CZ-NACE - Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů

[2920] Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů

Zahrnuje:
- výrobu karoserií, vč. kabin řidiče pro motorová vozidla
- vybavování všech typů motorových vozidel, přívěsů a návěsů
- výrobu přívěsů a návěsů:
- cisternových návěsů, stěhovacích přívěsů (karavanů) atd.
- kempinkových a obytných přívěsů atd.
- výrobu dopravních kontejnerů pro jedno nebo více druhů dopravy

Nezahrnuje:
- výrobu zemědělských přívěsů a návěsů (28.30)
- výrobu dílů a příslušenství pro karoserie motorových vozidel (29.32)
- výrobu dopravních prostředků tažených zvířaty (30.99)