047/CLLD_15_01_099280000003_16_047Uzavřená2017-06-29MAS Podlipansko, o.p.s.
Prorodinná opatření7107/03_16_047/CLLD_16_01_028630000003_16_047Uzavřená2017-09-01Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.
Prorodinná opatření1465/03_16_047/CLLD_16_01_004952900003_16_047Uzavřená2018-05-14Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
Prorodinná opatření0006/03_16_047/CLLD_15_01_188003_16_047Zrušená2021-12-31MAS BRÁNA PÍSECKA z.s.
Prorodinná opatření0408/03_16_047/CLLD_17_03_036200000003_16_047Zrušená2021-12-31
Prorodinná opatření0455/03_16_047/CLLD_17_03_036200000003_16_047Uzavřená2018-05-31
Prorodinná opatření - I2018/03_16_047/CLLD_15_01_261121500003_16_047Uzavřená2017-02-28MAS Region Kunětické hory, z.s.
Prorodinná opatření - I.2341/03_16_047/CLLD_16_02_049610000003_16_047Uzavřená2018-03-29Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s.
Prorodinná opatření - II.3798/03_16_047/CLLD_16_02_049571026003_16_047Uzavřená2019-04-30Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s.
Prorodinná opatření - MAS Uničovsko - 11065/03_16_047/CLLD_15_01_260325000003_16_047Uzavřená2017-06-20MAS Uničovsko, o.p.s.
Prorodinná opatření 32918/03_16_047/CLLD_16_02_084320000003_16_047Uzavřená2019-05-31MAS Slezská brána, z. s.
Prorodinná opatření 41A53/03_16_047/CLLD_16_02_084160000003_16_047Uzavřená2019-11-30MAS Slezská brána, z. s.
Prorodinná opatření I3009/03_16_047/CLLD_15_01_071320000003_16_047Uzavřená2017-02-17Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
Prorodinná opatření I1825/03_16_047/CLLD_16_01_030243862003_16_047Uzavřená2019-05-24Podhůří Železných hor o.p.s.
Prorodinná opatření I. - MAS Rokytná, o.p.s.1661/03_16_047/CLLD_17_03_035195775003_16_047Uzavřená2018-10-30
Prorodinná opatření III1683/03_16_047/CLLD_16_01_057474239003_16_047Uzavřená2018-10-22MAS Lužnice, z.s.
Prorodinná opatření III.0A06/03_16_047/CLLD_16_02_026426622003_16_047Zaregistrovaná2019-09-30
Prorodinná opatření IV.5793/03_16_047/CLLD_16_01_057423276003_16_047Uzavřená2019-04-01MAS Lužnice, z.s.
Prorodinná opatření MAS 212007/03_16_047/CLLD_15_01_088750000003_16_047Uzavřená2017-01-31MAS 21, o.p.s.
Prorodinná opatření MAS 21 - II.3097/03_16_047/CLLD_15_01_088430000003_16_047Uzavřená2017-07-28MAS 21, o.p.s.
Prorodinná opatření MAS 21 - III.7A43/03_16_047/CLLD_15_01_088510656003_16_047Uzavřená2019-11-15MAS 21, o.p.s.
Prorodinná opatření MAS Krajina srdce4342/03_16_047/CLLD_16_01_153300000003_16_047Uzavřená2018-04-16MAS Krajina srdce, z.s.
Prorodinná opatření MAS Krajina srdce0966/03_16_047/CLLD_16_01_15391343203_16_047Uzavřená2019-05-31MAS Krajina srdce, z.s.
Prorodinná opatření MAS Střední Povltaví3400/03_16_047/CLLD_16_01_094505641003_16_047Pozastavená2018-05-03Místní akční skupina Střední Povltaví z. s.
Prorodinná opatření na území MAS Sokolovsko1101/03_16_047/CLLD_15_01_064345000003_16_047Uzavřená2017-07-31MAS Sokolovsko o.p.s.
Prorodinná opatření na území MAS Sokolovsko0102/03_16_047/CLLD_15_01_064003_16_047Zrušená2021-12-31MAS Sokolovsko o.p.s.
Prorodinná opatření na území MAS Sokolovsko II.3874/03_16_047/CLLD_15_01_064663500003_16_047Uzavřená2019-04-28MAS Sokolovsko o.p.s.
Prorodinná opatření na území MAS Sokolovsko III.1A61/03_16_047/CLLD_15_01_064540920003_16_047Uzavřená2019-10-31MAS Sokolovsko o.p.s.
Prorodinná opatřetní II1672/03_16_047/CLLD_17_03_036200000003_16_047Uzavřená2018-10-31
Protierozní opatření - 2.výzva OPŽP0075/05_18_127/CLLD_16_02_010250000005_18_127Uzavřená2019-08-30Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, z.s.
Realizace sídelní zeleně - 1. výzva OPŽP3095/05_18_128/CLLD_16_02_0101333330005_18_128Uzavřená2019-08-30Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, z.s.
Realizace sídelní zeleně v území MAS Cínovecko0021/05_18_128/CLLD_16_02_0391000000005_18_128Uzavřená2019-10-31MAS CÍNOVECKO o. p. s.
Realizace sídelní zeleně v území MAS Cínovecko II.1146/05_18_128/CLLD_16_02_0391000000005_18_128Zaregistrovaná2020-01-06MAS CÍNOVECKO o. p. s.
Region HANA Výzva č. 1 - OPZ Komunitní centra1557/03_16_047/CLLD_15_01_279536000003_16_047Uzavřená2018-06-30Region HANÁ, z. s.
Region HANÁ Výzva č. 1 - OPZ Podpora prorodinných opatření2559/03_16_047/CLLD_15_01_279535000003_16_047Uzavřená2018-07-31Region HANÁ, z. s.
Řešení lokální nezaměstnanosti9019/03_16_047/CLLD_15_01_095520000003_16_047Uzavřená2017-02-28Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
Rodiče a děti II2662/03_16_047/CLLD_17_03_002203725003_16_047Uzavřená2018-11-30MAS Frýdlantsko, z.s.
Rozvoj komunitních a sociálních služeb0404/03_16_047/CLLD_16_01_048390000003_16_047Uzavřená2018-05-25SERVISO, o. p. s.
Rozvoj rodinného života5011/03_16_047/CLLD_15_01_229540000003_16_047Uzavřená2017-02-07MAS Moravský kras z.s.
Rozvoj rodinného života0013/03_16_047/CLLD_15_01_229003_16_047Zrušená2021-12-31MAS Moravský kras z.s.
Rozvoj rodinného života II.3347/03_16_047/CLLD_15_01_229468201003_16_047Uzavřená2018-04-16MAS Moravský kras z.s.
Rozvoj rodinného života- III.7821/03_16_047/CLLD_15_01_229500000003_16_047Uzavřená2019-04-15MAS Moravský kras z.s.
Rozvoj sociálních služeb v území MAS Cínovecko I.0535/03_16_047/CLLD_16_02_039469000003_16_047Uzavřená2018-06-08MAS CÍNOVECKO o. p. s.
Rozvoj sociálních služeb v území MAS Cínovecko III.1C09/03_16_047/CLLD_16_02_039449638003_16_047Uzavřená2019-11-30MAS CÍNOVECKO o. p. s.
Rozvoj sociálního podnikání0503/03_16_047/CLLD_15_01_126003_16_047Zrušená2021-12-31Otevřené zahrady Jičínska z. s.
Rozvoj sociálního podnikání0A05/03_16_047/CLLD_16_02_025130000003_16_047Zaregistrovaná2019-09-30
Sdružení SPLAV - OPŽP - Likvidace invazních druhů rostlin I.1009/05_17_087/CLLD_15_01_036117647005_17_087Uzavřená2018-12-03Sdružení SPLAV, z.s.
Sdružení SPLAV - OPŽP - Výsadby dřevin I.1028/05_17_088/CLLD_15_01_036204470005_17_088Uzavřená2019-08-28Sdružení SPLAV, z.s.
Sdružení SPLAV - Prorodinná opatření (II.)5373/03_16_047/CLLD_15_01_036180000003_16_047Uzavřená2018-03-30Sdružení SPLAV, z.s.
Sdružení SPLAV - Sociální podnikání - neinvestice (II.)1772/03_16_047/CLLD_15_01_036100000003_16_047Uzavřená2019-01-31Sdružení SPLAV, z.s.
Sdružení SPLAV - Sociální služby a komunity - neinvestice (III.)0A08/03_16_047/CLLD_16_02_028230424003_16_047Zaregistrovaná2019-10-04
Sdružení SPLAV - Sociální služby a komunity - neinvestice (III.)2A08/03_16_047/CLLD_15_01_036230424003_16_047Uzavřená2019-11-01Sdružení SPLAV, z.s.
Sdružení SPLAV - Zaměstnanost (I.)2376/03_16_047/CLLD_15_01_036334000003_16_047Uzavřená2018-03-30Sdružení SPLAV, z.s.
Sdružení SPLAV-Prorodinná opatření(I.)1074/03_16_047/CLLD_15_01_036180000003_16_047Uzavřená2017-07-14Sdružení SPLAV, z.s.
Sdružení SPLAV-Prorodinná opatření(I.)0075/03_16_047/CLLD_15_01_036003_16_047Zrušená2021-12-31Sdružení SPLAV, z.s.
Sdružení SPLAV-Sociální podnikání-neinvestice (I.)0637/03_16_047/CLLD_15_01_036100000003_16_047Uzavřená2018-11-23Sdružení SPLAV, z.s.
Sdružení SPLAV-Sociální služby a komunity - neinvestice (I.)1076/03_16_047/CLLD_15_01_036300000003_16_047Uzavřená2017-07-14Sdružení SPLAV, z.s.
Sdružení SPLAV-Sociální služby a komunity - neinvestice (I.)0077/03_16_047/CLLD_15_01_036003_16_047Zrušená2021-12-31Sdružení SPLAV, z.s.
Sdružení SPLAV-Sociální služby a komunity-neinvestice (II.)1636/03_16_047/CLLD_15_01_036336698003_16_047Uzavřená2018-11-23Sdružení SPLAV, z.s.
Sídelní zeleň0086/05_18_128/CLLD_15_01_021005_18_128Zrušená2020-01-06RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
SMAZAT 3.Výzva MAS Královská stezka - OPZ - Sociální služby II.0180/03_16_047/CLLD_15_01_235443258003_16_047Zrušená2017-11-16Královská stezka o.p.s.
SMAZAT_3.výzva MAS Český Západ, z.s. - IROP - Infrastruktura pro sociální služby a Rozvoj komunitních center - I.0302/06_16_072/CLLD_15_01_030530000006_16_072Zrušená2020-06-30MAS Český Západ, z.s.
SMAZAT_3.výzva MAS Český Západ, z.s.-IROP-Infrastruktura pro sociální služby a Rozvoj komunitních center-I0304/06_16_072/CLLD_15_01_030530000006_16_072Zrušená2020-06-30MAS Český Západ, z.s.
SMAZAT_4.výzva MAS Český Západ, z.s. - IROP - Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava - II.0470/06_16_038/CLLD_15_01_030706915006_16_038Zrušená2020-06-30MAS Český Západ, z.s.
SMAZAT_4.výzva MAS Český Západ, z.s.-IROP-Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava-II0471/06_16_038/CLLD_15_01_030706915006_16_038Zrušená2020-06-30MAS Český Západ, z.s.
SMAZAT_4.výzva MAS Český Západ, z.s.-IROP-Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava-II0472/06_16_038/CLLD_15_01_030706915006_16_038Zrušená2020-06-30MAS Český Západ, z.s.
Sociální podnikání0458/03_16_047/CLLD_17_03_036150000003_16_047Uzavřená2018-06-30
Sociální podnikání - I1544/03_16_047/CLLD_16_01_030196000003_16_047Uzavřená2018-08-31Podhůří Železných hor o.p.s.
Sociální podnikání III0709/03_16_047/CLLD_16_01_021100000003_16_047Uzavřená2018-12-14MAS Krušné hory, o.p.s.
Sociální podnikání III.0B57/03_16_047/CLLD_16_01_086003_16_047Zrušená2020-06-30Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.
Sociální podnikání MAS Krajina srdce0345/03_16_047/CLLD_16_01_153300000003_16_047Zrušená2018-03-16MAS Krajina srdce, z.s.
Sociální podnikání MAS Krajina srdce0460/03_16_047/CLLD_16_01_153300000003_16_047Uzavřená2018-06-26MAS Krajina srdce, z.s.
Sociální podnikání na území MAS Sokolovsko2032/03_16_047/CLLD_15_01_064700000003_16_047Uzavřená2017-03-06MAS Sokolovsko o.p.s.
Sociální podnikání na území MAS Sokolovsko II.0873/03_16_047/CLLD_15_01_064400000003_16_047Uzavřená2019-04-28MAS Sokolovsko o.p.s.
Sociální podnikání na území MAS Sokolovsko III.1A60/03_16_047/CLLD_15_01_064400000003_16_047Uzavřená2019-10-23MAS Sokolovsko o.p.s.
Sociální služby0477/03_16_047/CLLD_17_03_036125000003_16_047Uzavřená2018-04-30
Sociální služby - I.0378/03_16_047/CLLD_16_02_049350000003_16_047Zrušená2018-04-23Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s.
Sociální služby a další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování2968/03_16_047/CLLD_16_01_153518000003_16_047Pozastavená2019-05-31MAS Krajina srdce, z.s.
Sociální služby a další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování - I.1093/03_16_047/CLLD_16_01_030406000003_16_047Uzavřená2017-06-27Podhůří Železných hor o.p.s.
Sociální služby a další programy na podporu sociálního začleňování, komunitní sociální práce a komunitní centra na území MAS Sokolovsko1031/03_16_047/CLLD_15_01_064380000003_16_047Uzavřená2017-02-27MAS Sokolovsko o.p.s.
Sociální služby a další programy na podporu sociálního začleňování, komunitní sociální práce a komunitní centra na území MAS Sokolovsko II1487/03_16_047/CLLD_15_01_064320000003_16_047Uzavřená2018-06-18MAS Sokolovsko o.p.s.
Sociální služby a práce v MAS Bystřička0293/03_16_047/CLLD_16_01_089200000003_16_047Uzavřená2018-04-30Bystřička, o.p.s.
Sociální služby I.1462/03_16_047/CLLD_16_02_049350000003_16_047Uzavřená2018-05-03Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s.
Sociální služby II.1931/03_16_047/CLLD_16_02_049309798003_16_047Uzavřená2019-10-16Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s.
Sociální služby na Podhostýnsku0A59/03_16_047/CLLD_16_01_088450500003_16_047Uzavřená2019-08-16Místní akční skupina Podhostýnska, z. s.
Sociální začleňování a služby0042/03_16_047/CLLD_15_01_095003_16_047Zrušená2021-12-31Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
Sociální začleňování a služby0003/06_16_072/CLLD_15_01_095006_16_072Zrušená2023-06-30Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
Společná výzva č.2 OPŽP MAS Světovina - ÚSES + Protierozní opatření0083/05_18_127/CLLD_16_01_119400000005_18_127Zaregistrovaná2019-05-31MAS Světovina o.p.s.
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zubří země pro období 2014 ? 20200009/06_16_075/CLLD_15_01_046006_16_075Zrušená2022-10-31MAS Zubří země, o.p.s.
Testovaci0212/06_16_075/CLLD_16_02_106006_16_075Zaregistrovaná2019-12-31MAS Šumperský venkov, z. s.
Výsadba dřevin CHKO II.0048/05_17_088/CLLD_15_01_170005_17_088Zrušená2020-01-02MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.
Výzva 1-MAS Říčansko-OPZ-Prorodinná opatření-20177121/03_16_047/CLLD_16_02_004630000003_16_047Uzavřená2017-07-31MAS Říčansko o.p.s.
Výzva 2 - MAS Říčansko - Rozvoj a podpora sociálních služeb a sociálního začleňování6167/03_16_047/CLLD_16_02_004446400003_16_047Uzavřená2017-11-21MAS Říčansko o.p.s.
Výzva 3 - Sladění rodinného a pracovního života a podpora zaměstnanosti4390/03_16_047/CLLD_16_02_004207566003_16_047Uzavřená2018-04-30MAS Říčansko o.p.s.
Výzva 4 - MAS Říčansko - Rozvoj a podpora sociálních služeb a sociálního začleňování5818/03_16_047/CLLD_16_02_004653814003_16_047Uzavřená2019-04-30MAS Říčansko o.p.s.
Výzva 5-MAS Říčansko-OPZ-Prorodinná opatření-20197986/03_16_047/CLLD_16_02_004633041003_16_047Uzavřená2019-06-02MAS Říčansko o.p.s.
Výzva č. 1 - OPZ Prorodinná opatření4505/03_16_047/CLLD_16_01_005600000003_16_047Uzavřená2018-06-01MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
Výzva č. 1 MAS Buchlov, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření0040/05_18_127/CLLD_16_01_113625000005_18_127Uzavřená2019-09-30MAS Buchlov, z.s.
Výzva č. 1 MAS Česká Kanada - Zaměstnanost4189/03_16_047/CLLD_15_01_239500000003_16_047Uzavřená2017-11-16MAS Česká Kanada o.p.s.
Výzva č. 1 MAS Havlíčkův kraj - OPŽP - výsadba dřevin0011/05_17_088/CLLD_15_01_158644300005_17_088Uzavřená2018-05-15Havlíčkův kraj, o.p.s.
Výzva č. 1 MAS Havlíčkův kraj - Propojení profesních a rodinných potřeb, opatření 31069/03_16_047/CLLD_15_01_158150000003_16_047Uzavřená2017-05-18Havlíčkův kraj, o.p.s.
Výzva č. 1 MAS LEADER-Loucko, z.s.-OPŽP-Realizace přírodě blízkých opatření0036/05_18_127/CLLD_16_02_109500000005_18_127Uzavřená2019-09-02MAS LEADER - Loucko, z. s.
Výzva č. 1 MAS Podhůří Železných hor-OPŽP-výsadba dřevin1034/05_17_088/CLLD_16_01_030785999005_17_088Modifikovaná2019-09-25Podhůří Železných hor o.p.s.
Výzva č. 1 MAS Šumavsko - Příměstské tábory5061/03_16_047/CLLD_15_01_114300000003_16_047Uzavřená2017-05-10MAS Šumavsko, z.s.
Výzva č. 1 MAS Šumavsko - Příměstské tábory0062/03_16_047/CLLD_15_01_114003_16_047Zrušená2021-12-31MAS Šumavsko, z.s.
Výzva č. 1 MAS Třeboňsko o. p. s. - Sociální začleňování I.1466/03_16_047/CLLD_16_01_052200000003_16_047Uzavřená2018-04-30Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
Výzva č. 1 Sociální služby MAS Blatensko, o.p.s.1434/03_16_047/CLLD_17_03_012425700003_16_047Uzavřená2018-07-16Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.
Výzva č. 1-OPZ podpora prorodinných opatření2358/03_16_047/CLLD_15_01_262176400003_16_047Uzavřená2018-04-18OSLAVKA o.p.s.
Výzva č. 1/18_OPZ_MAS Karl_01 Sociální práce - modifikace4447/03_16_047/CLLD_16_01_150485600003_16_047Uzavřená2018-06-05MAS Karlštejnsko, z.ú.
Výzva č. 1/19_OPZ_MAS Karl_02 Zaměstnanost0802/03_16_047/CLLD_16_01_150303600003_16_047Uzavřená2019-04-30MAS Karlštejnsko, z.ú.
Výzva č. 10 MAS Česká Kanada - Sociální služby a sociální začleňování III.3B10/03_16_047/CLLD_15_01_239724274003_16_047Uzavřená2019-10-25MAS Česká Kanada o.p.s.
Výzva č. 1_19_OPŽP_MAS Karl_01 Výsadba dřevin na nelesní půdě0046/05_17_088/CLLD_16_01_150918927005_17_088Uzavřená2019-05-20MAS Karlštejnsko, z.ú.
Výzva č. 1_OPZ_F6_MAS Hradecký venkov2033/03_16_047/CLLD_15_01_029550000003_16_047Uzavřená2017-03-09Hradecký venkov o.p.s.
Výzva č. 1_OPZ_F6_MAS Hradecký venkov0025/03_16_047/CLLD_15_01_029550000003_16_047Zrušená2017-03-08Hradecký venkov o.p.s.
Výzva č. 2 - MAS Jižní Slovácko- OPŽP - Realizace ÚSES a protierozních opatření.1024/05_18_127/CLLD_16_01_070837500005_18_127Uzavřená2019-09-18Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s.
Výzva č. 2 - OPZ Podpora prorodinných opatření4753/03_16_047/CLLD_15_01_279478741003_16_047Uzavřená2019-01-18Region HANÁ, z. s.
Výzva č. 2 - OPZ Sociální začleńování - sociální služby0702/03_16_047/CLLD_16_01_005400000003_16_047Uzavřená2018-10-30MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
Výzva č. 2 Komunitní centra MAS Blatensko, o.p.s.0435/03_16_047/CLLD_17_03_012300000003_16_047Uzavřená2018-04-23Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.
Výzva č. 2 MAS Bohumínsko,z.s.-OPZ-Podpora zaměstnanosti3163/03_16_047/CLLD_16_02_014229200003_16_047Uzavřená2017-10-11Místní akční skupina Bohumínsko, z.s.
Výzva č. 2 MAS Buchlov, z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně0056/05_18_128/CLLD_16_01_113833333005_18_128Uzavřená2019-10-31MAS Buchlov, z.s.
Výzva č. 2 MAS Česká Kanada - Sociální služby a sociální začleňování3324/03_16_047/CLLD_15_01_2391026960003_16_047Uzavřená2018-02-28MAS Česká Kanada o.p.s.
Výzva č. 2 MAS Havlíčkův kraj - OPŽP -Výsadba dřevin2030/05_17_088/CLLD_15_01_158758000005_17_088Uzavřená2019-03-31Havlíčkův kraj, o.p.s.
