CZ-NACE - Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití

[38] Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití

Tento oddíl zahrnuje shromažďování, sběr, úpravu a odstraňování (likvidaci) odpadů. Zahrnuje také svoz komunálních odpadů a provoz zařízení na recyklaci odpadů (tzn. zařízení, která z toků odpadů vytřiďují materiál k dalšímu využití).