Výzva ŘO 06_16_074

Výzvy CLLD ve výzvě 06_16_074:

Filtrovat výzvy:Stavy výzev MAS:
  • (7)
  • Otevřená (3)
  • Uzavřená (131)
  • Zaregistrovaná (2)
  • Zrušená (5)
Datum:
  • Vyhlášení je větší než:
  • Zpřístupnění je větší než:
  • Ukončení je menší než:
Počet výsledků: 148
Název výzvyReg. projektůReg. číslo výzvyVýzva ŘOMASstavukončení
1.výzva MAS Brdy-Vltava-IROP-Sociální podnikání1038/06_16_074/CLLD_16_01_04506_16_074Brdy - Vltava o.p.s.Uzavřená2018-06-22
1.výzva MAS Dolní Morava-IROP-sociální podnikání1052/06_16_074/CLLD_16_01_07006_16_074Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s.Uzavřená2018-08-15
10.výzva MAS 21-IROP-Sociální podnikání-II.1072/06_16_074/CLLD_15_01_08806_16_074MAS 21, o.p.s.Uzavřená2018-12-20
10.výzva MAS Hustopečsko-IROP-Sociální podnikání2140/06_16_074/CLLD_16_02_01506_16_074MAS Hustopečsko, z. s.Otevřená2020-09-14
10.výzva MAS Královédvorsko-IROP-Podpora sociálního podnikání II1075/06_16_074/CLLD_16_01_14506_16_074MAS Královédvorsko, z. s.Uzavřená2019-01-31
10.výzva MAS ORLICKO-IROP- Infrastruktura pro sociální podnikání I.1037/06_16_074/CLLD_15_01_06506_16_074MAS ORLICKO, z.s.Uzavřená2018-05-10
10.výzva MAS Ploština-IROP-Sociální podnikání-II2141/06_16_074/CLLD_16_01_09106_16_074MAS Ploština, z. s.Zaregistrovaná2020-10-27
10.výzva MAS Pošumaví-IROP-Sociální podnikání1053/06_16_074/CLLD_15_01_27106_16_074Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolekUzavřená2018-10-12
10.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální podnikání-II1084/06_16_074/CLLD_15_01_26106_16_074MAS Region Kunětické hory, z.s.Uzavřená2019-03-12
10.výzva MAS Rozvoj Krnovska-IROP- Podpora sociálním podnikům2139/06_16_074/CLLD_16_01_11706_16_074Rozvoj Krnovska o.p.s.Otevřená2020-11-30
10.výzva MAS SERVISO-IROP-Podpora sociálního podnikání0092/06_16_074/CLLD_16_01_04806_16_074SERVISO, o. p. s.Uzavřená2019-11-30
11.výzva MAS Rakovnicko-IROP-Sociální podnikání1130/06_16_074/CLLD_16_02_02006_16_074Rakovnicko o. p. s.Uzavřená2020-03-06
11.výzva MAS Regionu Poodří-IROP- Sociální podnikání1116/06_16_074/CLLD_15_01_01606_16_074MAS Regionu Poodří, z.s.Uzavřená2019-09-16
11.výzva MAS Sokolovsko-IROP-Infrastruktura pro sociální podnikání II2024/06_16_074/CLLD_15_01_06406_16_074MAS Sokolovsko o.p.s.Uzavřená2018-03-05
11.výzva MAS Šumperský venkov-IROP-Sociální podnikání1127/06_16_074/CLLD_16_02_10606_16_074MAS Šumperský venkov, z. s.Uzavřená2019-12-31
11.výzva OPS pro Český ráj-IROP-Sociální podnikání 21095/06_16_074/CLLD_16_01_08306_16_074Obecně prospěšná společnost pro Český rájUzavřená2019-07-16
12.výzva MAS Český les-IROP-Vznik a rozvoj sociálních podniků II.0057/06_16_074/CLLD_15_01_08606_16_074MAS Český les, z. s.Uzavřená2018-10-31
12.výzva MAS Chrudimsko-IROP-Podpora sociálního podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin (infrastruktura)0124/06_16_074/CLLD_16_01_09806_16_074MAS Chrudimsko, z.s.Uzavřená2019-12-12
13.výzva MAS KRÁLOVÉDVORSKO-IROP-PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ III2103/06_16_074/CLLD_16_01_14506_16_074MAS Královédvorsko, z. s.Uzavřená2019-07-31
