Zprávy z Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

Zprávy a aktuality z Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

Karta datailů Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.Web: mashl.cz

Zprávy z MASek

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

8.7.2024 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Vyhlášená 1. výzva SZP
Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko dne 8.7.2024 vyhlásila 1. výzvu SZP (Společná zemědělská politika) K 1. výzvě SZP je plánován dne 11.7.2024 od 14,00 hod. seminář pro žadatele. Seminář se bude konat v Adamově (Kulturní dům, Nad Pláckem 347, 373 71 Adamov). Pozvánku na seminář naleznete zde. Žádosti o dotaci je možné předkládat od 8.7.2024 do 30.8.2024 Bližší informace a veškeré dokumenty k vyhlášené výzvě naleznete zde. Projektové záměry je možné konzultovat s paní Janou Novákovou, tel: 774 172 188, e-mail: novakova@mashl.cz

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

23.6.2024 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Schválení Programového rámce SP SZP
Dne 20.6.2024 byl schválen Programový rámec Strategického plánu Společné zemědělské politiy (PR SP SZP) V rámci CLLD v programovém období 2021 – 2027 bude opět součástí aktivit MAS programový rámec SP SZP (dříve PRV). Podpora bude směřovat do malého a středního podnikání (podnikatelé, zemědělci, lesnictví, cestovní ruch), základní infrastruktury venkova a neproduktivní infrastruktury v krajině. Alokace MAS Hlubocko - Lišovsko pro programové období 2021 – 2027 je 18 517 200 Kč. Programový rámec SP SZP MAS Hlubocko - Lišovsko  Kontaktní osoby MAS Hlubocko - Lišovsko pro SP SZP:  Jana Nováková, 774 188 172, novakova@mashl.cz   

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

23.6.2024 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Operační program Technická pomoc
Dne 13.6.2024 byl schválen projekt na zajištění činnosti Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.   Program: Operační program technická pomoc Název projektu: MAS - Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. - 01 Registrační číslo projektu: CZ.07.02.01/00/22_003/0000235 Doba realizace: 1. 4. 2023 – 30. 9. 2024 Cílem projektu je zajištění činnosti Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.   Povinná publicita  

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

23.5.2024 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Pozastaven příjem žádostí Nová zelená úsporám Light
Ukončen příjem žádostí Nová zelená úsporám Light Dne 22. 5. 2024 kolem 10. hodiny byl ukončen příjem žádostí v rámci výzvy 1/2024 - Nová zelená úsporám Light z důvodu vyčerpání finančních prostředků. K otevření příjmu žádostí v nové výzvě NZÚ Light dojde opět 25. června v 10 hodin. V současné době se připravují podmínky nové výzvy NZÚ Light, která ještě lépe zacílí na nejzranitelnější domácnosti a budou rozšířeny možnosti v rámci zateplení. V nové výzvě také dojde k úpravě některých podmínek, které budou mít vliv na výpočet dotace.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

23.5.2024 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Píše se o nás....
V Budějcké Drbně vyšel článek o tom, jak Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko pomáhá v rozvoji našeho venkova. Odkaz na článek zde.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

24.4.2024 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Vyhlášená 1. výzva IROP - Vzdělávání a 2. výzva IROP - Veřejná prostranství
Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko vyhlásila dne 10.4.2024 dvě výzvy IROP: 1. výzva - MAS Hlubocko - Lišovsko - IROP - Vzdělávání I. a 2. výzva - MAS Hlubocko - Lišovsko - IROP - Veřejná prostranství I. Projektové záměry je možné předkládat do 31.5.2024 Bližší informace k vyhlášeným výzvám naleznete zde. Projektové záměry je možné konzultovat s paní Janou Novákovou, tel: 774172188, e-mail: novakova@mashl.cz

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

15.3.2024 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Nová zelená úsporám Light
Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko poskytuje bezplatnou konzultaci a pomoc žadatelům v programu Nová zelená úsporám Light. Je možné žádat o dotaci až do výše 240 000,- Kč. Pracovníci MAS jsou Vám k dispozici! Veronika Maříková, tel. 773 644 373, e-mail: marikova@mashl.cz  Bc. Jana Nováková, tel. 774 188 172, e-mail: novakova@mashl.cz Více informací naleznete zde.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

9.1.2024 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko, o.p.s. vypisuje výběrové řízení na pozici Vedoucího manažera CLLD.
MAS Hlubocko - Lišovsko vypisuje výběrové řízení na pozici Vedoucího manažera komunitně vedeného místního rozvoje a vedoucího kanceláře MAS. Bližší informace zde.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

12.10.2023 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Vzdělávací programy Sdružení místních samospráv
Sdružení místních samospráv (SMS ČR) nabízí zdarma vzdělávací aktivity pro volené zástupce či zaměstnance obcí, relevantní příspěvkové i neziskové organizace. Aktuálně je možné se registrovat na online kurz Voda v krajině a obci, který proběhne 18. a 19. října 2023 od 9:00 - 13:00 hodin. Přihlášení  a bližší informace o tomto i dalších kurzech naleznete na stránkách www.portalzastupitele.cz

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

11.10.2023 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Zasedání shromáždění partnerů MAS
Vážení partneři a příznivci venkova, dovolujeme si Vás pozvat na zasedání shromáždění partnerů MAS Hlubocko - Lišovsko, které se uskuteční dne 19. října 2023 od 16:00 hodin v zasedacím sále MÚ Lišov. Pozvánku a program zasedání nalznete zde:

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

21.9.2023 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Svatováclavská pouť v Úsilném
Jménem pana starosty obce Úsilné přijměte srdečné pozvání na Svatováclavskou pouť, která bude zahájena v pátek 29. 9. 2023 od 19:00 divadelním představením a pokračovat bude v sobotu 30. 9. 2023 bohatým programem. Zahájen bude mší svatou od 9:30 hodin, pokračovat sousedskou snídaní ve stylu 30. let minulého století, odhalením pamětní desky k uctění památky autora Kašny Tomáše Prolla, slavnostním průvodem obcí a končit ve večerních hodinách hudbou kaply VOTOM. Občerstvení a zábavný program pro děti jsou samozřejmostí, doporučen je dress code 30. léta 20. století.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

11.9.2023 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Seminář pro žadatele 8. Výzva PRV
Vážení žadatelé, dne 12. 9. 2023 od 10:00 se bude konat online seminář k 8. Výzvě PRV MAS Hlubocko - Lišovsko. Odkaz bude přístupný na platformě Teams 12. 9. 2023 před 10. hodinou zde:

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

31.8.2023 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Avízo 8. Výzvy PRV 2014 - 2020
Dne 4. 9. 2023 MAS Hlubocko - Lišovsko plánuje vyhlásit poslední výzvu v dotačním období 2014 - 2020, a to v Programu rozvoje venkova. Vyhlášena bude Fiche 7 Rozvoj obcí s plánovanou alokací 2 910 928,- Kč. 8. Výzva PRV bude otevřena pro příjem projektových žádostí od 18. 9. 2023 do 8. 10. 2023. Seminář pro žadatele a příjemce se uskuteční dne 12. 9. 2023 od 10:00 hodin, místo bude upřesněno.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

29.6.2023 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Oznámení
Vážení přátelé,  s velkým smutkem oznamujeme, že pan Václav Fučík v sobotu 24. června 2023 podlehl těžké nemoci. 

