CZ-NACE - Sanace a jiné činnosti související s odpady

[39] Sanace a jiné činnosti související s odpady

Tento oddíl zahrnuje činnosti související s odpady a činnostmi sanačními, tzn. čištění kontaminovaných budov, průmyslových závodů nebo areálů, území, půdy nebo povrchových a podzemních vod.