13.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA-IROP-SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ III1133/06_16_074/CLLD_15_01_23506_16_074Královská stezka o.p.s.Uzavřená2020-05-28
13.výzva MAS Lašsko-IROP-Sociální podnikání2090/06_16_074/CLLD_16_01_12806_16_074MAS Lašsko, z. s.Uzavřená2019-04-30
13.Výzva MAS Naděje o.p.s.-IROP-Podpora sociálního podnikání-investice-III.1123/06_16_074/CLLD_16_01_15106_16_074MAS Naděje o.p.s.Uzavřená2019-12-31
13.výzva MAS OPAVSKO IROP-SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ 20180078/06_16_074/CLLD_15_01_26306_16_074Místní akční skupina Opavsko z.s.Uzavřená2019-01-31
14.Výzva MAS Vladař-IROP-IROP 4-Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání III.2138/06_16_074/CLLD_15_01_14606_16_074MAS Vladař o.p.s.Uzavřená2020-08-10
142/06_16_074/CLLD_16_01_1511142/06_16_074/CLLD_16_01_15106_16_074MAS Naděje o.p.s.0000-00-00
143/06_16_074/CLLD_16_01_0881143/06_16_074/CLLD_16_01_08806_16_074Místní akční skupina Podhostýnska, z. s.0000-00-00
144/06_16_074/CLLD_16_01_0931144/06_16_074/CLLD_16_01_09306_16_074Podhorácko, o.p.s.0000-00-00
145/06_16_074/CLLD_16_01_1270145/06_16_074/CLLD_16_01_12706_16_074Luhačovské Zálesí, o.p.s.0000-00-00
147/06_16_074/CLLD_16_02_0151147/06_16_074/CLLD_16_02_01506_16_074MAS Hustopečsko, z. s.0000-00-00
148/06_16_074/CLLD_15_01_0651148/06_16_074/CLLD_15_01_06506_16_074MAS ORLICKO, z.s.0000-00-00
149/06_16_074/CLLD_16_01_1510149/06_16_074/CLLD_16_01_15106_16_074MAS Naděje o.p.s.0000-00-00
15.výzva MAS Broumovsko+-IROP-Sociální podnikání I1088/06_16_074/CLLD_16_01_02706_16_074MAS Broumovsko+, z. s.Uzavřená2019-05-31
15.výzva MAS Jablunkovsko-IROP-Podpora rozvoje sociálního podnikání5109/06_16_074/CLLD_15_01_08906_16_074MAS Jablunkovsko, z. s.Uzavřená2019-11-30
15.výzva MAS Pošumaví-IROP-Sociální podnikání0104/06_16_074/CLLD_15_01_27106_16_074Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolekZrušená2019-09-30
16.Výzva MAS Horní Pomoraví-IROP-Sociální podnikání II.1074/06_16_074/CLLD_16_01_02206_16_074MAS Horní Pomoraví o.p.s.Uzavřená2019-02-20
16.výzva MAS Sdružení SPLAV-IROP-Sociální podnikání II.1105/06_16_074/CLLD_15_01_03606_16_074Sdružení SPLAV, z.s.Uzavřená2019-09-30
16.výzva MAS Strakonicko-IROP-Sociální podnikání II1132/06_16_074/CLLD_16_02_06806_16_074MAS Strakonicko, z.s.Uzavřená2020-07-31
16.výzva MAS Vyhlídky-IROP-Sociální podnikání II1108/06_16_074/CLLD_16_02_05306_16_074MAS Vyhlídky,z.s.Uzavřená2019-11-15
17.výzva MAS Jablunkovsko-IROP-Podpora rozvoje sociálního podnikání1137/06_16_074/CLLD_15_01_08906_16_074MAS Jablunkovsko, z. s.Otevřená2020-09-30
18.výzva MAS Lašsko, z.s.-IROP-Sociální podnikání5136/06_16_074/CLLD_16_01_12806_16_074MAS Lašsko, z. s.Uzavřená2020-07-12
18.Výzva MAS ORLICKO-IROP-Infrastruktura pro sociální podnikání II.2063/06_16_074/CLLD_15_01_06506_16_074MAS ORLICKO, z.s.Uzavřená2018-11-02
2.výzva MAS Chrudimsko-IROP- Podpora sociálního podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin (infrastruktura)1026/06_16_074/CLLD_16_01_09806_16_074MAS Chrudimsko, z.s.Uzavřená2018-03-01
