CZ-NACE - Shromažďování, úprava a rozvod vody

[36] Shromažďování, úprava a rozvod vody

Tento oddíl zahrnuje shromažďování, úpravu a rozvod vody pro domácnosti a průmyslovou potřebu. Zahrnuje shromažďování vody z různých zdrojů, rovněž distribuce vody různými způsoby.