Výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozních opatření

MAS: MAS Slavkovské bojiště, z.s. / info o MAS Slavkovské bojiště, z.s.
Výzva číslo: 080/05_18_127/CLLD_17_03_001 [Modifikovaná], výzva ŘO: 05_18_127, všechny výzvy MAS v 05_18_127
Datum výhlášení: 2019-03-15, datum zpřístupnění: 2019-03-15, datum ukončení: 2019-12-30
Alokace výzvy: 12500000
CZV registrovaných projektů: 4069180, CZV projektů s právním aktem: 3060880
Založeno žádostí do výzvy: 0, Registrováno žádostí do výzvy: 3
Právních aktů: 2
Akce s výzvou: Prezentace projektů výzvy
Editace:27
Opatření PR:

Projekty podané do výzvy Výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozních opatření (080/05_18_127/CLLD_17_03_001)

Reg číslo projektuNázev projektuŽadatelCelk. zps. výdajeStav
CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_127/0011242Založení prvků ÚSES v k.ú. Sivice, interakční prvek 17Obec Sivice1015126PP37
CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_127/0011358ZALOŽENÍ BIOCENTRA A BIOKORIDORU FORMOU VÝSADBY EXTENZIVNÍHO SADU A GENOFONDOVÉ ALEJEObec Hrušky2045752PP37
CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_127/0011403Obnova výsadeb u silnic v realizaci SUS JMK, k.ú. Tvarožná, silnice II/430Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje1008306PN20b
celkem4069184

Čerpání alokace výzvy (ve stavech projektů)

Projekty založené a dosud nepodané do výzvy Výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozních opatření (080/05_18_127/CLLD_17_03_001)

Počet evidovaných založených žádostí do výzvy: 0. Více informací jen pro přihlášené.