CZ-NACE - Výroba vína z vinných hroznů

[1102] Výroba vína z vinných hroznů

Zahrnuje:
- výrobu vína
- výrobu šumivého vína
- výrobu vína z koncentrovaného hroznového moštu

Zahrnuje také:
- míchání, čištění a stáčení vína do lahví
- výrobu vína s nízkým obsahem alkoholu nebo vína nealkoholického

Nezahrnuje:
- samotné stáčení nápojů do lahví a jejich opatřování etiketami (46.34, je-li činnost prováděna v rámci velkoobchodu, a 82.92, je-li činnost prováděna na základě smlouvy nebo dohody)