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

11.5.2023 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Pozvánka na Gejzír fest open air 2023
Partner MAS Hlubocko - Lišovsko - spolek POHODÁŘI VSKH - si Vás dovoluje pozvat na hudební festival pod širým nebem Gejzír fest open air 2023, který se uskuteční ve dnech 27. a 28. května, vždy od 10:00 do 21:00 hodin v areálu zahrádkářské kolonie na Pražském předměstí v Českých Budějovicích (cca 250m od křižovatky Pražská x Strakonická ul.) V oba dny můžete vychutnat na bohatý hudební program, sobotní rock-metal a nedělní folk-country. Podrobný program a informace naleznete zde:

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

11.5.2023 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Den vína ve Voselnu 2023
Jménem naší členské obce Úsilné si Vás dovolujeme pozvat na 7. Den vína ve Voselnu, který se uskuteční v sobotu 13. května v Úsilném Pod Kaštany od 14:00 do 22:00 hodin. Čeká Vás prezentace vynikajících moravských vín i bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Pozvánku naleznete zde:.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

28.2.2023 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Seminář Vesnice roku 2023
Celostátní síť pro venkov si Vás dovoluje pozvat na seminář Vesnice roku 2023 - Cesta za stuhou, který se uskuteční dne 16. března 2023 od 9:00 hodin na Farmě u lesa, Sudoměřice u Bechyně 6. Pozvánku s odkazem pro potvrzení registrace naleznete zde:

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

15.6.2022 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Marketingové setkání 2022
Vážení přátelé a prtneři MAS, jménem našeho zakladatele - Regionální agrární komory Jihočeského kraje - si Vás dovoluji pozvat na Marketingové setkání podnikatelů, manažerů, akademiků strarostů a hostů z regionu, které se uskuteční dne 23. 6. 2022 od 16:00 hodin na Vondrově. Z organizačních důvodů je třeba potvrdit účast na e-mail jaroslav.tomsu@volny.cz

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

14.6.2022 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Pozvánka na Gejzír fest open air 2022
Vážení milovníci dobré hudby, jménem našeho partnera POHODÁŘI VSKH Vás srdečně zveme na hudební multižánrový festival Gejzír fest open air, který se uskuteční ve dnech 17. 6. od 16:00 hodin a 18. 6. od 12:00 hodin v areálu zahrádkářské kolonie na Pražském předměstí v Českých Budějovicích (cca 700m od křižovatky Pražskáx Strakonická ul.) Čeká Vás setkání s dlouholetými muzikanty i začínajícími umělci, profesionály i nadšenými amatéry a samozřejmě nebude chybět občerstvení i program pro děti. Více inormací naleznete na webu www.gejzirfest.cz či zde:

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

20.4.2022 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Den vína ve Voselnu
Vážení sousedé, jménem obce Úsilné (postaru Voselno) si Vás dovolujeme pozvat na Den vína, který se uskuteční dne 14. 5. 2022 od 14:00 hodin v Altánu pod Kaštany v Úsilném. Kromě dobrého vína budete moci ochutnat i skvělé sýry a pobavit se při doprovodném programu.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

20.4.2022 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: První pečení v obecní peci v Altánu pod kaštany Úsilné
Drazí přátelé, dovolte nám co nejsrdečněji Vás pozvat na první pečení dobrot v obecní peci v obci Úsilné, které se uskuteční dne 23. dubna od 10:00 hodin v komunitním centru Altán pod kaštany. Můžete se těšit nejen na báječný chléb, ale i na další občerstvení a doprovodný program.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

21.3.2022 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Ukončení 7. výzvy PRV
Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko úspěšně ukončila 7. Výzvu v Programu rozvoje venkova 2014 - 2020. Seznam žádostí vybraných k podpoře byl předán na RO SZIF, veškeré informace naleznete zde:

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

5.1.2022 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Odkaz pro seminář k 7. výzvě PRV
Vážení žadatelé, seminář k 7. výzvě PRV se bude konat dnes 5. 1. 20222 od 10:00 hodin na platformě MS Teams. Odkaz k připojení naleznete zde.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

4.1.2022 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Seminář k 7. výzvě PRV
Vážení žadatelé, MAS Hlubocko - Lišovsko připravuje seminář pro žadatele a příjemce v 7. výzvě Programu rozvoje venkova na 5. 1. 2022 od 10:00. Vzhledem k situaci se bude seminář konat online na platformě MS Teams. Bohužel vzhledem k technickým obtížím není prozatím možné vygenerovat přístup, o dalším postupu Vás budeme informovat. Prezentace k semináři bude zveřejněna v sekci 7. výzva PRV. Pro případné konzultace se prosím obracejte na Mgr. Kateřinu Hovorkovou.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

13.12.2021 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: 7. výzva Programu rozvoje venkova
Vážení žadatelé, MAS Hlubocko - Lišovsko plánuje vyhlásit 7. výzvu PRV. Výzva bude vyhlášena od 27. 12. 2021 do 6. 2. 2022, příjem projektových žádostí bude zahájen 1. 1. 2022 přes Portál Farmáře. Vyhlášeny budou Fiche 1 Zemědělství s alokací 1 383 760,- Kč a Fiche 8 Rozvoj obcí s alokací 4 000 000,- Kč. Alokace výzvy je v rámci tzv. přechodného období, jedná se o poslední výzvu MAS Hlubocko - Lišovsko v tomto dotačním období. Přejeme Vám mnoho zdaru a úspěchů nejen při realizaci Vašich projektů, ale do celého Nového roku.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

30.8.2021 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Ukončení 6. výzvy PRV
Vážení žadatelé, MAS Hlubocko - Lišovsko ukončila výběr projektů v 6. výzvě PRV. Byly vyhlášeny Fiche1 Zemědělství a Fiche 7 Rozvoj obcí. Celková vyhlášená alokace 6 116 892,- Kč byla beze zbytku vyčerpána. Seznam žádostí vybraných a nevybraných k podpoře naleznete zde.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

