CZ-NACE - Výroba buničiny

[1711] Výroba buničiny

Zahrnuje:
- výrobu bělené, částečně bělené nebo nebělené papírové vlákniny mechanickými, chemickými (rozpouštěním nebo nerozpouštěním) nebo polochemickými procesy
- výrobu buničiny z bavlněných semen (linters)
- odstraňování inkoustu/tiskařské barvy a výrobu vlákniny ze starého papíru