2.výzva MAS Jablunkovsko-IROP-Podpora rozvoje infrastruktury pro sociální podnikání2004/06_16_074/CLLD_15_01_08906_16_074MAS Jablunkovsko, z. s.Uzavřená2017-06-30
2.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální podnikání-I0013/06_16_074/CLLD_15_01_26106_16_074MAS Region Kunětické hory, z.s.Uzavřená2017-10-17
2.výzva MAS Rozvoj Krnovska-IROP-Podpora sociálním podnikům3029/06_16_074/CLLD_16_01_11706_16_074Rozvoj Krnovska o.p.s.Uzavřená2018-10-01
2.výzva MAS Vladař-IROP-Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání I. (IROP4)0027/06_16_074/CLLD_15_01_14606_16_074MAS Vladař o.p.s.Uzavřená2018-02-21
2.výzva MAS Vodňanská ryba,z.s.-IROP-Sociální podnikání1054/06_16_074/CLLD_16_01_07306_16_074MAS Vodňanská ryba, z.s.Uzavřená2018-09-15
3.Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Sociální podnikání-investice-I0019/06_16_074/CLLD_16_01_04706_16_074"MAS ""Přiďte pobejt!"" z. s."Uzavřená2018-01-05
3.výzva MAS BUCHLOV-IROP-SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ0086/06_16_074/CLLD_16_01_11306_16_074MAS Buchlov, z.s.Uzavřená2019-02-28
3.výzva MAS MEZIHRADY-IROP-Soc. podnikani1102/06_16_074/CLLD_16_02_10806_16_074MAS Mezi Hrady, z.s.Uzavřená2019-10-18
3.výzva MAS Mohelnicko-IROP-sociální podnikání2005/06_16_074/CLLD_16_01_06706_16_074MAS Mohelnicko, z.s.Uzavřená2017-09-12
3.výzva MAS Partnerství venkova-IROP-Sociální podnikání-investice0062/06_16_074/CLLD_16_01_09606_16_074MAS Partnerství venkova, z. s.Uzavřená2018-12-14
3.výzva MAS Podhorácko-IROP-Zázemí sociálních podniků0017/06_16_074/CLLD_16_01_09306_16_074Podhorácko, o.p.s.Uzavřená2017-12-31
3.výzva MAS POLIČSKO z.s.-IROP-Sociální podnikání - O CLLD 4 -I1012/06_16_074/CLLD_15_01_24206_16_074MAS POLIČSKO z.s.Uzavřená2017-10-07
3.Výzva MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro sociální podnikání (I.)0018/06_16_074/CLLD_16_01_10006_16_074MAS Radbuza, z.s.Uzavřená2018-01-08
3.výzva MAS Region Pošembeří-IROP-SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V REGIONU 040076/06_16_074/CLLD_16_02_02206_16_074Region Pošembeří o.p.s.Uzavřená2019-10-31
3.výzva MAS Regionu Poodří-IROP-Sociální podnikání2002/06_16_074/CLLD_15_01_01606_16_074MAS Regionu Poodří, z.s.Uzavřená2017-05-31
3.výzva MAS Sdružení Růže-IROP-Infrastruktura pro sociální podnikání1007/06_16_074/CLLD_15_01_23806_16_074MAS Sdružení Růže z.s.Uzavřená2017-09-28
3.výzva MAS SERVISO-IROP-sociální podnikání1033/06_16_074/CLLD_16_01_04806_16_074SERVISO, o. p. s.Uzavřená2018-09-14
3.výzva MAS Strážnicko-IROP-Sociální podnikání0118/06_16_074/CLLD_16_01_09006_16_074MAS Strážnicko, z.s.Uzavřená2019-10-20
3.výzva MAS Východní Slovácko-IROP- Sociální podnikání - infrastruktura0044/06_16_074/CLLD_16_01_13706_16_074MAS Východní Slovácko, z.s.Uzavřená2018-06-04
4. výzva MAS Frýdlantsko-Beskydy-IROP-sociální podnikaní1009/06_16_074/CLLD_16_01_05406_16_074MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.Uzavřená2017-10-30
4.výzva MAS České středohoří-IROP-Sociální podnikání-SC4.1.1032/06_16_074/CLLD_15_01_23406_16_074MAS České středohoří, z.s.Uzavřená2018-03-01
