Výzva MAS Brána Brněnska - OPŽP - Realizace ÚSES a Protierozní opatření II

MAS: Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. / info o Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.
Výzva číslo: 084/05_18_127/CLLD_16_01_060 [Uzavřená], výzva ŘO: 05_18_127, všechny výzvy MAS v 05_18_127
Datum výhlášení: 2019-07-15, datum zpřístupnění: 2019-07-15, datum ukončení: 2019-10-07
Alokace výzvy: 6250000
CZV registrovaných projektů: 0, CZV projektů s právním aktem: 0
Založeno žádostí do výzvy: 0, Registrováno žádostí do výzvy: 0
Právních aktů: 0
Akce s výzvou: Prezentace projektů výzvy
Editace:119
Opatření PR:

Projekty podané do výzvy Výzva MAS Brána Brněnska - OPŽP - Realizace ÚSES a Protierozní opatření II (084/05_18_127/CLLD_16_01_060)

Reg číslo projektuNázev projektuŽadatelCelk. zps. výdajeStav
celkem0

Čerpání alokace výzvy (ve stavech projektů)

Projekty založené a dosud nepodané do výzvy Výzva MAS Brána Brněnska - OPŽP - Realizace ÚSES a Protierozní opatření II (084/05_18_127/CLLD_16_01_060)

Počet evidovaných založených žádostí do výzvy: 0. Více informací jen pro přihlášené.