Výzva ŘO 05_18_127

Výzvy CLLD ve výzvě 05_18_127:

Filtrovat výzvy:Stavy výzev MAS:
 • (2)
 • Modifikovaná (12)
 • Otevřená (21)
 • Pozastavená (2)
 • Schválená (1)
 • Uzavřená (60)
 • Vyhlášená (1)
 • Zaregistrovaná (12)
 • Zrušená (5)
Datum:
 • Vyhlášení je větší než:
 • Zpřístupnění je větší než:
 • Ukončení je menší než:
Počet výsledků: 116
Název výzvyReg. projektůReg. číslo výzvyVýzva ŘOMASstavukončení
"Výzva MAS - Střední Polabí č. 1 OPŽP - Územní systémy ekologické stability"0027/05_18_127/CLLD_17_03_03305_18_127MAS - Střední Polabí, z. s.Modifikovaná2020-01-06
1. Výzva MAS Bystřička - OPŽP - Realizace ÚSES0049/05_18_127/CLLD_16_01_08905_18_127Bystřička, o.p.s.Uzavřená2019-05-15
1. Výzva MAS Horní Pomoraví ? OPŽP - Biocentra a protierozní opatření I.0004/05_18_127/CLLD_16_01_02205_18_127MAS Horní Pomoraví o.p.s.Uzavřená2019-02-28
1. Výzva MAS Hrušovansko-OPŽP-Realizace ÚSES a Protierozního opatření0030/05_18_127/CLLD_16_02_00205_18_127MAS Hrušovansko, z. s.Modifikovaná2020-01-02
1. Výzva MAS Jablunkovsko - OPŽP - Realizace ÚSES a Protierozní opatření0035/05_18_127/CLLD_15_01_08905_18_127MAS Jablunkovsko, z. s.Uzavřená2019-06-10
1. Výzva MAS Mezilesí, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES0041/05_18_127/CLLD_16_02_10205_18_127Místní akční skupina Mezilesí, z.s.Uzavřená2019-09-30
1. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPŽP - Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES nebo jejich částí včetně realizace interakčních prvků - I.3020/05_18_127/CLLD_15_01_03205_18_127MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.Uzavřená2019-08-29
1. Výzva MAS Rozvoj Krnovska OPŽP I. - Protierozní opatření0039/05_18_127/CLLD_16_01_11705_18_127Rozvoj Krnovska o.p.s.Uzavřená2019-04-13
1. výzva MAS RÝMAŘOVSKO OPŽP Realizace USES a protierozní opatření1069/05_18_127/CLLD_15_01_02105_18_127RÝMAŘOVSKO, o.p.s.Uzavřená2019-05-14
1. Výzva MAS Střední Vsetínsko - OPŽP - Realizace ÚSES0070/05_18_127/CLLD_16_01_14805_18_127MAS Střední Vsetínsko, z. s.Uzavřená2019-09-19
1. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES1043/05_18_127/CLLD_16_02_01905_18_127MAS Vyškovsko, z.s.Uzavřená2019-05-30
1. Výzva OPŽP - Realizace ÚSES a Protierozní opatření - MAS Rokytná0050/05_18_127/CLLD_17_03_03505_18_127Modifikovaná2019-12-18
1. výzva Oslavka,o.p.s. -OPŽP - Realizace ÚSES a Protierozní opatření0061/05_18_127/CLLD_15_01_26205_18_127OSLAVKA o.p.s.Modifikovaná2020-01-06
1.Výzva MAS Hranicko-OPŽP-Realizace ÚSES1068/05_18_127/CLLD_15_01_00605_18_127MAS Hranicko z. s.Uzavřená2019-10-31
115/05_18_127/CLLD_16_01_0901115/05_18_127/CLLD_16_01_09005_18_127MAS Strážnicko, z.s.0000-00-00
116/05_18_127/CLLD_16_02_1074116/05_18_127/CLLD_16_02_10705_18_127Místní akční skupina Dolní Poolšaví, z.s.0000-00-00
2. Výzva MAS Opavsko-OPŽP-Protierozní opatření0081/05_18_127/CLLD_15_01_26305_18_127Místní akční skupina Opavsko z.s.Zaregistrovaná2019-08-29
2. výzva MAS Podbrněnsko - OPŽP - Posilování přirozených funkcí krajiny1099/05_18_127/CLLD_15_01_28105_18_127Místní akční skupina Podbrněnsko, spolekOtevřená2020-01-06
