Výzva č. 4 - MAS Jižní Slovácko - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozních opatření II.

MAS: Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s. / info o Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s.
Výzva číslo: 114/05_18_127/CLLD_16_01_070 [Zaregistrovaná], výzva ŘO: 05_18_127, všechny výzvy MAS v 05_18_127
Datum výhlášení: 2019-11-28, datum zpřístupnění: 2019-11-28, datum ukončení: 2020-01-06
Alokace výzvy: 5197480
CZV registrovaných projektů: 0, CZV projektů s právním aktem: 0
Založeno žádostí do výzvy: 0, Registrováno žádostí do výzvy: 0
Právních aktů: 0
Akce s výzvou: Prezentace projektů výzvy
Editace:160
Opatření PR:

Projekty podané do výzvy Výzva č. 4 - MAS Jižní Slovácko - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozních opatření II. (114/05_18_127/CLLD_16_01_070)

Reg číslo projektuNázev projektuŽadatelCelk. zps. výdajeStav
celkem0

Čerpání alokace výzvy (ve stavech projektů)

Projekty založené a dosud nepodané do výzvy Výzva č. 4 - MAS Jižní Slovácko - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozních opatření II. (114/05_18_127/CLLD_16_01_070)

Počet evidovaných založených žádostí do výzvy: 0. Více informací jen pro přihlášené.