1. Výzva OPŽP - Realizace ÚSES a Protierozní opatření - MAS Rokytná

MAS: / info o
Výzva číslo: 050/05_18_127/CLLD_17_03_035 [Modifikovaná], výzva ŘO: 05_18_127, všechny výzvy MAS v 05_18_127
Datum výhlášení: 2019-03-14, datum zpřístupnění: 2019-03-14, datum ukončení: 2019-12-18
Alokace výzvy: 4000000
CZV registrovaných projektů: 0, CZV projektů s právním aktem: 0
Založeno žádostí do výzvy: 0, Registrováno žádostí do výzvy: 0
Právních aktů: 0
Akce s výzvou: Prezentace projektů výzvy

Projekty podané do výzvy 1. Výzva OPŽP - Realizace ÚSES a Protierozní opatření - MAS Rokytná (050/05_18_127/CLLD_17_03_035)

Reg číslo projektuNázev projektuŽadatelCelk. zps. výdajeStav
celkem0

Čerpání alokace výzvy (ve stavech projektů)

Projekty založené a dosud nepodané do výzvy 1. Výzva OPŽP - Realizace ÚSES a Protierozní opatření - MAS Rokytná (050/05_18_127/CLLD_17_03_035)

Počet evidovaných založených žádostí do výzvy: 0. Více informací jen pro přihlášené.