Výzva č. 2 MAS Havlíčkův kraj - Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel, opatření 20070/03_16_047/CLLD_15_01_158880000003_16_047Uzavřená2017-05-18Havlíčkův kraj, o.p.s.
Výzva č. 2 MAS LEADER-Loucko, z.s.-OPŽP-Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně0052/05_18_128/CLLD_16_02_1091000000005_18_128Uzavřená2019-10-31MAS LEADER - Loucko, z. s.
Výzva č. 2 MAS Podhůří Železných hor-OPŽP-protierozní opatření0021/05_18_127/CLLD_16_01_030625000005_18_127Modifikovaná2019-09-26Podhůří Železných hor o.p.s.
Výzva č. 2 MAS Rakovnicko - OPŽP - Realizace sídelní zeleně0119/05_18_128/CLLD_16_02_0201666670005_18_128Otevřená2020-01-06Rakovnicko o. p. s.
Výzva č. 2 MAS Šumavsko - Komunitní centra2148/03_16_047/CLLD_15_01_114359300003_16_047Uzavřená2017-10-06MAS Šumavsko, z.s.
Výzva č. 2-OPZ-sociální služby0548/03_16_047/CLLD_15_01_262176400003_16_047Uzavřená2018-06-15OSLAVKA o.p.s.
Výzva č. 2/18_OPZ_MAS Karl_03 Prorodinná opatření - modifikace2448/03_16_047/CLLD_16_01_150242800003_16_047Uzavřená2018-06-05MAS Karlštejnsko, z.ú.
Výzva č. 2/19_OPZ_MAS Karl_04 Sociální podnikání0822/03_16_047/CLLD_16_01_150182200003_16_047Uzavřená2019-04-30MAS Karlštejnsko, z.ú.
Výzva č. 2_OPZ_F6_MAS Hradecký venkov1245/03_16_047/CLLD_15_01_029150578003_16_047Uzavřená2017-12-15Hradecký venkov o.p.s.
Výzva č. 3 - MAS Jižní Slovácko - OPŽP - Realizace sídelní zeleně II.2139/05_18_128/CLLD_16_01_070483250005_18_128Zaregistrovaná2020-01-06Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s.
výzva č. 3 - OPZ - podpora zaměstnanosti1550/03_16_047/CLLD_15_01_262294100003_16_047Uzavřená2018-06-15OSLAVKA o.p.s.
Výzva č. 3 - OPZ Sociální začleňování - sociální služby1759/03_16_047/CLLD_16_01_005400000003_16_047Uzavřená2018-12-30MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
Výzva č. 3 Komunitní práce a prevence MAS SP II0681/03_16_047/CLLD_16_01_094895200003_16_047Uzavřená2018-10-15Místní akční skupina Střední Povltaví z. s.
Výzva č. 3 MAS Buchlov, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření1110/05_18_127/CLLD_16_01_113625000005_18_127Zaregistrovaná2020-01-06MAS Buchlov, z.s.
Výzva č. 3 MAS Česká Kanada - Prorodinná opatření1325/03_16_047/CLLD_15_01_239500000003_16_047Uzavřená2018-01-31MAS Česká Kanada o.p.s.
Výzva č. 3 MAS Havlíčkův kraj - Propojení profesních a rodinných potřeb, opatření 31543/03_16_047/CLLD_15_01_15876124303_16_047Uzavřená2018-04-30Havlíčkův kraj, o.p.s.
Výzva č. 3 MAS Podhůí Železných hor-OPŽP-realizace sídelní zeleně0032/05_18_128/CLLD_16_01_030833300005_18_128Uzavřená2019-09-26Podhůří Železných hor o.p.s.
Výzva č. 3 MAS Šumavsko - Sociální služby3149/03_16_047/CLLD_15_01_114300000003_16_047Uzavřená2017-09-22MAS Šumavsko, z.s.
Výzva č. 3 MAS Třeboňsko - Zaměstnanost I.3655/03_16_047/CLLD_16_01_052305600003_16_047Uzavřená2018-11-15Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
Výzva č. 4 - MAS Jižní Slovácko - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozních opatření II.0114/05_18_127/CLLD_16_01_070519748005_18_127Zaregistrovaná2020-01-06Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s.
Výzva č. 4 - OPZ - MAS Podhorácko - Prorodinná opatření - II.0642/03_16_047/CLLD_16_01_093108791003_16_047Uzavřená2018-11-09Podhorácko, o.p.s.
Výzva č. 4 - OPZ Prorodinná opatření2748/03_16_047/CLLD_16_01_005300000003_16_047Uzavřená2019-01-24MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
Výzva č. 4 Komunitní práce a prevence MAS SP III1914/03_16_047/CLLD_16_01_094895200003_16_047Uzavřená2019-05-27Místní akční skupina Střední Povltaví z. s.
Výzva č. 4 MAS Bohumínsko,z.s.-OPZ-Prorodinná opatření3348/03_16_047/CLLD_16_02_014185338003_16_047Uzavřená2018-03-15Místní akční skupina Bohumínsko, z.s.
Výzva č. 4 MAS Buchlov, z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně1158/05_18_128/CLLD_16_01_113833333005_18_128Zaregistrovaná2020-01-06MAS Buchlov, z.s.
Výzva č. 4 MAS Česká Kanada - Zaměstnanost II.2323/03_16_047/CLLD_15_01_239191250003_16_047Uzavřená2018-01-22MAS Česká Kanada o.p.s.
Výzva č. 4 MAS Havlíčkův kraj - Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel, opatření 22545/03_16_047/CLLD_15_01_158880000003_16_047Uzavřená2018-04-30Havlíčkův kraj, o.p.s.
Výzva č. 4 MAS Šumavsko - Sociální podnikání0261/03_16_047/CLLD_15_01_114700000003_16_047Uzavřená2018-03-02MAS Šumavsko, z.s.
Výzva č. 4 MAS Třeboňsko, o.p.s. - Sociální podnikání I.0657/03_16_047/CLLD_16_01_052291900003_16_047Uzavřená2018-11-15Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
Výzva č. 4 Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. - OPŽP - výsadby dřevin0043/05_17_088/CLLD_15_01_264715649005_17_088Uzavřená2019-09-19Místní akční skupina Hlinecko, z. s.
Výzva č. 4 ZAMĚSTNANOST MAS Blatensko, o.p.s.1905/03_16_047/CLLD_17_03_012332820003_16_047Uzavřená2019-10-31Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.
Výzva č. 4-MAS Podhůří Železných hor-OPŽP- realizace sídelní zeleně II.1121/05_18_128/CLLD_16_01_030833300005_18_128Otevřená2020-01-02Podhůří Železných hor o.p.s.
Výzva č. 4/19_OPZ_MAS Karl_02 Zaměstnanost II0A94/03_16_047/CLLD_16_01_150209000003_16_047Uzavřená2019-09-30MAS Karlštejnsko, z.ú.
Výzva č. 4_OPZ_F7_MAS Hradecký venkov0394/03_16_047/CLLD_15_01_029300000003_16_047Zrušená2018-05-30Hradecký venkov o.p.s.
Výzva č. 4_OPZ_Komunitní sociální práce_MAS Hradecký venkov3511/03_16_047/CLLD_15_01_029783745003_16_047Uzavřená2019-08-15Hradecký venkov o.p.s.
Výzva č. 5 - OPZ - MAS Podhorácko - Sociální služby - II.2643/03_16_047/CLLD_16_01_093208153003_16_047Uzavřená2018-11-30Podhorácko, o.p.s.
Výzva č. 5 - OPZ Prorodinná opatření2A38/03_16_047/CLLD_16_01_005230572003_16_047Uzavřená2019-09-30MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
Výzva č. 5 Komunitní práce a prevence MAS SP IV1B60/03_16_047/CLLD_16_01_094132378003_16_047Uzavřená2019-11-05Místní akční skupina Střední Povltaví z. s.
Výzva č. 5 MAS Bohumínsko,z.s.-OPZ-Podpora zaměstnanosti1349/03_16_047/CLLD_16_02_014200085003_16_047Uzavřená2018-04-26Místní akční skupina Bohumínsko, z.s.
Výzva č. 5 MAS Havlíčkův kraj - Propojení profesních a rodinných potřeb, opatření 31669/03_16_047/CLLD_15_01_15863087503_16_047Uzavřená2019-01-31Havlíčkův kraj, o.p.s.
Výzva č. 5 MAS Šumavsko - Komunitní centra II.1338/03_16_047/CLLD_15_01_114117096003_16_047Uzavřená2018-03-15MAS Šumavsko, z.s.
Výzva č. 5 MAS Třeboňsko - Prorodinná opatření II.1860/03_16_047/CLLD_16_01_052468400003_16_047Uzavřená2019-04-01Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
Výzva č. 5 Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření.2088/05_18_127/CLLD_15_01_264140000005_18_127Uzavřená2019-11-08Místní akční skupina Hlinecko, z. s.
Výzva č. 5 Prorodinná opatření II MAS Blatensko, o.p.s.0906/03_16_047/CLLD_17_03_012424020003_16_047Uzavřená2019-07-26Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.
Výzva č. 5 Prorodinná opatření na území MAS Telčsko II1813/03_16_047/CLLD_16_01_026267397003_16_047Uzavřená2019-04-01Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, z. s.
Výzva č. 5/19_OPZ_MAS Karl_03 Prorodinná opatření II2A95/03_16_047/CLLD_16_01_150291652003_16_047Uzavřená2019-10-31MAS Karlštejnsko, z.ú.
Výzva č. 6 - MAS Hanácké Království ? IROP ? Rozvíjíme školy v MAS Hanácké Království II.0410/06_16_075/CLLD_16_01_114006_16_075Zrušená2022-10-31MAS Hanácké Království, z.s.
Výzva č. 6 - OPZ Sociální podnikání0A39/03_16_047/CLLD_16_01_005200000003_16_047Modifikovaná2020-01-31MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
Výzva č. 6 MAS Bohumínsko,z.s.-OPZ-Rozvoj a modernizace sociálních služeb0586/03_16_047/CLLD_16_02_014806475003_16_047Uzavřená2018-09-20Místní akční skupina Bohumínsko, z.s.
Výzva č. 6 MAS Havlíčkův kraj - Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel, opatření 22670/03_16_047/CLLD_15_01_158880000003_16_047Uzavřená2018-12-28Havlíčkův kraj, o.p.s.
Výzva č. 6 MAS Šumavsko - Programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování4568/03_16_047/CLLD_15_01_114700000003_16_047Uzavřená2018-06-27MAS Šumavsko, z.s.
Výzva č. 6 MAS Třeboňsko - Sociální začleňování II.2A84/03_16_047/CLLD_16_01_052704826003_16_047Uzavřená2019-09-30Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
Výzva č. 6 Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně1152/05_18_128/CLLD_15_01_264860000005_18_128Zaregistrovaná2020-01-06Místní akční skupina Hlinecko, z. s.
Výzva č. 6 Prorodinná opatření III MAS Blatensko, o.p.s.1B32/03_16_047/CLLD_17_03_012256200003_16_047Uzavřená2019-10-31Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.
Výzva č. 6/19_OPZ_MAS Karl_04 Sociální podnikání II1A96/03_16_047/CLLD_16_01_150182200003_16_047Uzavřená2019-09-30MAS Karlštejnsko, z.ú.
Výzva č. 7 - OPZ Prorodinná opatření1C12/03_16_047/CLLD_16_01_00575397103_16_047Uzavřená2019-12-30MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
Výzva č. 7 MAS Bohumínsko,z.s.-OPZ-Rozvoj a modernizace sociálních služeb1864/03_16_047/CLLD_16_02_014797500003_16_047Uzavřená2019-04-01Místní akční skupina Bohumínsko, z.s.
Výzva č. 7 MAS Česká Kanada - Zaměstnanost IV.13747/03_16_047/CLLD_15_01_2391003710003_16_047Uzavřená2018-11-19MAS Česká Kanada o.p.s.
Výzva č. 7 MAS Havlíčkův kraj - Podpora sociální integrace včetně vzdělávání sociálních pracovníků - opatření 42688/03_16_047/CLLD_15_01_158503000003_16_047Uzavřená2018-12-28Havlíčkův kraj, o.p.s.
Výzva č. 7 MAS Šumavsko - Zaměstnanost12761/03_16_047/CLLD_15_01_114700000003_16_047Uzavřená2019-01-28MAS Šumavsko, z.s.
Výzva č. 7-OPZ-sociální služby0829/03_16_047/CLLD_15_01_262255775003_16_047Uzavřená2019-07-15OSLAVKA o.p.s.
Výzva č. 8 MAS Bohumínsko,z.s.-OPZ-Podpora zaměstnanosti2865/03_16_047/CLLD_16_02_014106260003_16_047Uzavřená2019-04-01Místní akční skupina Bohumínsko, z.s.
Výzva č. 8 MAS Česká Kanada - Prorodinná popatření III.5779/03_16_047/CLLD_15_01_239147246003_16_047Uzavřená2019-04-30MAS Česká Kanada o.p.s.
Výzva č. 8 MAS Havlíčkův kraj - Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - opatření 12689/03_16_047/CLLD_15_01_158170000003_16_047Uzavřená2018-12-28Havlíčkův kraj, o.p.s.
Výzva č. 8 MAS Šumavsko - Prorodinná opatření II.4762/03_16_047/CLLD_15_01_114609466003_16_047Uzavřená2019-01-21MAS Šumavsko, z.s.
Výzva č. 9 MAS Bohumínsko,z.s.-OPZ-Rozvoj a modernizace sociálních služeb1951/03_16_047/CLLD_16_02_014999999003_16_047Uzavřená2019-06-24Místní akční skupina Bohumínsko, z.s.
Výzva č. 9 MAS Česká Kanada - Programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování II.6780/03_16_047/CLLD_15_01_2391885510003_16_047Uzavřená2019-04-30MAS Česká Kanada o.p.s.
Výzva č. 9 MAS Havlíčkův kraj ? Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel, opatření 22A26/03_16_047/CLLD_15_01_158676756003_16_047Uzavřená2019-12-31Havlíčkův kraj, o.p.s.
Výzva č. 9 MAS Šumavsko - Programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování II.4763/03_16_047/CLLD_15_01_114674862003_16_047Uzavřená2019-01-16MAS Šumavsko, z.s.
Výzva č.. 4 Zaměstnanost0510/03_16_047/CLLD_15_01_029003_16_047Zrušená2021-12-31Hradecký venkov o.p.s.
Výzva č.1 - MAS Jižní Slovácko -OPŽP - Realizace sídelní zeleně0036/05_18_128/CLLD_16_01_070483250005_18_128Uzavřená2019-09-18Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s.
Výzva č.1 - OPZ - MAS Podhorácko - Prorodinná opatření - I.2179/03_16_047/CLLD_16_01_093300000003_16_047Uzavřená2017-11-07Podhorácko, o.p.s.
Výzva č.1 - OPZ - MAS Podhorácko - Prorodinná opatření - I.0177/03_16_047/CLLD_16_01_093003_16_047Zrušená2021-12-31Podhorácko, o.p.s.
Výzva č.1 - OPZ - MAS Podhorácko - Prorodinná opatření - I.0178/03_16_047/CLLD_16_01_093003_16_047Zrušená2021-12-31Podhorácko, o.p.s.
Výzva č.1 MAS Bohumínsko,z.s.-OPZ-Prorodinná opatření2159/03_16_047/CLLD_16_02_014266100003_16_047Uzavřená2017-10-11Místní akční skupina Bohumínsko, z.s.
Výzva č.1 MAS Světovina - Prorodinná opatření I1389/03_16_047/CLLD_16_01_119400000003_16_047Uzavřená2018-04-03MAS Světovina o.p.s.
Výzva č.1 Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. - OPŽP - výsadby dřevin1015/05_17_088/CLLD_15_01_264701300005_17_088Uzavřená2018-10-03Místní akční skupina Hlinecko, z. s.
Výzva č.1 OPŽP MAS Světovina - Realizace sídelní zeleně0103/05_18_128/CLLD_16_01_119600000005_18_128Zaregistrovaná2020-01-06MAS Světovina o.p.s.
Výzva č.1-Sociální služby na území MAS Telčsko1262/03_16_047/CLLD_16_01_026375000003_16_047Uzavřená2018-01-17Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, z. s.
Výzva č.2 - OPZ - MAS Podhorácko - Sociální podnikání - I.1190/03_16_047/CLLD_16_01_093240000003_16_047Uzavřená2017-12-08Podhorácko, o.p.s.
Výzva č.2 MAS Třeboňsko Prorodinná opatření I.0461/03_16_047/CLLD_16_01_052468400003_16_047Uzavřená2018-04-30Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
Výzva č.2 OPŽP MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. - aktivita č.1. Realizace ÚSES č.2 Protierozní opatření2051/05_18_127/CLLD_15_01_170812500005_18_127Uzavřená2019-10-31MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.
Výzva č.2-Prorodinná opatření na území MAS Telčsko3265/03_16_047/CLLD_16_01_026386300003_16_047Uzavřená2018-01-17Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, z. s.
Výzva č.2_19_OPŽP_MAS Karl_01 Výsadba dřevin na nelesní půdě0062/05_17_088/CLLD_16_01_150781088005_17_088Zaregistrovaná2020-01-02MAS Karlštejnsko, z.ú.
Výzva č.3 MAS Havlíčkův kraj ? OPŽP ? výsadba dřevin0058/05_17_088/CLLD_15_01_158005_17_088Zrušená2020-01-02Havlíčkův kraj, o.p.s.
Výzva č.3 MAS Havlíčkův kraj ? OPŽP ? výsadba dřevin0059/05_17_088/CLLD_15_01_158655661005_17_088Otevřená2019-12-17Havlíčkův kraj, o.p.s.
Výzva č.3 MAS Havlíčkův kraj ? OPŽP ? výsadba dřevin0089/05_18_127/CLLD_15_01_158655661005_18_127Zrušená2019-11-26Havlíčkův kraj, o.p.s.
Výzva č.3 - OPZ - MAS Podhorácko - Sociální služby - I.1264/03_16_047/CLLD_16_01_093280000003_16_047Uzavřená2017-12-31Podhorácko, o.p.s.
Výzva č.3 MAS Bohumínsko,z.s.-OPZ-Rozvoj a modernizace sociálních služeb1164/03_16_047/CLLD_16_02_014638800003_16_047Uzavřená2017-10-31Místní akční skupina Bohumínsko, z.s.
Výzva č.3 OPŽP MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. - aktivita č. 1 Sídelní zeleň2066/05_18_128/CLLD_15_01_170583333005_18_128Uzavřená2019-09-30MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.
Výzva č.3 Prorodinná opatření MAS Blatensko, o.p.s.1436/03_16_047/CLLD_17_03_012300000003_16_047Uzavřená2018-05-14Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.
Výzva č.3- Zaměstnanost na území MAS Telčsko2270/03_16_047/CLLD_16_01_026410000003_16_047Uzavřená2018-01-17Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, z. s.
Výzva č.3_OPZ_F7_MAS Hradecký venkov1246/03_16_047/CLLD_15_01_029300000003_16_047Uzavřená2018-02-07Hradecký venkov o.p.s.
Výzva č.4 MAS Světovina Prorodinná opatření II0875/03_16_047/CLLD_16_01_119316030003_16_047Uzavřená2019-04-03MAS Světovina o.p.s.
Výzva č.4-Zaměstnanost na území MAS Telčsko II5520/03_16_047/CLLD_16_01_026462835003_16_047Uzavřená2018-05-16Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, z. s.
Výzva č.5 MAS Česká Kanada - Prorodinná opatření II.1377/03_16_047/CLLD_15_01_239440448003_16_047Uzavřená2018-03-15MAS Česká Kanada o.p.s.
Výzva č.6 - OPZ - MAS Podhorácko - Sociální podnikání - II.0A01/03_16_047/CLLD_16_02_021109120003_16_047Zaregistrovaná2019-11-15
Výzva č.6 - OPZ - MAS Podhorácko - Sociální podnikání - II.1A01/03_16_047/CLLD_16_01_093109120003_16_047Uzavřená2019-11-15Podhorácko, o.p.s.
Výzva č.6 - Zaměstnanost na území MAS Telčsko III3A45/03_16_047/CLLD_16_01_026303836003_16_047Uzavřená2019-11-30Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, z. s.
Výzva č.6 MAS Česká Kanada - Zaměstnanost III.2602/03_16_047/CLLD_15_01_239105739003_16_047Uzavřená2018-08-20MAS Česká Kanada o.p.s.
Výzva č.6 MAS Světovina-Prorodinná opatření III1979/03_16_047/CLLD_16_01_119316030003_16_047Uzavřená2019-06-03MAS Světovina o.p.s.
Výzva č.7 - OPZ - MAS Podhorácko - Sociální služby - III.0A02/03_16_047/CLLD_16_02_022208153003_16_047Zaregistrovaná2019-10-11Region Pošembeří o.p.s.
Výzva č.7 - OPZ - MAS Podhorácko - Sociální služby - III.0A02/03_16_047/CLLD_16_01_093208153003_16_047Uzavřená2019-10-11Podhorácko, o.p.s.
Výzva č.8 - OPZ - MAS Podhorácko - Prorodinná opatření - III.1A44/03_16_047/CLLD_16_01_093311191003_16_047Uzavřená2019-10-11Podhorácko, o.p.s.
Výzva II. MAS Vyhlídky Podpora inovativních forem zaměstnávání0578/03_16_047/CLLD_16_02_053333699003_16_047Uzavřená2018-11-05MAS Vyhlídky,z.s.
Výzva II. MAS Vyhlídky, z.s. - Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování1596/03_16_047/CLLD_16_02_053206025003_16_047Uzavřená2018-11-13MAS Vyhlídky,z.s.
