CZ-NACE - Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace

[4222] Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace

Tato třída zahrnuje výstavbu vedení pro rozvod elektřiny a telekomunikačních vedení a souvisejících staveb a zařízení, které jsou jejich nedílnou součástí.

Zahrnuje:
- výstavbu inženýrských děl pro:
- kabelové sítě elektrického a telekomunikačního vedení (městské i dálkové)
- elektrárny

Nezahrnuje:
- služby projektového řízení inženýrských děl (71.12)