CZ-NACE - Výroba ocelových sudů a podobných nádob

[2591] Výroba ocelových sudů a podobných nádob

Zahrnuje:
- výrobu sudů, věder, kbelíků, krabic, plechovek

Nezahrnuje:
- výrobu zásobníků a nádrží (25.2)