CZ-NACE - Výroba jablečného vína a jiných ovocných vín

[1103] Výroba jablečného vína a jiných ovocných vín

Zahrnuje:
- výrobu kvašených, ale nedestilovaných alkoholických nápojů: rýžového, jablečného, hruškového a jiných ovocných vín

Zahrnuje také:
- výrobu medoviny a míchaných nápojů obsahujících ovocná vína

Nezahrnuje:
- samotné stáčení nápojů do lahví a jejich opatřování etiketami (46.34, je-li činnost prováděna v rámci velkoobchodu, a 82.92, je-li činnost prováděna na základě smlouvy nebo dohody)