Výzva MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření II

MAS: MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. / info o MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
Výzva číslo: 107/05_18_127/CLLD_16_02_091 [Zaregistrovaná], výzva ŘO: 05_18_127, všechny výzvy MAS v 05_18_127
Datum výhlášení: 2019-11-21, datum zpřístupnění: 2019-11-21, datum ukončení: 2020-01-06
Alokace výzvy: 5000000
CZV registrovaných projektů: 1996580, CZV projektů s právním aktem: 1996580
Založeno žádostí do výzvy: 0, Registrováno žádostí do výzvy: 1
Právních aktů: 1
Akce s výzvou: Prezentace projektů výzvy
Editace:159
Opatření PR:

Projekty podané do výzvy Výzva MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření II (107/05_18_127/CLLD_16_02_091)

Reg číslo projektuNázev projektuŽadatelCelk. zps. výdajeStav
CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_127/0011352Krajinářské úpravy v rámci biokoridoru RBK 1111 v k.ú. KačiceObec Kačice1996575PP37
celkem1996575

Čerpání alokace výzvy (ve stavech projektů)

Projekty založené a dosud nepodané do výzvy Výzva MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření II (107/05_18_127/CLLD_16_02_091)

Počet evidovaných založených žádostí do výzvy: 0. Více informací jen pro přihlášené.