Zprávy z Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

Zprávy a aktuality z Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

Karta datailů Místní akční skupina Podřipsko, z.s.Web: maspodripsko.cz

Zprávy z MASek

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

2.7.2024 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Získejte zaměstnání jako Animátor území!
Hledáme energické a motivované jedince, kteří se připojí k našemu týmu na pozici Animátor území v Ústeckém kraji. Pokud vás …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

17.6.2024 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Obchůdek 2021+
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne 3. 4. 2024 vyhlášení 3. výzvy Dotačního programu Obchůdek 2021+, v rámci kterého mohou být …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

22.5.2024 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Pro vyčerpání finančních prostředků se ve středu 22. května 2024 dočasně uzavírá příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám Light
Pro vyčerpání finančních prostředků se ve středu 22. května 2024 dočasně uzavírá příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám Light …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

22.4.2024 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Výzva č. 8 – Podpora komunitního života na Podřipsku 2024
MAS Podřipsko vyhlašuje 8. výzvu k předkládání žádostí o podporu s názvem Podpora komunitního života na Podřipsku 2024. Příjem žádostí bude zahájen 6. května 2024 a …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

22.3.2024 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Ukliďme Česko – ukliďme Podřipsko + SOUTĚŽ
  Již 11. ročník dobrovolnické akce Ukliďme Česko probíhá od 5. do 7. dubna 2024. Hlavní termín úklidů připadl letos …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

1.2.2024 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: SUCHEJ ÚNOR
I letos jako Zdravá MAS podporujeme #suchejunor, protože měsíc bez kapky alkoholu čistí hlavu a tělo, uvolňuje energii a čas …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

29.1.2024 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Vyhlásili jsme 4. výzvu IROP
MAS Podřipsko – IROP – Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol   MAS Podřipsko …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

29.1.2024 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Výzva č. 4 IROP 2021+
MAS Podřipsko – IROP – Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol   MAS Podřipsko …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

29.1.2024 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ FOTOSOUTĚŽE
V rámci soutěže, kterou jsme vyhlásili ke konci loňského roku se k nám dostalo opět spousta krásných fotek z Podřipska. …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

17.1.2024 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: PROGRAM NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT JE OPĚT SPUŠTĚN
Státní fond životního prostředí České republiky po krátké provozní přestávce opět spustil příjem žádostí o dotace na snadné a rychle …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

8.12.2023 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT POZASTAVENA
Úspěšný program pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy letos podpořil 50 tisíc žadatelů částkou bezmála 6 miliard korun. Domácnosti …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

9.11.2023 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: FOTOSOUTĚŽ S MAS PODŘIPSKO
Tentokrát nás zajímají fotky budov a tajemných zákoutí Podřipska! Víme, že Podřipsko je plné nadšených fotografů a také krásných budov …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

8.11.2023 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Vyhlásili jsme 8. výzvu z Programu rozvoje venkova
MAS Podřipsko vyhlašuje 8. výzvu Programu rozvoje venkova České republiky. Termín vyhlášení výzvy je 8. listopadu 2023. Příjem žádostí na MAS bude probíhat …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

8.11.2023 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Vyhlásili jsme 1. výzvu z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027
MAS Podřipsko jako nositel „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Podřipsko, z.s. na období 2021 – 2027“ vyhlašuje 1. …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

8.11.2023 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Výzva č. 8 PRV
MAS Podřipsko vyhlašuje 8. výzvu Programu rozvoje venkova České republiky. Termín vyhlášení výzvy je 8. listopadu 2023. Příjem žádostí na …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

8.11.2023 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Výzva č. 1 OP TAK
MAS Podřipsko jako nositel „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Podřipsko, z.s. na období 2021 – 2027“ vyhlašuje 1. …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

7.11.2023 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Vyhlásili jsme výzvy IROP 2021+
MAS Podřipsko jako nositel „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupinyPodřipsko, z.s. na období 2021 – 2027“ vyhlašuje tyto …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

7.11.2023 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Výzva č. 3 IROP 2021+
MAS Podřipsko – IROP – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu – přechodové regionyMAS Podřipsko jako nositel „Strategie komunitně vedeného místního …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

3.6.2022 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: MAS Podřipsko vyhlašuje 7. výzvu PRV – Zajištění vybavení zemědělskou technikou
MAS Podřipsko vyhlašuje 7. výzvu Programu rozvoje venkova České republiky. Termín vyhlášení výzvy je 3. června 2022. Zemědělské subjekty na Podřipsku …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

