CZ-NACE - Výroba dýh a desek na bázi dřeva

[1621] Výroba dýh a desek na bázi dřeva

Zahrnuje:
- výrobu dýh, které jsou dostatečně tenké a vyhovují pro dýhování, zpracování na překližky nebo k jiným účelům:
- hlazené, barvené, potahované, impregnované, vyztužené (na zadní straně papírem nebo tkaninou)
- zpracování formou motivů
- výrobu překližek, dýhovaných desek (panelů) a podobných vrstvených (laminátových) dřevěných desek a listů
- výrobu OSB desek (její štěpky jsou složené do 3 vrstev k sobě kolmo orientované)a jiných dřevotřískových desek
- výrobu středně silných dřevovláknitých izolačních desek (MDF) a jiných dřevovláknitých desek
- výrobu zhuštěného dřeva
- výrobu klíženého vrstveného dřeva, vrstvených dřevěných dýh