7.6.2021 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Pozvání na otevření Altánu pod kaštany v obci Úsilné
Vážení přátelé, jménem obce Úsilné si Vás dovolujeme srdečně pozvat na slavnostní otevření Altánu pod kaštany v obci Úsilné, které se bude konat v sobotu 19. června od 14:00 hodin. Z této události máme velikou radost, neboť se jedná o komunitní centrum podpořené dotací přes MAS Hlubocko - Lišovsko. Budeme se těšit na představení spolků, které budou Altán pod kaštany využívat, zahraje kapela Čtyřlístek a Dixie old boys a ochutnáme i domácí chléb. Pozvánku naleznete zde:

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

4.6.2021 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Pozvánka na Gejzír fest open air 2021
Drazí milovníci hudby, dovolujeme si Vás pozvat na hudební zážitek Gejzír fest open air 2021 pořádaný partnerem MAS Hlubocko - Lišovsko - POHODÁŘI VSKH. Festival rockové a folkové hudby se bude pořádat ve dnech 11. června od 16:00 hodin a 12. června od 11:00 hodin v areálu zahrádkářské kolonie na Pražském předměstí v Českých Budějovicích (cca 250m od křižovatky Pražská X Strakonická X Nádražní, sjezd z Nádražní ul.) Odkaz na webové stránky a program naleznete zde:

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

16.3.2021 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Pozvánka na online seminář k 6. Výzvě PRV
Vážení žadatelé, dovolujeme si Vás pozvat na seminář k právě vyhlášené  6. Výzvě PRV. Vzhledem k současné situaci se bude seminář konat online na platformě MS Teams, dne 17. března 2021 od 10:00 hodin. Pozvánku s odkazem k přihlášení naleznete zde:

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

4.3.2021 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Strategie území pro období 2021 - 2027
Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. splnila podmínky standardizace pro následující programové období 2021 - 2027 a zpracovává navazující Strategii komunitně vedeného místního rozvoje 2021 - 2027. Aktuální verze SCLLD 2021+ je dostupná k připomínkování aktérů v území zde. Budeme rádi za Vaše návrhy, postřehy a připomínky.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

22.2.2021 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: 5. Výzva PRV
Vážení žadatelé, MAS Hlubocko - Lišovsko plánuje vyhlášení 5. Výzvy v Programu rozvoje venkova. Budou vyhlášeny Fiche 1 Zemědělství - investice do zemědělských podniků a Fiche 8 Rozvoj obcí (čl. 20 Pravidel 19.2.1) - investice do veřejných prostranství v obcích, MŠ a ZŠ, hasičské zbrojnice, vybrané kulturní památky a kulturní a spolková zařízení včetně knihoven. Příjem projektových žádostí bude probíhat od 23. 3. 2021 do 30. 5. 2021 přes Portál farmáře, alokace pro Fichi 1 bude 946 892,- Kč a pro Fichi 8 6 mil. Kč. Bližší informace budou postupně zveřejňovány na webu MAS.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

27.10.2020 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Standardizace MAS 2021 - 2027
Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko předložila řídícím orgánům žádost o standardizaci pro programové období 2021 - 2027. Ve struktuře MAS nedošlo oproti právě kočícímu dotačnímu období k žádným výrazným změnám. Území MAS Hlubocko Lišovsko zůstává zachováno, všechny členské obce souhlasily s působností MAS na svém území. Mezi partnery MAS se nově zařadila  obec Hvozdec, odstoupil na vlastní žádost pan Ing. Ivo Melíšek a přistoupila paní Ing. Monika Březinová Ph.D. Na veřejném společném zasedání orgánů MAS byly zvoleni členové orgánů organizační složky MAS, kteří se s námi budou podílet na práci v nadcházejícím programovém období. Velmi děkujeme všem, kteří s námi spolupracovali a stále spolupracují na rozvoji našeho venkova.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

15.9.2020 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Pozvánka na společné veřejné zasedání orgánů MAS
Vážení přátelé a příznivci venkova, dovolujeme si Vás pozvat na veřejné společné zasedání orgánů MAS, které se uskuteční dne 22. září 2020 v sále obecního účadu v Hvozdci od 15:00 hodin. S partnery a členy orgánů se bude mimo jiné prodiskutovávat současný postup v čerpání dotací v rámci SCLLD i příprava na nadcházející dotační období 2021 - 2020. Pozvánku naleznete zde:

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

7.9.2020 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Ukončení výzev IROP v opatřeních Doprava a Vzdělávání
Vážení žadatelé, dne 6. 9. 2020 byly ukončeny výzvy v programovém rámci IROP, a to Výzva 6. Doprava a Výzva 7. Vzdělávání. Ve výzvě 6. Doprava byly předloženy 4 projekty s celkovými způsobilými výdaji 9,8 mil. Kč (vyhlášená alokace 3,9 mil. Kč), ve Výzvě 7. Vzdělávání byly předloženy projekty 2 s celkovýni způsobilými výdaji 5,3 mil. Kč (vyhlášená alokace 4,7 mil. Kč). MAS nyní pracuje na kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti žádostí o podporu.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

17.6.2020 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: 7. Výzva IROP - Vzdělávání
7. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. – IROP – Vzdělávání v rámci výzvy IROP č. č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD" Podporované aktivity: podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání (podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol) podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání   Vyhlášení výzvy a zahájení příjmu žádostí v MS2014+: 5. 6. 2020 8:00 hodin Ukončení výzvy a příjmu žádostí v MS2014+: 6. 9. 2020 20:00 hodin Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2022 Seminář pro žadatele: 23. 6. 2020 10:00 hodin, Dům techniky, Plzeňská 2311/2a České Budějovicce (učebna č. 30, 1. patro), pozvánka   Text 7. Výzvy IROP Vzdělávání Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí Kritéria věcného hodnocení Kontrolní listy Interní postupy MAS Odkaz na Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce ve výzvě IROP č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD" Dokumenty

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

15.6.2020 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Seminář IROP - 6. a 7. Výzva
Vážení žadatelé, dne 23. 6. 2020 od 10:00 hodin bude MAS Hlubocko - Lišovsko pořádat seminář k 6. Výzvě IROP - Doprava a 7. Výzvě IROP - Vzdělávání. Seminář se bude konat v Domě techniky, Plzeňská 2311/2a, České Budějovice (1. patro, místnost č, 30).