2. výzva MAS Podřipsko - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření0048/05_18_127/CLLD_16_02_05705_18_127Místní akční skupina Podřipsko, z.s.Modifikovaná2020-01-03
2. Výzva MAS Rozvoj Krnovska OPŽP I. - Protierozní opatření0092/05_18_127/CLLD_16_01_11705_18_127Rozvoj Krnovska o.p.s.Otevřená2020-01-06
2. výzva MAS SERVISO_OPŽP_realizace ÚSES0044/05_18_127/CLLD_16_01_04805_18_127SERVISO, o. p. s.Uzavřená2019-09-02
2. Výzva MAS Střední Vsetínsko - OPŽP - Protierozní opatření0071/05_18_127/CLLD_16_01_14805_18_127MAS Střední Vsetínsko, z. s.Uzavřená2019-09-19
2. výzva MAS svatého Jana z Nepomuku-OPŽP-Protierozní opatření0055/05_18_127/CLLD_16_02_01005_18_127Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, z.s.Schválená2019-07-31
2. Výzva MAS Vladař - OPŽP - Realizace ÚSES0066/05_18_127/CLLD_15_01_14605_18_127MAS Vladař o.p.s.Uzavřená2019-09-30
2. výzva MAS Zubří země ? OPŽP ? Sídelní zeleň ? (I.)0017/05_18_127/CLLD_15_01_04605_18_127MAS Zubří země, o.p.s.Zrušená2020-01-06
2. výzva Místní akční skupiny Hlinecko, z.s.-OPŽP-Realizace ÚSES a protierozní opatření0019/05_18_127/CLLD_15_01_26405_18_127Místní akční skupina Hlinecko, z. s.Uzavřená2019-05-29
2. Výzva Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví - OPŽP - Realizace protierozních opatření0025/05_18_127/CLLD_16_01_17005_18_127Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.Uzavřená2019-07-31
2. výzva OPŽP MAS Strážnicko - Realizace ÚSES a protierozní opatření5012/05_18_127/CLLD_16_01_09005_18_127MAS Strážnicko, z.s.Uzavřená2019-07-16
2.výzva MAS Brdy-Vltava-OPŽP-Protierozní opatření0079/05_18_127/CLLD_16_01_04505_18_127Brdy - Vltava o.p.s.Otevřená2019-12-19
2.výzva MAS Vizovicko a Slušovicko - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření1067/05_18_127/CLLD_16_02_06905_18_127MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.Modifikovaná2019-11-29
3 Výzva MAS Rýmařovsko OPŽP ÚSES a protierozní opatření0106/05_18_127/CLLD_15_01_02105_18_127RÝMAŘOVSKO, o.p.s.Otevřená2020-01-06
3. Výzva MAS Blanský les-Netolicko o.p.s.-OPŽP- Protierozní opatření0053/05_18_127/CLLD_16_02_04905_18_127Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s.Uzavřená2019-09-23
3. Výzva MAS Bystřička - OPŽP - Realizace ÚSES II0112/05_18_127/CLLD_16_01_08905_18_127Bystřička, o.p.s.Zaregistrovaná2020-01-06
3. Výzva MAS Hranicko-OPŽP-Realizace ÚSES II0111/05_18_127/CLLD_15_01_00605_18_127MAS Hranicko z. s.Zaregistrovaná2020-01-06
3. Výzva MAS Jablunkovsko - OPŽP - Realizace ÚSES a Protierozní opatření0105/05_18_127/CLLD_15_01_08905_18_127MAS Jablunkovsko, z. s.Otevřená2020-01-06
3. Výzva MAS Mezilesí, z.s. - OPŽP- Realizace ÚSES - II.2101/05_18_127/CLLD_16_02_10205_18_127Místní akční skupina Mezilesí, z.s.Zaregistrovaná2020-01-06
3. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA - OPŽP - Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES nebo jejich částí včetně realizace interakčních prvků - II.0102/05_18_127/CLLD_15_01_03205_18_127MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.Otevřená2020-01-06
