CZ-NACE - Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny

[4221] Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny

Tato třída zahrnuje výstavbu vedení pro kapaliny a plyny a souvisejících staveb a zařízení, které jsou jejich nedílnou součástí.

Zahrnuje:
- výstavbu:
- dálkových a komunálních potrubních vedení
- vodovodů
- zavlažovacích systémů (vodních kanálů)
- sběrných nádrží
- kanalizačních sítí (vč. údržby)
- čistících kanalizačních stanic
- čerpacích stanic

Zahrnuje také:
- výstavbu studní

Nezahrnuje:
- služby projektového řízení inženýrských děl (71.12)