4.výzva MAS Horňácko a Ostrožsko-IROP-Sociální podnikání I.2077/06_16_074/CLLD_15_01_17006_16_074MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.Uzavřená2018-12-28
4.výzva MAS Hradecký venkov-IROP-Sociální podnikání0081/06_16_074/CLLD_15_01_02906_16_074Hradecký venkov o.p.s.Uzavřená2018-12-31
4.výzva MAS Hříběcí hory-IROP-Podpora zaměstnanosti, sociální podnikání I.0134/06_16_074/CLLD_16_01_04406_16_074Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.Uzavřená2020-08-31
4.výzva MAS Hrubý Jeseník-IROP-Sociální podnikáni 20191115/06_16_074/CLLD_15_01_12006_16_074MAS Hrubý Jeseník, z.s.Uzavřená2019-10-31
4.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA-IROP-SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ1016/06_16_074/CLLD_15_01_23506_16_074Královská stezka o.p.s.Uzavřená2018-02-15
4.výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu-IROP-Sociální podnikání1089/06_16_074/CLLD_16_01_07906_16_074Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.Uzavřená2019-04-30
4.výzva MAS Naděje o.p.s.-IROP-Podpora sociálního podnikání-investice1034/06_16_074/CLLD_16_01_15106_16_074MAS Naděje o.p.s.Uzavřená2018-09-07
4.výzva MAS Ploština-IROP-Sociální podnikání1067/06_16_074/CLLD_16_01_09106_16_074MAS Ploština, z. s.Uzavřená2019-02-14
4.výzva MAS Pomalší-IROP-Sociální podnikání0087/06_16_074/CLLD_17_03_03806_16_074Uzavřená2019-03-14
4.výzva MAS Posázaví-IROP-Sociální podnikání0080/06_16_074/CLLD_16_02_09006_16_074Posázaví o.p.s.Uzavřená2018-12-31
4.výzva MAS Šipka-IROP-Sociální podnikání1030/06_16_074/CLLD_15_01_11706_16_074Místní akční skupina Šipka, z. s.Uzavřená2018-06-30
4.výzva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.-IROP-Sociální podnikání-I.1023/06_16_074/CLLD_15_01_02606_16_074MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.Uzavřená2018-01-31
4.výzva MAS Sokolovsko-IROP-Infrastruktura pro sociální podnikání4001/06_16_074/CLLD_15_01_06406_16_074MAS Sokolovsko o.p.s.Uzavřená2017-04-12
4.Výzva MAS Společná CIDLINA-IROP-Sociální podnikání I.0025/06_16_074/CLLD_15_01_24006_16_074Společná CIDLINA, z.s.Uzavřená2018-03-29
4.VÝZVA MAS SVATOJIŘSKÝ LES-IROP-SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ0110/06_16_074/CLLD_16_02_00506_16_074Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.Uzavřená2019-12-18
4.výzva MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko-IROP-A4 Rozvoj sociálního podnikání0015/06_16_074/CLLD_16_01_13506_16_074MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.Uzavřená2018-01-10
4.výzva MAS ŽR-IROP-Rozvoj sociálního podnikání0011/06_16_074/CLLD_15_01_25806_16_074MAS Železnohorský region, z.s.Uzavřená2017-09-30
4.výzva Místní akční skupina Boskovicko PLUS-IROP - Rozvoj sociálního podnikání0041/06_16_074/CLLD_16_01_02906_16_074Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z. s.Uzavřená2018-08-15
5.výzva MAS Achát-IROP-Podpora sociálního podnikání a zaměstnanosti0066/06_16_074/CLLD_15_01_05006_16_074MAS Achát z.s.Uzavřená2018-12-31
5.výzva MAS Dolnobřežansko-IROP-Sociální podnikání0043/06_16_074/CLLD_15_01_01006_16_074MAS Dolnobřežansko o.p.s.Uzavřená2018-10-15
