CZ-NACE - Maloobchod, kromě motorových vozidel

[47] Maloobchod, kromě motorových vozidel

Tento oddíl zahrnuje nákup a další prodej (bez transformace) nového a použitého zboží především široké veřejnosti pro osobní potřebu nebo pro spotřebu a využití v domácnostech prostřednictvím prodejen, stánků, zásilkových domů, podomních a pouličních prodavačů, spotřebních družstev atd.

Maloobchod je nejdříve klasifikován podle místa, kde je uskutečňován (maloobchod v prodejnách: skupiny 47.1 až 47.7; maloobchod mimo prodejny: skupiny 47.8 a 47.9). Maloobchod v prodejnách zahrnuje i prodej použitého zboží (třída 47.79). U maloobchodu v prodejnách existuje další rozlišení mezi specializovaným maloobchodem (skupiny 47.2 až 47.7) a nespecializovaným maloobchodem (skupina 47.1). Výše uvedené skupiny se dále dělí podle sortimentu prodávaného zboží. Maloobchod mimo prodejny se dále dělí podle formy prodeje na maloobchod ve stáncích a na trzích (skupina 47.8) a na ostatní maloobchod mimo prodejny, např. zásilkovou službou, podomními prodejci, v automatech (skupina 47.9).

Maloobchod v tomto oddílu je omezen na výrobky, které jsou obvykle označovány jako spotřební nebo maloobchodní zboží. Je tedy vyloučeno zboží, které se normálně v maloobchodě neprodává, jako např. obilí, rudy, průmyslové stroje. Do tohoto oddílu patří ale také jednotky zabývající se hlavně maloobchodem předváděného zboží široké veřejnosti, např. osobních počítačů, papírnického zboží, barev nebo dřeva, i když tyto výrobky nejsou určeny k osobní spotřebě nebo pro domácnost. Zacházení se zbožím obvyklé v obchodě nemá vliv na základní vlastnosti zboží a může zahrnovat např. třídění, oddělování, míšení a balení, prováděné ve vlastní režii.

Tento oddíl zahrnuje také maloobchod prostřednictvím obchodních zástupců a maloobchodní činnost aukčních domů.

Tento oddíl nezahrnuje:
- prodej zemědělských produktů prostřednictvím zemědělců (oddíl 01)
- výrobu a prodej zboží, které je obecně zatříděno jako výroba (oddíl 10 až 32)
- obchod s motorovými vozidly, motocykly a jejich díly (oddíl 45)
- obchod s obilím, rudami, ropou, průmyslovými chemikáliemi, železem a ocelí, stejně jako s průmyslovými stroji a zařízením (oddíl 46)
- prodej jídel a nápojů pro spotřebu na místě i s možným odnášením (oddíl 56)
- pronájem zboží pro osobní potřebu a převážně pro domácnost široké veřejnosti (skupina 77.2)