3. Výzva MAS Opavsko-OPŽP- ÚSES0082/05_18_127/CLLD_15_01_26305_18_127Místní akční skupina Opavsko z.s.Zaregistrovaná2019-08-29
3. výzva MAS SERVISO_OPŽP_protierozní opatření0045/05_18_127/CLLD_16_01_04805_18_127SERVISO, o. p. s.Uzavřená2019-09-02
3. výzva MAS Zubří země - OPŽP - Protierozní opatření - (I.)0018/05_18_127/CLLD_15_01_04605_18_127MAS Zubří země, o.p.s.Uzavřená2019-09-25
4. výzva MAS Český les - OPŽP - Protierozní opatření0003/05_18_127/CLLD_15_01_08605_18_127MAS Český les, z. s.Uzavřená2019-05-31
4. Výzva MAS Regionu Poodří - OPŽP - Podpora posílení přirozených funkcí krajiny6060/05_18_127/CLLD_15_01_01605_18_127MAS Regionu Poodří, z.s.Uzavřená2019-07-15
4. Výzva MAS svatého Jana z Nepomuku - OPŽP - Protierozní opatření0100/05_18_127/CLLD_16_02_01005_18_127Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, z.s.Otevřená2020-01-06
4. Výzva Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví - OPŽP - Realizace ÚSES1026/05_18_127/CLLD_16_01_17005_18_127Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.Uzavřená2019-04-18
5. Výzva MAS Labské skály z.s.-OPŽP-Realizace ÚSES0006/05_18_127/CLLD_15_01_18405_18_127MAS Labské skály, z.s.Uzavřená2019-05-02
6. Výzva MAS Labské skály z.s.-OPŽP-Protierozní opatření0007/05_18_127/CLLD_15_01_18405_18_127MAS Labské skály, z.s.Uzavřená2019-05-02
6. Výzva Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví - OPŽP - Realizace protierozních opatření0093/05_18_127/CLLD_16_01_17005_18_127Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.Otevřená2020-01-03
7. Výzva MAS Regionu Poodří - OPŽP - Protierozní opatření0095/05_18_127/CLLD_15_01_01605_18_127MAS Regionu Poodří, z.s.Otevřená2020-01-06
8. výzva MAS Český les - OPŽP - Protierozní opatření0091/05_18_127/CLLD_15_01_08605_18_127MAS Český les, z. s.Otevřená2019-12-31
8. výzva MAS Labské skály z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES0085/05_18_127/CLLD_15_01_18405_18_127MAS Labské skály, z.s.Otevřená2020-01-06
9. výzva MAS Labské skály z.s. - OPŽP - Protierozní opatření0086/05_18_127/CLLD_15_01_18405_18_127MAS Labské skály, z.s.Otevřená2020-01-06
MAS Frýdlantsko-OPŽP-Protierozní opatření0062/05_18_127/CLLD_17_03_00205_18_127MAS Frýdlantsko, z.s.Uzavřená2019-10-31
Mladoboleslavský venkov z. ú. - Výzva OPŽP č. 4 - Realizace ÚSES a protierozní opatření II.1094/05_18_127/CLLD_16_02_07905_18_127Dolní Pojizeří z.ú.Otevřená2020-01-05
Mladoboleslavský venkov, z.ú. - Výzva OPŽP č. 2 - Realizace ÚSES a protierozní opatření0046/05_18_127/CLLD_16_02_07905_18_127Dolní Pojizeří z.ú.Uzavřená2019-09-18
Mladoboleslavský venkov, z.ú. - Výzva OPŽP č. 3 - Realizace ÚSES0047/05_18_127/CLLD_16_02_07905_18_127Dolní Pojizeří z.ú.Zrušená2019-09-18
Nerelevantní0005/05_18_127/CLLD_16_01_02205_18_127MAS Horní Pomoraví o.p.s.Zaregistrovaná2019-02-28
Protierozní opatření - 2.výzva OPŽP0075/05_18_127/CLLD_16_02_01005_18_127Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, z.s.Uzavřená2019-08-30
Společná výzva č.2 OPŽP MAS Světovina - ÚSES + Protierozní opatření0083/05_18_127/CLLD_16_01_11905_18_127MAS Světovina o.p.s.Zaregistrovaná2019-05-31