3.6.2022 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Výzva č. 7 PRV
MAS Podřipsko vyhlašuje 7. výzvu Programu rozvoje venkova České republiky. Termín vyhlášení výzvy je 3. června 2022. Příjem žádostí na MAS bude …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

1.6.2022 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Výzva č. 4 – Podpora komunitního života na Podřipsku 2022
MAS Podřipsko vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu s názvem Podpora komunitního života na Podřipsku 2022. Příjem žádostí bude zahájen 13. …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

27.5.2022 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: AKČNÍ PLÁN OPZ+ V RÁMCI MAS PODŘIPSKO, z. s.
Po schválení Koncepční části Strategie MAS, je dalším krokem příprava Akčních plánů jednotlivých operačních programů. V současné době MAS Podřipsko, …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

24.5.2022 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: „Poznávačka“ stromů v Zámeckých zahradách
Tak jako v loňském roce i letos jsme se rozhodli uspořádat „poznávačku“ v Zámeckých zahradách, tentokrát jsme zvolili téma „Stromy“.  …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

31.1.2022 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Výzva č. 3 – Podpora komunitního života na Podřipsku 2021
MAS Podřipsko vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu s názvem Podpora komunitního …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

31.1.2022 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Výzva č. 3 – Podpora komunitního života na Podřipsku 2021
MAS Podřipsko vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu s názvem Podpora komunitního života na Podřipsku 2021. Příjem žádostí bude zahájen 1. února 2022 a …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

12.11.2021 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Výzva č. 8. IROP – Zvýšení bezpečnosti dopravy
MAS Podřipsko vyhlásila 8. výzvu z IROP. Název výzvy je MAS Podřipsko …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

12.11.2021 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Výzva č. 8. IROP – Zvýšení bezpečnosti dopravy
MAS Podřipsko vyhlásila 8. výzvu z IROP. Název výzvy je MAS Podřipsko – IROP – Zvýšení bezpečnosti dopravy . Příjem žádostí prostřednictvím systému MS2014+ bude zahájen …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

11.11.2021 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Výzva č. 2 – Podpora komunitního života na Podřipsku 2021
MAS Podřipsko vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu s názvem Podpora …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

16.8.2021 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Veřejné projednání strategie MAS na období 2021-2027
Vážení občané Podřipska, začátkem roku 2021 jsme prostřednictvím dotazníkového šetření …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

18.5.2021 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Výzva č. 5 PRV
MAS Podřipsko vyhlašuje 5. výzvu Programu rozvoje venkova České republiky. Termín vyhlášení …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

30.4.2021 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Zapojte se do přípravy nové strategie pro období 2021-2027
Místní akční skupina Podřipsko během minulých tří let přerozdělila obcím, …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

28.4.2021 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Den Země ve školách na Roudnicku
Dne 22. dubna se konala tradiční událost oslavující naši planetu …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

25.3.2021 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Jarní ptačí „poznávačka“ pro děti
Srdečně zveme všechny rodiče, děti, mateřské či základní školy na …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

22.3.2021 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Ukliďme Česko + SOUTĚŽ o vermikompostér
SOUTĚŽ Blíží se nám každoročně pořádaná, celorepubliková (i celosvětová) akce …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

9.2.2021 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Suchej únor
Stali jsme se součástí letošního ročníku kampaně @Suchej únor, která …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

8.2.2021 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Pozvánka na webinář „Studánky víly Rozárky“
Srdečně zveme všechny pedagogy se zájmem o environmentální vzdělávání a …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

30.11.2020 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Adventní věnce pro dobrou věc
V předvánočním období jsme se v týmu MAS Podřipsko zabývali …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

18.11.2020 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Výstava na stromech
Jako každý rok i letos se uskutečnil celorepublikový happening „Výstava …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

5.11.2020 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Seznam projektů přijatých v rámci 7. výzvy IROP
Dne 31. října byl ukončen příjem žádostí o podporu projektů …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

5.11.2020 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Seznam projektů přijatých v rámci 6. výzvy IROP
Dne 31. října byl ukončen příjem žádostí o podporu projektů …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

30.9.2020 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Výzva č.7 IROP – Podpora základního vzdělávání
MAS Podřipsko vyhlásila 7. výzvu IROP. Název výzvy je Podpora základního …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

30.9.2020 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Výzva č. 6 IROP – Zvyšování kapacit předškolního vzdělávání
MAS Podřipsko vyhlásila 6. výzvu IROP. Název výzvy je Zvyšování kapacit …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