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

15.6.2020 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Gejzír fest open air
Jménem partnera MAS - POHODÁŘŮ VSKH - si Vás dovolujeme srdečně pozvat na festival pod širým nebem Gejzír fest open air, který se bude konat ve dnech 19. a 20. 6. 2020 vždy od 14:00 hodin v areálu zahrádkářské kolonie Pražské předměstí v Českých Budějovicích (sjezd nedaleko křižovatky Strakonická x Nádražní ul.) V pátek se můžete těšit na vystoupení folkových kapel, v sobotu si přijdou na své příznivci rock metalu. Podrobný program naleznete zde:

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

5.6.2020 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: 6. a 7. Výzva IROP vyhlášena
Vážení žadatelé, MAS Hlubocko - Lišovsko dnes 5. 6. 2020 od 8:00 hodin vyhlásila 6. a 7. Výzvu k předkládání projektů v programovém rámci IROP. V rámci 6. Výzvy - Doprava budou podpořeny projekty v aktivitách bezpečnost dopravy a cyklodoprava v celkové výši alokace 3 907 700,44 Kč. 7. Výzva Vzdělávání je zaměřena na rozvoj předškolního, školního, zájmového a neformálního vzdělávání, celková alokace 7. Výzvy je 4 748 130,74 Kč. Obě výzvy budou ukončeny dne 6. 9. 2020 ve 20:00 hodin, projekty je možné předkládat přes MS2014+.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

3.6.2020 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Hosínské zvonění 2020
Vážení přátelé, dovolujeme si Vás jménem naší členské obce Hosín srdečně pozvat na již tradiční Hosínské zvonění, které bude zahájeno koncertem v kostele sv. Petra a Pavla v pátek 26. 6. 2020 od 19:00 hodin, bude pokračovat v sobotu 27. 6. 2020 od 12:00 hodin na farním dvoře a ve farní zahradě v Hosíně bohatým programem i zábavou pro děti veškerého věku. V sobotu ve 22:00 hodin bude zvonař Jan Šeda odlévat zvon Panna Maria pro obec Dražíč, který bude požehnán v neděli, kdy bude Hosínské zvonění završeno Pouťovou mší svatou od 10:30 hodin. Podrobný program naleznete zde:

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

12.5.2020 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Avízo výzvy MAS - IROP
Vážení žadatelé, dovolujeme si Vám oznámit, že MAS Hlubocko - Lišovsko plánuje běhěm první poloviny června (přesné datum bude upřesněno dle pokynů ŘO IROP) vyhlásit 6. a 7. výzvu IROP pro opatření Doprava a Vzdělávání. Budou podpořeny aktivity bezpečnost dopravy a cyklodoprava, resp. infrastruktura pro předškolní, základní, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. MAS plánuje těmito výzvami vyhlásit zbývajíí alokace pro obě opatření IROP, a to ve výzvě č. 6. Doprava  3 907 700,44 Kč; a ve výzvě č. 7. Vzdělávání 4 748 130,74 Kč. Bližší informace budou zveřejněny po schválení dokumentace v sekci Výzvy SCLLD.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

16.3.2020 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Změna pracovního režimu kanceláře MAS
Vážení přátelé a příznivci venkova, oznamujeme Vám, že z důvodu vyhlášení stavu nouze vládou České republiky budou pracovníci MAS Hlubocko - Lišovsko v nejbližších dnech pracovat v režimu homeoffice. Jsme Vám k dispozici na kontaktních telefonech a e-mailech, v neodkladných případech po předchozí domluvě i v kanceláři MAS. Děkujeme za pochopení a přejeme všem zejména pevné zdraví.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

17.1.2020 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Plán výzev MAS
MAS Hlubocko - Lišovsko plánuje v první polovině roku vyhlásit zbývající alokace v programových rámcích IROP i PRV. V programovém rámci IROP bude vyhlášeno opatření Doprava s celkovou alokací cca 3 650 000,- Kč v aktivitách Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava, a opatření Vzdělávání s celkovou alokací cca 4 440 000,- Kč v aktivitách Předškolní vzdělávání, Základní vzdělávání, Mimoškolní a Celoživotní vzdělávání. V programovém rámci PRV MAS v současné době připravuje změnu SCLLD pro článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. V plánované výzvě pro Fichi 8 Rozvoj obcí bude vyhlášena zbývající alokace cca 5 mil. Kč, a to v možných aktivitách: Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Vybrané kulturní památky, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven a Stezky.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

19.12.2019 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Místní akční skupiny přivedly do Jihočeského kraje miliardu z EU
Zástupci Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. se ve dnech 10. a 11. 12. 2019 zúčastnili konference k 10. výročí vzniku Krajského sdružení Národní sítě Místních akčních skupin České republiky Jihočeského kraje (KS NS MAS JčK) v Nových Hradech. Jihočeské MAS v současné době působí na cca 92% rozlohy Jihočeského kraje a od počátku dotačního období 2014 - 2020 zvládly do svých území alokovat již téměř miliardu korun ve všech operačních programech, které administrují. Více informací naleznete zde:

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

7.10.2019 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: 72 hodin - Strom pro Barušku
Vážení přátelé, dovolte nám Vás srdečně pozvat na akci pořádanou v rámci celorepublikového projektu 72 hodin - Strom pro Barušku. Partner MAS Hlubocko - Lišovsko POHODÁŘI VSKH bude v pátek 11. 10. 2019 od 8:00 hodin uklízet Pražské předměstí spolu se žáky nedaleké ZŠ (sraz na náměstíčku "u Juvelu"), od 9:00 hodin připravuje otevření Včelí stezky v zahrádkářské koloniii na Pražském předměstí s komentářem jejího autora Ing. Václava Kříže s ochutnávkou medu a opékáním buřtíků. Od 16:00 hodin se na louce bude konat drakiáda, takže draka s sebou a dobrý vítr do plachet! Pozvánka zde:

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

22.8.2019 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Den otevřených dveří v Zemském hřebčinci v Písku
Vážení přátelé, dovolte nám Vás pozvat na Den otevřených dveří v Zemském hřebčinci v Písku, který se bude konat dna 31. srpna od 10:00 hodin v Písku. V rámci Dne otevřených dveří se pro veřejnost zdarma otevře historický areál hřebčince, kde si návštěvníci budou moci prohlédnout stáje a expozici o historii hřebčince. Můžete se těšit na bohatý program na nově vybudovaném kolbišti hřebčince v rámci Chovatelského dne, kde se budou střídat jednotlivá představení koní v různých disciplínách (skoková čtverylka, ukázka zásahu jízdní policie a mnoho dalšího). Více informací naleznete zde:

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

5.8.2019 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Země živitelka 2019
Vážení přátelé a příznivci venkova, dovolujeme se Vás jménem Okresní agrární komory České Budějovice a Jihočeského kraje pozvat na 46. ročník výstavy Země živitelka, která se uskuteční ve dnech 22. - 27. 8. 2019 na Výstavišti České Budějovice. MAS Hlubocko - Lišovsko se bude výstavy aktivně účastnit v rámci expozice Jihočeského kraje. Veškeré informace a bohatý program výstavy naleznete zde:

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

19.7.2019 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Ukončení výzev MAS
MAS Hlubocko - Lišovsko ukončila ve dnech 13. a 17. 7. 2019 vyhlášené výzvy v programových rámcích IROP, resp. PRV. U 5. výzvy IROP Sociální infrastruktura a 4. Výzvy PRV probíhá v současné době kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti předložených žádostí o podporu. Seznam projektových žádostí přijatých ve 4. Výzvě PRV naleznete zde:

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

12.6.2019 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Hosínské zvonění
Vážení přátelé a příznivci venkova, jménem Spolku Sýpka a naší členské obce Hosína si Vás dovolujeme srdečně pozvat na slavnost Hosínské zvonění, která se uskuteční dne 29. června 2019 od 12:00 hodin v kostele sv. Petra a Pavla, farním dvoře a zahradě v Hosíně. Opět je pro Vás připraven zajímavý program plný koncertů, pohádek, her pro děti a dalších překvapení. Plakát ke stažení je dostupný zde:

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

7.6.2019 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Vyhlášení 4. Výzvy PRV
Vážení žadatelé, MAS Hlubocko - Lišovsko plánuje vyhlášení 4. Výzvy v programovém rámci PRV, a to pro Fichi 2 Zpracování zemědělakých produktů a Fichi 5 Podnikání. Výzva bude vyhlášena 17. 6. 2019 do 17. 7. 2019, projektové žádosti bude možné předkládat prostřednictvím Portálu farmáře od 1. 7. 2019. Informace a podklady pro žadatele naleznete v odkazu zde:

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

3.6.2019 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Vyhlášení 5. Výzvy IROP Sociální infrastruktura
Vážení žadatelé, Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. bude v termínu 13. 6. - 13. 7. 2019 vyhlašovat 5. Výzvu v programovém rámci IROP - Sociální infrastruktura. Žádosti o podporu bude možné předkládat v aktivitách rozvoj komunitních center a rozvoj sociálních služeb prostřednictvím MS2014+. Veškré informace k plánované výzvě naleznete zde:

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

22.5.2019 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Konference Jihočeský venkov 2019
Vážení přátelé, partneři, a příznivci venkova, dovolte nám srdečně Vás pozvat na konferenci Jihočeský venkov 2019, kterou ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov pořádá na svém území Místní akční skupina Třeboňsko, o.p.s. ve dnech 28. - 29. 5. 2019 v Kulturním domě Beseda, Masarykovo náměstí 2, Třeboň od 8:30 hodin. Bližší informace a odkaz pro registraci naleznete v pozvánce a programu konference.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

21.5.2019 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Marketingové setkání Vondrov
Vážení partneři, přátelé a příznivci venkova, dovolujeme si Vás pozvat na X. ročník Marketingového setkání podnikatelů, manažerů, akademiků, starostů a hostů z regionu, ketré se uskuteční s cílem prohloubení rozvoje regionální sounáležitosti a vzájemné podpory dne 20. června od 16:00 hodin v historickém areálu Dvůr Vondrov u Hluboké nad Vltavou. Pozvánku a bohatý doprovodný program naleznete v příloze.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

10.5.2019 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: 5. Den vína ve Voselnu
Vážení přátelé, jménem naší členské obce Úsilné Vás srdečně zveme na 5. ročník Dne vína ve Voselnu, který se bude konat dne 18. května od 14:00 hodin v Úsilném Pod Kaštany. Kromě ochutnávky znamenitých vín se můžete těšit na bohatý doporovodný program pro celou rodinu, včetně prohlídek Eliášovy štoly či svezení na oslíkovi. Pozvánku a program naleznete zde.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

2.5.2019 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Gejzír fest open air 2019
Vážení milovníci dobré hudby, zábavy a pohody, jménem POHODÁŘŮ VSKH, partnera MAS Hlubocko - Lišovsko, si Vás dovolujeme pozvat na festival pod širým nebem Gejzír fest open air, který se uskuteční ve dnech 10. a 11. května 2019, vždy od 17:00 hodin. Těšit se můžete i na sobotní dopolední pódiová vystoupení od 11:00 hodin, program pro děti, skákací hrad a spoustu dobré zábavy.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

29.4.2019 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Pozvánka na veřejné zasedání MAS Hlubocko - Lišovsko 13. 5. 2019
Vážení partneři, členové orgánů, zástupci měst a obcí, přátelé a příznivci venkova, dovolujeme si Vás srdečně pozvat na veřejné zasedání orgánů Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s., které se uskuteční dne 13. května 2019 od 15:00 hodin v Domě techniky v Českých Budějovicích, na adrese Plzeňská 2311/2a, zasedací místnost č. 30. Pozvánku na zasedání naleznete zde:.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

10.4.2019 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Travelfest 2019
Vážení přátelé a příznivci venkova, dovolujeme si Vás pozvat na třetí ročník veletrhu cestovního ruchu Travelfest, který bude probíhat na českobudějovickém výstavišti ve dnech 26. - 28. dubna od 10: 00 - 18:00 hodin. MAS Hlubocko - Lišovsko se bude Travelfestu aktivně účastnit, pozvánku na veletrh i bohatý doprovodný progam naleznete zde.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

27.3.2019 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Seminář Národní rozvojový program mobility pro všechny
Vážení zástupci měst a obcí, jménem Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky si Vás dovolujeme pozvat na seminář Národní rozvojový program mobility pro všechny, který pořádá Krajský úřad Jihočeského kraje dne 9. dubna 2019 od 10:00 do 14:00 hodin v jednacím sále Zastupitelstva Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Zde naleznete pozvánku a program semináře.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

8.2.2019 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Seminář ke 4. Výzvě IROP - Sociální infrastruktura
Vážení žadatelé ve 4. Výzvě IROP MAS hlubocko - Lišovsko, dovolujeme si Vás pozvat na Seminář ke 4. Výzvě IROP - Sociální infrastruktura, který se uskuteční dne 18. února od 14:00 hodin v kanceláři MAS Hlubocko - Lišovsko v Domě techniky, Plzeňská 2311/2a, České Budějovice.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

6.2.2019 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: 4. Výzva IROP - Sociální infrastruktura
Vážení žadatelé na území MAS Hlubocko - Lišovsko, oznamujeme Vám, že byla právě vyhlášena 4. Výzva IROP - Sociální infrastruktura, kde je možné žádat na podporu rozvoje sociálních služeba a komunitních center, s celkovou alokací 5 milionů Kč. Veškeré informace  a odkazy na aktuální pravidla nalezenete zde:

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

3.1.2019 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Ukončení výzev IROP
Dne 31. 12. 2018 byly ukončeny výzvy MAS Hlubocko -  Lišovsko v progamovém rámci IROP. V 1. Výzvě Doprava bylo podáno 5 projektových žádostí s celkovou požadovanou dotací 8 416 536,95 Kč. Ve 2. Výzvě Sociální infrastruktura nebyla předložena žádná žádost a ve 3. Výzvě Vzdělávání byly předloženy 2 žádosti o podporu s celkovou požadovanou dotací 6 034 597,83 Kč.  