Výzva č. 1 MAS Buchlov, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření0040/05_18_127/CLLD_16_01_11305_18_127MAS Buchlov, z.s.Uzavřená2019-09-30
Výzva č. 1 MAS LEADER-Loucko, z.s.-OPŽP-Realizace přírodě blízkých opatření0036/05_18_127/CLLD_16_02_10905_18_127MAS LEADER - Loucko, z. s.Uzavřená2019-09-02
Výzva č. 2 - MAS Jižní Slovácko- OPŽP - Realizace ÚSES a protierozních opatření.1024/05_18_127/CLLD_16_01_07005_18_127Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s.Uzavřená2019-09-18
Výzva č. 2 MAS Podhůří Železných hor-OPŽP-protierozní opatření0021/05_18_127/CLLD_16_01_03005_18_127Podhůří Železných hor o.p.s.Modifikovaná2019-09-26
Výzva č. 3 MAS Buchlov, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření1110/05_18_127/CLLD_16_01_11305_18_127MAS Buchlov, z.s.Zaregistrovaná2020-01-06
Výzva č. 4 - MAS Jižní Slovácko - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozních opatření II.0114/05_18_127/CLLD_16_01_07005_18_127Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s.Zaregistrovaná2020-01-06
Výzva č. 5 Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření.2088/05_18_127/CLLD_15_01_26405_18_127Místní akční skupina Hlinecko, z. s.Uzavřená2019-11-08
Výzva č.2 OPŽP MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. - aktivita č.1. Realizace ÚSES č.2 Protierozní opatření2051/05_18_127/CLLD_15_01_17005_18_127MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.Uzavřená2019-10-31
Výzva č.3 MAS Havlíčkův kraj ? OPŽP ? výsadba dřevin0089/05_18_127/CLLD_15_01_15805_18_127Havlíčkův kraj, o.p.s.Zrušená2019-11-26
Výzva MAS Boskovicko PLUS - OPŽP - Realizace ÚSES a Protierozní opatření0013/05_18_127/CLLD_16_01_02905_18_127Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z. s.Uzavřená2019-10-09
Výzva MAS Brána Brněnska - OPŽP - Realizace ÚSES a Protierozní opatření0037/05_18_127/CLLD_16_01_06005_18_127Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.Uzavřená2019-06-03
Výzva MAS Brána Brněnska - OPŽP - Realizace ÚSES a Protierozní opatření II0084/05_18_127/CLLD_16_01_06005_18_127Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.Uzavřená2019-10-07
Výzva MAS Brána Brněnska - OPŽP - Realizace ÚSES a Protierozní opatření III0098/05_18_127/CLLD_16_01_06005_18_127Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.Otevřená2020-01-03
Výzva MAS Brána do Českého ráje - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření0011/05_18_127/CLLD_16_01_14905_18_127MAS Brána do Českého ráje, z.s.Uzavřená2019-05-27
Výzva MAS Brána Vysočiny - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření2042/05_18_127/CLLD_15_01_25905_18_127Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.Modifikovaná2020-01-06
Výzva MAS Dolní Poolšaví - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření0072/05_18_127/CLLD_16_02_10705_18_127Místní akční skupina Dolní Poolšaví, z.s.Pozastavená2020-01-02
Výzva MAS Hanácký venkov, z. s. - OPŽP - Realizace ÚSES0052/05_18_127/CLLD_16_01_15605_18_127MAS Hanácký venkov, z. s.Modifikovaná2020-01-06
Výzva MAS Hlučínsko - OPŽP - Realizace ÚSES0014/05_18_127/CLLD_15_01_27505_18_127Místní akční skupina Hlučínsko z.s.Uzavřená2019-08-30