Výzva III. MAS Vyhlídky Podpora inovativních forem zaměstnávání1760/03_16_047/CLLD_16_02_053333699003_16_047Uzavřená2018-12-10MAS Vyhlídky,z.s.
Výzva MAS - Partnerství Moštěnka - OPŽP - Realizace sídelní zeleně1035/05_18_128/CLLD_15_01_144600000005_18_128Modifikovaná2019-11-28MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s.
Výzva MAS - Střední Polabí č. 3 OPŽP - Zeleň ve městech a obcích2138/05_18_128/CLLD_17_03_0331000000005_18_128Schválená2020-01-06MAS - Střední Polabí, z. s.
Výzva MAS Achát - Aktivity sociálního začleňování a komunitní sociální práce I.2193/03_16_047/CLLD_15_01_050250000003_16_047Uzavřená2017-11-30MAS Achát z.s.
Výzva MAS Achát - OP Z - Prorodinná opatření I3114/03_16_047/CLLD_15_01_050496008003_16_047Uzavřená2017-07-28MAS Achát z.s.
Výzva MAS Achát - OPZ - Prorodinná opatření II.2481/03_16_047/CLLD_15_01_050279100003_16_047Uzavřená2018-06-30MAS Achát z.s.
Výzva MAS Achát - OPZ - Podpora zaměstnanosti I.1484/03_16_047/CLLD_15_01_050250000003_16_047Uzavřená2018-05-12MAS Achát z.s.
Výzva MAS Aktivios - podpora prorodinných opatření - II.1B89/03_16_047/CLLD_16_01_118206575003_16_047Uzavřená2019-12-31MAS Aktivios, z.s.
Výzva MAS Aktivios - podpora sociálních a návazných služeb - I.1326/03_16_047/CLLD_16_01_118507000003_16_047Uzavřená2018-04-16MAS Aktivios, z.s.
Výzva MAS Aktivios - podpora sociálních a návazných služeb - II.1773/03_16_047/CLLD_16_01_118507000003_16_047Uzavřená2019-04-30MAS Aktivios, z.s.
Výzva MAS Aktivios - podpora sociálních a návazných služeb - III.1B88/03_16_047/CLLD_16_01_118259549003_16_047Uzavřená2019-11-30MAS Aktivios, z.s.
Výzva MAS Aktivios-podpora prorodinných opatření-I.1304/03_16_047/CLLD_16_01_118500000003_16_047Uzavřená2018-02-15MAS Aktivios, z.s.
Výzva MAS BCR - OPZ 1 Sociální služby2188/03_16_047/CLLD_16_01_149500000003_16_047Uzavřená2017-11-09MAS Brána do Českého ráje, z.s.
Výzva MAS BCR - OPZ 2 Zaměstnanost2427/03_16_047/CLLD_16_01_149330000003_16_047Uzavřená2018-05-07MAS Brána do Českého ráje, z.s.
Výzva MAS BCR - OPZ 3 Prorodinná opatření4734/03_16_047/CLLD_16_01_149342600003_16_047Uzavřená2018-11-30MAS Brána do Českého ráje, z.s.
Výzva MAS BCR - OPZ 4 Prorodinná opatření1B93/03_16_047/CLLD_16_01_149221082003_16_047Uzavřená2019-11-08MAS Brána do Českého ráje, z.s.
Výzva MAS Blaník, z. s._ESF_Činnost komunitních center (IV.)2912/03_16_047/CLLD_15_01_037267813003_16_047Uzavřená2019-05-27MAS Blaník, z. s.
Výzva MAS Blaník, z. s._ESF_Hlídání dětí pracujícím rodičům (VI.)5A98/03_16_047/CLLD_15_01_0371301750003_16_047Uzavřená2019-10-18MAS Blaník, z. s.
Výzva MAS Blaník, z. s._ESF_Programy pro práci se skupinou sociálně ohrožených osob mimo rámec zákona o sociálních službách (V.)1936/03_16_047/CLLD_15_01_03755309803_16_047Uzavřená2019-05-27MAS Blaník, z. s.
Výzva MAS Blanský les - Netolicko o.p.s. - OPŽP- výsadby dřevin0017/05_17_088/CLLD_16_02_049852117005_17_088Uzavřená2018-10-31Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s.
Výzva MAS Blanský les ? Netolicko o.p.s. ? OPŽP- výsadby dřevin0014/05_17_088/CLLD_16_02_049005_17_088Zrušená2020-01-02Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s.
Výzva MAS Bojkovska ? OPŽP-výsadby dřevin0060/05_17_088/CLLD_16_01_131005_17_088Zaregistrovaná2020-01-02MAS Bojkovska, z.s.
Výzva MAS Bojkovska, z.s. OPŽP Realizace sídelní zeleně0061/05_18_128/CLLD_16_01_131333333005_18_128Uzavřená2019-10-29MAS Bojkovska, z.s.
Výzva MAS Boleslavsko, z.ú. - Dostupné a kvalitní sociální služby I.0470/03_16_047/CLLD_16_01_130209600003_16_047Uzavřená2018-05-31MAS Boleslavsko z.ú.
Výzva MAS Boleslavsko, z.ú. - Dostupné a kvalitní sociální služby II.1600/03_16_047/CLLD_16_01_130209600003_16_047Uzavřená2018-08-10MAS Boleslavsko z.ú.
Výzva MAS Boleslavsko, z.ú. - Podpora sociálního podnikání I.0509/03_16_047/CLLD_16_01_130251600003_16_047Uzavřená2018-05-31MAS Boleslavsko z.ú.
Výzva MAS Boleslavsko, z.ú. - Podpora sociálního podnikání II.0867/03_16_047/CLLD_16_01_130251600003_16_047Zaregistrovaná2019-04-15MAS Boleslavsko z.ú.
Výzva MAS Boleslavsko, z.ú. - Prorodinná opatření I.2314/03_16_047/CLLD_16_01_130251600003_16_047Uzavřená2018-01-31MAS Boleslavsko z.ú.
Výzva MAS Boleslavsko, z.ú. - Prorodinná opatření II.1698/03_16_047/CLLD_16_01_130121400003_16_047Uzavřená2019-01-31MAS Boleslavsko z.ú.
Výzva MAS Boleslavsko, z.ú. - Prorodinná opatření III.4A69/03_16_047/CLLD_16_01_130330171003_16_047Uzavřená2019-11-30MAS Boleslavsko z.ú.
Výzva MAS Boleslavsko, z.ú. - Prorodinná opatření IV.0C01/03_16_047/CLLD_16_01_130003_16_047Zaregistrovaná2020-06-30MAS Boleslavsko z.ú.
Výzva MAS Boleslavsko, z.ú. - Zaměstnanost II.1599/03_16_047/CLLD_16_01_130125700003_16_047Uzavřená2018-08-10MAS Boleslavsko z.ú.
Výzva MAS Boleslavsko, z.ú. Zaměstnanost I.1316/03_16_047/CLLD_16_01_130125700003_16_047Uzavřená2018-01-31MAS Boleslavsko z.ú.
Výzva MAS Boskovicko PLUS - OPŽP - Realizace ÚSES a Protierozní opatření0013/05_18_127/CLLD_16_01_029725000005_18_127Uzavřená2019-10-09Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z. s.
Výzva MAS Boskovicko PLUS - OPŽP - Sídelní zeleň2042/05_18_128/CLLD_16_01_029700000005_18_128Uzavřená2019-10-09Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z. s.
Výzva MAS Brána Brněnska - OPŽP - Realizace sídelní zeleně0054/05_18_128/CLLD_16_01_060833333005_18_128Uzavřená2019-10-01Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.
Výzva MAS Brána Brněnska - OPŽP - Realizace sídelní zeleně II0134/05_18_128/CLLD_16_01_060833333005_18_128Otevřená2020-01-03Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.
Výzva MAS Brána Brněnska - OPŽP - Realizace ÚSES a Protierozní opatření0037/05_18_127/CLLD_16_01_060625000005_18_127Uzavřená2019-06-03Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.
Výzva MAS Brána Brněnska - OPŽP - Realizace ÚSES a Protierozní opatření II0084/05_18_127/CLLD_16_01_060625000005_18_127Uzavřená2019-10-07Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.
Výzva MAS Brána Brněnska - OPŽP - Realizace ÚSES a Protierozní opatření III0098/05_18_127/CLLD_16_01_060625000005_18_127Otevřená2020-01-03Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.
Výzva MAS Brána do Českého ráje - OPŽP - Realizace sídelní zeleně4014/05_18_128/CLLD_16_01_1491125000005_18_128Uzavřená2019-06-27MAS Brána do Českého ráje, z.s.
Výzva MAS Brána do Českého ráje - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření0011/05_18_127/CLLD_16_01_149350000005_18_127Uzavřená2019-05-27MAS Brána do Českého ráje, z.s.
Výzva MAS Brána Písecka - Prorodinná opatření (II.)2158/03_16_047/CLLD_15_01_188472762003_16_047Uzavřená2017-10-31MAS BRÁNA PÍSECKA z.s.
Výzva MAS Brána Písecka - Prorodinná opatření (III.)2432/03_16_047/CLLD_15_01_188275376003_16_047Uzavřená2018-06-15MAS BRÁNA PÍSECKA z.s.
Výzva MAS Brána Písecka - Prorodinná opatření (IV.)5810/03_16_047/CLLD_15_01_188600688003_16_047Uzavřená2019-04-02MAS BRÁNA PÍSECKA z.s.
Výzva MAS Brána Písecka - Prorodinná opatření (V.)0A03/03_16_047/CLLD_16_02_02348401203_16_047Zaregistrovaná2019-10-25
Výzva MAS Brána Písecka - Prorodinná opatření (V.)2A04/03_16_047/CLLD_15_01_188170901003_16_047Uzavřená2019-11-20MAS BRÁNA PÍSECKA z.s.
Výzva MAS Brána Písecka - Sociální služby a sociální začleňování (I.)1208/03_16_047/CLLD_15_01_188420672003_16_047Uzavřená2018-04-30MAS BRÁNA PÍSECKA z.s.
Výzva MAS Brána Písecka - Sociální služby a sociální začleňování (II.)1697/03_16_047/CLLD_15_01_188128950003_16_047Uzavřená2018-10-31MAS BRÁNA PÍSECKA z.s.
Výzva MAS Brána Písecka - Sociální služby a sociální začleňování (III.)0A04/03_16_047/CLLD_16_02_024128950003_16_047Zaregistrovaná2019-10-25
Výzva MAS Brána Písecka - Sociální služby a sociální začleňování (III.)2A03/03_16_047/CLLD_15_01_188128950003_16_047Uzavřená2019-10-25MAS BRÁNA PÍSECKA z.s.
Výzva MAS Brána Vysočiny - OPZ - Podpora prorodinných opatření II.2980/03_16_047/CLLD_15_01_259888700003_16_047Uzavřená2019-10-31Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.
Výzva MAS Brána Vysočiny - OPZ - Podpora sociálních služeb II.2A89/03_16_047/CLLD_15_01_259680000003_16_047Uzavřená2019-10-31Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.
Výzva MAS Brána Vysočiny - OPZ - Rozvoj sociálního podnikání2939/03_16_047/CLLD_15_01_259400000003_16_047Uzavřená2019-10-31Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.
Výzva MAS Brána Vysočiny - OPŽP - Realizace sídelní zeleně0059/05_18_128/CLLD_15_01_259833333005_18_128Uzavřená2019-10-24Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.
Výzva MAS Brána Vysočiny - OPŽP - Realizace sídelní zeleně1135/05_18_128/CLLD_15_01_259833333005_18_128Otevřená2020-01-06Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.
Výzva MAS Brána Vysočiny - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření2042/05_18_127/CLLD_15_01_259562500005_18_127Modifikovaná2020-01-06Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.
Výzva MAS BV - OPZ - Podpora prorodinných opatření - Dětská skupina - III.1203/03_16_047/CLLD_15_01_259320000003_16_047Uzavřená2017-12-08Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.
Výzva MAS BV - OPZ- Podpora prorodinných opatření - I.2095/03_16_047/CLLD_15_01_259400000003_16_047Uzavřená2017-07-09Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.
Výzva MAS BV-OPZ-Podpora sociálních služeb-II.1119/03_16_047/CLLD_15_01_259300000003_16_047Uzavřená2017-07-21Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.
Výzva MAS Bystřička - Prorodinná opatření I.2128/03_16_047/CLLD_16_01_089450000003_16_047Uzavřená2017-10-13Bystřička, o.p.s.
Výzva MAS Bystřička - Prorodinná opatření II.2963/03_16_047/CLLD_16_01_089297031003_16_047Uzavřená2019-07-31Bystřička, o.p.s.
Výzva MAS Bystřička - Sociální práce1C07/03_16_047/CLLD_16_01_089279580003_16_047Uzavřená2019-11-11Bystřička, o.p.s.
Výzva MAS Bystřička - Sociální služby a sociální práce III.2717/03_16_047/CLLD_16_01_089379600003_16_047Uzavřená2019-01-14Bystřička, o.p.s.
Výzva MAS Bystřičky - Sociální služby a sociální práce II.1576/03_16_047/CLLD_16_01_089200000003_16_047Uzavřená2018-06-06Bystřička, o.p.s.
Výzva MAS č. 1 - OPZ - Komunitní sociální práce a sociální začleňování1603/03_16_047/CLLD_16_01_156633000003_16_047Uzavřená2018-11-14MAS Hanácký venkov, z. s.
Výzva MAS č. 2 - OPZ - Prorodinná opatření7953/03_16_047/CLLD_16_01_156822900003_16_047Uzavřená2019-12-18MAS Hanácký venkov, z. s.
Výzva MAS Českomoravské pomezí - OPŽP - Realizace sídelní zeleně0090/05_18_128/CLLD_16_01_1551666670005_18_128Uzavřená2019-09-30MAS Českomoravské pomezí o.p.s.
Výzva MAS Českomoravské pomezí o.p.s. - Podpora prorodinných aktivit - dětské skupiny, školní družiny, kluby, vzdělávání pečujících osob (II.)2426/03_16_047/CLLD_16_01_155237600003_16_047Uzavřená2018-04-06MAS Českomoravské pomezí o.p.s.
Výzva MAS Českomoravské pomezí o.p.s. - Podpora prorodinných aktivit - příměstské tábory (I.)1414/03_16_047/CLLD_16_01_155240000003_16_047Uzavřená2018-04-06MAS Českomoravské pomezí o.p.s.
Výzva MAS Českomoravské pomezí o.p.s. - Podpora prorodinných aktivit - příměstské tábory (V.)1701/03_16_047/CLLD_16_01_155148644003_16_047Uzavřená2018-12-03MAS Českomoravské pomezí o.p.s.
Výzva MAS Českomoravské pomezí o.p.s. - Podpora sociálního začleňování (III.)0640/03_16_047/CLLD_16_01_155500000003_16_047Uzavřená2019-01-18MAS Českomoravské pomezí o.p.s.
Výzva MAS Českomoravské pomezí o.p.s. - Podpora sociálního začleňování (VI.)0A92/03_16_047/CLLD_16_01_155500000003_16_047Uzavřená2019-11-29MAS Českomoravské pomezí o.p.s.
Výzva MAS Českomoravské pomezí o.p.s. - Vzdělávání a poradenství ke zlepšení uplatnění na trhu práce, rozvoj ekonomiky (IV.)3656/03_16_047/CLLD_16_01_155260000003_16_047Uzavřená2018-10-15MAS Českomoravské pomezí o.p.s.
Výzva MAS Českomoravské pomezí o.p.s. - Vzdělávání a poradenství ke zlepšení uplatnění na trhu práce, rozvoj ekonomiky (VII.)0A93/03_16_047/CLLD_16_01_155260000003_16_047Uzavřená2019-11-29MAS Českomoravské pomezí o.p.s.
Výzva MAS Český les - Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center - (I.)0332/03_16_047/CLLD_15_01_086260000003_16_047Uzavřená2018-03-12MAS Český les, z. s.
Výzva MAS Český les - Podpora zaměstnanosti (IV.)1B79/03_16_047/CLLD_15_01_086217520003_16_047Uzavřená2019-10-31MAS Český les, z. s.
Výzva MAS Český les - Podpora zaměstnanosti (IV.)0B80/03_16_047/CLLD_15_01_086003_16_047Zrušená2020-06-30MAS Český les, z. s.
Výzva MAS Český les - Podpora zaměstnanosti - (II.)1315/03_16_047/CLLD_15_01_086538000003_16_047Uzavřená2018-04-24MAS Český les, z. s.
Výzva MAS Český les - Podpora zaměstnanosti - (III.)2675/03_16_047/CLLD_15_01_086538000003_16_047Uzavřená2018-11-09MAS Český les, z. s.
Výzva MAS Český les - Rozvoj a zkvalitnění infrastruktury pro poskytování sociálních služeb (IV.)0B82/03_16_047/CLLD_15_01_086110965003_16_047Uzavřená2019-10-31MAS Český les, z. s.
Výzva MAS Český les - Rozvoj a zkvalitnění infrastruktury pro poskytování sociálních služeb - (I.)1254/03_16_047/CLLD_15_01_086220000003_16_047Uzavřená2018-01-12MAS Český les, z. s.
Výzva MAS Český les - Rozvoj a zkvalitnění infrastruktury pro poskytování sociálních služeb - (II.)0634/03_16_047/CLLD_15_01_086110965003_16_047Uzavřená2018-11-09MAS Český les, z. s.
Výzva MAS Český les - Vznik a rozvoj sociálních podniků - (I.)0255/03_16_047/CLLD_15_01_086539400003_16_047Uzavřená2018-01-12MAS Český les, z. s.
Výzva MAS Český les - Vznik a rozvoj sociálních podniků - (II.)0673/03_16_047/CLLD_15_01_086539400003_16_047Uzavřená2018-11-23MAS Český les, z. s.
Výzva MAS Český les - Vznik a rozvoj sociálních podniků - (III.)0848/03_16_047/CLLD_15_01_086539400003_16_047Uzavřená2019-08-30MAS Český les, z. s.
Výzva MAS Český les -Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center (II.)1674/03_16_047/CLLD_15_01_086260000003_16_047Uzavřená2018-11-09MAS Český les, z. s.
Výzva MAS Český les _Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center_(IIII.)0851/03_16_047/CLLD_15_01_086130003003_16_047Uzavřená2019-08-30MAS Český les, z. s.
Výzva MAS Český les, z. s. - OPŽP - "Protierozní opatření"0006/05_18_128/CLLD_15_01_086005_18_128Zrušená2020-01-06MAS Český les, z. s.
Výzva MAS Český les_Rozvoj a zkvalitnění infrastruktury pro poskytování sociálních služeb_ (III.)0846/03_16_047/CLLD_15_01_086110965003_16_047Uzavřená2019-08-29MAS Český les, z. s.
Výzva MAS Český sever - Podpora sociálního podnikání I.0152/03_16_047/CLLD_16_01_039621000003_16_047Uzavřená2017-12-01MAS Český sever, z.s.
Výzva MAS Český sever - Podpora sociálního podnikání II.0384/03_16_047/CLLD_16_01_039421000003_16_047Uzavřená2018-06-26MAS Český sever, z.s.
Výzva MAS Český sever - Podpora sociálního podnikání III.3A74/03_16_047/CLLD_16_01_039466550003_16_047Uzavřená2019-12-31MAS Český sever, z.s.
Výzva MAS Český sever - Prevencí ke zvyšování bezpečnosti I.1153/03_16_047/CLLD_16_01_039822900003_16_047Uzavřená2017-12-01MAS Český sever, z.s.
Výzva MAS Český sever - Prevencí ke zvyšování bezpečnosti II.1383/03_16_047/CLLD_16_01_039244788003_16_047Uzavřená2018-06-26MAS Český sever, z.s.
Výzva MAS Český sever - Sociální podnikání III.0649/03_16_047/CLLD_16_01_039421000003_16_047Zaregistrovaná2018-11-17MAS Český sever, z.s.
Výzva MAS Český sever - Sociální služby I.1154/03_16_047/CLLD_16_01_039640000003_16_047Uzavřená2017-12-01MAS Český sever, z.s.
Výzva MAS Český sever - Sociální služby II.1385/03_16_047/CLLD_16_01_039890775003_16_047Uzavřená2018-06-26MAS Český sever, z.s.
Výzva MAS Český sever, z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně0097/05_18_128/CLLD_16_01_0391666670005_18_128Uzavřená2019-09-30MAS Český sever, z.s.
Výzva MAS Český Západ - OPZ - Péče o děti - I0901/03_16_047/CLLD_15_01_030294994003_16_047Uzavřená2019-06-03MAS Český Západ, z.s.
Výzva MAS Český Západ - OPZ - Péče o děti - II1A46/03_16_047/CLLD_15_01_030294994003_16_047Uzavřená2019-07-08MAS Český Západ, z.s.
Výzva MAS Český Západ - OPZ - Péče o děti - III1C15/03_16_047/CLLD_15_01_030100000003_16_047Uzavřená2019-12-30MAS Český Západ, z.s.
Výzva MAS Český Západ - OPZ - Provoz odpovědného podniku - I0900/03_16_047/CLLD_15_01_030200000003_16_047Zaregistrovaná2019-04-23MAS Český Západ, z.s.
Výzva MAS Český Západ - OPZ - Sociální služby a další programy - I2899/03_16_047/CLLD_15_01_030362447003_16_047Uzavřená2019-06-03MAS Český Západ, z.s.
Výzva MAS Český Západ - OPZ - Sociální služby a další programy - II2C14/03_16_047/CLLD_15_01_030666000003_16_047Uzavřená2019-12-30MAS Český Západ, z.s.
Výzva MAS Český Západ - OPŽP - Sídelní zeleň - I3100/05_18_128/CLLD_15_01_0301666670005_18_128Uzavřená2019-06-03MAS Český Západ, z.s.
