CZ-NACE - Výroba nábytku

[31] Výroba nábytku

Tento oddíl zahrnuje výrobu nábytku a příbuzných výrobků z jakéhokoliv materiálu, kromě z kamene, betonu a keramiky. Výrobní postupy používané při výrobě nábytku jsou obvyklé postupy používané při tvarování materiálu a montáži dílů, vč. řezání, formování a laminování. Důležitým aspektem výrobního procesu je design nábytku vycházející z estetických a funkčních požadavků.

Některé z postupů používaných při výrobě nábytku se podobají postupům v jiných výrobních oblastech. Např. postup řezání a montáže se vyskytují také ve výrobě nosníků ze dřeva, která spadá do oddílu 16 (zpracování dřeva, výroba dřevěných výrobků, kromě nábytku), avšak výroba nábytku ze dřeva se od všeobecného zpracování dřeva odlišuje množstvím procesů. Podobné platí pro výrobu nábytku z kovů, při které se používají obdobné postupy, jako při výrobě kovodělných výrobků v oddílu 25 (výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků). Výrobní proces tvarování nábytku z plastů se podobá postupu tvarování jiných výrobků z plastů, přesto je výroba nábytku z plastů v zásadě specializovanou činností zařazenou samostatně.