Výzva MAS Hříběcí hory - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření II.0087/05_18_127/CLLD_16_01_04405_18_127Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.Otevřená2019-11-29
Výzva MAS Hříběcí hory - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření.0034/05_18_127/CLLD_16_01_04405_18_127Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.Uzavřená2019-06-13
Výzva MAS Hrubý Jeseník, z.s. - OPŽP - Protierozní opatření0078/05_18_127/CLLD_15_01_12005_18_127MAS Hrubý Jeseník, z.s.Uzavřená2019-09-30
Výzva MAS Hrubý Jeseník, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES0077/05_18_127/CLLD_15_01_12005_18_127MAS Hrubý Jeseník, z.s.Uzavřená2019-09-30
Výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření0074/05_18_127/CLLD_16_01_07905_18_127Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.Uzavřená2019-08-05
Výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření 32103/05_18_127/CLLD_16_01_07905_18_127Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.Otevřená2020-01-06
Výzva MAS Lípa pro venkov_č. 1_OPŽP_ Realizace ÚSES2029/05_18_127/CLLD_15_01_11005_18_127Lípa pro venkov z.s.Modifikovaná2020-01-06
Výzva MAS Mohelnicko - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření1031/05_18_127/CLLD_16_01_06705_18_127MAS Mohelnicko, z.s.Uzavřená2019-09-30
Výzva MAS Moravská cesta - OPŽP - Realizace ÚSES1010/05_18_127/CLLD_15_01_00405_18_127MAS Moravská cesta, z. s.Uzavřená2019-09-30
Výzva MAS Moravský kras z.s. ? OPŽP ? Realizace ÚSES0008/05_18_127/CLLD_15_01_22905_18_127MAS Moravský kras z.s.Zrušená2020-01-06
Výzva MAS Moravský kras z.s.- OPŽP- Realizace ÚSES a protierozní opatření II.0113/05_18_127/CLLD_15_01_22905_18_127MAS Moravský kras z.s.Zaregistrovaná2020-01-06
Výzva MAS Moravský kras z.s._OPŽP_Realizace ÚSES a Protierozní opatření0009/05_18_127/CLLD_15_01_22905_18_127MAS Moravský kras z.s.Uzavřená2019-06-24
Výzva MAS OZJ - OPŽP - Realizace ÚSES0064/05_18_127/CLLD_15_01_12605_18_127Otevřené zahrady Jičínska z. s.Otevřená2020-01-06
Výzva MAS Partnerství Moštěnka - OPŽP - Realizace ÚSES0022/05_18_127/CLLD_15_01_14405_18_127MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s.Zrušená2020-01-06
Výzva MAS PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA - OPŽP - Realizace ÚSES a Protierozní opatření2023/05_18_127/CLLD_15_01_14405_18_127MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s.Modifikovaná2019-11-28
Výzva MAS Ploština - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření - 20109/05_18_127/CLLD_16_01_09105_18_127MAS Ploština, z. s.Zaregistrovaná2020-01-03
Výzva MAS Ploština - OPŽP - Protierozní opatření.0058/05_18_127/CLLD_16_01_09105_18_127MAS Ploština, z. s.Uzavřená2019-08-29
Výzva MAS Ploština - OPŽP - Realizace ÚSES1057/05_18_127/CLLD_16_01_09105_18_127MAS Ploština, z. s.Uzavřená2019-08-29
Výzva MAS PODBRDSKO - OPŽP - Protierozní opatření0028/05_18_127/CLLD_16_01_03605_18_127MAS PODBRDSKO, z.s.Uzavřená2019-09-25
Výzva MAS PODBRDSKO - OPŽP - Protierozní opatření 20090/05_18_127/CLLD_16_01_03605_18_127MAS PODBRDSKO, z.s.Otevřená2020-01-06