Výzva MAS Český Západ - OPŽP - Sídelní zeleň - II0147/05_18_128/CLLD_15_01_0301275000005_18_128Finalizovaná2020-01-06MAS Český Západ, z.s.
Výzva MAS Dolní Poolšaví - OPŽP - Realizace sídelní zeleně0092/05_18_128/CLLD_16_02_107583333005_18_128Uzavřená2019-09-30Místní akční skupina Dolní Poolšaví, z.s.
Výzva MAS Dolní Poolšaví - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření0072/05_18_127/CLLD_16_02_107812500005_18_127Pozastavená2020-01-02Místní akční skupina Dolní Poolšaví, z.s.
Výzva MAS Ekoregion Úhlava - OPŽP - Realizace sídelní zeleně 10073/05_18_128/CLLD_16_01_0331000000005_18_128Modifikovaná2020-01-06Ekoregion Úhlava, z.s.
Výzva MAS Ekoregion Úhlava - Podpora sociálních a návazných služeb, komunitní centra - I2256/03_16_047/CLLD_16_01_033500000003_16_047Uzavřená2018-01-15Ekoregion Úhlava, z.s.
Výzva MAS Ekoregion Úhlava - Podpora sociálních a návazných služeb, komunitní centra - II1976/03_16_047/CLLD_16_01_033666000003_16_047Uzavřená2019-06-17Ekoregion Úhlava, z.s.
Výzva MAS Ekoregion Úhlava - Podpora sociálních a návazných služeb, komunitní centra - III0B86/03_16_047/CLLD_16_01_033244313003_16_047Uzavřená2019-10-31Ekoregion Úhlava, z.s.
Výzva MAS Ekoregion Úhlava - Prorodinná opatření - I1257/03_16_047/CLLD_16_01_03380000003_16_047Uzavřená2017-12-15Ekoregion Úhlava, z.s.
Výzva MAS Ekoregion Úhlava - Prorodinná opatření - II2B34/03_16_047/CLLD_16_01_03390848003_16_047Uzavřená2019-10-31Ekoregion Úhlava, z.s.
Výzva MAS Frýdlantsko - Inovativní podnikání I0350/03_16_047/CLLD_17_03_002500000003_16_047Uzavřená2018-05-11MAS Frýdlantsko, z.s.
Výzva MAS Frýdlantsko - Komunitní a sociální práce1604/03_16_047/CLLD_17_03_002640000003_16_047Uzavřená2018-10-31MAS Frýdlantsko, z.s.
Výzva MAS Frýdlantsko - Práce na Frýdlantsku I0352/03_16_047/CLLD_17_03_002450000003_16_047Uzavřená2018-03-16MAS Frýdlantsko, z.s.
Výzva MAS Frýdlantsko - Práce na Frýdlantsku II0564/03_16_047/CLLD_17_03_002450000003_16_047Uzavřená2018-05-21MAS Frýdlantsko, z.s.
Výzva MAS Frýdlantsko - Práce na Frýdlantsku III1863/03_16_047/CLLD_17_03_002100000003_16_047Uzavřená2019-04-01MAS Frýdlantsko, z.s.
Výzva MAS Frýdlantsko - Rodiče a děti I1353/03_16_047/CLLD_17_03_00298900003_16_047Uzavřená2018-04-13MAS Frýdlantsko, z.s.
Výzva MAS Frýdlantsko-Beskydy - sociální podnikání (II.)1620/03_16_047/CLLD_16_01_05479996303_16_047Uzavřená2018-11-30MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.
Výzva MAS Frýdlantsko-Beskydy - sociální podnikání (III.)2858/03_16_047/CLLD_16_01_054703760003_16_047Uzavřená2019-04-28MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.
Výzva MAS Frýdlantsko-Beskydy - sociální podnikání - (I.)2247/03_16_047/CLLD_16_01_0541000000003_16_047Uzavřená2018-02-15MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.
Výzva MAS Frýdlantsko-Beskydy - sociální služby - (I.)3B54/03_16_047/CLLD_16_01_054918209003_16_047Uzavřená2019-10-25MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.
Výzva MAS Hanácké Království - Sociální služby a sociální začleňování I.1957/03_16_047/CLLD_16_01_114404600003_16_047Uzavřená2019-07-01MAS Hanácké Království, z.s.
Výzva MAS Hanácké Království - Zaměstnanost I.1954/03_16_047/CLLD_16_01_114162000003_16_047Uzavřená2019-06-21MAS Hanácké Království, z.s.
Výzva MAS Hanácký venkov, z. s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně2068/05_18_128/CLLD_16_01_1561000000005_18_128Uzavřená2019-09-06MAS Hanácký venkov, z. s.
Výzva MAS Hanácký venkov, z. s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně II0141/05_18_128/CLLD_16_01_156802879005_18_128Otevřená2020-01-06MAS Hanácký venkov, z. s.
Výzva MAS Hanácký venkov, z. s. - OPŽP - Realizace ÚSES0052/05_18_127/CLLD_16_01_156500000005_18_127Modifikovaná2020-01-06MAS Hanácký venkov, z. s.
Výzva MAS Hlinecko - Prorodinné aktivity - (I.)2103/03_16_047/CLLD_15_01_264350000003_16_047Uzavřená2017-12-04Místní akční skupina Hlinecko, z. s.
Výzva MAS Hlinecko - Prorodinné aktivity - (II.)2536/03_16_047/CLLD_15_01_264132499003_16_047Uzavřená2018-05-04Místní akční skupina Hlinecko, z. s.
Výzva MAS Hlučínsko - OPŽP - Realizace sídelní zeleně3018/05_18_128/CLLD_15_01_275833333005_18_128Uzavřená2019-08-30Místní akční skupina Hlučínsko z.s.
Výzva MAS Hlučínsko - OPŽP - Realizace ÚSES0014/05_18_127/CLLD_15_01_275625000005_18_127Uzavřená2019-08-30Místní akční skupina Hlučínsko z.s.
Výzva MAS Hlučínsko z.s. - Podpora a rozvoj sociálního podnikání I.0108/03_16_047/CLLD_15_01_275205725003_16_047Uzavřená2017-07-31Místní akční skupina Hlučínsko z.s.
Výzva MAS Hlučínsko z.s. - Podpora a rozvoj sociálního podnikání II.1441/03_16_047/CLLD_15_01_275205725003_16_047Uzavřená2018-05-13Místní akční skupina Hlučínsko z.s.
Výzva MAS Hlučínsko z.s. - Podpora a rozvoj sociálního podnikání III.1685/03_16_047/CLLD_15_01_275205725003_16_047Uzavřená2018-12-31Místní akční skupina Hlučínsko z.s.
Výzva MAS Hlučínsko z.s. - Podpora rodin I.1104/03_16_047/CLLD_15_01_275137150003_16_047Uzavřená2017-07-31Místní akční skupina Hlučínsko z.s.
Výzva MAS Hlučínsko z.s. - Podpora rodin II.2440/03_16_047/CLLD_15_01_275137150003_16_047Uzavřená2018-05-13Místní akční skupina Hlučínsko z.s.
Výzva MAS Hlučínsko z.s. - Podpora zaměstnanosti I.1105/03_16_047/CLLD_15_01_275274300003_16_047Uzavřená2017-07-31Místní akční skupina Hlučínsko z.s.
Výzva MAS Hlučínsko z.s. - Podpora zaměstnanosti II.4439/03_16_047/CLLD_15_01_275274300003_16_047Uzavřená2018-05-13Místní akční skupina Hlučínsko z.s.
Výzva MAS Hlučínsko z.s. - Rozvoj a modernizace sociálních služeb I.2106/03_16_047/CLLD_15_01_275754325003_16_047Uzavřená2017-07-31Místní akční skupina Hlučínsko z.s.
Výzva MAS Hlučínsko z.s. - Rozvoj a modernizace sociálních služeb II.0438/03_16_047/CLLD_15_01_275419390003_16_047Uzavřená2018-05-13Místní akční skupina Hlučínsko z.s.
Výzva MAS Hlučínsko z.s. - Rozvoj a modernizace sociálních služeb III.3889/03_16_047/CLLD_15_01_275419390003_16_047Uzavřená2019-07-31Místní akční skupina Hlučínsko z.s.
Výzva MAS Hradecký venkov-OPŽP-Sídelní zeleň3046/05_18_128/CLLD_15_01_0291650000005_18_128Uzavřená2019-05-27Hradecký venkov o.p.s.
Výzva MAS Hříběcí hory - OPZ - Podpora zaměstnanosti, sociální podnikání I.2811/03_16_047/CLLD_16_01_044200000003_16_047Uzavřená2019-07-12Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.
Výzva MAS Hříběcí hory - OPZ - Prorodinná opatření I.2903/03_16_047/CLLD_16_01_044144900003_16_047Uzavřená2019-05-29Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.
Výzva MAS Hříběcí hory - OPŽP - Realizace sídelní zeleně.2062/05_18_128/CLLD_16_01_044666667005_18_128Uzavřená2019-10-17Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.
Výzva MAS Hříběcí hory - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření II.0087/05_18_127/CLLD_16_01_044750000005_18_127Otevřená2019-11-29Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.
Výzva MAS Hříběcí hory - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření.0034/05_18_127/CLLD_16_01_044750000005_18_127Uzavřená2019-06-13Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.
Výzva MAS Hříběcí hory - Sociální začleňování I.2244/03_16_047/CLLD_16_01_044420000003_16_047Uzavřená2017-12-15Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.
Výzva MAS Hříběcí hory - Sociální začleňování II.1735/03_16_047/CLLD_16_01_044464155003_16_047Uzavřená2018-11-16Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.
Výzva MAS Hříběcí hory - Sociální začleňování III.1774/03_16_047/CLLD_16_01_044464155003_16_047Uzavřená2019-01-18Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.
Výzva MAS Hříběcí hory - Sociální začleňování IV.0929/03_16_047/CLLD_16_01_044464155003_16_047Zrušená2019-04-23Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.
Výzva MAS Hrubý Jeseník z.s. - Zvýšení zaměstnatelnosti osob I.2083/03_16_047/CLLD_15_01_120800000003_16_047Uzavřená2017-06-12MAS Hrubý Jeseník, z.s.
Výzva MAS Hrubý Jeseník z.s. - Zvýšení zaměstnatelnosti osob II.1A64/03_16_047/CLLD_15_01_120334072003_16_047Uzavřená2019-10-31MAS Hrubý Jeseník, z.s.
Výzva MAS Hrubý Jeseník, z.s. - Prorodinná opatření I.2084/03_16_047/CLLD_15_01_120500000003_16_047Uzavřená2017-06-12MAS Hrubý Jeseník, z.s.
Výzva MAS Hrubý Jeseník, z.s. - Prorodinná opatření III.0569/03_16_047/CLLD_15_01_120423661003_16_047Uzavřená2018-06-08MAS Hrubý Jeseník, z.s.
Výzva MAS Hrubý Jeseník, z.s. - OPŽP - Protierozní opatření0078/05_18_127/CLLD_15_01_120125000005_18_127Uzavřená2019-09-30MAS Hrubý Jeseník, z.s.
Výzva MAS Hrubý Jeseník, z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně0098/05_18_128/CLLD_15_01_1201083330005_18_128Uzavřená2019-09-30MAS Hrubý Jeseník, z.s.
Výzva MAS Hrubý Jeseník, z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně II.1112/05_18_128/CLLD_15_01_1201083330005_18_128Otevřená2019-11-28MAS Hrubý Jeseník, z.s.
Výzva MAS Hrubý Jeseník, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES0077/05_18_127/CLLD_15_01_120312500005_18_127Uzavřená2019-09-30MAS Hrubý Jeseník, z.s.
Výzva MAS Hrubý Jeseník, z.s. - Prorodinná opatření II.2231/03_16_047/CLLD_15_01_120500000003_16_047Uzavřená2018-01-14MAS Hrubý Jeseník, z.s.
Výzva MAS Hrubý Jeseník, z.s. - Prorodinná opatření IV.1595/03_16_047/CLLD_15_01_120423661003_16_047Uzavřená2018-07-26MAS Hrubý Jeseník, z.s.
Výzva MAS Hrubý Jeseník, z.s. - Prorodinná opatření V.2859/03_16_047/CLLD_15_01_120345461003_16_047Uzavřená2019-04-30MAS Hrubý Jeseník, z.s.
Výzva MAS Hrubý Jeseník, z.s. - Prorodinná opatření VI.4A65/03_16_047/CLLD_15_01_120193236003_16_047Uzavřená2019-10-30MAS Hrubý Jeseník, z.s.
Výzva MAS Hrubý Jeseník, z.s. - Rozvoj návazných služeb v území I.0A68/03_16_047/CLLD_15_01_120174564003_16_047Uzavřená2019-11-22MAS Hrubý Jeseník, z.s.
Výzva MAS Hrubý Jeseník, z.s. - Rozvoj sociálních služeb v území I.5687/03_16_047/CLLD_15_01_120400000003_16_047Uzavřená2019-01-06MAS Hrubý Jeseník, z.s.
Výzva MAS Hrubý Jeseník, z.s. - Rozvoj sociálních služeb v území II.2A67/03_16_047/CLLD_15_01_120180000003_16_047Uzavřená2019-11-22MAS Hrubý Jeseník, z.s.
Výzva MAS Hrubý Jeseník, z.s. - Rozvoj sociálního podnikání I.1508/03_16_047/CLLD_15_01_120611400003_16_047Uzavřená2018-06-26MAS Hrubý Jeseník, z.s.
Výzva MAS Hrubý Jeseník, z.s. - Rozvoj sociálního podnikání II.1A66/03_16_047/CLLD_15_01_120411400003_16_047Uzavřená2019-11-30MAS Hrubý Jeseník, z.s.
Výzva MAS Hustopečsko - OPZ - Podpora soc. podnikání I.1309/03_16_047/CLLD_16_02_015200000003_16_047Uzavřená2018-05-31MAS Hustopečsko, z. s.
Výzva MAS Hustopečsko - OPZ - Prorodinná opatření I.2308/03_16_047/CLLD_16_02_015150000003_16_047Uzavřená2018-04-13MAS Hustopečsko, z. s.
Výzva MAS Hustopečsko - OPZ - Prorodinná opatření II.1566/03_16_047/CLLD_16_02_015101888003_16_047Uzavřená2018-05-24MAS Hustopečsko, z. s.
Výzva MAS Hustopečsko - OPZ - Rozv.soc.služeb I.3307/03_16_047/CLLD_16_02_015443011003_16_047Uzavřená2018-06-15MAS Hustopečsko, z. s.
Výzva MAS Hustopečsko, z. s.-OPŽP-Realizace sídelní zeleně0088/05_18_128/CLLD_16_02_0151666670005_18_128Uzavřená2019-08-29MAS Hustopečsko, z. s.
Výzva MAS Jižní Haná - Rozvoj sociálního podnikání 11944/03_16_047/CLLD_16_01_110100000003_16_047Uzavřená2019-08-26Jižní Haná o. p. s.
Výzva MAS Jižní Haná: Dětské skupiny 10937/03_16_047/CLLD_16_01_11070413003_16_047Uzavřená2019-06-10Jižní Haná o. p. s.
Výzva MAS Jižní Haná: Podpora řešení problémů spojených s nezaměstnaností 12181/03_16_047/CLLD_16_01_110261400003_16_047Uzavřená2017-11-20Jižní Haná o. p. s.
Výzva MAS Jižní Haná: Podpora řešení problémů spojených s nezaměstnaností 10182/03_16_047/CLLD_16_01_110003_16_047Zrušená2021-12-31Jižní Haná o. p. s.
Výzva MAS Jižní Haná: Podpora poskytování sociálních služeb 12480/03_16_047/CLLD_16_01_110286142003_16_047Uzavřená2018-05-21Jižní Haná o. p. s.
Výzva MAS Jižní Haná: Podpora řešení problémů spojených s nezaměstnaností 22B81/03_16_047/CLLD_16_01_110196837003_16_047Uzavřená2019-11-18Jižní Haná o. p. s.
Výzva MAS Jižní Haná: Prorodinná opatření 15185/03_16_047/CLLD_16_01_110500000003_16_047Uzavřená2017-11-20Jižní Haná o. p. s.
Výzva MAS KJH - PRORODINNÁ OPATŘENÍ0401/03_16_047/CLLD_17_03_003470000003_16_047Zrušená2018-05-04Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s.
Výzva MAS KJH - PRORODINNÁ OPATŘENÍ0473/03_16_047/CLLD_17_03_003470000003_16_047Uzavřená2018-05-04Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s.
Výzva MAS KJH - PRORODINNÁ OPATŘENÍ II.1969/03_16_047/CLLD_17_03_00360000003_16_047Uzavřená2019-05-26Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s.
Výzva MAS KJH - ZAMĚSTNANOST4337/03_16_047/CLLD_17_03_003298941003_16_047Uzavřená2018-03-05Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s.
Výzva MAS KJH - ZAMĚSTNANOST II.7B35/03_16_047/CLLD_17_03_003866180003_16_047Uzavřená2019-10-18Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s.
Výzva MAS Královská stezka o.p.s._OPŽP_Obnova krajiny a její využití_zeleň v intravilánu.1037/05_18_128/CLLD_15_01_2351666670005_18_128Uzavřená2019-09-10Královská stezka o.p.s.
Výzva MAS Krušné hory - Podpora sociálních, komunitních služeb a komunitních center - (I.)0088/03_16_047/CLLD_16_01_021490000003_16_047Uzavřená2017-06-19MAS Krušné hory, o.p.s.
Výzva MAS Krušné hory - Podpora sociálních, komunitních služeb a komunitních center - (II.)0278/03_16_047/CLLD_16_01_021490000003_16_047Uzavřená2018-02-28MAS Krušné hory, o.p.s.
Výzva MAS Krušné hory - Podpora sociálních, komunitních služeb a komunitních center - (IV)0A50/03_16_047/CLLD_16_01_021100000003_16_047Uzavřená2019-10-31MAS Krušné hory, o.p.s.
Výzva MAS Krušné hory - Podpora zaměstnanosti - (IV)1A51/03_16_047/CLLD_16_01_021152440003_16_047Uzavřená2019-10-31MAS Krušné hory, o.p.s.
Výzva MAS Krušné hory - Podpora zaměstnanosti - (I.)0090/03_16_047/CLLD_16_01_021284200003_16_047Uzavřená2017-06-19MAS Krušné hory, o.p.s.
Výzva MAS Krušné hory - Podpora zaměstnanosti - (II.)1260/03_16_047/CLLD_16_01_021284200003_16_047Uzavřená2018-02-28MAS Krušné hory, o.p.s.
Výzva MAS Krušné hory - Podpora zaměstnanosti-(III)1690/03_16_047/CLLD_16_01_021321808003_16_047Uzavřená2018-11-04MAS Krušné hory, o.p.s.
Výzva MAS Krušné hory - Prorodinná opatření - (I.)0087/03_16_047/CLLD_16_01_021100000003_16_047Uzavřená2017-06-19MAS Krušné hory, o.p.s.
Výzva MAS Krušné hory - Prorodinná opatření - (II.)2259/03_16_047/CLLD_16_01_021100000003_16_047Uzavřená2018-01-31MAS Krušné hory, o.p.s.
Výzva MAS Krušné hory - Prorodinná opatření - (III)0694/03_16_047/CLLD_16_01_021300000003_16_047Uzavřená2018-11-04MAS Krušné hory, o.p.s.
Výzva MAS Krušné hory - Prorodinná opatření - (IV)3A49/03_16_047/CLLD_16_01_021456812003_16_047Uzavřená2019-10-31MAS Krušné hory, o.p.s.
Výzva MAS Krušné hory - sociální podnikání (II.)0300/03_16_047/CLLD_16_01_021200000003_16_047Uzavřená2018-03-30MAS Krušné hory, o.p.s.
Výzva MAS Krušné hory - Sociální podnikání - (I.)0089/03_16_047/CLLD_16_01_021200000003_16_047Uzavřená2017-06-19MAS Krušné hory, o.p.s.
Výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu - OPŽP - Realizace sídelní zeleně0094/05_18_128/CLLD_16_01_079666667005_18_128Uzavřená2019-08-05Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.
Výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu - OPŽP - Realizace sídelní zeleně 40144/05_18_128/CLLD_16_01_079666667005_18_128Otevřená2020-01-06Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.
Výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření0074/05_18_127/CLLD_16_01_079750000005_18_127Uzavřená2019-08-05Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.
Výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření 32103/05_18_127/CLLD_16_01_079750000005_18_127Otevřená2020-01-06Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.
Výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. - Komunitní centra - 12. Výzva1B85/03_16_047/CLLD_16_01_079259742003_16_047Uzavřená2019-11-08Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.
Výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. - Komunitní sociální práce a komunitní centra - 5. Výzva0585/03_16_047/CLLD_16_01_079216898003_16_047Uzavřená2018-08-30Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.
Výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. - Komunitní sociální práce a komunitní centra - 9. Výzva1784/03_16_047/CLLD_16_01_079239066003_16_047Uzavřená2019-06-28Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.
Výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. - Prorodinná opatření - 11. Výzva5A23/03_16_047/CLLD_16_01_079203721003_16_047Uzavřená2019-11-29Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.
Výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. - Prorodinná opatření - Dětské skupiny - 1. Výzva1504/03_16_047/CLLD_16_01_079200000003_16_047Uzavřená2018-05-28Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.
Výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. - Prorodinná opatření - Dětské skupiny - 6. Výzva1739/03_16_047/CLLD_16_01_079201021003_16_047Uzavřená2018-11-30Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.
Výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. - Prorodinná opatření - Příměstské tábory - 2. Výzva1570/03_16_047/CLLD_16_01_07950002003_16_047Uzavřená2018-08-10Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.
Výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. - Sociální podnikání - 3. Výzva3571/03_16_047/CLLD_16_01_079200000003_16_047Uzavřená2018-08-31Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.
Výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. - Sociální služby - 4. Výzva1572/03_16_047/CLLD_16_01_079300000003_16_047Uzavřená2018-07-30Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.
Výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. - Sociální služby - 7. Výzva2740/03_16_047/CLLD_16_01_079221225003_16_047Uzavřená2018-11-30Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.
Výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. - Sociální služby - 8. Výzva1776/03_16_047/CLLD_16_01_079200000003_16_047Uzavřená2019-02-28Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.
Výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. -Podpora zaměstnanosti - 10. Výzva2A22/03_16_047/CLLD_16_01_079350000003_16_047Uzavřená2020-01-17Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.
Výzva MAS Labské skály z.s. - OPZ - Podpora lokální zaměstnanosti - I.1082/03_16_047/CLLD_15_01_184200000003_16_047Uzavřená2017-06-30MAS Labské skály, z.s.
Výzva MAS Labské skály z.s. - Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů - II.1157/03_16_047/CLLD_15_01_184271809003_16_047Uzavřená2017-11-03MAS Labské skály, z.s.
Výzva MAS Labské skály z.s.-Podpora lokální zaměstnanosti-II.2156/03_16_047/CLLD_15_01_184200000003_16_047Uzavřená2017-10-10MAS Labské skály, z.s.
Výzva MAS Labské skály, z.s. - Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů - III.2368/03_16_047/CLLD_15_01_184212679003_16_047Uzavřená2018-05-15MAS Labské skály, z.s.
Výzva MAS Labské skály, z.s. - Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů - IV.1838/03_16_047/CLLD_15_01_184214621003_16_047Uzavřená2019-04-30MAS Labské skály, z.s.
Výzva MAS Labské skály, z.s. - Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů V.1A52/03_16_047/CLLD_15_01_184181086003_16_047Uzavřená2019-10-31MAS Labské skály, z.s.
Výzva MAS Labské skály, z.s. - Podpora provozu sociálních podniků - I.0367/03_16_047/CLLD_15_01_184300000003_16_047Uzavřená2018-04-30MAS Labské skály, z.s.
Výzva MAS Labské skály, z.s. - Podpora provozu sociálních podniků II.1842/03_16_047/CLLD_15_01_184300000003_16_047Uzavřená2019-04-30MAS Labské skály, z.s.
Výzva MAS Labské skály, z.s. - Podpora provozu sociálních služeb a komunitních center2611/03_16_047/CLLD_15_01_184300000003_16_047Uzavřená2018-10-31MAS Labské skály, z.s.
Výzva MAS Labské skály. z.s. - Podpora provozu sociálních služeb - I.0366/03_16_047/CLLD_15_01_184100000003_16_047Uzavřená2018-04-30MAS Labské skály, z.s.
Výzva MAS Lašsko_OPZ_ Prorodinná opatření_I7085/03_16_047/CLLD_16_01_128597647003_16_047Uzavřená2017-06-26MAS Lašsko, z. s.
Výzva MAS Lašsko_OPZ_ Prorodinná opatření_II3321/03_16_047/CLLD_16_01_128139853003_16_047Uzavřená2018-04-02MAS Lašsko, z. s.
Výzva MAS Lašsko_OPZ_sociální podnikání2607/03_16_047/CLLD_16_01_128415295003_16_047Uzavřená2018-11-18MAS Lašsko, z. s.
Výzva MAS Lašsko_OPZ_sociální podnikání_II2934/03_16_047/CLLD_16_01_128207832003_16_047Uzavřená2019-08-31MAS Lašsko, z. s.
Výzva MAS Lašsko_OPZ_sociální začleňování, komunitní práce a komunitní centra_I2129/03_16_047/CLLD_16_01_128558823003_16_047Uzavřená2017-10-02MAS Lašsko, z. s.
Výzva MAS Lašsko_OPZ_sociální začleňování, komunitní práce a komunitní centra_II0446/03_16_047/CLLD_16_01_128358830003_16_047Zrušená2018-05-31MAS Lašsko, z. s.
Výzva MAS Lašsko_OPZ_sociální začleňování, komunitní práce a komunitní centra_II1592/03_16_047/CLLD_16_01_128398618003_16_047Uzavřená2018-09-30MAS Lašsko, z. s.
Výzva MAS Lašsko_OPZ_sociální začleňování, komunitní práce a komunitní centra_III2815/03_16_047/CLLD_16_01_128285656003_16_047Uzavřená2019-05-31MAS Lašsko, z. s.
Výzva MAS Lašsko_OPZ_zaměstnanost2593/03_16_047/CLLD_16_01_128511766003_16_047Uzavřená2018-09-30MAS Lašsko, z. s.
Výzva MAS Lašsko_OPZ_zaměstnanost_II4814/03_16_047/CLLD_16_01_128574973003_16_047Uzavřená2019-05-31MAS Lašsko, z. s.
Výzva MAS Lednicko-valtický areál z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně II1161/05_18_128/CLLD_16_01_1571666670005_18_128Zaregistrovaná2020-01-06MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
Výzva MAS Lednicko-valtický areál z.s. OPŽP - Realizace sídelní zeleně - revize0023/05_18_128/CLLD_16_01_1571666670005_18_128Uzavřená2019-09-27MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
Výzva MAS Lípa pro venkov ? OPZ ? Prorodinná opatření ? I.0039/03_16_047/CLLD_15_01_110003_16_047Zrušená2021-12-31Lípa pro venkov z.s.
Výzva MAS Lípa pro venkov_č. 1_OPŽP_ Realizace ÚSES2029/05_18_127/CLLD_15_01_110500000005_18_127Modifikovaná2020-01-06Lípa pro venkov z.s.
Výzva MAS Lípa pro venkov_č. 2_OPŽP_Realizace sídelní zeleně0040/05_18_128/CLLD_15_01_110833333005_18_128Uzavřená2019-10-31Lípa pro venkov z.s.
Výzva MAS Lípa pro venkov_č. 3_OPŽP_Realizace sídelní zeleně1140/05_18_128/CLLD_15_01_110833333005_18_128Otevřená2020-01-06Lípa pro venkov z.s.
Výzva MAS Lípa pro venkov_OPZ_Prorodinná opatření_I.4038/03_16_047/CLLD_15_01_110400000003_16_047Uzavřená2017-03-20Lípa pro venkov z.s.
Výzva MAS Lípa pro venkov_OPZ_Prorodinná opatření_III.4422/03_16_047/CLLD_15_01_110514319003_16_047Uzavřená2018-04-04Lípa pro venkov z.s.
Výzva MAS Lípa pro venkov_OPZ_Prorodinná opatření_IV.1660/03_16_047/CLLD_15_01_110317943003_16_047Uzavřená2018-09-14Lípa pro venkov z.s.
Výzva MAS Lípa pro venkov_OPZ_Sociální sluby_VII.1A63/03_16_047/CLLD_15_01_110200000003_16_047Uzavřená2019-11-08Lípa pro venkov z.s.
Výzva MAS Lípa pro venkov_OPZ_Sociální služby_II.2279/03_16_047/CLLD_15_01_110560000003_16_047Uzavřená2018-01-22Lípa pro venkov z.s.
Výzva MAS Lípa pro venkov_OPZ_Sociální služby_V.2710/03_16_047/CLLD_15_01_110913075003_16_047Uzavřená2018-10-31Lípa pro venkov z.s.
Výzva MAS Litomyšlsko - OPZ - Podpora činnosti sociálních služeb - I.3251/03_16_047/CLLD_16_01_103857930003_16_047Uzavřená2017-12-15MAS Litomyšlsko o.p.s.
Výzva MAS Litomyšlsko - OPZ - Podpora činnosti sociálních služeb - II.3547/03_16_047/CLLD_16_01_103857930003_16_047Uzavřená2018-04-26MAS Litomyšlsko o.p.s.
Výzva MAS Litomyšlsko - OPZ - Podpora činnosti sociálních služeb - III.1855/03_16_047/CLLD_16_01_103361861003_16_047Uzavřená2019-04-15MAS Litomyšlsko o.p.s.
Výzva MAS Litomyšlsko - OPZ - Podpora činnosti sociálních služeb - IV.1C29/03_16_047/CLLD_16_01_103361861003_16_047Uzavřená2019-12-31MAS Litomyšlsko o.p.s.
Výzva MAS Litomyšlsko - OPZ - Skloubení rodinného a pracovního života - I.3138/03_16_047/CLLD_16_01_103273685003_16_047Uzavřená2017-09-30MAS Litomyšlsko o.p.s.
Výzva MAS Litomyšlsko - OPZ - Skloubení rodinného a pracovního života - II.2854/03_16_047/CLLD_16_01_10359696703_16_047Uzavřená2019-04-01MAS Litomyšlsko o.p.s.
Výzva MAS Litomyšlsko - OPZ - Skloubení rodinného a pracovního života - III.2C28/03_16_047/CLLD_16_01_10356963303_16_047Uzavřená2019-12-31MAS Litomyšlsko o.p.s.
Výzva MAS Litomyšlsko - OPZ - Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob - II.1551/03_16_047/CLLD_16_01_103273685003_16_047Uzavřená2018-05-31MAS Litomyšlsko o.p.s.
Výzva MAS Litomyšlsko - OPZ - Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob - I.1252/03_16_047/CLLD_16_01_103273685003_16_047Uzavřená2018-02-28MAS Litomyšlsko o.p.s.
Výzva MAS Litomyšlsko - OPZ - Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob - III.1856/03_16_047/CLLD_16_01_10359516603_16_047Uzavřená2019-04-30MAS Litomyšlsko o.p.s.
Výzva MAS Litomyšlsko, o.p.s.-OPŽP-Realizace sídelní zeleně4047/05_18_128/CLLD_16_01_1031666670005_18_128Modifikovaná2019-12-03MAS Litomyšlsko o.p.s.
Výzva MAS Lužnice - Podpora sociálních služeb, komunitní sociální práce a dalších činností v rámci sociálního začleňování I.0226/03_16_047/CLLD_16_01_057337120003_16_047Uzavřená2017-11-13MAS Lužnice, z.s.
Výzva MAS Lužnice - Podpora sociálních služeb, komunitní sociální práce a dalších činností v rámci sociálního začleňování II.1513/03_16_047/CLLD_16_01_057711361003_16_047Uzavřená2018-05-25MAS Lužnice, z.s.
Výzva MAS Lužnice - Podpora sociálních služeb, komunitní sociální práce a dalších činností v rámci sociálního začleňování V.3B62/03_16_047/CLLD_16_01_057452592003_16_047Uzavřená2019-10-30MAS Lužnice, z.s.
Výzva MAS Lužnice - Prorodinná opatření I.0225/03_16_047/CLLD_16_01_057258414003_16_047Uzavřená2017-11-13MAS Lužnice, z.s.
Výzva MAS Lužnice - Prorodinné opatření II0514/03_16_047/CLLD_16_01_057474239003_16_047Uzavřená2018-04-27MAS Lužnice, z.s.
Výzva MAS Mezi Úpou a Metují - OPŽP - Realizace sídelní zeleně I0102/05_18_128/CLLD_16_01_1291000000005_18_128Uzavřená2019-09-30Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z. s.
Výzva MAS Mikulovsko - Prorodinná opatření - Příměstské tábory I.1605/03_16_047/CLLD_16_02_112241300003_16_047Uzavřená2018-09-27MAS Mikulovsko o.p.s.
Výzva MAS Mikulovsko - Prorodinná opatření - Příměstské tábory II.0886/03_16_047/CLLD_16_02_112138119003_16_047Uzavřená2019-05-17MAS Mikulovsko o.p.s.
Výzva MAS Mohelnicko - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření1031/05_18_127/CLLD_16_01_067375000005_18_127Uzavřená2019-09-30MAS Mohelnicko, z.s.
Výzva MAS Mohelnicko, z. s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně I.3044/05_18_128/CLLD_16_01_0671150000005_18_128Uzavřená2019-09-30MAS Mohelnicko, z.s.
Výzva MAS Moravská cesta - OPŽP - výsadby dřevin1008/05_17_088/CLLD_15_01_004494824005_17_088Uzavřená2018-05-31MAS Moravská cesta, z. s.
Výzva MAS Moravská cesta - OPŽP - Realizace sídelní zeleně1016/05_18_128/CLLD_15_01_004833333005_18_128Uzavřená2019-09-30MAS Moravská cesta, z. s.
Výzva MAS Moravská cesta - OPŽP - Realizace ÚSES1010/05_18_127/CLLD_15_01_004500000005_18_127Uzavřená2019-09-30MAS Moravská cesta, z. s.
Výzva MAS Moravský kras z.s. ? OPŽP ? Realizace ÚSES0008/05_18_127/CLLD_15_01_229005_18_127Zrušená2020-01-06MAS Moravský kras z.s.
Výzva MAS Moravský kras z.s. ? OPŽP ? Zeleň v sídlech0010/05_18_128/CLLD_15_01_229005_18_128Zrušená2020-01-06MAS Moravský kras z.s.
Výzva MAS Moravský kras z.s.- OPŽP- Realizace ÚSES a protierozní opatření II.0113/05_18_127/CLLD_15_01_229600000005_18_127Zaregistrovaná2020-01-06MAS Moravský kras z.s.
Výzva MAS Moravský kras z.s.- OPŽP-Zeleň v sídlech- II.1160/05_18_128/CLLD_15_01_2291000000005_18_128Zaregistrovaná2020-01-06MAS Moravský kras z.s.
Výzva MAS Moravský kras z.s._OPŽP_Realizace ÚSES a Protierozní opatření0009/05_18_127/CLLD_15_01_229400000005_18_127Uzavřená2019-06-24MAS Moravský kras z.s.
Výzva MAS Moravský kras z.s._OPŽP_Zeleň v sídlech0011/05_18_128/CLLD_15_01_2291000000005_18_128Uzavřená2019-10-29MAS Moravský kras z.s.
Výzva MAS MOST Vysočiny - Podpora zaměstnanosti III5A78/03_16_047/CLLD_17_03_036185090003_16_047Uzavřená2019-09-20
Výzva MAS NAD ORLICÍ - OPZ 1 Sociální služby a sociální začleňování0115/03_16_047/CLLD_16_01_062458000003_16_047Uzavřená2017-08-15NAD ORLICÍ, o.p.s.
Výzva MAS NAD ORLICÍ - OPZ 1 Sociální služby a sociální začleňování - II.1391/03_16_047/CLLD_16_01_062458000003_16_047Uzavřená2018-04-30NAD ORLICÍ, o.p.s.
Výzva MAS NAD ORLICÍ - OPZ 1 Sociální služby a sociální začleňování - III.1824/03_16_047/CLLD_16_01_062458000003_16_047Uzavřená2019-05-14NAD ORLICÍ, o.p.s.
Výzva MAS NAD ORLICÍ - OPZ 1 Sociální služby a sociální začleňování - IV.2A19/03_16_047/CLLD_16_01_062458000003_16_047Uzavřená2019-10-31NAD ORLICÍ, o.p.s.
Výzva MAS NAD ORLICÍ - OPZ 2 Zaměstnanost - I.1364/03_16_047/CLLD_16_01_062200000003_16_047Uzavřená2018-03-15NAD ORLICÍ, o.p.s.
Výzva MAS NAD ORLICÍ - OPZ 3 Sociální podnikání - I.0522/03_16_047/CLLD_16_01_062200000003_16_047Uzavřená2018-05-30NAD ORLICÍ, o.p.s.
Výzva MAS NAD ORLICÍ - OPZ 4 Prorodinná opatření - I.1134/03_16_047/CLLD_16_01_062475000003_16_047Uzavřená2017-12-22NAD ORLICÍ, o.p.s.
Výzva MAS NAD ORLICÍ - OPZ 4 Prorodinná opatření - II.4A20/03_16_047/CLLD_16_01_062247400003_16_047Uzavřená2019-10-31NAD ORLICÍ, o.p.s.
Výzva MAS Naděje o.p.s. - OPŽP - Revitalizace sídelní zeleně1060/05_18_128/CLLD_16_01_1511666670005_18_128Uzavřená2019-07-01MAS Naděje o.p.s.
Výzva MAS Naděje o.p.s. - OPŽP - Revitalizace sídelní zeleně - II.2127/05_18_128/CLLD_16_01_1511576530005_18_128Zaregistrovaná2020-01-06MAS Naděje o.p.s.
Výzva MAS Naděje o.p.s. - OPŽP - Výsadba dřevin - I.0009/05_17_088/CLLD_16_01_151378377005_17_088Uzavřená2018-03-23MAS Naděje o.p.s.
Výzva MAS Naděje o.p.s. - OPŽP - Výsadba dřevin - II.0018/05_17_088/CLLD_16_01_151378377005_17_088Uzavřená2018-08-16MAS Naděje o.p.s.
Výzva MAS Naděje o.p.s. - OPŽP - Výsadba dřevin - III.0036/05_17_088/CLLD_16_01_151378376005_17_088Uzavřená2019-07-01MAS Naděje o.p.s.
Výzva MAS Naděje o.p.s. - Podpora lokální zaměstnanosti - I.1253/03_16_047/CLLD_16_01_151251300003_16_047Uzavřená2017-12-15MAS Naděje o.p.s.
Výzva MAS Naděje o.p.s. - Podpora sociálních služeb a komunitních center - provoz - I.0303/03_16_047/CLLD_16_01_151536500003_16_047Uzavřená2018-06-04MAS Naděje o.p.s.
Výzva MAS Naděje o.p.s. - Podpora sociálních služeb a komunitních center - provoz - II.5671/03_16_047/CLLD_16_01_151536500003_16_047Uzavřená2018-12-06MAS Naděje o.p.s.
Výzva MAS Naděje o.p.s. - Podpora sociálních služeb a komunitních center - provoz - III.2C08/03_16_047/CLLD_16_01_151497541003_16_047Uzavřená2019-12-18MAS Naděje o.p.s.
Výzva MAS Naděje o.p.s. - Podpora sociálního podnikání - provoz - I.0302/03_16_047/CLLD_16_01_151665000003_16_047Zrušená2018-06-04MAS Naděje o.p.s.
Výzva MAS Naděje o.p.s. - Podpora sociálního podnikání - provoz - I.0453/03_16_047/CLLD_16_01_151665000003_16_047Zrušená2020-06-04MAS Naděje o.p.s.
Výzva MAS Naděje o.p.s. - Podpora sociálního podnikání - provoz - I.0553/03_16_047/CLLD_16_01_151665000003_16_047Uzavřená2018-06-04MAS Naděje o.p.s.
Výzva MAS Naděje o.p.s. - Podpora sociálního podnikání - provoz - II.2651/03_16_047/CLLD_16_01_151665000003_16_047Uzavřená2018-12-31MAS Naděje o.p.s.
Výzva MAS Naděje o.p.s. - Podpora sociálního podnikání - provoz - III.1967/03_16_047/CLLD_16_01_151665000003_16_047Uzavřená2019-08-23MAS Naděje o.p.s.
Výzva MAS Naděje o.p.s. - Podpora sociálního podnikání - provoz - IV.1B75/03_16_047/CLLD_16_01_151332848003_16_047Uzavřená2019-11-08MAS Naděje o.p.s.
Výzva MAS Naděje o.p.s. - Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti - II.1606/03_16_047/CLLD_16_01_151114722003_16_047Uzavřená2018-11-07MAS Naděje o.p.s.
Výzva MAS Naděje o.p.s. - Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti - I.1258/03_16_047/CLLD_16_01_151310000003_16_047Uzavřená2017-12-15MAS Naděje o.p.s.
Výzva MAS Naděje o.p.s. - Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti - III.1832/03_16_047/CLLD_16_01_15172817503_16_047Uzavřená2019-04-29MAS Naděje o.p.s.
Výzva MAS Naděje o.p.s. - Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti - IV.1B76/03_16_047/CLLD_16_01_15172817503_16_047Uzavřená2019-10-31MAS Naděje o.p.s.
Výzva MAS Opavsko - Prorodinná opatření 20174049/03_16_047/CLLD_15_01_263268295003_16_047Uzavřená2017-03-31Místní akční skupina Opavsko z.s.
Výzva MAS Opavsko - Sociální podnikání 20171071/03_16_047/CLLD_15_01_263344500003_16_047Uzavřená2017-05-19Místní akční skupina Opavsko z.s.
Výzva MAS Opavsko - Sociální služby a sociální začleňování 20172047/03_16_047/CLLD_15_01_263344500003_16_047Uzavřená2017-03-31Místní akční skupina Opavsko z.s.
Výzva MAS Opavsko - Zaměstnanost 20170048/03_16_047/CLLD_15_01_263344500003_16_047Uzavřená2017-03-31Místní akční skupina Opavsko z.s.
Výzva MAS ORLICKO, z.s._OPZ_Podpora sociálně vyloučených lokalit_I.1056/03_16_047/CLLD_15_01_06580000003_16_047Uzavřená2017-05-30MAS ORLICKO, z.s.
Výzva MAS ORLICKO, z.s._OPZ_Prorodinná opatření I.4055/03_16_047/CLLD_15_01_065450000003_16_047Uzavřená2017-05-30MAS ORLICKO, z.s.
Výzva MAS ORLICKO,z.s. _ OPZ _ Zajištění služeb STD v ORP Králíky.1059/03_16_047/CLLD_15_01_065140000003_16_047Uzavřená2017-05-30MAS ORLICKO, z.s.
Výzva MAS ORLICKO_OPZ_Podpora dětských skupin1529/03_16_047/CLLD_15_01_065250000003_16_047Uzavřená2018-05-18MAS ORLICKO, z.s.
Výzva MAS ORLICKO_OPZ_Podpora pečujících osob a neformální péče1525/03_16_047/CLLD_15_01_065150000003_16_047Uzavřená2018-05-18MAS ORLICKO, z.s.
