MS2014+ CLLD TOP10

TOP10 výzvy co do velikosti alokace CZV

Název výzvyReg. číslo výzvyAlokace
2.VÝZVA MAS ČESKÁ KANADA-IROP- Infrastruktura pro vzdělávání232/06_16_075/CLLD_15_01_23945819100
2.výzva MAS Rakovnicko-IROP-Vzdělávání129/06_16_075/CLLD_16_02_02042117900
2.výzva MAS Bohumínsko-IROP-Udržitelná doprava066/06_16_038/CLLD_16_02_01439416700
10.výzva MAS Sdružení Západní Krušnohoří-IROP-Sociální infrastruktura287/06_16_072/CLLD_15_01_12536000000
1.výzva MAS Pobeskydí-IROP-Udržitelná a bezpečná doprava I.032/06_16_038/CLLD_15_01_22833822300
1.výzva MAS Posázaví-IROP-Vzdělávání164/06_16_075/CLLD_16_02_09033622600
4.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5)139/06_16_075/CLLD_15_01_14632217400
7.výzva MAS SERVISO-IROP-Bezpečné komunikace pro pěší a cyklisty278/06_16_038/CLLD_16_01_04831881900
2.výzva MAS Aktivios,z.s.-IROP- Zvyšování bezpečnosti a enviromentální šetrnosti dopravy112/06_16_038/CLLD_16_01_11831578900
1.výzva MAS Sokolovsko-IROP-Řešení dopravní infrastruktury005/06_16_038/CLLD_15_01_06431208200

TOP10 MAS s nejvíce projekty v MS2014+

Název MASPoč. žádostí
3522
MAS ORLICKO, z.s.134
Region HANÁ, z. s.90
Místní akční skupina Opavsko z.s.88
MAS Česká Kanada o.p.s.84
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.82
NAD ORLICÍ, o.p.s.78
MAS Lašsko, z. s.77
MAS Pobeskydí, z. s.72
MAS Regionu Poodří, z.s.71

TOP10 výzvy co do počtu zaregistrovaných projektů

Název výzvyReg. číslo výzvyPoč. žádostí
15.výzva MAS ORLICKO-IROP-Vzdělávání v klíčových kompetencích III.223/06_16_075/CLLD_15_01_06521
12.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Kvalitní podmínky pro vzdělávání489/06_16_075/CLLD_15_01_27520
19.výzva MAS ORLICKO-IROP-Bezpečné silnice a chodníky pro všechny IV.374/06_16_038/CLLD_15_01_06519
7.výzva MAS Region Pošembeří-IROP-Bezpečnost 07452/06_16_038/CLLD_16_02_02215
8.výzva MAS ORLICKO-IROP- Vzdělávání v klíčových kompetencích II.130/06_16_075/CLLD_15_01_06515
7.výzva MAS SERVISO-IROP-Bezpečné komunikace pro pěší a cyklisty278/06_16_038/CLLD_16_01_04814
15.Výzva MAS Horní Pomoraví-IROP-Modernizace mateřských a základních a škol I.255/06_16_075/CLLD_16_01_02213
Výzva č. 7 MAS Česká Kanada - Zaměstnanost IV.747/03_16_047/CLLD_15_01_23913
1.výzva Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.-IROP-Předškolní a školní vzdělávání074/06_16_075/CLLD_16_01_06013
6.výzva MAS Pobeskydí-IROP-Udržitelná a bezpečná doprava III.345/06_16_038/CLLD_15_01_22813

TOP10 projektů největší CZV

Reg číslo projektuNázev projektuŽadatelCelk. zps. výdajeStav
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_001/0000001Nové pracovní příležitostiÚřad práce České republiky2147483647PP41VýzvaMAS
CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců IIÚřad práce České republiky2147483647PP37VýzvaMAS
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0000227O-I Manufacturing - Inovace výroby sklaO-I Manufacturing Czech Republic, a.s.799000000PN20bVýzvaMAS
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0004349Pegas - Technologie výroby obalových materiálů z bikomponentních polymerů na bázi polyesteruPEGAS-NT a.s.700000000PN20bVýzvaMAS
CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0000092Revitalizace brownfield v Chrastavě na moderní výrobně skladovací areál - Wassa s.r.o.Wassa s.r.o.568234000PN40aVýzvaMAS
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0001307Zavedení výroby ocelových pístů pro osobní automobilyKS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s.562700000PN23aVýzvaMAS
CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_003/0000051Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2 Severozápad v Ústeckém krajiÚřad práce České republiky497447592PP37VýzvaMAS
CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_011/0001425Výstavba KDC pro Skupinu ČEZČEZ ICT Services, a. s.450000000PP37VýzvaMAS
CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0003787Snížení energetických ztrát ve spol. TATRA TRUCKS, a.s.TATRA TRUCKS a.s.450000000PN23aVýzvaMAS
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0001028Procesní a produktová inovace výroby speciálních slitin a poskytování služeb.Vítkovice - výzkum a vývoj - technické aplikace a. s.440000000PN23aVýzvaMAS
celkem

TOP10 projektů nejmenší CZV

Reg číslo projektuNázev projektuŽadatelCelk. zps. výdajeStav
0VýzvaMAS
CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001051Energetické úspory ve společnosti VUES Brno s.r.o.VUES Brno s.r.o.0PN20bVýzvaMAS
CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001669Brno - zlepšení tepelně technických vlastností objektu společnostiFC Properties a.s.0PN20bVýzvaMAS
CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002130Zateplení objektuISAT s.r.o.0PN20bVýzvaMAS
CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002244Úsporná opatření v objektu Kotojedy 21 společnosti EKKL a.s.EKKL a.s.0PN20bVýzvaMAS
CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001775Energeticky úsporná opatření ve firmě Lakovna HajdíkLAKOVNA HAJDÍK s.r.o.13PN00aVýzvaMAS
CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_001/0000687Technologie pro růst ke hvězdám.AstrumQ Interactive, s.r.o.199PN21VýzvaMAS
CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_001/0001406Rozvoj technologie firmyHOPE PRESS, s.r.o.400PN21VýzvaMAS
CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002951Úspory energie v Rokytnických strojírnách, a.s.Rokytnické strojírny, a.s.2900PN01VýzvaMAS
CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0003094Marketing THERMA FMTHERMA FM, s.r.o.3000PN21VýzvaMAS
celkem

TOP10 žadatelů co do počtu zaregistrovaných projektů

NázevPoč. žádostíSuma CZV
Úřad práce České republiky518931017451
Diecézní charita Brno2853269665
Národní památkový ústav1546665005
Svět Fantazie, z.ú.1520151785
Romodrom o.p.s.1425131534
Attavena, o.p.s.1334763734
ŠEDOVÁ clean service, o. p. s.1218381500
Společnost Podané ruce o.p.s.1223761380
bfz o.p.s.1228674312
Svazek obcí AZASS1123802819