CZ-NACE - Výroba ostatních nedestilovaných kvašených nápojů

[1104] Výroba ostatních nedestilovaných kvašených nápojů

Zahrnuje:
- výrobu vermutů apod.

Nezahrnuje:
- samotné stáčení nápojů do lahví a jejich opatřování etiketami (46.34, je-li činnost prováděna v rámci velkoobchodu, a 82.92, je-li činnost prováděna na základě smlouvy nebo dohody)