Výzva MAS Podbrněnsko - OPŽP - Posilování přirozených funkcí krajiny0038/05_18_127/CLLD_15_01_28105_18_127Místní akční skupina Podbrněnsko, spolekUzavřená2019-09-30
Výzva MAS Prostějov venkov - OPŽP - Realizace ÚSES II.1097/05_18_127/CLLD_15_01_20705_18_127Prostějov venkov o.p.s.Otevřená2020-01-02
Výzva MAS Prostějov venkov č. 8 OPŽP protierozní opatření I.0002/05_18_127/CLLD_15_01_20705_18_127Prostějov venkov o.p.s.Uzavřená2019-10-02
Výzva MAS Prostějov venkov č.9 OPŽP Realizace ÚSES I.0001/05_18_127/CLLD_15_01_20705_18_127Prostějov venkov o.p.s.Uzavřená2019-10-02
Výzva MAS Region HANÁ - OPŽP - Realizace ÚSES0063/05_18_127/CLLD_15_01_27905_18_127Region HANÁ, z. s.Uzavřená2019-06-17
Výzva MAS Region HANÁ - OPŽP - Realizace ÚSES 21104/05_18_127/CLLD_15_01_27905_18_127Region HANÁ, z. s.Otevřená2020-01-03
Výzva MAS Region Pošembeří-OPŽP-Realizace ÚSES0054/05_18_127/CLLD_16_02_02205_18_127Region Pošembeří o.p.s.Pozastavená2020-01-06
Výzva MAS Sdružení SPLAV-OPŽP-Protierozní opatření1033/05_18_127/CLLD_15_01_03605_18_127Sdružení SPLAV, z.s.Uzavřená2019-08-05
Výzva MAS Sdružení SPLAV-OPŽP-Realizace ÚSES1032/05_18_127/CLLD_15_01_03605_18_127Sdružení SPLAV, z.s.Uzavřená2019-09-09
Výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozních opatření3080/05_18_127/CLLD_17_03_00105_18_127MAS Slavkovské bojiště, z.s.Modifikovaná2019-12-30
Výzva MAS Sokolovsko o.p.s. - OPŽP - Realizace ÚSES1016/05_18_127/CLLD_15_01_06405_18_127MAS Sokolovsko o.p.s.Uzavřená2019-09-30
Výzva MAS Šternbersko - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření0059/05_18_127/CLLD_16_02_11005_18_127MAS Šternbersko o.p.s.Uzavřená2019-08-29
Výzva MAS Střední Haná o.p.s. - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření0096/05_18_127/CLLD_16_01_07405_18_127Střední Haná, o.p.s.Vyhlášená2020-01-05
Výzva MAS Střední Haná o.p.s.- OPŽP - Realizace ÚSES, protierozní opatření0056/05_18_127/CLLD_16_01_07405_18_127Střední Haná, o.p.s.Uzavřená2019-09-04
Výzva MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření0076/05_18_127/CLLD_16_02_09105_18_127MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.Uzavřená2019-10-07
Výzva MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření II1107/05_18_127/CLLD_16_02_09105_18_127MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.Zaregistrovaná2020-01-06
Výzva MAS Třeboňsko - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření0073/05_18_127/CLLD_16_01_05205_18_127Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.Uzavřená2019-09-30
Výzva MAS Třeboňsko - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření II.0108/05_18_127/CLLD_16_01_05205_18_127Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.Otevřená2020-01-06
Výzva Místní akční skupiny Podhostýnska - OPŽP - Krajinná zeleň0065/05_18_127/CLLD_16_01_08805_18_127Místní akční skupina Podhostýnska, z. s.Uzavřená2019-10-23
Výzva Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozních opatření.0015/05_18_127/CLLD_16_01_17005_18_127Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.Uzavřená2019-01-17