CZ-NACE - Výroba žáruvzdorných výrobků

[2320] Výroba žáruvzdorných výrobků

Tato třída zahrnuje výrobu polotovarů z nekovových nerostů dobývaných v dolech a lomech, jako jsou písky, štěrkopísky, kameny nebo jíly.

Zahrnuje:
- výrobu žáruvzdorných malt, betonů atd.
- výrobu žáruvzdorných keramických výrobků:
- tepelně izolačních keramických výrobků z křemičitých fosilních materiálů
- žáruvzdorných cihel, dlažeb, obkladů, tašek, tvarovek atd.
- žáruvzdorných keramických retort, kelímků, muflí, trysek, trubic atd.

Zahrnuje také:
- výrobu žáruvzdorných výrobků obsahujících magnezit, dolomit nebo chromit