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

11.12.2018 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Seminář k 3. Výzvě PRV
Vážení žadatelé, dne 17. 12. 2018 od 10:00 hodin se v Domě techniky, Plzeňská 2311/2a, České Budějovice uskuteční seminář k plánované 3. Výzvě PRV Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. v kanceláři MAS. Vyhlášena bude Fiche 2 Zpracování zemědělských produktů a Fiche 5 Podnikání.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

11.12.2018 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: 3. Výzva PRV
Vážení žadatelé, dovolujeme si Vás informovat, že Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. plánuje dne 18. 12. 2018 vyhlásit v pořadí již 3. Výzvu v Programu rozvoje venkova, s celkovou alokací 4 miliony Kč. Žádosti bude možné předkládat pouze prostřednictvím Portálu farmáře, a to ve Fichi 2 Zpracování zemědělských produktů a Fichi 5 Podnikání. Bližší informace budou zveřejněny na webu MAS: http://www.mashl.cz/strategie-uzemi-2014-2020/vyzvy/1-vyzva-prv/3-vyzva-prv

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

18.10.2018 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Sázení Stromů svobody
Vážení přátelé, u příležitosti oslav 100 let od vzniku České republiky si Vás dovolujeme srdečně pozvat na akci Stromy svobody 1918 - 2018, kterou pořádají POHODÁŘI VSKH dne 25. 10. 2018 na dětském hřišti v Plzeňské ulici v Českých Budějovicích od 10:00 hodin. MAS Hlubocko - LIšovsko se bude podílet na vysazení dvou lip v prostoru hřiště. Pro dospělé i dětské návštěvníky je připraven doprovodný program a malé občerstvení. Pozvánku naleznete zde:

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

1.10.2018 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Seminář k 3. Výzvě IROP - Vzdělávání
Vážení žadatelé, dovolujeme si Vás pozvat na seminář pořádaný Místní akční skupinou Hlubocko - Lišovsko k 3. Výzvě IROP - Vzdělávání. Seminář se uskuteční dne 16. října od 11:00 hodin v Domě techniky, Plzeňská 2311/2a, České Budějovice. Pozvánku na seminář naleznete zde:

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

1.10.2018 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Seminář k 1. Výzvě IROP - Doprava
Vážení žadatelé, dovolujeme si Vás pozvat na seminář pořádaný Místní akční skupinou Hlubocko - Lišovsko k 1. Výzvě IROP - Doprava. Seminář se uskuteční dne 16. října od 9:00 hodin v Domě techniky, Plzeňská 2311/2a, České Budějovice. Pozvánku na seminář naleznete zde:

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

27.9.2018 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Ukliďme Česko 2018
Vážení příznivci venkova, dovolujeme si Vás pozvat na akci Ukliďme Česko 2018, do které se MAS Hlubocko - Lišovsko zapojila ve spolupráci s partnerem POHODÁŘI VSKH. Sraz bude 4. října v 8:15 na náměstíčku Pražské předměstí (u Juvelu) v Českých Budějovicích. Pozvánku naleznete zde:

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

20.9.2018 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Seminář ke 2. Výzvě IROP - Sociální infrastruktura
Vážení žadatelé, dovolujeme si Vás pozvat na seminář konaný v rámci vyhlášení 2. Výzvy IROP - Sociální infrastuktura, který se bude konat dne 27. 9. 2018 od 14:00 hodin na Obecním úřadě Úsilné, Úsilné 43, 370 10 České Budějovice. Pozvánku na seminář naleznete zde:

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

18.9.2018 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Vyhlášení výzev IROP
Vážení žadatelé, dovolujeme si Vám oznámit, že MAS Hlubocko - Lišovsko dne 17. 9. 2018 vyhlásila výzvy IROP ve všech opatřeních v Programovém rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Zároveň jsou výzvy otevřeny pro předkládání projektů prostřednictvím MS2014+, a to až do 31. 12. 2018. Veškeré informace naleznete v 1. Výzvě - Doprava, ve 2. Výzvě - Sociální infrastruktura a ve 3. Výzvě - Vzdělávání.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

7.9.2018 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Plánované výzvy IROP
Vážení žadatelé, MAS Hlubocko - Lišovsko plánuje od 17. 9. 2018 vyhlásit výzvy v programovém rámci IROP. Bude vyhlášena 1. Výzva Doprava, 2. Výzva Sociální infrastruktura a 3. Výzva Vzdělávání. Žádosti o doatci bude možné předkládat do konce roku 2018, a to v aktivitách bezpečnost dopravy a cyklodoprava; rozvoj sociálních služeb a komunitních center; a předškolní, základní, celoživotní, zájmové a neformální vzdělávání. Celková vyhlášená alokace bude 18 mil. Kč. Pravidla IROP pro Specifický cíl 4.1 naleznete zde:

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

2.8.2018 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Ukončení příjmu žádostí ve 2. Výzvě PRV
Dne 31. 7. 2018 byl ukončen příjem Žádostí o dotaci ve 2. Výzvě PRV Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. Nyní probíhá administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti na straně MAS. Seznam přijatých žádostí naleznete zde:

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

5.7.2018 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Seminář k 2. Výzvě PRV
Vážení žadatelé na území MAS Hlubocko - Lišovsko, dovolujeme si Vás pozvat na seminář k 2. Výzvě PRV, který se bude konat dne 10. 7. 2018 od 14:00 hodin v Domě techniky v Českých Budějovicích (Plzeňská 2311/2a, 1. patro). Pozvánku naleznete zde:

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

3.7.2018 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: 2. Výzva PRV
Vážení žadatelé, dovolujeme si Vám oznámit, že dne 3. 7. 2018 byla vyhlášena 2. Výzva MAS Hlubocko - Lišovsko v Porgramu rozvoje venkova pro Fiche Zemědělství, Zpracování zemědělských produktů a Lesnictví. Příjem projektů bude probíhat od 17. 7. 2018 do 31. 7. 2018 prostřednictvím Portálu farmáře. Veškeré informace a podklady pro podání žádosti naleznete zde:

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

21.6.2018 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Avízo 2. Výzvy PRV MAS Hlubocko - Lišovsko
Vážení žadatelé, MAS Hlubocko - Lišovsko bude na počátku měsíce července 2018 vyhlašovat v pořadí 2. Výzvu Programu rozvoje venkova, a to do Fiche F1 Zemědělství, F2 Zpracování zemědělských produktů, F6 Lesnictví. Příjem projektů je plánován od poloviny července 2018.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

