CZ-NACE - Destilace, rektifikace a míchání lihovin

[1101] Destilace, rektifikace a míchání lihovin

Zahrnuje:
- výrobu destilovaných, poživatelných alkoholických nápojů: whisky, brandy, ginu, likérů apod.
- výrobu míchaných nápojů obsahujících lihoviny
- míchání lihovin
- výrobu čistého alkoholu

Nezahrnuje:
- výrobu nedestilovaných alkoholických nápojů (11.02 až 11.05)
- výrobu syntetického etylalkoholu (20.14)
- výrobu etylalkoholu ze zkvašených materiálů (20.14)
- samotné stáčení nápojů do lahví a jejich opatřování etiketami (46.34, je-li činnost prováděna v rámci velkoobchodu, a 82.92, je-li činnost prováděna na základě smlouvy nebo dohody)