CZ-NACE - Výroba elektrických a elektronických zařízení pro motorová vozidla

[2931] Výroba elektrických a elektronických zařízení pro motorová vozidla

Zahrnuje:
- výrobu elektrického vybavení a spouštěcích a regulačních agregátů motorových vozidel, např. generátorů, alternátorů, zapalovacích svíček, kabelů zapalování, elektrických spouštěčů oken a zajištění dveří, regulátorů napětí, svazků kabelů a kabelových systémů pro motorová vozidla
- výrobu (elektromagnetických) spojek
- montáž zakoupených měřicích přístrojů, např. rychloměrů, otáčkoměrů, do palubní desky

Nezahrnuje:
- výrobu baterií do vozidel (27.20)
- výrobu osvětlovacích zařízení pro motorová vozidla (27.40)
- výrobu čerpadel pro motorová vozidla a motory (28.13)