Výpočet kontrolního kódu pro CSSF

Výpočet kontrolního kódu pro registraci pro zřízení přístupů do systému CSSF

CSSF je součástí monitorovacího systému MS2014+, jeho prostřednictvím jsou vypisovány výzvy. Pro zřízení přístupu je mimo školení potřeba znát také kontrolní kód, který se generuje z data narození. Tento nástroj Vám pomůže s jeho výpočtem.
Datum narození : (zadávejte ve tvaru DD.MM.RRRR)