Výzva MAS ORLICKO_OPZ_Podpora sociálně vyloučených lokalit II1528/03_16_047/CLLD_15_01_065140000003_16_047Uzavřená2018-05-18MAS ORLICKO, z.s.
Výzva MAS ORLICKO_OPZ_Podpora sociálně vyloučených lokalit III.0945/03_16_047/CLLD_15_01_065480000003_16_047Uzavřená2019-06-05MAS ORLICKO, z.s.
Výzva MAS ORLICKO_OPZ_Podpora sociálně vyloučených lokalit III. _opakovaná1A58/03_16_047/CLLD_15_01_065480000003_16_047Uzavřená2019-07-19MAS ORLICKO, z.s.
Výzva MAS ORLICKO_OPZ_Programy a aktivity v oblasti OSPOD1527/03_16_047/CLLD_15_01_065452782003_16_047Uzavřená2018-05-18MAS ORLICKO, z.s.
Výzva MAS ORLICKO_OPZ_Prorodinná opatření II.2248/03_16_047/CLLD_15_01_065289031003_16_047Uzavřená2018-01-07MAS ORLICKO, z.s.
Výzva MAS ORLICKO_OPZ_Sociální podnikání1530/03_16_047/CLLD_15_01_065200000003_16_047Uzavřená2018-06-03MAS ORLICKO, z.s.
Výzva MAS ORLICKO_OPZ_Sociální rehabilitace1943/03_16_047/CLLD_15_01_065230000003_16_047Uzavřená2019-06-05MAS ORLICKO, z.s.
Výzva MAS Oslavka č. 5-OPZ podpora zaměstnanosti8804/03_16_047/CLLD_15_01_262442200003_16_047Uzavřená2019-05-10OSLAVKA o.p.s.
Výzva MAS Oslavka č. 6-OPZ podpora prorodinných opatření2803/03_16_047/CLLD_15_01_26290000003_16_047Uzavřená2019-04-01OSLAVKA o.p.s.
Výzva MAS OZJ - OPZ - Rozvoj sociálního podnikání II0870/03_16_047/CLLD_15_01_126400000003_16_047Uzavřená2019-05-30Otevřené zahrady Jičínska z. s.
Výzva MAS OZJ - OPZ - Podpora prorodinných opatření II0872/03_16_047/CLLD_15_01_126364800003_16_047Uzavřená2019-06-30Otevřené zahrady Jičínska z. s.
Výzva MAS OZJ - OPZ - Podpora zaměstnanosti I1871/03_16_047/CLLD_15_01_126300000003_16_047Uzavřená2019-04-30Otevřené zahrady Jičínska z. s.
Výzva MAS OZJ - OPZ - Rozvoj sociálních služeb I1869/03_16_047/CLLD_15_01_126400000003_16_047Uzavřená2019-06-30Otevřené zahrady Jičínska z. s.
Výzva MAS OZJ - OPŽP - Realizace sídelní zeleně1081/05_18_128/CLLD_15_01_1261583330005_18_128Otevřená2020-01-06Otevřené zahrady Jičínska z. s.
Výzva MAS OZJ - OPŽP - Realizace ÚSES0064/05_18_127/CLLD_15_01_12662500005_18_127Otevřená2020-01-06Otevřené zahrady Jičínska z. s.
Výzva MAS Partnerství Moštěnka - OPŽP - Realizace ÚSES0022/05_18_127/CLLD_15_01_144005_18_127Zrušená2020-01-06MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s.
Výzva MAS PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA - OPŽP - Realizace ÚSES a Protierozní opatření2023/05_18_127/CLLD_15_01_144700000005_18_127Modifikovaná2019-11-28MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s.
Výzva MAS Ploština - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření - 20109/05_18_127/CLLD_16_01_0911250000005_18_127Zaregistrovaná2020-01-03MAS Ploština, z. s.
Výzva MAS Ploština - OPŽP - Protierozní opatření.0058/05_18_127/CLLD_16_01_091125000005_18_127Uzavřená2019-08-29MAS Ploština, z. s.
Výzva MAS Ploština - OPŽP - Realizace ÚSES1057/05_18_127/CLLD_16_01_0911125000005_18_127Uzavřená2019-08-29MAS Ploština, z. s.
Výzva MAS Ploština - Podpora zaměstnanosti - II1959/03_16_047/CLLD_16_01_091309302003_16_047Uzavřená2019-06-05MAS Ploština, z. s.
Výzva MAS Ploština - Podpora zaměstnanosti I2173/03_16_047/CLLD_16_01_091454500003_16_047Uzavřená2017-12-01MAS Ploština, z. s.
Výzva MAS Ploština - Příměstské tábory - I1276/03_16_047/CLLD_16_01_09150000003_16_047Uzavřená2018-01-31MAS Ploština, z. s.
Výzva MAS Ploština - Sociální podniky - I1733/03_16_047/CLLD_16_01_091100000003_16_047Uzavřená2018-12-17MAS Ploština, z. s.
Výzva MAS Ploština - Sociální podniky - II1A91/03_16_047/CLLD_16_01_091100000003_16_047Uzavřená2019-11-28MAS Ploština, z. s.
Výzva MAS Ploština - Sociální služby - I1730/03_16_047/CLLD_16_01_091160000003_16_047Uzavřená2018-11-30MAS Ploština, z. s.
Výzva MAS Ploština - Sociální služby - II1A90/03_16_047/CLLD_16_01_091160000003_16_047Uzavřená2019-11-28MAS Ploština, z. s.
Výzva MAS Ploština, z.s. - OPŽP - výsadby dřevin - 12022/05_17_088/CLLD_16_01_091258000005_17_088Uzavřená2018-10-24MAS Ploština, z. s.
Výzva MAS Pobeskydí - OPŽP - Intravilány a veřejná prostranství (sídelní zeleň)4015/05_18_128/CLLD_15_01_2281666670005_18_128Uzavřená2019-10-15MAS Pobeskydí, z. s.
Výzva MAS Pobeskydí - OPŽP - Prevence invazních druhů (II.)0006/05_17_087/CLLD_15_01_228151971005_17_087Uzavřená2019-01-03MAS Pobeskydí, z. s.
Výzva MAS Pobeskydí - Prevence a řešení sociálního vyloučení (II.)9788/03_16_047/CLLD_15_01_2281000000003_16_047Uzavřená2019-04-03MAS Pobeskydí, z. s.
Výzva MAS PODBRDSKO - OPŽP - Protierozní opatření0028/05_18_127/CLLD_16_01_036620000005_18_127Uzavřená2019-09-25MAS PODBRDSKO, z.s.
Výzva MAS PODBRDSKO - OPŽP - Protierozní opatření 20090/05_18_127/CLLD_16_01_036620000005_18_127Otevřená2020-01-06MAS PODBRDSKO, z.s.
Výzva MAS PODBRDSKO - OPŽP - Realizace sídelní zeleně0039/05_18_128/CLLD_16_01_036840000005_18_128Uzavřená2019-09-25MAS PODBRDSKO, z.s.
Výzva MAS PODBRDSKO - OPŽP - Realizace sídelní zeleně 26113/05_18_128/CLLD_16_01_036840000005_18_128Otevřená2020-01-06MAS PODBRDSKO, z.s.
Výzva MAS PODBRDSKO - Podpora sociálních služeb I.1242/03_16_047/CLLD_16_01_036430000003_16_047Uzavřená2017-11-30MAS PODBRDSKO, z.s.
Výzva MAS PODBRDSKO - Podpora sociálních služeb II.1A16/03_16_047/CLLD_16_01_036590929003_16_047Uzavřená2019-11-30MAS PODBRDSKO, z.s.
Výzva MAS PODBRDSKO - Prorodinná opatření I.6081/03_16_047/CLLD_16_01_036640000003_16_047Uzavřená2017-05-15MAS PODBRDSKO, z.s.
Výzva MAS PODBRDSKO - Prorodinná opatření II.4351/03_16_047/CLLD_16_01_036141930003_16_047Uzavřená2018-02-28MAS PODBRDSKO, z.s.
Výzva MAS PODBRDSKO - Prorodinná opatření III.6797/03_16_047/CLLD_16_01_036295000003_16_047Uzavřená2019-04-05MAS PODBRDSKO, z.s.
Výzva MAS Podbrněnsko - OPŽP - Posilování přirozených funkcí krajiny0038/05_18_127/CLLD_15_01_281762500005_18_127Uzavřená2019-09-30Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek
Výzva MAS Podbrněnsko - OPŽP - Zlepšování kvality života v sídlech0058/05_18_128/CLLD_15_01_281650000005_18_128Uzavřená2019-09-30Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek
Výzva MAS Podbrněnsko komunitní centra I.2915/03_16_047/CLLD_15_01_2811382500003_16_047Uzavřená2019-10-04Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek
Výzva MAS Podbrněnsko prorodinná opatření III.3917/03_16_047/CLLD_15_01_281178000003_16_047Uzavřená2019-10-04Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek
Výzva MAS Podbrněnsko sociální služby I.1554/03_16_047/CLLD_15_01_281406172003_16_047Uzavřená2018-04-30Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek
Výzva MAS Podbrněnsko sociální služby II.2916/03_16_047/CLLD_15_01_281654000003_16_047Uzavřená2019-10-04Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek
Výzva MAS Podbrněnsko zaměstnanost I.2B14/03_16_047/CLLD_15_01_281666600003_16_047Uzavřená2019-10-04Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek
Výzva MAS Podještědí - Prorodinná opatření - 1.0499/03_16_047/CLLD_16_02_105705882003_16_047Uzavřená2018-05-31Místní akční skupina Podještědí, z.s.
Výzva MAS Podještědí - Prorodinná opatření - 2.1597/03_16_047/CLLD_16_02_105705882003_16_047Uzavřená2018-10-05Místní akční skupina Podještědí, z.s.
Výzva MAS Podještědí - Prorodinná opatření - 3.3823/03_16_047/CLLD_16_02_105625668003_16_047Uzavřená2019-06-12Místní akční skupina Podještědí, z.s.
Výzva MAS Podještědí - Prorodinná opatření - 4.1B18/03_16_047/CLLD_16_02_105254786003_16_047Uzavřená2019-10-31Místní akční skupina Podještědí, z.s.
Výzva MAS Podještědí - Prorodinná opatření - 4.0B15/03_16_047/CLLD_16_02_105254786003_16_047Zrušená2019-10-10Místní akční skupina Podještědí, z.s.
Výzva MAS Podještědí - Prorodinná opatření - 4.0B16/03_16_047/CLLD_16_02_105003_16_047Zrušená2020-06-30Místní akční skupina Podještědí, z.s.
Výzva MAS Podještědí - Prorodinná opatření - I.0430/03_16_047/CLLD_16_02_105705882003_16_047Zrušená2018-04-27Místní akční skupina Podještědí, z.s.
Výzva MAS Podještědí - Sociální začleňování - 1.0500/03_16_047/CLLD_16_02_105583530003_16_047Uzavřená2018-05-31Místní akční skupina Podještědí, z.s.
Výzva MAS Podještědí - Sociální začleňování - 2.0598/03_16_047/CLLD_16_02_105583530003_16_047Uzavřená2018-10-05Místní akční skupina Podještědí, z.s.
Výzva MAS Podještědí - Sociální začleňování - 3.1796/03_16_047/CLLD_16_02_105583530003_16_047Uzavřená2019-06-12Místní akční skupina Podještědí, z.s.
Výzva MAS Podještědí - Sociální začleňování - 4.0B17/03_16_047/CLLD_16_02_105003_16_047Zrušená2020-06-30Místní akční skupina Podještědí, z.s.
Výzva MAS Podještědí - Sociální začleňování - 4.1B19/03_16_047/CLLD_16_02_105377074003_16_047Uzavřená2019-10-31Místní akční skupina Podještědí, z.s.
Výzva MAS Podještědí - Sociální začleňování - I.0431/03_16_047/CLLD_16_02_105583530003_16_047Zrušená2018-05-26Místní akční skupina Podještědí, z.s.
Výzva MAS Podřipsko - OPZ - Příměstské tábory I.0365/03_16_047/CLLD_16_02_057566000003_16_047Zrušená2018-04-30Místní akční skupina Podřipsko, z.s.
Výzva MAS POHODA-Podpora zaměstnanosti-I2356/03_16_047/CLLD_15_01_071270000003_16_047Uzavřená2018-03-29Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
Výzva MAS POHODA-Podpora zaměstnanosti-II2618/03_16_047/CLLD_15_01_071270000003_16_047Uzavřená2018-11-02Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
Výzva MAS POHODA-Prorodinná opatření-II2224/03_16_047/CLLD_15_01_071187507003_16_047Uzavřená2018-01-19Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
Výzva MAS POHODA-Prorodinná opatření-III3946/03_16_047/CLLD_15_01_071254440003_16_047Uzavřená2019-07-31Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
Výzva MAS POHODA-Sociální podnikání-I2223/03_16_047/CLLD_15_01_071360000003_16_047Uzavřená2018-02-09Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
Výzva MAS POHODA-Sociální začleňování-I1160/03_16_047/CLLD_15_01_071200000003_16_047Uzavřená2017-12-21Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
Výzva MAS POHODA-Sociální začleňování-II0617/03_16_047/CLLD_15_01_071200000003_16_047Uzavřená2018-11-02Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
Výzva MAS POLIČSKO z.s. - OP Z - Podpora zvýšení zaměstnanosti na Poličsku - O CLLD 14 - II.2948/03_16_047/CLLD_15_01_242467325003_16_047Uzavřená2019-06-14MAS POLIČSKO z.s.
Výzva MAS POLIČSKO z.s. - OP Z - Podpora zvýšení zaměstnanosti na Poličsku -O CLLD 14 I.1099/03_16_047/CLLD_15_01_242467100003_16_047Uzavřená2017-07-03MAS POLIČSKO z.s.
Výzva MAS POLIČSKO z.s. - OP Z - Sociální služby a sociální začleňování - O CLLD 13-II.2947/03_16_047/CLLD_15_01_242577457003_16_047Uzavřená2019-06-14MAS POLIČSKO z.s.
Výzva MAS POLIČSKO z.s. - OP Z - Sociální služby a sociální začleňování - O CLLD 13-III.3B12/03_16_047/CLLD_15_01_242390167003_16_047Uzavřená2019-11-18MAS POLIČSKO z.s.
Výzva MAS POLIČSKO z.s. - OPZ - Sociální služby a sociální začleňování - O CLLD 13 - I.1092/03_16_047/CLLD_15_01_242150000003_16_047Uzavřená2017-07-03MAS POLIČSKO z.s.
Výzva MAS Posázaví - Sociální a komunitní práce - II.2861/03_16_047/CLLD_16_02_0901040180003_16_047Uzavřená2019-04-30Posázaví o.p.s.
Výzva MAS Posázaví - Sociální a komunitní práce - III.1B90/03_16_047/CLLD_16_02_090249732003_16_047Uzavřená2019-11-11Posázaví o.p.s.
Výzva MAS Posázaví - Sociální a komunitní práce-I.2561/03_16_047/CLLD_16_02_090870000003_16_047Uzavřená2018-06-04Posázaví o.p.s.
Výzva MAS Posázaví - Sociální podnik1862/03_16_047/CLLD_16_02_090200000003_16_047Uzavřená2019-05-31Posázaví o.p.s.
Výzva MAS Prostějov venkov - OPŽP - Realizace sídelní zeleně III.1129/05_18_128/CLLD_15_01_2071466500005_18_128Otevřená2020-01-02Prostějov venkov o.p.s.
Výzva MAS Prostějov venkov - OPŽP - Realizace ÚSES II.1097/05_18_127/CLLD_15_01_207100000005_18_127Otevřená2020-01-02Prostějov venkov o.p.s.
Výzva MAS Prostějov venkov č. 10 OPŽP Realizace sídelní zeleně I0004/05_18_128/CLLD_15_01_207500000005_18_128Uzavřená2019-01-02Prostějov venkov o.p.s.
Výzva MAS Prostějov venkov č. 11 OPŽP Realizace sídelní zeleně II.0003/05_18_128/CLLD_15_01_2071466500005_18_128Uzavřená2019-10-02Prostějov venkov o.p.s.
Výzva MAS Prostějov venkov č. 8 OPŽP protierozní opatření I.0002/05_18_127/CLLD_15_01_20725000005_18_127Uzavřená2019-10-02Prostějov venkov o.p.s.
Výzva MAS Prostějov venkov č. 9?OPŽP?Realizace ÚSES I. - NEPLATNÁ0002/05_18_128/CLLD_15_01_207005_18_128Zrušená2020-01-06Prostějov venkov o.p.s.
Výzva MAS Prostějov venkov č.9 OPŽP Realizace ÚSES I.0001/05_18_127/CLLD_15_01_207100000005_18_127Uzavřená2019-10-02Prostějov venkov o.p.s.
Výzva MAS Rakovnicko - OPŽP - Realizace sídelní zeleně0076/05_18_128/CLLD_16_02_0201666670005_18_128Uzavřená2019-09-25Rakovnicko o. p. s.
Výzva MAS Rakovnicko - Prorodinná opatření - II.1949/03_16_047/CLLD_16_02_020107985003_16_047Uzavřená2019-11-30Rakovnicko o. p. s.
Výzva MAS Rakovnicko - Sociální a terénní pracovníci - I.1668/03_16_047/CLLD_16_02_020511797003_16_047Uzavřená2019-02-01Rakovnicko o. p. s.
Výzva MAS Rakovnicko - Sociální a terénní pracovníci - II.0999/03_16_047/CLLD_16_02_020511797003_16_047Uzavřená2019-11-30Rakovnicko o. p. s.
Výzva MAS Rakovnicko - Sociální podnikání - I.0A00/03_16_047/CLLD_16_02_020341100003_16_047Uzavřená2019-11-30Rakovnicko o. p. s.
Výzva MAS Rakovnicko - Zaměstnanost - I.2665/03_16_047/CLLD_16_02_020170500003_16_047Uzavřená2019-02-01Rakovnicko o. p. s.
Výzva MAS Rakovnicko ? Prorodinná opatření ? I.0582/03_16_047/CLLD_16_02_020003_16_047Zrušená2021-12-31Rakovnicko o. p. s.
Výzva MAS Rakovnicko-Prorodinná opatření-I.1583/03_16_047/CLLD_16_02_020511901003_16_047Uzavřená2018-10-12Rakovnicko o. p. s.
Výzva MAS Region HANÁ - OPŽP - Realizace sídelní zeleně2080/05_18_128/CLLD_15_01_279833333005_18_128Uzavřená2019-06-17Region HANÁ, z. s.
Výzva MAS Region HANÁ - OPŽP - Realizace sídelní zeleně 22145/05_18_128/CLLD_15_01_279647924005_18_128Otevřená2020-01-03Region HANÁ, z. s.
Výzva MAS Region HANÁ - OPŽP - Realizace ÚSES0063/05_18_127/CLLD_15_01_279625000005_18_127Uzavřená2019-06-17Region HANÁ, z. s.
Výzva MAS Region HANÁ - OPŽP - Realizace ÚSES 21104/05_18_127/CLLD_15_01_279625000005_18_127Otevřená2020-01-03Region HANÁ, z. s.
Výzva MAS Region Pošembeří - OPZ - Podpora sociálního začleňování4428/03_16_047/CLLD_16_02_022577000003_16_047Uzavřená2018-05-31Region Pošembeří o.p.s.
Výzva MAS Region Pošembeří - OPZ - Podpora sociálního začleňování II.0940/03_16_047/CLLD_16_02_022110891003_16_047Uzavřená2019-06-28Region Pošembeří o.p.s.
Výzva MAS Region Pošembeří - OPZ - Rozvoj sociálního podnikání1789/03_16_047/CLLD_16_02_022259500003_16_047Uzavřená2019-06-28Region Pošembeří o.p.s.
Výzva MAS Region Pošembeří - OPZ - Sladění rodinného a pracovního života4211/03_16_047/CLLD_16_02_022210000003_16_047Uzavřená2018-01-08Region Pošembeří o.p.s.
Výzva MAS Region Pošembeří - OPZ - Sladění rodinného a pracovního života II.4B96/03_16_047/CLLD_16_02_022320621003_16_047Uzavřená2019-11-29Region Pošembeří o.p.s.
Výzva MAS Region Pošembeří - OPŽP - Realizace sídelní zeleně 21120/05_18_128/CLLD_16_02_0221166670005_18_128Otevřená2020-01-06Region Pošembeří o.p.s.
Výzva MAS Region Pošembeří ? OPZ - Podpora sociálního začleňování III.1B25/03_16_047/CLLD_16_02_022277027003_16_047Uzavřená2019-09-30Region Pošembeří o.p.s.
Výzva MAS Region Pošembeří-OPŽP-Realizace sídelní zeleně0071/05_18_128/CLLD_16_02_0221166670005_18_128Uzavřená2019-09-18Region Pošembeří o.p.s.
Výzva MAS Region Pošembeří-OPŽP-Realizace ÚSES0054/05_18_127/CLLD_16_02_022375000005_18_127Pozastavená2020-01-06Region Pošembeří o.p.s.
Výzva MAS Regionu Poodří OP ZAM - Podpora prorodinných opatření3008/03_16_047/CLLD_15_01_016289640003_16_047Pozastavená2017-01-31MAS Regionu Poodří, z.s.
Výzva MAS Rozkvět - Zaměstnanost v místě - I.1409/03_16_047/CLLD_15_01_266326500003_16_047Uzavřená2018-04-26MAS Rozkvět, z.s.
Výzva MAS Rozkvět - Zaměstnanost v místě - II.6584/03_16_047/CLLD_15_01_266326500003_16_047Uzavřená2018-08-31MAS Rozkvět, z.s.
Výzva MAS Rozkvět - PRORODINNÁ OPATŘENÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY - II.2410/03_16_047/CLLD_15_01_266124139003_16_047Uzavřená2018-03-30MAS Rozkvět, z.s.
