CZ-NACE - Výroba drátěných výrobků, řetězů a pružin

[2593] Výroba drátěných výrobků, řetězů a pružin

Zahrnuje:
- výrobu lanek, kabelů, lan, spletených pásků a podobných výrobků z kovu
- výrobu izolovaných i neizolovaných kovových kabelů nevhodných pro vedení elektřiny
- výrobu potaženého nebo plněného drátu
- výrobu výrobků z drátu: ostnatého drátu, drátu na oplocení, mříží, pletiv, tkanin atd.
- výrobu potažených elektrod pro svařování elektrickým obloukem
- výrobu hřebíků
- výrobu per a pružin (mimo hodinových a hodinkových per a pružin):
- listových per, šroubových pružin, torzních pružin
- listů pružnice
- výrobu řetězů kromě řetězů pro přenos hnací síly

Nezahrnuje:
- výrobu hodinových a hodinkových per a pružin (26.52)
- výrobu drátu nebo kabelů pro vedení elektřiny (27.32)
- výrobu řetězů pro přenos hnací síly (28.15)