23.5.2018 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Marketingové setkání Vondrov
Dovolujeme si Vás jménem Regionální agrární komory co nejsrdečněji pozvat na 9. ročník Marketingového setkání, které se uskuteční dne 21. 6. 2018 od 16:00 hodin v historickém areálu Dvůr Vondrov u Hluboké nad Vltavou. Bohatý program a další informace naleznete v pozvánce.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

2.5.2018 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Českobudějovický gejzír
POHODÁŘI VSKH srdečně zvou všechny příznivce dobré hudby a zábavy na open air festival Českobudějovický gejzír, který se koná 18. a 19. 5. 2018 v areálu zahrádkářské kolonie Pražské předměstí v Českých Budějovicích (sjezd z Nádražní ulice "u Sika"). Od 10:00 do 17:00 hodin je po oba dny připraven doprovodný program, po 17. hodině vystoupí v pátek rock metalové a v sobotu folkové kapely. Bližší informace a pozvánka zde.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

10.4.2018 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Odstávka Portálu farmáře
Vážení žadatelé, upozorňujeme, že v termínu od 13. 4. 20:00 do 14. 4. 8:00 bude Portál farmáře a www.szif.cz mimo provoz!! Pokud plánujete předložit Žádost o dotaci v 1. Výzvě PRV MAS Hlubocko - Lišovsko, počítejte s avizovanou odstávkou a neponechávejte podání žádosti na poslední chvíli.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

6.4.2018 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Travelfest 2018
Vážení příznivci venkova, turistiky a cestovního ruchu, srdečně Vás zveme na veletrh cestovního ruchu Travelfest 2018, který se koná 13. - 14. dubna 2018 na Výstavišti v Českých Budějovicích. MAS Hlubocko - Lišovsko se bude společně s naším partnerem POHODÁŘI VSKH veletrhu účastnit jako jeden z vystavovatelů. Více info naleznete na stránkách www.travelfest.cz

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

3.4.2018 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Avízo výzev IROP
Vážení žadatelé na území MAS Hlubocko - Lišovsko, dovolujeme si Vám oznámit, že v průběhu května až června 2018 plánujeme vyhlásit výzvu k předkládání projektů v programovém rámci IROP, a to v opatřeních Doprava, Sociální infrastruktura a Vzdělávání. Bližší informace naleznete v letáku zde, specifická pravidla k jednotlivým opatřením jsou dostupná na http://www.strukturalni-fondy.cz.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

14.3.2018 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Seminář - dětské skupiny
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině, který se bude konat dne 11. 4. 2018 od 9:00 hodin v Českých Budějovicích, Riegrova 51. Seminář pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, více informací naleznete zde:

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

5.3.2018 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Seminář pro žadatele k 1. Výzvě PRV
Vážení žadatelé, dovolujeme si Vás pozvat na seminář k 1. Výzvě PRV, který MAS Hlubocko - Lišovsko pořádá dne 8. března 2018 v zasedací místnosti MÚ Lišov od 14:00 hodin. Bližší informace naleznete v pozvánce. Těšíme se na Vaše projektové záměry!

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

26.2.2018 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: 1. Výzva PRV MAS Hlubocko - Lišovsko
Vážení žadatelé, dovolujeme si Vám oznámit, že od dnešního dne je vyhlášena 1. Výzva MAS Hlubocko - Lišovsko v programovém rámci Programu rozvoje venkova. Příjem žádostí bude probíhat od 12. 3. do 13. 4. 2018. Veškeré informace a podklady naleznete zde. Žádost o dotaci musí být generována z účtu žadatele přes Portál farmáře na www.szif.cz. 

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

19.2.2018 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Avízo 1. Výzvy MAS Hlubocko - Lišovsko v PRV
Vážení žadatelé na území MAS Hlubocko - Lišovsko, dovolujeme si Vám oznámit, že je naplánováno vyhlášení 1. Výzvy MAS v Programu rozvoje venkova, a to 26. 2. 2018. Veškeré informace k výzvě naleznete zde. Dovolujeme si upozornit, že nyní probíhá schválení vyhlášení výzvy ze strany SZIF, tudíž může dojít k úpravám.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

7.8.2017 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Pohodářský den pro děti
Vážení přátelé, jménem našeho partnera POHODÁŘI VSKH si Vás dovolujeme srdečně pozvat na Pohodářský den pro děti, který se bude konat dne 22. 8. 2017 od 9:00 do 16:00 hodin v Českých Budějovicích v zahrádkářské kolonii u Sika na Pražském předměstí. Je nachystána ukázka výcviku záchranářských psů, chovu včel, seznámení s myslivostí, a další bohatý program. Pozvánku i s programem naleznete zde:

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

13.7.2017 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: SCLLD MAS Hlubocko - Lišovsko byla schválena
Dne 13. 7. 2017 byla řídícími orgány (ŘO) Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva zemědělství ČR schválena Strategie kominitně vedeného místního rozvoje MAS Hlubocko - Lišovsko pro období 2014 - 2020 (SCLLD). Dokument SCLLD naleznete zde a finanční plán alokací a indikátorů zde. Nyní MAS pracuje na dokumentech, které je nutné nechat schválit ŘO pro vyhlášení prvních výzev.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

16.6.2017 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: MAS Hlubocko - Lišovsko čeká na závěrečné hodnocení SCLLD
Vážení partneři, členové a příznivci MAS, dovolujeme si Vám oznámit, že žádost o schválení SCLLD 2014 - 2020 splnila další kolo hodnocení formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti po zapracování připomínek 2. vlny věcného hodnocení. Nyní MAS čeká na konečné hodnocení Řídících orgánů. Změny v SCLLD se týkaly zejména programového rámce PRV (zde) a finančního plánu a indikátorů (zde). Aktuální změny jsou označeny zeleně.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

6.6.2017 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Hosínské zvonění 2017
Jménem naší členské obce Hosín si Vás dovolujeme srdečně pozvat na Hosínské zvonění 2017, které se bude konat ve dnech 23. 6. 2017 od 19:00 hodin a 24. 6. 2017 od 12:00 hodin v kostele Sv. Petra a Pavla a na farním dvoře a farní zahradě. Je pro Vás připraven bohatý program nejen pro dospělé, pozvánku naleznete zde:

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

25.4.2017 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: 2. vlna věcného hodnocení SCLLD
Vážení partneři, členové orgánů a příznivci venkova, dovolujeme si Vám oznámit, že MAS Hlubocko - Lišovsko obdržela připomínky k 2. kolu věcného hodnocení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 - 2020. Celkové hodnocení Řídících orgánů zní "ano s výhradou", lhůta pro zapracování připomínek pro MAS je 20 pracovních dnů.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