Výzva MAS Rozkvět - PRORODINNÁ OPATŘENÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY - III.2834/03_16_047/CLLD_15_01_266200000003_16_047Uzavřená2019-05-20MAS Rozkvět, z.s.
Výzva MAS Rozkvět - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ - III.0835/03_16_047/CLLD_15_01_266395300003_16_047Uzavřená2019-04-29MAS Rozkvět, z.s.
Výzva MAS Rozkvět, z.s. - KOMUNITNÍ CENTRA A KOMUNITNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE - I.1162/03_16_047/CLLD_15_01_266300000003_16_047Uzavřená2017-10-19MAS Rozkvět, z.s.
Výzva MAS Rozkvět, z.s. - KOMUNITNÍ CENTRA A KOMUNITNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE - II.1991/03_16_047/CLLD_15_01_266125300003_16_047Uzavřená2019-06-30MAS Rozkvět, z.s.
Výzva MAS Rozkvět, z.s. - PRORODINNÁ OPATŘENÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY - I.2072/03_16_047/CLLD_15_01_266290000003_16_047Uzavřená2017-05-30MAS Rozkvět, z.s.
Výzva MAS Rozkvět, z.s. - PRORODINNÁ OPATŘENÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY IV.1B65/03_16_047/CLLD_15_01_266203420003_16_047Uzavřená2019-12-31MAS Rozkvět, z.s.
Výzva MAS Rozkvět, z.s. - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ - I.1161/03_16_047/CLLD_15_01_266390000003_16_047Uzavřená2017-10-19MAS Rozkvět, z.s.
Výzva MAS Rozkvět, z.s. - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ - II.1594/03_16_047/CLLD_15_01_266291086003_16_047Uzavřená2018-09-10MAS Rozkvět, z.s.
Výzva MAS Rozkvět, z.s. - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ - IV.1990/03_16_047/CLLD_15_01_266270000003_16_047Uzavřená2019-08-31MAS Rozkvět, z.s.
Výzva MAS Rozkvět, z.s. - Zaměstnanost v místě III.1B63/03_16_047/CLLD_15_01_26680000003_16_047Uzavřená2019-12-16MAS Rozkvět, z.s.
Výzva MAS Rozvoj Krnovska - OPZ III. Podpora sociálního podnikání I.3277/03_16_047/CLLD_16_01_117900000003_16_047Uzavřená2018-02-28Rozvoj Krnovska o.p.s.
Výzva MAS Rozvoj Krnovska - OPZ IV. Sociální služby a sociální začleňování 1.3286/03_16_047/CLLD_16_01_117323995003_16_047Uzavřená2018-03-14Rozvoj Krnovska o.p.s.
Výzva MAS Rozvoj Krnovska OPZ I. - Zaměstnanost 12266/03_16_047/CLLD_16_01_117800000003_16_047Uzavřená2018-01-31Rozvoj Krnovska o.p.s.
Výzva MAS Rozvoj Krnovska OPZ I. - Zaměstnanost 22A15/03_16_047/CLLD_16_01_117508398003_16_047Uzavřená2019-11-30Rozvoj Krnovska o.p.s.
Výzva MAS Rozvoj Krnovska OPZ II. - Prorodinná opatření 21A18/03_16_047/CLLD_16_01_11785340003_16_047Uzavřená2019-08-31Rozvoj Krnovska o.p.s.
Výzva MAS Rozvoj Krnovska OPZ II. - Prorodinná opatření I.2712/03_16_047/CLLD_16_01_117160000003_16_047Uzavřená2018-11-19Rozvoj Krnovska o.p.s.
Výzva MAS Rozvoj Krnovska OPZ III. - Podpora sociálního podnikání 21A17/03_16_047/CLLD_16_01_11767599503_16_047Uzavřená2019-11-30Rozvoj Krnovska o.p.s.
Výzva MAS Rozvoj Tanvaldska - Prorodinná opatření - I.2386/03_16_047/CLLD_16_01_106235294003_16_047Uzavřená2018-04-23Rozvoj Tanvaldska z.s.
Výzva MAS Rozvoj Tanvaldska - Prorodinná opatření - II.0800/03_16_047/CLLD_16_01_10688762703_16_047Uzavřená2019-05-10Rozvoj Tanvaldska z.s.
Výzva MAS Rozvoj Tanvaldska - Prorodinná opatření - III.1A12/03_16_047/CLLD_16_01_10688762703_16_047Uzavřená2019-10-31Rozvoj Tanvaldska z.s.
Výzva MAS Rozvoj Tanvaldska - Sociální podnikání - I.1425/03_16_047/CLLD_16_01_106352941003_16_047Uzavřená2018-06-12Rozvoj Tanvaldska z.s.
Výzva MAS Rozvoj Tanvaldska - Sociální podnikání - II.1624/03_16_047/CLLD_16_01_106352941003_16_047Uzavřená2018-09-28Rozvoj Tanvaldska z.s.
Výzva MAS Rozvoj Tanvaldska - Sociální podnikání - III.0778/03_16_047/CLLD_16_01_106352941003_16_047Uzavřená2019-06-14Rozvoj Tanvaldska z.s.
Výzva MAS Rozvoj Tanvaldska - Sociální začleňování - I.1411/03_16_047/CLLD_16_01_106572941003_16_047Uzavřená2018-05-18Rozvoj Tanvaldska z.s.
Výzva MAS Rozvoj Tanvaldska - Sociální začleňování - II.2795/03_16_047/CLLD_16_01_106272409003_16_047Uzavřená2019-05-10Rozvoj Tanvaldska z.s.
Výzva MAS Rozvoj Tanvaldska - Sociální začleňování - III.1B91/03_16_047/CLLD_16_01_106352950003_16_047Uzavřená2019-11-29Rozvoj Tanvaldska z.s.
Výzva MAS Rozvoj Tanvaldska ? OPŽP ? Sídelní zeleń0026/05_17_088/CLLD_16_01_106005_17_088Zrušená2020-01-02Rozvoj Tanvaldska z.s.
Výzva MAS Rozvoj Tanvaldska z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně1045/05_18_128/CLLD_16_01_1061666670005_18_128Modifikovaná2020-01-06Rozvoj Tanvaldska z.s.
Výzva MAS Sdružení SPLAV-OPŽP-Protierozní opatření1033/05_18_127/CLLD_15_01_036312500005_18_127Uzavřená2019-08-05Sdružení SPLAV, z.s.
Výzva MAS Sdružení SPLAV-OPŽP-Realizace sídelní zeleně1048/05_18_128/CLLD_15_01_036833333005_18_128Uzavřená2019-10-16Sdružení SPLAV, z.s.
Výzva MAS Sdružení SPLAV-OPŽP-Realizace ÚSES1032/05_18_127/CLLD_15_01_036277778005_18_127Uzavřená2019-09-09Sdružení SPLAV, z.s.
Výzva MAS Sedlčansko - Podpora sociálních služeb II1B00/03_16_047/CLLD_16_01_099340722003_16_047Uzavřená2019-10-31MAS Sedlčansko, o.p.s.
Výzva MAS Sedlčansko - Podpora zaměstnanosti II.1A99/03_16_047/CLLD_16_01_099200000003_16_047Uzavřená2019-10-31MAS Sedlčansko, o.p.s.
Výzva MAS Sedlčansko Prorodinná opatření1B01/03_16_047/CLLD_16_01_099100000003_16_047Uzavřená2019-10-31MAS Sedlčansko, o.p.s.
Výzva MAS Sedlčansko,o.p.s. - Podpora sociálních služeb a komunitních center1375/03_16_047/CLLD_16_01_099302000003_16_047Uzavřená2018-03-19MAS Sedlčansko, o.p.s.
Výzva MAS Sedlčansko,o.p.s. - Podpora zaměstnanosti I.2354/03_16_047/CLLD_16_01_099302000003_16_047Uzavřená2018-03-19MAS Sedlčansko, o.p.s.
Výzva MAS Šipka - Prorodinná opatření III.1613/03_16_047/CLLD_15_01_117150000003_16_047Uzavřená2018-09-07Místní akční skupina Šipka, z. s.
Výzva MAS Šipka - Sociální podnikání I.1879/03_16_047/CLLD_15_01_117250100003_16_047Uzavřená2019-06-28Místní akční skupina Šipka, z. s.
Výzva MAS Šipka - Zaměstnanost I.2249/03_16_047/CLLD_15_01_117564600003_16_047Uzavřená2017-12-31Místní akční skupina Šipka, z. s.
Výzva MAS Šipka - Zaměstnanost II.1612/03_16_047/CLLD_15_01_117564600003_16_047Uzavřená2018-09-07Místní akční skupina Šipka, z. s.
Výzva MAS Šipka ? OPŽP ? Realizace sídelní zeleně0019/05_18_128/CLLD_15_01_1171666670005_18_128Uzavřená2019-10-30Místní akční skupina Šipka, z. s.
Výzva MAS Šipka ? Prorodinná opatření IV.0877/03_16_047/CLLD_15_01_117150000003_16_047Uzavřená2019-06-28Místní akční skupina Šipka, z. s.
Výzva MAS Šipka ? Sociální služby a sociální začleňování II.0876/03_16_047/CLLD_15_01_11770372503_16_047Uzavřená2019-06-28Místní akční skupina Šipka, z. s.
Výzva MAS Šipka ? Zaměstnanost III.2878/03_16_047/CLLD_15_01_117564600003_16_047Uzavřená2019-06-28Místní akční skupina Šipka, z. s.
Výzva MAS SJN Podpora komunitního dialgu III.2C31/03_16_047/CLLD_16_02_010750000003_16_047Uzavřená2019-12-31Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, z.s.
Výzva MAS SJN Podpora komunitního dialogu II1988/03_16_047/CLLD_16_02_010750000003_16_047Uzavřená2019-06-20Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, z.s.
Výzva MAS SJN Sociální služby a sociální začleňování II.0989/03_16_047/CLLD_16_02_010120000003_16_047Uzavřená2019-06-20Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, z.s.
Výzva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko z.s.-Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování II1B44/03_16_047/CLLD_15_01_026300270003_16_047Uzavřená2019-11-15MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Výzva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z. s. - Sociální služby (I.)1086/03_16_047/CLLD_15_01_026290000003_16_047Uzavřená2017-05-26MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Výzva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. - Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování1478/03_16_047/CLLD_15_01_026104622003_16_047Uzavřená2018-05-31MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Výzva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. - Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování0423/03_16_047/CLLD_15_01_026104622003_16_047Zrušená2018-05-31MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Výzva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně2009/05_18_128/CLLD_15_01_0261666670005_18_128Uzavřená2019-04-08MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Výzva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. - Podpora komunitní sociální práce a komunitních center1437/03_16_047/CLLD_15_01_026100000003_16_047Uzavřená2018-05-31MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Výzva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. - Podpora komunitní sociální práce a komunitních center II.1926/03_16_047/CLLD_15_01_026102310003_16_047Uzavřená2019-07-15MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Výzva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. - Sociální podnikání1297/03_16_047/CLLD_15_01_026170000003_16_047Uzavřená2018-03-15MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Výzva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. - Sociální podnikání (II.)1556/03_16_047/CLLD_15_01_026170000003_16_047Uzavřená2018-06-30MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Výzva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. - Sociální služby (II.)1120/03_16_047/CLLD_15_01_026290000003_16_047Uzavřená2017-07-17MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Výzva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. - Spolupráce v území - faktor růstu zaměstnanosti1626/03_16_047/CLLD_15_01_026260938003_16_047Uzavřená2018-11-12MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Výzva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. - Zaměstnanost v území1296/03_16_047/CLLD_15_01_026100000003_16_047Uzavřená2018-02-15MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Výzva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. - Zaměstnanost v území II.5925/03_16_047/CLLD_15_01_0261260940003_16_047Uzavřená2019-07-31MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Výzva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. ? Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování0424/03_16_047/CLLD_15_01_026003_16_047Zrušená2021-12-31MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Výzva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.-Zaměstnanost v území III.1C06/03_16_047/CLLD_15_01_026103708003_16_047Uzavřená2019-11-15MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. - OPZ - Podpora sociálního podnikání (I.)0737/03_16_047/CLLD_17_03_001100000003_16_047Uzavřená2019-02-28MAS Slavkovské bojiště, z.s.
Výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. - OPZ - Podpora sociálního podnikání (II.)2981/03_16_047/CLLD_17_03_001199009003_16_047Uzavřená2019-08-16MAS Slavkovské bojiště, z.s.
Výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. - OPZ - Podpora zaměstnanosti (I.)1490/03_16_047/CLLD_17_03_001100000003_16_047Uzavřená2018-06-26MAS Slavkovské bojiště, z.s.
Výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. - OPZ - Preventivní činnost a poradenství v sociální oblasti (I.)1987/03_16_047/CLLD_17_03_001369294003_16_047Uzavřená2019-10-16MAS Slavkovské bojiště, z.s.
Výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. - OPZ - Prorodinná opatření (I.)3292/03_16_047/CLLD_17_03_001615500003_16_047Uzavřená2018-01-31MAS Slavkovské bojiště, z.s.
Výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. - OPZ - Prorodinná opatření (II.)4521/03_16_047/CLLD_17_03_001511000003_16_047Uzavřená2018-06-26MAS Slavkovské bojiště, z.s.
Výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. - OPZ - Rozvoj sociálních služeb (I.)1515/03_16_047/CLLD_17_03_001300000003_16_047Uzavřená2018-06-26MAS Slavkovské bojiště, z.s.
Výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozních opatření3080/05_18_127/CLLD_17_03_0011250000005_18_127Modifikovaná2019-12-30MAS Slavkovské bojiště, z.s.
Výzva MAS Slezská brána - Prorodinná opatření0370/03_16_047/CLLD_16_02_084438000003_16_047Uzavřená2018-05-02MAS Slezská brána, z. s.
Výzva MAS Slezská brána - Prorodinná opatření 22590/03_16_047/CLLD_16_02_084438000003_16_047Uzavřená2018-10-31MAS Slezská brána, z. s.
Výzva MAS Slezská brána - Sociální služby0371/03_16_047/CLLD_16_02_084258800003_16_047Zrušená2018-05-02MAS Slezská brána, z. s.
Výzva MAS Slezská brána - Sociální služby0469/03_16_047/CLLD_16_02_084250000003_16_047Uzavřená2018-05-02MAS Slezská brána, z. s.
Výzva MAS Slezská brána - Sociální služby 20591/03_16_047/CLLD_16_02_084258800003_16_047Uzavřená2018-10-31MAS Slezská brána, z. s.
Výzva MAS Slezská brána - Získání kompetencí pro efektivní začlenění na trhu práce3343/03_16_047/CLLD_16_02_084179200003_16_047Uzavřená2018-05-02MAS Slezská brána, z. s.
Výzva MAS Slezská brána - Získávání kompetencí pro efektivní začlenění na trh práce 21589/03_16_047/CLLD_16_02_084180000003_16_047Uzavřená2019-05-31MAS Slezská brána, z. s.
Výzva MAS Sokolovsko o.p.s. - OPŽP - Realizace ÚSES1016/05_18_127/CLLD_15_01_064180000005_18_127Uzavřená2019-09-30MAS Sokolovsko o.p.s.
Výzva MAS Sokolovsko o.p.s. - OPŽP- Realizace sídelní zeleně2020/05_18_128/CLLD_15_01_0641366670005_18_128Uzavřená2019-09-30MAS Sokolovsko o.p.s.
Výzva MAS Společná CIDLINA - OPZ - podpora sociálního začleňování I.1172/03_16_047/CLLD_15_01_240670000003_16_047Uzavřená2017-10-25Společná CIDLINA, z.s.
Výzva MAS Společná CIDLINA - OPZ - Prorodinná opatření I.1028/03_16_047/CLLD_15_01_240430000003_16_047Uzavřená2017-03-13Společná CIDLINA, z.s.
Výzva MAS Společná CIDLINA - OPZ - Sociální podnikání I.1131/03_16_047/CLLD_15_01_240238062003_16_047Uzavřená2017-09-26Společná CIDLINA, z.s.
Výzva MAS Společná CIDLINA - OPŽP - Realizace sídelní zeleně.7012/05_18_128/CLLD_15_01_2401333330005_18_128Uzavřená2019-05-15Společná CIDLINA, z.s.
Výzva MAS Společná CIDLINA-OPZ-činnosti v oblasti sociálního začleňování1B45/03_16_047/CLLD_15_01_240200000003_16_047Uzavřená2019-11-02Společná CIDLINA, z.s.
Výzva MAS Společná CIDLINA-OPZ-prorodinná opatření II.1771/03_16_047/CLLD_15_01_240404028003_16_047Uzavřená2019-02-22Společná CIDLINA, z.s.
Výzva MAS Společná CIDLINA-OPZ-sociální podnikání II.2908/03_16_047/CLLD_15_01_240400000003_16_047Uzavřená2019-07-15Společná CIDLINA, z.s.
Výzva MAS Společná CIDLINA-OPZ-sociální služby II.2907/03_16_047/CLLD_15_01_240176000003_16_047Uzavřená2019-07-15Společná CIDLINA, z.s.
Výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka - OPŽP - Realizace sídelní zeleně0067/05_18_128/CLLD_16_01_0861666670005_18_128Uzavřená2019-10-31Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.
Výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka ? Sociální podnikání III. (OPZ)0B58/03_16_047/CLLD_16_01_086003_16_047Zrušená2020-06-30Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.
Výzva MAS Staroměstsko - Příměstské tábory II1A30/03_16_047/CLLD_16_01_109232123003_16_047Uzavřená2019-10-31MAS Staroměstsko, z.s.
Výzva MAS Staroměstsko - Školní kluby a družiny I.2965/03_16_047/CLLD_16_01_109400000003_16_047Uzavřená2019-07-08MAS Staroměstsko, z.s.
Výzva MAS Staroměstsko-Příměstské tábory I.5319/03_16_047/CLLD_16_01_109945100003_16_047Uzavřená2018-02-12MAS Staroměstsko, z.s.
Výzva MAS Šternbersko - OPŽP - Realizace sídelní zeleně2074/05_18_128/CLLD_16_02_110833333005_18_128Uzavřená2019-09-30MAS Šternbersko o.p.s.
Výzva MAS Šternbersko - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření0059/05_18_127/CLLD_16_02_110300000005_18_127Uzavřená2019-08-29MAS Šternbersko o.p.s.
Výzva MAS Šternbersko OPZ Zaměstnanost2526/03_16_047/CLLD_16_02_110300040003_16_047Uzavřená2018-05-25MAS Šternbersko o.p.s.
Výzva MAS Stolové hory - OPŽP - Výsadba dřevin - I.1016/05_17_088/CLLD_16_01_092352942005_17_088Uzavřená2018-07-30Místní akční skupina Stolové hory, z. s.
Výzva MAS Stolové hory - OPŽP - Výsadba dřevin - II.1041/05_17_088/CLLD_16_01_092153662005_17_088Uzavřená2019-07-15Místní akční skupina Stolové hory, z. s.
Výzva MAS Stolové hory - Prorodinná opatření - I.5151/03_16_047/CLLD_16_01_092473900003_16_047Uzavřená2017-10-13Místní akční skupina Stolové hory, z. s.
Výzva MAS Stolové hory - Sociální služby a sociální začleňování I.2322/03_16_047/CLLD_16_01_092338500003_16_047Uzavřená2018-03-16Místní akční skupina Stolové hory, z. s.
Výzva MAS Stolové hory - Sociální služby a sociální začleňování II.1938/03_16_047/CLLD_16_01_092169463003_16_047Uzavřená2019-07-01Místní akční skupina Stolové hory, z. s.
Výzva MAS Střední Haná o.p.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně1075/05_18_128/CLLD_16_01_074666667005_18_128Uzavřená2019-09-04Střední Haná, o.p.s.
Výzva MAS Střední Haná o.p.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně1128/05_18_128/CLLD_16_01_074567174005_18_128Vyhlášená2020-01-05Střední Haná, o.p.s.
Výzva MAS Střední Haná o.p.s. - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření0096/05_18_127/CLLD_16_01_074750000005_18_127Vyhlášená2020-01-05Střední Haná, o.p.s.
Výzva MAS Střední Haná o.p.s.- OPŽP - Realizace ÚSES, protierozní opatření0056/05_18_127/CLLD_16_01_074750000005_18_127Uzavřená2019-09-04Střední Haná, o.p.s.
Výzva MAS Střední Polabí - Opatře ní CLLD 6 - Sociální práce II.1750/03_16_047/CLLD_17_03_033204060003_16_047Uzavřená2019-05-03MAS - Střední Polabí, z. s.
Výzva MAS Střední Polabí - Sociální práce III. (Provoz komunitních center)1993/03_16_047/CLLD_17_03_033204060003_16_047Uzavřená2019-06-14MAS - Střední Polabí, z. s.
Výzva MAS Střední Polabí z.s, - Opatřední CLLD 7 - Sociální Podnikání - II.1744/03_16_047/CLLD_17_03_033274000003_16_047Uzavřená2018-12-04MAS - Střední Polabí, z. s.
Výzva MAS Střední Polabí z.s. - Opatření CLLD 7 - Sociální podnikání - I.1472/03_16_047/CLLD_17_03_033274000003_16_047Uzavřená2018-06-12MAS - Střední Polabí, z. s.
Výzva MAS Střední Polabí z.s. - Opatření CLLD 8 - Služby pro zaměstnatelnost ohrožených skupin - I.7388/03_16_047/CLLD_17_03_033522000003_16_047Uzavřená2018-04-12MAS - Střední Polabí, z. s.