5.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Sociální podnikání4006/06_16_074/CLLD_15_01_27506_16_074Místní akční skupina Hlučínsko z.s.Uzavřená2017-10-31
5.výzva MAS Mohelnicko-IROP-Sociální podnikání II.0094/06_16_074/CLLD_16_01_06706_16_074MAS Mohelnicko, z.s.Uzavřená2019-05-31
5.Výzva MAS Nad Prahou-IROP-Investice do sociální ekonomiky0122/06_16_074/CLLD_16_02_00306_16_074MAS Nad Prahou o.p.s.Uzavřená2019-11-22
5.výzva MAS Podhůří Železných hor-IROP-Zřizování sociálních podniků1042/06_16_074/CLLD_16_01_03006_16_074Podhůří Železných hor o.p.s.Uzavřená2018-08-31
5.výzva MAS Říčansko-IROP-Sociální podnikání 20181050/06_16_074/CLLD_16_02_00406_16_074MAS Říčansko o.p.s.Uzavřená2018-10-31
5.výzva MAS Sdružení SPLAV-IROP-Sociální podnikání I.1056/06_16_074/CLLD_15_01_03606_16_074Sdružení SPLAV, z.s.Uzavřená2018-10-19
5.výzva MAS Střední Vsetínsko-IROP-Rozvoj sociálního podnikání1129/06_16_074/CLLD_16_01_14806_16_074MAS Střední Vsetínsko, z. s.Uzavřená2020-03-31
5.výzva MAS Šumavsko-IROP-Rozvoj sociálního podnikání4021/06_16_074/CLLD_15_01_11406_16_074MAS Šumavsko, z.s.Uzavřená2018-11-05
5.výzva MAS Šumavsko-IROP-Rozvoj sociálního podnikání0065/06_16_074/CLLD_15_01_11406_16_074MAS Šumavsko, z.s.Zrušená2019-10-31
5.Výzva MAS Znojemské vinařství,z.s-IROP-Sociální podnikání0128/06_16_074/CLLD_15_01_06906_16_074MAS Znojemské vinařství, z.s.Uzavřená2019-12-27
5.výzva OPS pro Český ráj-IROP-Sociální podnikání - investice0040/06_16_074/CLLD_16_01_08306_16_074Obecně prospěšná společnost pro Český rájUzavřená2018-06-08
6.Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Sociální podnikání-investice-II0059/06_16_074/CLLD_16_01_04706_16_074"MAS ""Přiďte pobejt!"" z. s."Uzavřená2018-12-20
6.výzva MAS 21-IROP-SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ-I.0003/06_16_074/CLLD_15_01_08806_16_074MAS 21, o.p.s.Uzavřená2017-10-11
6.výzva MAS Český les-IROP-Vznik a rozvoj socíálních podniků0020/06_16_074/CLLD_15_01_08606_16_074MAS Český les, z. s.Uzavřená2017-12-31
6.výzva MAS Frýdlantsko-Beskydy-IROP-socialní podnikani3055/06_16_074/CLLD_16_01_05406_16_074MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.Uzavřená2018-10-31
6.výzva MAS Hranicko-IROP-Sociální podniky-infrastruktura0071/06_16_074/CLLD_15_01_00606_16_074MAS Hranicko z. s.Uzavřená2019-02-01
6.výzva MAS Karlštejnsko-IROP-Sociální podnikání0083/06_16_074/CLLD_16_01_15006_16_074MAS Karlštejnsko, z.ú.Uzavřená2019-03-29
6.výzva MAS Krušné hory-IROP-Sociální podnikání I.1010/06_16_074/CLLD_16_01_02106_16_074MAS Krušné hory, o.p.s.Uzavřená2017-09-20
6.výzva MAS Lašsko-IROP-Sociální podnikání3028/06_16_074/CLLD_16_01_12806_16_074MAS Lašsko, z. s.Uzavřená2018-04-15
6.výzva MAS MOST Vysočiny-IROP-Podpora sociálního podnikání1135/06_16_074/CLLD_17_03_03606_16_074Uzavřená2020-07-03
6.výzva MAS OPAVSKO-IROP-SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ 20170022/06_16_074/CLLD_15_01_26306_16_074Místní akční skupina Opavsko z.s.Uzavřená2018-05-11
6.výzva MAS Podchlumí-IROP-Sociální podnikání0070/06_16_074/CLLD_16_01_05306_16_074MAS Podchlumí, z. s.Uzavřená2018-12-31
6.výzva MAS Podhorácko-IROP-Zázemí sociálních podniků II.1068/06_16_074/CLLD_16_01_09306_16_074Podhorácko, o.p.s.Uzavřená2018-12-31
