Výzva č. 3 MAS Buchlov, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření

MAS: MAS Buchlov, z.s. / info o MAS Buchlov, z.s.
Výzva číslo: 110/05_18_127/CLLD_16_01_113 [Zaregistrovaná], výzva ŘO: 05_18_127, všechny výzvy MAS v 05_18_127
Datum výhlášení: 2019-11-15, datum zpřístupnění: 2019-11-15, datum ukončení: 2020-01-06
Alokace výzvy: 6250000
CZV registrovaných projektů: 1265950, CZV projektů s právním aktem: 1265950
Založeno žádostí do výzvy: 0, Registrováno žádostí do výzvy: 1
Právních aktů: 1
Akce s výzvou: Prezentace projektů výzvy
Editace:180
Opatření PR:

Projekty podané do výzvy Výzva č. 3 MAS Buchlov, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření (110/05_18_127/CLLD_16_01_113)

Reg číslo projektuNázev projektuŽadatelCelk. zps. výdajeStav
CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_127/0011132Obnova vegetačních prvků starého úvozu - TupesyObec Tupesy1265951PP37
celkem1265951

Čerpání alokace výzvy (ve stavech projektů)

Projekty založené a dosud nepodané do výzvy Výzva č. 3 MAS Buchlov, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření (110/05_18_127/CLLD_16_01_113)

Počet evidovaných založených žádostí do výzvy: 0. Více informací jen pro přihlášené.