CZ-NACE - Činnosti související s odpadními vodami

[37] Činnosti související s odpadními vodami

Tento oddíl zahrnuje provoz kanalizačních sítí nebo čističek odpadních vod za účelem shromažďování, úpravy a odstraňování odpadních vod.