6.výzva MAS Podhostýnska, z.s.-IROP-Sociální podnikání1131/06_16_074/CLLD_16_01_08806_16_074Místní akční skupina Podhostýnska, z. s.Uzavřená2020-05-08
6.výzva MAS POHODA-IROP-Sociální podnikání I1014/06_16_074/CLLD_15_01_07106_16_074Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.Uzavřená2018-03-09
6.výzva MAS Rozvoj Krnovska-IROP-Podpora sociálním podnikům2114/06_16_074/CLLD_16_01_11706_16_074Rozvoj Krnovska o.p.s.Uzavřená2019-12-31
6.výzva MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.-IROP-Sociální podnikání0112/06_16_074/CLLD_15_01_12506_16_074MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.Uzavřená2019-08-30
6.výzva MAS Vladař-IROP-Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4)1045/06_16_074/CLLD_15_01_14606_16_074MAS Vladař o.p.s.Uzavřená2018-07-20
6.výzva MAS Vyhlídky-IROP-Podpora rozvoje sociálního podnikání0039/06_16_074/CLLD_16_02_05306_16_074MAS Vyhlídky,z.s.Uzavřená2019-01-31
6.Výzva MAS-PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA-IROP-SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ0082/06_16_074/CLLD_15_01_14406_16_074MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s.Uzavřená2019-02-04
6.výzva-MAS-Střední Polabí-IROP-Sociální podnikání1048/06_16_074/CLLD_17_03_03306_16_074MAS - Střední Polabí, z. s.Uzavřená2018-10-12
7.výzva MAS Boleslavsko-IROP-Podpora sociálního podnikání0098/06_16_074/CLLD_16_01_13006_16_074MAS Boleslavsko z.ú.Uzavřená2019-08-19
7.výzva MAS Chrudimsko-IROP-Podpora sociálního podníkání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin (infrastruktura)1073/06_16_074/CLLD_16_01_09806_16_074MAS Chrudimsko, z.s.Uzavřená2018-12-14
7.výzva MAS Dolnobřežansko-IROP-Sociální podnikání1085/06_16_074/CLLD_15_01_01006_16_074MAS Dolnobřežansko o.p.s.Uzavřená2019-04-08
7.výzva MAS Horní Pomoraví-IROP-Sociální podnikání I.2008/06_16_074/CLLD_16_01_02206_16_074MAS Horní Pomoraví o.p.s.Uzavřená2017-11-07
7.výzva MAS Jižní Haná-IROP-Sociální podnikání0125/06_16_074/CLLD_16_01_11006_16_074Jižní Haná o. p. s.Zrušená2019-12-06
7.výzva MAS Královédvorsko-IROP-Sociální podnikání1049/06_16_074/CLLD_16_01_14506_16_074MAS Královédvorsko, z. s.Uzavřená2018-10-15
7.výzva MAS Labské skály z.s.-IROP-Podpora sociálního podnikání-investice0035/06_16_074/CLLD_15_01_18406_16_074MAS Labské skály, z.s.Uzavřená2018-05-31
7.Výzva MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro sociální podnikání (II.)0069/06_16_074/CLLD_16_01_10006_16_074MAS Radbuza, z.s.Uzavřená2018-12-14
7.výzva MAS Rakovnicko-IROP-Sociální podnikání0100/06_16_074/CLLD_16_02_02006_16_074Rakovnicko o. p. s.Uzavřená2019-08-09
7.výzva MAS Regionu Poodří-IROP-Sociální podnikání0031/06_16_074/CLLD_15_01_01606_16_074MAS Regionu Poodří, z.s.Uzavřená2018-03-16
7.výzva MAS Společná CIDLINA-IROP-Sociální podnikání II.1097/06_16_074/CLLD_15_01_24006_16_074Společná CIDLINA, z.s.Uzavřená2019-07-12
7.výzva MAS ŽR-IROP-Rozvoj sociálního podnikání II0036/06_16_074/CLLD_15_01_25806_16_074MAS Železnohorský region, z.s.Uzavřená2018-04-16