7.3.2017 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: MAS Hlubocko - Lišovsko odeslala vypořádání připomínek k SCLLD
Vážení příznivci venkova, dne 2. 3. 2017 MAS Hlubocko - Lišovsko odeslala vypořádání připomínek k 1. kolu věcného hodnocení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS H-L. Změny se týkaly programových rámců IROP a PRV (naleznete zde) a finančního plánu a indikátorů (zde). Změny jsou vyznačeny červeně.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

23.2.2017 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: 4. kolo příjmu žádostí PRV
Vážení potencionální žadatelé 4. kola PRV,rádi bychom vám připomněli, že se blíží 4. kolo příjmu projektových opatření Programu rozvoje venkova. Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu Farmáře v termínu od 4. dubna 2017 8:00 hodin do 24. dubna 2017 13:00 hodin. Více informací naleznete v tiskové zprávě SZIF.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

7.2.2017 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Připomínky k 1. kolu věcného hodnocení SCLLD
Vážení partneři a budoucí žadatelé, dovolujeme si Vám oznámit, že dne 6. 2. 2017 MAS Hlubocko – Lišovsko obdržela připomínky k 1. kolu věcného hodnocení. Nyní běží lhůta 20 pracovních dnů na jejich vypořádání. Protokoly hodnotitelů k programovému rámci IROP naleznete zde a k programovému rámci PRV zde.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

3.1.2017 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Aktualizace Strategického rámce místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP České Budějovice
MAS Hlubocko – Lišovsko a relevantní aktéři na jejím území se aktivně podíleli na aktualizaci Strategického rámce místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP České Budějovice včetně Přílohy 1 - Seznam investičních záměrů.Oba tyto dokumenty prošly veřejným připomínkováním, byly schváleny řídícím výborem projektu a odevzdány na Regionální stálou konferenci Jihočeského kraje. Dokumenty a bližší informace naleznete zde:

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

21.12.2016 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Aktualizace harmonogramu výzev IROP na rok 2017
Vážení žadatelé, upozorňujeme Vás, že dne 20.12.2016 byla zveřejněna aktualizace harmonogramu výzev IROP na rok 2017. Změny se týkají výzev pro oblast komunitně vedeného místního rozvoje, rozvoje sociálních služeb, sociálního podnikání a komunitních center, předškolního, základního i středního vzdělávání.Odkaz naleznete zde

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

6.12.2016 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Aktuálně na webu NS MS
Vážení příznivci venkova, rádi bychom vás informovali, že na webu NS MAS byly zveřejněny: Zpravodaj IROP 3/2016 Tisková zpráva z Konference ke Strategickému plánování, která se konala 23. listopadu ve Dvoře Králové nad Labem společně s prezentacemi. Krátká tisková zpráva k VH NS MAS, která se konala 23. listopadu ve Dvoře Králové nad Labem. Prezentace z VH NS MAS budou součástí zápisu z VH NS MAS.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

23.11.2016 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Ministryně Šlechtová: kvalitní práce MAS pomáhá ke konkurenceschopnosti regionů
Vedení Ministerstva pro místní rozvoj dne 18. listopadu jednalo se zástupci Národní sítě Místních akčních skupin. Řešilo se hodnocení strategií jednotlivých MAS, přizpůsobení podmínek pro čerpání evropských dotací i připravenost systému MS2014+. Tématem bylo i vstřícné opatření ministerstva umožňující proplácení režijních nákladů MAS. „Místní akční skupiny by měly výrazně přispívat k lepšímu životu v jednotlivých regionech naší republiky a díky znalosti lokálního prostředí efektivněji řešit konkrétní problémy. Jsem ráda, že v kvalitě předkládaných strategií MAS byl nakonec výrazný posun. Místní akční skupiny tak mají skutečný potenciál naplnit smysl své existence a výrazně zlepšit konkurenceschopnost jednotlivých regionů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Více zde.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

14.11.2016 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Setkání pro zástupce ZŠ a MŠ Budějovicko – sever
Vážení zřizovatelé a zástupci mateřských a základních škol, dovolujeme si Vás tímto pozvat na společné setkání a to dne 29. 11. 2016 od 14:00 hodin na ZŠ a ZUŠ Zliv (Lidická 315, 37344 Zliv). Setkání je určeno pro zřizovatele a ředitele a ředitelky základních a mateřských škol v regionu Budějovice sever. Pozvánku naleznete zde. Na setkání budou přítomni kromě realizačního týmu MAP také zástupci MAS Rozkvět a MAS Hlubocko-Lišovsko, kteří Vám mohou být nápomocni s vyplněním a administrací šablon a dále se např. dozvíte, jak budete moci čerpat dotace přes tyto MAS a další. Prosíme o potvrzení účasti na mail: mitasova@masrozkvet.cz nejpozději do 21. 11. 2016. Mapu, kde lze parkovat, naleznete zde.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

9.11.2016 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Naši furianti v Úsilném
Vážení přátelé, dovolujeme si vás pozvat na vystoupení Divadelního spolku Voselno s kusem NAŠI FURIANTI, tentokrát v KC PANORAMA v Hluboké nad Vltavou v pátek 11. listopadu od 19.00 hodin. Plakát k představení naleznete zde.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

24.10.2016 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Dotační možnosti pro obce z národních zdrojů
Dovolujeme si Vás informovat, že byl zahájen příjem žádosti o dotaci z programů Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora bydlení v roce 2017, Národní program životního prostředí, Státní fond dopravní infrastruktury a další. Rychlý přehled dotačních možností naleznete zde.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

17.10.2016 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Strategie MAS Hlubocko – Lišovsko vyhověla kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti
Vážení příznivci MAS, dovolujeme si Vás tímto informovat, že dnes bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko pro období 2014-2020 (SCLLD) s výsledkem "vyhověl". Žádost byla postoupena do prvního kola věcného hodnocení ŘO, lhůta pro věcné hodnocení ŘO je 30 pracovních dnů. Aktuální podoba SCLLD je dostupná zde.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

7.10.2016 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: Strom pro Barušku
POHODÁŘI VSKH, partner MAS Hlubocko – Lišovsko, si Vás dovoluje srdečně pozvat na osvětovou akci v rámci celorepublikového projektu 72 hodin! - sázení stromu po Barušku se uskuteční dne 13.10. 2016 od 10:00 do 14:00 hodin v areálu zahrádkářské kolonie České Budějovice na Pražském předměstí (kolonie u Sika). Pozvánku a podrobný program naleznete zde.

logo Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

4.10.2016 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.: MAS Hlubocko – Lišovsko čeká na vypořádání připomínek k SCLLD
Dne 3. 10. 2016 MAS Hlubocko – Lišovsko odeslala zapracované připomínky k SCLLD ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Hlavní změna byla provedena v programovém rámci PRV, změny jsou v dokumentech vyznačeny žlutě. Aktuální verze SCLLD je dostupná zde.