CZ-NACE - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

[O] Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

Tato sekce zahrnuje činnosti státní povahy, které obvykle vykonává veřejná správa. Patří k tomu vydávání rozhodnutí, předpisů, právní výklad zákonů a z nich vyplývajících předpisů stejně jako správa programů na nich založených, legislativní činnosti, daňová správa, obrana země, veřejná bezpečnost a pořádek, imigrační služby, zahraniční věci a správa vládních programů. Tato sekce dále zahrnuje povinné sociální pojištění.

Právní nebo institucionální postavení není samo o sobě rozhodující pro zařazení určité činnosti do této sekce, nýbrž mnohem více ta okolnost, že určitá činnost vykazuje charakter popsaný v předcházejícím odstavci. Tzn., že činnosti uvedené v jiné části této klasifikace nespadají do této sekce, i když jsou prováděny veřejnými subjekty. Např. správa školského systému (předpisy, dozor, učební osnovy) spadá do této sekce, avšak samotná výuka ne (viz sekce P); péče ve vězeňských nebo vojenských nemocnicích je zatříděna ve zdravotní péči (viz sekce Q). Na druhé straně některé činnosti uvedené v této sekci mohou být vykonávány jinými institucemi než státními nebo veřejnými.