8.výzva MAS České středohoří-IROP-Sociální podnikání0061/06_16_074/CLLD_15_01_23406_16_074MAS České středohoří, z.s.Uzavřená2018-11-22
8.výzva MAS Hranicko-IROP-Sociální podniky - infrastruktura II.1117/06_16_074/CLLD_15_01_00606_16_074MAS Hranicko z. s.Uzavřená2019-09-30
8.výzva MAS Moravský kras-IROP-Rozvoj sociálních podniků2058/06_16_074/CLLD_15_01_22906_16_074MAS Moravský kras z.s.Uzavřená2018-11-14
8.výzva MAS Ploština-IROP-Sociální Podnikání1126/06_16_074/CLLD_16_01_09106_16_074MAS Ploština, z. s.Uzavřená2019-12-31
8.výzva MAS PODLIPANSKO-IROP-1.5 Sociální podnikání3093/06_16_074/CLLD_15_01_09906_16_074MAS Podlipansko, o.p.s.Uzavřená2019-08-31
8.výzva MAS POLIČSKO z.s.-IROP-Sociální podnikání - O CLLD 4 - II.1047/06_16_074/CLLD_15_01_24206_16_074MAS POLIČSKO z.s.Uzavřená2018-08-31
8.výzva MAS Posázaví-IROP-Sociální podnikání1107/06_16_074/CLLD_16_02_09006_16_074Posázaví o.p.s.Uzavřená2019-08-07
8.výzva MAS Šipka-IROP-Sociální podnikání II.1111/06_16_074/CLLD_15_01_11706_16_074Místní akční skupina Šipka, z. s.Uzavřená2020-07-22
8.výzva-MAS Posazavi-IROP-Sociální podnikání0106/06_16_074/CLLD_16_02_09006_16_074Posázaví o.p.s.Zrušená2019-12-31
9.výzva LAG Podralsko-IROP-Rozvoj zaměstnanosti I1051/06_16_074/CLLD_15_01_10406_16_074LAG Podralsko z. s.Uzavřená2018-10-04
9.výzva MAS České středohoří-IROP-Sociální podnikání0096/06_16_074/CLLD_15_01_23406_16_074MAS České středohoří, z.s.Uzavřená2019-06-30
9.výzva MAS Frýdlantsko-Beskydy-IROP-Socialní podnikání3091/06_16_074/CLLD_16_01_05406_16_074MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.Uzavřená2019-09-06
9.výzva MAS Horňácko a Ostrožsko-IROP-Sociální podnikání II.1119/06_16_074/CLLD_15_01_17006_16_074MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.Uzavřená2019-11-08
9.výzva MAS Humpolecka-IROP-Sociální podnikání0064/06_16_074/CLLD_16_01_08606_16_074Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.Zaregistrovaná2018-11-30
9.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA -IROP- SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ 23099/06_16_074/CLLD_15_01_23506_16_074Královská stezka o.p.s.Uzavřená2019-08-25
9.výzva MAS Luhačovské Zálesí-IROP-Sociální podnikání0120/06_16_074/CLLD_16_01_12706_16_074Luhačovské Zálesí, o.p.s.Zrušená2019-12-13
9.výzva MAS Naděje o.p.s.-IROP-Podpora sociálního podnikání-investice-II.0101/06_16_074/CLLD_16_01_15106_16_074MAS Naděje o.p.s.Uzavřená2019-08-09
9.výzva MAS Partnerství venkova-IROP-Sociální podnikání-investice (II.)0113/06_16_074/CLLD_16_01_09606_16_074MAS Partnerství venkova, z. s.Uzavřená2019-12-16
9.výzva MAS Říčansko-IROP-Sociální podnikání 20191121/06_16_074/CLLD_16_02_00406_16_074MAS Říčansko o.p.s.Uzavřená2020-01-31
9.výzva MAS Strakonicko-IROP-Sociální podnikání1079/06_16_074/CLLD_16_02_06806_16_074MAS Strakonicko, z.s.Uzavřená2019-01-25
9.výzva MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko-IROP-A4 Rozvoj sociálního podnikání II.1060/06_16_074/CLLD_16_01_13506_16_074MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.Uzavřená2019-02-28
9.výzva MAS Zubří země-IROP-Sociální podniky I.0046/06_16_074/CLLD_15_01_04606_16_074MAS Zubří země, o.p.s.Uzavřená2018-08-15