30.7.2020 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Pozvánka na seminář pro pedagogy „Příroda jako třída i učebnice“
Srdečně zveme všechny pedagogy se zájmem o environmentální vzdělávání a …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

29.6.2020 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Výzva č. 7 – Dětské skupiny
MAS Podřipsko vyhlašuje 7. výzvu OP Zaměstnanost. Termín vyhlášení výzvy je 30. …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

1.6.2020 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Pozvánka na 22. zasedání Členské schůze MAS Podřipsko
Vážení členové MAS Podřipsko, jménem předsedy Výkonné rady bychom Vás …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

20.5.2020 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: MAS Podřipsko se zapojilo do kampaně „Regiony sobě“
Kampaň „Regiony sobě“ byla odstartována v reakci na současný útlum …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

7.5.2020 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: MAS Podřipsko poskytuje poradenství pro OSVČ
Naše MAS momentálně poskytuje poradenství pro podnikatele a OSVČ zasažené …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

26.3.2020 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Dopady COVID-19 na NNO
V důsledku preventivních opatření zaváděných vládou k zastavení šíření nákazy …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

19.3.2020 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: MAS Podřipsko zahájí dne 23.3.2020 příjem žádostí o dotaci ze 4. výzvy Programu rozvoje venkova
MAS Podřipsko vyhlašuje 4. výzvu Programu rozvoje venkova České republiky. Termín vyhlášení …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

8.1.2020 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2020
6. ledna 2019 vyhlásil Ústecký kraj dotační program „Podpora začínajících …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

20.12.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Příjem žádostí o dotaci na cyklostezky je prodloužen
MAS Podřipsko prodloužila lhůtu příjmu žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

5.11.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: MAS prodloužila příjem žádostí o dotaci z OPŽP
MAS Podřipsko prodloužila lhůtu příjmu žádostí o dotaci z Operačního programu …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

18.10.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Pozvánka
Vážení, dovolujeme si Vás pozvat na seminář Ministerstva pro místní …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

2.10.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Vyjádření podpory CLLD v OPZ+
V současné době probíhá příprava nového programovacího období 2021 – …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

24.9.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Příjem žádostí o dotaci z OPZ byl zahájen
MAS Podřipsko vyhlásila dne 24. 9 .2019 výzvy č. 4, 5 …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

10.9.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Pozvánka na 21. zasedání Členské schůze MAS Podřipsko
Vážení členové MAS Podřipsko, jménem předsedy Výkonné rady bychom Vás …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

3.7.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Výzva č. 5 IROP
Výzva č. 5 IROP  Edit MAS Podřipsko vyhlásila 5. výzvu z …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

31.5.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Pozvánka na 20. zasedání Členské schůze MAS Podřipsko
Vážení členové MAS Podřipsko, jménem předsedy Výkonné rady bychom Vás …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

30.5.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Chcete pracovat v MAS Podřipsko?
Zajímá Vás práce v oblasti projektového řízení? Chcete se podílet …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

30.4.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Pozvánka na 5. ročník Poutě Českého Anděla na horu Říp
Pouť, kterou pořádá spolek Cesta Česka za podpory obce Ctiněves, …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

26.3.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: VYHLÁSILI JSME VÁLKU PLASTU. #PODRIPSKOBEZPLASTU
Místní akční skupina Podřipsko se přihlásila k aktivitě #dostbyloplastu a zavázala …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

19.3.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Ukliďme Česko 2019! Připojte se k nám.
MAS Podřipsko Vás zve v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

18.3.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: MAS Podřipsko zahájila příjem žádostí o dotaci z OPŽP
MAS Podřipsko vyhlásila celkem 3 výzvy k předkládání žádostí o podporu …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

15.3.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: MAS Podřipsko vydává avízo 4. výzvy OPZ – Sociální podnikání
Místní akční skupina Podřipsko zveřejnila avízo výzvy MAS Podřipsko z …

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

1.3.2019 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Příjem žádostí o dotaci na příměstské tábory byl zahájen
MAS Podřipsko vyhlásila 3. výzvu z OP Zaměstnanost. Výzva je zaměřena na podporu zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin formou příměstských táborů. Žádosti o dotaci je možné podávat prostřednictvím systému MS2014+  od 1. března 2019 a bude ukončen 30. dubna 2019 ve 12:00. Podrobnosti k výzvě naleznete zde. Školení žadatelů …