CZ-NACE - Instalace průmyslových strojů a zařízení

[3320] Instalace průmyslových strojů a zařízení

Tato třída zahrnuje odborné instalace strojů. Instalace zařízení, která tvoří pevnou součást budovy nebo podobné struktury, např. instalace eskalátorů, elektrického vedení, systémů alarmů nebo klimatizačního zařízení, je zařazena ve stavebnictví.

Zahrnuje:
- instalaci průmyslových strojů ve výrobních zařízeních
- montáž regulačních zařízení výrobních procesů
- instalaci ostatních průmyslových zařízení, např.:
- komunikačních zařízení
- sálových (mainframe) a podobných počítačů
- kontrolních zařízení
- ozařovacích, elekroléčebných a podobných přístrojů
- rozsáhlou demontáž strojů a zařízení
- činnost strojních zámečníků
- seřizování strojů
- instalaci bowlingových a kuželkářských drah

Nezahrnuje:
- instalaci výtahů, pohyblivých schodišť, eskalátorů, automatických dveří, systémů odsávání prachu atd. (43.29)
- instalaci dveří, schodišť, zařízení obchodů, montáž nábytku atd. (43.32)
- instalaci (nastavení, seřizování) osobních počítačů (PC) (62.09)