Výzva MAS Střední Polabí z.s. - Opatření CLLD 8 - Služby pro zaměstnatelnost ohrožených skupin ? II.1B99/03_16_047/CLLD_17_03_033220874003_16_047Uzavřená2019-11-29MAS - Střední Polabí, z. s.
Výzva MAS Střední Polabí, z.s. - Opatření CLLD 6 - Sociální práce I.2546/03_16_047/CLLD_17_03_033408000003_16_047Uzavřená2018-05-30MAS - Střední Polabí, z. s.
Výzva MAS Střední Polabí, z.s. - Opatření CLLD 7 - Sociální Podnikání III.0783/03_16_047/CLLD_17_03_033274000003_16_047Uzavřená2019-04-04MAS - Střední Polabí, z. s.
Výzva MAS Svatováclavsko - OPZ 3 Prorodinná opatření III.3839/03_16_047/CLLD_16_02_091145734003_16_047Uzavřená2019-04-01MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
Výzva MAS Svatováclavsko - OPZ 3 Prorodinná opatření IV.3A77/03_16_047/CLLD_16_02_091543432003_16_047Uzavřená2019-12-20MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
Výzva MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně1096/05_18_128/CLLD_16_02_0911000000005_18_128Uzavřená2019-10-07MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
Výzva MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření0076/05_18_127/CLLD_16_02_091500000005_18_127Uzavřená2019-10-07MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
Výzva MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření II1107/05_18_127/CLLD_16_02_091500000005_18_127Zaregistrovaná2020-01-06MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
Výzva MAS Svatováclavsko-OPZ 3 Prorodinná opatření II.2549/03_16_047/CLLD_16_02_091236500003_16_047Uzavřená2018-06-03MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
Výzva MAS Světovina č.2 Podpora sociálních a návazných služeb0541/03_16_047/CLLD_16_01_119500000003_16_047Uzavřená2018-05-28MAS Světovina o.p.s.
Výzva MAS Světovina č.3 Podpora komunitních center a komunitní sociální práce0722/03_16_047/CLLD_16_01_119261001003_16_047Uzavřená2018-11-19MAS Světovina o.p.s.
Výzva MAS Světovina č.5 Podpora sociálních a návazných služeb1971/03_16_047/CLLD_16_01_119298000003_16_047Uzavřená2019-08-02MAS Světovina o.p.s.
Výzva MAS Třeboňsko - OPŽP - Realizace sídelní zeleně0093/05_18_128/CLLD_16_01_052833333005_18_128Uzavřená2019-09-30Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
Výzva MAS Třeboňsko - OPŽP - Realizace sídelní zeleně II.0150/05_18_128/CLLD_16_01_052833333005_18_128Otevřená2020-01-06Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
Výzva MAS Třeboňsko - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření0073/05_18_127/CLLD_16_01_052625000005_18_127Uzavřená2019-09-30Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
Výzva MAS Třeboňsko - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření II.0108/05_18_127/CLLD_16_01_052625000005_18_127Otevřená2020-01-06Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
Výzva MAS Třeboňsko o.p.s. - OPŽP - výsadby dřevin II.1042/05_17_088/CLLD_16_01_0521000000005_17_088Uzavřená2019-07-01Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
Výzva MAS Třeboňsko o.p.s.-OPŽP-výsadby dřevin0013/05_17_088/CLLD_16_01_0521000000005_17_088Uzavřená2018-07-13Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
Výzva MAS Vltava - Rodina I.2355/03_16_047/CLLD_16_01_120459600003_16_047Uzavřená2018-03-15MAS VLTAVA, z.s.
Výzva MAS Vltava - Sociální služby I.4849/03_16_047/CLLD_16_01_120835638003_16_047Uzavřená2019-06-13MAS VLTAVA, z.s.
Výzva MAS Vodňanská ryba, z. s. - Komunitní centra II0A10/03_16_047/CLLD_16_01_073283392003_16_047Zrušená2019-10-29MAS Vodňanská ryba, z.s.
Výzva MAS Vodňanská ryba, z. s. - Komunitní centra II2A11/03_16_047/CLLD_16_01_073284564003_16_047Uzavřená2019-10-29MAS Vodňanská ryba, z.s.
Výzva MAS Vodňanská ryba, z.s. - Podpora sociálních a návazných služeb II.0801/03_16_047/CLLD_16_01_073283376003_16_047Uzavřená2019-04-05MAS Vodňanská ryba, z.s.
Výzva MAS Vodňanská ryba, z.s. - Podpora sociálních a návazných služeb, komunitní centra I.3493/03_16_047/CLLD_16_01_073425490003_16_047Uzavřená2018-05-31MAS Vodňanská ryba, z.s.
Výzva MAS Vodňanská ryba, z.s. - Prorodinná opatření I.2243/03_16_047/CLLD_16_01_073312026003_16_047Uzavřená2018-02-28MAS Vodňanská ryba, z.s.
Výzva MAS Vodňanská ryba, z.s. - Prorodinná opatření II.1765/03_16_047/CLLD_16_01_073312026003_16_047Uzavřená2019-02-15MAS Vodňanská ryba, z.s.
Výzva MAS Vodňanská ryba, z.s. - Řešení lokální nezaměstnanosti I.2280/03_16_047/CLLD_16_01_073567320003_16_047Uzavřená2018-02-15MAS Vodňanská ryba, z.s.
Výzva MAS Vodňanská ryba, z.s. - Sociální podnikání I.1479/03_16_047/CLLD_16_01_073113464003_16_047Uzavřená2018-05-31MAS Vodňanská ryba, z.s.
Výzva MAS Východní Slovácko - Dětské skupiny1456/03_16_047/CLLD_16_01_137301100003_16_047Uzavřená2018-05-14MAS Východní Slovácko, z.s.
Výzva MAS Východní Slovácko - Dětské skupiny0398/03_16_047/CLLD_16_01_137301100003_16_047Zrušená2018-05-14MAS Východní Slovácko, z.s.
Výzva MAS Východní Slovácko - OPŽP - výsadby dřevin - II.0055/05_17_088/CLLD_16_01_137283453005_17_088Otevřená2019-12-20MAS Východní Slovácko, z.s.
Výzva MAS Východní Slovácko - Podpora zaměstnanosti - I2140/03_16_047/CLLD_16_01_137600000003_16_047Uzavřená2017-10-31MAS Východní Slovácko, z.s.
Výzva MAS Východní Slovácko - Podpora zaměstnanosti - II.3454/03_16_047/CLLD_16_01_137430143003_16_047Uzavřená2018-05-14MAS Východní Slovácko, z.s.
Výzva MAS Východní Slovácko - Podpora zaměstnanosti - II.0397/03_16_047/CLLD_16_01_137430143003_16_047Zrušená2018-05-14MAS Východní Slovácko, z.s.
Výzva MAS Východní Slovácko - Podpora zaměstnanosti - III.9950/03_16_047/CLLD_16_01_1372720000003_16_047Uzavřená2019-07-31MAS Východní Slovácko, z.s.
Výzva MAS Východní Slovácko - Příměstské tábory - I1141/03_16_047/CLLD_16_01_13760000003_16_047Uzavřená2017-10-31MAS Východní Slovácko, z.s.
Výzva MAS Východní Slovácko - Prorodinná opatření3952/03_16_047/CLLD_16_01_137941001003_16_047Uzavřená2019-08-30MAS Východní Slovácko, z.s.
Výzva MAS Východní Slovácko-OPŽP-výsadby dřevin1027/05_17_088/CLLD_16_01_137540235005_17_088Uzavřená2018-12-20MAS Východní Slovácko, z.s.
Výzva MAS Vyhlídky Podpora inovativních forem zaměstnávání V1B36/03_16_047/CLLD_16_02_053170675003_16_047Uzavřená2019-09-03MAS Vyhlídky,z.s.
Výzva MAS Vyhlídky Podpora rozvoje sociálního podnikání II0678/03_16_047/CLLD_16_02_053200000003_16_047Uzavřená2019-01-31MAS Vyhlídky,z.s.
Výzva MAS Vyhlídky,z.s. - OPŽP- Výsadba na nelesní a orné půdě0054/05_17_088/CLLD_16_02_053400000005_17_088Zaregistrovaná2020-01-02MAS Vyhlídky,z.s.
Výzva MAS Vyhlídky,z.s. -prorodinná opatření II.1295/03_16_047/CLLD_16_02_05390000003_16_047Uzavřená2018-03-15MAS Vyhlídky,z.s.
Výzva MAS Zálabí, z.s., - OPZ - Prorodinná opatření I2494/03_16_047/CLLD_16_02_103241560003_16_047Uzavřená2018-05-31Místní akční skupina Zálabí, z. s.
Výzva MAS Zálabí, z.s., - OPZ - Prorodinná opatření II1881/03_16_047/CLLD_16_02_103209439003_16_047Uzavřená2019-06-30Místní akční skupina Zálabí, z. s.
Výzva MAS Zálabí, z.s., - OPZ - Prorodinná opatření III1B77/03_16_047/CLLD_16_02_103169410003_16_047Uzavřená2019-11-30Místní akční skupina Zálabí, z. s.
Výzva MAS Zálabí, z.s., - OPZ - Sociální služby a komunitní sociální práce I1695/03_16_047/CLLD_16_02_103490440003_16_047Uzavřená2018-12-31Místní akční skupina Zálabí, z. s.
Výzva MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. OPZ - Sociální a komunitní služby - 1. výzva1719/03_16_047/CLLD_16_01_015427371003_16_047Uzavřená2018-12-31Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.
Výzva MAS Živé pomezí_Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. - OPZ - Prorodinná opatření - 2.výzva0720/03_16_047/CLLD_16_01_015413526003_16_047Uzavřená2019-02-28Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.
Výzva MAS Živé pomezí_Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. - OPZ - Prorodinná opatření - 3.výzva1978/03_16_047/CLLD_16_01_015413526003_16_047Uzavřená2019-06-30Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.
Výzva Místní akční skupiny Podhostýnska - OPŽP - Krajinná zeleň0065/05_18_127/CLLD_16_01_088625000005_18_127Uzavřená2019-10-23Místní akční skupina Podhostýnska, z. s.
Výzva Místní akční skupiny Podhostýnska - OPŽP - Sídelní zeleň0082/05_18_128/CLLD_16_01_088833333005_18_128Uzavřená2019-10-07Místní akční skupina Podhostýnska, z. s.
Výzva Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozních opatření.0015/05_18_127/CLLD_16_01_170625000005_18_127Uzavřená2019-01-17Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.
Výzva Mladoboleslavský venkov z. ú. - Vzdělávání pro zaměstnání I.0492/03_16_047/CLLD_16_02_079196800003_16_047Uzavřená2018-05-29Dolní Pojizeří z.ú.
Výzva Mladoboleslavský venkov z. ú. - Prevence sociálního vyloučení I.0491/03_16_047/CLLD_16_02_079297500003_16_047Uzavřená2018-05-29Dolní Pojizeří z.ú.
Výzva Mladoboleslavský venkov z. ú. ? Podpora rodiny I.1362/03_16_047/CLLD_16_02_079314800003_16_047Uzavřená2018-04-29Dolní Pojizeří z.ú.
Výzva OPZ - Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center (IV.)0B84/03_16_047/CLLD_15_01_086130003003_16_047Uzavřená2019-10-31MAS Český les, z. s.
Výzva OPZ - Vznik a rozvoj sociálních podniků (IV.)0B83/03_16_047/CLLD_15_01_086539400003_16_047Uzavřená2020-01-06MAS Český les, z. s.
Výzva OPZ MAS Šipka - Prorodinná opatření0288/03_16_047/CLLD_15_01_117150000003_16_047Uzavřená2018-01-18Místní akční skupina Šipka, z. s.
Výzva OPZ MAS Šipka - Prorodinná opatření II.0413/03_16_047/CLLD_15_01_117150000003_16_047Zrušená2018-04-27Místní akční skupina Šipka, z. s.
Výzva OPZ MAS Šipka - Sociální služby a sociální začleňování1291/03_16_047/CLLD_15_01_117500000003_16_047Uzavřená2018-02-05Místní akční skupina Šipka, z. s.
Výzva OPZ MAS Šipka Prorodinná opatření II1464/03_16_047/CLLD_15_01_117150000003_16_047Uzavřená2018-04-27Místní akční skupina Šipka, z. s.
Výzva Otevřené zahrady Jičínska z. s. - Podpora prorodinných opatření I1523/03_16_047/CLLD_15_01_126415800003_16_047Uzavřená2018-05-25Otevřené zahrady Jičínska z. s.
Výzva Otevřené zahrady Jičínska z. s. - Rozvoj sociálního podnikání I0501/03_16_047/CLLD_15_01_126400000003_16_047Uzavřená2018-06-26Otevřené zahrady Jičínska z. s.
Výzva OZJ školy - upravit0247/06_16_075/CLLD_15_01_12625006_16_075Zrušená2018-12-31Otevřené zahrady Jičínska z. s.
Výzva Přemyslovské střední Čechy o.p.s. - Prorodinná opatření III.1692/03_16_047/CLLD_15_01_09546312503_16_047Uzavřená2018-10-25Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
Výzva Přemyslovské střední Čechy o.p.s. - Řešení lokální nezaměstnanosti III.8691/03_16_047/CLLD_15_01_095984575003_16_047Uzavřená2018-10-25Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
Výzva Přemyslovské střední Čechy o.p.s. Podpora sociálního začleňování II.1205/03_16_047/CLLD_15_01_095193660003_16_047Uzavřená2017-12-08Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
Výzva Přemyslovské střední Čechy o.p.s. Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách II.1206/03_16_047/CLLD_15_01_095168610003_16_047Uzavřená2017-12-08Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
Výzva Přemyslovské střední Čechy o.p.s. Prorodinná opatření II.1207/03_16_047/CLLD_15_01_095457142003_16_047Uzavřená2017-12-08Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
Výzva Přemyslovské střední Čechy o.p.s. Prorodinná opatření IV.1888/03_16_047/CLLD_15_01_09546312503_16_047Uzavřená2019-04-01Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
Výzva Přemyslovské střední Čechy o.p.s. Řešení lokální nezaměstnanosti II.5204/03_16_047/CLLD_15_01_095605000003_16_047Uzavřená2017-12-08Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje0502/03_16_047/CLLD_15_01_126003_16_047Zrušená2021-12-31Otevřené zahrady Jičínska z. s.
Výzva Prostějov venkov 8-IROP-sociální bydlení II.0055/06_18_107/CLLD_15_01_207006_18_107Zrušená2022-10-31Prostějov venkov o.p.s.
Výzva Střední Haná, o.p.s. - Prorodinná opatření I.1233/03_16_047/CLLD_16_01_074200000003_16_047Uzavřená2018-01-12Střední Haná, o.p.s.
Výzva Střední Haná, o.p.s. - Prorodinná opatření II1444/03_16_047/CLLD_16_01_074300000003_16_047Uzavřená2018-05-11Střední Haná, o.p.s.
Výzva Střední Haná, o.p.s. - Prorodinná opatření III2840/03_16_047/CLLD_16_01_074794268003_16_047Uzavřená2019-04-25Střední Haná, o.p.s.
Výzva Střední Haná, o.p.s. - Prorodinná opatření IV2B11/03_16_047/CLLD_16_01_074647268003_16_047Uzavřená2019-10-17Střední Haná, o.p.s.
Výzva Střední Haná, o.p.s. - Sociální služby a sociální začleňování I.0236/03_16_047/CLLD_16_01_074266200003_16_047Uzavřená2018-01-12Střední Haná, o.p.s.
Výzva Střední Haná, o.p.s. - Sociální služby a sociální začleňování II0445/03_16_047/CLLD_16_01_074266200003_16_047Uzavřená2018-05-11Střední Haná, o.p.s.
Výzva Střední Haná, o.p.s. - Zaměstnanost I3729/03_16_047/CLLD_16_01_074100000003_16_047Uzavřená2018-11-30Střední Haná, o.p.s.
Výzva Střední Haná, o.p.s. - Zaměstnanost II1841/03_16_047/CLLD_16_01_074200030003_16_047Uzavřená2019-04-25Střední Haná, o.p.s.
Výzva Střední Haná, o.p.s. - Zaměstnanost III1B55/03_16_047/CLLD_16_01_074100092003_16_047Uzavřená2019-11-29Střední Haná, o.p.s.
Výzva _3_MAS Horňácko a Ostrožsko_OPZ_Prorodinná opatření III.1A06/03_16_047/CLLD_15_01_170426622003_16_047Uzavřená2019-10-31MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.
Výzva _4_MAS Horňácko a Ostrožsko_OPZ_ Rozvoj sociálního podníkání1A05/03_16_047/CLLD_15_01_170130000003_16_047Uzavřená2019-10-31MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.
Výzva_1_RÝMAŘOVSKO_OPZ_ Prorodinná opatření6318/03_16_047/CLLD_15_01_021500000003_16_047Uzavřená2018-03-30RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
Výzva_2_RÝMAŘOVSKO_OPZ_Podpora vzdělávání - rekvalifikace v regionu1327/03_16_047/CLLD_15_01_021223200003_16_047Uzavřená2018-03-26RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
Výzva_3_RÝMAŘOVSKO_OPZ_Další profesní vzdělávání v regionu - podpora zaměstnanosti0329/03_16_047/CLLD_15_01_021235200003_16_047Uzavřená2018-03-26RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
Výzva_4_RÝMAŘOVSKO_OPZ_Porodinná opatření2775/03_16_047/CLLD_15_01_021375119003_16_047Uzavřená2019-03-30RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
Výzva_5_MAS Horňácko a Ostrožsko_OPZ_Sociální služby1A07/03_16_047/CLLD_15_01_170367121003_16_047Uzavřená2019-12-31MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.
Výzva_MAS LVA_OPZ_Odstranění bariér přístupu k zaměstnání0534/03_16_047/CLLD_16_01_157340000003_16_047Uzavřená2018-07-16MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
Výzva_MAS LVA_OPZ_Odstranění bariér přístupu k zaměstnání_II.0721/03_16_047/CLLD_16_01_157340000003_16_047Zaregistrovaná2018-10-31MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
Výzva_MAS LVA_OPZ_Prorodinná opatření1334/03_16_047/CLLD_16_01_157282355003_16_047Uzavřená2018-03-15MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
Výzva_MAS LVA_OPZ_Prorodinná opatření_II.1790/03_16_047/CLLD_16_01_157282355003_16_047Uzavřená2019-03-29MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
Výzva_MAS LVA_OPZ_Rozvoj sociálních služeb2333/03_16_047/CLLD_16_01_157600000003_16_047Uzavřená2018-02-28MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
Vzdělání podporuje zaměstnanost MAS 21 - I.1170/03_16_047/CLLD_15_01_088340000003_16_047Uzavřená2018-01-18MAS 21, o.p.s.
VZOR0563/03_16_047/CLLD_15_01_125003_16_047Zaregistrovaná2021-12-31MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
x0493/06_16_075/CLLD_15_01_279006_16_075Zrušená2022-10-31Region HANÁ, z. s.
Zaměstnanost - I0023/03_16_047/CLLD_15_01_26190000003_16_047Uzavřená2017-02-28MAS Region Kunětické hory, z.s.
Zaměstnanost na území MAS Sokolovsko1100/03_16_047/CLLD_15_01_064300000003_16_047Uzavřená2017-07-31MAS Sokolovsko o.p.s.
Zaměstnanost na území místního partnerství MAS Cínovecko-LEADER (11/2017)4274/03_16_047/CLLD_16_02_039594000003_16_047Uzavřená2018-01-31MAS CÍNOVECKO o. p. s.
Zaměstnanost v regionu - I2A14/03_16_047/CLLD_16_01_030225249003_16_047Pozastavená2019-11-18Podhůří Železných hor o.p.s.
Zkouška SC0215/06_16_072/CLLD_15_01_004892000006_16_072Zrušená2019-12-31MAS Moravská cesta, z. s.
Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb5010/03_16_047/CLLD_15_01_229500000003_16_047Uzavřená2017-02-07MAS Moravský kras z.s.
Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb0012/03_16_047/CLLD_15_01_229003_16_047Zrušená2021-12-31MAS Moravský kras z.s.
Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb II.2346/03_16_047/CLLD_15_01_229796548003_16_047Pozastavená2018-04-16MAS Moravský kras z.s.
Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb- III.1820/03_16_047/CLLD_15_01_229260000003_16_047Uzavřená2019-04-15MAS Moravský kras z.s.
ZRUŠENA "MAS Aktivios, z.s. - IROP - Infrastruktura pro sociální služby II"0280/06_16_072/CLLD_16_01_118006_16_072Zrušená2022-10-31MAS Aktivios, z.s.
zrušená - 6.0457/06_16_075/CLLD_15_01_188106_16_075Zrušená2022-10-31MAS BRÁNA PÍSECKA z.s.
zrušena - Výzva MAS Litomyšlsko - IROP - Podmínky pro místní vzdělávání I.0144/06_16_075/CLLD_16_01_103864842006_16_075Zrušená2018-05-04MAS Litomyšlsko o.p.s.
zrušená 3.výzva MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z. s.- IROP-Zvyšování kvality škol-I0286/06_16_038/CLLD_16_02_081435602006_16_038Zrušená2019-04-30MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.
Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení v území0405/03_16_047/CLLD_16_01_048100000003_16_047Uzavřená2018-05-25SERVISO, o. p. s.
Zvyšování kapacit předškolních zařízení - I1542/03_16_047/CLLD_16_01_030357300003_16_047Uzavřená2018-05-11Podhůří Železných hor o.p.s.
Zvyšování zaměstnanosti I.1285/03_16_047/CLLD_16_01_02996700003_16_047Uzavřená2018-01-12Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z. s.
Zvyšování zaměstnavatelnosti občanů prostřednictvím zvyšování jejich kompetencí a mezisektorové spolupráce1506/03_16_047/CLLD_16_01_048250000003_16_047Uzavřená2018-04-27SERVISO, o. p. s.